Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Своду сведений, составляющих государственную тайну

СБУ
Приказ от 24.02.2010 № 123
действует с 19.03.2010

Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

Наказ Служби безпеки України
від 24 лютого 2010 року N 123

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 березня 2010 р. за N 204/17499

Відповідно до статей 10, 11, 12 Закону України "Про державну таємницю", Порядку організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 N 1561-12, на підставі висновку державного експерта з питань таємниць про скасування рішення про віднесення інформації до державної таємниці, зареєстрованого у Службі безпеки України 25.01.2010 за N 584, та рішень державних експертів з питань таємниць про віднесення інформації до державної таємниці, зареєстрованих у Службі безпеки України 25.01.2010 за N 585, 586, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 N 440, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.08.2005 за N 902/11182, що додаються.

2. Начальнику Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. З цим наказом ознайомити керівний та особовий склад Служби безпеки України.

4. Керівникам органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, у яких здійснювалося засекречування матеріальних носіїв інформації, або керівникам органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, які є їх правонаступниками, чи керівникам вищого рівня протягом шести місяців забезпечити зміну грифа секретності або розсекречування цих матеріальних носіїв інформації відповідно до внесених змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, та письмово повідомити про це керівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, яким були передані такі матеріальні носії секретної інформації.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Служби 

В. Наливайченко 

 

ЗМІНИ
до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 N 440, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.08.2005 за N 902/11182

1. У пункті 7 Загальних положень Зводу відомостей, що становлять державну таємницю (далі - ЗВДТ):

1.1. Після абзацу шістдесят першого доповнити абзацом шістдесят другим такого змісту:

"Первинні матеріали аерозйомки - аеронегативи, цифрове зображення в первинному форматі, оцифровані сигнали з сенсорів обладнання".

У зв'язку з цим абзаци шістдесят другий - сто сьомий уважати відповідно абзацами шістдесят третім - сто восьмим.

1.2. Після абзацу шістдесят шостого доповнити абзацом шістдесят сьомим такого змісту:

"Похідні матеріали аерозйомки - відскановані аеронегативи, контактні відбитки, негативи репродукцій, відбитки репродукцій, фотосхеми, оброблені цифрові зображення, знімки на папері, за виключенням створених топографічних карт і планів".

У зв'язку з цим абзаци шістдесят сьомий - сто восьмий уважати відповідно абзацами шістдесят восьмим - сто дев'ятим.

2. Доповнити ЗВДТ статтею 1.11.10 такого змісту:

"

1.11.10 

Відомості, що містяться у первинних матеріалах аерозйомок (незалежно від форми та виду носія) території України, які виконані з авіаційних носіїв за допомогою різних типів аерофотозйомки або лазерного сканування, а також у похідних матеріалах з них, з роздільною здатністю на місцевості краще 50 сантиметрів, за умови наявності на матеріальних носіях інформації відомостей, що охороняються на об'єктах Міністерства оборони України та Збройних Сил України
За виключенням відомостей, які надаються Україною згідно з міжнародними зобов'язаннями.
Засекречування матеріальних носіїв цієї інформації відбувається на стадії отримання первинних матеріалів аерозйомок або лазерного сканування чи похідних матеріалів з них.
Рішення про розсекречування конкретної інформації приймає державний експерт з питань таємниць
 

Т 

ЗС 

".

3. Статтю 2.1.2 викласти в такій редакції:

"

2.1.2 

Відомості за сукупністю всіх показників про організацію оповіщення, зв'язку, управління мобілізацією, порядку, термінів виконання заходів з метою своєчасного переведення на роботу за умови проведення мобілізації в зв'язку з введенням в державі воєнного стану в цілому щодо: центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу, Ради міністрів АР Крим, обласної, Київської або Севастопольської міської державних адміністрацій; Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення України, його структурних підрозділів; відкритого акціонерного товариства "Укртелеком", його структурних підрозділів; ДАЗТ, залізниці, метрополітену, окремого підприємства (установи, організації), які виробляють озброєння (боєприпаси, військову техніку, спеціальні комплектувальні вироби до них) 

Т 

МЕ 

".

 

Начальник Департаменту
охорони державної таємниці
та ліцензування
 

 
 
В. Породько
 

Опрос