Идет загрузка документа (80 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил рассмотрения дел о нарушении юридическими лицами требований законодательства в области государственного экспортного контроля

Государственная служба экспортного контроля Украины (2)
Приказ, Правила от 26.01.2010 № 8
Утратил силу

Про затвердження Правил розгляду справ про порушення юридичними особами вимог законодавства в галузі державного експортного контролю

Наказ Державної служби експортного контролю України
від 26 січня 2010 року N 8

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 лютого 2010 р. за N 173/17468

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Державної служби експортного контролю України
 від 27 травня 2010 року N 48
,
 від 14 жовтня 2010 року N 82

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 16 грудня 2013 року N 1490)

Відповідно до Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання", а також Положення про Державну службу експортного контролю України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2007 N 830, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила розгляду справ про порушення юридичними особами вимог законодавства в галузі державного експортного контролю, що додаються.

2. Заступнику начальника управління - начальнику відділу розробки нормативних актів та забезпечення діяльності в міжнародних режимах експортного контролю міжнародно-правового управління Лазаренку Ю. Г. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Начальнику загального відділу адміністративно-господарського управління Терещенку А. Б. наказ довести до співробітників Держекспортконтролю.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної служби експортного контролю України від 10.02.2004 N 38 "Про затвердження Правил розгляду справ про порушення юридичними особами вимог законодавства в галузі державного експортного контролю", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.02.2004 за N 211/8810.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держекспортконтролю Решетілова І. В. відповідно до функціональних обов'язків.

6. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Держекспортконтролю 

Ю. А. Петроченко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
В. П. Загородній
 

 

ПРАВИЛА
розгляду справ про порушення юридичними особами вимог законодавства в галузі державного експортного контролю

1. Загальні положення

1.1. Правила розгляду справ про порушення юридичними особами вимог законодавства в галузі державного експортного контролю (далі - Правила) розроблено відповідно до Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" (далі - Закон), Положення про Державну службу експортного контролю України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2007 N 830.

1.2. Ці Правила визначають порядок розгляду Державною службою експортного контролю України справ про порушення суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів - юридичними особами (далі - юридична особа) вимог законодавства в галузі державного експортного контролю.

1.3. Завданням провадження у справах про порушення юридичними особами вимог законодавства в галузі державного експортного контролю (далі - справа) є своєчасне, повне та об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її відповідно до чинного законодавства, забезпечення виконання винесеного рішення, виявлення причин та умов, що сприяють учиненню порушень юридичними особами вимог законодавства у галузі державного експортного контролю (далі - порушення), а також запобігання порушенням.

1.4. Посадові особи Держекспортконтролю у межах своїх повноважень зобов'язані в кожному випадку виявлення ознак порушення вжити усіх необхідних заходів для встановлення факту порушення та його документального закріплення, а також своєчасно застосувати передбачені законодавством санкції.

1.5. Відповідальним підрозділом Держекспортконтролю, який здійснює функції правозастосування, у цих Правилах визначається відділ правозастосування.

1.6. Профільними підрозділами у цих Правилах визначаються департамент, управління, відділ Держекспортконтролю, які здійснюють функції за відповідним напрямом діяльності в галузі державного експортного контролю.

1.7. Підготовка справ до розгляду здійснюється уповноваженими посадовими особами відповідального підрозділу Держекспортконтролю (далі - уповноважена особа) із залученням посадових осіб профільного підрозділу.

Рішення про накладення штрафів приймається Головою Держекспортконтролю, першим заступником чи заступником Голови Держекспортконтролю (далі - керівник) відповідно до розподілу обов'язків чи доручення Голови Держекспортконтролю протягом десяти днів з дня отримання матеріалів, необхідних для вирішення справи.

1.8. Керівник зобов'язаний при розгляді справ вжити усіх передбачених законодавством заходів для всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин справи.

1.9. У разі виявлення ознак порушень чинного законодавства, розгляд яких не належить до компетенції Держекспортконтролю, уповноважена особа в установленому порядку інформує про це державні органи, до компетенції яких належить даний вид порушення.

1.10. Юридична особа може бути притягнена до відповідальності протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через рік з дня порушення цим суб'єктом установлених Законом вимог.

1.11. Якщо порушення вчинено внаслідок спільних дій кількох юридичних осіб, то справи щодо цих осіб передаються за дорученням керівника одній уповноваженій особі для їх одночасної підготовки до спільного розгляду.

1.12. Об'єднання справ відносно юридичних осіб в одне провадження і виділення справи відносно юридичної особи в окреме провадження допускається лише у випадку, якщо це сприятиме всебічному, повному та об'єктивному дослідженню обставин справи та прийняттю рішення за справою.

2. Загальні положення провадження у справі

2.1. У разі виявлення ознак можливих порушень чинного законодавства посадова особа профільного підрозділу Держекспортконтролю готує повідомлення, в якому викладається інформація щодо підстав для його складання з посиланням на ідентифікацію товарів, про які йдеться у повідомленні, та умов здійснення їх міжнародних передач (якщо така ідентифікація проводилась Держекспортконтролем) та зазначенням відповідного абзацу частини першої статті 24 Закону. Повідомлення передається до відповідального підрозділу Держекспортконтролю для здійснення заходів щодо встановлення факту правопорушення та складання протоколу.

2.2. Після встановлення факту порушень, передбачених абзацами третім, п'ятим - сьомим та одинадцятим частини першої статті 24 Закону, уповноважена особа зобов'язана подати на адресу Державної митної служби України та юридичної особи повідомлення про зупинення на підставі статті 16 Закону дії дозвільного документа, за яким встановлено факт правопорушення.

2.3. Уповноважена особа Держекспортконтролю складає протокол про порушення юридичною особою вимог законодавства в галузі державного експортного контролю (далі - протокол) (додаток 1) та готує проект відповідної постанови за справою відповідно до чинного законодавства.

2.4. Справа не підлягає розгляду в Держекспортконтролі за таких умов:

відсутність події порушення;

відсутність у діях особи складу порушення;

справа не підлягає розгляду у Держекспортконтролі;

є постанова, винесена посадовими особами Держекспортконтролю в установленому порядку, яка не скасована, або рішення суду за тим самим фактом;

припинення юридичної особи, щодо якої порушено справу;

унаслідок змін законодавства вчинені дії втратили ознаки порушення.

2.5. Розгляд справи може бути відкладено у зв'язку з необхідністю отримання додаткових доказів, залучення до участі у справі експертів та (чи) інших осіб, а також в інших випадках, коли розглянути справу та винести рішення за нею на підставі наявних документів неможливо.

2.6. Про відкладення розгляду справи керівником виноситься постанова, у якій зазначаються причини відкладення та дата наступного розгляду (додаток 2).

2.7. Копії постанови про відкладення розгляду справи протягом трьох днів у встановленому порядку надсилаються усім учасникам розгляду справи.

3. Порушення справи

3.1. У разі виявлення ознак порушень чинного законодавства уповноваженою особою складається протокол щодо юридичної особи та відповідна кількість протоколів про вчинення адміністративного правопорушення, якщо за таке порушення передбачено адміністративну відповідальність.

Протокол про вчинення адміністративного правопорушення складається згідно з вимогами Кодексу України про адміністративні правопорушення та Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в галузі державного експортного контролю, затвердженої наказом Держекспортконтролю від 09.01.2004 N 4, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21.01.2004 за N 89/8688.

3.2. Якщо юридичною особою вчинено декілька порушень, то уповноважена особа складає окремий протокол щодо кожного порушення.

3.3. Протокол складається за участю керівника (уповноваженого представника) юридичної особи, щодо якої він складається. Повноваження уповноваженого представника юридичної особи, що притягується до відповідальності, засвідчується довіреністю. Запрошення на складення протоколу направляється за місцезнаходженням юридичної особи реєстрованим поштовим відправленням.

3.4. У протоколі зазначаються:

номер, дата, місце його складання;

посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол;

повне найменування юридичної особи - порушника, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, банківські реквізити і номери засобів зв'язку;

виклад суті та обставин порушення;

нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено;

пояснення керівника (уповноваженого представника) юридичної особи, щодо якої складено протокол;

відомості про повторне вчинення порушень юридичною особою, щодо якої складено протокол;

інші відомості, необхідні для вирішення справи.

Пояснення керівника (уповноваженого представника) юридичної особи, щодо якої складено протокол, викладаються у довільній формі та додаються до протоколу у вигляді додатка.

3.5. У разі неявки до Держекспортконтролю керівника (уповноваженого представника) юридичної особи, яка притягується до відповідальності, протокол може бути складено за умови своєчасного повідомлення юридичної особи про час та місце підписання протоколу. У цьому випадку протокол складається у той самий день, на який було викликано керівника (уповноваженого представника) юридичної особи, яка притягується до відповідальності, та робиться відповідний запис у протоколі про те, що керівник (уповноважений представник) юридичної особи, яка притягується до відповідальності, на підписання протоколу не з'явився.

3.6. Один примірник протоколу після його підписання надається керівнику (уповноваженому представнику) юридичної особи, щодо якої його складено. Якщо керівник (уповноважений представник) юридичної особи, щодо якої порушено справу, не з'явився для підписання протоколу, то один його примірник надсилається на адресу юридичної особи реєстрованим поштовим відправленням одночасно з викликом на розгляд справи.

3.7. Протокол разом з поясненням керівника (уповноваженого представника) юридичної особи та документами, що стосуються справи, протягом трьох днів після його складення разом з проектом відповідної постанови передається посадовими особами відповідального підрозділу керівнику для розгляду справи.

3.8. У разі виявлення передумов вчинення порушень уповноваженою особою Держекспортконтролю складається припис щодо усунення таких передумов.

У приписі зазначаються:

дата його складання;

найменування та місцезнаходження юридичної особи, якій адресовано припис;

підстави для складання припису;

заходи, які належить виконати, та термін їх виконання;

посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи, яка склала припис, її підпис.

Припис складається у трьох примірниках та додається до протоколу у разі його складання.

4. Підготовка справи до розгляду

4.1. Керівник при підготовці справи до розгляду вирішує такі питання:

чи дотримано вимоги законодавства при складанні протоколу;

чи витребувано необхідні додаткові матеріали;

чи підлягають задоволенню клопотання осіб, які беруть участь у розгляді справ.

4.2. Після вирішення питань, зазначених у пункті 4.1 цих Правил, керівник визначає дату розгляду справи. За дорученням керівника начальник відповідального підрозділу чи його заступник повідомляє юридичну особу та зацікавлених осіб про дату розгляду справи.

4.3. Якщо юридична особа, щодо якої застосовувався штраф за порушення у галузі державного експортного контролю, протягом року з дня сплати штрафу не вчинила нового порушення при здійсненні цього виду діяльності, то ця особа вважається такою, щодо якої не застосовувався штраф за вчинення порушення.

4.4. За потреби керівник може витребувати додаткові матеріали, висновки та інші докази, наявність яких є необхідною для прийняття обґрунтованого рішення за справою.

4.5. Держекспортконтроль до розгляду справ має право залучати експертів, фахівців з необхідних напрямів діяльності, третіх осіб, а також використовувати їх письмові висновки та пояснення, що стосуються справи.

5. Розгляд справи

5.1. Справа розглядається у присутності керівника (уповноваженого представника) юридичної особи, яка притягується до відповідальності. Запрошення на розгляд справи направляється за місцезнаходженням юридичної особи реєстрованим поштовим відправленням.

Повноваження уповноваженого представника юридичної особи, що притягується до відповідальності, засвідчуються довіреністю.

5.2. За відсутності керівника (уповноваженого представника) юридичної особи справу може бути розглянуто, якщо є дані про своєчасне повідомлення цієї юридичної особи про місце і дату розгляду справи і якщо від юридичної особи не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

У разі надходження повідомлення про відсутність юридичної особи за визначеним місцезнаходженням розгляд справи відкладається на один місяць, про що складається відповідна постанова (додаток 2). При цьому перебіг строку притягнення юридичної особи до відповідальності, встановлений пунктом 1.10 цих Правил, зупиняється. Уповноваженою особою протягом трьох днів з моменту отримання такого повідомлення направляється запит державному реєстратору за місцем реєстрації юридичної особи щодо надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Якщо відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зміни щодо місцезнаходження юридичної особи не вносились та протягом місяця до Держекспортконтролю не надійшло повідомлення від юридичної особи про зміну місцезнаходження, справа може бути розглянута за відсутності керівника (уповноваженого представника) юридичної особи.

У разі отримання інформації про зміну місцезнаходження запрошення на розгляд справи направляється за цією адресою.

5.3. Якщо керівник дійде висновку, що присутність керівника (уповноваженого представника) юридичної особи при розгляді справи необхідна, чи якщо надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, він виносить постанову про відкладення розгляду справи (додаток 2).

Рішення про відкладення розгляду справи може бути прийнято, якщо не буде порушений встановлений чинним законодавством строк притягнення до відповідальності.

5.4. Керівник (уповноважений представник) юридичної особи має право: бути заслуханим, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання, оскаржувати рішення уповноваженої особи за справою. Керівник (уповноважений представник) юридичної особи також має право висловлюватися рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо він не володіє мовою, якою ведеться провадження.

5.5. Розгляд справи починається з представлення керівника, який розглядає дану справу. Після цього зазначений керівник:

оголошує справу, яка підлягає розгляду;

оголошує найменування та місцезнаходження юридичної особи, яка притягується до відповідальності;

здійснює перевірку повноважень осіб, що беруть участь у розгляді справи, шляхом витребування необхідних документів;

ознайомлює всіх присутніх із протоколом, складеним щодо юридичної особи;

заслуховує осіб, які беруть участь у розгляді справи;

вивчає докази;

розглядає клопотання;

приймає рішення за справою шляхом винесення відповідної постанови.

5.6. У розгляді справи беруть участь начальник або заступник начальника відповідального підрозділу, завідуючий сектором проведення розслідувань та у разі потреби відповідні працівники профільних підрозділів Держекспортконтролю.

5.7. Керівник при розгляді справи зобов'язаний з'ясувати відомості щодо наявності або відсутності:

факту вчинення порушення;

вини юридичної особи у вчиненні порушення;

відповідальності за вчинене юридичною особою порушення;

інших обставин, що мають значення для прийняття законного, об'єктивного та обґрунтованого рішення за справою.

6. Постанова за справою

6.1. Розглянувши справу, керівник приймає рішення за справою, яке оформлюється у вигляді постанови (додатки 3, 4).

6.2. Постанова складається із вступної, описової, мотивувальної та резолютивної частин.

У вступній частині постанови зазначаються: номер постанови; дата та місце розгляду справи; прізвище, ім'я та по батькові керівника, що виніс постанову; документ, на підставі якого він діє; відомості про юридичну особу, щодо якої розглядається справа (повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, банківські реквізити і номери засобів зв'язку).

Описова частина має містити викладення обставин справи, установлених при розгляді справи, та посилання на нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено.

У мотивувальній частині наводяться посилання на докази, що підтверджують або спростовують наявність факту порушення.

У резолютивній частині має бути зазначене прийняте за справою рішення із посиланням на відповідні статті (пункти) нормативно-правового акта, який передбачає наявність або відсутність відповідальності за вчинені юридичною особою дії. За наявності відповідальності указується розмір штрафу, що застосовується до юридичної особи.

Постанова за справою має містити посилання на встановлений законодавством порядок її оскарження, дату набрання нею чинності та термін її пред'явлення до примусового виконання. Постанова підписується керівником, що розглядав справу.

6.3. Рішення за справою оголошується негайно після закінчення розгляду справи та набирає чинності з дати винесення постанови.

Постанова складається у трьох примірниках. Перший примірник постанови вручається під розписку керівнику (уповноваженому представнику) юридичної особи, щодо якої її винесено (про що здійснюється відповідний запис на примірнику постанови, що залишається у справі у Держекспортконтролі), або надсилається за місцезнаходженням юридичної особи реєстрованим поштовим відправленням протягом трьох днів.

6.4. За результатами розгляду справи керівник приймає одне з таких рішень:

1) про накладення санкцій, передбачених статтею 25 Закону;

2) про закриття справи.

6.5. У разі винесення постанови про накладення на юридичну особу штрафу (додаток 3) за порушення, передбачені абзацами третім, п'ятим - сьомим та одинадцятим частини першої статті 24 Закону, керівник також приймає рішення про скасування чи відновлення дії раніше зупинених дозвільних документів. Про прийняте рішення додатково інформується Державна митна служба України.

У разі встановлення факту неподання до Держекспортконтролю у місячний строк інформації про зміну відомостей, внесених до посвідчення про реєстрацію суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів, таке посвідчення втрачає чинність одразу після винесення постанови за справою, про що у постанові робиться відповідний запис.

6.6. При накладенні штрафу на юридичну особу - державне підприємство Держекспортконтроль у триденний строк письмово інформує центральний орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить юридична особа.

6.7. Усі додаткові матеріали, які були надані під час розгляду, долучаються до справи.

6.8. Другий та третій примірники постанови про накладення на юридичну особу штрафу за порушення вимог законодавства в галузі державного експортного контролю разом з усіма матеріалами у справі протягом п'яти днів подаються відповідальному підрозділу для контролю за виконанням рішення про накладення стягнення, обліку та підготовки до зберігання.

Завершена справа у встановленому порядку передається зазначеним підрозділом до архіву Держекспортконтролю.

6.9. Накладення штрафу на юридичну особу за порушення законодавства в галузі державного експортного контролю не звільняє цю юридичну особу від обов'язку усунути порушення законодавства.

У разі винесення постанови про закриття провадження у справі (додаток 4) у зв'язку із закінченням встановленого законодавством терміну притягнення юридичної особи до відповідальності, а також у випадках, визначених пунктом 2.4 розділу 2 цих Правил, керівник разом з постановою може видати розпорядження про усунення причин та умов, що призвели до вчинення порушення.

7. Оскарження постанови за справою

7.1. Якщо постанову про накладення на юридичну особу штрафу за порушення вимог законодавства в галузі державного експортного контролю було винесено першим заступником чи заступником Голови Держекспортконтролю, її може бути оскаржено до Голови Держекспортконтролю юридичною особою, щодо якої її винесено, протягом десяти днів з дня винесення постанови.

Пропуск терміну оскарження без поважних причин є підставою для відмови у розгляді скарги.

7.2. Подання в установлений строк скарги зупиняє виконання постанови про накладення на юридичну особу штрафу за порушення вимог законодавства у галузі державного експортного контролю на період її розгляду до прийняття відповідного рішення за скаргою.

7.3. Скарга на постанову про накладення на юридичну особу штрафу за порушення вимог законодавства в галузі державного експортного контролю має містити:

найменування юридичної особи, від якої надійшла скарга;

вихідний номер та дату відправлення скарги юридичною особою, щодо якої винесено постанову;

дату та номер оскаржуваної постанови про накладення на юридичну особу штрафу за порушення вимог законодавства в галузі державного експортного контролю;

підстави, за яких оскаржується постанова про накладення на юридичну особу штрафу за порушення вимог законодавства в галузі державного експортного контролю, з посиланням на законодавство;

перелік документів, що додаються до скарги;

прізвище, ім'я та по батькові особи, що була уповноважена підписати скаргу.

Скарга має бути підписана уповноваженою особою та засвідчена печаткою юридичної особи.

Скарга, складена з порушенням вищезазначених вимог, до розгляду не приймається, про що письмово повідомляється особа, що її подала.

7.4. Розгляд скарги на постанову про накладення на юридичну особу штрафу за порушення вимог законодавства в галузі державного експортного контролю здійснюється Держекспортконтролем у тримісячний строк від дня її надходження.

7.5. За результатами розгляду скарги приймається одне з таких рішень, що оформлюється постановою про перегляд рішення (постанови) про накладення на юридичну особу штрафу за порушення вимог законодавства в галузі державного експортного контролю (додаток 5):

залишити постанову про накладення на юридичну особу штрафу за порушення вимог законодавства в галузі державного експортного контролю без змін, а скаргу - без задоволення;

скасувати постанову про накладення на юридичну особу штрафу за порушення вимог законодавства в галузі державного експортного контролю і надіслати справу на новий розгляд;

скасувати постанову про накладення на юридичну особу штрафу за порушення вимог законодавства в галузі державного експортного контролю і закрити справу;

змінити постанову про накладення на юридичну особу штрафу за порушення вимог законодавства в галузі державного експортного контролю повністю або частково, але таким чином, щоб розмір штрафу не був збільшений.

7.6. Постанова про перегляд рішення (постанови) про накладення на юридичну особу штрафу за порушення вимог законодавства в галузі державного експортного контролю складається в двох примірниках. Один примірник постанови протягом трьох днів надсилається на адресу юридичної особи, щодо якої прийняте рішення, другий примірник долучається до справи.

7.7. Постанова про накладення на юридичну особу штрафу за порушення вимог законодавства у галузі державного експортного контролю, а також постанова про перегляд рішення (постанови) про накладення на юридичну особу штрафу за порушення вимог законодавства в галузі державного експортного контролю можуть бути оскаржені в суді в порядку і строки, установлені чинним законодавством.

8. Перегляд постанови про накладення на юридичну особу штрафу за порушення вимог законодавства в галузі державного експортного контролю за нововиявленими обставинами

8.1. Постанова про накладення на юридичну особу штрафу за порушення вимог законодавства в галузі державного експортного контролю може бути переглянута керівником, який її виніс, або іншим керівником у зв'язку з нововиявленими обставинами.

Нововиявленими обставинами вважаються істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі на час розгляду справи.

8.2. Постанова про накладення на юридичну особу штрафу за порушення вимог законодавства в галузі державного експортного контролю може бути переглянута за нововиявленими обставинами за заявою юридичної особи, щодо якої її було винесено, за рішенням керівника.

8.3. Заява про перегляд справи за нововиявленими обставинами подається не пізніше ніж протягом двох місяців від дати встановлення обставин, що стали підставою для перегляду постанови про накладення на юридичну особу штрафу за порушення вимог законодавства в галузі державного експортного контролю.

8.4. Заява про перегляд справи за нововиявленими обставинами має містити:

найменування юридичної особи, від якої надійшла заява;

вихідний номер та дату відправлення заяви юридичною особою, щодо якої винесено постанову;

дату та номер постанови про накладення на юридичну особу штрафу за порушення вимог законодавства в галузі державного експортного контролю;

обставини, що могли вплинути на рішення, але не були відомі та не могли бути відомі під час розгляду справи;

обґрунтування з посиланням на докази, що підтверджують наявність нововиявлених обставин;

перелік документів та інших матеріалів, що додаються до заяви;

прізвище, ім'я та по батькові особи, що була уповноважена підписати скаргу.

Заява має бути підписана уповноваженою особою.

Заява, складена з порушенням вищезазначених вимог, до розгляду не приймається, про що письмово повідомляється юридична особа, що її подала.

9. Штрафи

До юридичних осіб за вчинення порушень у галузі державного експортного контролю, які визначені статтею 24 Закону, передбачено застосування штрафів, розмір яких визначений у статті 25 Закону.

10. Виконання постанови про накладення на юридичну особу штрафу за порушення вимог законодавства в галузі державного експортного контролю

10.1. Штраф, розмір якого визначений у постанові про накладення на юридичну особу штрафу за порушення вимог законодавства в галузі державного експортного контролю, має бути сплачений юридичною особою в п'ятнадцятиденний строк з дня винесення постанови про накладення на юридичну особу штрафу за порушення вимог законодавства в галузі державного експортного контролю.

У разі оскарження постанови про накладення на юридичну особу штрафу за порушення вимог законодавства в галузі державного експортного контролю штраф має бути сплачений у п'ятнадцятиденний строк з дня винесення рішення, яким підтверджується дія постанови про накладення на юридичну особу штрафу за порушення вимог законодавства в галузі державного експортного контролю, що оскаржується.

10.2. Юридичні особи сплачують штрафи шляхом перерахування необхідних грошових сум до Державного бюджету України на відповідні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства України.

10.3. Посвідчена в установленому порядку копія платіжного доручення, яка підтверджує сплату штрафу, надсилається юридичною особою до Держекспортконтролю у п'ятиденний строк з дня сплати штрафу.

10.4. У разі несплати штрафу юридичною особою у термін, установлений пунктом 10.1 цих Правил, штраф стягується державним виконавцем у порядку, визначеному законодавством.

 

Начальник відділу правозастосування 

М. П. Яковенко 

 

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ
(Держекспортконтроль)
______________________________________________

вул. Фрунзе, 19/21, м. Київ, 04080, Україна, тел./факс (044) 417-1431, 462-4970,
E-mail: general@dsecu.gov.ua, Web: http:// www.dsecu.gov.ua, код ЄДРПОУ 00010300

ПРОТОКОЛ N ____
про порушення юридичною особою вимог законодавства в галузі державного експортного контролю

"___" ____________ 20__ року                                                                                     м. _______________ 

Я, ____________________________________________________________________________________
                                                                                         (посада, прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________,
розглянувши матеріали про порушення юридичною особою законодавства України в галузі державного експортного контролю, встановив, що
______________________________________________________________________________________
                                                                   (зазначити повне найменування юридичної особи,
______________________________________________________________________________________
                                      місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, банківські реквізити і номери засобів зв'язку)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                       (обставини і суть порушення) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                  (нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                    (відомості про повторне вчинення порушення вищезазначеною юридичною особою) 

У зв'язку з цим на ______________________________________________________________________
                                                                          (повне найменування та місцезнаходження юридичної особи)
відповідно до абзацу ___ частини ___ статті 25 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" повинен бути накладений штраф у розмірі
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                               (розмір штрафу зазначається словами) 

До протоколу додаються:
______________________________________________________________________________________
                                                                  (зазначити документи, що додаються, та їх реквізити)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Протокол склав ________________________________________________________________________
                                                                                 (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
_________________________________________________________________ Держекспортконтролю

                                                                                                                                     ___________________
                                                                                                                                                                                                   (підпис) 

Перший примірник протоколу надіслано (отримав(ла))
___________________ ___________________________________________________________________
                                   (дата надіслання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, що отримала протокол) 

"___" ____________ 20__ року          _______________________________________
                                                                                                                     (підпис) 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної
 служби експортного контролю України від 14.10.2010 р. N 82)

 

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ
(Держекспортконтроль)
______________________________________________

вул. Фрунзе, 19/21, м. Київ, 04080, Україна, тел./факс (044) 417-1431, 462-4970,
E-mail: general@dsecu.gov.ua, Web: http:// www.dsecu.gov.ua, код ЄДРПОУ 00010300

ПОСТАНОВА N ___
про відкладення розгляду справи

"___" ____________ 20__ року                                                                                 м. _________________ 

Керівник
______________________________________________________________________________________
                                                                                 (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
у зв'язку з _____________________________________________________________________________
                                                                                              (зазначити підставу)
відповідно до протоколу про порушення
______________________________________________________________________________________
                                        (повне найменування, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ юридичної особи)
вимог законодавства в галузі державного експортного контролю від "___" ____________ 20__ року

ПОСТАНОВИВ:

Відкласти розгляд справи, призначеної на "___" годину "___" хвилин "___" ____________ 20__ року
на _______________________________________________________________________________ днів

Розгляд справи відбудеться о "___" годині "___" хвилин "___" ____________ 20__ року

До участі у розгляді справи запрошується керівник юридичної особи або її уповноважений представник. Повноваження представника юридичної особи мають бути підтверджені відповідними документами.

                                                                                                                        _________________________
                                                                                                                                                                               (підпис керівника) 

                М. П.

Перший примірник постанови про відкладення розгляду справи надіслано (отримав(ла))
________________ ______________________________________________________________________
                                  (дата надіслання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, що отримала постанову)
 

"___" ____________ 20__ року 

       _______________________________________
                                                     (підпис) 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної
 служби експортного контролю України від 14.10.2010 р. N 82)

 

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ
(Держекспортконтроль)
______________________________________________

вул. Фрунзе, 19/21, м. Київ, 04080, Україна, тел./факс (044) 417-1431, 462-4970,
E-mail: general@dsecu.gov.ua, Web: http:// www.dsecu.gov.ua, код ЄДРПОУ 00010300

ПОСТАНОВА N ___
про накладення на юридичну особу штрафу за порушення вимог законодавства в галузі державного експортного контролю

"___" ____________ 20__ року                                                                                  м. _________________ 

Керівник
______________________________________________________________________________________
                                                                             (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
на підставі ____________________________________________________________________________,
                                                                               (зазначити необхідний документ)
розглянувши справу про порушення, вчинене:
______________________________________________________________________________________
                                          (повне найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження;
                                                                     банківські реквізити і номери засобів зв'язку)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
встановив:_____________________________________________________________________________
                                                                                    (викласти обставини справи)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
чим порушено _________________________________________________________________________,
                                                                           (зазначити нормативно-правовий акт)
про що свідчать:________________________________________________________________________
                                                         (викласти докази, що вказують на наявність порушення)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Відповідно до статті 26 та абзацу __ частини __ статті 25 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання"

ПОСТАНОВИВ:

Накласти на ___________________________________________________________________________
                                                  (повне найменування суб'єкта юридичної особи, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження;
                                                                                    банківські реквізити і номери засобів зв'язку)
______________________________________________________________________________________
штраф у розмірі ________________________________________________________________________
                                                                              (розмір штрафу зазначається словами) 

Зазначена сума штрафу підлягає сплаті протягом п'ятнадцяти днів з дати винесення цієї постанови. Посвідчена у встановленому порядку копія платіжного доручення, яка підтверджує сплату штрафу, надсилається юридичною особою до Держекспортконтролю у п'ятиденний строк з дати сплати штрафу.

Сплата здійснюється на: _________________________________________________________________
                                                                                 (зазначити назву та номер рахунку) 

У разі невиконання порушником зазначеної постанови протягом п'ятнадцяти днів з дати її винесення штраф стягується у примусовому порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

Дата набрання постановою законної сили: "___" ____________ 20__ року

Строк пред'явлення постанови до примусового виконання: до "___" ____________ 20__ року

                                                                                            ________________________________________
                                                                                                                                                            (підпис керівника) 

      М. П.

Рішення про накладення штрафу протягом десяти днів може бути оскаржене юридичною особою у Держекспортконтролі або у встановленому законом порядку оскаржене в суді.

У разі оскарження постанови до суду юридична особа зобов'язана протягом п'яти днів повідомити про це Держекспортконтроль. При цьому виконання постанови зупиняється до винесення відповідного рішення.

Перший примірник постанови про накладення штрафу надіслано (отримав(ла))
_______________________ ______________________________________________________________
                                  (дата надіслання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, що отримала постанову)
 

"___" ____________ 20__ року 

                            ____________________________
                                                                  (підпис) 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної
 служби експортного контролю України від 14.10.2010 р. N 82)

 

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ
(Держекспортконтроль)
______________________________________________

вул. Фрунзе, 19/21, м. Київ, 04080, Україна, тел./факс (044) 417-1431, 462-4970,
E-mail: general@dsecu.gov.ua, Web: http:// www.dsecu.gov.ua, код ЄДРПОУ 00010300

ПОСТАНОВА N ___
про закриття провадження у справі про порушення юридичною особою вимог законодавства в галузі державного експортного контролю

"___" ____________ 20__ року                                                                                 м. _________________ 

Керівник
______________________________________________________________________________________
                                                                                (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
на підставі ____________________________________________________________________________,
                                                                                  (зазначити необхідний документ) 

розглянувши справу про порушення, вчинене:
______________________________________________________________________________________
 (повне найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження; банківські реквізити і номери засобів зв'язку)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
встановив:_____________________________________________________________________________
                               (викласти обставини справи та докази, що вказують на відсутність складу (події) порушення)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Відповідно до пункту ___ Правил розгляду справ про порушення юридичними особами вимог законодавства в галузі державного експортного контролю, затверджених наказом Держекспортконтролю від ___.___.20__ N ____, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України ___.___.20__ за N ______________,

ПОСТАНОВИВ:

Справу про порушення
______________________________________________________________________________________
                                       (повне найменування суб'єкта юридичної особи, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження;
                                                                         банківські реквізити і номери засобів зв'язку)
______________________________________________________________________________________
вимог законодавства в галузі державного експортного контролю ЗАКРИТИ.

М. П. 

_____________________________________________
(підпис керівника) 


Рішення у справі протягом десяти днів може бути оскаржене юридичною особою у Держекспортконтролі або у встановленому законом порядку оскаржене в суді.

У разі оскарження постанови до суду юридична особа зобов'язана протягом п'яти днів повідомити про це Держекспортконтроль. При цьому виконання постанови зупиняється до винесення відповідного рішення.

Перший примірник постанови надіслано (отримав(ла))
____________________ __________________________________________________________________
                                (дата надіслання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, що отримала постанову)
 

"___" ____________ 20__ року 

                            ____________________________
                                                                   (підпис) 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з наказами Державної
 служби експортного контролю України від 27.05.2010 р. N 48
,
 від 14.10.2010 р. N 82)

 

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ
(Держекспортконтроль)
______________________________________________

вул. Фрунзе, 19/21, м. Київ, 04080, Україна, тел./факс (044) 417-1431, 462-4970,
E-mail: general@dsecu.gov.ua, Web: http:// www.dsecu.gov.ua, код ЄДРПОУ 00010300

ПОСТАНОВА N ___
про перегляд рішення (постанови) про накладення на юридичну особу штрафу за порушення вимог законодавства в галузі державного експортного контролю

"___" ____________ 20__ року                                                                                  м. _________________ 

Керівник
______________________________________________________________________________________
                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові)
розглянув
______________________________________________________________________________________
                                                              (зазначити найменування документа, його номер і дату)
______________________________________________________________________________________
 (повне найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження; банківські реквізити і номери засобів зв'язку)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
на рішення Держекспортконтролю про накладення на юридичну особу штрафу за порушення вимог законодавства у галузі державного експортного контролю, оформлене постановою від "___" __________ 20__ року N ____________

Відповідно до статті 26 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" та пункту __ Правил розгляду справ про порушення юридичними особами вимог законодавства в галузі державного експортного контролю, затверджених наказом Держекспортконтролю від ___.___.20__ N ____, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України ___.___.20__ за N ________________,

ПОСТАНОВИВ:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

                                                                                                            ________________________________
                                                                                                                                                                        (підпис керівника) 

          М. П.

Ця постанова може бути оскаржена юридичною особою у встановленому законом порядку в суді.

У разі оскарження цієї постанови в суді юридична особа зобов'язана протягом п'яти днів повідомити про це Держекспортконтроль. При цьому виконання постанови зупиняється до винесення відповідного рішення.

Перший примірник постанови надіслано (отримав(ла))
____________________ _________________________________________________________________
                                 (дата надіслання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, що отримала постанову)
 

"___" ____________ 20__ року 

                            ____________________________
                                                                  (підпис) 

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної
 служби експортного контролю України від 14.10.2010 р. N 82)

____________

Опрос