Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по созданию и ведению Государственного кадастра природных лечебных ресурсов

Министерство здравоохранения
Приказ от 23.09.2009 № 687
действует с 01.03.2010

Про затвердження Інструкції по створенню і веденню Державного кадастру природних лікувальних ресурсів

Наказ Міністерства охорони здоров'я України
від 23 вересня 2009 року N 687

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 лютого 2010 р. за N 154/17449

Відповідно до Закону України "Про курорти", постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 N 872 "Про затвердження Порядку створення і ведення Державного кадастру природних лікувальних ресурсів" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію по створенню і веденню Державного кадастру природних лікувальних ресурсів, яка додається.

2. Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров'я України Митника З. М.

4. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр 

В. М. Князевич 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
О. Кужель
 

Міністр охорони навколишнього
природного середовища України
 

 
Г. Філіпчук
 

Міністр культури і туризму
України
 

 
В. В. Вовкун
 

Міністр регіонального розвитку
та будівництва України
 

 
В. С. Куйбіда
 

Голова Державного комітету
статистики України
 

 
О. Г. Осауленко
 

Голова Державного комітету
України із земельних ресурсів
 

 
О. М. Кулініч
 

Перший заступник керівника
Спільного представницького
органу всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань
 

 
 
 
Г. В. Осовий
 

Генеральний директор Федерації
роботодавців України
 

 
В. Надрага
 

В. о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців України,
Спілки підприємців малих, середніх
та приватизованих підприємств
України
 

 
 
 
 
В. Биковець
 

Президент спілки орендарів і
підприємців України
 

 
В. Хмільовський
 

Перший заступник головного
вченого секретаря НАН України
 

 
В. О. Ємельянов
 

 

ІНСТРУКЦІЯ
ПО СТВОРЕННЮ І ВЕДЕННЮ ДЕРЖАВНОГО КАДАСТРУ ПРИРОДНИХ ЛІКУВАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок створення і ведення Державного кадастру природних лікувальних ресурсів (далі - Кадастр), дані (відомості), періодичність та джерела їх надходження, порядок отримання кадастрової інформації.

1.2. Об'єктами Кадастру є мінеральні і термальні води, лікувальні грязі та озокерит, ропа лиманів та озер, морська вода, природні об'єкти і комплекси із сприятливими для лікування кліматичними умовами, придатні для використання з метою лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань.

1.3. Кадастр є системою відомостей про кількість, якість та інші важливі характеристики всіх природних лікувальних ресурсів, що виявлені та підраховані на території України, а також про можливі обсяги, способи і режими їх використання.

Дані Кадастру застосовуються для:

здійснення ефективного поточного і перспективного використання природних лікувальних ресурсів у санаторно-курортному лікуванні, медичній реабілітації, рекреації населення;

забезпечення раціонального видобутку, використання та охорони природних лікувальних ресурсів;

створення сприятливих умов для лікування, профілактики захворювань та відпочинку людей;

удосконалення системи проведення природоохоронних заходів, створення округів і зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони курортів;

вирішення інших питань, пов'язаних з використанням природних лікувальних ресурсів.

II. Дані (відомості) Кадастру

2.1. До Кадастру включаються відомості у формі текстових, цифрових та графічних (картографічних) матеріалів щодо видів (типів) природних лікувальних ресурсів: мінеральні і термальні води, лікувальні грязі та озокерит, ропа лиманів та озер, морська вода, природні об'єкти і комплекси із сприятливими для лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань кліматичними умовами.

2.2. Перелік та форма подання відомостей, що включаються до Державного кадастру природних лікувальних ресурсів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 26.03.2008 N 156/152, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 20.05.2008 за N 443/15134.

2.3. Для поповнення Кадастру використовуються відомості з документованих джерел інформації, якими є:

дані медико-біологічних (бальнеологічних) досліджень МОЗ щодо медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів, визначення методів їх використання;

дані спеціальних натурних спостережень та аналітичних робіт, виконаних МОЗ;

дані Державної геологічної служби;

протоколи досліджень щодо фізико-хімічного складу природних лікувальних ресурсів, мікробного ценозу та санітарно-мікробіологічних показників, які виконано лабораторіями, що акредитовані відповідно до чинного законодавства;

спеціальні дозволи на користування надрами, що надаються Міністерством охорони навколишнього природного середовища України;

дані спостережень Державної гідрометеорологічної служби;

дані Державного комітету України із земельних ресурсів щодо земельних ділянок, на яких розташовані природні лікувальні ресурси;

дані містобудівного кадастру населених пунктів про інженерну та транспортну інфраструктуру територій поширення природних лікувальних ресурсів;

дані Державної служби геодезії, картографії та кадастру щодо географічних назв.

2.4. Відомості Кадастру є накопичувальними і повинні поновлюватися.

2.5. Поновлення відомостей Кадастру щодо експлуатаційних запасів, обсягів видобутку та характеру використання родовищ корисних копалин, що належать до природних лікувальних ресурсів, здійснюється після відповідних геологічних робіт.

2.6. Поновлення відомостей Кадастру щодо фізико-хімічного складу та санітарно-мікробіологічних показників мінеральних вод здійснюється щорічно.

2.7. Поновлення відомостей Кадастру щодо фізико-хімічного складу та санітарно-мікробіологічних показників морської води, лікувальних грязей (пелоїдів) та бішофіту здійснюється не рідше ніж раз на п'ять років.

2.8. Поновлення відомостей Кадастру щодо мікробного ценозу мінеральних вод та лікувальних грязей (пелоїдів) здійснюється не рідше ніж раз на п'ять років.

2.9. Поновлення відомостей Кадастру щодо стану морського узбережжя здійснюється не рідше ніж раз на п'ять років.

2.10. Поновлення відомостей Кадастру щодо кліматичних умов територій, що є природними об'єктами і сприятливими для лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань комплексами, здійснюється не рідше ніж раз на п'ять років.

III. Порядок створення Кадастру

3.1. Створення і ведення Кадастру здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 N 872 "Про затвердження Порядку створення і ведення Державного кадастру природних лікувальних ресурсів".

3.2. Ведення Кадастру забезпечує МОЗ.

3.3. МОЗ визначає у своїй структурі підрозділ, відповідальний за створення та ведення Кадастру.

3.4. МОЗ формує та наповнює Кадастр відомостями про кількість, якість та інші характеристики всіх природних лікувальних ресурсів, що виявлені та підраховані на території України, а також можливі обсяги, способи і режими їх використання.

3.5. Для наповнення Кадастру відомостями встановлюється період терміном два роки з дня набрання чинності цією Інструкцією.

3.6. Після наповнення Кадастру відомостями МОЗ оприлюднює на своєму офіційному сайті звіт про стан природних лікувальних ресурсів, які видобуваються та використовуються в Україні.

3.7. Про стан наповнення Кадастру відомостями МОЗ повідомляє Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, Міністерство культури і туризму України, Державний комітет України по водному господарству, Державний комітет лісового господарства України, Державну геологічну службу, Державну службу геодезії, картографії та кадастру, Державний комітет України із земельних ресурсів, Державний комітет статистики України, Федерацію профспілок України.

IV. Порядок ведення Кадастру

4.1. Для ведення та наповнення Кадастру використовуються відомості з документованих джерел інформації, що надаються до МОЗ суб'єктами господарювання, які видобувають та використовують природні лікувальні ресурси на території України (далі - суб'єкти господарювання), та відомості, отримані при натурних спостереженнях та інших дослідженнях природних лікувальних ресурсів.

4.2. Відомості надаються суб'єктами господарювання, центральними та місцевими органами виконавчої влади, експертними організаціями на підставі офіційних звернень МОЗ.

4.3. Отримані відомості реєструються МОЗ та заносяться до спеціальної бази геопросторових даних. Ці відомості зберігаються в архіві МОЗ необмежений час.

4.4. За необхідності представниками МОЗ проводиться обстеження земельної ділянки, на якій розміщений природний об'єкт, що віднесений до природних лікувальних ресурсів, з метою ідентифікації об'єкта, екологічної оцінки місця розташування об'єкта, опису берегової зони та акваторії, опису гідротехнічного та бальнеологічного обладнання морського узбережжя, визначення кліматичних умов.

4.5. МОЗ здійснює систематичні спостереження за показниками безпечності та якості природних лікувальних ресурсів, за результатом яких складає протоколи. Спостереження здійснюються на підставі аналізу даних протоколів та фізико-хімічних і мікробіологічних досліджень зразків, відібраних з природних об'єктів, що віднесені до лікувальних ресурсів.

4.6. У разі визначення сталих змін у показниках безпечності та якості природних об'єктів, віднесених до категорії лікувальних, МОЗ надає письмове повідомлення суб'єктам господарювання. Повідомлення містить характер змін, можливу причину їх виникнення та можливі заходи із запобігання пошкодженню природних об'єктів, віднесених до лікувальних ресурсів.

4.7. МОЗ, володіючи інформацією про загальний стан довкілля, інформує центральні і місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання про небезпечні явища природного та антропогенного (техногенного) походження, характер можливих наслідків та надає рекомендації щодо можливих заходів із запобігання пошкодженню природних об'єктів, що віднесені до категорії лікувальних.

4.8. Суб'єкти господарювання, органи місцевого самоврядування, центральні і місцеві органи виконавчої влади у разі спостереження дій або передбачення дій, унаслідок яких можливе пошкодження, забруднення та виснаження природних лікувальних ресурсів, можуть звертатися до МОЗ для отримання рекомендацій або координації заходів щодо запобігання цим діям.

4.9. Щороку МОЗ готує звіт щодо сучасного стану та використання природних лікувальних ресурсів України, який оприлюднюється на сайті МОЗ.

V. Порядок отримання кадастрової інформації

5.1. Дані щодо розташування природних лікувальних ресурсів, відповідності їх сучасного стану показникам безпечності та якості є загальнодоступними.

5.2. Оприлюднення кадастрової інформації здійснюється на офіційних сайтах МОЗ.

5.3. За запитами інформація, що міститься у Кадастрі, надається центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, суб'єктам господарювання та іншим особам, що зацікавлені в кадастровій інформації.

5.4. Відомості Кадастру надаються центральним і місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування безоплатно.

 

Директор Департаменту
материнства, дитинства та
санаторного забезпечення
 

 
 
Р. О. Моісеєнко
 

Опрос