Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка оформления и выдачи удостоверений и нагрудных знаков "Ветеран Государственной уголовно-исполнительной службы Украины"

Государственный департамент по вопросам исполнения наказаний
Порядок, Приказ от 28.01.2010 № 21
Утратил силу

Про затвердження Порядку оформлення та видачі посвідчень і нагрудних знаків "Ветеран Державної кримінально-виконавчої служби України"

Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань
від 28 січня 2010 року N 21

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 лютого 2010 р. за N 153/17448

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 10 лютого 2012 року N 234/5)

Відповідно до статті 10 Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2009 року N 1226 "Про посвідчення і нагрудний знак "Ветеран Державної кримінально-виконавчої служби України" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок оформлення та видачі посвідчень і нагрудних знаків "Ветеран Державної кримінально-виконавчої служби України" (далі - Порядок), що додається.

2. Департаменту фінансів та оплати праці Державного департаменту України з питань виконання покарань (Шевчук А. М.), управлінню бухгалтерського обліку та фінансової звітності Державного департаменту України з питань виконання покарань (Титаренко В. М.) здійснювати фінансове забезпечення виготовлення посвідчень і нагрудних знаків "Ветеран Державної кримінально-виконавчої служби України".

3. Департаменту з організації працевикористання, виробничого навчання, ресурсного забезпечення та економіки Державного департаменту України з питань виконання покарань (Рудий І. В.) організувати виготовлення посвідчень і нагрудних знаків "Ветеран Державної кримінально-виконавчої служби України" до 15 березня 2010 року.

4. Управлінню документаційного забезпечення та режимно-секретної роботи Державного департаменту України з питань виконання покарань (Вєлков О. Ю.) забезпечити розсилання на місця посвідчень і нагрудних знаків "Ветеран Державної кримінально-виконавчої служби України" за заявками управління оплати праці та соціально-трудових відносин департаменту фінансів та оплати праці Державного департаменту України з питань виконання покарань.

5. Управлінню оплати праці та соціально-трудових відносин департаменту фінансів та оплати праці Державного департаменту України з питань виконання покарань (Коцупал О. О.) організувати облік, зберігання та видачу посвідчень і нагрудних знаків згідно з цим Порядком.

6. Департаменту по роботі з персоналом Державного департаменту України з питань виконання покарань (Шевчук О. В.) подати цей наказ у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного департаменту України з питань виконання покарань Височанського А. Ф.

8. Наказ оголосити персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України та розмістити на WEB-сайті Державного департаменту України з питань виконання покарань.

9. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Виконуючий обов'язки Голови
генерал-лейтенант  
внутрішньої служби
 

 
 
М. П. Ільтяй
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністр юстиції України 

М. В. Оніщук 

 

ПОРЯДОК
оформлення та видачі посвідчень і нагрудних знаків "Ветеран Державної кримінально-виконавчої служби України"

1. Цей Порядок визначає процедуру оформлення, обліку та видачі посвідчень і нагрудних знаків "Ветеран Державної кримінально-виконавчої служби України" пенсіонерам з числа осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України.

Дія Порядку розповсюджується на пенсіонерів з числа осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - пенсіонери), які набули статусу ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - кримінально-виконавча служба) відповідно до Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист".

2. Посвідчення "Ветеран Державної кримінально-виконавчої служби України" є документом, що підтверджує статус ветерана кримінально-виконавчої служби і його право на отримання пільг згідно із Законом України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист".

3. Для отримання посвідчень і нагрудних знаків "Ветеран Державної кримінально-виконавчої служби України" пенсіонери звертаються за останнім місцем проходження служби із заявами, до яких додають дві фотокартки розміром 35 х 45 мм.

4. Посвідчення і нагрудний знак "Ветеран Державної кримінально-виконавчої служби України" вручаються ветеранові кримінально-виконавчої служби або за його письмовим дорученням рідним чи іншим особам за останнім місцем проходження служби ветерана, про що одержувач посвідчення та нагрудного знака ставить свій підпис у відповідному обліковому документі. Бланки посвідчень є документами суворого обліку та звітності.

5. Під час заповнення посвідчення написи ким видано, прізвище, ім'я, по батькові робляться без скорочень. Дата видачі зазначається цифрами та словами. Записи у посвідченні завіряються підписом керівника органу, який видав посвідчення. Його підпис, а також особистий підпис і фотокартка ветерана кримінально-виконавчої служби скріплюються гербовими печатками.

6. Територіальні органи управління Державного департаменту України з питань виконання покарань надсилають до департаменту фінансів та оплати праці Державного департаменту України з питань виконання покарань список пенсіонерів, завірені копії розрахунків вислуги років для призначення пенсії та по дві завірені фотокартки розміром 35 х 45 мм на кожного пенсіонера.

7. Посвідчення і нагрудний знак видаються пенсіонерам безкоштовно.

8. Пенсіонерам з числа осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби, які згідно із статтею 5 Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" визнані ветеранами органів внутрішніх справ, посвідчення і нагрудний знак "Ветеран Державної кримінально-виконавчої служби України" не видаються.

9. Якщо посвідчення стало непридатним або було втрачено, за заявою ветерана кримінально-виконавчої служби видається нове посвідчення відповідно до цього Порядку.

10. Облік пенсіонерів, які отримали посвідчення та нагрудні знаки, здійснюється департаментом фінансів та оплати праці Державного департаменту України з питань виконання покарань.

 

Заступник начальника
департаменту по роботі з
персоналом
полковник внутрішньої служби 

 
 
 
М. В. Кревсун
 

Опрос