Идет загрузка документа (59 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в решение Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 01.08.2002 N 216

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 19.01.2010 № 50
Утратил силу

Про внесення змін до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.08.2002 N 216

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 19 січня 2010 року N 50

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 лютого 2010 р. за N 141/17436

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 1 серпня 2002 року N 216

згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 2 жовтня 2012 року N 1343)

Відповідно до пункту 30 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 48, 49 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" та з метою контролю за діяльністю інститутів спільного інвестування Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Унести до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.08.2002 N 216 "Про затвердження Положення про порядок подання інформації компанією з управління активами про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2002 за N 697/6985, такі зміни:

1.1. Заголовок рішення викласти в такій редакції:

"Про затвердження Положення про порядок складання та розкриття інформації компанією з управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)".

1.2. Пункт 1 рішення викласти в такій редакції:

"1. Затвердити Положення про порядок складання та розкриття інформації компанією з управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), що додається".

2. Унести зміни до Положення про порядок подання інформації компанією з управління активами про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.08.2002 N 216, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2002 за N 697/6985, виклавши його в новій редакції, що додається.

3. Департаменту моніторингу фондового ринку (О. Табала) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню організаційного забезпечення роботи Голови Комісії та міжнародних зв'язків (Н. Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Бурмаку.

6. Це рішення набирає чинності з 01.06.2010.

 

Голова Комісії 

С. Петрашко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
О. Кужель
 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок складання та розкриття інформації компанією з управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок, склад, строки та шляхи розкриття інформації компанією з управління активами (далі - Компанія) про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) (далі - Інформація).

2. Дія цього Положення поширюється на Компанії, яким видано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) та які здійснюють управління активами пайових інвестиційних фондів, що згідно з розпорядженням уповноваженої особи Комісії визнані такими, що відповідають вимогам щодо мінімального обсягу активів та/або корпоративних інвестиційних фондів, що внесені до єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

3. З дати публікації ліквідаційною комісією інформації про прийняття рішення щодо припинення діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) (далі - ІСІ) Інформація відповідно до вимог цього Положення не розкривається.

4. Інформація в електронній формі складається шляхом заповнення українською мовою таблиць та форм, передбачених цим Положенням, за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів у форматі, визначеному наказами Голови Комісії.

5. Електронна форма Інформації за змістом має відповідати паперовій формі Інформації, склад якої установлено цим Положенням.

6. У разі якщо паперова форма Інформації нараховує більше одного аркуша, така паперова форма Інформації має бути прошнурована, аркуші пронумеровані та скріплені відбитком печатки Компанії та підписом особи, відповідальної за складання Інформації. На зворотному боці останнього аркуша робиться такий напис: "Прошнуровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки Компанії та підписом особи, відповідальної за складання Інформації, аркушів (кількість)".

7. Паперова форма Інформації при поданні до Комісії супроводжується листом на бланку Компанії.

8. Інформація подається до Комісії у формах, у строки та в обсязі, що встановлені цим Положенням. Інформація повинна містити всі визначені цим Положенням довідки. Усі довідки Інформації мають бути заповнені, містити достовірну та повну інформацію.

9. Інформація у паперовій формі подається до загального відділу центрального апарату Комісії або надсилається поштою.

10. Електронна форма Інформації має бути надіслана електронною поштою до центрального апарату Комісії на адресу: fond@stockmarket.gov.ua.

11. Електронна форма Інформації складається та подається по кожному фонду окремо і не архівується. Електронна форма Інформації може подаватись із накладенням електронного цифрового підпису.

12. За один день Комісією здійснюється реєстрація в електронному журналі лише однієї інформації кожного виду.

Електронний журнал є частиною програмно-технічного комплексу прийняття Інформації, у якому в автоматичному режимі (без участі оператора) фіксуються час і дата надходження Інформації на сервер (поштовий сервер) Комісії та її унікальний номер. Інформація в журналі захищена від унесення несанкціонованих змін.

13. Після прийняття Інформації Комісія надсилає відправнику електронною поштою реєстраційний номер, за яким Інформація зареєстрована в електронному журналі. У разі відсутності реєстраційного номера Інформації в електронному журналі така Інформація вважається неприйнятою.

II. Порядок і строки подання інформації Компанією щодо результатів діяльності ІСІ

1. Компанія подає до центрального апарату Комісії інформацію щодо діяльності ІСІ:

щоденну;

щоквартальну;

щорічну.

2. Щоденна Інформація - це Інформація Компанії щодо вартості чистих активів ІСІ, яка розраховується для ІСІ відкритого типу на кінець кожного робочого дня, закритого та інтервального - на кожний день, що передує дню приймання заявок на розміщення та/або викуп цінних паперів ІСІ.

Щоденна Інформація надсилається до Комісії в електронній формі на електронну адресу, визначену у пункті 10 розділу I цього Положення.

3. Щоквартальна Інформація - це Інформація Компанії щодо результатів діяльності ІСІ за квартал.

Щоквартальна Інформація подається до Комісії в паперовій формі (крім венчурних фондів) та в електронній формі на електронну адресу, визначену у пункті 10 розділу I цього Положення.

4. Щоквартальну Інформацію щодо діяльності венчурних фондів Компанія зобов'язана надсилати в електронній формі на електронну адресу, визначену у пункті 10 розділу I цього Положення.

На письмовий запит Комісії Компанія зобов'язана надати паперову форму Інформації відповідно до запиту.

5. Щорічна Інформація - це Інформація Компанії щодо результатів діяльності ІСІ за рік.

Щорічна Інформація подається до Комісії в паперовій формі та в електронній формі на електронну адресу, визначену у пункті 10 розділу I цього Положення.

6. Компанія подає інформацію щодо діяльності ІСІ до Комісії у терміни:

щоденну - до 13-ї години наступного робочого дня;

щоквартальну - не пізніше останнього числа місяця, що настає за звітним кварталом, інформація за четвертий квартал - до 20 лютого наступного року за звітним;

щорічну - до 30 квітня року, наступного за звітним.

7. У разі надання виправленої щоквартальної Інформації Компанія зобов'язана подати її до Комісії не пізніше дати закінчення строків, зазначених у абзаці третьому пункту 6 цього розділу.

8. У разі надання виправленої щорічної Інформації Компанія зобов'язана подати її до Комісії не пізніше дати закінчення строків, зазначених у абзаці четвертому пункту 6 цього розділу.

9. Виправлена Інформація подається до Комісії в паперовій та електронній формах (диск 3,5 або лазерний диск) та супроводжується листом Компанії, в якому зазначаються причини заміни.

10. У разі якщо останній день подання Інформації припадає на неробочий, термін подання Інформації переноситься на перший після неробочого робочий день.

11. Термін подання інформації Компанією продовжується у разі надходження до Комісії письмового повідомлення про неможливість подання інформації у встановлений термін у зв'язку з:

а) вилученням документів Компанії у паперовій та електронній формах правоохоронними органами (з наданням копій документів, які підтверджують вилучення зазначеної документації);

б) настанням форс-мажорних обставин (з наданням копій документів, які підтверджують зазначені обставини).

12. Компанія зобов'язана подати Інформацію до Комісії протягом 15 календарних днів з дати відновлення та/або повернення вилученого програмного забезпечення та/або документації.

III. Склад інформації Компанії щодо результатів діяльності ІСІ

1. Щоденна Інформація Компанії щодо результатів діяльності ІСІ складається з розрахунку вартості чистих активів ІСІ за формою, наведеною у додатку до Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02.07.2002 N 201, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.07.2002 за N 606/6894 (зі змінами).

2. Щоквартальна Інформація Компанії щодо результатів діяльності ІСІ включає:

2.1. Супровідний лист до Інформації, що подає Компанія, із зазначенням звітного періоду.

2.2. Титульний аркуш (додаток 1).

2.3. Інформацію про ІСІ за станом на останнє число періоду, за який подається Інформація (додаток 2 /по корпоративному інвестиційному фонду/, додаток 3 /по пайовому інвестиційному фонду/).

2.4. Розрахунок вартості чистих активів ІСІ.

Розрахунок вартості чистих активів ІСІ за станом на останнє число звітного кварталу засвідчується підписами і печатками керівника Компанії, головного бухгалтера Компанії та уповноваженої особи зберігача.

2.5. Довідку, що підтверджує подання до Комісії розрахунку вартості чистих активів за кожний день звітного кварталу (додаток 4).

3. Щорічна Інформація Компанії щодо результатів діяльності ІСІ включає:

3.1. Супровідний лист до Інформації, що подає Компанія, із зазначенням звітного періоду.

3.2. Титульний аркуш (додаток 1).

3.3. Інформацію про ІСІ відповідно до підпункту 2.3 пункту 2 цього розділу.

3.4. Розрахунок вартості чистих активів ІСІ.

3.5. Довідку про винагороду компанії з управління активами інститутів спільного інвестування /пайових та корпоративних інвестиційних фондів/ (додаток 5) та довідку про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інститутів спільного інвестування /пайових та корпоративних інвестиційних фондів/ (додаток 6).

3.6. Фінансову звітність згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689; Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 397/3690; Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 398/3691; Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 399/3692.

3.7. Аудиторський висновок.

IV. Порядок та обсяг оприлюднення Інформації ІСІ

1. Оприлюднення інформації щодо результатів діяльності ІСІ здійснюється шляхом:

оприлюднення Інформації в мережі Інтернет на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів. Компанія додатково може оприлюднити Інформацію на сайті саморегулівної організації, членом якої є Компанія;

опублікування Інформації в офіційних друкованих виданнях Комісії.

2. Інформація, що підлягає оприлюдненню:

2.1. За перше півріччя для диверсифікованих ІСІ:

інформація про ІСІ за станом на останнє число періоду, за який подається Інформація (додаток 2 /по корпоративному інвестиційному фонду/, додаток 3 /по пайовому інвестиційному фонду/);

розрахунок вартості чистих активів ІСІ.

2.2. За друге півріччя Інформація для диверсифікованих ІСІ оприлюднюється в складі річної Інформації.

2.3. Річна Інформація для ІСІ (крім приватного /закритого/ розміщення):

інформація про ІСІ за станом на останнє число періоду, за який подається Інформація (додаток 2 /по корпоративному інвестиційному фонду/, додаток 3 /по пайовому інвестиційному фонду/);

розрахунок вартості чистих активів ІСІ;

фінансова звітність ІСІ згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689; Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 397/3690; Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 398/3691; Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 399/3692;

аудиторський висновок (розкривається інформація про аудитора /аудиторську фірму/, який здійснив аудиторську перевірку ІСІ, та зазначається результативна частина висновку аудитора /аудиторської фірми/).

3. Інформація, зазначена у пункті 2 цього розділу, має бути оприлюднена до моменту подання Інформації Компанією до Комісії.

4. Інформація, що підлягає опублікуванню:

4.1. За перше півріччя для диверсифікованих ІСІ:

інформація про ІСІ за станом на останнє число періоду, за який подається Інформація (додаток 2 /по корпоративному інвестиційному фонду/, додаток 3 /по пайовому інвестиційному фонду/);

інформаційне повідомлення про розкриття Інформації в мережі Інтернет на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

4.2. За друге півріччя Інформація для диверсифікованих ІСІ публікується в складі річної Інформації.

4.3. Річна Інформація для ІСІ (крім приватного /закритого/ розміщення):

інформація про ІСІ за станом на останнє число періоду, за який подається Інформація (додаток 2 /по корпоративному інвестиційному фонду/, додаток 3 /по пайовому інвестиційному фонду/);

інформаційне повідомлення про розкриття Інформації в мережі Інтернет на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

5. Компанія публікує інформацію щодо діяльності диверсифікованих ІСІ за перше півріччя не пізніше двох місяців з дати закінчення півріччя в офіційних друкованих виданнях Комісії.

6. Компанія публікує річну інформацію щодо діяльності ІСІ (крім приватного /закритого/ розміщення) протягом місяця з дня подання його Комісії.

V. Контроль за розкриттям інформації Компанією щодо діяльності ІСІ

1. Державний контроль за дотриманням Компаніями вимог щодо розкриття Інформації здійснює Комісія відповідно до закону.

2. За неподання, подання не в повному обсязі Інформації або подання недостовірної Інформації до Комісії, а також за порушення інших вимог, передбачених цим Положенням, Компанія несе відповідальність відповідно до закону.

 

Директор департаменту
моніторингу фондового ринку
 

 
О. Табала
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
фінансового моніторингу
України
 

 
 
І. Б. Черкаський
 

 

Титульний аркуш

Інформацію оприлюднено  

__________
(дата) 

_____________________________
(Інтернет-адреса оприлюднення) 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів. 

  

 
Керівник Компанії 

_________________
              (підпис) 

_______________________________
        (прізвище, ім'я, по батькові керівника) 

  

            М. П. 

  

Дата 

  


  

Інформація про діяльність інституту спільного інвестування
(пайового та корпоративного фонду)
 

Звітний період: 

  

квартал 

  

рік 

Повне найменування інституту спільного інвестування (пайового та корпоративного фонду) 

  

Контактна особа з питань складеної інформації:

Посада, підрозділ 

  

Прізвище, ім'я, по батькові 

  

Міжміський код, телефон, факс 

  

E-mail 

  

 

Інформація про корпоративний інвестиційний фонд

Повне найменування інвестиційного фонду 

  

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

  

Реєстраційний код за ЄДРІСІ 

  

Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію 

  

Територія (область) 

  

Місцезнаходження 

  

Дата реєстрації випуску акцій 

  

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 

  

Найменування органу, що зареєстрував випуск 

  

Форма існування 

  

Форма випуску 

  

Спосіб розміщення випуску*  

  

Номінальна вартість акції (грн.) 

  

Зареєстрована загальна кількість акцій (штук) 

  

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується корпоративний інвестиційний фонд

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

Юридична особа відповідно до переліку** 

Найменування 

Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи 

Місцезнаходження 

  

  

  

  

  

____________
* Зазначається (ються) спосіб (способи) розміщення випуску (приватна пропозиція, прилюдна пропозиція).

** Перелік юридичних осіб, щодо яких складається інформація: компанія з управління активами, зберігач цінних паперів, реєстратор, незалежний оцінювач майна, аудитор (аудиторська фірма).

 

Інформація про пайовий інвестиційний фонд

Повне найменування інвестиційного фонду 

  

Реєстраційний код за ЄДРІСІ 

  

Повне найменування компанії з управління активами  

  

Серія та номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) 

  

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами 

  

Код території за КОАТУУ компанії з управління активами 

  

Територія (область) компанії з управління активами  

  

Місцезнаходження компанії з управління активами  

  

Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів 

  

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів 

  

Найменування органу, що зареєстрував випуск 

  

Форма існування 

  

Форма випуску 

  

Спосіб розміщення випуску* 

  

Номінальна вартість одного інвестиційного сертифіката (грн.) 

  

Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук) 

  

Інформація про юридичних осіб, які обслуговують пайовий інвестиційний фонд

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

Юридична особа відповідно до переліку** 

Найменування 

Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи 

Місцезнаходження 

  

  

  

  

  

____________
* Зазначається (ються) спосіб (способи) розміщення випуску (приватна пропозиція, прилюдна пропозиція).

** Перелік юридичних осіб, щодо яких складається інформація: компанія з управління активами, зберігач цінних паперів, реєстратор, незалежний оцінювач майна, аудитор (аудиторська фірма).

 

Довідка,
що підтверджує подання до Комісії розрахунку вартості чистих активів інвестиційного фонду за кожний день звітного кварталу

Номер
з/п 

Дата подання електронної форми інформації щодо розрахунку вартості чистих активів ІСІ (чч.мм.рр) 

Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат (грн.) 

Реєстраційний номер прийнятої інформації 

  

  

  

  

Керівник Компанії  

________________
(підпис)
 

_______________________
(прізвище)
 

  

М. П. 

  

 

Довідка про винагороду компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

за ___________ 20__

_________________________________________________________________________________
(повне найменування інвестиційного фонду)

Вид інвестиційного фонду 

  

Тип інвестиційного фонду 

  

Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду 

  

Повне найменування компанії з управління активами інституту спільного інвестування 

  

Серія та номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) 

  

Дата отримання ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) 

  

Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

N
з/п
 

Вид винагороди 

Максимальний норматив винагороди 

Фактичний розмір винагороди (грн.) 

Перевищення нормативу (грн.) (колонка 8 - колонка 7) 

база обчислення 

ставка** (%) 

сума (грн.) (колонка 4 х колонка 6) / 100 

назва показника 

сума 

грн. 

%* 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Інвестиційний фонд (крім венчурного) 

Винагорода КУА 

Середньорічна вартість чистих активів 

  

  

  

  

  

  

Премія КУА 

Різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування 

  

  

  

  

  

  

Разом 

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

Венчурний інвестиційний фонд 

Винагорода
КУА 

У співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ 

  

  

  

  

  

  

Винагорода
КУА 

У співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ 

  

  

  

  

  

  

Премія КУА 

Різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ 

  

  

  

  

  

  

Разом 

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

____________
* Відповідно до регламенту фонду/договору про управління активами між компанією з управління активами та корпоративним інвестиційним фондом.

** Відповідно до Положення про склад і розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.07.2002 N 196, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.07.2002 за N 600/6888 (із змінами).

Керівник
компанії з управління активами
 

 
_____________
(підпис) 

 
_________________________________
(прізвище) 

"___" ____________ 20__ 

М. П. 

  

Голова спостережної ради
(для корпоративного фонду)
 

 
_____________
(підпис) 

 
_________________________________
(прізвище) 

"___" ____________ 20__ 

М. П. 

  

 

Довідка про склад та розмір витрат,
що відшкодовуються за рахунок активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів),

за ____________ 20__

___________________________________
(повне найменування інвестиційного фонду)  

______________________________
(реєстраційний код за ЄДРІСІ) 

___________________________________________________
(повне найменування компанії з управління активами)

_____________________________________________________________________________
(номер та дата отримання ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку -
діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами))

Таблиця 1

N
з/п
 

Стаття витрат 

Сума витрат за рік (грн.) 

1 

2 

3 

Винагорода зберігачу  

  

Винагорода реєстратору 

  

Винагорода аудитору 

  

Винагорода оцінювачу майна 

  

Винагорода торговцю цінними паперами 

  

Реєстраційні послуги 

  

Виготовлення бланків цінних паперів 

  

Розрахунково-касове обслуговування банком 

  

Нотаріальні послуги 

  

10 

Послуги депозитарію 

  

11 

Оплата вартості публікації обов'язкової інформації  

  

12 

Інформаційні послуги 

  

13 

Орендна плата 

  

14 

Фонд оплати праці членам наглядової ради  

  

15 

Рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів 

  

16 

Витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників (акціонерів) інституту спільного інвестування та обігу цінних паперів інституту спільного інвестування, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені компанією з управління активами для викупу цінних паперів інституту спільного інвестування (з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України для відкритих та інтервальних інститутів спільного інвестування) 

  

17 

Витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів недиверсифікованих інститутів спільного інвестування  

  

18 

Витрати на сплату відсотків за позику та кредити, залучені компанією з управління активами для венчурного інституту спільного інвестування 

  

19 

Усього витрат

  

Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат за рахунок інститутів спільного інвестування

Таблиця 2

(грн.)

N
з/п
 

Назва показника 

Значення показника 

1 

2 

Загальні витрати (ряд. 19 табл. 1) 

  

Середньорічна вартість чистих активів 

  

Норматив витрат 

  

Сума перевищення нормативу (ряд. 1 - ряд. 3) 

  

____________
* Витрати (крім винагороди та премії КУА, податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством) не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів ІСІ протягом фінансового року.

Уповноважена посадова особа
компанії з управління активами  

 
_____________
(підпис) 

 
_________________________________
(прізвище) 

"___" ____________ 20__ 

  

М. П. 

____________

Опрос