Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции по организации и осуществлению объективного контроля при обслуживании воздушного движения и производственной деятельности гражданской авиации Украины

Министерство транспорта и связи
Приказ от 19.01.2010 № 13
действует с 15.02.2010

Про затвердження Змін до Інструкції з організації та здійснення об'єктивного контролю при обслуговуванні повітряного руху та виробничій діяльності цивільної авіації України

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України
від 19 січня 2010 року N 13

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
2 лютого 2010 р. за N 123/17418

Відповідно до статті 84 Повітряного кодексу України та з метою приведення нормативно-правових актів, що регулюють діяльність цивільної авіації України, у відповідність із вимогами Стандартів і Рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції з організації та здійснення об'єктивного контролю при обслуговуванні повітряного руху та виробничій діяльності цивільної авіації України, затвердженої наказом Міністерства транспорту України від 11.11.2003 N 872, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02.12.2003 за N 1103/8424, що додаються.

2. Державній авіаційній адміністрації:

2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

2.2. Довести вимоги цього наказу до відома підприємств, організацій та установ цивільної авіації України, які здійснюють технічну експлуатацію наземних засобів об'єктивного контролю під час обслуговування повітряного руху та виробничої діяльності цивільної авіації України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - голову Державної авіаційної адміністрації Давидова О. М.

 

Перший заступник
Міністра
 

 
В. Шевченко
 

 

ЗМІНИ
до Інструкції з організації та здійснення об'єктивного контролю при обслуговуванні повітряного руху та виробничій діяльності цивільної авіації України

1. У розділі 1:

1.1. У пункті 1.3 слова "надзвичайних подій" замінити словом "інцидентів".

1.2. У пункті 1.6 після слів "керівників служб з" доповнити словом "технічної".

1.3. Пункт 1.7 викласти в такій редакції:

"1.7. Нормативні посилання

Під час розроблення Інструкції використовувалися такі нормативно-правові акти та документи:

Повітряний кодекс України;

Правила розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами в Україні, затверджені наказом Державіаслужби від 13.12.2005 N 943, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 29.12.2005 за N 1588/11868 (зі змінами);

Правила технічної експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення в цивільній авіації України, затверджені наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 08.05.2007 N 381, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 21.06.2007 за N 705/13972;

Додаток 10 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію "Авиационная электросвязь". Том II "Правила связи, включая правила, имеющие статус PANS", ІКАО, 2001 (зі змінами);

Додаток 11 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію "Обслуживание воздушного движения. Диспетчерское обслуживание воздушного движения, полётно-информационное обслуживание, служба аварийного оповещения", ІКАО, 2001 (зі змінами);

Doc. 4444 - ATM/501. "Организация воздушного движения. Правила аэронавигационного обслуживания", ІКАО, 2007 (зі змінами);

Doc. 9426 - AN/924. "Руководство по планированию обслуживания воздушного движения", ІКАО, 1984".

1.4. У пункті 1.8:

термін "Авіаційна подія" викласти в такій редакції:

"Авіаційна подія - подія, пов'язана з використанням повітряного судна, яка має місце з моменту, коли будь-яка особа піднімається на борт з наміром здійснити політ, до моменту, коли всі особи, що перебували на борту, покинули повітряне судно, і під час якої: будь-яка особа отримує тілесні ушкодження із смертельним наслідком або серйозні тілесні ушкодження чи повітряне судно одержує пошкодження або руйнування конструкції. Авіаційні події поділяються на катастрофи та аварії";

термін "Електрозв'язок" викласти в такій редакції:

"Електрозв'язок - будь-яке передавання, випромінювання або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по проводовій, радіо-, оптичній або інших електромагнітних системах";

доповнити пункт термінами такого змісту:

"Інцидент - будь-яка подія, крім авіаційної події, що пов'язана з використанням повітряного судна, яка впливає або могла вплинути на безпеку експлуатації";

"Служба з технічної експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення польотів і авіаційного електрозв'язку - структурний підрозділ підприємства цивільної авіації, що здійснює комплекс організаційно-технічних заходів, спрямованих на забезпечення польотів повітряних суден, виконання певних функцій обслуговування повітряного руху та забезпечення виробничої діяльності підприємства цивільної авіації з використанням наземних засобів радіотехнічного забезпечення польотів і авіаційного електрозв'язку";

термін "Надзвичайна подія" виключити.

1.5. Пункт 1.9 доповнити абзацом такого змісту:

"ДОП PAR - диспетчерський орган підходу, оснащений засобами відображення інформації від радіолокатора точного заходження на посадку".

2. У розділі 2:

2.1. В абзаці четвертому пункту 2.1 слова "(центром польотної інформації, районним диспетчерським центром, диспетчерським пунктом підходу й органом аеродромного диспетчерського обслуговування)" виключити.

2.2. У пункті 2.2:

у першому реченні цифри "15" замінити цифрами "30";

у другому реченні слова "авіаційних та надзвичайних подій" замінити словами "авіаційних подій та інцидентів".

2.3. У другому реченні пункту 2.3 слова "Украероцентр", директором" замінити словами "Украероцентр" або директором".

2.4. Пункти 2.5 та 2.6 викласти в такій редакції:

"2.5. На підприємствах ЦА (РСП) має бути розроблено порядок проведення перевірок наявності та якості записування інформації, точності поточного часу та за потреби його коригування (використовується Всесвітній координований час (UTC)), визначення періодичності проведення вказаних перевірок з урахуванням місцевих умов. Періодичність проведення перевірок повинна задовольняти конкретні умови авіаційної діяльності, при цьому перевірки мають проводитися не рідше ніж один раз на добу.

2.6. Про проведену перевірку робиться запис у Журналі перевірки якості записування інформації та сигналів поточного часу за формою, наведеною у додатку 2.

Приклад:

12.00. Первинний годинник відстає на 1 хв.
Виконано коригування поточного часу.

 

Дата

Підпис". 

3. У розділі 3:

3.1. Абзац другий підпункту 3.1.2 викласти в такій редакції:

"За кожним каналом авіаційного електрозв'язку, що підлягає запису, закріплюється окрема доріжка магнітофона, якій присвоюються коротка назва та номер".

3.2. У підпункті 3.1.3:

в абзаці другому слово "магнітофонів" виключити;

в абзаці третьому слова "Всесвітнього координованого часу (UTC)" замінити словами "поточного часу";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"Якщо апаратура не з'єднана із зовнішнім джерелом поточного часу, то коригування часу проводиться вручну з відповідним записом у Журналі перевірки якості записування інформації та сигналів поточного часу".

3.3. Підпункт 3.2.2 викласти в такій редакції:

"3.2.2. За кожним каналом авіаційного електрозв'язку, що підлягає запису, закріплюється канал автоматичного запису, якому присвоюються коротка назва та номер".

3.4. У підпункті 3.2.5:

в абзаці першому літери "UTC" виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

"Якщо апаратура не з'єднана із зовнішнім джерелом поточного часу, то коригування часу проводиться вручну з відповідним записом у Журналі перевірки якості записування інформації та сигналів поточного часу".

3.5. У підпункті 3.2.7 слово та цифру "додаток 5" замінити словом та цифрою "додаток 4".

3.6. Підпункт 3.2.9 викласти в такій редакції:

"3.2.9. Запис мовної інформації проводиться одночасно на основний і резервний комплекти пристроїв автоматичного запису".

3.7. Підпункт 3.3.1 викласти в такій редакції:

"3.3.1. Запис радіолокаційної і мовної інформації в зоні відповідальності диспетчера УПР диспетчерського органу підходу PAR (далі - ДОП PAR) виконується за допомогою пристроїв цифрового запису РЛІ та мовної інформації".

3.8. Друге речення підпункту 3.3.3 викласти в такій редакції: "Коригування поточного часу проводиться відповідно до місцевої інструкції з експлуатації підсистеми розподілу єдиного часу з відповідним записом у Журналі перевірки якості записування інформації та сигналів поточного часу".

3.9. Підпункт 3.3.4 викласти в такій редакції:

"3.3.4. Запис РЛІ і мовної інформації проводиться одночасно на основний та резервний комплекти пристроїв автоматичного запису".

3.10. Підпункт 3.3.5 виключити.

3.11. Підпункт 3.4.3 викласти в такій редакції:

"3.4.3. Запис та накопичення інформації проводяться на тверді (жорсткі) магнітні диски/магнітооптичні диски/магнітні стрічки".

3.12. У підпункті 3.4.4 слова "по локальній мережі" замінити словами "локальною обчислювальною мережею", а цифру "6" замінити цифрою "5".

4. У розділі 4:

4.1. У пункті 4.1 цифри та слово "15 діб" виключити.

4.2. У пунктах 4.2, 4.4, 4.8 слова "надзвичайних подій" замінити словом "інцидентів".

4.3. У пункті 4.3 слова "при авіаційних подіях, надзвичайних подіях" замінити словами "у випадку авіаційних подій, інцидентів".

4.4. У пункті 4.6 слова та цифри "(додатки 4, 6, відповідно)" замінити словами та цифрами "(додатки 3, 5 відповідно)".

5. У розділі 5:

5.1. Перше речення підпункту 5.1.7.1 викласти в такій редакції:

"5.1.7.1. На підприємствах ЦА (РСП), у яких пункт диспетчера УПР ДОП PAR обладнаний індикаторами з комплекту ПРЛ, фотографування здійснюється з екрана індикатора ПРЛ пункту диспетчера УПР ДОП PAR, що працює".

5.2. У підпункті 5.1.7.3 слова та цифри "(наприклад - ПРЛ РП-5Г)" виключити.

5.3. Підпункт 5.3.2 викласти в такій редакції:

"5.3.2. Облік видачі фотознімків (роздруківок) ведеться у Журналі обліку видачі фотознімків (роздруківок) за формою згідно з додатком 6".

5.4. Третє речення підпункту 5.3.3 викласти в такій редакції: "Облік фотоплівок, що зберігаються, ведеться у Журналі обліку зберігання фотоплівок (додаток 7)".

5.5. У підпункті 5.3.5 слова "надзвичайної події" замінити словом "інциденту".

6. У додатках:

6.1. У додатку 2:

назву викласти в такій редакції:

"Журнал перевірки якості записування інформації та сигналів поточного часу";

у колонці 3 таблиці слово "запису" замінити словом "записування", після слова "коригування" доповнити словами "поточного часу".

6.2. Додаток 3 виключити.

У зв'язку з цим додатки 4 - 8 вважати відповідно додатками 3 - 7.

6.3. Назву додатка 6 викласти в такій редакції:

"Журнал обліку видачі фотознімків (роздруківок)".

6.4. Назву додатка 7 викласти в такій редакції:

"Журнал обліку зберігання фотоплівок".

 

Заступник голови Державної
авіаційної адміністрації
 

 
А. А. Колісник
 

Опрос