Идет загрузка документа (89 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм документов, необходимых для проведения специальной проверки с целью получения допуска к выполнению особых работ

Государственный комитет ядерного регулирования
Форма, Приказ от 29.12.2009 № 181
действует с 15.02.2010

Про затвердження форм документів, необхідних для проведення спеціальної перевірки з метою отримання допуску до виконання особливих робіт

Наказ Державного комітету ядерного регулювання України
від 29 грудня 2009 року N 181

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 січня 2010 р. за N 98/17393

На виконання пункту 13 Порядку проведення спеціальної перевірки для надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1997 року N 1471, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 року N 284, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми документів, необхідних для проведення спеціальної перевірки з метою отримання допуску до виконання особливих робіт, що додаються:

форму Листа ознайомлення щодо вимог законодавства з питань допуску до виконання особливих робіт;

форму Переліку посад працівників, робота на яких потребує допуску до виконання особливих робіт;

форму Анкети фізичної особи, яка оформлюється на допуск до виконання особливих робіт (для заповнення громадянами України);

форму Анкети фізичної особи, яка оформлюється на допуск до виконання особливих робіт (для іноземців та/або осіб без громадянства);

форму Облікової картки фізичної особи, якій надано допуск до виконання особливих робіт;

форму Картки перевірки фізичної особи та її близьких родичів;

форму Картки результатів перевірки;

форму Журналу реєстрації облікових карток фізичних осіб, яким надано допуск до виконання особливих робіт;

форму Звіту про стан виконання роботи з оформлення допусків до виконання особливих робіт.

2. Управлінню регулювання фізичного захисту (Кушка В. М.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Інформаційно-кризовому управлінню (Ананенко О. М.) у тижневий термін після державної реєстрації наказу забезпечити його розміщення на веб-сайті Держатомрегулювання.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Ускова А. Г.

 

Голова 

О. А. Миколайчук 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Служби безпеки України 

В. Наливайченко 

 

ЛИСТ
ознайомлення щодо вимог законодавства з питань допуску до виконання особливих робіт

1. Прізвище, ім'я, по батькові особи, що ознайомлюється з листом
____________________________________________________________________________________

2. Найменування і номер посади за переліком посад
____________________________________________________________________________________

3. Відомості про зміни посади
____________________________________________________________________________________

4. Відомості про посадову особу, що виклала зазначені у пунктах 1 - 3 відомості та ознайомила особу з цим Листом
____________________________________________________________________________________
                                                                                   (посада, прізвище, ініціали) 

Особа, яка має намір виконувати особливі роботи, зобов'язана:

а) повідомити про те, чи був раніше наданий (не був наданий) або був анульований допуск до виконання особливих робіт, де, за яких обставин;

б) викласти в анкеті достовірні відомості;

в) не брати участі в діяльності об'єднань громадян, яка не підлягає легалізації відповідно до законодавства або заборонена в установленому порядку;

г) дати письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відомостей про себе відповідно до статей 65 і 66 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку".

Особа, яка має намір виконувати особливі роботи, має право на:

а) письмове повідомлення з обгрунтуванням підстав прийнятого рішення про відмову в наданні допуску до виконання особливих робіт;

б) оскарження в судовому порядку рішення про відмову в наданні допуску до виконання особливих робіт.

"Я, _________________________________________________________________________________:
                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові) 

1. Раніше допуск до виконання особливих робіт або до інформації з обмеженим доступом
____________________________________________________________________________________
     (не мав і не оформляв; назва підприємства, в якому мав допуск або оформляв, але не отримав його, або допуск був
                                                                                                  анульований) 

2. З правами та обов'язками, викладеними вище, ознайомлений.

Заперечень не маю.

3. Даю згоду на проведення спеціальної перевірки відомостей про себе". 

____________
(дата) 

_______________
(підпис) 

_____________________
(прізвище, ініціали) 

Особа, яка одержала дозвіл на виконання особливих робіт, зобов'язана:

виконувати в установленому порядку вимоги законодавства з питань щодо обмеження допуску до виконання особливих робіт;

повідомляти посадових осіб, які надали дозвіл на допуск до виконання особливих робіт, про виникнення обставин, за яких цей допуск не надається.

Особа, яка одержала дозвіл на виконання особливих робіт, має право на:

письмове повідомлення з обгрунтуванням підстав щодо прийнятого рішення про відмову або анулювання наданого допуску до виконання особливих робіт;

оскарження в судовому порядку рішення про відмову або анулювання наданого допуску до виконання особливих робіт:

"Я, _________________________________________________________________________________:
                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)
з правами та обов'язками, викладеними вище, ознайомлений. Заперечень не маю" 

____________
(дата) 

_______________
(підпис) 

_____________________
(прізвище, ініціали) 

 

Начальник Управління
регулювання фізичного захисту
 

 
В. М. Кушка
 

 

ПОГОДЖЕНО
Державний комітет ядерного регулювання України
___________________________________________
               (підпис, прізвище та ініціали посадової особи)

"___" ____________ 20__ року 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Керівник підприємства
______________________________________
         (підпис, прізвище та ініціали посадової особи)

"___" ____________ 20__ року 

ПЕРЕЛІК
посад працівників, робота на яких потребує допуску до виконання особливих робіт,
на __________________________________________________________
(назва підприємства (без скорочень))

N
з/п 

Структурний підрозділ 

Посада 

Кількість посад 

Обгрунтування необхідності допуску до особливих робіт 

Кількість осіб, які підлягають оформленню на допуск до особливих робіт 

Кількість осіб, яким надано допуск до особливих робіт 

I к. 

II к. 

III к. 

I к. 

II к. 

III к. 

10 

11 

  

  

Керівник 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Управління 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Підрозділ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього по підприємству  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Голова комісії 

(підпис, прізвище та ініціали) 

 

Начальник Управління
регулювання фізичного захисту
 

 
В. М. Кушка
 

 

АНКЕТА
фізичної особи, яка оформлюється на допуск до виконання особливих робіт (для заповнення громадянами України)

 

 
Місце для
фотокартки
4 х 6

 

  


Запитання 

Відповіді 

1. Прізвище, ім'я та по батькові

  

2. Чи змінювали прізвище, ім'я, по батькові?
Якщо так, зазначте колишні прізвище, ім'я, по батькові, коли та за яких причин їх змінено 

  

3. Дата (число, місяць, рік) та місце народження (село, місто, район, область, держава) 

  

4. Громадянство. Чи перебували в громадянстві інших держав. Якщо так, зазначте, протягом якого часу, у громадянстві яких саме держав перебували  

  

5. Освіта. Які навчальні заклади, в якому році закінчили. Спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень 

  

6. Чи отримували раніше допуск до державної таємниці. Якщо так, вкажіть коли, в яких установах та форму допуску 

  

7. Чи отримували раніше допуск до виконання особливих робіт у сфері використання ядерної енергії. Якщо так, вкажіть коли, в яких установах та категорію допуску 

  

8. Чи притягались до кримінальної відповідальності, якщо так, зазначте коли і де, а також назву статті (статей) Кримінального кодексу України 

  

9. Чи притягались до адміністративної відповідальності за порушення ядерного законодавства. Якщо так, зазначте коли, за які правопорушення, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення 

  

10. Чи брали участь у діяльності політичних партій та громадських організацій, діяльність яких заборонена в порядку, установленому законом 

  

11. Чи проходили лікування від наркотичної та алкогольної залежності, психічних захворювань

  

12. Зазначте громадські та благодійні організації, до яких Ви належите (належали), в які робите (робили) внески  

  

13. Чи маєте досвід поводження з вогнепальною зброєю та вибухівкою, а також з біологічною та хімічною зброєю. Якщо так, уточніть в якій мірі, де і коли отримано досвід 

  

14. Чи проходили військову службу.
Якщо так, зазначте країну, рід військ, ранг/звання, військову спеціальність, період проходження служби 

  

15. Чи перебували в зоні озброєного конфлікту як учасник або як потерпілий. Якщо так, детально опишіть, за яких обставин, де і коли 

  

16. Ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів 

  

17. Чи навчалися за кордоном (освіта, курси, стажування тощо). Зазначте державу, найменування навчального закладу, період навчання, документ про закінчення навчання 

  

18. Чи мали паспорт, виданий іноземною державою 

  

19*. Чи є Ви, а якщо ні, то чи були і в який період, власником майна за кордоном, цінних паперів, рахунків у банківських чи інших фінансово-кредитних установах? Якщо так, вкажіть державу, найменування фінансово-кредитних та банківських установ та населенні пункти, в яких знаходяться ці установи, я також власником якого майна чи цінних паперів Ви є чи були 

  

20*. Чи є або чи були Ви засновником (учасником) підприємств, організацій, а також інших юридичних осіб, утворених відповідно до законодавства України за участю іноземців або іноземних юридичних осіб, що утворені за межами України? Якщо так, зазначте повне найменування такої юридичної особи, організаційно-правову форму, ідентифікаційний код, місцезнаходження, дату і місце її державної реєстрації, а також період, протягом якого Ви є або були засновником (учасником) такої юридичної особи 

  

21*. Чи маєте Ви майнову заборгованість (зокрема, заборгованість за кредитними угодами тощо)? Якщо так, зазначте державу та найменування суб'єкта, боржником якого Ви є, та розмір заборгованості 

  

22. Ваші близькі родичі (батьки, дружина, чоловік, рідні брати, сестри, діти віком старше 16 років)

N з/п 

Ступінь родинного зв'язку 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Дата та місце народження, громадянство 

Місце роботи (служби, навчання), посада 

Місце фактичного проживання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

23. Зазначте коли, на яких посадах, і де Ви працювали (проходили службу) та отримували освіту:

Період
(місяць, рік) 

Посада 

Державний орган, підприємство, установа, організація, заклад, військова частина 

від якого часу 

до якого часу, зазначте підставу для звільнення, відповідно до законодавства України про працю 

найменування
(номер в/ч) 

місцезнаходження 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

24. Проживання та тимчасове перебування за кордоном (постійне проживання, тимчасова робота, службове відрядження, виїзд у приватних справах тощо):

Період (місяць, рік) 

Країна 

Мета виїзду 

від якого часу  

до якого часу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

25. Чи маєте Ви постійні особисті стосунки з іноземцями __________________________
                                                                                                                                                      (маю, не маю) 

Відомості про іноземця (прізвище, ім'я, країна) 

З якого часу підтримуєте стосунки, їх характер, періодичність 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

26. Місце проживання (поштовий індекс, область, місто, вулиця, будинок, номер квартири) згідно з реєстрацією
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
фактичне місце проживання
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Номер телефону ____________________________________________________________________

27. Документ, що посвідчує Вашу особу, його серія, номер, ким, коли його видано
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

28. Чи маєте Ви паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний, службовий паспорти, посвідчення особи моряка. Зазначте його (їх) номер, серію, ким, коли видано та термін його (їх) дії
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

29. Чи підтверджуєте Ви достовірність поданих про себе відомостей:

____________________________
(підтверджую)

"___" ____________ 20__ року 

__________________________
(особистий підпис) 

30. Чи даєте Ви згоду на проведення стосовно Вас перевірки у зв'язку з допуском до виконання особливих робіт
____________________________________________________________________________________
                                                                                              (даю згоду) 

"___" ____________ 20__ року 

__________________________
(особистий підпис) 

Фотокартка та відомості про трудову діяльність, навчання, військову службу відповідають документам, що посвідчують особу

Підрозділ роботи з кадрами
 
________________________________
        (прізвище та підпис посадової особи)

"___" ____________ 20__ року
             М. П. 

Спеціально призначена
посадова особа
_______________________________
       (прізвище та підпис посадової особи)

"___" ____________ 20__ року 

____________
* Підпункти 19* - 21* заповнюються особами, які оформлюють допуск до виконання особливих робіт I категорії.

 

Начальник Управління
регулювання фізичного захисту
 

 
В. М. Кушка
 

 

АНКЕТА
фізичної особи, яка оформлюється на допуск до виконання особливих робіт (для іноземців та/або осіб без громадянства)

 

 

Місце для
фотокартки
4 х 6

 

  


Запитання 

Відповіді 

1. Прізвище та ім'я
(українською та англійською мовами) 

  

  

2. Чи змінювали прізвище, ім'я?
Якщо так, зазначте колишні прізвище, ім'я, коли, де та з яких причин їх змінено 

  

3. Дата (число, місяць, рік) та місце народження (країна, місто) 

  

4. Громадянином якої держави Ви є? 

  

5. Місце проживання (країна, місто, вулиця, будинок) 

  

6. Освіта та спеціальність 

  

7. Чи отримували Ви раніше допуск до виконання особливих робіт на ядерних установках та з ядерним матеріалом. Якщо так, зазначте категорію допуску, час і місце роботи, де було надано допуск 

  

8. Чи притягались Ви до кримінальної відповідальності, якщо так, поясність, за які правопорушення, де і коли 

  

9. Чи притягались Ви до адміністративної відповідальності за порушення ядерного законодавства. Якщо так, поясніть, за які правопорушення, де і коли 

  

10. Членом яких політичних партій, благодійних та громадських організацій Ви є 

  

11. Чи проходили лікування від наркотичної та алкогольної залежності, психічних захворювань

  

12. Чи маєте досвід поводження з вогнепальною зброєю та вибухівкою, а також з біологічною та хімічною зброєю. Якщо так, уточніть, у якій мірі, де і коли отримали ці навички 

  

13. Чи проходили військову службу.
Якщо так, зазначте країну, рід військ, ранг/звання, військову спеціальність, дату проходження служби 

  

14. Чи перебували в зоні озброєного конфлікту як учасник або як потерпілий. Якщо так, опишіть, за яких обставин, де і коли 

  

15. Чи маєте допуск до виконання особливих робіт у своїй країні чи інших країнах (категорія допуску, хто проводив перевірку і надав допуск) 

  

16. Ваші близькі родичі (батьки, дружина, чоловік, рідні брати, сестри, діти віком старше 16 років)

N з/п 

Ступінь родинного зв'язку 

Прізвище, ім'я 

Дата та місце народження, громадянство 

Місце роботи (служби, навчання) 

Адреса проживання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17. Зазначте коли, на яких посадах і де саме Ви працювали (проходили службу), які обов'язки виконували:

Період
(місяць, рік) 

Посада 

Державний орган, підприємство, установа, організація, заклад, військова частина, місцезнаходження (країна) 

від якого часу 

до якого часу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18. Проживання та тимчасове перебування за кордоном протягом останніх 5 років (постійне проживання, тимчасова робота, службове відрядження, виїзд у приватних справах тощо):

Період (місяць, рік) 

Країна 

Мета виїзду 

від якого часу  

до якого часу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19. Зазначте Ваше місце проживання (поштовий індекс, область, місто, вулицю, будинок, номер квартири) згідно з реєстрацією в Україні
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Номер телефону ____________________________________________________________________

20. Зазначте документ, що посвідчує Вашу особу, та його реквізити
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

21. Достовірність поданих про себе відомостей підтверджую:

"___" ____________ 20__ року 

__________________________
(особистий підпис) 

22. Чи даєте Ви згоду на проведення стосовно Вас перевірки у зв'язку з допуском до особливих робіт
_______________________________________________________________________________
                                                                                                  (даю згоду) 

"___" ____________ 20__ року 

__________________________
(особистий підпис) 

Фотокартка та відомості про трудову діяльність, навчання, військову службу відповідають документам, що посвідчують особу

Підрозділ роботи з кадрами
 
_______________________________
        (прізвище та підпис посадової особи)

"___" ____________ 20__ року
             М. П. 

Спеціально призначена
посадова особа
_______________________________
       (прізвище та підпис посадової особи)

"___" ____________ 20__ року 

 

Начальник Управління
регулювання фізичного захисту
 

 
В. М. Кушка
 

 

Трудова діяльність з часу первинного надання допуску

N з/п 

Підприємство 

Посада 

Номер та дата наказу 

Примітка 

про призначення 

про звільнення 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________________________________________________________________________________
(лінія згину)

Облікова картка фізичної особи, якій
надано допуск до виконання особливих робіт

від "___" ____________ 20___ року N _________
                                              (за журналом реєстрації облікових карток)

1. _______________________________________________
                                       (прізвище, ім'я, по батькові)

2. Дата народження "___" ____________ 19__ року

3. Місце народження _______________________________
__________________________________________________

4. Місце проживання _______________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

5. ________________________________________________
                 (примітки про зміни прізвища, місця проживання тощо)
__________________________________________________
__________________________________________________

6. ________________________________________________
       (відомості про порушення вимог щодо допуску до особливих робіт) 

Для службового користування
(після заповнення)

Місце
для фотокартки

4 х 6

 

  


М. П.

Фотокартку __________________
_____________________________
              (прізвище, ім'я, по батькові)
та відомості, зазначені в обліковій картці, засвідчую

Спеціально призначена посадова особа
_____________________________
                (підпис, прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року 

Зворотний бік

У результаті перевірки не виявлено обставин, які перешкоджають наданню
________________________________________
                          (прізвище, ім'я, по батькові)
допуску до особливих робіт за категорією
_________________

Начальник ___________________________
                                                  (орган СБУ)

___________                  ___________________
        (підпис)                                       (прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

     М. П.                          N висновку _________ 

Допуск за категорією ____________ наданий наказом від ____________ N ______________
по ____________________________________
                                 (назва підприємства) 

М. П.

_____________________________________
   (підпис спеціально призначеної посадової особи) 

У результаті перевірки не виявлено обставин, які перешкоджають наданню
________________________________________
                          (прізвище, ім'я, по батькові)
допуску до особливих робіт за категорією
_________________

Начальник ___________________________
                                                  (орган СБУ) 

___________                 ___________________
         (підпис)                                     (прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

     М. П.                        N висновку __________ 

Допуск за категорією ____________ наданий від ____________ наказом N _____________

по ___________________________________
                                    (назва підприємства) 

М. П.

_____________________________________
    (підпис спеціально призначеної посадової особи) 

У результаті перевірки не виявлено обставин, які перешкоджають наданню
__________________________________________
                           (прізвище, ім'я, по батькові)
допуску до особливих робіт за категорією
_________________

Начальник ___________________________
                                                 (орган СБУ) 

___________                  ___________________
          (підпис)                                     (прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

     М. П.                          N висновку _________ 

Допуск за категорією ____________ наданий
від ____________ наказом N ____________
по __________________________________
                                (назва підприємства) 

М. П.

_____________________________________
    (підпис спеціально призначеної посадової особи) 

 

Начальник Управління
регулювання фізичного захисту
 

 
В. М. Кушка
 

 

Картка перевірки
фізичної особи та її близьких родичів

___________________________________________________________________________
(заповнюється органом СБУ)

1. Прізвище __________________________________________________________________

2. Ім'я, по батькові ____________________________________________________________

3. Дата народження "___" ____________ 19__ року

4. Місце народження __________________________________________________________
                                                                                              (село, місто, район, область, держава) 

5. Місце проживання __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

6. Місце роботи, посада ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

7. ___________________________________________________________________________
                                                                                (заповняється органом СБУ) 

Начальник ___________________________________________________________________
                                                                                              (підрозділ органу СБУ) 

_______________
(військове звання) 

_______________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ініціали) 

Формат Картки перевірки 148 х 210 мм 

 

Начальник Управління
регулювання фізичного захисту
 

 
В. М. Кушка
 

 

Картка результатів перевірки

1. ________________________________________________________________________
                          (підприємство, що оформляє документи на допуск до виконання особливих робіт) 

2. Прізвище _______________________________________________________________

Ім'я ______________________________________________________________________

По батькові _______________________________________________________________

Дата народження "___" ____________ 19__ року

Місце народження __________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Місце проживання _________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Місце роботи, посада _______________________________________________________
__________________________________________________________________________

3. від "___" ____________ 20__ року N _________ за категорією ___________________
                                                                                                                                                               (допуску)
___________________________________________________________________________
                                                                                               (орган СБУ)

Формат Картки результатів перевірки 148 х 210 мм 

 

Начальник Управління
регулювання фізичного захисту
 

 
В. М. Кушка
 

 

ЖУРНАЛ
реєстрації облікових карток фізичних осіб, яким надано допуск до виконання особливих робіт

_______________________________________________________________________________
(назва підприємства)

N з/п 

Дата реєстрації 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Дата та номер листа до органу СБУ 

Дата та номер висновку органу СБУ 

Категорія допуску, дата та номер наказу про його надання 

Позначки щодо обігу карток 

Примітка 

підприємство, куди надіслана картка  

дата та номер супровідного листа  

дата та номер акта про знищення 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Начальник Управління
регулювання фізичного захисту
 

 
В. М. Кушка
 

 

ЗВІТ
про стан виконання роботи з оформлення допусків до виконання особливих робіт за 20 _____ рік.

____________________________________________________________________________________
(назва підприємства)

N
з/п 

Кількість працівників на підприємстві, яким необхідно мати допуск до виконання особливих робіт 

Кількість працівників на підприємстві, яким оформлено допуск до виконання особливих робіт 

I к. 

II к. 

III к. 

I к. 

III к. 

III к. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього: 

Всього: 

Кількість анульованих допусків:

Підпис, прізвище та ініціали спеціально призначеної посадової особи 

______________________ 

 

Начальник Управління
регулювання фізичного захисту
 

 
В. М. Кушка
 

Опрос