Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку учета обязательств распорядителей бюджетных средств в органах Государственного казначейства Украины

Минфин, Государственное казначейство Украины
Приказ от 30.12.2009 № 552
Утратил силу

Про затвердження Змін до Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України

Наказ Державного казначейства України
Міністерства фінансів України
від 30 грудня 2009 року N 552

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 січня 2010 р. за N 89/17384

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державного казначейства України
від 9 серпня 2004 року N 136

згідно з наказом Міністерства фінансів України 
від 2 березня 2012 року N 309)

На виконання статей 48, 51, 78 і 112 Бюджетного кодексу України та з метою удосконалення процедур реєстрації та обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів органами Державного казначейства України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України, затвердженого наказом Державного казначейства України від 09.08.2004 N 136, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.08.2004 за N 1068/9667 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н. І.) та Юридичному департаменту (Зіневич О. Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Керівникам самостійних структурних підрозділів Державного казначейства України в межах повноважень здійснити заходи щодо забезпечення виконання вимог цього наказу.

4. Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н. І.) довести цей наказ до відома та керівництва в роботі структурних підрозділів Державного казначейства України та Головних управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників голови Державного казначейства України відповідно до розподілу обов'язків.

6. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Голова 

Т. Я. Слюз 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник Міністра
фінансів України
 

 
А. І. Мярковський
 

Директора Департаменту
реформування бюджетної системи
 

 
Ю. М. Футоранська
 

 

Зміни до Порядку
обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України

1. У главі 2:

1.1. Пункт 2.1 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Розпорядники бюджетних коштів подають до відповідного органу Державного казначейства України річний план державних закупівель (зміни до річного плану державних закупівель)".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

1.2. У пункті 2.2:

абзац другий викласти у такій редакції:

"За умови взяття зобов'язання, за яким застосовуються процедури закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, розпорядник бюджетних коштів протягом 5 робочих днів з дати, зазначеної у звіті про результати проведення процедури закупівель, подає до Державного казначейства України додатково, крім документів, зазначених в абзаці першому цього пункту, оригінали документів та/або їх копії, засвідченні в установленому порядку, що підтверджують проведення закупівлі та передбачені законодавством у сфері державних закупівель (звіти про результати проведення процедури закупівлі, листи-погодження уповноваженого органу щодо можливості застосування процедури закупівлі, яка потребує погодження)";

в абзаці четвертому вилучити слова "міжбюджетні трансферти" та після слів "в межах" доповнити словом "річних".

1.3. Пункт 2.7 доповнити абзацами другим та третім такого змісту:

"Відлік терміну опрацювання підтвердних документів органом Державного казначейства України, зазначеного у пункті 2.3 цього Порядку, починається з дати, вказаної у полі "Одержано Державним казначейством України (органом Державного казначейства України)" Реєстру та/або Реєстру фінансових зобов'язань, враховуючи день подання Реєстру та/або Реєстру фінансових зобов'язань.

Поле "Рівень розпорядника (одержувача) бюджетних коштів" Реєстру та/або Реєстру фінансових зобов'язань заповнюється відповідно до вимог нормативно-правових актів Державного казначейства України".

1.4. Пункт 2.9 викласти у такій редакції:

"2.9. Розпорядник бюджетних коштів залишає в органі Державного казначейства України копії, засвідчені в установленому порядку:

договорів, укладених із застосуванням процедур закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти;

звітів про результати проведення процедури закупівлі;

листів-погодження уповноваженого органу щодо можливості застосування процедури закупівлі, яка потребує погодження;

документів, перелік яких визначено постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 N 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва";

договорів, укладених на виконання завдань та заходів, спрямованих на забезпечення проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу".

1.5. У пункті 2.11:

абзац перший викласти у такій редакції:

"2.11. У разі змін умов зобов'язань (додаткові договори, розірвання договору тощо) розпорядник бюджетних коштів повинен протягом 3 робочих днів з дати їх виникнення подати до органів Державного казначейства України Реєстр та/або Реєстр фінансових зобов'язань і відповідні підтвердні документи щодо уточнення реквізитів та показників таких зобов'язань";

доповнити абзацом третім такого змісту:

"У випадку зняття з реєстрації фінансових зобов'язань до органів Державного казначейства України подається Реєстр фінансових зобов'язань разом з документами (накладна, акт тощо), що підтверджують повернення товару постачальнику з причин невідповідності договірним умовам, відповідним рішенням суду стосовно обсягів або якості виконаних робіт, наданих послуг, додатковою угодою про зміну умов договору тощо".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

абзац четвертий після слів "знятті з обліку зобов'язань" доповнити словами "та фінансових зобов'язань".

1.6. У пункті 2.12:

абзац третій підпункту "а" викласти у такій редакції:

"невідповідності напрямів витрачання бюджетних коштів бюджетному асигнуванню, паспорту бюджетної програми";

у підпункті "б":

в абзаці другому після слів "бюджетного зобов'язання" доповнити словом "відображеного";

доповнити підпункт абзацами п'ятим та шостим такого змісту:

"невідповідності фінансового зобов'язання відповідному бюджетному зобов'язанню, відображеному в бухгалтерському обліку виконання державного та місцевих бюджетів;

недотримання розпорядниками бюджетних коштів бюджетних повноважень та обмежень, які вводяться законодавчими та іншими нормативно-правовими актами".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати відповідно абзацом сьомим.

1.7. Главу доповнити новим пунктом такого змісту:

"2.16. У кінці року розпорядники бюджетних коштів приводять зареєстровані зобов'язання та фінансові зобов'язання за загальним фондом бюджету у відповідність до бюджетних асигнувань, установлених кошторисом (планом використання бюджетних коштів), а за спеціальним фондом бюджету - до бюджетних асигнувань (у розрізі складових спеціального фонду відповідно до зведення показників спеціального фонду кошторису), установлених кошторисом (планом використання бюджетних коштів), але не більше відповідних фактичних надходжень.

Виключенням є бюджетні фінансові зобов'язання щодо виплати субсидій, допомоги, пільг за оплатою за спожиті житлово-комунальні послуги та компенсацій громадянам з бюджету, на що згідно із законодавством України мають право відповідні категорії громадян".

2. Пункт 5.5 глави 5 після слова "сумі" доповнити словом "бюджетної".

3. У додатках 1 та 2 до Порядку:

3.1. У додатках 1 та 2 слова "Ступінь клієнта (розпорядника чи одержувача бюджетних коштів відповідно до мережі)" замінити словами "Рівень розпорядника (одержувача) бюджетних коштів".

3.2. Додаток 1 доповнити текстом такого змісту:

"Порядок заповнення Реєстру зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів

У рядку "ЄДРПОУ клієнта (розпорядника чи одержувача бюджетних коштів)" - зазначається код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

У рядку "Клієнт (найменування розпорядника чи одержувача коштів)" - зазначається офіційне найменування розпорядника чи одержувача бюджетних коштів.

У рядку "УДК" - зазначається код та найменування органу Державного казначейства України.

У рядку "Бюджет" - зазначається код та назва бюджету.

У рядку "КВК" - зазначається код та назва коду відомчої класифікації розпорядника (одержувача) бюджетних коштів відповідно до наказів Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604 "Про бюджетну класифікацію та її запровадження" (із змінами) та від 24.02.2003 N 156 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів" (із змінами).

У рядку "Код одержувача (розпорядника чи одержувача бюджетних коштів відповідно до мережі)" - вказується код одержувача (розпорядника чи одержувача бюджетних коштів відповідно до мережі), присвоєний відповідно до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

Рядок "Рівень розпорядника (одержувача) бюджетних коштів" заповнюється відповідно до вимог нормативно-правових актів Державного казначейства України.

У рядку "КПК/КТКВМБ" - зазначається код та назва коду програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604 "Про бюджетну класифікацію та її запровадження".

У рядку "Фонд" - зазначається код та найменування фонду бюджету (загальний/спеціальний).

Рядок "Реєстраційний номер" - не заповнюється.

У рядку "Дата прийняття" - вказується дата отримання Реєстру зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів органом Державного казначейства України.

У графі "N з/п" - проставляється порядковий номер зобов'язання.

У графі "КЕКВ/КККБ" - проставляється код економічної класифікації видатків бюджету або код класифікації кредитування бюджету, за яким взято зобов'язання.

У графі "Дані зобов'язання: дата документа" - проставляється дата документа, що підтверджує виникнення зобов'язання. За зобов'язаннями за окремими напрямами видатків, за якими не подаються документи, що підтверджують узяття зобов'язання (податок на землю, податок на додану вартість тощо), проставляється дата реєстру зобов'язань.

У графі "Дані зобов'язання: номер документа" - проставляється номер документа, що підтверджує виникнення зобов'язання. За зобов'язаннями за окремими напрямами видатків, за якими не подаються документи, що підтверджують узяття зобов'язання (податок на землю, податок на додану вартість тощо), проставляється номер реєстру зобов'язання.

У графі "Дані зобов'язання: строк дії договору" - проставляється строк дії договору (дата початку та дата закінчення дії договору). За довгостроковими договорами (строк дії яких перевищує один календарний рік), строком дії є поточний рік.

У графі "Дані зобов'язання: сума зобов'язання" - проставляється сума зобов'язання. Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів, якщо сума зазначена в договорі, за відсутності - сума проставляється розрахунково. За довгостроковими зобов'язаннями, строк дії яких перевищує один бюджетний рік, суми в Реєстрі проставляються в межах планових показників поточного бюджетного року на підставі даних календарного плану до довгострокового договору.

У графі "Дані зобов'язання: попередня оплата" - наводиться сума попередньої оплати з суми зобов'язання (графа "Дані зобов'язання: сума зобов'язання").

У графі "Примітка. Інші суттєві умови" - зазначається інформація про зареєстроване зобов'язання, що не відображена в інших графах (номер додаткової угоди, дата і номер наказу про затвердження Переліку кодів економічної класифікації видатків, за якими здійснюються видатки без подання підтвердних документів, стаття ЗВДТ тощо). У разі відмови у реєстрації зобов'язання у графі "Примітка. Інші суттєві умови" зазначається відмітка про відмову в реєстрації (номер та дата відмови)".

3.3. Додаток 2 доповнити текстом такого змісту:

"Порядок заповнення Реєстру фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів

У рядку "ЄДРПОУ клієнта (розпорядника чи одержувача бюджетних коштів)" - зазначається код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

У рядку "Клієнт (найменування розпорядника чи одержувача коштів)" - зазначається офіційне найменування розпорядника чи одержувача бюджетних коштів.

У рядку "УДК" - зазначається код та найменування органу Державного казначейства України.

У рядку "Бюджет" - зазначається код та назва бюджету.

У рядку "КВК" - зазначається код та назва коду відомчої класифікації розпорядника (одержувача) бюджетних коштів відповідно до наказів Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604 "Про бюджетну класифікацію та її запровадження" (із змінами) та від 24.02.2003 N 156 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів" (із змінами).

У рядку "Код одержувача (розпорядника чи одержувача бюджетних коштів відповідно до мережі)" - вказується код одержувача (розпорядника чи одержувача бюджетних коштів відповідно до мережі), присвоєний відповідно до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

Рядок "Рівень розпорядника (одержувача) бюджетних коштів" заповнюється відповідно до вимог нормативно-правових актів Державного казначейства України.

У рядку "КПК/КТКВМБ" - зазначається код та назва коду програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604 "Про бюджетну класифікацію та її запровадження".

У рядку "Фонд" - зазначається код та найменування фонду бюджету (загальний/спеціальний).

Рядок "Реєстраційний номер" - не заповнюється.

У рядку "Дата прийняття" - вказується дата отримання Реєстру зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів органом Державного казначейства України.

У графі "N з/п" - проставляється порядковий номер фінансового зобов'язання.

У графі "КЕКВ/КККБ" - проставляється код економічної класифікації видатків бюджету або код класифікації кредитування бюджету, за яким взято фінансове зобов'язання.

У графі "Дані зобов'язання: дата документа" - проставляється дата документа, що підтверджує виникнення зобов'язання. За зобов'язаннями за окремими напрямами видатків, за якими не подаються документи, що підтверджують узяття зобов'язання (податок на землю, податок на додану вартість тощо), проставляється дата реєстру зобов'язання.

У графі "Дані зобов'язання: номер документа" - проставляється номер документа, що підтверджує виникнення зобов'язання. За зобов'язаннями за окремими напрямами видатків, за якими не подаються документи, що підтверджують узяття зобов'язання (податок на землю, податок на додану вартість тощо), проставляється номер реєстру зобов'язання.

У графі "Дані фінансового зобов'язання: дата документа" - проставляється дата документа, що підтверджує виникнення фінансового зобов'язання. За умови здійснення операцій з готівкою проставляється дата Заявки на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки.

У графі "Дані фінансового зобов'язання: номер документа" - проставляється номер документа, що підтверджує виникнення фінансового зобов'язання. При отриманні готівки та перерахуванні коштів на вкладні рахунки графа заповнюється словом "Заявка".

У графі "Дані фінансового зобов'язання: сума зобов'язання" - проставляється сума фінансового зобов'язання.

У графі "Дані фінансового зобов'язання: у т. ч. попередня оплата" - наводиться сума попередньої оплати з суми фінансового зобов'язання (графа "Дані фінансового зобов'язання: сума зобов'язання").

У графі "Дані фінансового зобов'язання: реквізити кредитора: код за ЄДРПОУ кредитора або ідентифікаційний номер за ДРФО кредитора" - зазначається ідентифікаційний код за ЄДРПОУ кредитора або ідентифікаційний номер за ДРФО кредитора.

У графі "Дані фінансового зобов'язання: реквізити кредитора: МФО банку" - зазначається код банку, в якому обслуговується кредитор.

У графі "Дані фінансового зобов'язання: реквізити кредитора: номер рахунку в банку" - зазначається номер рахунку кредитора, відкритий у банку, в якому він обслуговується.

У графі "Примітка" - зазначається інформація про зареєстроване фінансове зобов'язання, що не відображена в інших графах (термін погашення фінансового зобов'язання). У разі відмови у реєстрації фінансового зобов'язання у графі "Примітка" робиться відмітка про відмову в реєстрації (номер та дата відмови)".

 

Директор Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності
 

 
 
Н. І. Сушко
 

Опрос