Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к приказу Минтопливэнерго от 14.02.2007 N 71

Министерство топлива и энергетики
Приказ от 12.01.2010 № 2
действует с 12.02.2010

Про затвердження Змін до наказу Мінпаливенерго від 14.02.2007 N 71

Наказ Міністерства палива та енергетики України
від 12 січня 2010 року N 2

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 січня 2010 р. за N 88/17383

Відповідно до вимог Законів України "Про теплопостачання", "Про електроенергетику", Положення про Міністерство палива та енергетики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 року N 1540, з метою упорядкування вимог до експлуатації теплових установок і мереж НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 N 71, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.03.2007 за N 197/13464, що додаються.

2. Департаменту з питань електроенергетики (Меженний С. Я.) у встановленому порядку надати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

4. Державному підприємству "Державний науково-дослідний, проектно-вишукувальний технологічний інститут з перспектив розвитку енергетики "Енергоперспектива" (Кравченко В. Ф.) після державної реєстрації внести Правила до реєстру та комп'ютерного банку даних чинних нормативних документів Мінпаливенерго в установленому порядку.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра палива та енергетики України Лучнікова В. А.

 

Міністр 

Ю. Продан 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Міністр з питань
житлово-комунального
господарства України
 

 
 
О. Ю. Кучеренко
 

Заступник Голови Державного
комітету України з промислової безпеки,
охорони праці та гірничого нагляду
 

 
 
С. В. Дунас
 

Заступник Міністра з
питань надзвичайних ситуацій та
у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи
 

 
 
 
В. Третьяков
 

Голова Національної
комісії регулювання
електроенергетики України
 

 
 
В. Кальченко
 

Міністр охорони
навколишнього природного
середовища України
 

 
 
Г. Філіпчук
 

Міністр регіонального
розвитку та будівництва України
 

 
В. С. Куйбіда
 

Заступник Міністра
охорони здоров'я України
 

 
І. В. Яковенко
 

Голова Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики
 

 
 
Л. В. Лосюк
 

В. о. Голови
Антимонопольного
комітету України 

 
 
О. Мельниченко
 

 

ЗМІНИ
до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж

1. У розділі 2 Правил:

1.1. Слова та цифри "СНиП 2.04.07-86 "Тепловые сети" (далі - СНиП 2.04.07)", "СНиП ІІ-4-79 "Естественное и искусственное освещение" (далі - СНиП ІІ-4)", "ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила" та "Постанова Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року N 1243 "Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" замінити словами та цифрами "ДБН В.2.5-39 "Теплові мережі" (далі - ДБН В.2.5-39)", "ДБН В.2.5-28-2006 "Природне і штучне освітлення", "ГКД 34.20.507-2003 "Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила" (далі - ТЕЕСіМ)" та "Постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 року N 923 "Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (із змінами і доповненнями)".

1.2. Доповнити розділ такими абзацами:

"НПАОП 0.00-1.30-01 "Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями" (далі - НПАОП 0.00-1.30);

СОУ-Н МПЕ 40.1.12.103:2005 "Навчання і перевірка знань працівників підприємств електроенергетики з питань охорони праці, пожежної безпеки і технічної експлуатації. Положення" (далі - СОУ-Н МПЕ 40.1.12.103);

СОУ-Н МПЕ 40.1.12.104:2005 "Організація роботи з персоналом підприємств електроенергетики. Положення" (далі - СОУ-Н МПЕ 40.1.12.104);

НАПБ В.01.034-2005/111. Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України (далі - НАПБ В.01.034);

Правила технічної експлуатації систем теплопостачання комунальної енергетики України, затверджені наказом Держбуду України від 19 січня 1999 року N 9 (далі - ПТЕ СТКЕУ);

ДСТУ 4100-2002 "Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування" (далі - ДСТУ 4100-2002);

Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях, затверджені наказом МНС від 15.08.2007 N 557, зареєстровані в Міністерстві юстиції 03.09.2007 за N 1006/14273;

Правила підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 N 620/378, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 31.12.2008 за N 1310/16001;".

2. У розділі 5:

2.1. У пункті 5.1:

підпункт 5.1.2 викласти в такій редакції:

"5.1.2. Експлуатація теплових установок, у тому числі спеціальних, без затверджених та уведених в дію планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій.";

у підпункті 5.1.6 слова "у будь-який час" замінити словами "у робочий час".

2.2. У пункті 5.3:

підпункт 5.3.3 доповнити абзацом такого змісту:

"Періодична перевірка знань цих Правил здійснюється комісіями спеціалізованого навчального закладу або суб'єкта господарювання за участю інспектора Держенергонагляду.";

у підпункті 5.3.5:

абзац "г" після слова "протиаварійних" доповнити словом "(протипожежних)";

абзац "ґ" після слова "праці" доповнити словом "техногенної";

у підпункті 5.3.17:

абзац другий викласти у такій редакції:

"порушення працівником цих Правил, правил безпеки, виробничих інструкцій, що призвело або могло призвести до технологічного порушення чи нещасного випадку;";

абзац третій викласти в такій редакції:

"виявлення фактів недостатніх знань працівниками та/або посадовими особами організації правил та інструкцій з експлуатації обладнання або неправильних їх дій під час поточної експлуатації обладнання чи в аварійних ситуаціях;";

абзац четвертий після слів "охорони праці" доповнити словами "та пожежної безпеки";

доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

"на вимогу Держенергонагляду за результатами здійснення державного нагляду (контролю)";

у підпункті 5.3.19 слова "перевірки знань робітників оформлюють у журналі" замінити словами "перевірки знань робітників оформлюються протоколом та записуються у журнал".

2.3. У пункті 5.4:

2.3.1. Абзац п'ятий підпункту 5.4.6 викласти у такій редакції:

"інструкції з виконання вимог техногенної безпеки, ліквідації аварій та порядок дії персоналу у разі її виникнення;".

2.3.2. В абзаці другому підпункту 5.4.18 після слова "проводити:" доповнити словами "з урахуванням заходів, визначених планами локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій:", а слова "один раз на місяць;" замінити словами "один раз на квартал;".

2.4. У пункті 5.5:

2.4.1. Доповнити підпункт 5.5.1 абзацом такого змісту:

"планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій.".

2.4.2. Підпункт 5.5.4 викласти в такій редакції:

"5.5.4. Кожне робоче місце оперативного персоналу має бути забезпечено експлуатаційними (виробничими) інструкціями, інструкціями з виконання вимог техногенної безпеки, ліквідації аварії та порядку дії персоналу у разі її виникнення і принциповою схемою устатковання, яке обслуговується, з його основними характеристиками, затвердженими у встановленому порядку.".

2.5. У пункті 5.8:

підпункти 5.8.1 та 5.8.2 викласти в такій редакції:

"5.8.1. Повністю завершені будівництвом модернізовані теплові установки та теплові мережі, а також залежно від складності об'єкта - їхні черги і пускові комплекси приймаються в експлуатацію відповідно до законодавства.

На закінченому будівництвом об'єкті мають бути виконані всі передбачені проектною документацією та державними стандартами, державними будівельними нормами і правилами роботи, а також змонтоване і випробуване обладнання.

5.8.2. Приймання в експлуатацію закінчених будівництвом теплових установок та мереж здійснюється на підставі свідоцтва про відповідність збудованих теплових установок та мереж проектній документації, вимогам державних стандартів, державних будівельних норм і правил.

Експлуатація теплових установок та мереж, що не відповідають проектній документації, державним будівельним нормам, державним стандартам і правилам, забороняється.".

2.6. У пункті 5.9:

підпункт 5.9.4 викласти в такій редакції:

"5.9.4. Після закінчення терміну експлуатації теплових установок та мереж, встановленого нормативно-технічною документацією, за наявності пошкоджень, що впливають на режими теплопостачання, та на вимогу державного інспектора теплові установки та мережі підлягають технічному діагностуванню з метою встановлення можливості та умов подальшої експлуатації.";

у підпункті 5.9.5 після слів "спеціалістів спеціалізованої організації" слова "за згодою" виключити.

3. У розділі 6:

3.1. У пункті 6.3:

підпункт 6.3.44 викласти в такій редакції:

"6.3.44. Теплові мережі слід обладнувати:

а) автоматичними регуляторами, протиударним устаткуванням і блокуванням, що забезпечують:

заданий тиск води в подавальному або зворотному трубопроводах водяних теплових мереж із підтриманням у подавальному трубопроводі постійного тиску - "після себе" і в зворотному - "до себе" (регулятор підпору);

розсікання водяної мережі на гідравлічно незалежні зони при підвищенні тиску води більше допустимого;

вмикання підживлювального устаткування у вузлах перетину для підтримання статичного тиску води на заданому рівні у вимкненій зоні;

б) пристроями для відбору проб із необхідною запірною арматурою для вимірювання:

температур води в подавальних (вибірково) і зворотних трубопроводах перед арматурою для секціонування і, як правило, у зворотному трубопроводі відгалужень з dy і 300 мм перед запірною арматурою за потоком води;

тисків води в подавальних і зворотних трубопроводах до і після запірної арматури для секціонування і регулювальних пристроїв і, як правило, у подавальних і зворотних трубопроводах відгалужень з dy і 300 мм перед запірною арматурою;

витрати води в подавальних і зворотних трубопроводах відгалужень з dy і 400 мм;

тисків пари в трубопроводах відгалужень перед запірною арматурою;

в) захистом обладнання теплових мереж і систем теплоспоживання від недопустимих змін тиску при зупинці мережних або підкачувальних насосів, закриванні (відкриванні) автоматичних регуляторів, запірної арматури.";

підпункт 6.3.54 викласти в такій редакції:

"6.3.54. Підземне прокладання теплової мережі разом з іншими інженерними мережами допускається:

у каналах - з водопроводом, трубопроводами стисненого повітря тиском до 1,6 МПа, мазутопроводами, контрольними кабелями, призначеними для обслуговування теплових мереж;

у тунелях - з водопроводами діаметром до 500 мм, кабелями зв'язку, силовими кабелями напругою до 10 кВ, трубопроводами стисненого повітря тиском не більше 1,6 МПа, трубопроводами напірної каналізації.

Прокладання трубопроводів теплових мереж у каналах і тунелях разом з іншими інженерними мережами, окрім зазначених, не допускається.";

абзац другий підпункту 6.3.55 після слів "проїжджої частини" доповнити словами "відповідно до НД.";

підпункт 6.3.57 доповнити реченням такого змісту:

"Ущільнення виконувати негорючими матеріалами, що забезпечує нормовану межу вогневитривкості огородження.";

підпункт 6.3.71 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Копії оперативних частин плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій.".

3.2. У пункті 6.4:

підпункт 6.4.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"На кожний тепловий пункт складається паспорт, що містить технічну характеристику та схему.";

підпункт 6.4.7 доповнити новим абзацом такого змісту:

"захистом місцевих систем від аварійного підвищення параметрів теплоносія.".

3.3. У пункті 6.5:

підпункт 6.5.7 доповнити абзацом такого змісту:

"Результати випробувань оформлюються відповідним актом, у якому зазначаються ефективність роботи водопідігрівача і відповідність його паспортним і проектним даним.";

у підпункті 6.5.10 після слів "воно повинно забезпечувати нагрівання води" доповнити словами "у місцях водорозбору", слова і цифри "в закритих - не нижче ніж 70° C" замінити відповідно словами і цифрами "в закритих - не нижче 50° C ".

4. У розділі 7:

4.1. Підпункт 7.2.44 пункту 7.2 викласти в такій редакції:

"7.2.44. Монтаж приладів обліку теплової енергії та об'єму (маси) теплоносія має виконуватися згідно з погодженим енергопостачальною організацією проектом.".

4.2. У пункті 7.7:

підпункт 7.7.17 після речення "Наприкінці промивання необхідно досягти повного освітлення води." доповнити реченням такого змісту: "Після закінчення гідропневматичного промивання системи опалення складається відповідний акт.";

підпункт 7.7.24 викласти в такій редакції:

"7.7.24. Розрахункові шайби та сопла елеваторів пломбуються з оформленням акта збереження пломб.";

доповнити пункт підпунктом 7.7.34 такого змісту:

"7.7.34. У приміщенні вузла керування вивішуються: принципова схема парової та/або водяної мережі, однолінійна схема електроустаткування і автоматики, інструкції з обслуговування вузла керування. Усю запірну і регульовану арматуру необхідно пронумерувати згідно зі схемою.".

4.3. У пункті 7.9:

у назві пункту та підпунктах розділу слова "опалювального сезону" замінити словами "опалювального періоду";

підпункт 7.9.1 викласти в такій редакції:

"7.9.1. Заходи з підготовки до опалювального періоду систем теплопостачання виконуються відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду.".

5. У розділі 9:

5.1. Пункт 9.1 викласти в такій редакції:

"9.1. Організація експлуатації теплових установок і теплових мереж здійснюється відповідно до розроблених суб'єктами господарювання технічних заходів для запобігання виникненню небезпечних і шкідливих факторів, які можуть впливати на персонал і населення, або з метою уникнення чи зниження, у разі наявності, дії шкідливих факторів.".

5.2. У пункті 9.2 слова "випробування згідно з НД" замінити словами "випробування згідно з вимогами відповідних НД".

5.3. У пункті 9.8 слова "відповідно до чинної системи безпеки праці" замінити словами "відповідно до вимог чинних нормативних документів з охорони праці".

6. У розділі 10:

у пункті 10.5:

абзац перший після слів "план пожежогасіння" доповнити словами ", складаються об'єктова інструкція та інструкції про заходи пожежної безпеки для всіх вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень (дільниць, цехів, складів, майстерень, лабораторій тощо).";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Для робіт у котельнях та в інших приміщеннях з підвищеною пожежною небезпекою забороняється допускати осіб, які не пройшли спеціального навчання, протипожежного інструктажу та не отримали відповідних посвідчень.".

7. У тексті Правил слово "підприємства" в усіх відмінках замінити словами "суб'єкта господарювання" у відповідних відмінках.

 

Директор департаменту
з питань електроенергетики
 

 
С. Я. Меженний
 

Опрос