Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Типовым региональным правилам застройки

Министерство регионального развития и строительства Украины
Приказ от 30.10.2009 № 459
Утратил силу

Про затвердження Змін до Типових регіональних правил забудови

Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
від 30 жовтня 2009 року N 459

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 січня 2010 р. за N 71/17366

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державного комітету будівництва,
архітектури та житлової політики України
від 10 грудня 2001 року N 219

згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України
 від 5 липня 2011 року N 103)

Відповідно до статей 21, 27 Закону України "Про планування і забудову територій", пункту 8 Порядку надання вихідних даних для проектування об'єктів містобудування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року N 489, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Типових регіональних правил забудови, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 10.12.2001 N 219, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 03.01.2002 за N 4/6292, що додаються.

2. Управлінню містобудування та архітектури (Сіленко М. В.):

подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

забезпечити доведення цього наказу до відома Ради міністрів Автономної Республіки Крим та обласних державних адміністрацій.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Негоду В. А.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр 

В. Куйбіда 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань технічного регулювання
та споживчої політики
 

 
 
Л. В. Лосюк
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
О. В. Кужель
 

 

Зміни
до Типових регіональних правил забудови

1. Розділ 9 Типових регіональних правил забудови, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 10.12.2001 N 219, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03.01.2002 за N 4/6292 (далі - Правила), викласти в такій редакції:

"9. Порядок надання будівельного паспорта об'єкта містобудування

9.1. У разі відсутності місцевих правил забудови населеного пункту громадяни, які є власниками або користувачами земельних ділянок у селах, селищах та містах районного значення, замість вихідних даних можуть отримати у відповідному органі містобудування та архітектури будівельний паспорт об'єкта містобудування (далі - будівельний паспорт).

9.2. Вимоги цього розділу не поширюються на будівництво житлових будинків, дачних і садових будинків на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами (підроблювані, карстонебезпечні та підтоплювані території, насипні, намивні, зсувні, що просідають та набухають, ґрунти, ділянки у районах морської абразії).

9.3. При будівництві житлових будинків, дачних і садових будинків у районах із сейсмічністю 7 - 8 балів необхідно керуватись державними будівельними нормами ДБН В.1.1-12.2006 "Будівництво у сейсмічних районах України".

9.4. Будівельний паспорт надається для здійснення будівництва або реконструкції таких об'єктів:

житлових (садибних, котеджних та особняків) (далі - житлові будинки), дачних і садових будинків загальною площею до 500 кв. м, у тому числі з господарськими та допоміжними приміщеннями у підвальному поверсі (I та II категорій складності);

господарських будівель та споруд на садибних ділянках, індивідуальних гаражів.

9.5. Будівельний паспорт готується та видається спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури згідно із статтею 13 Закону України "Про архітектурну діяльність" (далі - орган містобудування та архітектури) в місячний термін з дня подання письмової заяви.

Для отримання будівельного паспорта забудовник звертається до відповідного місцевого органу містобудування та архітектури з письмовою заявою щодо забудови земельної ділянки із зазначенням призначення будівель та споруд, орієнтовних характеристик забудови.

9.6. До заяви забудовником додаються такі документи:

засвідчена нотаріально копія документа, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою, або рішення органу місцевого самоврядування про передачу (надання) земельної ділянки під забудову із земель державної чи комунальної власності в порядку, визначеному законодавством України у сфері земельних відносин;

технічний паспорт, виготовлений бюро технічної інвентаризації (у разі наявності на земельній ділянці існуючих та прийнятих в експлуатацію будівель та споруд).

9.7. На підставі заяви забудовника представник відповідного органу містобудування та архітектури з виїздом на місце проводить обстеження земельної ділянки, за результатами якого протягом десяти робочих днів готує висновок про забудову земельної ділянки.

У висновку про забудову земельної ділянки визначається відповідність намірів забудови земельної ділянки існуючій містобудівній документації на місцевому рівні (генеральному плану населеного пункту, детальному плану території, проекту забудови території, проекту розподілу території), державним стандартам, будівельним нормам та правилам.

У разі наявності на зазначеній земельній ділянці запроектованих, але не побудованих будівель і споруд у висновку про забудову земельної ділянки вказуються реєстраційний номер і дата видачі будівельного паспорта на зазначені об'єкти містобудування.

У висновку про забудову земельної ділянки визначається можливість або неможливість будівництва об'єкта містобудування згідно з містобудівною документацією.

У разі можливості будівництва об'єкта містобудування до висновку додається ескіз схеми забудови земельної ділянки.

У разі неможливості будівництва об'єкта містобудування відповідний орган містобудування та архітектури повідомляє письмово забудовника про відмову в отриманні будівельного паспорта з поясненням причини.

9.8. Форму будівельного паспорта, який надається забудовнику, наведено в додатку 1 до цих Правил.

До будівельного паспорта обов'язково додаються:

висновок про забудову земельної ділянки (додаток 2);

ситуаційна схема розміщення земельної ділянки (додаток 3);

схема забудови земельної ділянки (додаток 4);

пояснювальна записка до схеми забудови земельної ділянки (додаток 5).

Будівельний паспорт підписується керівником відповідного органу містобудування та архітектури.

9.9. Будівельний паспорт складається в 2-х примірниках. Перший примірник надається забудовнику; другий примірник зберігається у відповідному органі містобудування і архітектури, який видав будівельний паспорт.

9.10. Ситуаційна схема розміщення земельної ділянки у вигляді копії з містобудівної документації на місцевому рівні (генерального плану населеного пункту, детального плану території, проекту забудови території, проекту розподілу території) відображає місце розташування земельної ділянки в планувальній структурі території населеного пункту та планувальні обмеження, наявні на земельній ділянці, відповідно до містобудівної документації.

9.11. Схема забудови земельної ділянки складається на підставі ескізу схеми забудови земельної ділянки, що додається до висновку про її забудову відповідного органу містобудування та архітектури.

У схемі забудови земельної ділянки визначаються межі території для розміщення об'єкта містобудування, благоустрою та інших видів використання; червоні лінії; лінії регулювання забудови; під'їзди до будівель і споруд; існуючі та запроектовані раніше на земельній ділянці та на суміжних земельних ділянках будівлі та споруди; відстань від об'єкта містобудування до вулиць (доріг); мінімальні відстані від об'єкта містобудування до меж земельної ділянки, будівель і споруд на суміжних земельних ділянках.

На схемі забудови земельної ділянки також наносяться висотні відмітки рельєфу.

Схема забудови земельної ділянки погоджується керівником відповідного місцевого органу містобудування та архітектури та уповноваженими особами інших органів, в тому числі територіальних органів виконавчої влади залежно від особливостей місця розташування земельної ділянки, зокрема органами земельних ресурсів, охорони культурної спадщини, природоохоронним та санітарно-епідеміологічним органом відповідно до законодавства.

9.12. Пояснювальна записка до схеми забудови земельної ділянки містить інформацію про максимальну площу та граничнодопустиму щільність забудови земельної ділянки, поверховість забудови з визначенням максимально допустимої позначки будівлі (споруди) від поверхні землі, максимальні розміри плями забудови, вимоги до господарських будівель (їх склад), огорожі ділянки та благоустрою території, впорядкування під'їздів до будівель і споруд, місць паркування транспортних засобів, озеленення та впорядкування територій, утримання будинків і споруд; мінімальні відстані будівель і споруд від червоних ліній вулиць, ліній регулювання забудови, меж суміжних земельних ділянок; інші обмеження використання земельної ділянки (містобудівних, інженерних, санітарно-епідеміологічних, природоохоронних, історико-культурних тощо). Зазначена інформація визначається відповідно до функціонального призначення об'єкта містобудування, чинного законодавства, нормативно-технічних документів, регіональних традицій.

9.13. Будівельний паспорт реєструється відповідним органом містобудування та архітектури у журналі реєстрації будівельних паспортів.

9.14. Будівельний паспорт зберігається протягом терміну, визначеного в пункті 1540 Переліку типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших підприємств, установ та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.98 N 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.98 за N 576/3016.

9.15. Будівельний паспорт є підставою для звернення (за потреби) власника або користувача земельною ділянкою, що підлягає забудові, до балансоутримувачів інженерних мереж або до відповідної експлуатувальної організації про надання технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта містобудування, які можуть бути включені до складу будівельного паспорта.".

2. Доповнити Правила додатками 1 - 5 такого змісту:

БУДІВЕЛЬНИЙ ПАСПОРТ

_________________________________________
(назва об'єкта містобудування)
_________________________________________
(місцезнаходження земельної ділянки)

Забудовник: ___________________________________________________________________________
                                                                                                           (П. І. Б.)
                     ___________________________________________________________________________
                                                                                                           (адреса)

Примірник N *) ________

Реєстраційний N _______

Будівельний паспорт виданий ___________________________________________________________
                                                                                              (повна назва відповідного органу містобудування та архітектури)
_____________________________________________________________________________________ 

____________________
                 (посада) 

_____________________
(підпис) 

____________________
(П. І. Б.) 

Дата видачі "___" ____________ 20__ року

М. П.

____________
*) Будівельний паспорт складається в 2-х примірниках. Перший примірник надається забудовнику; другий примірник зберігається у відповідному органі містобудування і архітектури, який видав будівельний паспорт. 

 

ВИСНОВОК
про забудову земельної ділянки

_________________________________________
(місцезнаходження земельної ділянки)

Ким виданий ________________________________________________________________________
                                                                       (назва органу містобудування та архітектури)

За заявою забудовника: ________________________________________________________________
                                                                                                           (П. І. Б.)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                           (адреса)
проведено обстеження земельної ділянки _________________________________________________
                                                                                                                                 (місце розташування або адреса)
на відповідність намірів забудови земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні, місцевим правилам забудови і державним стандартам, будівельним нормам та правилам:
_____________________________________________________________________________________
                                     (назви містобудівної документації на місцевому рівні, місцевих правил забудови і
                                                                  державних стандартів, будівельних норм та правил)

Нотаріально засвідчена згода співвласників земельної ділянки (житлового будинку)
_____________________________________________________________________________________
                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові співвласників, що дали згоду)
на забудову земельної ділянки.

Під час обстеження земельної ділянки в натурі встановлено, що на зазначеній земельній ділянці є такі будівлі та споруди, які належать:
____________________________________________________________________________________.
                                                                        (які, кому належать будівлі та споруди та їхній стан)

На зазначеній земельній ділянці згідно з будівельним паспортом N  ____________________________________________________________________________________
                                                                                     (реєстраційний номер та дата видачі)
запроектовано такі будівлі та споруди: ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
                                                                                               (назви будівель та споруд)

Технічний стан існуючих на земельній ділянці будівель та споруд, державні стандарти, норми та правила дозволяють будівництво ______________________________________ або не допускають (непотрібне закреслити) ________________________________________________________________
                                                                                                                  (назва об'єкта містобудування)

Будівництво ________________________________________________________________ можливе
                                                                                                (назва об'єкта містобудування)
відповідно до ескізу схеми забудови земельної ділянки, що додається:

Будівництво ______________________________________________________________ неможливе
                                                                                                 (назва об'єкта містобудування)
з причини _____________________________________________________. 

____________________
                  (посада) 

_____________________
(підпис) 

______________________
(П. І. Б.) 

Дата складання "___" ____________ 20__ року 

 

СИТУАЦІЙНА СХЕМА
розміщення земельної ділянки

з _____________________________________________________________
(назва містобудівної документації)

М 1: ______

 
 
 
 
 
 
Місце креслення
 
 
 
 
 
 

Експлікація:  

Умовні позначення: 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

 

Завірено 

Посада 

П. І. Б. 

Підпис 

Дата 

  

  

  

  

  

 

СХЕМА ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Адреса _____________________________________________________________________________

Площа земельної ділянки згідно з документами на землекористування ______________________ га

Забудовник _________________________________________________________________________ 

М 1:500

 
 
 
 
Місце креслення
 
 
 
  

Експлікація:  

Умовні позначення: 

___________________  

_________________________ 

___________________  

_________________________ 

 

ПОГОДЖЕНО:
 

ПОГОДЖЕНО: *)
 

Керівник відповідного органу містобудування та архітектури

______________________________
(повна назва органу містобудування та архітектури) 

Уповноважена особа _______________________

___________________________________
(назва відповідного органу державного нагляду) 
___________________________________
(населеного пункту, району) 

    __________      ________________________
           (підпис)                                     (П. І. Б.) 

    ________     ______________________________
         (підпис)                                         (П. І. Б.) 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до схеми забудови земельної ділянки

1. Місцезнаходження або адреса земельної ділянки ________________________________________

2. Характеристика земельної ділянки (площа, опис суміжних земельних ділянок, фактичне функціональне використання) _____________

3. Характеристика існуючої забудови (існуючі та запроектовані раніше на земельній ділянці будівлі та споруди), інженерно-транспортної інфраструктури, зелених насаджень та інших елементів благоустрою, інженерно-будівельних та екологічних умов на земельній ділянці ____________________________________

4. Містобудівні та планувальні обмеження (максимальна площа забудови та граничнодопустима щільність забудови земельної ділянки, максимальні розміри плями забудови, мінімальні відстані від меж суміжних земельних ділянок) _______________________________________________________________

5. Основні характеристики об'єкта містобудування (поверховість з визначенням максимально допустимої позначки будівлі (споруди) від поверхні землі) __________________________________________________

6. Вимоги щодо розміщення житлового (дачного, садового) будинку та господарських будівель (споруд, індивідуальних гаражів), огорожі ділянки та благоустрою території, впорядкування під'їздів до будівель і споруд, місць паркування транспортних засобів, озеленення та впорядкування територій ______________________________________________________________

7. Інженерне забезпечення об'єкта містобудування (за наявності технічних умов) _______________________________________________

8. Інші обмеження використання земельної ділянки (відповідно до законодавства) _____________________________________________".

 

Начальник Управління
містобудування та архітектури
 

 
М. В. Сіленко
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра
з питань житлово-комунального
господарства
 

 
 
І. В. Запатріна
 

Заступник Міністра
охорони навколишнього природного
середовища України
 

 
 
С. Тригубенко
 

Заступник Міністра
економіки України
 

 
Ю. М. Вітренко
 

Опрос