Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Лицензионным условиям осуществления профессиональной деятельности на фондовом рынке - деятельности по организации торговли на фондовом рынке

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 08.12.2009 № 1561
Утратил силу

Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 8 грудня 2009 року N 1561

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 січня 2010 р. за N 48/17343

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 26 травня 2006 року N 347

згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 14 травня 2013 року N 818)

Відповідно до статей 3, 4, 7, 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 16, 20 - 27 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Законів України "Про господарські товариства", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", "Про акціонерні товариства" та інших нормативно-правових актів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 N 347, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 11.08.2006 за N 974/12848 (із змінами) (додаються).

2. Ліцензіатам привести свою діяльність у відповідність з вимогами абзаців другого та третього пункту 1 глави 2 зазначених Ліцензійних умов протягом трьох місяців з дати набрання чинності цим рішенням.

3. Ліцензіатам привести свою діяльність у відповідність до вимог абзацу десятого пункту 5 глави 2 зазначених Ліцензійних умов у частині вимог до площі приміщення відокремленого підрозділу організатора торгівлі протягом шести місяців з дати набрання чинності цим рішенням.

4. Ліцензіатам, які здійснюють кліринг та розрахунки за договорами щодо похідних (деривативів), які укладаються на них, привести свою діяльність у відповідність з вимогами пунктів 8 і 9 глави 2 зазначених Ліцензійних умов протягом року з дати набрання чинності цим рішенням.

5. Ліцензіатам привести свою діяльність у відповідність до вимог пункту 10 глави 2 зазначених Ліцензійних умов протягом року з дати набрання чинності цим рішенням.

6. Управлінню ліцензування діяльності професійних учасників фондового ринку (О. Сальчук) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії, організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків (Н. Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

8. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії В. Петренка.

 

Голова Комісії 

С. Петрашко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
О. Кужель
 

Голова Державного комітету
фінансового моніторингу України
 

 
І. Б. Черкаський
 

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України
 

 
О. І. Мельниченко
 

 

 

Зміни до Ліцензійних умов
провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

1. У преамбулі після слів "Законів України" доповнити словами ""Про акціонерні товариства"".

2. У главі 2:

2.1. Пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Організатор торгівлі повинен провадити професійну діяльність за місцезнаходженням, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію юридичної особи та ліцензії (крім випадку провадження цієї діяльності відокремленим підрозділом юридичної особи, який провадить професійну діяльність на підставі відповідної копії ліцензії), у приміщенні, повністю відокремленому від приміщень інших юридичних осіб.

При цьому виконавчий орган ліцензіата повинен знаходитись у нежитловому приміщенні за цим місцезнаходженням.

За місцезнаходженням ліцензіата (його відокремленого підрозділу) повинна бути вивіска із зазначенням найменування та місця його розташування (поверх та номери кімнат, а також графік роботи)".

2.2. У пункті 5:

в абзаці другому слова "фонду (капіталу)" замінити словами "(складеного) капіталу";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"частка статутного (складеного) капіталу організатора торгівлі, що належить одному торговцю цінними паперами, не може перевищувати 5 відсотків статутного (складеного) капіталу організатора торгівлі";

в абзацах сьомому та восьмому слова "фонді (капіталі)" замінити словами "(складеному) капіталі";

абзац десятий викласти в такій редакції:

"організатор торгівлі для провадження професійної діяльності на фондовому ринку повинен мати у власності або користуванні нежитлове приміщення: за місцезнаходженням, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію юридичної особи та ліцензії, загальною площею не менше ніж 100 кв. м (крім випадку провадження тільки електронних торгів, коли приміщення може бути площею не менше ніж 50 кв. м), та за місцезнаходженням відокремленого підрозділу, який провадить діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку на підставі відповідної копії ліцензії, площею не менше ніж 50 кв. м (крім випадку провадження тільки електронних торгів, коли приміщення може бути площею не менше ніж 25 кв. м)";

абзаци дванадцятий та тринадцятий доповнити словами "(крім випадку провадження тільки електронних торгів)";

у абзаці чотирнадцятому слова "фонду (капіталу)" замінити словами "(складеного) капіталу, але розмір власного капіталу не може бути меншим розміру, встановленого абзацом третім цього пункту";

у абзаці дев'ятнадцятому речення друге та третє виключити;

доповнити пункт новим абзацом двадцятим такого змісту:

"Керівник організатора торгівлі повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років, а за останні два роки цієї діяльності не повинен мати факту анулювання сертифіката на право здійснювати професійну діяльність з цінними паперами в Україні - з організації торгівлі цінними паперами, бути керівником професійного учасника фондового ринку, якого ліквідовано за рішенням суду або до якого застосовувалась санкція у вигляді анулювання ліцензії на види професійної діяльності на фондовому ринку. При цьому, якщо звільнено керівника організатора торгівлі, виконувачем його обов'язків може бути призначено особу без відповідного стажу, яка сертифікована в установленому Комісією порядку, на строк не більше трьох місяців".

У зв'язку з цим абзаци двадцятий та двадцять перший уважати відповідно абзацами двадцять першим та двадцять другим;

в абзаці двадцять першому слова "філії або іншого" виключити.

2.3. Доповнити главу трьома новими пунктами такого змісту:

"8. Фондова біржа для здійснення клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів), які укладаються на ній, повинна:

створити (визначити) відповідний структурний підрозділ біржі для здійснення клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів). Усі працівники такого підрозділу повинні мати сертифікат на право здійснювати професійну діяльність з цінними паперами в Україні - з організації торгівлі цінними паперами (у тому числі керівник підрозділу), при цьому мінімальна кількість фахівців, виключною функцією яких буде здійснення клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів), у такому підрозділі повинна бути не менше 2 осіб;

мати автоматизовані системи, які забезпечують здійснення клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів), зокрема надійність зберігання, швидкість обробки і достатній рівень автоматизації процесів збору, передачі та обробки інформації.

Фондова біржа створює гарантійний фонд для зниження ризиків невиконання зобов'язань за угодами щодо похідних (деривативів), стосовно яких біржею здійснюється кліринг та розрахунки, у разі якщо відсутнє повне забезпечення виконання зобов'язань.

9. Для здійснення клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів) фондова біржа повинна розробити та затвердити такі внутрішні документи:

положення про здійснення клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів);

положення про гарантійний фонд (у разі його створення);

положення про систему обробки інформації при здійсненні клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів);

положення про систему безпеки та захист інформації при здійсненні клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів).

Положення про здійснення клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів) повинно містити, зокрема:

порядок здійснення біржею клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів);

визначення учасників клірингу;

порядок взаємодії учасників клірингу з біржею та іншими суб'єктами клірингу, а також між структурними підрозділами біржі, порядок здійснення документообігу між ними;

порядок визначення зобов'язань учасників клірингу за підсумками угод щодо похідних (деривативів);

порядок забезпечення виконання зобов'язань.

Положення про гарантійний фонд повинно визначати, зокрема:

порядок формування, розміщення та використання гарантійного фонду;

перелік активів, які допускаються як джерела формування гарантійного фонду;

розмір унесків до гарантійного фонду та порядок їх оцінки;

порядок здійснення перерахувань до гарантійного фонду;

повноваження, які надаються біржі учасниками клірингу для забезпечення виконання зобов'язань за договорами, щодо яких здійснюється кліринг та розрахунки.

Положення про систему обробки інформації при здійсненні клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів) повинно визначати, зокрема:

перелік та опис технічного обладнання, що використовується біржею для здійснення клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів);

перелік та опис програмного забезпечення, яке використовується біржею для здійснення клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів) та захисту інформації;

порядок використання програмного забезпечення;

вимоги до програмного та технічного забезпечення учасників клірингу.

Положення про систему безпеки та захист інформації при здійсненні клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів) повинно визначати, зокрема:

перелік інформації, що пов'язана із здійсненням біржею клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів), яка підлягає захисту, режим та порядок доступу, до такої інформації, у тому числі перелік осіб, що мають доступ до цієї інформації;

перелік заходів щодо захисту інформації при проведенні біржею клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів);

механізми захисту відповідних баз даних біржі від несанкціонованого доступу;

порядок відновлення інформації у разі порушення її цілісності, а також у разі несанкціонованих змін, знищення або блокування;

порядок здійснення біржею контролю за захистом інформації при проведенні клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів).

10. У разі наявності в організатора торгівлі електронної торговельної системи вона повинна відповідати таким вимогам:

забезпечувати відповідно до Законів України "Про інформацію" та "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" конфіденційність трансакцій користувачів, що здійснюються за допомогою електронної торговельної системи;

забезпечувати відповідність її операційних можливостей Вимогам до програмних продуктів на фондовому ринку, затвердженим рішенням Комісії від 16.07.2003 N 349, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.11.2003 за N 1057/8378, у разі, якщо така електронна торговельна система використовується для формування електронних форм адміністративних даних та іншої інформації для подання до Комісії;

забезпечувати електронний документообіг у системі;

мати комунікаційні можливості щодо обміну інформацією з відповідними системами депозитарних та розрахункових установ".

3. У главі 3:

3.1. В абзаці другому пункту 1:

слова "філіями (іншими відокремленими підрозділами)" замінити словами "відокремленими підрозділами";

слова "кожної філії (іншого відокремленого підрозділу), яка отримала" замінити словами "кожного відокремленого підрозділу, який отримав".

3.2. У пункті 5 слова "нової філії або іншого відокремленого підрозділу, яким" замінити словами "нового відокремленого підрозділу, якому".

3.3. Пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. У разі ліквідації відокремленого підрозділу та/або припинення провадження ним діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку згідно з отриманою в Комісії копією ліцензії ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дати припинення зазначеної діяльності цим підрозділом подати заяву та відповідні документи в установленому Комісією порядку на анулювання копії ліцензії".

3.4. У пункті 7 слова "філія або інший" виключити.

3.5. У пункті 8 слова "філії (іншого відокремленого підрозділу)" замінити словами "відокремленого підрозділу".

3.6. У пункті 9:

у підпункті 9.2:

слова "фонді (капіталі)" замінити словами "(складеному) капіталі";

доповнити підпункт двома новими абзацами такого змісту:

"У разі якщо власник володіє часткою понад 5 відсотків статутного (складеного) капіталу організатора торгівлі, щодо такого власника - резидента подається витяг з Єдиного державного реєстру, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи - власника організатора торгівлі.

У випадках, передбачених антимонопольним законодавством, у разі, якщо частка статутного (складеного) капіталу організатора торгівлі, що належить одному власнику, досягне або перевищить 25 або 50 відсотків, такий власник повинен подати копію документа, що підтверджує отримання ним дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію суб'єктів господарювання";

у підпункті 9.3 слова "фонду (капіталу)" замінити словами "(складеного) капіталу";

підпункт 9.4 викласти в такій редакції:

"9.4 довідку про зміни в складі керівних посадових осіб та фахівців ліцензіата (його відокремлених підрозділів), що безпосередньо здійснюють діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, за встановленою Комісією формою довідки про керівних посадових осіб та фахівців заявника (ліцензіата), що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку та сертифіковані в установленому Комісією порядку, яка подавалася ним до заяви про видачу ліцензії, з доданням копій відповідних сертифікатів, засвідчених підписом керівника та печаткою ліцензіата.

У разі призначення на посаду нового керівника ліцензіата подається довідка у довільній формі про його попередню діяльність на фондовому ринку за останні два роки до дати призначення на цю посаду, яка повинна містити інформацію про відсутність або наявність фактів: анулювання сертифіката на право здійснювати професійну діяльність з цінними паперами в Україні - з організації торгівлі цінними паперами; ліквідації за рішенням суду або накладання санкції у вигляді анулювання ліцензії професійному учаснику фондового ринку, якого очолював призначений керівник ліцензіата";

у підпункті 9.6 слова "членів/учасників організатора торгівлі" замінити словами "членів фондової біржі";

у підпункті 9.7:

у абзаці першому слова "та копії документів, що підтверджують право власності орендодавця на це нежитлове приміщення," виключити;

абзаци другий та третій замінити трьома новими абзацами такого змісту:

"Ліцензіат у разі тимчасової зміни місцезнаходження (ремонт приміщення тощо) більш ніж на три місяці повинен не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати фактичної зміни місцезнаходження повідомити Комісію про ці зміни (із зазначенням нового місцезнаходження) та протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення таких змін надати до Комісії копію договору, що підтверджує право тимчасового користування приміщенням, яке повинно відповідати вимогам щодо приміщення ліцензіата, установленим для цього виду діяльності, та копію публікації про ці зміни в друкованому засобі масової інформації.

У разі зміни місцезнаходження менше ніж на три місяці ліцензіат зобов'язаний не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати фактичної зміни місцезнаходження повідомити Комісію у довільній формі про ці зміни (із зазначенням нового місцезнаходження приміщення ліцензіата, яке повинно відповідати вимогам, установленим для цього виду діяльності) та протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення таких змін надати до Комісії копію публікації про ці зміни в друкованому засобі масової інформації.

Усі відомості, які надаються ліцензіатом згідно з цим пунктом, надаються з супровідним листом, засвідченим підписом керівника та печаткою ліцензіата (із зазначенням структурного підрозділу центрального апарату Комісії, який здійснював розгляд документів на видачу ліцензії)";

доповнити пункт двома новими підпунктами такого змісту:

"9.9 засвідчену підписом керівника та печаткою ліцензіата копію змін до правил, зареєстрованих Комісією в установленому порядку;

9.10 засвідчену підписом керівника та печаткою ліцензіата копію положення про гарантійний фонд фондової біржі, що здійснює кліринг та розрахунки за договорами щодо похідних (деривативів), які укладаються на ній, а також усі зміни до нього (у разі його наявності)".

3.7. В абзаці п'ятому пункту 10 слова "торговця цінними паперами" замінити словами "організатора торгівлі".

3.8. Абзац перший пункту 11 викласти в такій редакції:

"11. Організатор торгівлі зобов'язаний щокварталу до 25-го числа місяця, що настає за звітним кварталом (крім IV кварталу) (за підсумками року - до 1 квітня наступного за звітним року), подавати до Комісії (із зазначенням структурного підрозділу центрального апарату Комісії, який здійснював розгляд документів на видачу ліцензії) довідку про склад активів з розкриттям інформації щодо структури фінансових інвестицій за звітний квартал (рік), підписану керівником і головним бухгалтером та засвідчену печаткою ліцензіата, а також у строк до 1 квітня наступного за звітним року подати до Комісії (із зазначенням структурного підрозділу центрального апарату Комісії, який здійснював розгляд документів на видачу ліцензії) копію Балансу (форма N 1) згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689 (із змінами), та копію Звіту про фінансові результати (форма N 2) згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 391/3690 (із змінами), за звітний рік".

3.9. Абзац третій пункту 13 доповнити словами "(у разі їх наявності)".

3.10. Пункт 14 викласти в такій редакції:

"14. У разі внесення змін до правил організатор торгівлі зобов'язаний подавати до Комісії (із зазначенням структурного підрозділу центрального апарату Комісії - департамент методології регулювання ринку цінних паперів) на реєстрацію всі зміни, що вносяться до правил організатора торгівлі, протягом двадцяти робочих днів з дати їх затвердження біржовою радою організатора торгівлі.

Реєстрація правил організатора торгівлі до отримання ним ліцензії здійснюється у порядку та строки, передбачені пунктами 16 - 25 цієї глави.

Реєстрація змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів здійснюється відповідно до Положення про порядок реєстрації змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів, затвердженого рішенням Комісії від 04.08.2009 N 884, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.08.2009 за N 818/16834.

У разі внесення змін до правил організатора торгівлі на реєстрацію до Комісії подається нова редакція правил з урахуванням внесених змін".

3.11. У пункті 16:

абзац перший викласти в такій редакції:

"16. Для реєстрації змін до правил організатор торгівлі надає до Комісії (із зазначенням структурного підрозділу центрального апарату Комісії - департамент методології регулювання ринку цінних паперів) такі документи:";

в абзаці четвертому:

слова "зміни та/або доповнення до правил" замінити словами "правила у новій редакції з урахуванням внесених змін";

доповнити абзац новим реченням такого змісту: "Крім паперової форми, правила у новій редакції з урахуванням внесених змін надаються у електронній формі";

абзац п'ятий доповнити реченням такого змісту: "Крім паперової форми, порівняльна таблиця надається також у електронній формі".

3.12. В абзаці першому пункту 18 слова "органом ліцензування" замінити словом "Комісією".

3.13. У пункті 23 слова "органом ліцензування" замінити словом "Комісією".

3.14. У пункті 24 слова "орган ліцензування" у всіх відмінках замінити словом "Комісія" у відповідних відмінках.

3.15. У пункті 25 слово "органом ліцензування" замінити словом "Комісією".

3.16. У пункті 28:

в абзаці першому слово "засвідчений" замінити словами "який засвідчується";

в абзаці другому слова "а іншою особою" замінити словами "а виконувачем його обов'язків (крім випадків, установлених законами)".

4. Додаток до Ліцензійних умов викласти в новій редакції, що додається.

 

Т. в. о. начальника управління
ліцензування діяльності професійних
учасників ринку цінних паперів
 

 
 
О. Сальчук
 

 

Облікова картка професійного учасника фондового ринку (його відокремлених структурних підрозділів, які мають інше місцезнаходження, ніж ліцензіат або його відокремлений підрозділ)*

____________
* Облікова картка заповнюється окремо по ліцензіату, за кожним відокремленим підрозділом ліцензіата, який має інше місцезнаходження, ніж ліцензіат або його відокремлений підрозділ (у разі їх наявності). У зв'язку з цим у обліковій картці заповнюються тільки реквізити, що стосуються цього конкретного випадку, а інші реквізити не заповнюються.

 

Дата складання картки: _______________

Повне найменування професійного учасника
(його відокремленого структурного підрозділу) _____________________________________________

Скорочене найменування професійного учасника
(його відокремленого структурного підрозділу) _____________________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _______________________________________________________

Вид діяльності, яку провадить
професійний учасник (його відокремлений
структурний підрозділ) _________________________________________________________________

Місцезнаходження професійного учасника
(його відокремленого структурного
підрозділу) ___________________________________________________________________________

Телефон, електронна адреса ____________________________________________________________

Банківські реквізити:

Найменування банку __________________________________________________________________

Місцезнаходження банку _______________________________________________________________

МФО, поточний рахунок _______________________________________________________________

Дата та номер рішення про видачу
ліцензії (копії ліцензії) __________________________________________________________________

Дата видачі ліцензії (копії ліцензії),
серія ліцензії та її номер ________________________________________________________________

Дата та номер рішення про видачу
переоформленої ліцензії ________________________________________________________________

Дата видачі переоформленої
ліцензії (копії ліцензії),
серія ліцензії та її номер ________________________________________________________________

Дата і номер рішення про зупинення
дії ліцензії або її анулювання
(копії ліцензії) ________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові керівника
професійного учасника (його структурного
підрозділу) ___________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові головного
бухгалтера професійного
учасника ____________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові сертифікованих
фахівців відокремленого
структурного підрозділу ________________________________________________________________
 

Керівник юридичної
особи  

М. П.
_________________________
                         (підпис) 

(П. І. Б.) 

 

____________

Опрос