Идет загрузка документа (134 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Условия приема и порядка отбора на обучение в высшие учебные заведения МЧС

Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы (2)
Приказ от 16.12.2009 № 845
Утратил силу

Про внесення змін до Умов прийому та порядку відбору на навчання до вищих навчальних закладів МНС

Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 16 грудня 2009 року N 845

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 січня 2010 р. за N 46/17341

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи від 9 березня 2006 року N 126
згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
від 27 листопада 2014 року N 1285)

Відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 N 1539, та з метою удосконалення системи відбору та прийняття кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів МНС НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Умов прийому та порядку відбору на навчання до вищих навчальних закладів МНС України, затверджених наказом МНС України від 09.03.2006 N 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.03.2006 за N 342/12216 (із змінами), виклавши їх в новій редакції, що додається.

2. Начальникам головних управлінь МНС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, керівникам вищих навчальних закладів МНС, начальнику Українського науково-дослідного інституту пожежної безпеки довести цей наказ до відома кандидатів на навчання.

3. Керівникам вищих навчальних закладів МНС після набрання чинності цим наказом унести відповідні зміни до власних правил прийому на навчання.

4. Управлінню освіти і науки (Євсюков О. П.) спільно з Управлінням правового забезпечення (Сухомлин О. М.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Третьякова В. М.

 

Міністр 

В. Шандра 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністр охорони здоров'я
України
 

 
В. М. Князевич
 

Заступник Міністра
освіти і науки
України 

 
Т. В. Фініков
 

 

УМОВИ
прийому та порядок відбору на навчання до вищих навчальних закладів МНС

I. Загальні положення

1.1. Ці Умови визначають умови прийому та порядок відбору вступників на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи за державним замовленням.

1.2. У цих Умовах терміни вживаються у такому значенні:

ВНЗ МНС - вищі навчальні заклади державної форми власності, підпорядковані МНС, що засновані і діють згідно з законодавством України з метою підготовки громадян для проходження служби за контрактом на посадах осіб начальницького складу в органах і підрозділах цивільного захисту;

вступне випробування - перевірка рівня знань, умінь та навичок особи з конкурсного предмета, з навчальної дисципліни за програмою вищого навчального закладу, рівня здібностей до певного виду діяльності, що проводиться з метою оцінювання зазначеного рівня для конкурсного відбору до вищого навчального закладу у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного екзамену, оцінки рівня фізичної підготовки, фахового випробування;

вступник - особа, яка подала заяву (рапорт за командою) до органу чи підрозділу цивільного захисту щодо направлення для вступу на навчання за державним замовленням до ВНЗ МНС;

конкурсний бал - підсумкова сума балів вступника, до якої входять результати оцінювання його знань, умінь, навичок, здібностей з конкурсних предметів, оцінки рівня фізичної підготовки, фахових екзаменів;

конкурсний відбір - процедура відбору вступників на навчання у ВНЗ МНС за рейтинговим списком вступників;

конкурсний предмет - загальноосвітній предмет, передбачений цими Умовами, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору до ВНЗ МНС;

органи і підрозділи цивільного захисту - головні управління МНС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, навчальні заклади, підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління МНС, які є замовниками підготовки у ВНЗ МНС;

підрозділ роботи з персоналом - кадровий підрозділ органу або підрозділу цивільного захисту, що здійснює відбір та вивчення вступників, а також оформлення на них відповідних документів для вступу до ВНЗ МНС за державним замовленням;

рейтинговий список вступників - список вступників за черговістю зарахування на навчання відповідно до цих Умов та правил прийому до ВНЗ МНС згідно з чинним законодавством.

1.3. Ці Умови є обов'язковими для ВНЗ МНС.

Прийом на навчання до ВНЗ МНС здійснюється на конкурсній основі. Загальні засади організації проведення конкурсного відбору та вступних випробувань і зарахування на навчання до ВНЗ МНС визначаються Міністерством освіти і науки України.

Підставою для оголошення ВНЗ МНС прийому для здобуття громадянами вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) є ліцензія Міністерства освіти і науки України на надання освітніх послуг, видана в установленому законодавством України порядку.

1.4. Обсяги прийому на навчання до ВНЗ МНС за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра за державним замовленням визначаються щороку МНС з урахуванням видатків державного бюджету та потреб органів і підрозділів цивільного захисту.

1.5. Відбір вступників здійснюється органами і підрозділами цивільного захисту за місцем дислокації цих підрозділів відповідно до вимог чинного законодавства.

Вступник має право вільно обирати ВНЗ МНС, у якому він бажає навчатись.

Вік вступника обчислюється станом на 31 грудня року вступу до ВНЗ МНС.

1.6. Фінансування підготовки фахівців у ВНЗ МНС за державним замовленням здійснюється за рахунок видатків державного бюджету, передбачених МНС для підготовки кадрів у сфері цивільного захисту.

II. Організація прийому до ВНЗ МНС

2.1. Організацію прийому до ВНЗ МНС здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом керівника ВНЗ МНС, який є її головою.

Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію ВНЗ МНС, затвердженим його керівником.

2.2. ВНЗ МНС у календарному році, що передує року, в якому проводиться прийом до вищих навчальних закладів, самостійно розробляють правила прийому на навчання на підставі цих Умов та власних статутів за змістом і формою, що визначаються Міністерством освіти і науки України.

Правила прийому затверджуються керівником вищого навчального закладу і погоджуються з МНС та Міністерством освіти і науки України.

III. Вимоги до рівня освіти вступників

3.1. До ВНЗ МНС за державним замовленням приймаються громадяни України, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

3.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються такі категорії вступників:

на денну форму навчання:

3.2.1 громадяни України, які відповідають установленим вимогам проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту, віком від 17 до 25 років, з повною загальною середньою освітою;

3.2.2 особи рядового і молодшого начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту віком до 25 років з повною загальною середньою освітою;

3.2.3 особи рядового і молодшого начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника за умови вступу на споріднену спеціальність;

на заочну форму навчання:

3.2.4 особи рядового і молодшого начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту віком до 30 років, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, за умови вступу на споріднену спеціальність, і прослужили у підрозділах цивільного захисту не менше одного року.

3.3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються такі категорії вступників:

на денну форму навчання:

3.3.1 громадяни України, які відповідають установленим вимогам проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту, віком від 17 до 25 років, з повною загальною середньою освітою;

3.3.2 особи рядового і молодшого начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту віком до 25 років, з повною загальною середньою освітою;

3.3.3 особи рядового і молодшого начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, за умови вступу на споріднений напрям підготовки;

на заочну форму навчання:

3.3.4 особи рядового і молодшого начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту віком до 30 років, які прослужили у підрозділах цивільного захисту не менше одного року, з повною загальною середньою освітою;

3.3.5 особи начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту віком до 30 років, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, прослужили не менше одного року після його здобуття і зараховані до кадрового резерву для призначення на вищі посади (для направлення на навчання), за умови вступу на споріднений напрям підготовки.

3.4. Прийом на денну форму навчання на місця державного замовлення осіб жіночої статі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра обумовлюється у правилах прийому до ВНЗ МНС.

3.5. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра приймаються такі категорії вступників:

на денну форму навчання:

3.5.1 особи рядового і молодшого начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра у вищих навчальних закладах МНС у поточному році;

3.5.2 особи середнього та старшого начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту віком до 35 років, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, призначені на посаду (зараховані до кадрового резерву для призначення на посаду), що підлягає заміщенню фахівцями освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, та мають стаж практичної роботи не менше двох років;

на заочну форму навчання:

3.5.3 особи рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра у вищих навчальних закладах МНС у поточному році;

3.5.4 особи рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, прослужили у підрозділах цивільного захисту не менше одного року після його здобуття і зараховані до кадрового резерву для призначення на вищі посади (для направлення на навчання);

3.5.5 особи середнього та старшого начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту віком до 40 років, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, призначені на посаду (зараховані до кадрового резерву для призначення на посаду), що підлягає заміщенню фахівцями освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, та мають стаж практичної роботи не менше двох років.

3.6. Категорії вступників, зазначені в підпунктах 3.2.3, 3.2.4, приймаються до ВНЗ МНС на перший курс зі скороченим терміном навчання або на другий курс з нормативним терміном навчання, а в підпунктах 3.3.3, 3.3.5 - на перший курс зі скороченим терміном навчання або на другий (третій) курс з нормативним терміном навчання.

IV. Відбір вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра у ВНЗ МНС

4.1. За відбір та вивчення вступників, а також оформлення на них відповідних документів для вступу до ВНЗ МНС відповідає підрозділ роботи з персоналом.

4.2. Підрозділам роботи з персоналом забороняється проводити в будь-яких формах попередні перевірки рівня підготовки вступників.

4.3. Вступники з числа осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які виявили бажання навчатись у ВНЗ МНС, подають рапорт за командою.

Вступники з числа осіб, які не є особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які виявили бажання навчатись у ВНЗ МНС, особисто звертаються з письмовою заявою до керівників органів і підрозділів цивільного захисту за місцем постійного проживання.

Форму заяви про направлення на навчання наведено в додатку 1.

4.4. ВНЗ МНС повинні до 1 січня року вступу забезпечити підрозділи роботи з персоналом інформацією щодо наявної ліцензії і сертифіката про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності).

4.5. Факт ознайомлення підрозділом роботи з персоналом вступника з цими Умовами, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності) ВНЗ МНС, а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) та наявності підстав для вступу поза конкурсом фіксується в заяві (рапорті) і завіряється його особистим підписом.

4.6. До заяви вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, оригінал або його завірену копію;

копії інших документів, які підтверджують право на пільги при зарахуванні на навчання та (або) засвідчують право на складання вступних екзаменів у ВНЗ МНС (для осіб, які не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні);

характеристику з останнього місця роботи (навчання) або військової служби (для осіб, які не є особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту), за наявності;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см (без головного убору, на матовому папері, без куточка - для осіб, які не є особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, у повсякденній формі одягу - для осіб рядового і начальницького складу, які вступають на денну та заочну форми навчання).

Вступники, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, додатково подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (або його копію), виданий у поточному році, з оцінками з предметів, що визначені цими Умовами для конкурсного відбору щодо вступу на обраний напрям підготовки.

Усі копії завіряються за оригіналом у підрозділі роботи з персоналом, до якого вони подаються, або в установленому порядку.

4.7. На підставі рапорту (заяви) та поданих документів підрозділи роботи з персоналом в установленому порядку оформляють на вступника: 

на денну форму навчання:

справу вступника, до якої долучаються:

автобіографія;

анкета вступника (власноруч заповнена вступником і завірена підрозділом роботи з персоналом);

анкета вступника з результатами професійно-психологічного відбору;

атестаційний лист (для осіб рядового і начальницького складу);

висновок про направлення на навчання до вищого навчального закладу МНС (додаток 2);

картка медичного огляду вступника до вищого навчального закладу МНС (додаток 3);

медична карта амбулаторного хворого (форма N 025/о);

довідка про відсутність чи наявність судимості;

на заочну форму навчання:

справу вступника, до якої долучаються:

атестаційний лист (для осіб рядового і начальницького складу);

висновок про направлення на навчання до ВНЗ МНС.

4.8. Паспорт громадянина України, оригінал документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, та додаток до нього, оригінали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти вступника, інших документів, які підтверджують право на пільги при зарахуванні на навчання (при поданні їх копій), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці) вступник подає (пред'являє) особисто до приймальної комісії ВНЗ МНС.

4.9. Висновок про направлення на навчання осіб, які не є особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, виноситься за умови обов'язкової індивідуальної співбесіди з вступником.

4.10. Чергова відпустка вступникам з числа осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту надається до направлення їх для участі у конкурсному відборі та складання вступних випробувань.

4.11. Вступники з числа осіб, які не є особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, в обов'язковому порядку проходять попередній медичний огляд у постійно діючих лікарсько-експертних комісіях МНС того органу або підрозділу цивільного захисту, до якого вони подали заяви про направлення на навчання до ВНЗ МНС.

4.12. Придатними до навчання у ВНЗ МНС вважаються вступники, які за станом здоров'я визначені придатними до проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту.

Перелік обмежень при визначенні медичними спеціалістами придатності вступника до навчання у ВНЗ МНС визначається згідно з чинним законодавством.

4.13. Медична карта амбулаторного хворого (форма N 025/о), картка профілактичних щеплень подаються кандидатом до постійно діючої лікарсько-експертної комісії МНС.

4.14. На підставі вивчення та аналізу довідок лікарів-спеціалістів начальник постійно діючої лікарсько-експертної комісії МНС робить висновок щодо придатності вступника до навчання у ВНЗ МНС, який заноситься у картку медичного огляду вступника до ВНЗ МНС.

4.15. Тимчасово діюча (штатна) лікарсько-експертна комісія при ВНЗ МНС протягом шести днів до початку конкурсного відбору та вступних випробувань вивчає медичну документацію вступників, організовує і контролює проходження ними остаточного медичного огляду з обов'язковим психофізіологічним дослідженням, за результатами якого визначає їх придатність до навчання у ВНЗ МНС (із зазначенням придатності до роботи в засобах захисту органів дихання).

Організація проходження вступниками остаточного медичного огляду покладається на начальника медичної служби (частини) та голову приймальної комісії ВНЗ МНС.

4.16. Апеляція вступника щодо результатів остаточного медичного огляду у п'ятиденний термін розглядається Центральною лікарсько-експертною комісією МНС.

V. Порядок відбору вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за освітньо-професійною програмою підготовки управлінських кадрів у ВНЗ МНС

5.1. На навчання до ВНЗ МНС за освітньо-професійною програмою підготовки управлінських кадрів приймаються вступники, зазначені в підпунктах 3.5.2, 3.5.5 цих Умов.

5.2. Кандидатури вступників попередньо обговорюються на засіданні атестаційної комісії органу чи підрозділу цивільного захисту.

5.3. Підрозділ роботи з персоналом у встановленому порядку оформляє на вступника справу, до якої долучаються:

рапорт;

документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, оригінали або їх завірені копії;

атестація;

картка медичного обстеження з висновком постійно діючої лікарсько-експертної комісії МНС щодо придатності вступника до навчання у ВНЗ МНС;

копії інших документів, які підтверджують право на пільги при зарахуванні на навчання;

витяг з рішення атестаційної комісії органу чи підрозділу цивільного захисту;

4 (чотири) фотокартки (без головного убору, на матовому папері, розміром 3 x 4 см, без куточка, у повсякденній формі одягу), завірені підрозділом роботи з персоналом;

рекомендація (додаток 4).

5.4. Порядок проходження військово-лікарської комісії та психофізіологічного обстеження вступників на період вступних випробувань регламентується згідно з чинним законодавством. 

5.5. До зарахування на навчання вступники із займаних посад не звільняються.

VI. Строки прийому заяв та документів від вступників, конкурсного відбору, вступних випробувань та зарахування на навчання

6.1. Прийом заяв (рапортів) і документів від вступників на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста та спеціаліста (за освітньо-професійною програмою підготовки управлінських кадрів), перелік яких наведено у пункті 4.6 цих Умов, проводиться з 1 січня до 1 червня року вступу до ВНЗ МНС.

6.2. Оформлені справи вступників на денну форму навчання, зазначених у пункті 6.1, до 24 червня року вступу направляються підрозділами роботи з персоналом до ВНЗ МНС, а на заочну форму навчання - не пізніше ніж за 10 днів до початку конкурсного відбору та вступних випробувань.

6.3. Строки проведення конкурсного відбору та вступних випробувань, оприлюднення рейтингового списку, зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста визначаються Міністерством освіти і науки України та МНС і відображаються у власних правилах прийому ВНЗ МНС.

6.4. Копії сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, документа державного зразка про повну загальну середню освіту з додатком до нього, завірені в установленому порядку, окремо від справи вступника підрозділи роботи з персоналом направляють до ВНЗ МНС не пізніше ніж за п'ять днів до початку конкурсного відбору та вступних випробувань.

6.5. Прийом заяв (рапортів) і документів, строк проведення вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти, а також за скороченими термінами навчання для вступників, зазначених у підпунктах 3.2.2, 3.3.2, визначаються правилами прийому до ВНЗ МНС.

VII. Вступні випробування та конкурсний відбір

7.1. Справи вступників, що надійшли до ВНЗ МНС, розглядаються приймальною комісією ВНЗ МНС, яка приймає попереднє рішення щодо допуску вступників до конкурсного відбору та складання вступних випробувань, про що сповіщає вступників та підрозділи роботи з персоналом.

7.2. Справи вступників, які надійшли до ВНЗ МНС з порушенням термінів, встановлених пунктом 6.2 цих Умов, без поважних причин, приймальною комісією не розглядаються і повертаються до підрозділу роботи з персоналом, який їх направляв.

7.3. Остаточне рішення щодо участі вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, у вступних випробуваннях та конкурсному відборі приймається після подання вступником сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (оригіналу або його копії), виданого у поточному році, з оцінками за визначеними цими Умовами конкурсними предметами не нижче 124 балів.

7.4. Конкурсний бал вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, обчислюється як сума балів з конкурсних предметів, зазначених у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти, або вступних екзаменів (у випадках, що визначаються Міністерством освіти і науки), середнього бала документа про повну загальну середню освіту, результатів вступного випробування з оцінки рівня фізичної підготовки, що оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

7.5. Випробування з оцінки рівня фізичної підготовки складається першим.

Випробування з оцінки рівня фізичної підготовки є обов'язковим для всіх категорій вступників, які вступають на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста та бакалавра.

До випробування з оцінки рівня фізичної підготовки вступники допускаються тільки після остаточного висновку тимчасово діючої військово-лікарської комісії ВНЗ МНС.

За підсумками випробування з оцінки рівня фізичної підготовки вступнику виставляються результат та кількість балів згідно з нормативами виконання вправ з фізичної підготовки для вступників до вищих навчальних закладів МНС (додаток 5), які заносяться спочатку до відомості результатів випробування з оцінки рівня фізичної підготовки, а потім - до його екзаменаційного листа та оголошуються вступнику в день складання випробування.

Загальний бал випробування з оцінки рівня фізичної підготовки вступника розраховується як середній бал за виконання трьох вправ.

Якщо хоча б за одну вправу отримано 123 бали і менше, то випробування з оцінки рівня фізичної підготовки вважається не складеним.

Звільняються від випробування з оцінки рівня фізичної підготовки з виставленням у екзаменаційному листі та відомості "200 балів" особи, які мають спортивні звання майстра спорту, майстра спорту міжнародного класу та заслуженого майстра спорту з усіх видів єдиноборств, багатоборств, важкої і легкої атлетики, військово-прикладних та службово-прикладних видів спорту;

учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільним є предмет, зазначений у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти, або вступне випробування з предмета, з якого вони були учасниками вищезгаданих олімпіад;

призери (особи, нагороджені дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін за умови, якщо вони вступають на напрям підготовки (спеціальність), для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами олімпіад;

переможці Всеукраїнського збору-змагання "Школа безпеки", які під час змагань навчалися у поточному навчальному році в 11 (12)-х класах загальноосвітньої школи або на випускних курсах професійно-технічних навчальних закладів і здобули повну загальну середню освіту.

Перескладання вступних випробувань з оцінки рівня фізичної підготовки не дозволяється.

7.6. На період проведення конкурсного відбору та вступних випробувань вступники з числа осіб, які не є особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, не забезпечуються безкоштовним житлом, харчуванням та проїздом.

VIII. Цільовий прийом до ВНЗ МНС

8.1. Відповідно до суми набраних балів при поданні сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче встановленого цими Умовами рівня та позитивної оцінки рівня фізичної підготовки відповідно до установленої квоти (не повинна перевищувати 25 відсотків доведеного МНС обсягу підготовки за державним замовленням) у ВНЗ МНС організовується цільовий прийом:

відповідно до пункту 6 статті 22 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" вступників з числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які проживають на територіях радіоактивного забруднення і мають цільове направлення, зараховуються поза конкурсом;

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року N 1159 "Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості" (із змінами);

відповідно до квоти, що визначається МОН та МНС, вступників з числа випускників поточного року Криворізького ліцею цивільного захисту.

8.2. Установлені квоти цільового прийому оголошуються МНС разом з обсягом державного замовлення на підготовку фахівців з кожного напряму підготовки (спеціальності).

8.3. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсному відборі на загальних засадах.

IX. Зарахування до ВНЗ МНС за наслідками співбесіди

9.1. У разі позитивної оцінки рівня фізичної підготовки (124 бали та вище) до ВНЗ МНС зараховуються вступники з числа осіб, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право.

9.2. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсному відборі на загальних засадах, якщо вони подали приймальній комісії сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти.

X. Зарахування до ВНЗ МНС на основі повної загальної середньої освіти вступників, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

10.1. Зараховуються до ВНЗ МНС за умови подання сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад, призери (особи, нагороджені дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призери (особи, нагороджені дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступні випробування з предмета, з якого вони є призерами.

10.2. Таке право надається призерам Всеукраїнських та учасникам міжнародних олімпіад, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.

XI. Зарахування до ВНЗ МНС поза конкурсом

11.1. За умови подання оригіналів (при поданні заяви та документів на вступ) сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче встановленого рівня (одержанні позитивних результатів на вступних екзаменах), інших документів, що засвідчують право на прийом поза конкурсом, та в разі позитивної оцінки рівня фізичної підготовки (124 бали та вище) зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надане таке право;

діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, а також особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року N 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" (зі змінами);

особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року N 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді";

особи, яким Законом України "Про підвищення престижності шахтарської праці" надане таке право;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві "Шахта імені О. Ф. Засядька", згідно з додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2008 року N 6 "Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників";

діти загиблих під час проходження служби осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту відповідно до Закону України "Про правові засади цивільного захисту".

11.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 11.1 цього розділу, установлюється приймальною комісією ВНЗ МНС за погодженням з Міністерством освіти і науки України і не повинна бути менше 25 відсотків обсягу доведеного державного замовлення з кожного напряму підготовки (спеціальності).

У випадку встановлення такої квоти зарахування осіб, визначених у пункті 11.1 цього розділу, відбувається відповідно до суми набраних балів за сертифікатом Українського центру оцінювання якості освіти (одержання відповідної кількості балів на вступних випробуваннях, які проводить ВНЗ МНС) та середнього бала документа про повну загальну середню освіту.

XII. Право на першочергове зарахування до ВНЗ МНС

За інших рівних умов право на першочергове зарахування до ВНЗ МНС за наступною черговістю мають:

особи, яким Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (із змінами) надане таке право;

особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року N 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді";

особи, яким Законом України "Про охорону дитинства" надане таке право;

особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 12 вересня 2007 року N 849 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року "Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році";

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю;

особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні" надано статус гірського;

випускники вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи з відзнакою;

переможці Всеукраїнського збору-змагання "Школа безпеки", завершального етапу Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників імені Василя Давиденка, які під час проведення змагань (фестивалів) навчалися у поточному навчальному році в 11 (12)-х класах загальноосвітньої школи або на випускних курсах професійно-технічних навчальних закладів і здобули повну загальну середню освіту;

особи, нагороджені Почесною відзнакою МНС України;

випускники ліцеїв і профільних класів загальноосвітніх шкіл, що входять до навчальних комплексів на базі ВНЗ МНС або мають з ними відповідні угоди;

особи рядового і молодшого начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які мають стаж служби у підрозділах Міністерства не менше одного року, у разі їх вступу на денну форму навчання.

XIII. Завершальний етап конкурсного відбору до ВНЗ МНС

13.1. Завершальним етапом конкурсного відбору до ВНЗ МНС є формування та оприлюднення рейтингового списку вступників, надання рекомендацій для зарахування, коригування списку рекомендованих до зарахування та їх оприлюднення, видання наказу про зарахування на навчання. Порядок проведення та зміст заходів завершального етапу конкурсного відбору до ВНЗ МНС визначається Міністерством освіти і науки України.

13.2. Окрім визначених пунктом 13.1 цих Умов заходів, ВНЗ МНС:

надсилають витяги з наказу про зарахування осіб рядового і начальницького складу до органу чи підрозділу цивільного захисту, який відібрав його для вступу, для звільнення вступників з посад (роботи) у зв'язку із зарахуванням до ВНЗ МНС;

направляють до Вінницького вищого професійного училища цивільного захисту (далі - ВВПУЦЗ) справи вступників на денну форму навчання, які не склали випробування з оцінки рівня фізичної підготовки або не були зараховані за конкурсом до ВНЗ МНС III - IV рівнів акредитації, але у письмовому вигляді виявили бажання отримати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за відповідною спеціальністю.

Справи вступників направляються до ВВПУЦЗ поштою протягом двох днів після звернення вступника, про що інформуються підрозділ роботи з персоналом, який відібрав його для вступу, та приймальна комісія ВВПУЦЗ.

 

Начальник Управління
освіти і науки
 

 
О. П. Євсюков
 

 

Заява

Прошу зарахувати мене вступником до
______________________________________________________________________________________
                                                                            (назва вищого навчального закладу МНС)
за напрямом __________________________________________________________________________,
за спеціальністю _______________________________________________________________________

З умовами проходження служби, умовами вступу до вищих навчальних закладів МНС, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію зазначеного напряму підготовки (спеціальності) ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                            (назва вищого навчального закладу МНС)
ознайомлений. Покладені на мене обов'язки виконуватиму чесно та сумлінно.

Надаю згоду на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, вступних випробувань та підстав для вступу поза конкурсом.
 

"___" ____________ 20__ року  

_______________
(підпис) 

___________________________
(прізвище, ініціали) 

 

ВИСНОВОК
про направлення на навчання до вищого навчального закладу МНС

_________________________________________________________
                                (прізвище, ім'я та по батькові вступника в родовому відмінку) 

1. Довідка про наслідки попереднього вивчення вступника ___________________________________
                                                                                                                                                                 (посада, спеціальне
______________________________________________________________________________________
                               звання, підпис, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка проводила попереднє вивчення) 

2. Висновок про придатність вступника до навчання у вищому навчальному закладі МНС та наслідки його психологічного обстеження
______________________________________________________________________________________
                                                  (назва медичного закладу, дата медогляду, N документів, результати)
______________________________________________________________________________________
                (посада, спеціальне звання, підпис, прізвище, ім'я, по батькові працівника підрозділу роботи з персоналом) 

3. Інформація про наявність (відсутність) судимості __________________________________________
______________________________________________________________________________________
                (посада, спеціальне звання, підпис, прізвище, ім'я, по батькові працівника підрозділу роботи з персоналом)

4. Висновок за наслідками попереднього вивчення вступника
______________________________________________________________________________________
                                          (направити на навчання із зазначенням вищого навчального закладу МНС)
______________________________________________________________________________________
 

______________________________________________
(начальник підрозділу роботи з персоналом)  

_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

"___" ____________ 20__ року  

  

 

КАРТКА N
медичного огляду вступника до вищого навчального закладу МНС

 
 
 
 
 


1. Прізвище, ім'я, по батькові _________________________________________

2. Рік народження _______________ 3. Освіта __________________________

4. Постійне місце проживання _______________________________________
__________________________________________________________________ 

МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД

Види досліджень 

Попередній 

Остаточний 

5. Скарги та анамнез 

  

  

6. Перенесені захворювання, травми 

  

  

7. Дані рентгенобстеження та висновок фтизіатра 

  

  

8. Дані лабораторних обстежень (кров, сеча тощо) 

  

  

9. Дані антропометрії і хірургічного обстеження 

  

  

Зріст 

  

  

Вага 

  

  

Окружність грудей 

  

  

Спірометрія 

  

  

Динамометрія станова 

  

  

Динамометрія ручна 

  

  

Права кисть 

  

  

Ліва кисть 

  

  

Загальний фізичний розвиток 

  

  

Покрив тіла 

  

  

Лімфатичні вузли 

  

  

М'язова система 

  

  

Кісткова система та суглоби 

  

  

Периферичні судини 

  

  

Сечостатева система 

  

  

Анус та пряма кишка 

  

  

Діагноз 

  

  

Висновок 

  

  

Дата і підпис хірурга 

  

  

10. Дані обстеження внутрішніх органів 

  

  

Вгодованість 

  

  

Ендокринна система 

  

  

Серце: межі 

  

  

Тони 

  

  

Ритм 

  

  

Функціональна проба 

У спокої сидячи 

Після 15 присідань 

Через 2 хвилини 

У спокої сидячи 

Після 15 присідань 

Через 2 хвилини 

Пульс 

  

  

  

  

  

  

А/Т 

  

  

  

  

  

  

Органи дихання 

  

  

Органи травлення 

  

  

Печінка 

  

  

Селезінка 

  

  

Нирки 

  

  

Діагноз 

  

  

Висновок 

  

  

Дата і підпис терапевта 

  

  

11. Дані обстеження нервової системи 

  

  

Черепно-мозкові нерви 

  

  

Рухова сфера 

  

  

Рефлекси 

  

  

Чутливість 

  

  

Вегетативна нервова система 

  

  

Діагноз 

  

  

Висновок 

  

  

Дата і підпис невропатолога 

  

  

12. Дані дерматовенерологічного обстеження 

  

  

Діагноз 

  

  

Висновок 

  

  

Дата і підпис дерматолога 

  

  

13. Дані обстеження органа зору 

  

  

Відчуття кольорів 

  

  

Гострота зору без корекції 

  

  

Правого ока 

  

  

Лівого ока 

  

  

Гострота зору з корекцією 

  

  

Правого ока 

  

  

Лівого ока 

  

  

Рефракція скіаскопічна 

  

  

Правого ока 

  

  

Лівого ока 

  

  

Бінокулярний зір 

  

  

Найближча точка ясного зору 

  

  

Правого ока 

  

  

Лівого ока 

  

  

Слізні шляхи 

  

  

Повіки та кон'юнктива 

  

  

Положення і рухливість очних яблук 

  

  

Зіниці та їх реакція 

  

  

Оптичні середовища 

  

  

Правого ока 

  

  

Лівого ока 

  

  

Діагноз 

  

  

Висновок 

  

  

Дата і підпис офтальмолога 

  

  

14. Дані обстеження ЛОР-органів 

  

  

Зів, гортань 

  

  

Дефекти мови 

  

  

Носове дихання 

  

  

Справа 

  

  

Зліва 

  

  

Нюх 

  

  

Справа 

  

  

Зліва 

  

  

Гострота слуху на шепіт 

  

  

Справа 

  

  

Зліва 

  

  

Барофункція вуха 

  

  

Справа 

  

  

Зліва 

  

  

Функція вестибулярного апарату (подвійний дослід з обертанням) 

  

  

Діагноз 

  

  

Висновок 

  

  

Дата і підпис отоларинголога 

  

  

15. Дані обстеження зубів та порожнини рота 

  

  

Прикус 

  

  

Слизові порожнини рота 

  

  

Ясна 

  

  

Зуби 

  

  

Діагноз 

  

  

Висновок 

  

  

Дата і підпис стоматолога 

  

  

16. Дані обстеження психічного стану та наркологічного обстеження 

  

  

Діагноз 

  

  

Висновок 

  

  

Дата і підпис психіатра 

  

  

17. Дані психофізіологічного обстеження
Показник успішності та комбінація психофізіологічних показників 

  

  

Висновок 

  

  

Дата і підпис лікаря-психофізіолога 

  

  

Висновок ________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

Постанова N ________ тимчасової лікарсько-
експертної комісії ___________________________
__________________________________________
__________________________________________
 

ДІАГНОЗ ________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

ДІАГНОЗ _________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

  

 
 

М. П. 

М. П. 

Начальник лікарсько-експертної
комісії ___________________________________
_________________________________________
                       (назва органу управління МНС)
_________________________________________
                                             (підпис)
"___" ____________ року 

Начальник тимчасової лікарсько-експертної комісії ____________________________________
__________________________________________
                (назва вищого навчального закладу МНС)
__________________________________________
                                               (підпис)
Секретар __________________________________
                                               (підпис)
"___" ____________ року 

 

РЕКОМЕНДАЦІЯ

______________________________________________________________________________________
                                                                       (назва органу або підрозділу цивільного захисту) 

Для вступу до магістратури ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                            (назва вищого навчального закладу МНС)
_________________________________________________________

Навчання за ______________________________ формою, спеціальністю ________________________
і спеціалізацією ________________________________________________________________________
_________________________________________________________

Спеціальне звання _____________________________________________________________________

Прізвище, ім'я та по батькові, дата народження ______________________________________________
______________________________________________________________________________________,
який (яка) обіймає посаду ________________________________________________________________
_________________________________________________________

Місце роботи __________________________________________________________________________
_________________________________________________________

Має стаж роботи _______________________________________________________________________
і зарахований(а) до кадрового резерву для призначення на вищу посаду
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________

Після успішного закінчення магістратури ___________________________________________________
                                                                                                                         (назва вищого навчального закладу МНС)
випускник буде призначений на посаду ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                      (указати, на яку конкретно посаду буде призначено випускника)
_________________________________________________________

Керівник органу, що дає рекомендацію 

______________________________________
(посада, спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові)
 
______________________________________
 
М. П.
______________________________________
                                            (підпис) 
Дата _____________________  

Погоджено
______________________________________________
(керівник органу (підрозділу) за місцем персонального розподілу
______________________________________________
                                                випускника)
М. П.
______________________________________________
                                                    (підпис) 
Дата _____________________  

 

НОРМАТИВИ
виконання вправ з фізичної підготовки для вступників до вищих навчальних закладів МНС

N з/п 

Найменування вправ 

Результати та бали вступників 

Для осіб чоловічої статі 

Біг на 100 м (с) 

13,0 

13,1 

13,2 

13,3 

13,4 

13,5 

13,6 

13,7 

13,8 

13,9 

14,0 

14,1 

14,2 

14,3 

14,4 

14,5 

14,6 

14,7 

14,8 

14,9 

Оцінка за 100-бальною шкалою 

200 

195 

190 

180 

175 

170 

165 

160 

152 

148 

144 

140 

137 

130 

124 

123 

120 

117 

113 

110 

 

Підтягування на перекладині (кількість підтягувань) 

17 

16 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

Оцінка за 100-бальною шкалою 

200 

190 

180 

170 

160 

152 

144 

137 

130 

123 

117 

110 

 

Біг на 1000 м (хв,с) 

3,14 

3,15 

3,16 

3,17 

3,18 

3,19 

3,20 

3,21 

3,22 

3,23 

3,24 

3,25 

3,26 

3,27 

3,28 

3,29 

3,30 

3,31 

3,32 

3,33 

3,34 

3,35 

3,36 

3,37 

3,38 

3,39 

3,40 

3,41 

3,42 

3,43 

3,44 

3,45 

3,46 

3,47 

3,48 

3,49 

3,50 

Оцінка за 100-бальною шкалою 

200 

196 

193 

190 

186 

183 

180 

177 

174 

172 

170 

166 

163 

160 

157 

154 

152 

150 

148 

146 

144 

141 

139 

137 

134 

132 

130 

127 

124 

123 

121 

119 

117 

116 

114 

112 

110 

Для осіб жіночої статі 

Біг на 100 м (с) 

15,1 

15,2 

15,3 

15,4 

15,5 

15,6 

15,7 

15,8 

15,9 

16,0 

16,1 

16,2 

16,3 

16,4 

16,5 

16,6 

16,7 

16,8 

16,9 

17,0 

17,1 

17,2 

Оцінка за 100-бальною шкалою 

200 

195 

190 

185 

180 

175 

170 

165 

160 

156 

152 

148 

144 

140 

137 

134 

124 

123 

120 

117 

114 

110 

 

Згинання, розгинання рук з упору лежачи (кількість разів) 

22 

21 

20 

19 

18 

17 

16 

15 

14 

13 

12 

11 

Оцінка за 100-бальною шкалою 

200 

190 

180 

170 

160 

152 

144 

137 

130 

123 

117 

110 

 

Біг на 1000 м (хв, с) 

3,40 

3,41 

3,42 

3,43 

3,44 

3,45 

3,46 

3,47 

3,48 

3,49 

3,50 

3,51 

3,52 

3,53 

3,54 

3,55 

3,56 

3,57 

3,58 

3,59 

4,00 

4,01 

4,02 

4,03 

4,04 

4,05 

4,06 

4,07 

4,08 

4,09 

4,10 

4,11 

4,12 

4,13 

4,14 

4,15 

4,16 

4,17 

4,18 

4,19 

Оцінка за 100-бальною шкалою 

200 

199 

198 

197 

196 

195 

194 

193 

192 

191 

190 

189 

188 

187 

186 

185 

184 

183 

182 

181 

180 

179 

178 

177 

176 

175 

174 

173 

172 

171 

170 

169 

168 

167 

166 

165 

164 

163 

162 

161 

Біг на 1000 м (хв, с) 

4,20 

4,21 

4,22 

4,23 

4,24 

4,25 

4,26 

4,27 

4,28 

4,29 

4,30 

4,31 

4,32 

4,33 

4,34 

4,35 

4,36 

4,37 

4,38 

4,39 

4,40 

4,41 

4,42 

4,43 

4,44 

4,45 

4,46 

4,47 

4,48 

4,49 

4,50 

4,51 

4,52 

4,53 

4,54 

4,55 

4,56 

4,57 

4,58 

4,59 

Оцінка за 100-бальною шкалою 

160 

159 

158 

157 

156 

155 

155 

154 

153 

153 

152 

151 

150 

149 

148 

147 

147 

146 

145 

145 

144 

143 

142 

142 

141 

140 

140 

139 

138 

138 

137 

136 

135 

135 

134 

133 

133 

132 

131 

131 

Біг на 1000 м (хв, с) 

5,00 

5,01 

5,02 

5,03 

5,04 

5,05 

5,06 

5,07 

5,08 

5,09 

5,10 

5,11 

5,12 

5,13 

5,14 

5,15 

5,16 

5,17 

5,18 

5,19 

5,20 

5,21 

5,22 

5,23 

5,24 

5,25 

5,26 

5,27 

5,28 

5,29 

5,30 

5,31 

5,32 

5,33 

5,34 

5,35 

5,36 

5,37 

5,38 

5,39 

Оцінка за 100-бальною шкалою 

130 

129 

128 

128 

127 

126 

126 

125 

124 

124 

123 

122 

122 

121 

121 

120 

120 

119 

118 

118 

117 

116 

115 

115 

114 

113 

113 

112 

111 

111 

110 

109 

108 

107 

106 

105 

104 

103 

102 

101 

Примітки: 

1. Вступні випробування з фізичної підготовки проводяться протягом одного дня. 

  

2. Вправа з бігу на 1000 м виконується останньою. 

____________

Опрос