Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по транспортировке природного, нефтяного газа и газа (метана) угольных месторождений трубопроводами

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики
Постановление, Условия от 13.01.2010 № 9
Утратил силу

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами

(назва у редакції постанови Національної комісії
регулювання електроенергетики України від 31.03.2011 р. N 551)

Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України
від 13 січня 2010 року N 9

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 січня 2010 р. за N 26/17321

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 31 березня 2011 року N 551

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 16 лютого 2017 року N 201)

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Указу Президента України від 14.03.95 N 213 "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України" (зі змінами) та постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" (зі змінами) Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ магістральними трубопроводами, що додаються.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики України від 31.03.2011 р. N 551)

2. Управлінню регулювання нафтогазового комплексу в установленому порядку забезпечити:

подання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування природного та нафтового газу магістральними трубопроводами на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

опублікування цієї постанови відповідно до чинного законодавства.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕ від 30.09.2005 N 856 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування природного і нафтового газу магістральними трубопроводами", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 21.10.2005 за N 1243/11523.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування, крім підпункту 3.4.20 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування природного та нафтового газу магістральними трубопроводами, який набирає чинності з 1 березня 2010 року.

 

Голова Комісії  

В. Кальченко 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Перший заступник Міністра 
палива та енергетики України

 
О. А. Бугайов 

В. о. Голови Антимономпольного
комітету України 

 
О. І. Мельниченко 

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва 

 
 
В. П. Загородній 

 

Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності з транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами

(назва у редакції постанови Національної комісії
регулювання електроенергетики України від 31.03.2011 р. N 551)

I. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про природні монополії", "Про нафту і газ", "Про захист економічної конкуренції", "Про засади функціонування ринку природного газу" та "Про трубопровідний транспорт".

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної 
комісії регулювання електроенергетики України від 31.03.2011 р. N 551)

1.2. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ (далі - газ) трубопроводами.

(пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної 
комісії регулювання електроенергетики України від 31.03.2011 р. N 551)

1.3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в такому значенні:

вузол обліку газу - сукупність засобів вимірювальної техніки та додаткового обладнання, призначеного для вимірювання об'єму газу, зведеного до стандартних умов;

газопостачальне підприємство - суб'єкт господарювання, що здійснює постачання газу на підставі відповідної ліцензії безпосередньо споживачам згідно з укладеними договорами;

(абзац третій пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з 
постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України
від 31.03.2011 р. N 551)

газорозподільні мережі (розподільні газопроводи) - майновий виробничий комплекс, який складається з організаційно і технологічно пов'язаних об'єктів, призначених для транспортування газу від газорозподільних станцій до споживачів;

газорозподільне підприємство - суб'єкт господарювання, що здійснює діяльність з розподілу газу шляхом його транспортування розподільними трубопроводами, які перебувають у його власності чи користуванні;

газотранспортна система - майновий виробничий комплекс, який складається з організаційно і технологічно пов'язаних об'єктів, призначених для транспортування газу, зберігання газу, і включає: магістральні газопроводи, газопроводи-відгалуження, газорозподільні станції та підземні сховища газу;

(абзац шостий пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з 
постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України
від 31.03.2011 р. N 551)

газотранспортне підприємство - суб'єкт господарювання, що здійснює транспортування газу магістральними трубопроводами, зберігання газу з використанням об'єктів газотранспортної системи, які перебувають у його власності чи користуванні;

(абзац сьомий пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з 
постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України
від 31.03.2011 р. N 551)

замовник - фізична особа, фізична особа - підприємець або юридична особа, яка на підставі договору замовляє послуги з транспортування газу магістральними газопроводами ліцензіата або послуги з проектування, будівництва нового або реконструкції діючого об'єкта системи газопостачання та підключення його до діючих магістральних газопроводів ліцензіата;

засіб вимірювальної техніки - технічний засіб, який застосовується під час вимірювань і має нормовані метрологічні характеристики;

комерційний вузол обліку газу - вузол обліку газу, що визначається сторонами в договорі на постачання газу і технічні характеристики якого відповідають умовам, установленим нормативами та стандартами України;

(абзац десятий пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з 
постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України
від 31.03.2011 р. N 551)

ліцензіат - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження господарської діяльності з транспортування газу магістральними трубопроводами;

ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження господарської діяльності з транспортування газу магістральними трубопроводами протягом визначеного строку за умови виконання Ліцензійних умов;

магістральний трубопровід (магістральний газопровід) - технологічний комплекс, що функціонує як єдина система і до якого входить окремий трубопровід з усіма об'єктами і спорудами, зв'язаними з ним єдиним технологічним процесом, за допомогою яких здійснюється транспортування газу до газорозподільних станцій та які запроектовані і збудовані згідно з державними будівельними нормами щодо магістральних трубопроводів;

нормативно-технічні документи - міжнародні, державні, галузеві, міжгалузеві нормативи та стандарти;

об'єкт системи газопостачання - технологічний комплекс, до складу якого входять розподільні газопроводи (у тому числі новозбудовані чи реконструйовані) і споруди на них;

перехресні субсидії - переміщення коштів або розподіл витрат, доходів у межах однієї компанії або між спорідненими підприємствами для фінансової підтримки одного підприємства або виду діяльності за рахунок іншого;

підземне сховище газу (далі - ПСГ) - технологічний комплекс, штучно створений в природній або штучній ємності надр, накопичувач газу і технологічно поєднані з ним споруди, які призначені для періодичного наповнення, зберігання і відбирання газу для постачання споживачам;

(абзац сімнадцятий пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з 
постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України
від 31.03.2011 р. N 551)

підключення до магістрального газопроводу - виконання технологічної операції з фізичного приєднання об'єктів системи газопостачання замовника до магістрального газопроводу ліцензіата;

споживач газу - юридична особа, фізична особа - підприємець або фізична особа (населення), яка отримує газ відповідно до договору про постачання газу та використовує його на власне споживання як паливо, сировину та/або на виробничо-технологічні потреби (далі - споживач);

(абзац дев'ятнадцятий пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з
постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України
від 31.03.2011 р. N 551)

споріднене підприємство:

1) будь-яке підприємство, яке прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 35 %):

володіє частками (акціями, паями) у статутному фонді ліцензіата;

управляє частками (акціями, паями) статутного фонду ліцензіата;

користується на правах оренди активами (майном) ліцензіата;

2) будь-яке підприємство:

частки (акції, паї) статутного фонду або активи (майно) якого прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 35 %) перебувають у власності ліцензіата;

частки (акції, паї) статутного фонду якого прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 35 %) перебувають в управлінні ліцензіата;

активи (майно) якого прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 35 %) перебувають у користуванні на правах оренди в ліцензіата;

3) будь-яке підприємство, пов'язане хоча б з одним ліцензіатом або з одним з підприємств, зазначених у підпунктах 1, 2 цього пункту, відносинами контролю відповідно до Закону України "Про захист економічної конкуренції";

суб'єкт ринку газу - газорозподільне підприємство, газотранспортне підприємство, газопостачальне підприємство, замовник та споживач, відносини між якими здійснюються на основі договорів;

тариф на транспортування газу магістральними трубопроводами - установлений НКРЕ розмір оплати послуг із транспортування 1000 кубічних метрів газу магістральними трубопроводами;

транспортування газу магістральними трубопроводами - вид господарської діяльності з надання послуг із транспортування газу магістральними трубопроводами, що проводиться ліцензіатом відповідно до Ліцензійних умов за встановленими законодавством України правилами ціноутворення;

технічні умови - документ, що містить комплекс вимог технічного та технологічного характеру з проектування об'єкта системи газопостачання замовника, виконання яких є обов'язковою умовою для підключення до магістрального трубопроводу ліцензіата.

II. Умови провадження господарської діяльності з транспортування газу магістральними трубопроводами

2.1. Провадження господарської діяльності з транспортування газу магістральними трубопроводами можливе при виконанні таких умов:

2.1.1. Наявності в ліцензіата магістральних газопроводів, які перебувають у його власності чи користуванні.

2.1.2. Наявності в ліцензіата договорів із замовниками та/або газопостачальними підприємствами про транспортування газу магістральними трубопроводами.

2.1.3. Провадження господарської діяльності з транспортування газу лише магістральними трубопроводами, які перебувають у його власності чи користуванні, згідно з переліком магістральних газопроводів, затвердженим НКРЕ.

2.1.4. Провадження господарської діяльності з транспортування газу магістральними трубопроводами за принципом економічної доцільності, забезпечення надійності транспортування та безаварійності експлуатації магістральних трубопроводів.

2.1.5. Забезпечення обліку протранспортованого магістральними трубопроводами газу спільно із замовниками, газорозподільними та газопостачальними підприємствами.

2.1.6. Наявності договорів з газопостачальними підприємствами на виконання робіт, пов'язаних з обмеженням та відключенням від газопостачання споживачів-боржників.

2.1.7. Забезпечення рівних прав доступу до системи магістральних трубопроводів для усіх замовників послуг з транспортування газу магістральними трубопроводами, а в разі недостатності пропускної потужності магістрального трубопроводу (газотранспортних потужностей) - дотримання установленого механізму її розподілу.

2.1.8. Наявності договорів купівлі-продажу газу (контрактів) на виробничо-технологічні потреби з власниками газу та договорів про транспортування газу розподільними трубопроводами із споживачами згідно з вимогами чинного законодавства України.

2.2. Ліцензіат не має права:

2.2.1. Провадити господарську діяльність з розподілу газу, постачання газу за регульованим і нерегульованим тарифом.

(підпункт 2.2.1 пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з 
постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України
від 31.03.2011 р. N 551)

2.2.2. Передоручати будь-кому отримання плати від замовників послуг з транспортування газу магістральними трубопроводами.

2.2.3. Надавати перехресні субсидії за рахунок господарської діяльності з транспортування газу магістральними трубопроводами.

2.2.4. Прямо або опосередковано заважати або протидіяти іншим суб'єктам ринку газу, що здійснюють операції з газом.

2.2.5. Займатися іншими видами господарської діяльності, якщо вони перешкоджають або можуть перешкоджати належному виконанню господарської діяльності з транспортування газу магістральними трубопроводами.

2.2.6. Надавати перевагу будь-якому замовнику чи газопостачальному підприємству при укладенні договорів про транспортування газу магістральними трубопроводами.

III. Вимоги до провадження господарської діяльності з транспортування газу магістральними трубопроводами

3.1. При провадженні господарської діяльності з транспортування газу магістральними трубопроводами ліцензіат повинен дотримуватися таких вимог:

3.1.1. Надавати звітність щодо провадження господарської діяльності з транспортування газу магістральними трубопроводами у встановленому НКРЕ порядку.

3.1.2. Надавати на вимогу НКРЕ фінансову (бухгалтерську) звітність за результатами господарської діяльності з транспортування газу магістральними трубопроводами.

3.1.3. Надавати НКРЕ достовірну інформацію щодо провадження господарської діяльності з транспортування газу магістральними трубопроводами.

3.1.4. Вести бухгалтерський облік з господарської діяльності з транспортування газу магістральними трубопроводами окремо від обліків та звітів з інших видів діяльності.

Ліцензіат має обґрунтовано розподіляти витрати між господарською діяльністю з транспортування газу магістральними трубопроводами та іншими видами господарської діяльності та надсилати за запитом НКРЕ пояснення щодо розподілу витрат, супроводжуючи їх необхідною документацією.

3.1.5. Повідомляти НКРЕ про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до НКРЕ відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

3.2. Ліцензіат та споріднені підприємства не мають права використовувати наявну в ліцензіата інформацію для отримання необґрунтованої конкурентної переваги, а також розголошувати цю інформацію будь-кому, хто може використовувати її для одержання будь-якої невиправданої конкурентної переваги.

3.3. Ліцензіат здійснює транспортування газу магістральними трубопроводами на договірних засадах та за встановленими НКРЕ тарифами.

3.4. Ліцензіат зобов'язаний:

3.4.1. Забезпечувати доступ до використання потужностей магістральних трубопроводів замовникам, які мають намір отримувати послуги з транспортування газу магістральними трубопроводами, на недискримінаційних засадах.

3.4.2. Утримувати обладнання та устаткування відповідно до технічних характеристик та вимог діючих технічних норм та умов екологічних, санітарно-епідеміологічних, протипожежних та інших нормативних актів.

3.4.3. Розробляти заходи щодо підвищення технічного рівня магістральних газопроводів з урахуванням оптимізації витрат на їх утримання при дотриманні вимог нормативної документації.

3.4.4. Здійснювати контроль фізико-хімічних властивостей газу відповідно до нормативних документів і видавати замовнику, газорозподільному або газопостачальному підприємству сертифікати якості газу, у яких зазначаються результати проведених аналізів.

3.4.5. Передбачати в договорах про транспортування газу магістральними трубопроводами умови, на яких замовник, газорозподільне та газопостачальне підприємство мають право доступу до зчитувань показів засобів вимірювальної техніки, що встановлені на комерційних вузлах обліку газу ліцензіата.

3.4.6. Передбачати в договорах про транспортування газу магістральними трубопроводами, укладених із замовником або газопостачальним підприємством, величину тиску, параметри якості газу та умови, на яких ліцензіат має право обмежити або припинити надання послуг з транспортування газу магістральними трубопроводами.

3.4.7. Складати та підписувати разом із замовниками, та/або споживачами, та/або газопостачальними підприємствами, та/або газорозподільними підприємствами акти про обсяг протранспортованого газу, відповідно до укладених договорів.

3.4.8. Зберігати договори, пов'язані з господарською діяльністю, з транспортування газу магістральними трубопроводами протягом трьох років після завершення строку їхньої дії.

3.4.9. Здійснювати централізоване диспетчерське управління, виконуючи вимоги нормативних документів, забезпечувати надійність і стабільність роботи газотранспортної системи і запобігати виникненню аварій та позаштатних ситуацій.

3.4.10. Здійснювати облік газу, що надходить до магістральних газопроводів ліцензіата та транспортується магістральними газопроводами ліцензіата відповідно до укладених договорів. Засоби вимірювальної техніки газу повинні бути повірені органами з уповноваження на проведення державних випробувань та повірки засобів вимірювальної техніки.

3.4.11. Забезпечувати контроль за режимами роботи магістральних газопроводів.

3.4.12. Розробляти щодобові оперативні баланси споживання газу, виходячи з потреб споживачів, і здійснювати контроль за їх виконанням.

3.4.13. Протягом одного року з моменту видачі ліцензії розробити і погодити з Мінпаливенерго України та НКРЕ порядок розподілу газотранспортних потужностей, яким встановлюється механізм їх розподілу.

3.4.14. Протягом одного року з моменту видачі ліцензії розробити та затвердити план перспективного розвитку газотранспортної системи на наступні 5 років за погодженням з місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, на території яких проводитиметься газифікація, Мінпаливенерго України та НКРЕ.

План перспективного розвитку щорічно переглядається та уточнюється, зміни та доповнення погоджуються з місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, на території яких проводитиметься газифікація, Мінпаливенерго України та НКРЕ.

3.4.15. На письмовий обґрунтований запит суб'єктів господарювання, які здійснюють видобування й постачання газу, надавати план перспективного розвитку газотранспортної системи.

(підпункт 3.4.15 пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з 
постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України
від 31.03.2011 р. N 551)

3.4.16. Звернутися до НКРЕ в установленому порядку для отримання вимог щодо провадження інших, крім ліцензованого, видів діяльності та надати відомості щодо уникнення можливого ризику для ліцензованої діяльності.

3.4.17. Виконувати вимоги, встановлені НКРЕ щодо здійснення інших, крім ліцензованого, видів діяльності.

3.4.18. Забезпечувати контроль за відповідністю ресурсів газу відповідно до актів законодавства України.

3.4.19. Забезпечувати якість надання послуг та надійність і безпеку транспортування газу магістральними трубопроводами.

3.4.20. Повідомляти НКРЕ про зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії.

3.5. Ліцензіат має право припинити транспортування газу магістральними трубопроводами споживачу:

3.5.1. Через відсутність ресурсів газу в газопостачального підприємства.

3.5.2. На підставі звернення газопостачального підприємства щодо невиконання споживачем фінансових зобов'язань відповідно до умов договорів про постачання газу, укладених між газопостачальним підприємством та споживачем.

(підпункт 3.5.2 пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з 
постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України
від 31.03.2011 р. N 551)

3.6. Ліцензіат має право здійснювати закупівлю газу лише з метою заповнення газотранспортної системи.

3.7. Проектування, будівництво та прийняття до експлуатації магістральних газопроводів та інших об'єктів і споруд, пов'язаних з ними єдиним технологічним процесом, здійснюються ліцензіатом згідно з нормативними документами.

3.8. Підключення до магістральних газопроводів, що перебувають у власності чи користуванні ліцензіата, здійснюється ліцензіатом відповідно до законодавства України.

3.8.1. Підключення об'єкта системи газопостачання замовника здійснюється ліцензіатом за умови виконання замовником технічних умов.

3.8.2. Технічні умови на підключення видаються ліцензіатом замовнику протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня отримання ліцензіатом заповненого замовником опитувального листа.

3.8.3. Технічні умови повинні містити вимоги технічного та технологічного характеру, які безпосередньо стосуються підключення об'єкта системи газопостачання замовника до магістральних газопроводів ліцензіата.

3.8.4. Ліцензіат не має права відмовити замовнику в підключенні до магістрального газопроводу в разі виконання замовником технічних умов на підключення.

3.8.5. Ліцензіат має право відмовити замовнику у видачі технічних умов на підключення у таких випадках:

а) у разі недостатньої пропускної потужності магістрального газопроводу;

б) порушення замовником вимог законодавства України щодо підключення об'єкта системи газопостачання до магістральних газопроводів.

3.8.6. У разі відмови у видачі замовнику технічних умов на підключення ліцензіат зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про відмову повідомити про це замовника та НКРЕ з обґрунтуванням підстави такої відмови.

3.9. Ліцензіат одержує плату за послуги з транспортування газу магістральними трубопроводами від замовників цих послуг за встановленим НКРЕ тарифом.

Тариф на транспортування газу магістральними трубопроводами розраховується ліцензіатом на наступний (плановий) період та затверджується НКРЕ.

Тариф установлюється таким чином, щоб забезпечити ліцензіату відшкодування його обґрунтованих витрат та отримання прибутку, а також стимулювати його до скорочення цих витрат і підвищення рентабельності його діяльності.

3.9.1. Ліцензіат має право:

а) у будь-який час звертатись до НКРЕ щодо перегляду тарифу на транспортування газу магістральними трубопроводами, якщо обґрунтовано доведе необхідність такого перегляду;

б) отримувати додатковий прибуток шляхом виконання додаткових робіт, що пов'язані з провадженням господарської діяльності з транспортування газу, але не враховані в тарифі.

Плата за виконання додаткових робіт установлюється ліцензіатом таким чином, щоб забезпечити відшкодування його виправданих витрат та отримання обґрунтованого прибутку при здійсненні цих робіт.

3.9.2. Ліцензіат зобов'язаний:

а) на вимогу НКРЕ обґрунтувати відповідність тарифу на транспортування газу магістральними трубопроводами фактичним складовим його витрат та прибутку;

б) використовувати кошти, отримані за рахунок надання послуг з транспортування газу магістральними трубопроводами, за цільовим призначенням;

в) опубліковувати в засобах масової інформації детальну інформацію про:

установлений НКРЕ тариф на транспортування газу магістральними трубопроводами - за п'ять днів до введення його в дію;

перелік послуг, які надаються споживачу і включені до тарифу на транспортування газу магістральними трубопроводами, - за п'ять днів до введення тарифу в дію;

розмір плати за виконання додаткових робіт, пов'язаних з провадженням господарської діяльності з транспортування газу магістральними трубопроводами, - за п'ять днів до введення її в дію.

3.10. Ліцензіат повинен дотримуватися вимог законодавства України, нормативно-технічних документів щодо якості надання послуг.

3.11. У разі виникнення розбіжностей між ліцензіатом та замовником або газопостачальним підприємством чи газорозподільним підприємством питання, не вирішені шляхом переговорів, можуть передаватися на розгляд НКРЕ та/або до суду.

 

Начальник управління регулювання
нафтогазового комплексу
 

 
Т. Рябуха
 

Опрос