Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по хранению природного газа, газа (метана) угольных месторождений

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики
Постановление, Условия от 13.01.2010 № 8
Утратил силу

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ

(назва у редакції постанови Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 31.03.2011 р. N 550)

Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України
від 13 січня 2010 року N 8

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 січня 2010 р. за N 25/17320

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України
від 31 березня 2011 року N 550

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 16 лютого 2017 року N 201)

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Указу Президента України від 14.03.95 N 213 "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України" (зі змінами) та постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" (зі змінами) Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності із зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ, що додаються.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 31.03.2011 р. N 550)

2. Управлінню регулювання нафтогазового комплексу в установленому порядку забезпечити:

подання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із зберігання природного газу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

опублікування цієї постанови відповідно до чинного законодавства.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕ від 30.09.2005 N 855 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із зберігання природного газу", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 21.10.2005 за N 1247/11527.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування, крім підпункту 3.10.4 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із зберігання природного газу, який набирає чинності з 1 березня 2010 року.

 

Голова Комісії 

В. Кальченко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник Міністра
палива та енергетики України
 

 
О. А. Бугайов
 

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України
 

 
О. І. Мельниченко
 

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
В. П. Загородній
 

 

Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності із зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ

(назва у редакції постанови Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 31.03.2011 р. N 550)

(У тексті Ліцензійних умов слова "природного та нафтового газу" замінено словами "природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ" згідно з постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 31 березня 2011 року N 550)

I. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про природні монополії", "Про нафту і газ", "Про захист економічної конкуренції", "Про засади функціонування ринку природного газу" та "Про трубопровідний транспорт".

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 31.03.2011 р. N 550)

1.2. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності із зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ (далі - газ).

(пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 31.03.2011 р. N 550)

1.3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в такому значенні:

балансування обсягів газу - здійснення відповідних заходів, що впливають на співвідношення обсягів газу, які надійшли до системи магістральних газопроводів, і обсягів газу, розподілених та поставлених споживачам, що забезпечують у газотранспортній системі тиск, який не загрожує безпеці та експлуатаційній ефективності системи;

буферний газ - обсяг газу в сховищі, необхідний для підтримання тиску, який забезпечує технологічну цілісність і ефективну та безпечну експлуатацію цього сховища;

вузол обліку газу - сукупність засобів вимірювальної техніки та додаткового обладнання, призначеного для вимірювання об'єму газу, зведеного до стандартних умов;

газопостачальне підприємство - суб'єкт господарювання, що здійснює постачання газу на підставі відповідної ліцензії безпосередньо споживачам згідно з укладеними договорами;

(абзац п'ятий пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 31.03.2011 р. N 550)

газорозподільні мережі (розподільні газопроводи) - майновий виробничий комплекс, який складається з організаційно і технологічно пов'язаних об'єктів, призначених для транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ від газорозподільних станцій до споживачів;

газотранспортна система - майновий виробничий комплекс, який складається з організаційно і технологічно пов'язаних об'єктів, призначених для транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, зберігання газу, і включає: магістральні газопроводи, газопроводи-відгалуження, газорозподільні станції та підземні сховища газу;

газотранспортне підприємство - суб'єкт господарювання, що здійснює транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ магістральними трубопроводами, зберігання газу з використанням об'єктів газотранспортної системи, які перебувають у його власності чи користуванні;

засіб вимірювальної техніки - технічний засіб, який застосовується під час вимірювань і має нормовані метрологічні характеристики;

замовник - фізична особа - підприємець або юридична особа, яка на підставі договору замовляє послуги із зберігання газу в підземних сховищах ліцензіата;

зберігання газу - вид господарської діяльності з надання послуг із закачування, зберігання та відбору газу замовникам, що проводиться ліцензіатом відповідно до Ліцензійних умов за встановленими законодавством України правилами ціноутворення;

ліцензіат - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження господарської діяльності із зберігання газу;

ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження господарської діяльності із зберігання газу протягом визначеного строку за умови виконання Ліцензійних умов;

магістральний трубопровід (магістральний газопровід) - технологічний комплекс, що функціонує як єдина система і до якого входить окремий трубопровід з усіма об'єктами і спорудами, зв'язаними з ним єдиним технологічним процесом, за допомогою яких здійснюється транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ до газорозподільних станцій та які запроектовані і збудовані згідно з державними будівельними нормами щодо магістральних трубопроводів;

нормативно-технічні документи - міжнародні, державні, галузеві, міжгалузеві нормативи та стандарти;

перехресні субсидії - переміщення коштів або розподіл витрат, доходів у межах однієї компанії або між спорідненими підприємствами для фінансової підтримки одного підприємства або виду діяльності за рахунок іншого;

підземне сховище газу (далі - ПСГ) - технологічний комплекс, штучно створений у природній або штучній ємності надр, накопичувач газу і технологічно поєднані з ним споруди, які призначені для періодичного наповнення, зберігання і відбирання газу для постачання споживачам;

споріднене підприємство:

1) будь-яке підприємство, яке прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 35 %):

володіє частками (акціями, паями) у статутному фонді ліцензіата;

управляє частками (акціями, паями) статутного фонду ліцензіата;

користується на правах оренди активами (майном) ліцензіата;

2) будь-яке підприємство:

частки (акції, паї) статутного фонду або активи (майно) якого прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 35 %) перебувають у власності ліцензіата;

частки (акції, паї) статутного фонду якого прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 35 %) перебувають в управлінні ліцензіата;

активи (майно) якого прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 35 %) перебувають у користуванні на правах оренди в ліцензіата;

3) будь-яке підприємство, пов'язане хоча б з одним ліцензіатом або з одним із підприємств, зазначених у підпунктах 1, 2 цього пункту, відносинами контролю відповідно до Закону України "Про захист економічної конкуренції";

споживач газу - юридична особа або фізична особа - підприємець, яка отримує газ відповідно до договору про постачання газу та використовує його на власне споживання як паливо, сировину та/або на виробничо-технологічні потреби (далі - споживач);

суб'єкт ринку газу - газорозподільне підприємство, газотранспортне підприємство, газопостачальне підприємство, замовник, споживач, відносини між якими здійснюються на основі договорів;

тариф на зберігання, закачування та відбір газу - установлений НКРЕ розмір оплати послуг із закачування, зберігання та відбору 1000 кубічних метрів газу в/із сховища.

II. Умови провадження господарської діяльності із зберігання газу

2.1. Провадження господарської діяльності із зберігання газу можливе при виконанні таких умов:

2.1.1. Наявності в ліцензіата сховища газу загальною ємністю понад 5 млн. метрів куб., яке перебуває у його власності чи користуванні.

2.1.2. Наявності у ліцензіата договорів з замовниками про закачування, зберігання та відбір газу та/або створення страхового запасу газу.

2.1.3. Провадження господарської діяльності із зберігання газу лише в підземних сховищах газу, які перебувають у його власності чи користуванні, згідно з переліком підземних сховищ, затвердженим НКРЕ.

2.1.4. Забезпечення рівних прав доступу до підземних сховищ газу для усіх замовників.

2.1.5. Наявності договорів купівлі-продажу газу (контрактів) на виробничо-технологічні потреби з власниками газу.

2.2. Ліцензіат не має права:

2.2.1. Провадити господарську діяльність із транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ розподільними трубопроводами та постачання газу за регульованим і нерегульованим тарифами.

2.2.2. Надавати перехресні субсидії за рахунок господарської діяльності із зберігання газу.

2.2.3. Передоручати будь-кому отримання плати від замовників послуг із зберігання газу.

2.2.4. Прямо або опосередковано заважати або протидіяти іншим суб'єктам ринку газу, що здійснюють операції з газом.

2.2.5. Взаємодіяти з іншими ліцензіатами при розрахунку тарифу на зберігання газу та розгляді його в НКРЕ.

2.2.6. Надавати перевагу будь-якому замовнику при укладанні договорів про закачування, зберігання та відбір газу та/або створення страхового запасу газу.

III. Вимоги до провадження господарської діяльності із зберігання газу

3.1. При провадженні господарської діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких вимог:

3.1.1. Надавати НКРЕ звітність щодо провадження господарської діяльності із зберігання газу в установленому НКРЕ порядку.

3.1.2. Надавати на вимогу НКРЕ фінансову (бухгалтерську) звітність за результатами господарської діяльності із зберігання газу.

3.1.3. Надавати НКРЕ достовірну інформацію щодо провадження господарської діяльності із зберігання газу.

3.1.4. Вести бухгалтерський облік з господарської діяльності із зберігання газу окремо від обліків та звітів з інших видів діяльності. Ліцензіат має обґрунтовано розподіляти витрати між господарською діяльністю із зберігання газу та іншими видами господарської діяльності та надсилати за запитом НКРЕ пояснення щодо розподілу витрат, супроводжуючи їх необхідною документацією.

3.1.5. Повідомляти НКРЕ про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

3.2. Ліцензіат та споріднені підприємства не мають права використовувати наявну в ліцензіата інформацію для отримання необґрунтованої конкурентної переваги, а також не розголошувати цю інформацію будь-кому, хто може використовувати її для одержання будь-якої невиправданої конкурентної переваги.

3.3. Ліцензіат здійснює зберігання газу на договірних засадах та за встановленими НКРЕ тарифами.

3.4. Ліцензіат зобов'язаний:

3.4.1. Утримувати в належному стані всі основні засоби, необхідні для ведення діяльності із зберігання газу, дотримуватися технологічних проектних показників щодо кожного підземного сховища газу, здійснювати діяльність за принципом надійності експлуатації сховища газу та економічної доцільності і запобігати виникненню аварій та позаштатних ситуацій.

3.4.2. Виконувати в повному обсязі відповідно до умов укладених договорів про зберігання газу та/або створення страхового запасу газу зобов'язання щодо обсягів та термінів закачування або відбору газу, використання страхового запасу газу.

3.4.3. Забезпечувати рівні права щодо доступу до підземних сховищ газу для всіх замовників.

3.4.4. Протягом трьох місяців з моменту отримання ліцензії розробити порядок закачування, зберігання та відбору газу в/із сховища і погодити його з Мінпаливенерго України та НКРЕ.

3.4.5. Підтримувати обладнання та устаткування відповідно до технічних характеристик та вимог діючих технічних норм та умов, екологічних, санітарно-епідеміологічних, протипожежних та інших нормативних документів і запобігати виникненню аварій та позаштатних ситуацій.

3.4.6. Розробляти заходи щодо підвищення технічного рівня обладнання підземних сховищ газу за принципом оптимізації витрат на їх утримання.

3.4.7. Здійснювати облік газу, що закачується до підземного сховища газу або відбирається із підземного сховища газу. Засоби вимірювальної техніки повинні бути повірені органами з уповноваження на проведення державних випробувань та повірки засобів вимірювальної техніки.

3.4.8. Виконувати роботу з контролю за режимами роботи підземного сховища газу, забезпечувати балансування обсягів газу в газотранспортній системі за рахунок збільшення/зменшення обсягів газу в підземних сховищах.

3.4.9. Надавати оперативну інформацію щодо обсягів газу, що надійшов до підземного сховища газу або відібраний із підземного сховища газу.

3.4.10. Забезпечувати якість надання послуг із зберігання газу та надійність і безпеку зберігання газу.

3.5. Ліцензіат має право здійснювати закупівлю газу лише для використання його на свої виробничо-технологічні потреби.

3.6. Закачування та відбір газу в/із сховища здійснюється на недискримінаційних засадах. Ліцензіат не має права відмовити замовнику в укладанні договору про створення страхового запасу газу за умови виконання замовником вимог, передбачених Порядком створення страхового запасу природного газу в натуральній та грошовій формах, затвердженим наказом Мінпаливенерго України від 05.08.2002 N 469, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.02.2003 за N 157/7478.

3.7. Ліцензіат не має права здійснювати відбір газу, переданого замовником відповідно до договору на зберігання та/або створення страхового запасу газу, без письмової згоди замовника.

3.8. Ліцензіат має право відбирати страховий запас газу із підземного сховища та передавати його для потреб споживачів, яким замовник постачає газ, у таких випадках:

3.8.1. Зменшення або повного припинення подачі газу замовником до газотранспортної системи.

3.8.2. У разі використання споживачами газу в обсягах, які перевищують установлені договорами на постачання газу із замовником.

3.9. Ліцензіат має право:

3.9.1. Одержувати плату від замовників за послуги із закачування, зберігання та відбору газу за встановленими НКРЕ тарифами.

3.9.2. У будь-який час звернутись до НКРЕ щодо перегляду тарифів на закачування, зберігання та відбір газу, якщо ліцензіат може обґрунтовано довести необхідність такого перегляду.

Тарифи на закачування, зберігання та відбір газу розраховуються ліцензіатом на наступний (плановий) період відповідно до постанови НКРЕ від 22.06.2000 N 701 "Про затвердження Методики розрахунку тарифів за надані послуги з закачування, зберігання та відбору природного газу з підземних сховищ" (із змінами) та затверджуються НКРЕ.

Тариф на закачування, зберігання та відбір газу встановлюється таким чином, щоб забезпечити ліцензіату відшкодування його обґрунтованих витрат та отримання прибутку, а також стимулювати його до скорочення цих витрат і підвищення рентабельності його діяльності.

3.9.3. Отримувати додатковий прибуток шляхом виконання додаткових робіт, що пов'язані з провадженням господарської діяльності із зберігання газу, але не враховані в тарифі. Плата за виконання додаткових робіт установлюється ліцензіатом таким чином, щоб забезпечити відшкодування його виправданих витрат та отримання обґрунтованого прибутку при здійсненні цих робіт.

3.10. Ліцензіат зобов'язаний:

3.10.1. На вимогу НКРЕ обґрунтувати відповідність тарифу на закачування, зберігання та відбір газу фактичним складовим його витрат та прибутку.

3.10.2. Використовувати кошти, отримані за рахунок надання послуг із закачування, зберігання та відбору газу, за цільовим призначенням.

3.10.3. Опублікувати в засобах масової інформації детальну інформацію:

а) про тариф на закачування, зберігання та відбір газу - за п'ять днів до введення його в дію;

б) про перелік послуг, які надаються споживачу і включені до тарифу на закачування, зберігання та відбір газу, - за п'ять днів до введення тарифу в дію;

в) про розмір плати за виконання додаткових робіт, пов'язаних з провадженням господарської діяльності із закачування, зберігання та відбору газу, - за п'ять днів до введення її в дію.

3.10.4. Повідомляти НКРЕ про зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії.

3.11. Ліцензіат повинен дотримуватися вимог законодавства України, нормативно-технічних документів щодо якості надання послуг.

3.12. У разі виникнення розбіжностей між ліцензіатом та замовником питання, не вирішені шляхом переговорів, можуть передаватися на розгляд НКРЕ та/або до суду.

 

Начальник управління регулювання
нафтогазового комплексу
 

 
Т. Рябуха
 

Опрос