Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по предоставлению услуг по охране собственности и граждан

МВД
Условия, Приказ от 01.12.2009 № 505
Утратил силу

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з охорони власності та громадян

Наказ Міністерства внутрішніх справ України
від 1 грудня 2009 року N 505

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 грудня 2009 р. за N 1248/17264

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 25 лютого 2011 року N 51

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
від 15 квітня 2013 року N 365)

(У заголовку та тексті наказу слова "надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян" замінено словами "надання послуг з охорони власності та громадян" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 25 лютого 2011 року N 51)

Відповідно до статті 6 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг з охорони власності та громадян (додаються).

2. Департаменту Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України (Грицак В. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ генерал-полковника міліції України Савченка О. І.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр 

Ю. В. Луценко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
О. Кужель
 

Перший заступник Голови
Антимонопольного комітету України
 

 
Ю. Кравченко
 

 

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з надання послуг з охорони власності та громадян

(У заголовку та тексті Ліцензійних умов та відмітці до додатка до цих Ліцензійних умов слова "надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян" замінено словами "надання послуг з охорони власності та громадян" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 25 лютого 2011 року N 51)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" (із змінами).

1.2. Ліцензійні умови визначають організаційні, кваліфікаційні та особливі вимоги провадження господарської діяльності з надання послуг з охорони власності та громадян.

1.3. Визначені в Ліцензійних умовах терміни вживаються в такому значенні:

об'єкти охорони - фізичні особи, крім посадових осіб органів державної влади та громадян, щодо яких заходи захисту життя, здоров'я та майна здійснюються відповідно до окремих законів України, а також майно громадян і юридичних осіб усіх форм власності;

організація охорони - діяльність з визначення умов та розроблення заходів, необхідних для забезпечення недоторканності майна та його цілісності, особистої безпеки фізичних осіб;

особиста безпека фізичної особи - стан захищеності її життєдіяльності від безпосередніх загроз її життю, здоров'ю, тілесній неушкодженості, а також особистій свободі;

охорона громадян - діяльність суб'єктів охоронної діяльності з організації та практичного здійснення заходів, спрямованих на забезпечення особистої безпеки індивідуально визначеної фізичної особи шляхом відвернення та/або недопущення негативного безпосереднього впливу факторів протиправного характеру на стан її життя та здоров'я;

охорона майна - діяльність суб'єктів охоронної діяльності з організації та практичного здійснення на підставі цивільно-правових договорів заходів, спрямованих на забезпечення схоронності, цілісності визначеного володільцем майна, належних йому будівель, споруд, іншого рухомого та нерухомого майна (далі - майно) з метою відвернення та/або недопущення безпосередніх посягань на майно, припинення не санкціонованого володільцем доступу до нього для збереження його фізичного стану і забезпечення здійснення володільцем цього майна всіх належних йому повноважень щодо нього;

охоронна діяльність - діяльність з надання послуг, пов'язаних з охороною майна юридичних і фізичних осіб та забезпеченням особистої безпеки фізичних осіб на підставі цивільно-правових угод;

персонал охорони - працівники суб'єктів охоронної діяльності, які досягли 18-річного віку, перебувають у штаті суб'єкта господарювання на посадах, безпосередньо пов'язаних з організацією та здійсненням охорони, а також фізичні особи - підприємці, які відповідають кваліфікаційним вимогам, установленим цими Ліцензійними умовами, і безпосередньо виконують функції з організації та/або здійснення заходів охорони;

суб'єкти охоронної діяльності - зареєстровані в установленому чинним законодавством України порядку юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які провадять господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізичні особи - підприємці, які отримали ліцензії на право здійснення господарської діяльності з надання послуг з охорони власності та громадян;

транспорт реагування - транспортний засіб суб'єкта охоронної діяльності, що призначений для забезпечення негайного реагування персоналу охорони на протиправні дії щодо об'єкта охорони або на події та обставини, що завдають (можуть завдати) майнову шкоду або створюють можливу загрозу життю і здоров'ю громадян або персоналу охорони на об'єктах охорони;

центр спостереження за системою охоронної сигналізації (далі - пункт централізованого спостереження) - центр, персонал якого спостерігає за станом системи охоронної сигналізації.

1.4. Заходи охорони, що здійснюються персоналом охорони:

1.4.1. Контроль за проходженням на об'єкт охорони, пересуванням його територією, а також залишенням його особами, переміщенням предметів відповідно до порядку, установленого володільцем майна, що охороняється (далі - володілець), з урахуванням вимог чинного законодавства, у тому числі шляхом:

застосування пропускного та внутрішньооб'єктового пропускного режиму;

використання технічних засобів охоронного призначення (систем і технічних засобів охоронної сигналізації, теле-, відеоспостереження, контролювання доступу) відповідно до їх технічних характеристик і цільового призначення, у тому числі централізованого спостереження за роботою технічних засобів охоронного призначення, установлених на об'єктах;

використання службових собак.

1.4.2. Фізична охорона - безпосередні дії (заходи оперативного реагування) персоналу охорони, спрямовані на виявлення, запобігання та припинення:

не санкціонованих володільцем проникнень до майна об'єкта охорони;

перебування осіб, яким володілець не надав відповідних повноважень, на об'єкті охорони;

протиправного заволодіння майном на об'єкті охорони;

протиправного використання майна на об'єкті охорони особами, яким володілець не надав відповідних повноважень;

заподіяння володільцю збитків шляхом умисного пошкодження або знищення його майна, протиправних посягань на особисту безпеку фізичних осіб, їх недоторканність;

заподіяння майнової шкоди володільцю, ушкодження здоров'я фізичної особи шляхом очевидних порушень техніки безпеки, належних умов зберігання майна або внаслідок стихійного лиха, аварій, катастроф та інших надзвичайних подій за відсутності протиправних дій щодо об'єктів охорони.

1.4.3. Оперативне реагування - негайні, починаючи з мінімально необхідних, дії персоналу охорони, у тому числі за повідомленням третіх осіб, за фактами протиправних дій щодо об'єктів охорони або на події та обставини, що завдають (можуть завдати) майнову шкоду володільцям, а також створюють очевидну загрозу особистій безпеці фізичних осіб, персоналу об'єкта охорони, іншим громадянам та персоналу охорони, з визначення конкретного місця можливого вчинення правопорушення чи виникнення небезпечних обставин, їх індивідуалізації, локалізації, а в разі потреби - нейтралізації, у тому числі припинення протиправних дій або інших згубних для майна та/або фізичних осіб наслідків.

1.5. Ліцензійні умови є обов'язковими для виконання суб'єктами господарювання, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг з охорони власності та громадян та отримали відповідну ліцензію.

Якщо суб'єкт господарювання провадить вид господарської діяльності не в повному обсязі, а частково або з окремих послуг, то Ліцензійні умови поширюються на суб'єкта господарювання в частині, що встановлює вимоги до провадження господарської діяльності, зазначеної в ліцензії.

1.6. Оформлення заяв про видачу ліцензій здійснюється суб'єктами господарювання за встановленою формою (додається).

2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ

2.1. Суб'єкт охоронної діяльності, який надає послуги згідно з отриманою ліцензією, повинен забезпечити:

2.1.1. Відсутність серед засновників та свого персоналу охорони осіб, які мають не зняту чи не погашену в установленому порядку судимість за вчинення умисних злочинів або які за вироком суду позбавлені права займатися цим видом діяльності.

2.1.2. Наявність у персоналу охорони під час виконання заходів охорони:

дозволів установленого зразка на право носіння та застосування спеціальних засобів (далі - спецзасоби);

знаків належності до конкретного суб'єкта охоронної діяльності, що установлюються вказаним суб'єктом, про запровадження яких у місячний термін письмово інформується орган ліцензування;

посвідчення, що підписується та скріплюється печаткою суб'єкта охоронної діяльності, в якому зазначаються прізвище, ім'я, по батькові особи, що належить до персоналу охорони, рівень її кваліфікації та дані про документ, на підставі якого воно отримане, дата видачі та термін дії посвідчення.

2.1.3. Наявність у суб'єктів господарювання, що надаватимуть послуги, передбачені абзацом третім підпункту 1.4.1 пункту 1.4 цих Ліцензійних умов, технічних засобів охорони, що сертифіковані відповідно до чинного законодавства України.

2.1.4. Недопущення вчинення персоналом охорони правопорушень щодо об'єктів охорони.

2.2. Суб'єкт охоронної діяльності, який надає послуги згідно з отриманою ліцензією, зобов'язаний:

2.2.1. Надавати послуги лише за письмово укладеними цивільно-правовими договорами. Вести письмовий облік договорів; здійснювати виконання договорів з надання охоронних послуг на користь третіх осіб лише за їх письмовою згодою. При укладенні договорів конкретно вказувати в них об'єкт охорони та, якщо це майно громадян або юридичних осіб, зазначати розмір майнової відповідальності суб'єкта охоронної діяльності, який визначається відповідно до вимог частини другої статті 96 та пункту 3 частини першої статті 980 Цивільного кодексу України.

2.2.2. Розміщувати на видному місці на центральному посту (посту) з охорони стаціонарного об'єкта місцезнаходження та номер ліцензії суб'єкта охоронної діяльності.

2.2.3. Негайно сповіщати орган внутрішніх справ за місцезнаходженням об'єкта охорони про вчинення протиправних посягань на об'єкт, що охороняється, виявлення крадіжок, інших правопорушень. Уживати заходів щодо недопущення сторонніх осіб на місце події до прибуття представників органу внутрішніх справ.

2.2.4. Дотримуватись вимог придбання, реєстрації та використання спецзасобів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.93 N 706 "Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії".

2.2.5. Дотримуватись установленого чинним законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу до суб'єкта охоронної діяльності відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України та Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 N 58 (із змінами), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.08.93 за N 110, та забезпечити зберігання наданих документів.

2.2.6. Повідомляти орган ліцензування про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, у визначений Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" строк.

(пункт 2.2 доповнено підпунктом 2.2.6 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 25.02.2011 р. N 51)

3. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

3.1. До штату суб'єкта охоронної діяльності, його філії, іншого відокремленого підрозділу має (мають) входити особа (особи), до посадових обов'язків якої (яких) входить організація та проведення заходів охорони, контроль за виконанням персоналом охорони покладених на нього обов'язків.

Указана особа повинна відповідати вимогам пункту 4.7 і одній з таких умов:

вищу освіту та стаж роботи не менше трьох років на посадах офіцерського складу в підрозділах відомчої воєнізованої охорони, охоронних, оперативних та слідчих підрозділів органів внутрішніх справ, Служби безпеки України або стажу не менше трьох років на командних посадах стройових частин та навчальних закладів Збройних Сил, на посадах начальницького складу правоохоронних органів, військових формувань;

вищу освіту та стаж роботи на керівних посадах (директора, заступника директора, керівника філії, іншого відокремленого підрозділу) суб'єкта охоронної діяльності не менше трьох років або стажу не менше трьох років на посадах, відповідальних за напрям охорони;

вищу юридичну освіту та досвід роботи за спеціальністю не менше трьох років;

вищу освіту за спеціальністю "Управління фінансово-економічною безпекою" та досвід роботи за спеціальністю не менше трьох років.

3.2. Охоронники, охоронці повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 N 336 "Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

3.3. Для фізичних осіб - підприємців є обов'язковим дотримання вимог, установлених для персоналу охорони суб'єкта охоронної діяльності.

3.4. Охоронна діяльність здійснюється лише персоналом, який відповідає вимогам, у тому числі кваліфікаційним, установленим цими Ліцензійними умовами.

4. ОСОБЛИВІ ВИМОГИ ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ

4.1. Припинення протиправних дій щодо об'єктів охорони здійснюється з дотриманням вимог законодавства України про необхідну оборону, крайню необхідність, затримання правопорушника.

4.2. Технічні засоби охоронного призначення відповідно до їх характеристик і цільового призначення використовуються для виявлення осіб, які проникли (намагалися проникнути) на об'єкти охорони, пересуваються об'єктами охорони або залишають їх.

Під час здійснення заходів охорони за допомогою службових собак необхідно дотримуватися статті 9 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження".

4.3. Заходи, які забезпечують особисту безпеку фізичної особи, можуть також здійснюватися за умов і обставин, що не містять ознак протиправних дій щодо цієї фізичної особи (при негативному впливі дій або наслідків стихійного лиха, аварій, катастроф та інших надзвичайних подій, нападу тварин, тяжких особистих, сімейних та інших обставин, хворобливого стану тощо), але можуть створити безпосередню загрозу її життю та здоров'ю.

4.4. Діяльність, пов'язана з охороною окремих особливо важливих об'єктів, перелік яких визначається в установленому чинним законодавством порядку, може здійснюватися тільки юридичними особами державної форми власності.

4.5. З метою організації та під час здійснення охоронної діяльності забороняється:

4.5.1. Придбавати та використовувати для виконання функцій з організації та здійснення заходів охорони нерухомого та рухомого майна, забезпечення особистої безпеки фізичних осіб майно, що згідно із законодавством може використовуватися лише військовими формуваннями, підрозділами відомчої воєнізованої охорони та правоохоронними органами держави.

4.5.2. Здійснювати за цивільно-правовими договорами заходи охорони майна без наявності відповідних документів, які підтверджують повноваження замовника охоронних послуг щодо володіння, користування або розпорядження цим майном, законність перевезення належного йому вантажу тощо, та охорони громадян без підтвердження повноважень замовника представляти законні інтереси фізичної особи, на користь якої запропоновано укласти угоду.

Право власності на нерухоме майно замовника охоронних послуг підтверджується правовстановлювальним документом і витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно.

Повноваження фізичної особи на вчинення юридичних дій від імені юридичної особи без довіреності підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

4.5.3. Протидіяти представникам правоохоронних органів під час виконання покладених на них завдань із забезпечення правопорядку та громадської безпеки, а також іншим посадовим особам і громадянам, які виконують службові обов'язки в межах своїх повноважень, визначених законодавством.

4.5.4. Розголошувати відомості про вжиття конкретних заходів для організації та здійснення заходів охорони майна, забезпечення особистої безпеки фізичних осіб, конфіденційну інформацію про господарську діяльність, оголошену такою в установленому порядку, а також відомості про приватне життя особи, щодо якої здійснюються заходи безпеки, що стали відомими у зв'язку з виконанням охоронних функцій.

4.5.5. Передавати ліцензію на здійснення охоронної діяльності для використання іншим юридичним особам і громадянам.

4.5.6. Брати участь у виконанні судових рішень, ухвал про зміну органів управління та посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності.

4.5.7. Вдаватись до дій, направлених на силове протистояння між персоналом охорони.

4.6. Під час здійснення охоронної діяльності персоналу охорони суб'єктів господарювання забороняється:

4.6.1. Удаватися до неправомірних дій, що посягають на права і свободи громадян, ставлять під загрозу їхнє життя, здоров'я, честь, гідність та майно.

4.6.2. Використовувати формений одяг та знаки розрізнення працівників правоохоронних органів, Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, та видавати себе за представників правоохоронних органів.

4.6.3. Використовувати не сертифіковані в установленому порядку технічні засоби спеціального охоронного призначення, засоби радіозв'язку без наявності дозволів на їх використання на наданих радіочастотах, а також інші технічні засоби, що завдають шкоди життю та здоров'ю громадян, довкіллю.

4.7. Не залучаються до охоронної діяльності громадяни:

4.7.1. Які не досягли повноліття.

4.7.2. Які за станом здоров'я і фізичного розвитку відповідно до висновку закладу охорони здоров'я не можуть виконувати обов'язки з охорони майна або громадян.

4.7.3. Які перебувають на обліку в органах охорони здоров'я з приводу психічної хвороби, алкоголізму чи наркоманії.

4.7.4. Визнані судом недієздатними або обмежено дієздатними.

4.7.5. Які мають непогашену чи незняту судимість за умисні злочини.

4.7.6. Яким у судовому порядку заборонено займатися охоронною діяльністю або роботою, пов'язаною з матеріальною відповідальністю.

4.7.7. Які не зареєстровані за місцем проживання в установленому чинним законодавством порядку.

4.7.8. Які ухиляються від призову на строкову військову службу, військового обліку та спеціальних зборів.

4.8. Відомості про особу при вирішенні питання про можливість її залучення до охоронної діяльності одержуються відповідно до чинного законодавства.

 

Заступник
Міністра внутрішніх справ
 

 
О. І. Савченко
 

 

ЗАЯВА

Заявник ______________________________________________________________________________
                                (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця) 

Місцезнаходження юридичної
особи або місце проживання
фізичної особи - підприємця 

Поштовий індекс _____________________
                              м. ___________________
                              вул. _________________ 

Організаційно-правова форма господарювання _____________________________________________
Код організаційно-правової форми господарювання (КОПФГ) ________________________________
Код відомчої підпорядкованості __________________________________________________________
Код території ліцензіата _________________________________________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
або реєстраційний номер облікової картки платника податків та паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) - фізичної особи - підприємця ________________________________

Банківські реквізити:
Банк _________________________________________________________________________________
Поточний рахунок ______________________________ МФО _________________________________
Керівник _____________________________________________________________________________
                                                    (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
Телефон _________________ факс _____________

Прошу Вас видати ліцензію на провадження господарської діяльності з надання послуг з охорони власності та громадян.

       Філії підприємства __________________________________________________________________
                                                                                     (найменування філії, іншого відокремленого
______________________________________________________________________________________
                                                                                                 підрозділу, місцезнаходження) 

     З порядком отримання ліцензії з цього виду господарської діяльності, Ліцензійними умовами її провадження ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

       До цього часу охоронною діяльністю (необхідне зазначити):
займався на підставі ліцензії N _________ від _______________ терміном дії до ________________ або
охоронною діяльністю не займався. 

Заявник 

__________________________
(підпис)

М. П. 

___________________________________
(ініціали, прізвище) 

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 25.02.2011 р. N 51)

____________

Опрос