Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Требования к квалификации работника субъекта первичного финансового мониторинга, ответственного за проведение финансового мониторинга в сфере предупреждения и противодействия введению в легальное обращение доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Государственный комитет финансового мониторинга
Приказ от 15.10.2009 № 147
Утратил силу

Про внесення змін до Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму

Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України
від 15 жовтня 2009 року N 147

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 грудня 2009 р. за N 1238/17254

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державного комітету фінансового моніторингу України
 від 30 липня 2010 року N 125

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 24 грудня 2013 року N 1118)

Керуючись статтями 13, 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", Положенням про Державний комітет фінансового моніторингу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 N 100, та з метою уточнення вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, затверджених наказом Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України від 12.05.2003 N 46 (далі - Вимоги), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20.05.2003 за N 379/7700, виклавши їх у редакції, що додається.

2. Департаменту взаємодії та методичного забезпечення системи фінансового моніторингу (Подкоритов А. С.) спільно з Юридичним управлінням (Гаєвський І. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з 11 січня 2010 року.

4. Пункт 4 втратив чинність

(згідно з наказом Державного комітету
 фінансового моніторингу України від 30.07.2010 р. N 125)

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу України Кірсанова В. М.

 

Голова 

І. Б. Черкаський 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державної комісії з
регулювання ринків фінансових
послуг України
 

 
 
В. І. Суслов
 

Голова Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
 

 
С. Петрашко
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
О. Кужель
 

В. о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців
 

 
В. Биковець
 

В. о. президента Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих
підприємств України
 

 
 
В. Биковець
 

Віце-президент Спілки
орендаторів і підприємців України
 

 
Б. В. Ільченко
 

Генеральний директор Федерації
роботодавців України
 

 
В. І. Надрага
 

Перший заступник керівника
Спільного представницького
органу всеукраїнських профспілок та
профспілкових об'єднань для ведення
переговорів, укладення Генеральної
угоди, здійснення контролю та
забезпечення її виконання
 

 
 
 
 
 
 
Г. В. Осовий
 

 

ВИМОГИ
до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму

1. Ці Вимоги встановлюють кваліфікаційні вимоги до працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (крім банків), відповідального за проведення фінансового моніторингу (далі - відповідальний працівник) у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

2. Вимоги поширюються на відповідального працівника.

3. У цих Вимогах терміни вживаються в такому значенні:

довгострокове підвищення кваліфікації - оволодіння працівниками комплексом знань, умінь та навичок, що сприяють якісному виконанню ними своїх безпосередніх обов'язків. Тривалість довгострокового підвищення кваліфікації встановлюється відповідно до навчальних програм;

короткострокове підвищення кваліфікації - поглиблене вивчення певного напряму діяльності. Тривалість короткострокового підвищення кваліфікації встановлюється залежно від мети та змісту навчання відповідними навчальними програмами;

посада на рівні керівництва суб'єкта первинного фінансового моніторингу (керівна посада) - посада, що передбачає здійснення функцій управління суб'єктом первинного фінансового моніторингу в цілому та всіма його підрозділами або управління окремими (окремим) підрозділами (підрозділом) суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

4. Відповідальний працівник очолює та координує внутрішню систему запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

5. Відповідальний працівник призначається за посадою на рівні керівництва суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

6. Відповідальний працівник повинен мати повну вищу освіту та досвід роботи не менше одного року у відповідній сфері діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу або досвід роботи на керівній посаді в суб'єкті первинного фінансового моніторингу не менше одного року, або не менше одного року досвіду роботи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

7. Ділова репутація відповідального працівника повинна відповідати таким вимогам:

відповідальний працівник не повинен мати не погашеної або не знятої в установленому законодавством порядку судимості за вчинення умисного злочину;

не бути за вироком суду позбавленим права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю;

не бути звільненим з роботи відповідно до пунктів 2, 3, 8 частини першої статті 40 та пунктів 1, 2 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України.

Якщо протягом останніх десяти років особа була керівником, членом керівного органу або головним бухгалтером юридичної особи - учасника ринку фінансових послуг, визнаної банкрутом, чи до неї застосовано захід впливу (санкцію) органу, який здійснює регулювання відповідного ринку фінансових послуг, у вигляді відсторонення керівництва від управління юридичною особою - учасника ринку фінансових послуг, анулювання ліцензії на здійснення відповідного виду діяльності, таку особу може бути призначено відповідальним працівником за погодженням з відповідним суб'єктом державного фінансового моніторингу.

8. Відповідальний працівник повинен знати законодавство України та міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму та володіти навичками щодо застосовування в практичній діяльності:

правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу та програм його здійснення;

порядку виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та які можуть бути пов'язані, мати відношення та/або призначатися для фінансування тероризму;

порядку ідентифікації осіб, що здійснюють фінансові операції, та отримання і зберігання документів, що стосуються ідентифікації осіб, та документації про здійснення фінансової операції;

порядку реєстрації суб'єктом первинного фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

порядку зупинення фінансових операцій;

порядку подання Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, або стали об'єктом фінансового моніторингу, та сприяння суб'єктам державного фінансового моніторингу у проведенні аналізу таких фінансових операцій;

порядку підготовки персоналу суб'єкта первинного фінансового моніторингу з метою виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

критеріїв оцінки ризику проведення операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, чи фінансуванням тероризму;

порядку повідомлення правоохоронних органів про фінансові операції, щодо яких є або має бути підозра, що вони пов'язані, мають відношення або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій;

вимог щодо запобігання розголошенню інформації, яка надається Держфінмоніторингу, іншої інформації з питань фінансового моніторингу, у тому числі про факт її подання;

інших вимог, що покладаються на суб'єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

9. Відповідальний працівник повинен вільно володіти державною мовою.

10. Особа, вперше призначена на посаду відповідального працівника, повинна пройти курс довгострокового підвищення кваліфікації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму в обсязі відповідних навчальних програм навчальних закладів, погоджених чи затверджених суб'єктами державного фінансового моніторингу.

11. Відповідальний працівник повинен підтримувати рівень своїх знань шляхом періодичного проходження короткострокового підвищення кваліфікації в обсязі відповідних учбових програм навчальних закладів, погоджених чи затверджених суб'єктами державного фінансового моніторингу. Підвищення кваліфікації відповідального працівника з окремих питань фінансового моніторингу може здійснюватись шляхом проходження інших форм навчання (семінари, семінари-практикуми, семінари-наради, "круглі столи" тощо) та самостійного вивчення нормативно-правових документів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

12. Відповідальний працівник може підвищити свою кваліфікацію у навчальних закладах, які мають відповідну ліцензію Міністерства освіти і науки України та уклали договори з суб'єктами державного фінансового моніторингу.

13. Спеціальні вимоги до кваліфікації відповідальних працівників залежно від специфіки діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлюються суб'єктами державного фінансового моніторингу.

 

Директор Департаменту взаємодії
та методичного забезпечення
системи фінансового моніторингу
 

 
 
А. С. Подкоритов
 

Опрос