Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по заполнению формы государственного статистического наблюдения N 1-торги (тендеры) (квартальная) "Отчет о проведении процедур закупок товаров, работ и услуг за государственные средства"

Госкомстат
Приказ, Инструкция от 19.11.2009 № 433
Утратил силу

Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-торги (тендери) (квартальна) "Звіт про проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти"

Наказ Державного комітету статистики України
від 19 листопада 2009 року N 433

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 грудня 2009 р. за N 1196/17212

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної служби статистики України
 від 27 квітня 2015 року N 105)

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", підпункту 3 пункту 93 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 року N 921 (зі змінами), з метою подальшого вдосконалення державного статистичного спостереження за проведенням процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти та отримання повної, всебічної й об'єктивної статистичної інформації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-торги (тендери) (квартальна) "Звіт про проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти", що додається.

2. Департаменту статистики торгівлі (Фризоренко А. О.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Респондентам при заповненні форми державного статистичного спостереження N 1-торги (тендери) (квартальна) "Звіт про проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти" використовувати Інструкцію, затверджену цим наказом.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В. О.

 

Голова 

О. Г. Осауленко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністр економіки України 

Б. М. Данилишин 

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-торги (тендери) (квартальна) "Звіт про проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти"

I. Загальні положення

1.1. Звіт за формою державного статистичного спостереження N 1-торги (тендери) (квартальна) "Звіт про проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти" (далі - форма N 1-торги (тендери)) складається щоквартально наростаючим підсумком з початку року.

Метою складання звіту за формою N 1-торги (тендери) є одержання інформації щодо процедур закупівель для забезпечення державного нагляду та контролю за використанням державних коштів відповідно до Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 року N 921 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2008 року N 1017) (далі - Положення).

1.2. Звіт за формою N 1-торги (тендери) подають:

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації (з урахуванням зведеної інформації щодо розпорядників коштів відповідних місцевих бюджетів) - головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики у місті Севастополі;

інші розпорядники державних коштів відповідно до бюджетного законодавства, крім зазначених абзацом другим цього пункту (з урахуванням зведеної інформації за всіма підпорядкованими їм установами, організаціями, а також підприємствами згідно з підпунктом 13 пункту 2 Положення) - Головному міжрегіональному управлінню статистики у місті Києві.

1.3. Звіт подається у строк, указаний на бланку форми N 1-торги (тендери).

1.4. У звіті відображається інформація про ті процедури, які відбулися у звітному періоді (у разі укладання договору про закупівлю у звітному періоді), та про торги, які відмінено чи визнано такими, що не відбулися.

II. Заповнення розділу I "Загальна кількісна характеристика процедур закупівель"

2.1. Показники розділу I заповнюються у цілих числах.

2.2. У рядку 100 показується кількість оголошень про результати проведення процедур закупівель.

2.3. У рядку 101 показується кількість оголошень про результати проведення процедур закупівель у разі відміни торгів чи визнання їх такими, що не відбулися, в цілому відповідно до пунктів 62, 63 Положення.

Показники рядка 100 можуть бути більшими або дорівнювати показникам рядка 101.

2.4. У рядку 110 показується загальна кількість процедур закупівель, у тому числі за частинами предмета закупівлі (лотами).

2.5. У рядку 112 показуються процедури закупівель, які відмінені чи визнані такими, що не відбулися, у тому числі за частинами предмета закупівлі (лотами), відповідно до пунктів 62, 63, 80, 81 Положення.

Показники рядка 110 можуть бути більшими або дорівнювати показникам рядка 112. Якщо процедури закупівель щодо частини предмета закупівлі (лота) відмінені чи визнані такими, що не відбулися, то показується кількість таких частин предмета закупівлі (лотів).

2.6. У рядку 120 показується загальна кількість учасників, які подали тендерні пропозиції на участь у торгах (без урахування частин предмета закупівлі (лотів)), усього за звітний період.

2.7. У рядку 121 показується загальна кількість тендерних пропозицій, які надали учасники замовнику для участі у торгах. У разі дозволу замовника подавати учасникам торгів тендерні пропозиції на частину предмета закупівлі (лот) замовник повинен показати загальну кількість тендерних пропозицій, що надійшли від учасників для проведення процедури закупівлі, кількість яких відображено у рядку 110. Розрахунок загальної кількості тендерних пропозицій (тільки рядок 121) здійснюється як сума тендерних пропозицій за кожною окремою частиною предмета закупівлі (лотом) відповідно до вимог тендерної документації усього за звітний період.

2.8. У рядку 122 показується кількість відхилених пропозицій учасників відповідно до пунктів 28, 58, 61, 79 Положення.

Показники рядка 121 мають дорівнювати або перевищувати показники рядка 122.

2.9. У рядку 130 показується загальна кількість учасників-переможців за всіма процедурами закупівлі, що відбулися у звітному періоді. У разі перемоги учасника щодо декількох лотів у межах єдиної процедури закупівлі він зазначається як один переможець (тільки рядок 130).

2.10. У рядку 131 показується загальна кількість учасників-переможців процедур закупівель, що є резидентами та здійснюють виробництво товарів, виконують роботи чи надають послуги, які є предметом закупівлі, на території України.

Показники рядка 130 мають дорівнювати сумі показників рядків 131 і 132.

2.11. У рядку 140 показується кількість договорів про закупівлю, укладених між замовником та учасником-переможцем процедури закупівлі у звітному періоді, крім договорів, укладених у попередні роки, які виконуються. У разі дозволу замовника подавати учасникам торгів тендерні пропозиції на частину предмета закупівлі (лот) замовник має показати загальну кількість договорів, укладених за результатами проведеної процедури закупівлі.

2.12. У рядку 150 показується кількість укладених договорів з учасниками-переможцями процедур закупівель, що є резидентами та здійснюють виробництво товарів, виконують роботи чи надають послуги, які є предметом закупівлі, на території України.

Показники рядка 140 мають дорівнювати сумі показників рядків 150 і 160.

2.13. У рядку 170 показується кількість договорів про закупівлю, укладених між замовником та учасником-переможцем процедури закупівлі у попередні роки, які виконуються.

2.14. У рядку 180 показується загальна кількість скарг з приводу порушення замовником процедури закупівлі, прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника, поданих замовнику, уповноваженому органу або до суду.

III. Заповнення розділу II "Вартісна характеристика процедур закупівель"

3.1. Показники розділу II заповнюються в тисячах гривень з одним десятковим знаком.

3.2. У рядку 200 показується загальна річна сума коштів, запланованих замовником для закупівлі товарів, робіт і послуг (з урахуванням змін у сумах цих коштів, що відбулись у звітному періоді), включаючи суму зобов'язань за довгостроковими договорами на поточний рік.

3.3. У рядку 201 показується загальна річна сума державних коштів (за винятком коштів бюджетів усіх рівнів) державних, у тому числі казенних підприємств, запланованих замовником для закупівлі товарів, робіт і послуг.

3.4. У рядку 202 показується загальна річна сума державних коштів (за винятком коштів бюджетів усіх рівнів) господарських товариств, у статутних капіталах яких державна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, запланованих замовником для закупівлі товарів, робіт і послуг.

3.5. У рядку 210 показується загальна сума державних коштів, запланована для проведення процедур закупівлі у звітному періоді (очікувана вартість предмета закупівлі). При цьому у рядку 210 не враховується сума державних коштів за процедурами закупівель, які відмінені чи визнані такими, що не відбулися.

3.6. У рядку 220 показується загальна вартість укладених договорів за процедурами закупівель у звітному періоді (рядок 140) включно з довгостроковими договорами на суму коштів поточного року (рядок 170). Показники рядка 220 мають дорівнювати сумі показників рядків 221 - 230.

3.7. Рядок 229 заповнюють державні, у тому числі казенні підприємства, які здійснюють закупівлі згідно з Положенням. У цьому рядку показується загальна вартість укладених договорів за рахунок державних коштів таких підприємств (за винятком коштів бюджетів усіх рівнів).

3.8. Рядок 230 заповнюється господарськими товариствами, у статутному капіталі яких державна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, які здійснюють закупівлі згідно з Положенням. У цьому рядку показується загальна вартість укладених договорів за рахунок державних коштів таких господарських товариств (за винятком коштів бюджетів усіх рівнів).

3.9. У рядку 240 показується загальна сума коштів, сплачена за укладеними у звітному періоді договорами, кількість яких відображено у рядку 140.

Показники рядка 240 мають дорівнювати сумі показників рядків 241 - 243.

3.10. У рядку 250 показується загальна сума коштів, сплачена у звітному періоді за договорами, укладеними в попередні роки (за процедурами закупівлі, здійсненими в попередніх роках), кількість яких відображено в рядку 170.

3.11. Дані графи 1 форми N 1-торги (тендери) мають дорівнювати сумі даних граф 2 - 6 за всіма рядками, крім рядків 100, 101, 200, 201 та 202.

 

Директор департаменту
статистики торгівлі
 

 
А. О. Фризоренко
 

Опрос