Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение об осуществлении деятельности по администрированию негосударственного пенсионного фонда

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение от 01.10.2009 № 717
Утратил силу

Про внесення змін до Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 1 жовтня 2009 року N 717

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 грудня 2009 р. за N 1194/17210

Розпорядження втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
розпорядженням Державної комісії з регулювання
 ринків фінансових послуг України від 20 липня 2004 року N 1660

згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 3 грудня 2013 року N 4400)

Відповідно до статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", частини шостої статті 50 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та з метою вдосконалення порядку участі осіб, які перебувають за кордоном, у системі недержавного пенсійного забезпечення Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Унести до глави 4 Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 20.07.2004 N 1660, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.2004 за N 990/9589, такі зміни:

1.1. У пункті 4.3:

1.1.1. Абзац третій викласти в такій редакції:

"Перед укладенням пенсійного контракту особа, яка має намір стати вкладником фонду, має право ознайомитися з основними положеннями статуту фонду (текстом витягу зі статуту) або на вимогу такої особи - з повним текстом статуту фонду, з пенсійними схемами та обрати пенсійну схему, за якою здійснюватиметься пенсійне забезпечення учасника (учасників) фонду, на користь якого (яких) укладатиметься пенсійний контракт. З метою ознайомлення особи, яка перебуває за кордоном, із зазначеними матеріалами адміністратор надсилає їх цій особі поштою чи електронними засобами зв'язку. Умови пенсійного контракту повинні відповідати умовам, визначеним статтею 56 Закону".

1.1.2. Після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"Пенсійний контракт може передбачати можливість сплати пенсійних внесків у іноземній валюті за офіційним обмінним курсом Національного банку України, що діяв на момент сплати, у разі перерахування коштів за таким внеском особами, які перебувають за кордоном".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - тридцять перший уважати відповідно абзацами п'ятим - тридцять другим.

1.1.3. У третьому реченні абзацу п'ятого слова "нею особисто" замінити словами "такою особою або уповноваженим нею представником".

1.1.4. Після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Якщо особа, яка перебуває за кордоном, виявила бажання підписати пенсійний контракт, вона надсилає адміністратору письмову заяву про свій намір укласти пенсійний контракт, в якій зазначає обрану пенсійну схему, та передбачені законодавством відомості, необхідні для з'ясування її особи. Для укладання пенсійного контракту адміністратор надсилає особі, яка заявила про свій намір стати вкладником фонду, підписаний та скріплений печаткою пенсійний контракт, один примірник якого вкладник після підписання повертає адміністратору".

У зв'язку з цим абзаци шостий - тридцять другий уважати відповідно абзацами сьомим - тридцять третім.

1.2. Підпункт 4.4.2 пункту 4.4 після абзацу третього доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"У разі надходження пенсійних внесків в іноземній валюті їх облік та відображення на індивідуальному пенсійному рахунку здійснюються у гривнях за офіційним обмінним курсом Національного банку України, що діяв на момент сплати пенсійного внеску.

Сплата пенсійних внесків в іноземній валюті здійснюється лише у разі їх перерахування особами, які перебувають за кордоном".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - тридцять восьмий уважати відповідно абзацами шостим - сороковим.

2. Департаменту стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами разом з управлінням правового забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника забезпечити опублікування цього розпорядження у засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з 02.01.2010.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.

 

Голова Комісії 

В. Суслов 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
 

 
С. Петрашко
 

Міністр праці та соціальної
політики України
 

 
Л. Денісова
 

Перший заступник Голови
Національного банку України
 

 
А. В. Шаповалов
 

Міністр економіки України 

Б. Данилишин 

Перший заступник
Міністра фінансів України
 

 
І. Уманський
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
О. Кужель
 

 

Опрос