Идет загрузка документа (150 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка осуществления государственного контроля Госархстройинспекцией Украины и ее территориальными органами в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины
Порядок, Приказ от 16.11.2009 № 358
Утратил силу

Про затвердження Порядку здійснення державного контролю Держархбудінспекцією України та її територіальними органами у сфері житлово-комунального господарства

(заголовок у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку,
 будівництва та житлово-комунального господарства України
від 25.06.2012 р. N 322)

Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
від 16 листопада 2009 року N 358

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
8 грудня 2009 р. за N 1175/17191

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України
від 25 червня 2012 року N 322

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 від 8 квітня 2016 року N 87)

Відповідно до Законів України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про житлово-комунальні послуги", "Про питну воду та питне водопостачання", "Про теплопостачання", "Про поховання та похоронну справу", "Про благоустрій населених пунктів", "Про відходи", Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого Указом Президента України від 31 травня 2011 року N 633, Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 439, та з метою визначення порядку здійснення Державною архітектурно-будівельною інспекцією України (далі - Держархбудінспекція України) та її територіальними органами державного контролю у сфері житлово-комунального господарства НАКАЗУЮ:

(преамбула у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку,
 будівництва та житлово-комунального господарства України
від 25.06.2012 р. N 322)

1. Затвердити Порядок здійснення державного контролю Держархбудінспекцією України та її територіальними органами у сфері житлово-комунального господарства, що додається.

(пункт 1 у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку,
 будівництва та житлово-комунального господарства України
від 25.06.2012 р. N 322)

2. Юридичному управлінню (Крилова І. І.) подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра - начальника Держжитлокомунінспекції Мазурчака О. В.

 

Міністр

О. Ю. Кучеренко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
О. Кужель
 

Заступник Міністра
економіки України
 

 
В. М. Пантелеєнко
 

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України
 

 
О. І. Мельниченко
 

 

Порядок здійснення державного контролю Держархбудінспекцією України та її територіальними органами у сфері житлово-комунального господарства

(заголовок Порядку у редакції наказу Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
від 25.06.2012 р. N 322)

(У тексті Порядку та додатках до нього: слова "Державна житлово-комунальна інспекція" та "Держжитлокомунінспекція" у всіх відмінках замінено відповідно словами "Державна архітектурно-будівельна інспекція України" та "Держархбудінспекція України" у відповідних відмінках; слова "державний нагляд (контроль)" у всіх відмінках замінено словами "державний контроль" у відповідних відмінках; слова "або розпорядження", "та розпорядження" та "розпорядження" в усіх відмінках і формах числа виключено згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 червня 2012 року N 322)

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм здійснення Державною архітектурно-будівельною інспекцією України (далі - Держархбудінспекція України) та її територіальними органами державного контролю за додержанням вимог законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері житлово-комунального господарства.

1.2. Вимоги цього Порядку є обов'язковими для посадових осіб Держархбудінспекції України та її територіальних органів і суб'єктів господарювання незалежно від форми власності у сфері житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів та галузі поховання (далі - суб'єкти господарювання).

(пункт 1.2 у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку,
 будівництва та житлово-комунального господарства України
від 25.06.2012 р. N 322)

1.3. Держархбудінспекція України та її територіальні органи здійснюють у межах своїх повноважень:

державний контроль за дотриманням:

виконавцями/виробниками житлово-комунальних послуг правил технічної експлуатації, користування системами водопостачання, каналізації та теплопостачання, технічних вимог до засобів обліку і регулювання споживання води і теплової енергії, кількості та якості житлово-комунальних послуг (крім суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках у сфері централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення і є ліцензіатами національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, та суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії та/або використовують нетрадиційні чи поновлювані джерела енергії);

юридичними і фізичними особами державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою, за винятком контролю у сфері квітково-декоративного насінництва;

органами місцевого самоврядування норм та правил у сфері поховання та похоронної справи;

суб'єктами у сфері житлово-комунального господарства державних стандартів, правил і норм у сфері поводження з побутовими відходами;

суб'єктами у сфері житлово-комунального господарства правил і норм технічної експлуатації житлових будинків, користування прибудинковими територіями та правил користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків;

контроль за виконанням приписів про усунення порушень вимог законодавства у сфері житлово-комунального господарства.

(пункт 1.3 у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку,
 будівництва та житлово-комунального господарства України
від 25.06.2012 р. N 322)

1.4. Пункт 1.4 виключено

(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України від 25.06.2012 р. N 322,
у зв'язку з цим пункти 1.5 - 1.13 вважати відповідно пунктами 1.4 - 1.12)

1.4. Державний контроль за додержанням вимог законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері житлово-комунального господарства здійснюється шляхом проведення планових та позапланових перевірок.

Перевірки здійснюються посадовими особами Держархбудінспекції України та її територіальних органів.

1.5. Планові перевірки здійснюються відповідно до річних або квартальних планів, затверджених керівником Держархбудінспекції України або її територіального органу, до 1 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.

Періодичність проведення планових перевірок залежить від ступеня ризику здійснення господарської діяльності. Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності (далі - ступінь ризику), і періодичність проведення планових перевірок визначаються відповідними актами Кабінету Міністрів України.

1.6. Переліки питань для проведення планових перевірок розробляються Держархбудінспекцією України залежно від ступеня ризику та затверджуються наказом Мінрегіону України.

Питання, щодо яких буде здійснюватися перевірка, залежно від цілей перевірки визначає Держархбудінспекція України або її територіальний орган у межах переліків питань для проведення планових перевірок.

(пункт 1.6 у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку,
 будівництва та житлово-комунального господарства України
від 25.06.2012 р. N 322)

1.7. Позапланові перевірки здійснюються у разі:

необхідності перевірки виконання суб'єктом господарювання приписів про усунення порушень вимог законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері житлово-комунального господарства, виданих за результатами здійснення планових перевірок;

подання суб'єктом господарювання письмової заяви про здійснення позапланової перевірки за його бажанням;

звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері житлово-комунального господарства;

(абзац четвертий пункту 1.7 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 25.06.2012 р. N 322)

виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов'язкової звітності, поданих суб'єктом господарювання;

неподання у встановлений термін суб'єктом господарювання документів обов'язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів;

настання аварії.

(пункт 1.7 доповнено новим абзацом сьомим згідно з
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 25.06.2012 р. N 322,
у зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим)

Здійснення позапланових перевірок з інших підстав, ніж визначені цим пунктом, забороняється.

1.8. Пункт 1.8 виключено

(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України від 25.06.2012 р. N 322,
у зв'язку з цим пункти 1.9 - 1.12 вважати відповідно пунктами 1.8 - 1.11)

1.8. Планова перевірка діяльності суб'єктів господарювання здійснюється за період з дня проведення останньої планової перевірки.

1.9. Позапланові перевірки діяльності суб'єктів господарювання здійснюються лише з тих питань, які стали підставою для проведення перевірки.

1.10. При здійсненні перевірок посадові особи Держархбудінспекції України та її територіальних органів зобов'язані зберігати комерційну таємницю суб'єктів господарювання та дотримуватись вимог Закону України "Про інформацію".

1.11. Перевірки можуть здійснюватися комплексно відповідно до вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Для здійснення перевірки Держархбудінспекція України або її територіальні органи з питань, що належать до їх компетенції, можуть залучати в установленому порядку незалежних експертів, громадських інспекторів і спеціалізовані організації.

II. Порядок здійснення планових та позапланових перевірок

2.1. Для здійснення перевірки Держархбудінспекцією України або її територіальним органом видається наказ, у якому зазначаються найменування суб'єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися перевірка, предмет перевірки, перелік питань, строки її проведення та посадові особи, що будуть здійснювати перевірку. На підставі наказу на бланку Держархбудінспекції України або її територіального органу оформляється направлення на здійснення перевірки за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку, за підписом керівника (заступника керівника) Держархбудінспекції України або її територіального органу.

Направлення є чинним протягом зазначеного в ньому строку здійснення перевірки. Направлення реєструється в журналі обліку направлень на здійснення перевірок та повідомлень про них, що ведеться Держархбудінспекцією України або її територіальним органом за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, сторінки якого мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою.

2.2. Строк здійснення планової перевірки не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - п'яти робочих днів, якщо інше не передбачено законом. Продовження строку здійснення перевірки не допускається.

2.3. Строк здійснення позапланової перевірки не може перевищувати десяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів, якщо інше не передбачено законом. Продовження строку здійснення перевірки не допускається.

2.4. Здійснення планових перевірок проводиться за умови письмового повідомлення суб'єкта господарювання про здійснення перевірки згідно з формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку, що оформляється на бланку Держархбудінспекції України або її територіального органу, не пізніш як за десять днів до дня її здійснення. Повідомлення реєструється в журналі обліку направлень на здійснення перевірок та повідомлень про них та надсилається суб'єкту господарювання рекомендованим листом чи телефонограмою або вручається особисто його керівнику або уповноваженій особі під розписку.

Суб'єкт господарювання має право не допускати посадову особу Держархбудінспекції України або її територіального органу до здійснення планової перевірки в разі неодержання в установленому цим пунктом порядку повідомлення про її здійснення.

Про проведення позапланової перевірки суб'єкт господарювання не повідомляється.

2.5. Перевірка має здійснюватися в присутності керівника або уповноваженої особи суб'єкта господарювання. Перевірка здійснюється в робочий час суб'єкта господарювання, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Перевірка здійснюється таким чином, щоб не втручатися та не перешкоджати здійсненню господарської діяльності суб'єкта господарювання.

2.6. Після прибуття на місце перевірки посадова особа Держархбудінспекції України та її територіального органу зобов'язана:

внести відповідний запис до журналу реєстрації перевірок суб'єкта господарювання (за його наявності);

пред'явити керівнику суб'єкта господарювання або уповноваженій особі направлення на проведення перевірки та службове посвідчення, що засвідчує її особу, і надати суб'єкту господарювання копію направлення та документа щодо підстави позапланової перевірки (у разі здійснення позапланової перевірки);

ознайомити керівника суб'єкта господарювання або уповноважену особу з предметом перевірки та переліком питань, зазначеними у направленні на проведення перевірки, та з підставою проведення позапланової перевірки. Про ознайомлення із направленням та отримання його копії, а також підставою проведення позапланової перевірки з наданням копії відповідного документа керівник суб'єкта господарювання або уповноважена особа на зворотному боці направлення має зробити запис, засвідчивши його своїм підписом та печаткою (за наявності);

повідомити про фіксування процесу здійснення перевірки (у разі потреби) чи кожної окремої дії засобами аудіо- та відеотехніки.

2.7. У разі відмови суб'єкта господарювання у допуску посадових осіб Держархбудінспекції України або її територіальних органів до проведення перевірки складається відповідний акт за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку, що оформляється на бланку Держархбудінспекції України або її територіального органу.

Якщо керівник суб'єкта господарювання або уповноважена особа відмовляються підписати акт, то посадова особа Держархбудінспекції України або її територіального органу вносить відповідний запис до акта. Акт у день його складання реєструється в журналі обліку актів, що ведеться Держархбудінспекцією України або її територіальним органом за формою, наведеною у додатку 5 до цього Порядку, сторінки якого мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою.

Після реєстрації один примірник акта про недопуск до здійснення перевірки не пізніше наступного робочого дня разом із супровідним листом за підписом керівника (заступника керівника) Держархбудінспекції України або її територіального органу надсилається суб'єкту господарювання рекомендованим листом.

III. Оформлення результатів планових та позапланових перевірок

3.1. За результатами здійснення планової або позапланової перевірки посадова особа Держархбудінспекції України чи її територіального органу у разі виявлення порушень вимог законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері житлово-комунального господарства складає у двох примірниках акт за формою, наведеною у додатку 6 до цього Порядку, що оформляється на бланку Держархбудінспекції України або її територіального органу.

Посадова особа Держархбудінспекції України або її територіального органу зазначає в акті стан виконання вимог законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері житлово-комунального господарства, а в разі невиконання - детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідне положення (статтю, пункт) законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері житлово-комунального господарства.

Усі порушення і недоліки, виявлені під час перевірки, мають бути викладені в акті на підставі перевірених даних та супроводжуватись письмовими поясненнями керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої особи. Про ненадання відповідних пояснень щодо виявлених порушень або про вчинення перешкод під час здійснення перевірки посадова особа Держархбудінспекції України або її територіального органу в акті робить відповідний запис.

Акт складається із дотриманням об'єктивності, неупередженості, однозначності, чіткості та точності опису виявлених фактів.

Не допускається включення до акта перевірки непідтвердженої інформації, необґрунтованих висновків і суб'єктивних припущень.

Якщо під час перевірки не виявлено порушень, то в акті робиться відповідний запис.

Акт має складатися на паперовому носії державною мовою і мати наскрізну нумерацію сторінок. В акті не допускаються виправлення.

3.2. Документи, довідки та пояснення, що додаються до акта перевірки, мають бути адресовані на ім'я керівника Держархбудінспекції України або її територіального органу та підписані керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою особою і засвідчені печаткою (за наявності).

3.3. В останній день перевірки два примірники акта підписуються посадовою особою (посадовими особами), яка здійснювала перевірку, та керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою особою, якщо інше не передбачено законом. Якщо керівник суб'єкта господарювання або уповноважена особа не погоджується з актом, він підписує його із зауваженнями.

Акт у день його підписання реєструється в журналі обліку актів (додаток 5).

Після підписання акта та його реєстрації (у той самий день) один його примірник вручається керівнику суб'єкта господарювання або уповноваженій особі під розписку, а другий зберігається в Держархбудінспекції України або її територіальному органі.

У разі відмови керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої особи підписати акт посадова особа Держархбудінспекції України або її територіального органу вносить до акта відповідний запис. Після реєстрації один примірник акта не пізніше наступного робочого дня разом із супровідним листом за підписом керівника (заступника керівника) Держархбудінспекції України або її територіального органу надсилається суб'єкту господарювання рекомендованим листом.

Зауваження, заперечення, пояснення щодо перевірки додаються до акта в письмовій формі або надсилаються на адресу Держархбудінспекції України або її територіального органу не пізніше ніж у триденний строк з дня підписання (отримання) акта. Зауваження, заперечення, пояснення щодо здійснення перевірки є невід'ємною частиною акта перевірки.

3.4. Посадова особа, що здійснювала перевірку, зобов'язана протягом двох робочих днів з дня отримання зауважень, заперечень, пояснень до акта перевірки розглянути їх та про результати розгляду письмово повідомити суб'єкта господарювання. Розгляд зауважень, заперечень, пояснень може здійснюватися за участю керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої особи.

3.5. У разі якщо суб'єкт господарювання відмовляється отримати супровідний лист та один примірник акта, то в день надходження до Держархбудінспекції України або її територіальних органів повідомлення про невручення посадова особа, яка здійснювала перевірку, вносить до акта відповідний запис.

3.6. Якщо керівник суб'єкта господарювання або уповноважена особа під час перевірки не усунули усіх виявлених порушень вимог законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері житлово-комунального господарства, то на підставі акта, складеного за результатами перевірки, протягом п'яти робочих днів з дня завершення перевірки на бланку Держархбудінспекції України або її територіального органу складається припис про усунення порушень, виявлених під час здійснення планових (позапланових) перевірок, за формою, наведеною у додатках 7 - 8 до цього Порядку, що реєструються у журналі реєстрації приписів, який ведеться за формою, наведеною у додатку 9, сторінки якого мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою.

Приписи про усунення порушень, виявлених під час здійснення планових (позапланових) перевірок, складаються у двох примірниках: один примірник надається керівнику суб'єкта господарювання або уповноваженій особі для виконання, а другий примірник з підписом керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої особи щодо погоджених термінів усунення порушень вимог законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері житлово-комунального господарства залишається в Держархбудінспекції України або її територіальному органі.

У разі відмови керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої особи від отримання припису про усунення порушень, виявлених під час здійснення планових (позапланових) перевірок, він разом із супровідним листом за підписом керівника (заступника керівника) Держархбудінспекції України або її територіального органу надсилається суб'єкту господарювання рекомендованим листом. На другому примірнику вказаного документа, що залишається в Держархбудінспекції України або її територіальному органі, проставляється відповідний вихідний номер і дата направлення.

3.7. Суб'єкт господарювання, який одержав припис про усунення порушень, виявлених під час здійснення планових (позапланових) перевірок, зобов'язаний у встановлений строк усунути виявлені порушення та письмово повідомити про це Держархбудінспекцію України або її територіальний орган, посадові особи яких здійснювали перевірку.

Посадовій особі суб'єкта господарювання роз'яснюються положення статті 18842 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб Держархбудінспекції України або її територіальних органів.

(пункт 3.7 доповнено абзацом другим згідно з
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 25.06.2012 р. N 322)

У разі невиконання припису посадовою особою Держархбудінспекції України та її територіальних органів складається протокол про адміністративне правопорушення (додаток 10), який протягом трьох днів після його складення подається керівнику відповідної інспекції або його заступнику для винесення постанови про адміністративне правопорушення у сфері житлово-комунального господарства (додаток 11).

(пункт 3.7 доповнено абзацом третім згідно з 
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 25.06.2012 р. N 322)

Постанова складається у трьох примірниках. Перший примірник постанови у триденний строк після її прийняття вручається під розписку порушнику або надсилається рекомендованим листом з повідомленням, про що робиться запис у встановленому порядку. Другий примірник постанови у разі її невиконання у встановлений строк надсилається Держархбудінспекцією України або її територіальним органом у строк, визначений Законом України "Про виконавче провадження", органу державної виконавчої служби для виконання постанови у примусовому порядку. Третій примірник залишається в територіальному органі Держархбудінспекції України, який її виніс.

(пункт 3.7 доповнено абзацом четвертим згідно з 
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 25.06.2012 р. N 322)

3.8. Матеріали планових чи позапланових перевірок суб'єктів господарювання зберігаються в Держархбудінспекції України або її територіальних органах, посадові особи яких здійснювали перевірку.

3.9. Припис про усунення порушень, виявлених під час здійснення планових (позапланових) перевірок, виданий посадовою особою територіального органу Держархбудінспекції України, може бути оскаржений до Держархбудінспекції України або до суду в установленому законодавством порядку.

(пункт 3.9 у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку,
 будівництва та житлово-комунального господарства України
від 25.06.2012 р. N 322)

IV. Повноваження посадових осіб Держархбудінспекції України або її територіальних органів та права і обов'язки суб'єктів господарювання

4.1. Посадові особи Держархбудінспекції України та її територіальних органів під час перевірки мають право:

безперешкодного доступу в установленому порядку до об'єктів, що належать суб'єкту господарювання;

вимагати від суб'єкта господарювання усунення виявлених порушень вимог законодавства;

вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню перевірки;

призначати проведення експертизи, технічної діагностики обладнання (окремих частин обладнання), ознайомлюватись з необхідними для проведення перевірки документами та одержувати пояснення, у тому числі письмові, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час перевірки, а у разі необхідності їх належним чином завірені копії;

фіксувати процес здійснення перевірки чи кожної окремої дії засобами аудіо- та відеотехніки;

залучати для проведення перевірки в установленому порядку незалежних експертів, громадських інспекторів і спеціалізовані організації;

залучати в установленому порядку спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками до розгляду питань, що належать до компетенції Держархбудінспекції України або її територіальних органів;

надавати (надсилати) суб'єктам господарювання обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень, виявлених під час здійснення планових (позапланових) перевірок;

в установлених законом випадках приймати рішення про накладення штрафів та застосування інших санкцій до суб'єктів господарювання у сфері житлово-комунального господарства.

(абзац десятий пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 25.06.2012 р. N 322)

4.2. Посадові особи Держархбудінспекції України та її територіальних органів під час перевірки зобов'язані:

повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати перевірку у межах повноважень, передбачених законом;

дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із суб'єктами господарювання;

не втручатися і не перешкоджати здійсненню господарської діяльності суб'єктами господарювання під час здійснення перевірки, якщо це не загрожує життю і здоров'ю людей, не спричиняє небезпеки виникнення техногенних ситуацій і пожеж;

забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці суб'єкта господарювання, що стає доступною посадовим особам під час здійснення перевірки;

ознайомити керівника суб'єкта господарювання або уповноважену особу з результатами перевірки;

надавати суб'єкту господарювання консультаційну допомогу щодо здійснення перевірки.

4.3. Під час здійснення перевірки суб'єкти господарювання мають право:

вимагати від посадових осіб, які здійснюють перевірку, додержання вимог законодавства;

перевіряти наявність у посадових осіб, які здійснюють перевірку, службового посвідчення і одержувати копії направлення на проведення планової або позапланової перевірки;

не допускати посадових осіб до здійснення перевірки, якщо вона здійснюється з порушенням вимог щодо періодичності проведення заходів державного контролю, передбачених законом, чи якщо посадова особа Держархбудінспекції України або її територіального органу не надала копії документів, визначених пунктом 2.6 цього Порядку, або якщо надані документи не відповідають вимогам цього Порядку;

бути присутнім під час здійснення перевірки;

вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною таємницею суб'єкта господарювання;

одержувати та ознайомлюватися з актами за результатами перевірки;

надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до акта за результатами перевірки;

оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії Держархбудінспекції України або її територіальних органів та їх посадових осіб.

4.4. Під час здійснення перевірки суб'єкти господарювання зобов'язані:

створити необхідні умови для проведення перевірки;

допускати посадових осіб Держархбудінспекції України або її територіальних органів до здійснення перевірки за умови дотримання порядку здійснення перевірок, передбаченого цим Порядком;

виконувати вимоги Держархбудінспекції України або її територіальних органів щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства;

надавати документи, пояснення, у тому числі письмові, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час перевірки, а у разі необхідності їх належним чином завірені копії;

одержувати примірник припису про усунення порушень, виявлених під час здійснення планових (позапланових) перевірок, або акта за результатами проведеної планової або позапланової перевірки.

4.5. Посадові особи Держархбудінспекції України та її територіальних органів за невиконання вимог законодавства під час здійснення перевірок та суб'єкти господарювання за невиконання приписів про усунення порушень, виявлених під час здійснення планових (позапланових) перевірок, несуть відповідальність згідно із законом.

 

Перший заступник Міністра -
начальник Держжитлокомунінспекції
 

 
О. В. Мазурчак
 

 

НАПРАВЛЕННЯ НА ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕВІРКИ

"___" ____________ 20__ року  

N _______ 

Видано ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
    (перелік посадових осіб, які беруть участь у здійсненні перевірки, із зазначенням їх посад, прізвищ, імен та по батькові)

яким надано повноваження для здійснення перевірки:
_____________________________________________________________________________________
                                  (найменування суб'єкта господарювання, щодо діяльності якого здійснюється перевірка)
_____________________________________________________________________________________
                               (місцезнаходження суб'єкта господарювання, щодо діяльності якого здійснюється перевірка)

Відповідно до наказу __________________________________________________________________,
                                                                             (номер і дата наказу, на виконання якого здійснюється перевірка)

вид заходу державного контролю - перевірка,

тип перевірки - _______________________________________________________________________
                                                                                                             (планова або позапланова)

Підстави перевірки: ___________________________________________________________________
                                                                    (зазначити річний чи квартальний план планових перевірок, затверджений
                                                                       відповідним наказом, або вказати конкретну підставу для позапланової
                                                                                                              перевірки згідно із Порядком)

_____________________________________________________________________________________

Предмет перевірки та перелік питань:
_____________________________________________________________________________________
         (зазначити предмет перевірки та питання, щодо яких буде здійснюватися планова перевірка; у разі позапланової
                                    перевірки вказуються лише ті питання, перевірка яких стала підставою для її здійснення)

_____________________________________________________________________________________

Перевірку здійснити: з ____________ 20__ року по ____________ 20__ року.
                                                       (дата початку)                                  (дата закінчення)

Інформація про здійснення попередньої перевірки:
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (вказуються тип перевірки та строк її здійснення)
_____________________________________________________________________________________

Направлення є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення перевірки. 

Керівник
(заступник керівника)

____________
(підпис) 

___________________
(ініціали, прізвище) 

М. П. 

  

  

Зворотний бік

З направленням на здійснення перевірки від ____________ 20__ року N ___ ознайомлений та копію отримав: 

Керівник суб'єкта господарювання
або уповноважена особа  

____________
(підпис) 

___________________
(ініціали, прізвище) 

М. П. 

"___" ____________ 20__ року 

З підставою здійснення позапланової перевірки ознайомлений та копію відповідного документа отримав: 

Керівник суб'єкта господарювання
або уповноважена особа  

____________
(підпис) 

___________________
(ініціали, прізвище) 

М. П. 

"___" ____________ 20__ року 

 

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ
направлень на здійснення перевірок та повідомлень про них

N
з/п 

Дата реєстрації направлення/ повідомлення 

Реєстраційний номер направлення/ повідомлення 

Вид документа (направлення або повідомлення) 

Прізвище, ініціали посадової особи (осіб), яка (які) направляється(ються) на здійснення перевірки 

Повне найменування суб'єкта господарювання, що підлягає перевірці 

Тип та предмет перевірки 

Терміни здійснення перевірки 

Дата та спосіб надання суб'єкту господарювання повідомлення 

дата початку 

дата закінчення 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

від ____________ 20__ року N ___ 

 
Керівнику
суб'єкта господарювання, діяльність якого перевіряється 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про здійснення перевірки

Повідомляємо, що згідно з наказом Держархбудінспекції України від ____________ 20__ року N ___ (або наказом відповідного територіального органу) у період з ____________ 20__ року по
                                                                                                                                    (дата початку)
____________ 20__ року
(дата закінчення)

Держархбудінспекцією України (або її відповідним територіальним органом) у
_____________________________________________________________________________________
                              (найменування суб'єкта господарювання, щодо діяльності якого здійснюється перевірка)

буде здійснюватися _______________________________________ перевірка щодо ______________
                                                          (вказати тип: планова або позапланова)

_____________________________________________________________________________________.
                                                                                     (вказати предмет перевірки) 

Керівник
(заступник керівника)  

____________
(підпис)  

___________________
(ініціали, прізвище) 

Зворотний бік

Повідомлення про здійснення перевірки від ____________ 20__ року N ___
вручено особисто: _____________________________________________________________________
                                                    (прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання, уповноваженої особи)

Дата вручення
повідомлення про здійснення перевірки "___" _____________ 20__ року

Повідомлення про здійснення перевірки отримав: 

_____________________
         (ініціали, прізвище)  

____________
(підпис)  

______________
(дата) 

М. П. 

 

АКТ N ___
про недопуск до здійснення перевірки

"___" ____________ 20__ року
              (дата складання)  

_____________
(місце складання) 

Я (ми), ______________________________________________________________________________,
                          (прізвища, імена, по батькові посадових осіб Держархбудінспекції України або її територіального органу) 

відповідно до направлення на здійснення перевірки від ____________ 20__ року N ___ прибув(ли)
____________ 20__ року для здійснення
             (дата)
перевірки до _________________________________________________________________________.
                                                              (найменування суб'єкта господарювання, його місцезнаходження)

Суб'єктом господарювання в особі
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                      (посада, П. І. Б.)

мене (нас) не було допущено до здійснення перевірки, про що складено цей акт.

Акт склав(ли): 

____________
          (підпис)  

_______________
(ініціали, прізвище) 

З цим актом ознайомився і один примірник отримав: 

Керівник суб'єкта господарювання
або уповноважена особа  

 
____________
(підпис)

 
___________________
(ініціали, прізвище) 

М. П. 

"___" ____________ 20__ року 

Зворотний бік

Керівник суб'єкта господарювання (уповноважена особа)
 _____________________________________________________________________________________
                                                                                       (найменування суб'єкта господарювання) 

підписати акт про недопуск до здійснення перевірки від ____________ 20__ року N ___ та отримати його примірник відмовився.
Запис здійснив(ли):  

 

____________
         (підпис)  

________________
(ініціали, прізвище) 

 

ЖУРНАЛ
обліку актів

N
з/п 

Дата реєстрації акта 

Реєстраційний номер акта 

Вид акта 

Прізвище, ініціали посадової особи (осіб), яка (які) склала(и) акт 

Найменування суб'єкта господарювання, що перевірявся 

Короткий зміст акта 

Дата та спосіб надання суб'єкту господарювання акта 

Дата та номер розпорядчого документа (припису)
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

АКТ N ___
про результати перевірки

"___" ____________ 20__ року
              (дата складання)

_____________
(місце складання) 

Мною (нами), _________________________________________________________________________
                                                                        (посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи
                                                                     
Держархбудінспекції України або її територіального органу)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
за участю ____________________________________________________________________________
                                                                    (посади, прізвища та ініціали осіб, що брали участь у перевірці)
_____________________________________________________________________________________,
у присутності _________________________________________________________________________
                                     (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої особи)

на підставі наказу Держархбудінспекції України від ____________ 20__ року N ___ (або наказу відповідного територіального органу) та направлення на здійснення перевірки від ____________ 20__ року N ___ у період з ____________ 20__ року по ____________ 20__ року здійснено
                                                                 (дата початку)                                  (дата закінчення)
______________________ перевірку
      (планову або позапланову)
_____________________________________________________________________________________
                                           (найменування суб'єкта господарювання, діяльність якого перевірялася)
_____________________________________________________________________________________
щодо ________________________________________________________________________________
                                                                       (вказуються предмет перевірки та перелік питань)
_____________________________________________________________________________________

Під час здійснення перевірки встановлено:
_____________________________________________________________________________________
                                 (вказується стан виконання вимог законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і
                                                                     правил у сфері житлово-комунального господарства)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

За результатами здійснення перевірки виявлено невиконання таких вимог: 

N
з/п 

Детальний опис виявленого порушення 

Посилання на відповідну вимогу законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил 

  

  

  

  

  

  

Акт складено у двох примірниках:

1-й примірник - Держархбудінспекції України (її територіальному органу);

2-й примірник - суб'єкту господарювання.

Додатки:

1. ___________________________________________;

2. ___________________________________________.

Акт на ___ аркушах склала(ли) посадова(і) особа(и): 

____________
         (підпис)  

_______________
(ініціали, прізвище) 

З цим актом ознайомився і один примірник отримав (підписую цей акт із зауваженнями): 

Керівник суб'єкта господарювання
або уповноважена особа

____________
(підпис)  

___________________
(ініціали, прізвище) 

М. П. 

"___" _____________ 20__ року 

Зворотний бік

Керівник суб'єкта господарювання (уповноважена особа)
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (найменування суб'єкта господарювання)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
підписати акт від ________20__ року N _______ та отримати його примірник відмовився.

Запис здійснив(ли): 

____________
         (підпис)

_______________
(ініціали, прізвище) 

 

Відповідно до повідомлення про невручення від ____________ 20__ року N ___ примірник акта від ____________ 20__ року N ___
не вручено ___________________________________________________________________________
                                                                                            (найменування суб'єкта господарювання)
через ________________________________________________________________________________
                                                                                                    (вказати причину невручення)

Запис здійснив: 

____________
         (підпис) 

______________
(ініціали, прізвище) 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ___
про усунення порушень, виявлених під час здійснення планової (позапланової) перевірки

Додаток 7 виключено
(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України
від 25 червня 2012 року N 322,
у зв'язку з цим додатки 8, 9 уважати відповідно додатками 7, 8)

 

ПРИПИС N ___
про усунення порушень, виявлених під час здійснення планової (позапланової) перевірки

"___" ____________ 20__ року
               (дата складання)

_____________
(місце складання) 

Мною (нами), _________________________________________________________________________
                                                                        (посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи
                                                                     
Держархбудінспекції України або її територіального органу)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
за участю ____________________________________________________________________________
                                                                 (посади, прізвища та ініціали осіб, що брали участь у перевірці)

_____________________________________________________________________________________,
на підставі наказу Держархбудінспекції України від ____________ N ___ (або наказу відповідного територіального органу) та направлення на здійснення перевірки від ____________ 20__ року N ___ у період з ____________ 20__ року по ____________20__ року здійснено
                                                                                             (дата закінчення)
__________________________________________________ перевірку
                                                               (тип перевірки)
_____________________________________________________________________________________
                       (найменування суб'єкта господарювання, його місцезнаходження та прізвище, ім'я, по батькові
                                           керівника або уповноваженої особи, діяльність якого перевірялася)
щодо ________________________________________________________________________________
                                                                          (вказуються предмет перевірки та перелік питань)
_____________________________________________________________________________________

Згідно з актом від ____________ 20__ року N ___ під час перевірки виявлені такі порушення вимог законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері житлово-комунального господарства:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (вказати конкретні порушення)
_____________________________________________________________________________________

Відповідно до Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 439 (або Положення про відповідний територіальний орган), указую на допущені порушення та зобов'язую керівництво
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (найменування суб'єкта господарювання)

в термін до ____________ 20__ року усунути такі порушення:
                         (термін усунення порушень) 

N
з/п 

Порушення, які слід усунути 

Термін усунення порушення
(число, місяць, рік) 

  

  

та надати відповідну інформацію до Держархбудінспекції України (або її територіального органу).

За ухилення від виконання або несвоєчасне виконання припису суб'єкт господарювання та його посадові особи несуть відповідальність відповідно до законодавства України. 

Посадова особа Держархбудінспекції України
або її територіального органу  

____________
(підпис)  

___________________
(ініціали, прізвище) 

М. П. 

 

З цим приписом про усунення порушень, виявлених під час здійснення планової (позапланової) перевірки, ознайомився і один примірник для виконання отримав. З термінами усунення порушень згоден: 

Керівник суб'єкта господарювання
або уповноважена особа

____________
(підпис)  

___________________
(ініціали, прізвище) 

М. П. 

"___" ___________ 20__ року 

Зворотний бік 

Припис від ____________ 20__ року N ___ направлено ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (найменування суб'єкта господарювання)

рекомендованим листом від _________ 20__ року N ___, квитанція від _________ 20__ року N ___.

(Запис здійснюється на примірнику Держархбудінспекції України або її територіального органу у разі відмови суб'єкта господарювання особисто отримати припис).

Поштове повідомлення про вручення суб'єкту господарювання припису отримано
____________ 20__ року.
             (дата) 

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 25.06.2012 р. N 322)

 

ЖУРНАЛ
реєстрації приписів

N
з/п 

Дата складання 

Реєстраційний номер 

Вид документа (припис)
 

Найменування суб'єкта господарювання, що перевірявся 

Суть порушень 

Кінцевий термін виконання припису

Дата письмового повідомлення про виконання припису 

Дата та реєстраційний номер акта 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

_____________________________________________________________________________
(найменування інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, місцезнаходження, телефон,
електронна адреса)

ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушення у сфері житлово-комунального господарства

_______________________
      (дата складання протоколу)

________________________________
(місце складання протоколу)

Мною, _______________________________________________________________________________,
                                                  (посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка склала протокол)
у присутності (за наявності) ______________________________________________________________
                                                                                                          (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
______________________________________________________________________________________
відповідно до
Указу Президента України від 08 квітня 2011 року N 439 "Про Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України" та статей 2446, 254 та 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення складено цей протокол про те,
що ___________________________________________________________________________________
                                  (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка притягується до адміністративної відповідальності)
1. Дата народження _____________________________________________________________________

2. Місце народження ____________________________________________________________________

3. Місце проживання/реєстрації __________________________________________________________

4. Місце роботи (навчання) ______________________________________________________________

5. Посада _____________________________________________________________________________

6. Документ, що посвідчує особу, ____________________, серія ________ N ____________________,
виданий ______________________________________________________________________________

7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків ___________________________________
або паспорт: серія ____________ N ____________, виданий ___________________________________
(для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
не забезпечено виконання припису ____________________________________________, виданого на
                                                                                                          (номер та дата складання припису)
підставі акта __________________________________________, складеного за результатами перевірки
                                                        (номер та дата складання акта)
_____________________________, проведеної стосовно дотримання ___________________________
                (планова/позапланова)                                                                                                                      (найменування та
______________________________________________________________________________________
                                                             місцезнаходження підприємства, установи, організації)
вимог законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері житлово-комунального господарства, чим порушив вимоги _______________________________________________________
                                                                                                                                     (пункти, частини, статті
______________________________________________________________________________________.
                                                       нормативно-правових актів, стандартів, нормативів, норм тощо)

Відповідальність за вчинене правопорушення передбачена частиною першою статті 18842 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснено її права та обов'язки, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення (має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи), та зміст частини першої статті 63 Конституції України (особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом).

                                                                                                                                      ___________________
                                                                                                                                                                                                     (підпис)

Особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, повідомлено, що розгляд справи про адміністративне правопорушення відбудеться о ______ год. ______ хв. "___" ____________ 20__ року
у приміщенні __________________________________________________________________________
                                                                  (повне найменування органу, у якому буде розглядатися справа)
за адресою: ____________________________________________________________________________
                                                                         (повна поштова адреса місця, де буде розглядатися справа)

Підпис особи, яка склала протокол:
                                                                                          ______________ (_________________________)

Підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності:
                                                   ___________   _____________________ (_________________________)
                                                                           (дата)         (підпис, прізвище та ініціали особи, яка притягається до адміністративної
                                                                                                                                                                                                      відповідальності)
______________________________________________________________________________________
                                                       (у разі відмови особи від підписання протоколу робиться відмітка)

Свідки правопорушення (за наявності):

1. ______________________________________________________ підпис _______________________,
який (яка) проживає за адресою:
________________________________________________________

2. ______________________________________________________ підпис _______________________,
який (яка) проживає за адресою:
________________________________________________________

3. ______________________________________________________ підпис _______________________,
який (яка) проживає за адресою: 
________________________________________________________.

4. ______________________________________________________ підпис _______________________,
який (яка) проживає за адресою:

Додатки (за наявності):

1. ____________________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________________________

Другий примірник протоколу отримав:
                                                        _____________  _______________ (___________________________)
                                                                                      (дата)                               (підпис, прізвище та ініціали особи, яка притягається до
                                                                                                                                                                       адміністративної відповідальності)
______________________________________________________________________________________
                                                   у разі відмови особи від підписання протоколу робиться відмітка)

(Порядок доповнено додатком 9 згідно з наказом Міністерства
 регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 25.06.2012 р. N 322)

 

___________________________________________________________________________
(найменування інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, місцезнаходження, телефон,
електронна адреса)

ПОСТАНОВА N _____
по справі про адміністративне правопорушення у сфері житлово-комунального господарства

_______________________
      (дата складання постанови)

___________________________________
(місце складання постанови)

Я, ____________________________________________________________________________________
                                                                 (посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи)
______________________________________________________________________________________,
розглянувши матеріали справи про адміністративне правопорушення у сфері житлово-комунального господарства __________________________________________________________________________
                                                                               (зазначаються документи, складені за результатами
______________________________________________________________________________________,
                                                                                      планової/позапланової перевірки)

УСТАНОВИВ:

______________________________________________________________________________________
           (зазначаються прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)

1. Дата народження _____________________________________________________________________

2. Місце народження ____________________________________________________________________

3. Місце проживання/реєстрації ___________________________________________________________

4. Місце роботи (навчання) ______________________________________________________________

5. Посада _____________________________________________________________________________

6. Документ, що посвідчує особу ____________________, серія __________ N ___________________, виданий ______________________________________________________________________________

7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків __________________________________,
або паспорт: серія ______ N ____________, виданий ___________________________ (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
______________________________________________________________________________________
                                                                              (викладаються обставини справи)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
чим порушив вимоги ___________________________________________________________________
                                                                                     (пункти, частини, статті нормативно-правових актів,
______________________________________________________________________________________.
                                                                                  нормативно-технічних документів)

На підставі поданих документів та матеріалів ________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
заслухавши осіб, які брали участь у розгляді справи:
______________________________________________________________________________________
                                                                                 (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

______________________________________________________________________________________,
керуючись
статтями 24, 33, 2446, 276 - 278, 283 та пунктом першим частини першої статті 284 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

ПОСТАНОВИВ:

Визнати ______________________________________________________________________________
                                 (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)
______________________________________________________________________________________
винним(ою) у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою
статті 18842 Кодексу України про адміністративні правопорушення, накласти на
______________________________________________________________________________________
                         (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)
адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі _________________________________________
                                                                                                                                                       (цифрами та словами)
_______________________________________ гривень, які перераховуються до державного бюджету за реквізитами _________________________________________________________________________.

________________                    _________________________          ______________________________
             (посада)                                                    (підпис посадової особи)                                            (прізвище, ініціали)

М. П.

Відповідно до статті 291 Кодексу України про адміністративні правопорушення постанова набирає законної сили після закінчення строку на її оскарження.

Ця постанова може бути оскаржена протягом десяти днів з дня її винесення у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або у суд з урахуванням положень статей 287 - 289 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відповідно до статті 303 Кодексу України про адміністративні правопорушення не підлягає виконанню постанова про накладення адміністративного стягнення, якщо її не було звернуто до виконання протягом трьох місяців з дня винесення. У разі оскарження чи опротестування постанови відповідно до статті 291 цього Кодексу перебіг строку давності зупиняється до розгляду скарги або протесту. У разі відстрочки виконання постанови відповідно до статті 301 цього Кодексу перебіг строку давності зупиняється до закінчення строку відстрочки.

Відповідно до частини першої статті 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження або опротестування такої постанови - не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення.

Копію завіреного банком платіжного документа, що засвідчує факт сплати суми штрафу в повному обсязі, надіслати до _____________________________________________________________________
                                                                                                  (найменування та місцезнаходження
______________________________________________________________________________________.
                                                                                         органу, що наклав штраф)

У разі несплати штрафу в зазначений строк постанова надсилається органу державної виконавчої служби для її виконання у примусовому порядку.

Звертаємо увагу, що відповідно до положень статті 308 Кодексу України про адміністративні правопорушення у порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягується подвійний розмір штрафу, визначений у відповідній статті цього Кодексу та зазначений у цій постанові, який становить _________________________________________ грн.

Копію постанови одержав: ______________________________________________________________
                                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)

                                                                                                          ___________       __________________
                                                                                                                                                      (дата)                                   (підпис)

Копію постанови надіслано поштою ______________________________________________________
                                                                                                                        (оператор поштового зв'язку, дата і
______________________________________________________________________________________
                                                                                      номер поштового відправлення)

(Порядок доповнено додатком 10 згідно з наказом Міністерства
 регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 25.06.2012 р. N 322)

____________

Опрос