Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку взаимодействия органов труда и социальной защиты населения, центров занятости, отделений Фонда социальной защиты инвалидов, центров профессиональной реабилитации инвалидов и учебных заведений системы Минтруда по трудоустройству инвалидов

Минтруда
Приказ от 04.11.2009 № 415
Утратил силу

Про затвердження Змін до Порядку взаємодії органів праці та соціального захисту населення, центрів зайнятості, відділень Фонду соціального захисту інвалідів, центрів професійної реабілітації інвалідів і навчальних закладів системи Мінпраці щодо працевлаштування інвалідів

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 4 листопада 2009 року N 415

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 листопада 2009 р. за N 1144/17160

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства
 праці та соціальної політики України від 3 травня 2007 року N 201

згідно з наказом Міністерства соціальної політики України
 від 3 червня 2014 року N 347)

Відповідно до Законів України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про зайнятість населення", "Про реабілітацію інвалідів в Україні" та з метою удосконалення чинного законодавства у сфері зайнятості інвалідів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку взаємодії органів праці та соціального захисту населення, центрів зайнятості, відділень Фонду соціального захисту інвалідів, центрів професійної реабілітації інвалідів і навчальних закладів системи Мінпраці щодо працевлаштування інвалідів, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 03.05.2007 N 201, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16.05.2007 за N 505/13772, що додаються.

2. Департаменту у справах інвалідів забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра Л. Савенка та В. Іванкевича.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр 

Л. Денісова 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Перший заступник керівника
Спільного представницького
органу всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань,
заступник Голови ФПУ
 

 
 
 
 
Г. В. Осовий
 

Генеральний директор Федерації
роботодавців України, заступник
керівника групи повноважних
представників Сторони власників
 

 
 
 
В. І. Надрага
 

Президент Спілки орендарів
і підприємців України
 

 
В. М. Хмільовський
 

В. о. президента Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих
підприємств України
 

 
 
В. Биковець
 

В. о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців
 

 
В. Биковець
 

Заступник Голови Федерації
професійних спілок України
 

 
С. М. Кондрюк
 

Голова профспілки працівників
соціальної сфери України
 

 
В. Тьоткін
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
О. Кужель
 

 

ЗМІНИ
до Порядку взаємодії органів праці та соціального захисту населення, центрів зайнятості, відділень Фонду соціального захисту інвалідів, центрів професійної реабілітації інвалідів і навчальних закладів системи Мінпраці щодо працевлаштування інвалідів

1. У пункті 6:

абзаци третій, четвертий, п'ятий викласти у такій редакції:

"- здійснюють направлення претендентів (у разі їх звернення) на професійне навчання до центрів професійної реабілітації інвалідів і навчальних закладів системи Мінпраці відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації та рекомендацій центрів зайнятості (на місцевому рівні) за результатами наданих профорієнтаційних послуг;

- інформують інвалідів про послуги державної служби зайнятості, у тому числі шляхом розміщення на стендах інформаційних матеріалів щодо підбору роботи, проведення професійної орієнтації з метою вибору виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації;

- інформують (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним) центри зайнятості місцевого рівня та відділення Фонду соціального захисту інвалідів про інвалідів, які виявили бажання працювати. Дана інформація надається із зазначенням прізвищ, імен, по батькові інвалідів, а також місця їх проживання;".

2. Пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Центри зайнятості

7.1. На місцевому рівні:

- ведуть інформаційний банк даних про інвалідів, які не досягли пенсійного віку та звернулися за допомогою у працевлаштуванні;

- надають інвалідам, які звернулися за сприянням у працевлаштуванні, соціальні послуги з пошуку роботи, інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з працевлаштуванням, послуги з професійної орієнтації, проводять за згодою інваліда індивідуальні профконсультації з використанням діагностичних методик з метою вибору виду діяльності, професії, місця роботи відповідно до рекомендацій МСЕК, наявних в інваліда кваліфікації, знань, професійних інтересів, нахилів, здібностей та з урахуванням його побажань;

- інформують (щокварталу до 20 числа місяця, наступного за звітним) місцеві органи праці та соціального захисту населення про інвалідів, працевлаштованих за допомогою державної служби зайнятості. Дана інформація надається із зазначенням прізвищ, імен, по батькові інвалідів, а також місця їх проживання;

- організовують та проводять професійне навчання інвалідів, які зареєстровані в державній службі зайнятості як безробітні, у тому числі за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів тих безробітних інвалідів, які відповідно до законодавства не мають права на допомогу по безробіттю;

- інформують місцеві органи праці та соціального захисту населення, центри професійної реабілітації інвалідів системи Мінпраці про інвалідів, які зареєстровані в державній службі зайнятості як безробітні та виявили бажання пройти професійне навчання за професіями (спеціальностями), що є актуальні на ринку праці;

- інформують (щороку до 1 березня року, наступного за звітним) відділення Фонду соціального захисту інвалідів (в електронному вигляді) про роботодавців, у яких за основним місцем роботи працює 8 і більше осіб, за спільно узгодженою формою. Дана інформація надається за попередній рік центрами зайнятості місцевого рівня.

7.2. На регіональному рівні:

- подають щороку до 1 березня, 1 червня, 1 вересня, 1 грудня відділенням Фонду соціального захисту інвалідів розрахунок потреби у кількісному виразі інвалідів, які потребують професійного навчання та зареєстровані в установленому порядку у державній службі зайнятості як безробітні і відповідно до законодавства не мають права на допомогу по безробіттю, а також потребують працевлаштування на спеціальні робочі місця;

- направляють спеціалістів для участі у засіданнях регіональних комісій з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів;

- інформують (щокварталу до 20 числа місяця, наступного за звітним) на регіональному рівні органи праці та соціального захисту населення, центри професійної реабілітації інвалідів та навчальні заклади системи Мінпраці про професії та спеціальності, що актуальні на ринку праці міста, району чи регіону, підготовка за якими надасть змогу інвалідам працевлаштуватись;

- інформують (щокварталу до 20 числа місяця, наступного за звітним) відділення Фонду соціального захисту інвалідів про професійно-кваліфікаційний склад інвалідів, які перебувають на обліку у центрах зайнятості місцевого рівня, та про потребу щодо створення спеціальних робочих місць.".

3. Пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Відділення Фонду соціального захисту інвалідів:

- надають (щороку до 1 травня року, наступного за звітним) центрам зайнятості регіонального рівня інформацію про роботодавців, які не виконали нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, із зазначенням кількості не створених ними робочих місць для працевлаштування інвалідів у межах установленого нормативу;

- організовують укладання договорів щодо професійного навчання інвалідів та надання дотації роботодавцям на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів між відділеннями Фонду соціального захисту інвалідів, центрами зайнятості, навчальними закладами та роботодавцями;

- інформують (щороку до 20 січня року, наступного за звітним) центри зайнятості регіонального рівня про чисельність інвалідів, які навчаються за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів;

- забезпечують своєчасне фінансування витрат, пов'язаних зі створенням робочих місць та організацією професійного навчання інвалідів, у тому числі направлених за сприянням державної служби зайнятості;

- надають (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним) центрам зайнятості регіонального рівня інформацію про роботодавців, які отримали фінансову допомогу та цільову позику і повинні створити робочі місця для працевлаштування інвалідів, із зазначенням повної їх назви, місцезнаходження та кількості робочих місць, які заплановано створити за кошти Фонду соціального захисту інвалідів, а також терміну введення їх в дію;

- інформують двічі на рік центри зайнятості регіонального рівня щодо обсягів видатків, передбачених бюджетом Фонду соціального захисту інвалідів, для фінансування витрат на надання дотацій роботодавцям на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів та на професійне навчання інвалідів, які зареєстровані у державній службі зайнятості як безробітні та відповідно до законодавства не мають права на допомогу по безробіттю.".

4. Пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Центри професійної реабілітації інвалідів та навчальні заклади системи Мінпраці:

- запроваджують напрями професійного навчання інвалідів за професіями та спеціальностями, що є актуальними на ринку праці та підготовка за якими надасть можливість інвалідам працевлаштуватися після отримання відповідних документів, що засвідчують отримання професії та спеціальності;

- ураховують при формуванні плану набору інвалідів на професійну реабілітацію інформацію про актуальні на ринку праці професії та спеціальності, підготовка за якими надасть змогу працевлаштуватись інвалідам після проходження ними курсової підготовки;

- інформують (за два місяці до закінчення професійного навчання) центри зайнятості місцевого рівня про інвалідів (майбутніх випускників) та професії (спеціальності), за якими вони навчаються;

- забезпечують внесення інформації до Централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ) в частині забезпечення послугами з навчання;

- здійснюють моніторинг працевлаштування своїх випускників.".

 

Директор Департаменту
у справах інвалідів
 

 
О. Полякова
 

Опрос