Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Общему порядку проведения ежегодной оценки исполнения государственными служащими возложенных на них обязанностей и заданий

Главное управление государственной службы Украины
Приказ от 04.11.2009 № 326
Утратил силу

Про затвердження Змін до Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань

Наказ Головного управління державної служби України
від 4 листопада 2009 року N 326

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 листопада 2009 р. за N 1107/17123

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Головного управління державної служби України
 від 31 жовтня 2003 року N 122
згідно з
 наказом Національного агентства України з питань державної служби
 від 12 квітня 2016 року N 75)

Відповідно до Програми розвитку державної служби на 2005 - 2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.2004 N 746, та Положення про проведення атестації державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 N 1922 (із змінами), з метою спрощення процедури щорічної оцінки діяльності державних службовців НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань, затвердженого наказом Головдержслужби від 31.10.2003 N 122, зареєстрованого в Мін'юсті 19.11.2003 за N 1063/8384, що додаються.

2. Департаменту персоналу державних органів та місцевого самоврядування Головдержслужби забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та кадрової роботи після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України опублікувати цей наказ у черговому номері науково-практичного видання Головдержслужби "Вісник державної служби України".

4. Управлінню організаційної роботи, документообігу та контролю, департаменту персоналу державних органів та місцевого самоврядування Головдержслужби після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України забезпечити доведення цього наказу до відома центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, територіальних органів Головдержслужби, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

5. Управлінню організаційної роботи, документообігу та контролю Головдержслужби ознайомити з цим наказом першого заступника, заступників Начальника Головдержслужби та керівників структурних підрозділів Головдержслужби.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Начальника Головдержслужби відповідно до розподілу обов'язків.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Начальник Головного
управління державної
служби України
 

 
 
Т. Мотренко
 

 

ЗМІНИ
до Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань

1. У главі 1:

1.1. У пункті 1.1 слова ", особистих планів роботи" виключити.

1.2. Пункти 1.8 - 1.11 виключити.

У зв'язку з цим пункт 1.12 вважати пунктом 1.8.

2. У главі 2:

2.1. У пункті 2.2:

слова "та критеріями і показниками якості роботи" виключити; слова та цифру "в додатку 2" замінити словами "в додатку"; слова "комп'ютерному варіантах" замінити словами "електронному вигляді".

2.2. У пункті 2.4 слова ", особистих планах роботи" виключити.

2.3. У пункті 2.5 слова "та додатка до неї" виключити.

2.4. В абзаці другому пункту 2.6 слова "особистого плану роботи, визначеного на початку звітного періоду," та ", змін до плану" виключити.

2.5. В абзаці першому пункту 2.8 після слів "підсумкова оцінка" доповнити словами "враховує самооцінку, оцінку безпосереднім керівником виконання державним службовцем посадових обов'язків, визначених у посадових інструкціях (положеннях про структурні підрозділи), та окремих доручень керівника та".

2.6. У пункті 2.10 слова "та складання особистих планів роботи на наступний рік з огляду на пріоритети діяльності структурного підрозділу або державного органу" виключити.

2.7. У пункті 2.13 слова та цифру "та складений особистий план роботи на наступний рік, зразок якого наведено в додатку 3" виключити.

3. Додаток 1 виключити.

У зв'язку з цим додатки 2 та 3 вважати додатками 1 та 2 до Загального порядку.

4. Розділ 3 додатка 1 викласти в такій редакції:

"3. Оцінка безпосереднім керівником

Оцінка виконання державним службовцем посадових обов'язків, визначених у посадових інструкціях, а також ступінь участі у виконанні окремих доручень".

5. Додаток 2 виключити.

У зв'язку з цим додаток 1 вважати додатком до Загального порядку.

 

Директор департаменту персоналу
державних органів та місцевого
самоврядування Головного управління
державної служби України
 

 
 
 
Ю. Піжук
 

Опрос