Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в форму Реестра полученных и выданных налоговых накладных и Порядок ведения реестра полученных и выданных налоговых накладных, утвержденных приказом ГНА Украины от 30.06.2005 N 244

Государственная налоговая администрация
Приказ от 26.10.2009 № 582
Утратил силу

Про внесення змін до форми Реєстру отриманих та виданих податкових накладних та Порядку ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладних, затверджених наказом ДПА України від 30.06.2005 N 244

Наказ Державної податкової адміністрації України
від 26 жовтня 2009 року N 582

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 листопада 2009 р. за N 1064/17080

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної податкової адміністрації України
 від 24 грудня 2010 року N 1002)

Відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість" та керуючись статтею 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до форми Реєстру отриманих та виданих податкових накладних, затвердженої наказом ДПА України від 30.06.2005 N 244, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.07.2005 за N 769/11049 (із змінами) (далі - Наказ ДПА України N 244), виклавши її у новій редакції, що додається.

2. Унести до Порядку ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладних, затвердженого наказом ДПА України N 244, такі зміни:

2.1. Пункт 1 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Реєстр є формою для запису (реєстрації) отриманих та виданих податкових накладних.

У реєстрі підчистки і необумовлені виправлення тексту та цифрових даних не допускаються.

Виправлення помилки в реєстрі здійснюється за правилами, передбаченими для бухгалтерського обліку, у момент виявлення таких помилок коректурним методом або методом "сторно". Застосування коректурного методу виправлення помилки допускається лише до того реквізиту, виправлення якого не призводить до змін показників у реєстрі.

Коригування помилкових записів у реєстрі не призводить до потреби формування нових (уточнюючих) реєстрів";

2.2. Пункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Платники податку на додану вартість, які застосовують спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського і лісового господарства та рибальства відповідно до статті 81 Закону, та переробні підприємства, які згідно з пунктом 11.21 статті 11 Закону спрямовують суми податку на додану вартість для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко і м'ясо в живій вазі, складають за такою діяльністю окремі реєстри виданих і отриманих податкових накладних, про що робиться відмітка у спеціальному полі "Спеціальний режим оподаткування" із посиланням на норми Закону, відповідно до яких застосовується спеціальний режим оподаткування";

2.3. Пункт 9 викласти у такій редакції:

"9. Особливості заповнення деяких граф розділу I реєстру:

9.1. У графі 1 записується порядковий номер податкової накладної, розрахунку коригування кількісних і вартісних показників (додаток 2 до податкової накладної), інших подібних документів, указаних у підпункті 7.2.6 пункту 7.2 статті 7 Закону, та документа, який засвідчує факт придбання товарів, вантажної митної декларації. Указаний порядковий номер переноситься на зазначений документ.

9.2. У графі 2 вказується дата отримання податкової накладної чи іншого документа, указаного в підпункті 9.1 цього пункту.

9.3. У графі 3 вказується дата виписки податкової накладної чи іншого документа, указаного в підпункті 9.1 цього пункту.

9.4 У графі 4 проставляється номер податкової накладної чи іншого документа, указаного в підпункті 9.1 цього пункту.

9.5. У графі 5 зазначається вид документа згідно з такими позначеннями:

ПН - податкова накладна;

РК - розрахунок коригування до податкової накладної (розрахунок коригування кількісних і вартісних показників (додаток 2 до податкової накладної));

ВМД - вантажна митна декларація;

ЧК - товарний (касовий) чек;

ТК - транспортний квиток;

ГР - готельний рахунок;

ПЗ - рахунок за послуги зв'язку;

ПО - послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку;

ЗП - заява платника відповідно до підпункту 7.2.6 пункту 7.2 статті 7 Закону.

У разі якщо дані документа включаються до уточнюючих розрахунків за звітний період, до виду документа додається літера "У" (наприклад, ПН - податкова накладна, ПНУ - податкова накладна, яку включено до уточнюючих розрахунків).

9.6. У графі 6 вказується найменування (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи) постачальника.

У разі придбання товарів за межами митної території України та отримання послуг від нерезидента на митній території України у графі 6 проставляються країна нерезидента та найменування (прізвище, ім'я, по батькові /за наявності/ - для фізичної особи) нерезидента.

9.7. У графі 7 вказується індивідуальний податковий номер постачальника - платника податку на додану вартість.

У разі якщо підставою для нарахування податкового кредиту є касовий чек (без визначення податкового номера постачальника), у графі 7 відображається умовний ІПН "100000000000".

У разі якщо товари (послуги), придбані в нерезидента, не призначаються для використання у господарській діяльності або придбані з метою їх використання для поставки послуг за межами митної території України або послуг, місце поставки яких визначається відповідно до підпункту "д" пункту 6.5 статті 6 Закону, у графі 7 відображається умовний ІПН "200000000000".

У разі якщо товари (послуги) придбані в нерезидента, у графі 7 відображається умовний ІПН "300000000000".

У разі якщо товари (послуги) придбані в особи, яка не зареєстрована як платник податку, у графі 7 відображається умовний ІПН "400000000000".

9.8. У графі 8 вказується загальна сума, включаючи податок на додану вартість.

9.9. У графах 9, 11, 13 та 15 вказується вартість товарів (послуг) та основних фондів без податку на додану вартість.

У разі здійснення записів на підставі розрахунку коригування кількісних і вартісних показників (додаток 2 до податкової накладної) такі записи здійснюються з відповідним знаком (+ чи -).

9.10. У графах 10, 12, 14 та 16 вказується сплачена (нарахована) сума податку на додану вартість за товарами (послугами) та основними фондами, визначена виходячи з їх вартості, зазначеної у графах 9, 11, 13 та 15 (відповідно).

Сума податку на додану вартість, указана в графах 12, 14 та 16, до податкового кредиту не включається.

У разі придбання у платника податку на додану вартість товарів (послуг) та основних фондів, звільнених від оподаткування, та тих, що не є об'єктом оподаткування, а також придбання в особи, не зареєстрованої платником податку на додану вартість, у графах 10, 12, 14 та 16 робиться позначка "Х".

У разі здійснення записів на підставі розрахунку коригування кількісних і вартісних показників (додаток 2 до податкової накладної) такі записи здійснюються з відповідним знаком (+ чи -)";

2.4. Абзац перший пункту 10 викласти у такій редакції:

"10. У розділі II реєстру відображаються видані податкові накладні, розрахунок коригування до податкової накладної, ВМД, податкові накладні за щоденними підсумками операцій, податкові накладні, виписані на суму перевищення звичайної ціни над фактичною";

2.5. У пункті 11:

2.5.1. У підпункті 11.2:

цифри "2 - 5" замінити цифрами "2, 3, 5, 6";

доповнити новими абзацами такого змісту:

"У графі 4 зазначається вид документа згідно з такими позначеннями:

ПН - податкова накладна;

РК - розрахунок коригування до податкової накладної (розрахунок коригування кількісних і вартісних показників (додаток 2 до податкової накладної));

ВМД - вантажна митна декларація;

ПП - податкова накладна за щоденними підсумками операцій;

ЗЦ - податкова накладна, виписана на суму перевищення звичайної ціни над фактичною.

У разі якщо дані документа включаються до уточнюючих розрахунків за звітний період, до виду документа додається літера "У" (наприклад, ПН - податкова накладна, ПНУ - податкова накладна, яку включено до уточнюючих розрахунків)";

2.5.2. У підпункті 11.3 цифри "6 - 11" замінити цифрами "7 - 12";

2.6. У пункті 12:

2.6.1. Підпункт 12.1 доповнити словами "та окремо визначають підсумки для уточнюючих розрахунків";

2.6.2. Підпункт 12.2 доповнити словами "та окремо визначають підсумки для уточнюючих розрахунків".

3. Департаменту адміністрування податку на додану вартість (Лапшин Ю. В.) подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

4. Департаменту масово-роз'яснювальної роботи та звернень громадян (Косарчук В. П.) довести цей наказ через засоби масової інформації та веб-сайт Державної податкової адміністрації України до відома платників податку.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Любченка О. М.

6. Наказ набирає чинності з 1 числа місяця, наступного за місяцем офіційного оприлюднення цього наказу.

 

Голова 

С. В. Буряк 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
О. Кужель
 

Перший заступник
Міністра фінансів України
 

 
І. Уманський
 

 

Реєстр отриманих та виданих податкових накладних

Найменування (П. І. Б.) платника податку _____________________

Індивідуальний податковий номер ___________________________

Свідоцтво про реєстрацію платника
податку на додану вартість __________________________________

Спеціальний режим оподаткування __________________________ 

Реєстр розпочато ______________________

Реєстр закінчено ______________________

 
Зберігати ____________________________ 

Розділ I. Отримані податкові накладні

N з/п 

Податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, ВМД, товарний (касовий) чек, транспортний квиток, готельний рахунок, рахунок за послуги зв'язку, рахунок за послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, заява відповідно до підпункту 7.2.6 пункту 7.2 статті 7 Закону тощо 

Загальна сума, включаючи ПДВ 

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження), імпорт товарів (послуг, включаючи одержання від нерезидента): 

дата отримання 

дата виписки

номер 

вид документа

постачальник 

з метою їх використання у межах господарської діяльності для здійснення операцій, які: 

які не призначаються для їх використання у господарській діяльності 

для поставки послуг за межами митної території України або послуг, місце поставки яких визначається відповідно до підпункту "д" пункту 6.5 статті 6 Закону за межами митної території України 

наймену-
вання (П. І. Б. - для фізичної особи) 

індивіду-
альний податковий номер  

підлягають оподатку-
ванню за ставкою 20 %, 0 % 

звільнені від оподатку-
вання, не є об'єктами оподатку-
вання 

вартість без ПДВ 

сума ПДВ 

вартість без ПДВ 

сума ПДВ 

вартість без ПДВ 

сума ПДВ 

вартість без ПДВ 

сума ПДВ 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього за місяць 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний період 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього за квартал 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний період 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Розділ II. Видані податкові накладні

N з/п 

Податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, ВМД, податкова накладна за щоденними підсумками операцій, податкова накладна, виписана на суму перевищення звичайної ціни над фактичною 

Загальна сума поставки, включаючи ПДВ 

Поставка товарів (послуг) та послуги, надані нерезидентом на митній території України, які: 

Експорт товарів та супутніх такому експорту послуг (база оподаткування) 

дата виписки 

номер 

вид документа

платник податку - покупець 

підлягають оподаткуванню за ставкою 

звільнені від оподаткування, не є об'єктами оподаткування (сума поставки) 

наймену-
вання
(П. І. Б. - для фізичної особи) 

індивіду-
альний податковий номер 

20 % 

0 % 

база оподатку-
вання 

сума ПДВ 

база оподатку-
вання 

10 

11 

12 

... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього за місяць 

  

  

  

  

  

  

З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний період 

  

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього за квартал 

  

  

  

  

  

  

З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний період 

  

  

  

  

  

  

 

Директор Департаменту
адміністрування ПДВ
ДПА України
 

 
 
Ю. В. Лапшин
 

Опрос