Идет загрузка документа (50 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку представления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"

Пенсионный фонд
Постановление от 15.10.2009 № 23-1
действует с 27.11.2009

Про затвердження Змін до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

Постанова правління Пенсійного фонду України
від 15 жовтня 2009 року N 23-1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 листопада 2009 р. за N 1050/17066

Додатково див. оголошення
("Офіційний вісник України", N 39, 4 червня 2013 р.
,
"Офіційний вісник України", N 42, 14 червня 2013 р.),
 постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 26 червня 2013 року
,
ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду
 від 6 листопада 2013 року

Відповідно до пункту 12 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N 1261, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 N 22-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 за N 1566/11846 (із змінами), що додаються.

2. Юридичному управлінню (Рябцева Т. Б.) разом з департаментом пенсійного забезпечення (Машкін В. Г.) подати цю постанову для державної реєстрації до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови правління Никитенко В. С.

4. Ця постанова набирає чинності з дня офіційного опублікування.

 

Голова правління  

О. Зарудний 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністр праці
та соціальної політики України
 

 
Л. Денісова
 

Керівник робочої комісії всеукраїнських
профспілок та профспілкових об'єднань
для ведення переговорів, укладення
Генеральної Угоди на 2008 - 2009 роки
та контролю за її виконанням
 

 
 
 
 
Г. Осовий
 

В. о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців
 

 
В. Биковець
 

В. о. президента Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих
підприємств України
 

 
 
В. Биковець
 

Генеральний директор
Федерації роботодавців України
 

 
В. Надрага
 

Президент Спілки орендарів
і підприємців України
 

 
В. Хмільовський
 

 

Зміни
до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

1. Пункти 1 та 2 викласти в такій редакції:

"1. Заява про призначення пенсії непрацюючим громадянам і членам їх сімей подається заявником особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, безпосередньо до органу, що призначає пенсію, за місцем проживання (реєстрації), або законним представником відповідно до законодавства за місцем проживання (реєстрації) заявника.

У разі якщо особа, якій призначається пенсія, є неповнолітньою або недієздатною, заява подається батьками або опікунами (піклувальниками) за місцем їх проживання (реєстрації).

2. Заява про призначення пенсії працюючим громадянам і членам їх сімей (у зв'язку з втратою годувальника) та про відстрочку часу її призначення відповідно до Закону подається працівником (членом його сім'ї у зв'язку з втратою годувальника) до управління Пенсійного фонду України у районах, містах і районах у містах (далі - орган, що призначає пенсію) через уповноважену посадову особу підприємства, установи, організації (далі - посадова особа). За бажанням особи така заява може бути подана особисто за місцем проживання (реєстрації).".

2. Абзац другий пункту 3 після слів "яка перебуває на повному державному утриманні" доповнити словами ", про виплату пенсії за довіреністю, термін дії якої більше одного року, - через кожний рік дії такої довіреності".

3. В абзаці четвертому пункту 5 слова "за згодою особи" виключити.

4. У пункті 7:

4.1. У підпункті "б":

останнє речення абзацу першого після слів "додає довідку із бази даних системи персоніфікованого обліку" доповнити словами та цифрами "за формою згідно з додатком 2, а у разі необхідності за формою згідно з додатком 3";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності, крім осіб, які здійснювали підприємницьку діяльність за спрощеною системою оподаткування, з 01.07.2000 підтверджується даними персоніфікованого обліку за інформацією відділу персоніфікованого обліку. Період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності за спрощеною системою оподаткування до 01.01.2004 підтверджується спеціальним торговим патентом, або свідоцтвом про сплату єдиного податку, або патентом про сплату фіксованого розміру прибуткового податку з громадян, або довідкою про сплату страхових внесків, а з 01.01.2004 - даними персоніфікованого обліку за інформацією відділу персоніфікованого обліку.";

доповнити підпункт абзацами четвертим та п'ятим такого змісту:

"Період перебування на інвалідності у зв'язку із нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням підтверджується випискою з акта огляду медико-соціальної експертної комісії (далі - МСЕК).

Період отримання допомоги по безробіттю підтверджується до 01.01.2010 на підставі записів у трудовій книжці, а починаючи з 01.01.2010 - даними персоніфікованого обліку за інформацією відділу персоніфікованого обліку. ".

4.2. Абзац перший підпункту "в" після слів "страхового стажу" доповнити словом та цифрами "до 01.07.2000", після слова та цифри "додатком 2" доповнити словом та цифрою ", додатком 3".

4.3. У підпункті "ґ":

в абзаці третьому слова "медико-соціальної експертної комісії (далі - МСЕК)" замінити словом "МСЕК";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та довідка про період (періоди) участі в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС за формою, затвердженою постановою Державного Комітету СРСР по праці та соціальних питаннях від 09.03.88 N 122, або довідка військової частини, в складі якої особа брала участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, або довідка архівної установи, або інші первинні документи, в яких зазначено період роботи, населений пункт чи об'єкт, де особою проводились роботи по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС; посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи та довідка про період (періоди) проживання (роботи) на цих територіях, видана органами місцевого самоврядування (при призначенні пенсії із застосуванням норм статті 55 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи");".

5. У пункті 10:

5.1. У підпункті "д" слова та цифри "вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації чи професійно-технічних навчальних закладів" замінити словами "загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів".

5.2. Підпункт "з" викласти в такій редакції:

"з) експертний висновок із встановлення причинного зв'язку смерті годувальника з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.";

абзац тринадцятий доповнити реченням такого змісту: "Для осіб, які визнані інвалідами з дитинства після досягнення 18-річного віку, додається висновок МСЕК про час настання інвалідності.".

6. Пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. У разі працевлаштування (навчання) особи, якій призначено пенсію, такою особою протягом 10 днів надається органу, що призначає пенсію, довідка про прийняття на роботу (навчання). Надалі для проведення індексації подається довідка про розмір заробітної плати (стипендії) з урахуванням індексації.".

7. Пункт 13 доповнити підпунктом "ж" такого змісту:

"ж) висновок лікарсько-консультаційної комісії про потребу постійного стороннього догляду (для встановлення надбавки на догляд відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 N 654 "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян").".

8. У пункті 15:

8.1. Підпункт "а" викласти в такій редакції:

"а) документи про страховий стаж, який не врахований у пенсійній справі, після призначення пенсії за період роботи до 01.01.2004 (за період роботи, починаючи з 01.01.2004, відділ персоніфікованого обліку подає довідку із бази даних системи персоніфікованого обліку за формою згідно з додатком 2, а у разі необхідності за формою згідно з додатком 3);".

8.2. У підпункті "б" після слова "стажу" доповнити словом та цифрами "до 01.07.2000", після слова та цифри "додатком 2" доповнити словами та цифрою ", а у разі необхідності за формою згідно з додатком 3".

9. В абзаці першому пункту 17 слово "державними" виключити.

10. Пункт 18 викласти у такій редакції:

"18. За документ, що засвідчує факт перебування на утриманні непрацездатних членів сім'ї, приймаються довідки житлово-експлуатаційних або інших організацій з місця проживання (реєстрації) або довідки органів місцевого самоврядування:

для призначення надбавок, компенсації - довідка про перебування на утриманні чи про спільне проживання з заявником;

для призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника - довідка про перебування на повному утриманні померлого годувальника чи одержання від померлого годувальника допомоги, яка була постійним і основним джерелом засобів до існування, або про спільне проживання з годувальником на момент його смерті.

У разі неможливості надати такі документи факт перебування на утриманні померлого годувальника встановлюється у судовому порядку.".

11. У пункті 20 слова "на виселених осіб" замінити словами "на висланих осіб", слово "виселення" замінити словом "переселення".

12. Пункт 25 доповнити реченням такого змісту: "У разі якщо дитина визнана дитиною-інвалідом після досягнення шестирічного віку, або інвалідом з дитинства після досягнення вісімнадцятирічного віку надається висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що вона мала медичні показання для визнання її дитиною-інвалідом до досягнення шестирічного віку.".

13. Перше речення пункту 35 викласти в такій редакції: "35. Посадова особа у 10-денний термін з дня одержання заяви про призначення пенсії оформляє всі необхідні документи і направляє їх до органу, що призначає пенсію, за місцезнаходженням підприємства, установи, організації або за місцем проживання (реєстрації) особи.".

14. Абзац третій пункту 37 доповнити реченням такого змісту: "Копія розписки зберігається в пенсійній справі.".

15. Підпункт "а" пункту 38 викласти в такій редакції:

"а) перевіряє правильність оформлення заяви, відповідність викладених у ній відомостей про особу даним паспорта та документам про стаж;".

16. Пункт 50 викласти у такій редакції:

"50. Особа, яка звертається за допомогою на поховання, подає заяву про виплату допомоги на поховання та довідку про смерть пенсіонера або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання (додаток N 16 до Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24.07.2008 N 1269/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25.07.2008 за N 691/15382).

Керівником управління Пенсійного фонду на звороті довідки про смерть або витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання проводиться запис про виплату допомоги на поховання із зазначенням дати та суми, яка належить до виплати, і завіряється печаткою.

На документах, згідно з якими проведено виплату допомоги на поховання (довідка про смерть або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання), проставляється штамп "Оплачено" із зазначенням дати і підпису особи, яка провела виплату.".

17. Додатки 2 - 4 до Порядку викласти в такій редакції:

Форма ОК-5

Пенсійний фонд України

ІНДИВІДУАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗАСТРАХОВАНУ ОСОБУ

Номер облікової картки: ________________

Прізвище, ім'я, по батькові: _____________

Відомості про страхувальників застрахованої особи

Код 

Філія 

Орган ПФУ 

Найменування 

  

  

  

  

Звітний рік: _________

Страхувальник 

Відомості за звітний місяць (чисельник: Сума заробітку, який враховується для обчислення пенсії (грн.); знаменник, ліва частина: Кількість днів стажу в місяці; знаменник, права частина: Позначка про сплату страхових внесків) 

Код 

Філія 

Код типу
ставки
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього, грн. 
Для пенсії, грн. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Страховий стаж 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього за рік: 00.00 грн. 

Усього за рік для пенсії:  00.00 грн.  

Страхувальник 

Відомості за звітний рік зі спецстажу (за наявності даних) 

Звітний рік 

Код 

Філія 

N  

Код підст. 

Місяць заверш. 

Одиниця виміру 

Місяців 

Днів 

Трудодн. 

Год. 

Хв. 

Нормозміни 

Норма тривалості 

Сезон 

Страхувальник 

Відомості за звітний рік з БСВ (за наявності даних) 

Звітний рік 

Код  

Філія 

Код підст. 

Тривалість стажу, повних 

  

міс. 

днів 

Прізвище, ім'я, по батькові (N ОК ЗО: ідентифікаційний номер /за наявності/) 

Дата формування виписки: __.__._____  

Спеціаліст:  

П. І. Б ______________________ 

Підпис ______________________ 

  

  

               М. П. 

Начальник відділу
персоніфікованого обліку
інформаційних систем: 

П. І. Б ______________________ 

Підпис ______________________ 

 

Форма ОК-2

ІНДИВІДУАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗАСТРАХОВАНУ ОСОБУ 

Тип форми:  

Статус документа:  

Номер облікової картки ЗО:  

Походження документа:  

Прізвище, ім'я, по батькові:  

Звітній рік з нарахування зарплати:  

Код періоду року: 0 (Рік) 

  

Рік, в якому сплачено зарплату/дохід (довідково):  

Роботодавець: Код:       [Код філії:]  

Назва:  

Орган ПФУ, в якому зареєстровано РД:                                                   (Код:         ) 

Ознака "трудова книжка особи знаходиться у цього роботодавця":  

Код типу ставки страхового збору:  

Сума страхового збору за звітний період: 

нарахованого роботодавцем на зарплату застрахованої особи:  

нарахованого із заробітку застрахованої особи: 

Місяць 

Сума нарах. заробітку (доходу) 

Сума лікарняних (грн.) 

Сума внеску із заробітку (грн.) 

Усього відпрацьован (днів) 

Чи сплачено страхові внески 

усього (грн.) 

врахов. для пенсії (грн.) 

1 

  

  

  

  

  

  

2 

  

  

  

  

  

  

3 

  

  

  

  

  

  

4 

  

  

  

  

  

  

5 

  

  

  

  

  

  

6 

  

  

  

  

  

  

7 

  

  

  

  

  

  

8 

  

  

  

  

  

  

9 

  

  

  

  

  

  

10 

  

  

  

  

  

  

11 

  

  

  

  

  

  

12 

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  

  

  

Дані про трудові відносини в звітному році: початок: кінець:  

Додаткові відомості про період трудових відносин: відпрацьовано повних місяців ___, днів ____  

Реєстраційний номер пачки документів у РД:  

Реєстраційний номер пачки документів у ПФУ:  

  

Дата реєстрації пачки в ПФУ:  

Спецстаж 

N  

Код підст. 

Місяць заверш. 

Одиниця виміру 

Місяців 

Днів 

Трудодн. 

Год. 

Хвил. 

Нормо-
зміни
 

Норма трива-
лості
 

Сезон 

Відповідальна особа
за роздрук ОК-2: 

П. І. Б __________________ 

Підпис ________________ 

Дата ______ 

  

  

М. П. 

  

Начальник відділу
персоніфікованого обліку інформаційних систем:  

П. І. Б __________________ 

Підпис ________________ 

Дата ______ 

Відповідальна особа відділу надходження доходів, яка підтверджує факт сплати нарахованих страхових внесків у повному обсязі: 

П. І. Б __________________ 

Підпис ________________ 

Дата ______ 

 

Аркуш 1

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

____________________________________________________
(область, місто)

ЗАЯВА
про призначення/перерахунок пенсії

Гр. __________________________________________________________________________________
                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові)

Дата народження _____________________________ тел. _____________________________________

Адреса:

Місце реєстрації 

  

Місце проживання 

  


Паспорт:

серія 

номер  

ким виданий 

дата видачі  

  

  

  

  


Ідентифікаційний номер (за наявності) _____________________

Прошу пенсію: призначити, перерахувати, поновити, відстрочити час її призначення, перевести з одного виду на інший (непотрібне закреслити)

Вид пенсії  

  

Кількість утриманців  

  

Пенсія на іншій підставі  

не призначалась/призначалась 

На сьогодні  

працюю/не працюю  


                                                                                                               (непотрібне закреслити)

Пенсію прошу виплачувати:

Поштою 

N
рахунка ____________________________________
в 


При призначенні пенсії прошу виключити із підрахунку заробітної плати період з _____ до __________ або провести це автоматизованим способом (непотрібне закреслити). Мені відомо, що відповідно до діючого законодавства громадянин, який має право на різні види пенсій, може отримати лише одну за його вибором. Про прийняття на роботу, звільнення з роботи, зміни в складі сім'ї, зміну місця проживання, виїзд за кордон на постійне місце проживання та інші обставини, що можуть вплинути на моє пенсійне забезпечення, зобов'язуюсь своєчасно повідомити органи, що призначають та виплачують пенсію.

"___" ___________ 20__ року Підпис заявника _____________

Паспортні дані, ідентифікаційний номер (за наявності) і подані документи звірені. 

М. П.  

Спеціаліст ______________ 

  

Начальник управління _______________ 

Аркуш 2

Розписка-повідомлення

Заява та документи

гр. __________________________________________________________________________________
                                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові)

прийнято "___" ____________ 20__ року і зареєстровано за N _______

Перелік документів, доданих до заяви: 

N
з/п 

Найменування документа 

Кількість 

N документа 

Трудова книжка 

  

  

Довідка про заробітну плату 

  

  

Документи про стаж  

  

  

… 

  

  

  

Перелік документів, яких недостатньо для призначення пенсії: 

Найменування документа 

Термін подання до (дата) 

Дата подання документа 

Підписи 

заявника 

спеціаліста 

  

  

  

  

  

Спеціаліст _____________ ". 

 

Директор департаменту
пенсійного забезпечення
 

 
В. Г. Машкін
 

Опрос