Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение о фармакотерапевтической комиссии заведения здравоохранения

Министерство здравоохранения
Положение, Приказ от 22.07.2009 № 529
редакция действует с 08.08.2014

ПОЛОЖЕННЯ
про фармакотерапевтичну комісію закладу охорони здоров'я

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства охорони здоров'я України
 від 26 червня 2014 року N 429

(У тексті Положення слова "управління охорони здоров'я" у всіх відмінках замінено відповідно словами "структурні підрозділи з питань охорони здоров'я" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 26 червня 2014 року N 429)

1. Загальні положення

1. Фармакотерапевтична комісія закладу охорони здоров'я (далі - Комісія) створюється з метою розробки і постійного оновлення локального формуляра лікарських засобів закладу охорони здоров'я державної або комунальної форми власності, який надає вторинну або третинну медичну допомогу.

(пункт 1 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 26.06.2014 р. N 429)

2. Комісія у своїй роботі керується чинним законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, рішеннями відповідного регіонального формулярного комітету та чинним регіональним формуляром лікарських засобів, наказами керівника цього закладу охорони здоров'я.

3. Комісія здійснює свою діяльність на громадських засадах.

2. Завдання Комісії

1. Розробка локального формуляра лікарських засобів закладу охорони здоров'я на основі Державного формуляра та відповідного регіонального формуляра лікарських засобів, уніфікованих та локальних протоколів медичної допомоги (за наявності останніх).

(пункт 1 розділу 2 у редакції наказу Міністерства
 охорони здоров'я України від 26.06.2014 р. N 429)

2. Розгляд пропозицій з включення/виключення лікарських засобів до/з локального формуляра закладу охорони здоров'я, про внесення змін і доповнень до локального формуляра закладу охорони здоров'я.

3. Оптимізація використання лікарських засобів в закладі охорони здоров'я за допомогою оцінки їх застосування, безпеки, удосконалення призначення лікарських засобів.

4. Забезпечення інформацією з питань раціональної фармакотерапії серед лікарів закладу охорони здоров'я.

5. Відбір лікарських засобів до локального формуляра лікарських засобів закладу охорони здоров'я на основі Державного формуляра та відповідного регіонального формуляра лікарських засобів.

(пункт 5 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 26.06.2014 р. N 429)

6. Перегляд, оновлення та розповсюдження серед лікарів закладів охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя локального формуляра лікарських засобів закладу охорони здоров'я в міру потреби, але не рідше одного разу на рік.

(пункт 6 розділу 2 у редакції наказу Міністерства
 охорони здоров'я України від 26.06.2014 р. N 429)

7. Аналіз статистичних даних щодо захворюваності, статистики госпіталізованих до стаціонару, фармакоепідемологічний, ABC-, VEN-аналіз використання лікарських засобів, визначення раціональності закупівлі лікарських засобів та її відповідності пріоритетам лікування.

8. Аналіз ускладнень та помилок фармакотерапії.

9. Розробка і надання пропозицій МОЗ України, Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо покращення використання лікарських засобів у закладах охорони здоров'я.

10. Надання консультацій фахівцям клінічних, адміністративних підрозділів і фармацевтичних закладів з питань, пов'язаних з використанням лікарських засобів.

11. Організація і проведення лекцій та семінарів для лікарів з питань використання лікарських засобів.

3. Формування складу Комісії та порядок її роботи

1. Персональний склад Комісії затверджується наказом керівника закладу охорони здоров'я.

2. До складу Комісії входять:

2.1. Заступники керівника закладу охорони здоров'я, відповідальні за надання медичної допомоги.

2.2. Провізор клінічний (у разі його відсутності - особа з вищою медичною або фармацевтичної освітою, на яку покладено здійснення моніторингу ефективності та безпеки лікарських засобів у стаціонарі).

2.3. Завідувачі відділень лікувального профілю закладу охорони здоров'я.

2.4. Завідувач організаційно-методичного (статистичного) підрозділу закладу.

3. Головою Комісії є один із заступників керівника закладу охорони здоров'я, відповідальний за надання медичної допомоги. Голова Комісії організовує роботу Комісії, забезпечує прозорість та публічність діяльності Комісії.

4. Заступником голови Комісії є провізор клінічний (у разі його відсутності - особа з вищою медичною або фармацевтичною освітою, на яку покладено здійснення моніторингу ефективності та безпеки лікарських засобів у стаціонарі).

5. Члени Комісії беруть участь у роботі Комісії з правом голосу, розглядають матеріали, представлені для локального формуляра лікарських засобів закладу охорони здоров'я.

6. Секретар Комісії веде протоколи засідань Комісії, забезпечує діловодство Комісії.

7. Порядок роботи Комісії:

7.1. Засідання Комісії проводяться один раз на квартал. У разі потреби голова Комісії призначає позачергове засідання.

7.2. Рішення Комісії вважаються правочинними, якщо в засіданні Комісії брали участь більш ніж дві третини членів Комісії.

7.3. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні. При рівній кількості голосів голос голови є ухвальним. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписують її голова та секретар.

8. У разі наявності фінансових або інших інтересів щодо заявленого лікарського засобу член комісії має повідомити про це голову Комісії та відсторонитися від обговорення і голосування, що стосуються рішень відносно даного питання.

9. Комісія надає всі необхідні матеріали з використання лікарських засобів у закладі охорони здоров'я та щодо результатів своєї діяльності на запити МОЗ України, Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, відповідного регіонального формулярного комітету Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та інформацію щодо визначення (оцінки) індикаторів моніторингу формулярної системи з раціонального використання лікарських засобів.

(пункт 9 розділу 3 у редакції наказу Міністерства
 охорони здоров'я України від 26.06.2014 р. N 429)

10. Комісія має право:

10.1. Звертатися до МОЗ України, Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, відповідного структурного підрозділу з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій для отримання додаткових матеріалів, необхідних для прийняття рішення щодо включення/виключення лікарського засобу до/з локального формуляра лікарських засобів закладу охорони здоров'я.

10.2. Звертатися до Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, відповідного структурного підрозділу з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій для проведення консультацій, рецензування й експертизи локального формуляра лікарських засобів закладу охорони здоров'я.

10.3. Запрошувати на свої засідання фахівців, які не є членами Комісії, для консультацій.

10.4. Брати участь в організації просвітницьких заходів для медичних працівників і пацієнтів у сфері раціональної фармакотерапії.

10.5. Проводити моніторинг використання лікарських засобів у закладі охорони здоров'я.

11. Усі документи Комісії, які стосуються порядку її роботи, списку членів, їхньої спеціальності, рішень, які були прийняті під час засідань, дат проведення засідань, листування та інші, повинні бути оформлені в письмовому вигляді. Комісія зобов'язана зберігати вказані документи протягом трьох років.

 

Директор Департаменту
регуляторної політики
у сфері обігу лікарських засобів та
продукції в системі охорони здоров'я
 

 
 
 
Ю. Б. Константінов
 

Опрос