Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы отчетности N 1-ЦСССДМ (годовая) "Отчет о деятельности центров социальных служб для семьи, детей и молодежи" и Инструкции по ее заполнению

Министерство по делам семьи; молодежи и спорта
Форма, Приказ, Инструкция от 09.10.2009 № 3524
Утратил силу

Про затвердження форми звітності N 1-ЦСССДМ (річна) "Звіт про діяльність центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" та Інструкції щодо її заповнення

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
від 9 жовтня 2009 року N 3524

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 жовтня 2009 р. за N 974/16990

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства соціальної політики України
 від 16 червня 2014 року N 388)

Відповідно до підпункту 11 пункту 4 Положення про Державну соціальну службу для сім'ї, дітей та молоді, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 N 1125 (із змінами), пункту 12 Загального положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 N 1126 (із змінами), та з метою удосконалення звітності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Форму звітності N 1 ЦСССДМ (річна) "Звіт про діяльність центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" (додається);

1.2. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 1 ЦСССДМ (річна) "Звіт про діяльність центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" (додається).

2. Поширити дію форми та Інструкції, затверджених цим наказом, на республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні, Київський та Севастопольський міські, районні, міські, районні у містах, селищні та сільські центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

3. Республіканському (Автономної Республіки Крим), обласним, Київському та Севастопольському міським центрам соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді забезпечувати збір, контроль, обробку та подання зведеної інформації за формою, затвердженою цим наказом, у встановлені терміни Державній соціальній службі для сім'ї, дітей та молоді, головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики в місті Севастополі.

4. Установити, що забезпечення бланками зазначеної форми та примірниками Інструкції покладається на Державну соціальну службу для сім'ї, дітей та молоді.

5. Державній соціальній службі для сім'ї, дітей та молоді забезпечити:

5.1. Подання Державному комітету статистики України і Міністерству України у справах сім'ї, молоді та спорту зведеної інформації за формою, затвердженою цим наказом, у встановлені терміни.

5.2. В установленому порядку державну реєстрацію цього наказу та доведення його до відома республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України у справах, сім'ї, молоді та спорту від 14.11.2006 N 3879 "Про затвердження форми звітності щодо адміністративних даних "Звіт про діяльність центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" N 1-ЦСССДМ та Інструкції щодо її заповнення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.12.2006 за N 1281/13155.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді Лук'янову Н. Л.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр 

Ю. О. Павленко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
статистики України
 

 
О. Г. Осауленко
 

 

ЗВІТНІСТЬ

Звіт про діяльність центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

за _____ рік

Подають 

Терміни подання 

районні, міські та районні у містах, селищні та сільські центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді - регіональним центрам соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

регіональні центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді - головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві, Управлінню статистики в місті Севастополі, Державній соціальній службі для сім'ї, дітей та молоді

Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді - Державному комітету статистики України, Міністерству України у справах сім'ї, молоді та спорту 

до 15 січня
 
 
 
до 25 січня
 
 
 
 
до 10 лютого 


Форма N 1-ЦСССДМ (річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
від 09.10.2009 р. N 3524

за погодженням з Держкомстатом 

Респондент:

Найменування __________________________________________________________________________________________________________

Місцезнаходження _______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
                                                     (поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                              N будинку/корпусу, N квартири/офісу)
 

1. Мережа центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та забезпеченість їх кадрами

N рядка 

Рівень центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

Кількість діючих центрів на кінець року 

Фактична кількість фахівців на кінець року 

Кількість фахівців, які залучалися на договірних засадах до здійснення соціальної роботи протягом року 

Кількість волонтерів, які залучалися до здійснення соціальної роботи протягом року 

А 

Б 

1 

2 

3 

4 

Регіональні центри 

 

 

 

 

Міські центри 

 

 

 

 

Районні у містах центри 

 

 

 

 

Районні центри 

 

 

 

 

Селищні центри 

 

 

 

 

Сільські центри 

 

 

 

 

7 

Разом 

 

 

 

 

2. Розподіл отримувачів послуг центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, яким надано індивідуальні послуги за статтю та віком*

N рядка 

Рівень центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

Всього клієнтів
(гр. 2 + гр. 7) 

Чоловіки 

Жінки 

всього (сума гр. 3 - 6) 

з них у віці (років) 

всього (сума гр. 8 - 11) 

з них у віці (років) 

до 14 включно 

15 - 17 

18 - 35 

36 і старші 

до 14 включно 

15 - 17 

18 - 35 

36 і старші 

А 

Б 

10 

11 

Регіональні центри 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міські центри 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районні у містах центри 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районні центри 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селищні центри 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільські центри 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Разом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Згідно з карткою отримувача послуг.

 

Керівник ____________________________________________________ 
                                                                              (підпис) 

________________________________________
(П. І. Б.) 

телефон: ________________ 

факс: ___________________ 

електронна пошта: _________________________ 

 

Директор Державної соціальної служби
для сім'ї, дітей та молоді
 

 
Н. Л. Лук'янова
 

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності N 1-ЦСССДМ (річна) "Звіт про діяльність центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Звітність за формою N 1-ЦСССДМ (річна) "Звіт про діяльність центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" (далі - звіт) складають Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді, республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні, Київський та Севастопольський міські (далі - регіональні), районні, міські, районні у містах, селищні та сільські центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - центри), які мають статус юридичної особи.

1.2. Звіт подається:

до 15 січня - районними, міськими та районними у містах, селищними та сільськими центрами на адресу регіональних центрів;

до 25 січня - регіональними центрами на адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві, Управління статистики в місті Севастополі та Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді;

до 10 лютого - Державною соціальною службою для сім'ї, дітей та молоді - Державному комітету статистики України та Міністерству України у справах сім'ї, молоді та спорту.

1.3. Дані звіту наводяться в цілих числах.

1.4. Дані Київського та Севастопольського міських центрів наводяться у рядках та графах "Регіональні центри".

1.5. У звіті повинні бути заповнені всі показники. Якщо відсутній будь-який показник, ставиться нуль. Звіт повинен бути заповнений чітко і розбірливо. Виправлення помилок підтверджується підписом керівника.

II. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ЗВІТУ

2.1. Заповнення розділу 1 звіту

2.1.1. У розділі 1 "Мережа центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та забезпеченість їх кадрами" відображаються дані про мережу центрів та їх забезпеченість кадрами.

2.1.2. У графі 1 вказується кількість діючих центрів на кінець року.

2.1.3. У графі 2 вказується фактична кількість фахівців центрів (проставляється ціле число) на кінець року.

2.1.4. У графі 3 вказується кількість фахівців (лікарів, юристів, психологів тощо), які залучалися центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на договірних засадах до здійснення соціальної роботи протягом року.

2.1.5. У графі 4 вказується кількість усіх залучених до соціальної роботи волонтерів, які працюють у системі центрів протягом року.

2.2. Заповнення розділу 2 звіту

2.2.1. У розділі 2 "Розподіл отримувачів послуг центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, яким надано індивідуальні послуги за статтю та віком" отримувачі послуг, які перебувають на обліку центрів і на яких заведено картку отримувача послуг центру, розподіляються за статтю та віком. При цьому у звіті зазначаються особи, яким безпосередньо надавались послуги центрів. Картка отримувача послуг є документом, в якому фіксуються особисті відомості про отримувача послуг та зміст і результати розгляду його звернення до центру.

Нумерація звернень у картках отримувача послуг щороку починається з номера 1.

2.2.2. Інформація про статево-віковий склад отримувачів послуг вноситься до звіту на підставі записів у картках отримувачів послуг. У зазначеному розділі отримувачі послуг враховуються тільки один раз незалежно від кількості звернень та наданих їм послуг.

2.2.3. При розподілі отримувачів послуг за віком необхідно врахувати таке:

у графі 1 вказується загальна кількість отримувачів послуг чоловічої та жіночої статі, яка повинна дорівнювати сумі даних граф 2 і 7;

у графі 2 вказується загальна кількість отримувачів послуг чоловічої статі, яка є сумою даних граф 3 - 6;

у графі 7 вказується загальна кількість отримувачів послуг жіночої статі, яка є сумою даних граф 8 - 11;

у графах 3, 8 враховується кількість отримувачів послуг центрів відповідно чоловічої та жіночої статі, яким на момент звернення ще не виповнилося 15 років;

у графах 4, 9 враховується кількість отримувачів послуг центрів відповідно чоловічої та жіночої статі, яким на момент звернення виповнилося 15 років, але ще не виповнилося 18 років;

у графах 5, 10 враховується кількість отримувачів послуг центрів відповідно чоловічої та жіночої статі, яким на момент звернення виповнилося 18 років, але ще не виповнилося 36 років;

у графах 6, 11 враховується кількість отримувачів послуг центрів відповідно чоловічої та жіночої статі, яким на момент звернення виповнилося 36 років і старших.

 

Директор Державної соціальної служби
для сім'ї, дітей та молоді
 

 
Н. Л. Лук'янова
 

Опрос