Идет загрузка документа (117 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о регистрации регламента институтов совместного инвестирования и ведения Единого государственного реестра институтов совместного инвестирования

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 03.09.2009 № 992
Утратил силу

Про внесення змін до Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 3 вересня 2009 року N 992

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 жовтня 2009 р. за N 964/16980

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 6 липня 2002 року N 197

згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 18 червня 2013 року N 1047)

Відповідно до статей 7 та 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 3, 4, 61, 9, 11, 23 - 25 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", Закону України "Про акціонерні товариства" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Унести зміни до Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.07.2002 N 197, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.08.2002 за N 657/6945, виклавши його в новій редакції (додається).

2. Компаніям з управління активами привести регламент інститутів спільного інвестування у відповідність до законодавства протягом шести місяців з дати набрання чинності цим рішенням.

3. Управлінню спільного інвестування (Є. Іванов) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню організаційного забезпечення роботи голови Комісії та міжнародних зв'язків (Н. Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

5. Це рішення набирає чинності через десять днів після державної реєстрації.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії С. Бірюка.

 

Голова Комісії 

С. Петрашко 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
О. Кужель
 

 

 

Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до статей 7 та 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 3, 4, 61, 9, 11, 23 - 25 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", Закону України "Про акціонерні товариства" з метою встановлення порядку реєстрації регламенту пайового, корпоративного інвестиційних фондів та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі - ЄДРІСІ).

2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

витяг - довідковий документ, підписаний уповноваженою особою держателя ЄДРІСІ, який надається на запит юридичних або фізичних осіб з урахуванням обмежень щодо інсайдерської інформації, встановлених Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок";

держатель ЄДРІСІ - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія), яка забезпечує зберігання та функціонування ЄДРІСІ, надає витяги з нього;

ЄДРІСІ - інформаційна база даних про інститути спільного інвестування (далі - ІСІ), яка забезпечує зберігання інформації про ІСІ;

запит на отримання витягу з ЄДРІСІ (далі - запит) - документ, складений будь-якою фізичною або юридичною особою з метою одержання витягу з ЄДРІСІ;

інвестиційна декларація - документ, що є складовою частиною регламенту ІСІ та додатком до договору з компанією з управління активами, в якому визначаються основні напрями та обмеження інвестиційної діяльності ІСІ;

регламент ІСІ - документ, який визначає особливості діяльності ІСІ;

реєстраційний код за ЄДРІСІ - код запису в ЄДРІСІ;

свідоцтво про внесення ІСІ до ЄДРІСІ (далі - Свідоцтво) - документ, що видається Комісією після реєстрації регламенту ІСІ та засвідчує внесення фонду до ЄДРІСІ;

строк діяльності ІСІ - строк, встановлений регламентом строкового ІСІ, протягом якого ІСІ здійснює свою діяльність;

унесення запису до ЄДРІСІ - унесення запису до інформаційної бази даних про ІСІ, яка забезпечує зберігання інформації про ІСІ.

Інші терміни вживаються у цьому Положенні відповідно до Законів України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", "Про акціонерні товариства", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні".

3. Дія цього Положення поширюється на ІСІ, які створюються та здійснюють свою діяльність відповідно до Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" та інших нормативно-правових актів.

4. Це Положення визначає порядок реєстрації Комісією звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій з метою формування початкового статутного капіталу (фонду) корпоративного інвестиційного фонду, регламенту ІСІ (змін до нього), внесення Комісією ІСІ до ЄДРІСІ та ведення ЄДРІСІ, а також видачі Комісією Свідоцтва.

5. Підставою для внесення ІСІ до ЄДРІСІ є зареєстрований в установленому Комісією порядку регламент ІСІ. Внесення ІСІ до ЄДРІСІ здійснюється шляхом присвоєння ІСІ реєстраційного коду. У разі внесення ІСІ до ЄДРІСІ видається Свідоцтво.

6. Діяльність із спільного інвестування здійснюється після внесення ІСІ до ЄДРІСІ та отримання Свідоцтва.

7. Реєстрація звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій з метою формування початкового статутного капіталу (фонду) корпоративного інвестиційного фонду, реєстрація регламенту ІСІ (змін до нього) та внесення ІСІ до ЄДРІСІ здійснюються протягом 30 робочих днів з дати надходження до Комісії документів згідно з цим Положенням.

За письмовою заявою заявника строк розгляду документів подовжується, але не більше ніж на 15 робочих днів з дати подання такої заяви.

8. Реєстрація регламенту ІСІ та внесення його до ЄДРІСІ, реєстрація змін до регламенту ІСІ, а також видача витягів із ЄДРІСІ є платними послугами, розмір плати за надання яких встановлено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 року N 419-р "Про встановлення плати за послуги, що надаються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку".

Кошти за надання Комісією зазначених послуг спрямовуються до державного бюджету.

9. Державні органи звільняються від плати за одержання на їх запит витягів з ЄДРІСІ, якщо такий запит подається у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законодавством.

10. Зведені дані ЄДРІСІ є відкритими для користування.

11. У разі припинення діяльності ІСІ такий ІСІ вилучається з ЄДРІСІ, Свідоцтво анулюється.

II. Порядок реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій з метою формування початкового статутного капіталу (фонду) корпоративного інвестиційного фонду, регламенту корпоративного інвестиційного фонду та внесення корпоративного інвестиційного фонду до ЄДРІСІ

1. Протягом шести місяців з дня державної реєстрації корпоративного інвестиційного фонду як юридичної особи корпоративний інвестиційний фонд зобов'язаний зареєструвати регламент.

2. Корпоративний інвестиційний фонд з метою реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій з метою формування початкового статутного капіталу (фонду) корпоративного інвестиційного фонду, регламенту корпоративного інвестиційного фонду та внесення корпоративного інвестиційного фонду до ЄДРІСІ подає до Комісії такі документи:

а) заяву про реєстрацію звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій з метою формування початкового статутного капіталу (фонду) корпоративного інвестиційного фонду, регламенту ІСІ та внесення корпоративного інвестиційного фонду до ЄДРІСІ згідно з додатком 1;

б) копію свідоцтва про державну реєстрацію корпоративного інвестиційного фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного інвестиційного фонду;

в) оригінал (копію) протоколу (витягу з протоколу):

зборів засновників корпоративного інвестиційного фонду, який містить рішення щодо затвердження тексту регламенту та інвестиційної декларації фонду, засвідчений підписами засновників, а в разі, якщо засновниками є юридичні особи, їх печатками;

установчих зборів корпоративного інвестиційного фонду, який містить рішення щодо затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій, засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного інвестиційного фонду;

г) звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій корпоративного інвестиційного фонду з метою формування початкового статутного капіталу (фонду) у двох примірниках, засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного інвестиційного фонду, згідно з додатком 2;

ґ) нотаріально засвідчену копію статуту корпоративного інвестиційного фонду (змін до нього);

д) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду;

е) копію ліцензії компанії з управління активами, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами;

є) оригінал платіжного доручення (копію платіжного доручення, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного інвестиційного фонду), що підтверджує здійснення оплати за реєстрацію регламенту ІСІ та внесення його до ЄДРІСІ;

ж) регламент, затверджений засновниками корпоративного інвестиційного фонду, засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного інвестиційного фонду, зміст якого має відповідати вимогам пункту 3 цього розділу (у двох примірниках);

з) інформацію про пов'язаних осіб корпоративного інвестиційного фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного інвестиційного фонду (додаток 3). Інформація не може мати давність більше двох місяців з дати її складання;

и) оригінал (нотаріально засвідчену копію) договору з компанією з управління активами, затвердженого вищим органом корпоративного інвестиційного фонду;

і) оригінал (нотаріально засвідчену копію) договору зі зберігачем, затвердженого вищим органом корпоративного інвестиційного фонду;

ї) оригінал (нотаріально засвідчену копію) договору з реєстроутримувачем (при документарній формі існування акцій), затвердженого наглядовою радою фонду, крім випадків, передбачених законодавством;

й) оригінал (нотаріально засвідчену копію) договору з депозитарієм (при бездокументарній формі існування акцій), затвердженого наглядовою радою фонду.

3. Регламент корпоративного інвестиційного фонду повинен містити:

а) повне та скорочене (у разі наявності) найменування корпоративного інвестиційного фонду;

б) ідентифікаційний код за ЄДРПОУ корпоративного інвестиційного фонду;

в) місцезнаходження корпоративного інвестиційного фонду;

г) дату та номер свідоцтва про державну реєстрацію корпоративного інвестиційного фонду та найменування органу, що здійснив таку реєстрацію;

ґ) строк діяльності корпоративного інвестиційного фонду (для строкового ІСІ);

д) умови, за яких може бути проведена заміна компанії з управління активами або зберігача, та порядок такої заміни із зазначенням дій, спрямованих на захист прав акціонерів;

е) порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) акцій;

є) порядок визначення розміру винагороди компанії з управління активами та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю корпоративного інвестиційного фонду, що відшкодовуються за рахунок активів такого фонду;

ж) порядок розподілу прибутку корпоративного інвестиційного фонду (для закритого корпоративного інвестиційного фонду);

з) порядок та строки викупу корпоративним інвестиційним фондом своїх акцій на вимогу інвесторів, у тому числі порядок подання заявок на викуп акцій та підстави відповідно до законодавства України, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок;

и) напрями інвестицій (інвестиційну декларацію);

і) мінімальну вартість договорів (угод) щодо активів корпоративного інвестиційного фонду, укладених компанією з управління активами, які підлягають затвердженню наглядовою радою фонду.

4. У разі відповідності поданих документів законодавству уповноважена особа Комісії здійснює реєстрацію звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій з метою формування початкового статутного капіталу (фонду) корпоративного інвестиційного фонду, регламенту корпоративного інвестиційного фонду та вносить ІСІ до ЄДРІСІ.

Звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій корпоративного інвестиційного фонду з метою формування початкового статутного капіталу (фонду) та текст регламенту корпоративного інвестиційного фонду засвідчуються штампом (написом) "ЗАРЕЄСТРОВАНО" із зазначенням дати їх реєстрації, підписом уповноваженої особи Комісії та печаткою Комісії.

Один примірник зареєстрованого звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій з метою формування початкового статутного капіталу (фонду) корпоративного інвестиційного фонду та зареєстрованого регламенту корпоративного інвестиційного фонду видається заявнику.

Одночасно з реєстрацією звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій з метою формування початкового статутного капіталу (фонду) корпоративного інвестиційного фонду, регламенту ІСІ та внесенням ІСІ до ЄДРІСІ відбувається заміна тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій на свідоцтво про реєстрацію випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду згідно з додатком 4, а також видається Свідоцтво згідно з додатком 5.

5. Дата реєстрації регламенту корпоративного інвестиційного фонду є датою внесення такого фонду до ЄДРІСІ.

6. У разі внесення змін до договорів, зазначених у підпунктах "и", "і" пункту 2 цього розділу, до Комісії подаються оригінали (нотаріально засвідчені копії) таких договорів або змін до договорів протягом 7 календарних днів з дня їх затвердження загальними зборами акціонерів корпоративного інвестиційного фонду.

7. У разі внесення змін до договорів, зазначених в підпунктах "ї", "й" пункту 2 цього розділу, до Комісії подаються оригінали (нотаріально засвідчені копії) таких договорів або змін до договорів протягом 7 календарних днів з дня їх затвердження наглядовою радою корпоративного інвестиційного фонду.

III. Порядок реєстрації регламенту пайового інвестиційного фонду та внесення пайового інвестиційного фонду до ЄДРІСІ

1. Пайовий інвестиційний фонд вважається створеним з дня його реєстрації в ЄДРІСІ.

2. Компанія з управління активами з метою реєстрації регламенту та внесення пайового інвестиційного фонду до ЄДРІСІ подає до Комісії такі документи:

а) заяву про реєстрацію регламенту ІСІ та внесення пайового інвестиційного фонду до ЄДРІСІ згідно з додатком 6;

б) оригінал (копію) протоколу (іншого документа) або витягу з протоколу (іншого документа) уповноваженого органу компанії з управління активами, що містить рішення про створення пайового інвестиційного фонду, затвердження тексту регламенту та інвестиційної декларації фонду, засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами;

в) регламент, затверджений уповноваженим органом компанії з управління активами, засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами, зміст якого має відповідати вимогам пункту 3 цього розділу (у двох примірниках);

г) нотаріально засвідчену копію статуту компанії з управління активами (змін до нього);

ґ) копію свідоцтва про державну реєстрацію компанії з управління активами, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами;

д) оригінал платіжного доручення (копію платіжного доручення, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами), що підтверджує здійснення оплати за реєстрацію регламенту ІСІ та внесення його до ЄДРІСІ;

е) довідку (в довільній формі), засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами, яка містить відомості щодо:

керівника виконавчого органу компанії з управління активами (посада, прізвище, ім'я, по батькові);

номерів телефону та факсу компанії з управління активами;

серії, номера, дати видачі ліцензії на провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) та строку її дії.

У разі зміни відомостей, зазначених у цій довідці, компанія з управління активами зобов'язана протягом 7 календарних днів з дня виникнення таких змін письмово повідомити про ці зміни Комісію.

3. Регламент пайового інвестиційного фонду повинен містити:

а) повне та скорочене (в разі наявності) найменування пайового інвестиційного фонду;

б) строк діяльності фонду (для строкового пайового інвестиційного фонду);

в) форму існування та форму випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду;

г) порядок утворення, склад, компетенцію та порядок здійснення діяльності наглядової ради пайового інвестиційного фонду;

ґ) порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду;

д) порядок розподілу прибутку пайового інвестиційного фонду (для закритого пайового інвестиційного фонду);

е) порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду на вимогу інвесторів, у тому числі порядок подання заявок на викуп інвестиційних сертифікатів та підстави відповідно до законодавства України, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок;

є) напрями інвестицій (інвестиційну декларацію);

ж) порядок визначення розміру винагороди компанії з управління активами та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю пайового інвестиційного фонду, що відшкодовуються за рахунок активів такого фонду;

з) повне та скорочене (у разі наявності) найменування компанії з управління активами;

и) ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами;

і) місцезнаходження компанії з управління активами.

4. У разі відповідності поданих документів законодавству уповноважена особа Комісії реєструє регламент пайового інвестиційного фонду.

Текст регламенту пайового інвестиційного фонду засвідчується штампом (написом) "ЗАРЕЄСТРОВАНО" із зазначенням дати реєстрації, підписом уповноваженої особи Комісії та печаткою Комісії.

Один примірник зареєстрованого регламенту пайового інвестиційного фонду та Свідоцтва згідно з додатком 7 видається заявнику.

5. Дата реєстрації регламенту пайового інвестиційного фонду є датою внесення цього фонду до ЄДРІСІ.

IV. Порядок реєстрації змін до регламенту ІСІ

1. Будь-які зміни до регламенту ІСІ реєструються в Комісії.

У разі внесення змін до тексту регламенту ІСІ після реєстрації проспекту емісії цінних паперів ІСІ зміни до тексту регламенту ІСІ реєструються одночасно з реєстрацією змін до проспекту емісії цінних паперів ІСІ. При цьому окремий пакет документів для реєстрації змін до регламенту не подається.

2. Забороняється змінювати вид та тип ІСІ.

3. Для реєстрації змін до регламенту корпоративного інвестиційного фонду компанія з управління активами протягом 7 календарних днів з дня їх затвердження загальними зборами акціонерів корпоративного інвестиційного фонду подає до Комісії такі документи:

а) заяву про реєстрацію змін до регламенту корпоративного інвестиційного фонду згідно з додатком 8 або заяву про реєстрацію змін до регламенту корпоративного інвестиційного фонду та заміну Свідоцтва згідно з додатком 9;

б) оригінал протоколу загальних зборів акціонерів корпоративного інвестиційного фонду, що містить рішення про затвердження змін до регламенту фонду та текст змін із зазначенням причини внесення змін, засвідчений підписом голови та секретаря загальних зборів акціонерів фонду і печаткою корпоративного інвестиційного фонду, або копію протоколу (витяг з протоколу), засвідчену(ий) підписом уповноваженої особи корпоративного інвестиційного фонду та печаткою корпоративного інвестиційного фонду;

в) текст змін до регламенту, затверджений загальними зборами акціонерів фонду, засвідчений підписом уповноваженої особи корпоративного інвестиційного фонду та печаткою корпоративного інвестиційного фонду (у двох примірниках);

г) оригінал платіжного доручення (копію платіжного доручення, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами), що підтверджує здійснення оплати за внесення змін до регламенту ІСІ;

ґ) нотаріально засвідчену копію змін до статуту корпоративного інвестиційного фонду, у разі якщо зміни до регламенту цього фонду пов'язані зі змінами до статуту корпоративного інвестиційного фонду;

д) копію свідоцтва про державну реєстрацію корпоративного інвестиційного фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного інвестиційного фонду, у разі якщо зміни до регламенту цього фонду пов'язані зі змінами реквізитів зазначеного свідоцтва;

е) оригінал Свідоцтва у разі його заміни.

4. Для реєстрації змін до регламенту пайового інвестиційного фонду компанія з управління активами протягом 7 календарних днів з дня їх затвердження наглядовою радою пайового інвестиційного фонду (у разі її створення) або уповноваженим органом компанії з управління активами подає до Комісії такі документи:

а) заяву про реєстрацію змін до регламенту пайового інвестиційного фонду згідно з додатком 10 або заяву про реєстрацію змін до регламенту пайового інвестиційного фонду та заміну Свідоцтва згідно з додатком 11;

б) оригінал (копію) протоколу або витяг з протоколу засідання наглядової ради фонду, що містить рішення про затвердження змін до регламенту та текст змін із зазначенням причини внесення змін, засвідчений підписом керівника та печаткою компанії з управління активами, уповноваженої особи наглядової ради фонду, у разі її створення. Якщо наглядову раду не створено, подається рішення уповноваженого органу компанії з управління активами про затвердження змін до регламенту із зазначенням причини внесення змін та текстом змін, засвідчене підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами;

в) текст змін до регламенту (у двох примірниках), затверджений рішенням наглядової ради пайового інвестиційного фонду, засвідчений підписом керівника та печаткою компанії з управління активами, уповноваженої особи наглядової ради фонду, у разі її створення. Якщо наглядову раду не створено, подається текст змін до регламенту фонду, затверджений уповноваженим органом компанії з управління активами, засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами;

г) оригінал платіжного доручення (копію платіжного доручення, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами), що підтверджує здійснення оплати за внесення змін до регламенту ІСІ;

ґ) копію свідоцтва про державну реєстрацію компанії з управління активами, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами, у разі внесення змін до регламенту пайового інвестиційного фонду, які пов'язані зі зміною реквізитів цього свідоцтва;

д) оригінал Свідоцтва у разі його заміни;

е) довідку (в довільній формі), засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами, про те, що на дату затвердження змін до регламенту фонду наглядову раду пайового інвестиційного фонду не створено (подається в разі відсутності наглядової ради пайового інвестиційного фонду).

5. У разі відповідності поданих документів на реєстрацію змін до регламенту ІСІ вимогам законодавства уповноважена особа Комісії реєструє зміни до регламенту ІСІ, а у разі якщо зміст цих змін передбачає заміну Свідоцтва, здійснює таку заміну шляхом видачі нового Свідоцтва згідно з додатком 12 (для корпоративного інвестиційного фонду) або додатком 13 (для пайового інвестиційного фонду). При цьому попереднє Свідоцтво анулюється.

Текст змін до регламенту ІСІ засвідчується штампом (написом) "ЗАРЕЄСТРОВАНО" із зазначенням дати реєстрації, підписом уповноваженої особи Комісії та печаткою Комісії. Один примірник зареєстрованих змін до регламенту видається заявнику.

Підставою для внесення змін до ЄДРІСІ є реєстрація змін до регламенту ІСІ.

V. Порядок подовження строку діяльності строкового ІСІ

1. Подовження строку діяльності строкового ІСІ дозволяється лише у разі зменшення вартості чистих активів ІСІ на 20 відсотків та більше протягом останніх 12 місяців строку діяльності такого ІСІ.

У такому разі ІСІ зобов'язаний здійснити викуп власних цінних паперів у акціонерів (учасників), які голосували проти прийняття такого рішення, а також у акціонерів (учасників), які не брали участі в голосуванні по такому рішенню та вимагають від ІСІ викупу його цінних паперів у порядку, встановленому Положенням про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженим рішенням Комісії від 09.01.2003 N 3, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.02.2003 за N 92/7413 (із змінами).

Повторне подовження строку діяльності строкових ІСІ заборонено.

2. Подовження строку діяльності корпоративного інвестиційного фонду здійснюється у такій послідовності:

2.1. Прийняття загальними зборами акціонерів корпоративного інвестиційного фонду рішення щодо подовження строку його діяльності та затвердження повідомлення для акціонерів цього фонду про таке рішення (далі - Повідомлення). Таке рішення приймається не раніше ніж за три місяці до закінчення строку діяльності такого фонду.

Повідомлення повинно містити відомості про:

прийняте рішення загальними зборами акціонерів корпоративного інвестиційного фонду щодо подовження строку його діяльності;

порядок викупу акцій у акціонерів фонду, які голосували проти прийняття такого рішення, а також у акціонерів, які не брали участі в голосуванні по такому рішенню та вимагають від ІСІ викупу його акцій, який повинен містити інформацію щодо:

місця подання заявок про викуп акцій (далі - заявка);

переліку документів, які необхідно подати фізичним та юридичним особам для викупу акцій та здійснення розрахунків з акціонерами;

розрахункової вартості акцій, за якою здійснюватимуться розрахунки з акціонерами;

дати початку та закінчення приймання заявок від акціонерів;

строку, протягом якого здійснюватимуться такі розрахунки;

застереження щодо депонування коштів на ім'я акціонера в банківській установі, якщо акціонер подав заявку з метою викупу його акцій, але не звернувся за розрахунками в установлені строки.

2.2. Компанія з управління активами протягом 5 робочих днів з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів корпоративного інвестиційного фонду щодо подовження строку його діяльності:

а) публікує Повідомлення в тих самих друкованих засобах масової інформації, в яких було опубліковано повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів;

б) повідомляє Комісію в довільній формі про прийняте рішення, надає довідку про вартість чистих активів фонду станом на дату, що передує дню прийняття такого рішення, та довідку про вартість чистих активів фонду станом на дату зменшення вартості чистих активів фонду на 20 відсотків та більше протягом останніх 12 місяців строку діяльності фонду перед прийняттям рішення про подовження строку діяльності фонду згідно з Положенням про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженим рішенням Комісії від 02.07.2002 N 201, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.07.2002 за N 606/6894 (із змінами), засвідчені підписами уповноваженої особи та головного бухгалтера компанії з управління активами, зберігача та їх печатками. У разі відсутності у штатному розкладі компанії з управління активами посади головного бухгалтера довідка про вартість чистих активів корпоративного інвестиційного фонду підписується уповноваженою особою компанії з управління активами, зберігача, аудитором (аудиторською фірмою) та засвідчується їх печатками;

в) здійснює інші заходи відповідно до вимог законодавства з питань діяльності акціонерних товариств.

2.3. Протягом 7 календарних днів з дня прийняття змін до проспекту емісії акцій корпоративного інвестиційного фонду та тексту регламенту цього фонду, який є складовою частиною проспекту емісії акцій зазначеного фонду, але не пізніше 15 робочих днів з дати прийняття рішення щодо подовження строку діяльності фонду, компанія з управління активами подає до Комісії пакет документів для реєстрації змін до регламенту та змін до проспекту емісії акцій фонду відповідно до Положення про порядок реєстрації випуску акцій з метою здійснення діяльності зі спільного інвестування корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Комісії від 21.12.2006 N 1585, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.01.2007 за N 46/13313 (із змінами).

3. Подовження строку діяльності пайового інвестиційного фонду здійснюється у такій послідовності:

3.1. Прийняття наглядовою радою пайового інвестиційного фонду (у разі її створення) або уповноваженим органом компанії з управління активами рішення щодо подовження строку його діяльності та затвердження повідомлення для учасників фонду про таке рішення (далі - Повідомлення). Таке рішення приймається не раніше ніж за три місяці до закінчення строку діяльності такого фонду.

Повідомлення повинно містити відомості про:

прийняте рішення щодо подовження строку діяльності пайового інвестиційного фонду;

порядок викупу інвестиційних сертифікатів у учасників фонду, які голосували проти прийняття такого рішення, а також у учасників, які не брали участі в голосуванні по такому рішенню та вимагають від ІСІ викупу його інвестиційних сертифікатів, який повинен містити інформацію про:

місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів (далі - заявка);

перелік документів, які необхідно подати фізичним та юридичним особам для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з учасниками;

розрахункову вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками;

дату початку та закінчення приймання заявок від учасників;

строк, протягом якого здійснюватимуться такі розрахунки;

застереження про депонування коштів у банківській установі, якщо учасник подав заявку з метою викупу його інвестиційних сертифікатів, але не звернувся за розрахунками в установлені строки.

3.2. Протягом 5 робочих днів з дати прийняття рішення відповідним уповноваженим органом компанії з управління активами про подовження строку діяльності пайового інвестиційного фонду компанія з управління активами цього фонду:

а) публікує Повідомлення в офіційних друкованих засобах масової інформації Комісії;

б) у письмовій формі повідомляє персонально всіх учасників пайового інвестиційного фонду про прийняте рішення щодо подовження строку його діяльності, а також про порядок викупу інвестиційних сертифікатів фонду в учасників фонду;

в) повідомляє Комісію в довільній формі про прийняте рішення, надає довідку про вартість чистих активів фонду станом на дату, що передує дню прийняття такого рішення, та довідку про вартість чистих активів фонду станом на дату зменшення вартості чистих активів фонду на 20 відсотків та більше протягом останніх 12 місяців строку діяльності фонду перед прийняттям рішення про подовження строку діяльності фонду згідно з Положенням про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженим рішенням Комісії від 02.07.2002 N 201, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.07.2002 за N 606/6894 (із змінами), засвідчені підписами уповноваженої особи та головного бухгалтера компанії з управління активами, зберігача та їх печатками. У разі відсутності у штатному розкладі компанії з управління активами посади головного бухгалтера довідка про вартість чистих активів пайового інвестиційного фонду підписується уповноваженою особою компанії з управління активами, зберігача, аудитором (аудиторською фірмою) та засвідчується їх печатками.

3.3. Протягом 7 календарних днів з дня прийняття змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду та тексту регламенту цього фонду, який є складовою частиною проспекту емісії інвестиційних сертифікатів зазначеного фонду, але не пізніше 15 робочих днів з дати прийняття рішення щодо подовження строку діяльності фонду, компанія з управління активами подає до Комісії пакет документів для реєстрації змін до регламенту та змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду відповідно до нормативно-правового акта, який регулює порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду.

VI. Інформація, що вноситься до ЄДРІСІ

1. Порядок внесення до ЄДРІСІ інформації щодо корпоративного інвестиційного фонду

1.1. Одночасно з реєстрацією регламенту корпоративного інвестиційного фонду до ЄДРІСІ вноситься така інформація:

а) повне найменування корпоративного інвестиційного фонду;

б) ідентифікаційний код за ЄДРПОУ корпоративного інвестиційного фонду;

в) місцезнаходження корпоративного інвестиційного фонду;

г) дата та номер свідоцтва про державну реєстрацію корпоративного інвестиційного фонду;

ґ) строк діяльності корпоративного інвестиційного фонду (для строкового ІСІ);

д) дата реєстрації регламенту корпоративного інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ, дата і номер Свідоцтва;

е) дата та номер свідоцтва про випуск акцій корпоративного інвестиційного фонду;

є) загальна сума випуску акцій, номінальна вартість, кількість, форма випуску та форма існування акцій;

ж) відомості про компанію з управління активами (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон, серія, номер, дата видачі та строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами);

з) відомості про зберігача (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон, серія, номер, дата видачі та строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів).

1.2. Після реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування, до ЄДРІСІ вноситься така інформація:

а) відомості про аудитора (аудиторську фірму) із зазначенням повного найменування, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження (для юридичних осіб), прізвища, імені, по батькові (для фізичних осіб), а також строків дії свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України, та свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, виданого Комісією;

б) відомості про реєстроутримувача (депозитарій) - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон, серія, номер, дата видачі та строк дії відповідної ліцензії;

в) відомості про незалежного оцінювача майна (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон, серія, номер, дата видачі та строк дії сертифіката суб'єкта оціночної діяльності);

г) дата реєстрації проспекту емісії акцій;

ґ) номер, дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду з метою здійснення спільного інвестування;

д) загальна сума випуску акцій, номінальна вартість, кількість, форма випуску та форма існування акцій;

е) дата закінчення розміщення акцій у форматі дд/мм/рр (для строкових фондів);

є) інтервал викупу цінних паперів (для інтервальних ІСІ).

2. Порядок внесення до ЄДРІСІ інформації щодо пайового інвестиційного фонду.

2.1. Одночасно з реєстрацією регламенту пайового інвестиційного фонду до ЄДРІСІ вноситься така інформація:

а) відомості про компанію з управління активами (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон, серія, номер, дата видачі та строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами);

б) повне найменування пайового інвестиційного фонду;

в) дата реєстрації регламенту пайового інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ, дата і номер Свідоцтва;

г) строк діяльності пайового інвестиційного фонду (для строкового пайового інвестиційного фонду).

2.2. Після реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду до ЄДРІСІ вноситься така інформація:

а) дата реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів;

б) номер, дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів;

в) загальна сума випуску інвестиційних сертифікатів, номінальна вартість, кількість, форма випуску та форма існування інвестиційних сертифікатів;

г) дата закінчення розміщення інвестиційних сертифікатів у форматі дд/мм/рр (для строкового фонду);

ґ) інтервал викупу цінних паперів (для інтервальних ІСІ);

д) відомості про аудитора (аудиторську фірму) із зазначенням повного найменування, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження (для юридичних осіб), прізвища, імені, по батькові (для фізичних осіб), а також строків дії свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України, та свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, виданого Комісією;

е) відомості про зберігача (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон, серія, номер, дата видачі та строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів);

є) відомості про реєстроутримувача (депозитарій) - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон, серія, номер, дата видачі та строк дії відповідної ліцензії;

ж) відомості про незалежного оцінювача майна (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон, серія, номер, дата видачі та строк дії сертифіката суб'єкта оціночної діяльності).

VII. Відмова у реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій з метою формування початкового статутного капіталу (фонду) корпоративного інвестиційного фонду, регламенту ІСІ (змін до нього) та внесенні ІСІ до ЄДРІСІ

1. У разі невідповідності законодавству поданих документів на реєстрацію регламенту та внесення ІСІ до ЄДРІСІ, змін до регламенту ІСІ Комісія відмовляє в такій реєстрації.

2. Підставою для відмови в реєстрації регламенту та внесення ІСІ до ЄДРІСІ, а також у реєстрації змін до регламенту може бути:

а) невідповідність поданих документів вимогам законодавства України;

б) наявність у поданих документах недостовірної інформації.

3. Повідомлення про відмову в реєстрації регламенту та внесення ІСІ до ЄДРІСІ, а також про відмову в реєстрації змін до регламенту із зазначенням підстав відмови та виключним переліком зауважень надсилаються заявнику не пізніше 3 робочих днів після закінчення строку, визначеного Законом України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" для реєстрації.

4. У разі відмови в реєстрації всі подані документи залишаються в Комісії для захисту інтересів Комісії в судах та інших органах при вирішенні спірних питань.

Після усунення причин, що були підставою для відмови, заявник має право повторно подати на реєстрацію заяву та відповідні документи.

У разі якщо заявником повністю враховані зауваження Комісії та не внесено жодних інших змін до тексту документів, Комісія не має права відмовити у реєстрації поданих документів.

5. На письмовий запит заявника уповноважена особа Комісії приймає рішення щодо повернення наданих оригіналів документів, що видані Комісією.

6. Заява про реєстрацію регламенту (змін до нього) та внесення ІСІ до ЄДРІСІ залишається без розгляду, якщо:

а) відсутній будь-який документ, подання якого передбачено законодавством;

б) документи оформлені з порушенням вимог цього Положення.

7. Про залишення заяви без розгляду Комісія повідомляє заявника в письмовій формі протягом 7 календарних днів із зазначенням підстав залишення заяви без розгляду. У такому разі документи повертаються заявнику, про що робиться відповідна відмітка на заяві.

Після усунення причин, що були підставою для залишення заяви без розгляду, заявник має право повторно подати на реєстрацію заяву та відповідні документи.

VIII. Отримання витягів з ЄДРІСІ

1. Для отримання витягу з ЄДРІСІ держателю ЄДРІСІ подається запит.

До запиту додається оригінал або копія платіжного доручення про внесення плати за одержання витягу з ЄДРІСІ.

2. Держатель ЄДРІСІ відмовляє у наданні витягу в разі:

відсутності документа про внесення плати за одержання витягу;

внесення плати не в повному обсязі.

Відмова у наданні витягу надається в письмовій формі із зазначенням причин відмови.

IX. Порядок видачі дубліката Свідоцтва

1. Видача дубліката Свідоцтва здійснюється у разі втрати або пошкодження Свідоцтва на підставі документів, поданих до Комісії.

2. Для отримання дубліката Свідоцтва уповноважена особа заявника надає до Комісії такі документи:

а) заяву про видачу дубліката Свідоцтва згідно з додатком 14 (для корпоративного інвестиційного фонду) або додатком 15 (для пайового інвестиційного фонду);

б) копію Свідоцтва, оригінал якого втрачено (у разі наявності такої копії), засвідчену підписом голови наглядової ради та печаткою корпоративного інвестиційного фонду або підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду;

в) не придатне для користування Свідоцтво (у разі пошкодження Свідоцтва);

г) копію публікації в офіційному друкованому виданні Комісії про втрату Свідоцтва, засвідчену підписом голови наглядової ради та печаткою корпоративного інвестиційного фонду або підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду (у разі втрати такого Свідоцтва).

3. Комісія протягом 10 робочих днів з дати надходження заяви та необхідних документів, зазначених у пункті 2 цього розділу, видає дублікат Свідоцтва з написом у правому верхньому куті слова "Дублікат" та зазначенням дати його видачі.

4. Дублікат Свідоцтва засвідчується підписом уповноваженої особи Комісії та печаткою Комісії.

5. Дублікат Свідоцтва видається уповноваженій особі заявника.

6. Заява про видачу дубліката Свідоцтва залишається без розгляду, якщо:

а) заява не відповідає вимогам цього Положення та/або підписана особою, яка не має на це повноважень;

б) відсутній будь-який документ, подання якого передбачено пунктом 2 цього розділу;

в) документи оформлені з порушенням вимог, встановлених пунктом 2 цього розділу.

7. Про залишення заяви без розгляду Комісія повідомляє заявника в письмовій формі протягом 7 календарних днів із зазначенням підстав залишення заяви без розгляду. У такому разі документи повертаються заявнику, про що робиться відповідна відмітка на заяві.

Після усунення причин, що були підставою для залишення заяви без розгляду, заявник має право повторно подати на реєстрацію заяву та відповідні документи.

X. Прикінцеві положення

1. Відповідальність за достовірність інформації, що подається до Комісії, несуть особи, які підписали документи.

2. Документи, які подаються до Комісії на 2-х і більше аркушах, повинні бути обов'язково прошиті та пронумеровані.

3. Протягом 15 календарних днів від дати реєстрації регламенту ІСІ та внесення ІСІ до ЄДРІСІ компанія з управління активами подає до відповідного територіального управління Комісії інформацію щодо внесення ІСІ до ЄДРІСІ.

 

Начальник управління
спільного інвестування
 

 
Є. Іванов
 

 

"___" _____________ 20__ року N
             (дата подання заяви) 

ЗАЯВА
про реєстрацію звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій з метою формування початкового статутного капіталу (фонду) корпоративного інвестиційного фонду, регламенту інституту спільного інвестування та внесення корпоративного інвестиційного фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування

____________________________________________________________________________________,
                       (повне найменування корпоративного інвестиційного фонду, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

місцезнаходження корпоративного інвестиційного фонду __________________________________,

телефон корпоративного інвестиційного фонду ___________________________________________,

строк діяльності корпоративного інвестиційного фонду (для строкового корпоративного інвестиційного фонду) ________________________________________________________________,

розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу (фонду) корпоративного інвестиційного фонду згідно з його статутом ___________________________________________________________,

просить зареєструвати звіт про результати розміщення акцій з метою формування початкового статутного капіталу (фонду) корпоративного інвестиційного фонду, регламент корпоративного інвестиційного фонду та внести корпоративний інвестиційний фонд до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування

Перелік документів додається 

_____________________________
  (уповноважена особа корпоративного
  інвестиційного фонду)

                                                М. П. 

________
(підпис) 

_____________________
(прізвище, ініціали) 

 

"___" _____________ 20__ року N
             (дата складання звіту) 

Звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій корпоративного інвестиційного фонду з метою формування початкового статутного капіталу (фонду)

Повне найменування корпоративного інвестиційного фонду, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

1. Фактична дата початку розміщення акцій 

 

2. Фактична дата закінчення розміщення акцій 

 

3. Загальна номінальна вартість фактично розміщених акцій, грн. 

 

4. Загальна кількість розміщених акцій, шт. 

 

5. Загальна кількість акцій щодо кожного із засновників, шт. 

 

6. Загальна сума коштів, одержаних під час розміщення акцій, грн., у такому розподілі: 

 

грошові кошти, унесені як плата за акції, із зазначенням кількості акцій 

 

вартісна оцінка майна, цінних паперів та ін., унесених як плата за акції, із зазначенням кількості акцій 

 

вартість іноземної валюти, унесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій 

 

___________________________
(уповноважена особа корпоративного
інвестиційного фонду)

                                            М. П. 

________
(підпис) 

_____________________
(прізвище, ініціали) 

 

Інформація про пов'язаних осіб корпоративного інвестиційного фонду

Інформація про власників та голову наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду

Група 

N
з/п 

Повне найменування юридичної особи - власника (акціонера) корпоративного інвестиційного фонду чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - власника (акціонера) та голови наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - власника корпоративного інвестиційного фонду або ідентифікаційний номер за ДРФО фізичної особи (за наявності) 

Місцезнаходження юридичної особи чи паспортні дані фізичної особи, щодо якої подається інформація 

Частка в статутному капіталі (фонді) корпоративного інвестиційного фонду, % 

А 

 

Власники - фізичні особи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б 

 

Власники - юридичні особи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

 

Голова наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду 

 

 

 

 

 

Усього: 

 

 

100 

Інформація про пов'язаних осіб засновників (акціонерів) корпоративного інвестиційного фонду - фізичних осіб

N
з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - засновника (акціонера), членів її сім'ї та інших пов'язаних осіб 

Ідентифікаційний номер за ДРФО 

Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність* 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність 

Найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність 

Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність 

Частка в статутному капіталі (фонді) пов'язаної особи, % 

Посада у пов'язаній особі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* т - торговці цінними паперами; р - реєстратори; к - компанії з управління активами інституційних інвесторів; д - депозитарії; з - зберігачі; о - організатори торгівлі; н - незалежні оцінювачі майна; а - аудитори; і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому перевищує 20 %).

Інформація про юридичних осіб, у яких власники (акціонери) корпоративного інвестиційного фонду - юридичні особи - беруть участь

N
з/п 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ власників 

Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність* 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність 

Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність 

Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність 

Частка в статутному капіталі (фонді), % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* т - торговці цінними паперами; р - реєстратори; к - компанії з управління активами інституційних інвесторів; д - депозитарії; з - зберігачі; о - організатори торгівлі; н - незалежні оцінювачі майна; а - аудитори; і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому перевищує 20 %).

Інформація про осіб, які володіють більше ніж 20 % статутного капіталу (фонду) юридичних осіб - засновників (акціонерів) корпоративного інвестиційного фонду

N
з/п 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ власника (акціонера) 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або ідентифікаційний номер за ДРФО фізичної особи (за наявності) - власника (акціонера) корпоративного інвестиційного фонду 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - власника (акціонера) корпоративного інвестиційного фонду 

Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи - власника (акціонера) корпоративного інвестиційного фонду 

Частка в статутному капіталі (фонді) корпоративного інвестиційного фонду, % 

 

 

 

 

 

 

Інформація про юридичних осіб, у яких корпоративний інвестиційний фонд бере участь

N
з/п 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ корпоративного інвестиційного фонду 

Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність* 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність 

Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність 

Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність 

Частка в статутному капіталі (фонді) юридичної особи, % 

1

2

3

4

5

6

7

  

  

  

  

  

  

  

____________
* т - торговці цінними паперами; р - реєстратори; к - компанії з управління активами інституційних інвесторів; д - депозитарії; з - зберігачі; о - організатори торгівлі; н - незалежні оцінювачі майна; а - аудитори; і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому перевищує 20 %).

Інформація про пов'язаних осіб голови наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду

N
з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові голови наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду, членів його сім'ї 

Ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності) 

Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність* 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність 

Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність 

Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність 

Частка в статутному капіталі (фонді) пов'язаної особи, % 

Посада у пов'язаній особі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* т - торговці цінними паперами; р - реєстратори; к - компанії з управління активами інституційних інвесторів; д - депозитарії; з - зберігачі; о - організатори торгівлі; н - незалежні оцінювачі майна; а - аудитори; і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому перевищує 20 %).

Достовірність поданих даних про пов'язаних осіб засвідчую.

"___" _____________ 20__ року 

___________________________
(уповноважена особа корпоративного
інвестиційного фонду)

                                         М. П. 

________
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

 

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує випуск акцій, що здійснюється _____________________________________________________________________________________,
                        (повне найменування корпоративного інвестиційного фонду та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ,
                                                                              реєстраційний код за ЄДРІСІ)

на загальну суму _______________________________________________________________ гривень,
                                                                                                        (сума словами)
номінальною вартістю __________________________________________________________ гривень,
                                                                                                        (сума словами)
форма існування _______________________________________________________________________,
                                                                                                            (словами)
простих іменних __________________________________________________________________ штук.

Випуск внесено до реєстру випусків цінних паперів інститутів спільного інвестування.

Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від "___" _____________ 20__ року N _______, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано.

Реєстраційний N _____________

Дата реєстрації "___" _____________ 20__ року 

__________
(посада) 

__________
(підпис)

М. П. 

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО N ____
про внесення інституту спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування

_____________________________________________________________________________________
                        (повне найменування корпоративного інвестиційного фонду, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

внесено до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.  

Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування

 
___________________  

Дата внесення інституту спільного
інвестування до Єдиного
державного реєстру інститутів
спільного інвестування  

 
 
 
"___" _____________ 20__ року  

____________
(посада) 

_____________
(підпис)

М. П. 

_____________________________
(прізвище, ініціали уповноваженої
особи Комісії) 

 

"___" _____________ 20__ року N
             (дата подання заяви) 

ЗАЯВА

____________________________________________________________________________________
                             (повне найменування компанії з управління активами, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

про реєстрацію регламенту та внесення пайового інвестиційного фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування

___________________________________________________________________________________,
                                                              (повне найменування пайового інвестиційного фонду)

строк діяльності пайового інвестиційного фонду (для строкового пайового інвестиційного фонду) ________________________________________________________,

місцезнаходження компанії з управління активами ________________________________________,

телефон компанії з управління активами _________________________________________________,

просить зареєструвати регламент та внести пайовий інвестиційний фонд до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

Перелік документів додається. 

______________________
(уповноважена особа компанії
     з управління активами)

М. П. 

________
(підпис) 

________________
(прізвище, ініціали) 

 

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО N ____
про внесення інституту спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування

_____________________________________________________________________________________
(повне найменування пайового інвестиційного фонду, компанії з управління активами, її
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

внесено до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування. 

Реєстраційний код за Єдиним
державним реєстром інститутів
спільного інвестування 

 
 
___________________ 

Дата внесення інституту спільного
інвестування до Єдиного
державного реєстру інститутів
спільного інвестування 

 
 
 
"___" _____________ 20__ року 

____________
        (посада) 

_____________
(підпис)

М. П. 

        _____________________________
               (прізвище, ініціали уповноваженої
                особи Комісії) 

 

"___" _____________ 20__ року N
             (дата подання заяви) 

Заява

____________________________________________________________________________________
                      (повне найменування компанії з управління активами, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ,
                                                                                                       телефон)

про реєстрацію змін до регламенту корпоративного інвестиційного фонду

____________________________________________________________________________________,
                 (повне найменування корпоративного інвестиційного фонду, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ,
                                                                                  реєстраційний код за ЄДРІСІ)

місцезнаходження корпоративного інвестиційного фонду __________________________________,

телефон корпоративного інвестиційного фонду ___________________________________________,

строк діяльності корпоративного інвестиційного фонду (для строкового корпоративного інвестиційного фонду) _______________________________________________________________,

просить зареєструвати зміни до регламенту ІСІ у зв'язку з __________________________________.
                                                                                                                                                 (зазначити причини внесення змін) 

______________________
(уповноважена особа компанії
       з управління активами)

М. П. 

________
(підпис) 

________________
(прізвище, ініціали) 

 

"___" _____________ 20__ року N
              (дата подання заяви) 

ЗАЯВА

____________________________________________________________________________________
                             (повне найменування компанії з управління активами, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ,
                                                                                                            телефон)

про реєстрацію змін до регламенту корпоративного інвестиційного фонду та заміну свідоцтва про внесення інституту спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування

___________________________________________________________________________________,
                      (повне найменування корпоративного інвестиційного фонду, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ,
                                                                                   реєстраційний код за ЄДРІСІ)

місцезнаходження корпоративного інвестиційного фонду __________________________________,

телефон корпоративного інвестиційного фонду ___________________________________________,

строк діяльності корпоративного інвестиційного фонду (для строкового корпоративного інвестиційного фонду) ________________________________________________________________,

просить зареєструвати зміни до регламенту ІСІ та замінити свідоцтво про внесення інституту спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування у зв'язку з ___________________________.
     (зазначити причини внесення змін) 

______________________
 (уповноважена особа компанії
       з управління активами)

М. П. 

________
(підпис) 

________________
(прізвище, ініціали) 

 

"___" _____________ 20__ року N
              (дата подання заяви) 

ЗАЯВА

_____________________________________________________________________________________
                              (повне найменування компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду,
                                                                               ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

про реєстрацію змін до регламенту пайового інвестиційного фонду

_____________________________________________________________________________________,
                                              (повне найменування пайового інвестиційного фонду, код за ЄДРІСІ)

строк діяльності пайового інвестиційного фонду (для строкового пайового інвестиційного фонду) ____________________________________________________________________________________,

місцезнаходження компанії з управління активами _________________________________________,

телефон компанії з управління активами __________________________________________________,

просить зареєструвати зміни до регламенту ІСІ у зв'язку з ___________________________________.
                                                                                                                                                       (зазначити причини внесення змін) 

______________________
(уповноважена особа компанії
       з управління активами)

М. П. 

________
(підпис) 

________________
(прізвище, ініціали) 

 

"___" _____________ 20__ року N ___
                (дата подання заяви) 

ЗАЯВА

____________________________________________________________________________________
                            (повне найменування компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду,
                                                                                  ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

про реєстрацію змін до регламенту пайового інвестиційного фонду та заміну свідоцтва про внесення інституту спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування

____________________________________________________________________________________,
                                      (повне найменування пайового інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)

строк діяльності пайового інвестиційного фонду (для строкового пайового інвестиційного фонду) ___________________________________________________________________________________,

місцезнаходження компанії з управління активами ________________________________________,

телефон компанії з управління активами _________________________________________________,

просить зареєструвати зміни до регламенту ІСІ та замінити свідоцтво про внесення інституту спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування у зв'язку з _________________________________________.
                     (зазначити причини внесення змін) 

______________________
(уповноважена особа компанії
       з управління активами)

М. П. 

________
(підпис) 

________________
(прізвище, ініціали) 

 

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО N ____
про внесення інституту спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування

_____________________________________________________________________________________
                        (повне найменування корпоративного інвестиційного фонду, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

внесено до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування. 

Реєстраційний код за Єдиним
державним реєстром інститутів
спільного інвестування 

 
 
___________________ 

Дата внесення інституту спільного
інвестування до Єдиного
державного реєстру інститутів
спільного інвестування 

 
 
 
"___" _____________ 20__ року 

Дата видачі свідоцтва "___" _____________ 20__ року

Свідоцтво від "___" _____________ 20__ року N _________, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано. 

____________
        (посада) 

_____________
(підпис)

М. П. 

   _____________________________
      (прізвище, ініціали уповноваженої
       особи Комісії) 

 

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО N ____
про внесення інституту спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування

_____________________________________________________________________________________
(повне найменування пайового інвестиційного фонду, компанії з управління активами,
її ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

внесено до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.  

Реєстраційний код за Єдиним
державним реєстром інститутів
спільного інвестування 

 
 
___________________ 

Дата внесення інституту спільного
інвестування до Єдиного
державного реєстру інститутів
спільного інвестування 

 
 
 
"___" _____________ 20__ року 

Дата видачі свідоцтва "___" _____________ 20__ року

Свідоцтво від "___" _____________ 20__ року N _________, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано. 

____________
(посада) 

_____________
(підпис)

М. П. 

    _____________________________
      (прізвище, ініціали уповноваженої
      особи Комісії) 

 

"___" _____________ 20__ року N
            (дата подання заяви) 

Заява

_____________________________________________________________________________________
                           (повне найменування компанії з управління активами, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ,
                                                                                                           телефон)

про видачу дубліката свідоцтва про внесення інституту спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування

____________________________________________________________________________________,
                       (повне найменування корпоративного інвестиційного фонду, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

дата видачі та номер свідоцтва про внесення корпоративного інвестиційного фонду до ЄДРІСІ _________________,

реєстраційний код за ЄДРІСІ ___________________________________________________________,

місцезнаходження корпоративного інвестиційного фонду ___________________________________,

телефон корпоративного інвестиційного фонду ____________________________________________,

просить видати дублікат свідоцтва про внесення інституту спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування у зв'язку з _____________________________.
                                                                                                                                                                      (зазначити причину)

Опис (перелік) документів додається. 

______________________
(уповноважена особа компанії
     з управління активами)

М. П. 

________
(підпис) 

________________
(прізвище, ініціали) 

 

"___" _____________ 20__ року N
                (дата подання заяви) 

Заява

_____________________________________________________________________________________
                                (повне найменування компанії з управління активами, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

про видачу дубліката свідоцтва про внесення інституту спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування

___________________________________________________________________________________,
                                                       (повне найменування пайового інвестиційного фонду)

дата видачі та номер свідоцтва про внесення ІСІ до ЄДРІСІ ________________________________,

реєстраційний код за ЄДРІСІ __________________________________________________________,

місцезнаходження компанії з управління активами ________________________________________,

телефон компанії з управління активами _________________________________________________,

просить видати дублікат свідоцтва про внесення інституту спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування у зв'язку з _____________________________.
                                                                                                                                                                        (зазначити причину)

Опис (перелік) документів додається. 

______________________
(уповноважена особа компанії
    з управління активами)

М. П. 

________
(підпис) 

________________
(прізвище, ініціали) 

____________

Опрос