Идет загрузка документа (64 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о компенсационных выплатах военнослужащим и служащим кадрового состава Службы внешней разведки Украины, лицам, уволенным со службы в Службе внешней разведки Украины, и членам их семей

Служба внешней разведки
Приказ, Инструкция от 16.07.2009 № 141
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про компенсаційні виплати військовослужбовцям та службовцям кадрового складу Служби зовнішньої розвідки України, особам, звільненим зі служби у Службі зовнішньої розвідки України, та членам їх сімей

Наказ Служби зовнішньої розвідки України
від 16 липня 2009 року N 141

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 жовтня 2009 р. за N 950/16966

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Служби зовнішньої розвідки України
від 23 січня 2012 року N 5
,
 від 17 квітня 2014 року N 89
,
 від 16 лютого 2015 року N 47

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Служби зовнішньої розвідки України
 від 6 грудня 2017 року N 419)

З метою удосконалення порядку здійснення компенсаційних виплат військовослужбовцям та службовцям кадрового складу Служби зовнішньої розвідки України, особам, звільненим зі служби у Службі зовнішньої розвідки України, та членам їх сімей НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про компенсаційні виплати військовослужбовцям та службовцям кадрового складу Служби зовнішньої розвідки України, особам, звільненим зі служби у Службі зовнішньої розвідки України, та членам їх сімей, що додається.

2. З наказом ознайомити співробітників Служби зовнішньої розвідки України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Служби 

М. Маломуж 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра праці та
соціальної політики України
 

 
В. Онищук
 

Голова ЦК профспілки працівників
державних установ України
 

 
Т. В. Нікітіна
 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про компенсаційні виплати військовослужбовцям та службовцям кадрового складу Служби зовнішньої розвідки України, особам, звільненим зі служби у Службі зовнішньої розвідки України, та членам їх сімей

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок здійснення компенсаційних виплат військовослужбовцям, службовцям кадрового складу Служби зовнішньої розвідки України, особам, звільненим зі служби у Службі зовнішньої розвідки України, та членам їх сімей.

1.2. Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України "Про Службу зовнішньої розвідки України", "Про розвідувальні органи України", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України, затвердженого Указом Президента України від 17.07.2006 N 619, постанов Кабінету Міністрів України від 17.09.92 N 538 "Про Порядок забезпечення безоплатного проїзду військовослужбовців і членів їхніх сімей у чергову відпустку, на нове місце служби та перевезення багажу", від 28.10.2004 N 1444 "Про речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань у мирний час", від 03.08.2006 N 1081 "Про затвердження Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями", від 21.11.2007 N 1331 "Про затвердження Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності співробітників кадрового складу розвідувальних органів"від 28.05.2008 N 499 "Про затвердження Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та інвалідності звільнених з військової служби (зборів) осіб" та від 25.12.2013 N 975 "Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві".

(пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Служби зовнішньої розвідки України від 17.04.2014 р. N 89)

II. Оренда житла для військовослужбовців і членів їх сімей та грошова компенсація за піднайом (найом, оренду) житлового приміщення

2.1. У разі відсутності у військовослужбовця за місцем проходження служби постійного житла та неможливості забезпечення його службовим житловим приміщенням або житловою площею у гуртожитку Служба зовнішньої розвідки України орендує в межах норм, встановлених законодавством, житло для проживання такого військовослужбовця та членів його сім'ї.

(абзац перший пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Служби зовнішньої розвідки України від 17.04.2014 р. N 89)

абзац другий пункту 2.1 виключено

(згідно з наказом Служби зовнішньої
 розвідки України від 17.04.2014 р. N 89)

абзац третій пункту 2.1 виключено

(згідно з наказом Служби зовнішньої
 розвідки України від 17.04.2014 р. N 89)

Абзац четвертий пункту 2.1 виключено

(згідно з наказом Служби зовнішньої
 розвідки України від 17.04.2014 р. N 89)

Абзац п'ятий пункту 2.1 виключено

(згідно з наказом Служби зовнішньої
 розвідки України від 17.04.2014 р. N 89,
у зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом другим)

Розміри плати за оренду житла, що сплачується Службою зовнішньої розвідки України, щорічно визначаються наказами Голови Служби зовнішньої розвідки України відповідно до законодавства.

(абзац другий пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Служби зовнішньої розвідки України від 17.04.2014 р. N 89)

2.2. Військовослужбовці та члени їх сімей, які проживають у службових квартирах чи гуртожитках, забезпечуються орендованим житлом після здачі службових квартир чи місць (кімнат) у гуртожитках.

2.3. Оренда житлових приміщень для проживання військовослужбовців та членів їх сімей здійснюється за рішеннями Голови Служби зовнішньої розвідки України, начальників 7 та 8 служб 1 управління 2 департаменту 55 Центру, інших посадових осіб, уповноважених Головою Служби зовнішньої розвідки України, прийнятими за мотивованими рапортами військовослужбовців, погодженими з керівниками підрозділів, у яких вони проходять службу, та відповідними фінансовими підрозділами.

(абзац перший пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Служби зовнішньої розвідки України від 17.04.2014 р. N 89,
 від 16.02.2015 р. N 47)

До мотивованих рапортів додаються:

довідка з кадрового підрозділу, в якій зазначаються (за даними особової справи): склад сім'ї військовослужбовця (із зазначенням дат народження дітей військовослужбовця); дані про батьків військовослужбовця, батьків дружини (чоловіка) військовослужбовця та місць їх проживання; дані про наявність у військовослужбовця, його дружини та неповнолітніх дітей, що проживають разом з ним, житла, що належить їм на праві власності;

довідка з підрозділу, на який покладено здійснення квартирного обліку, про перебування (неперебування) військовослужбовця та членів його сім'ї на квартирному обліку, забезпечення (незабезпечення) військовослужбовця та членів його сім'ї службовим житлом чи місцями (кімнатою) у гуртожитку. У разі перебування військовослужбовця та членів його сім'ї на квартирному обліку у довідці також вказуються: дата постановки на квартирний облік; кількість осіб, які разом з військовослужбовцем перебувають на квартирному обліку; наявність (відсутність) у військовослужбовця та членів його сім'ї житла, яким вони володіють на праві власності (спільної власності); місце та умови проживання військовослужбовця та членів його сім'ї;

копії сторінок паспортів військовослужбовця, його дружини (чоловіка), інших членів сім'ї з даними про прізвище, ім'я та по батькові і місце реєстрації;

копії свідоцтв про народження дітей військовослужбовця;

інформація з державного органу, де дружина (чоловік) військовослужбовця проходить службу, про незабезпечення дружини (чоловіка) орендованим житлом іншим військовим формуванням (за необхідності).

(абзац сьомий пункту 2.3 у редакції наказу Служби
 зовнішньої розвідки України від 17.04.2014 р. N 89)

У разі якщо військовослужбовець не перебуває на квартирному обліку, до мотивованого рапорту додаються також довідка з місця проживання про склад сім'ї за встановленою формою на кожного члена сім'ї військовослужбовця та копії свідоцтв про право власності на житло (у разі наявності).

Абзац дев'ятий пункту 2.3 виключено

(згідно з наказом Служби зовнішньої
 розвідки України від 17.04.2014 р. N 89)

2.4. Мотивовані рапорти з відповідними рішеннями Голови Служби зовнішньої розвідки України, начальників 7 та 8 служб 1 управління 2 департаменту 55 Центру, інших посадових осіб, уповноважених Головою Служби зовнішньої розвідки України, надаються до відповідного фінансового підрозділу для підготовки проекту договору оренди житлового приміщення.

(абзац перший пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Служби зовнішньої розвідки України від 17.04.2014 р. N 89,
 від 16.02.2015 р. N 47)

Абзац другий пункту 2.4 виключено

(згідно з наказом Служби зовнішньої
 розвідки України від 17.04.2014 р. N 89)

2.5. Оплата житлово-комунальних послуг, які надаються військовослужбовцям та членам їх сімей під час проживання в орендованому Службою зовнішньої розвідки України житлі, здійснюється за рахунок таких військовослужбовців та членів їх сімей.

(пункт 2.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Служби зовнішньої розвідки України від 17.04.2014 р. N 89)

2.6. Військовослужбовці, яких забезпечено орендованим житлом, у 10-денний строк інформують відповідний фінансовий підрозділ про такі обставини:

(абзац перший пункту 2.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Служби зовнішньої розвідки України від 17.04.2014 р. N 89)

зміни у складі їх сімей;

зміну місця проживання (реєстрації) членів їх сімей;

набуття ними, їхніми дружинами (чоловіками) або їхніми неповнолітніми дітьми, що проживають разом із ними, права власності на житло, а також про отримання службового, постійного житла або місця чи кімнати в гуртожитку.

2.7. Списки військовослужбовців, які забезпечуються орендованим житлом, надсилаються відповідним фінансовим підрозділом до підрозділу, на який покладено здійснення квартирного обліку.

(абзац перший пункту 2.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Служби зовнішньої розвідки України від 17.04.2014 р. N 89)

Підрозділ, на який покладено здійснення квартирного обліку, у 10-денний строк з дня настання зазначених обставин письмово інформує відповідний фінансовий підрозділ про:

постановку на квартирний облік військовослужбовця. У цьому випадку також надсилається довідка, передбачена абзацом четвертим пункту 2.3 цієї Інструкції;

отримання інформації про набуття військовослужбовцем, його дружиною (чоловіком) або його неповнолітньою дитиною, що проживає разом із ним, права власності на житло або зміну їх місця проживання (реєстрації);

забезпечення військовослужбовця житлом для постійного проживання, службовим житлом або місцем чи кімнатою в гуртожитку;

зняття військовослужбовця з квартирного обліку.

2.8. Військовослужбовець та члени його сім'ї зобов'язані у місячний строк вивільнити займане ними орендоване житло у разі виключення військовослужбовця зі списків особового складу Служби зовнішньої розвідки України, одержання службового житла, місця чи кімнати в гуртожитку або одержання (придбання) житла для постійного проживання, якщо інше не передбачено законодавством.

Абзац другий пункту 2.8 виключено

(згідно з наказом Служби зовнішньої
 розвідки України від 17.04.2014 р. N 89)

III. Грошова компенсація за неотримане речове майно

3.1. Грошова компенсація за неотримане речове майно особистого користування виплачується військовослужбовцям відповідно до пункту 20 Положення про порядок речового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань у мирний час, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 N 1444.

3.2. Грошова компенсація за неотримане речове майно особистого користування виплачується військовослужбовцям щорічно на початку року за минулий рік, а також у разі виключення військовослужбовця зі списків особового складу Служби зовнішньої розвідки України.

IV. Компенсація витрат на проїзд військовослужбовців та членів їхніх сімей у відпустку, на нове місце служби, до обраного місця проживання та перевезення особистого майна

4.1. Службою зовнішньої розвідки України відшкодовуються витрати на проїзд:

військовослужбовців та членів їх сімей у щорічну основну відпустку до місця проведення такої відпустки військовослужбовцем у межах України та у зворотному напрямку.

(абзац другий пункту 4.1 у редакції наказу Служби
 зовнішньої розвідки України від 23.01.2012 р. N 5)

Витрати відшкодовуються на підставі оформленого відпускного посвідчення військовослужбовця із наявними відмітками про дати прибуття до місця проведення відпустки та вибуття із нього.

(пункт 4.1 доповнено новим абзацом третім згідно з наказом
 Служби зовнішньої розвідки України від 23.01.2012 р. N 5,
у зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий
вважати відповідно абзацами четвертим - шостим)

військовослужбовців та членів їх сімей при переведенні військовослужбовця на нове місце проходження військової служби;

військовослужбовців та членів їх сімей до місця проживання, обраного при звільненні військовослужбовця, а у разі загибелі (смерті) військовослужбовця - членів його сім'ї у межах України до обраного місця проживання.

При переведенні на нове місце проходження військової служби або звільненні з військової служби військовослужбовці мають право на безоплатне перевезення до 20 тонн особистого майна в контейнерах з попереднього місця проживання до нового залізничним транспортом, а там, де такого виду транспорту немає, - іншими видами транспорту (за винятком повітряного). У разі перевезення особистого майна в окремому вагоні, багажем та дрібною відправкою їм відшкодовуються фактичні витрати, але не більше вартості перевезення майна в контейнері вагою 20 тонн. Таким правом користуються також члени сімей військовослужбовців при переїзді до обраного місця проживання у зв'язку із загибеллю (смертю) військовослужбовця.

4.2. Військовослужбовцям та членам їх сімей відшкодовуються понесені ними витрати на проїзд повітряним, залізничним і автомобільним транспортом загального користування (крім таксі) з урахуванням усіх витрат, пов'язаних із придбанням проїзних квитків, перевезенням багажу, користуванням постільними речами та страхових платежів на транспорті, підтверджені оригіналами транспортних квитків, транспортних рахунків (багажних квитанцій), страхових полісів тощо, але не більше:

а) особам вищого офіцерського складу і членам їхніх сімей:

при прямуванні залізничним транспортом - вартості проїзду у вагонах із двомісним купе будь-якої категорії поїзда;

при прямуванні повітряним транспортом - вартості перельоту літаками в салонах першого класу;

при прямуванні автомобільним транспортом - вартості проїзду в автобусах з м'якими кріслами;

б) особам старшого і молодшого офіцерського складу, сержантського та старшинського складу і членам їхніх сімей:

при прямуванні залізничним транспортом - вартості проїзду у купейних вагонах будь-якої категорії поїзда;

при прямуванні повітряним транспортом - вартості перельоту літаками в салонах загального класу;

при прямуванні автомобільним транспортом - вартості проїзду в автобусах з м'якими кріслами.

Зазначені категорії військовослужбовців і члени їхніх сімей мають право на проїзд морським або річковим транспортом, якщо в напрямку їх проїзду ці види транспорту є єдиними засобами сполучення або вартість проїзду цими видами транспорту менше вартості проїзду повітряним, залізничним чи автомобільним транспортом.

Витрати військовослужбовців та членів їх сімей на проїзд у щорічну основну відпустку до місця проведення такої відпустки військовослужбовцем у межах України та у зворотному напрямку особистим автомобільним транспортом відшкодовуються за рішенням Голови Служби зовнішньої розвідки України, начальників 7 та 8 служб 1 управління 2 департаменту 55 Центру або іншими посадовими особами, уповноваженими Головою Служби зовнішньої розвідки України.

(пункт 4.2 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з
наказом Служби зовнішньої розвідки України від 23.01.2012 р. N 5
,
 абзац одинадцятий пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Служби зовнішньої розвідки України від 16.02.2015 р. N 47)

Відшкодування витрат у таких випадках проводиться за фактичними затратами згідно з існуючими тарифами та нормами на підставі поданого військовослужбовцем до фінансового підрозділу рапорту про відшкодування витрат та доданих до нього:

(пункт 4.2 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з 
наказом Служби зовнішньої розвідки України від 23.01.2012 р. N 5)

оформленого відповідно до абзацу третього пункту 4.1 цього розділу відпускного посвідчення військовослужбовця;

(пункт 4.2 доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з 
наказом Служби зовнішньої розвідки України від 23.01.2012 р. N 5)

копії посвідчення водія;

(пункт 4.2 доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з 
наказом Служби зовнішньої розвідки України від 23.01.2012 р. N 5)

копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та/або документа, що засвідчує право власності чи використання транспортного засобу на інших правових підставах (доручення, оренда тощо).

(пункт 4.2 доповнено новим абзацом п'ятнадцятим згідно з 
наказом Служби зовнішньої розвідки України від 23.01.2012 р. N 5,
у зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом шістнадцятим)

Витрати на проїзд та перевезення особистого майна, що не підтверджені відповідними документами, не відшкодовуються.

(абзац шістнадцятий пункту 4.2 у редакції наказу
Служби зовнішньої розвідки України від 23.01.2012 р. N 5)

4.3. Військовослужбовці можуть використовувати право на проїзд в одному безпересадочному напрямку, а за відсутності безпересадочного сполучення - в найкоротшому пересадочному напрямку діючих пасажирських маршрутів.

Цим правом користуються члени сімей військовослужбовців незалежно від того, разом з ними чи окремо їдуть вони до місця чергової відпустки (нового місця служби).

4.4. Витрати військовослужбовців на проїзд у відпустку та членів їх сімей до місця проведення відпустки військовослужбовцем відшкодовуються, якщо загальна тривалість щорічної основної відпустки, яка надається військовослужбовцю, становить 10 календарних днів і більше. У разі якщо щорічна основна відпустка надається військовослужбовцю частинами, витрати на проїзд відшкодовуються при прямуванні у відпустку лише один раз.

У разі надання військовослужбовцю не використаної у зв'язку з відкликанням частини щорічної основної відпустки тривалістю 10 і більше календарних днів йому оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад у межах України, але не далі пункту перебування, з якого його було відкликано.

4.5. Витрати на проїзд та перевезення особистого майна при переведенні військовослужбовця на нове місце служби відшкодовуються, якщо новим місцем служби є інший населений пункт і у зв'язку з таким переведенням у військовослужбовця та членів його сім'ї виникає потреба змінити місце проживання (за винятком випадків призначення військовослужбовця на посаду слухача з терміном навчання менше шести місяців).

4.6. Витрати членів сім'ї військовослужбовця на проїзд та на перевезення особистого майна при переведенні військовослужбовця на нове місце служби, а також витрати військовослужбовця та членів його сім'ї на проїзд та перевезення особистого майна до місця проживання, обраного при звільненні військовослужбовця з військової служби, а у разі загибелі (смерті) військовослужбовця - членів його сім'ї до обраного місця проживання, відшкодовуються після реєстрації місця проживання таких осіб у відповідному населеному пункті.

4.7. Витрати військовослужбовців та членів їх сімей на проїзд, а також витрати на перевезення ними особистого майна відшкодовуються відповідними фінансовими підрозділами на підставі поданих до них рапортів військовослужбовців (у разі загибелі (смерті) військовослужбовця - заяв членів сім'ї військовослужбовця), до яких додаються:

оригінали транспортних квитків, транспортних рахунків (багажних квитанцій), страхових полісів тощо;

відпускне посвідчення (у разі відшкодування витрат на проїзд у відпустку);

довідка з відповідного підприємства чи організації транспорту про вартість проїзду або перевезення особистого майна відповідним транспортом до (від) кордону України (у разі необхідності).

У рапорті на відшкодування витрат військовослужбовець зазначає наявність (відсутність) права членів своєї сім'ї на безоплатний проїзд за місцем роботи (служби).

Рапорти на відшкодування витрат на проїзд членів сім'ї перед поданням до фінансового підрозділу військовослужбовці погоджують із кадровим підрозділом.

Витрати на проїзд повітряним та водним транспортом у межах України відшкодовуються за рішенням Голови Служби зовнішньої розвідки України.

V. Виплата підйомної допомоги та добових при переїзді військовослужбовця на нове місце служби

5.1. У разі переведення військовослужбовця на нове місце служби до іншого населеного пункту, у зв'язку з чим у військовослужбовця та членів його сім'ї виникає потреба змінити місце проживання (за винятком випадків призначення військовослужбовця на посаду слухача із строком навчання менше шести місяців), Службою зовнішньої розвідки України виплачується:

підйомна допомога в розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 50 відсотків місячного грошового забезпечення на кожного члена сім'ї військовослужбовця, який переїжджає з ним на нове місце служби;

добові, встановлені Кабінетом Міністрів України для працівників, які перебувають у відрядженні, за кожний день перебування в дорозі на військовослужбовця та кожного члена сім'ї військовослужбовця, який переїжджає разом з ним.

Підйомна допомога та добові за кожен день перебування в дорозі при переїзді на нове місце служби на членів сім'ї військовослужбовця виплачуються після реєстрації їх місця проживання у відповідному населеному пункті.

Військовослужбовцям, які перебували на навчанні на посадах слухачів із строком навчання не менше шести місяців і направлені після закінчення навчання для проходження служби в той самий пункт, звідки вони вибули на навчання, або в інший населений пункт, у якому вони забезпечені житлом для постійного місця проживання, підйомна допомога, в тому числі на членів сім'ї, не виплачується.

(пункт 5.1 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом
 Служби зовнішньої розвідки України від 23.01.2012 р. N 5)

5.2. Виплата підйомної допомоги та добових за кожен день перебування в дорозі здійснюється відповідними фінансовими підрозділами на підставі мотивованих рапортів військовослужбовців, до яких додаються:

копії сторінок паспортів військовослужбовця, його дружини (чоловіка), інших членів сім'ї з даними про прізвище, ім'я та по батькові і місце реєстрації, копії свідоцтв про народження дітей військовослужбовця;

довідка з кадрового підрозділу про склад сім'ї військовослужбовця.

5.3. Розмір підйомної допомоги визначається з посадового окладу, окладу за військовим званням та щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, що установлені військовослужбовцю за новим місцем служби на дату переведення.

5.4. Підйомна допомога та добові за кожен день перебування в дорозі на умовах, у порядку і розмірах, визначених у цьому розділі, виплачуються також у разі прийняття військовослужбовця на військову службу у Службу зовнішньої розвідки України після закінчення військового навчального закладу або у зв'язку з переведенням для подальшого проходження служби у Службу зовнішньої розвідки України з інших військових формувань.

VI. Відшкодування витрат, пов'язаних з використанням співробітниками кадрового складу особистих транспортних засобів із службовою метою

6.1. Службою зовнішньої розвідки України відшкодовуються витрати співробітників кадрового складу, пов'язані з використанням їх особистих транспортних засобів із службовою метою, дозвіл на використання яких було надано Головою Служби зовнішньої розвідки України, начальниками 7 та 8 служб 1 управління 2 департаменту 55 Центру або іншими посадовими особами, уповноваженими Головою Служби зовнішньої розвідки України.

(абзац перший пункту 6.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Служби зовнішньої розвідки України від 16.02.2015 р. N 47)

Використання із службовою метою особистих транспортних засобів, які належать співробітникам кадрового складу, здійснюється виключно за згодою таких співробітників.

6.2. Для прийняття рішення про використання особистих транспортних засобів співробітників керівники відповідних підрозділів готують на ім'я Голови Служби зовнішньої розвідки України, начальників 7 та 8 служб 1 управління 2 департаменту 55 Центру, іншої посадової особи, уповноваженої Головою Служби зовнішньої розвідки України, мотивовані рапорти, які повинні містити:

(абзац перший пункту 6.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Служби зовнішньої розвідки України від 16.02.2015 р. N 47)

обґрунтування необхідності використання особистого транспортного засобу співробітника із службовою метою із зазначенням обставин, що зумовлюють неможливість використання для цих цілей службових транспортних засобів та транспорту загального користування міського, приміського та міжміського сполучення (за винятком таксі);

зазначення пунктів призначення, маршруту руху та періоду використання особистих транспортних засобів;

зазначення марки та моделі автомобіля, його державного номера, об'єму двигуна та виду пального, правової підстави, на якій співробітник володіє транспортним засобом (право власності, довіреність тощо);

інформацію щодо отримання згоди співробітника на використання його особистого транспортного засобу.

6.3. Після підписання мотивованого рапорту керівником відповідного підрозділу такий рапорт надається до 3 служби Управління матеріальних ресурсів та логістики (відповідного адміністративно-господарського підрозділу) для складання розрахунку, а після цього, разом із розрахунком, - на погодження до відповідного фінансового підрозділу.

(пункт 6.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Служби зовнішньої розвідки України від 16.02.2015 р. N 47)

6.4. Розрахунок витрат, пов'язаних з використанням особистих транспортних засобів співробітників, здійснюється 3 службою Управління матеріальних ресурсів та логістики (відповідним адміністративно-господарським підрозділом) відповідно до визначених у мотивованих рапортах маршрутів, а якщо такі маршрути не визначено - за найкоротшими маршрутами до пунктів призначення, та норм витрат паливно-мастильних матеріалів для відповідної марки та моделі транспортного засобу.

(абзац перший пункту 6.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Служби зовнішньої розвідки України від 16.02.2015 р. N 47)

Вартість витрачених паливно-мастильних матеріалів розраховується за цінами, за якими здійснювалася остання, перед датою використання особистого транспортного засобу, закупівля таких матеріалів Службою зовнішньої розвідки України.

6.5. Погоджені відповідними фінансовими підрозділами мотивовані рапорти доповідаються керівниками відповідних підрозділів Голові Служби зовнішньої розвідки України, начальникам 7 та 8 служб 1 управління 2 департаменту 55 Центру або іншим посадовим особам, уповноваженим Головою Служби зовнішньої розвідки України, для прийняття рішення.

(пункт 6.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Служби зовнішньої розвідки України від 16.02.2015 р. N 47)

6.6. Після використання співробітником особистого транспортного засобу із службовою метою керівник відповідного підрозділу робить на мотивованому рапорті, що містить резолюцію Голови Служби зовнішньої розвідки України, начальників 7 та 8 служб 1 управління 2 департаменту 55 Центру, інших посадових осіб, уповноважених Головою Служби зовнішньої розвідки України, запис про таке використання, під яким ставить свій підпис, та передає такий рапорт разом із розрахунком до відповідного фінансового підрозділу для здійснення відшкодування.

(абзац перший пункту 6.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Служби зовнішньої розвідки України від 16.02.2015 р. N 47)

Відшкодуванню підлягають також витрати, пов'язані із стоянкою та паркуванням автомобіля, збори за проїзд ґрунтовими, шосейними дорогами та водними переправами, підтверджені оригіналами квитанцій, чеків тощо.

VII. Відшкодування витрат на надання військовослужбовцям медичної допомоги

7.1. У разі відсутності за місцем проходження військової служби або за місцем проживання військовослужбовця військово-медичних закладів Служби зовнішньої розвідки України та/або військово-медичних закладів інших військових формувань, з якими Службою зовнішньої розвідки України укладено договори про надання медичної допомоги військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України, а також у разі відсутності у таких закладах необхідних відділень, фахівців, спеціального медичного обладнання або у разі настання у військовослужбовця захворювань і станів, що потребують екстреної медичної допомоги, визначених додатком до Порядку надання медичної допомоги у військово-медичних закладах і взаєморозрахунків за неї між військовими формуваннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.10.99 N 1923, Служба зовнішньої розвідки України відшкодовує такому військовослужбовцю витрати, пов'язані з наданням йому відповідної медичної допомоги у державних та комунальних закладах охорони здоров'я.

Відшкодуванню підлягають документально підтверджені витрати на надання державними та комунальними закладами охорони здоров'я медичних послуг, а у випадках настання захворювань та станів, що потребують екстреної медичної допомоги, визначених додатком до Порядку надання медичної допомоги у військово-медичних закладах і взаєморозрахунків за неї між військовими формуваннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.10.99 N 1923, а за рішенням Голови Служби зовнішньої розвідки України при виникненні і інших тяжких захворювань та станів, - також витрати на придбання лікарських засобів (згідно з Переліком лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.96 N 1071), перев'язувальних матеріалів та інших виробів медичного призначення, необхідних для лікування військовослужбовця.

Відшкодування Службою зовнішньої розвідки України понесених військовослужбовцем витрат, пов'язаних з наданням йому відповідної медичної допомоги в інших закладах охорони здоров'я, до яких він був направлений в установленому порядку, здійснюється за умови неможливості надання такої допомоги у військово-медичних закладах Служби зовнішньої розвідки України та/або військово-медичних закладах інших військових формувань чи державних та комунальних закладах охорони здоров'я у визначеному цим розділом порядку.

(пункт 7.1 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Служби зовнішньої розвідки України від 23.01.2012 р. N 5)

7.2. Витрати військовослужбовців на надання державними та комунальними закладами охорони здоров'я медичної допомоги відшкодовуються Фінансово-економічним управлінням за рапортами військовослужбовців, до яких додаються фіскальні чеки або інші документи про оплату з повною назвою наданих послуг, придбаних лікарських засобів, перев'язувальних матеріалів та інших виробів медичного призначення, а також висновки Медичного центру щодо наданої військовослужбовцям медичної допомоги та придбаних під час лікування лікарських засобів, перев'язувальних матеріалів та інших виробів медичного призначення.

(абзац перший пункту 7.2 із змінами, внесеними згідно з
наказом Служби зовнішньої розвідки України від 23.01.2012 р. N 5)

Висновок Медичного центру надається військовослужбовцям за їх зверненням на підставі виписки з історії хвороби (виписний епікриз), а у разі якщо відповідно до законодавства виписка з історії хвороби (виписний епікриз) хворому не надається - довідки з лікувальної установи, де військовослужбовець отримав медичну допомогу, в якій вказується повний перелік лікарських засобів, перев'язувальних матеріалів та інших виробів медичного призначення, призначених під час лікування, та довідки про випадок тимчасової непрацездатності, виданої лікувальною установою.

(абзац другий пункту 7.2 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Служби зовнішньої розвідки України від 23.01.2012 р. N 5)

7.3. У порядку та у випадках, визначених у цьому розділі, відшкодовуються також витрати військовослужбовців на придбання лікарських засобів, перев'язувальних матеріалів та інших виробів медичного призначення, понесені у зв'язку з лікуванням у військово-медичних закладах Служби зовнішньої розвідки України та військово-медичних закладах інших військових формувань, з якими Службою зовнішньої розвідки України укладено договори про надання медичної допомоги військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України.

VIII. Відшкодування витрат ветеранів військової служби на проїзд до місця лікування та відпочинку

8.1. Ветеранам військової служби, яким посвідчення "Ветеран військової служби" були видані Службою зовнішньої розвідки України, один раз на рік Службою зовнішньої розвідки України відшкодовуються витрати на проїзд (туди і назад) в межах України залізничним транспортом у купейному вагоні швидкого чи пасажирського потяга або водним чи автомобільним транспортом міжміського сполучення для лікування та відпочинку в санаторіях та будинках відпочинку.

8.2. Відшкодуванню підлягають витрати на проїзд залізничним транспортом у купейному вагоні швидкого чи пасажирського потяга або водним чи автомобільним транспортом міжміського сполучення з урахуванням усіх витрат, пов'язаних із придбанням проїзних квитків, перевезенням багажу, користуванням постільними речами, та страхових платежів на транспорті, підтверджені оригіналами транспортних квитків, транспортних рахунків (багажних квитанцій), страхових полісів тощо.

Витрати на проїзд видами транспорту, що не передбачені абзацом першим цього пункту, а також витрати на проїзд, що не підтверджені відповідними документами, не відшкодовуються.

8.3. Для відшкодування витрат на проїзд до місця лікування та відпочинку ветерани військової служби подають до Фінансово-економічного управління заяву, до якої додаються:

копія посвідчення "Ветеран військової служби";

зворотний талон до путівки санаторно-курортного закладу чи будинку відпочинку;

проїзні квитки.

8.4. Витрати на проїзд до місця лікування та відпочинку відшкодовуються шляхом перерахування Службою зовнішньої розвідки України коштів на рахунок ветерана військової служби в установі банку (якщо у заяві було зазначено реквізити такого рахунку) або через касу Фінансово-економічного управління.

IX. Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, службовців кадрового складу та інвалідності звільнених зі служби осіб

(заголовок розділу IX у редакції наказу Служби
 зовнішньої розвідки України від 17.04.2014 р. N 89)

9.1. Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, службовців кадрового складу та інвалідності звільнених зі служби осіб здійснюється Службою зовнішньої розвідки України відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 N 1331 "Про затвердження Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності співробітників кадрового складу розвідувальних органів", від 28.05.2008 N 499 "Про затвердження Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та інвалідності звільнених з військової служби (зборів) осіб" та від 25.12.2013 N 975 "Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві".

(пункт 9.1 у редакції наказу Служби
 зовнішньої розвідки України від 17.04.2014 р. N 89)

9.2. Для одержання одноразової грошової допомоги військовослужбовець, службовець кадрового складу, особа, звільнена із служби, члени сім'ї, батьки або утриманці загиблого (померлого) військовослужбовця, службовця кадрового складу подають до Служби зовнішньої розвідки України, а у разі якщо випадок, що є підставою для виплати одноразової грошової допомоги, стався з військовослужбовцем чи службовцем кадрового складу 7 чи 8 служби 1 управління 2 департаменту 55 Центру, - до 7 чи 8 служби 1 управління 2 департаменту 55 Центру заяву та документи, визначені Порядком призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 N 975.

(абзац перший пункту 9.2 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Служби зовнішньої розвідки України від 17.04.2014 р. N 89,
 від 16.02.2015 р. N 47)

У заяві про виплату одноразової грошової допомоги зазначається правова підстава, за якою особа, визначена абзацом першим цього пункту, бажає отримати одноразову грошову допомогу.

9.3. Документи на виплату одноразової грошової допомоги, що надійшли до Служби зовнішньої розвідки України чи до 7 та 8 служб 1 управління 2 департаменту 55 Центру, передаються на опрацювання до відповідних фінансових підрозділів, які у разі відсутності заперечень щодо виплати одноразової грошової допомоги готують висновок щодо можливості виплати одноразової грошової допомоги.

(абзац перший пункту 9.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Служби зовнішньої розвідки України від 16.02.2015 р. N 47)

У висновку щодо можливості виплати одноразової грошової допомоги зазначаються:

прізвище, ім'я, по батькові особи (осіб), що звернулася(ися) за виплатою одноразової грошової допомоги;

інформація про випадок, що стався з військовослужбовцем, службовцем кадрового складу або особою, звільненою зі служби; наявність зв'язку випадку з виконанням військовослужбовцем чи службовцем кадрового складу службових обов'язків чи проходженням військової служби;

правова підстава, за якою особа, що звернулася, бажає отримати одноразову грошову допомогу;

посада, яку військовослужбовець, службовець кадрового складу займав на день настання випадку, що є підставою для виплати одноразової грошової допомоги, або посада, яку особа, звільнена зі служби, займала на день звільнення;

дата та номер наказу, яким особу, з якою трапився випадок, що є підставою для виплати одноразової грошової допомоги, було звільнено зі служби (для виплати одноразової грошової допомоги особі, звільненій зі служби);

належність особи, з якою трапився випадок, що є підставою для виплати одноразової грошової допомоги, до співробітників кадрового складу Служби зовнішньої розвідки України (для виплати одноразової грошової допомоги відповідно до Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності співробітників кадрового складу розвідувальних органів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 N 1331);

висновок щодо можливості виплати одноразової грошової допомоги.

Висновок щодо можливості виплати одноразової грошової допомоги підписується керівником відповідного фінансового підрозділу, погоджується з керівником підрозділу, в якому проходить (проходив) службу військовослужбовець чи службовець кадрового складу, керівником підрозділу, на який покладається вирішення питань охорони праці, керівниками кадрового, медичного і юридичного підрозділів та затверджується Головою Служби зовнішньої розвідки України (начальником 7 чи 8 служби 1 управління 2 департаменту 55 Центру). До висновку додається розрахунок розміру одноразової грошової допомоги, який підписується керівником відповідного фінансового підрозділу, а у разі поранення (контузії, травми або каліцтва) - також копія висновку розслідування зазначеного випадку.

(абзац десятий пункту 9.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Служби зовнішньої розвідки України від 16.02.2015 р. N 47)

9.4. Затверджений начальником 7 чи 8 служби 1 управління 2 департаменту 55 Центру висновок щодо виплати одноразової грошової допомоги з доданими до нього розрахунком розміру одноразової грошової допомоги, копією висновку розслідування випадку (у разі необхідності) та документами, поданими заявником, у п'ятнадцятиденний строк з дня реєстрації документів заявника надсилається до Фінансово-економічного управління.

(пункт 9.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Служби зовнішньої розвідки України від 16.02.2015 р. N 47)

9.5. На підставі затверджених висновків щодо можливості виплати одноразової грошової допомоги Фінансово-економічне управління готує проект наказу Голови Служби зовнішньої розвідки України про виплату одноразової грошової допомоги, який у місячний строк з дня реєстрації документів заявника подає на підпис Голові Служби зовнішньої розвідки України.

9.6. Про результат розгляду заяви про виплату одноразової грошової допомоги Служба зовнішньої розвідки України та 7 чи 8 служби 1 управління 2 департаменту 55 Центру інформує заявника у місячний строк з дня реєстрації документів.

(пункт 9.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Служби зовнішньої розвідки України від 16.02.2015 р. N 47)

9.7. Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється шляхом її перерахування на рахунок заявника в установі банку (якщо в заяві було зазначено реквізити такого рахунку) або через касу Фінансово-економічного управління чи 7 чи 8 служби 1 управління 2 департаменту 55 Центру.

(пункт 9.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Служби зовнішньої розвідки України від 16.02.2015 р. N 47)

 

Начальник
Фінансово-економічного
управління Служби зовнішньої
розвідки України
 

 
 
 
О. Григор'єв
 

Опрос