Идет загрузка документа (50 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые приказы Государственной таможенной службы

Государственная таможенная служба
Приказ от 06.08.2009 № 727
Утратил силу

Про внесення змін до деяких наказів Державної митної служби

Наказ Державної митної служби України
від 6 серпня 2009 року N 727

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
8 жовтня 2009 р. за N 942/16958

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства фінансів України
від 30 травня 2012 року N 631

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 31 травня 2012 року N 657)

Відповідно до статті 187, глав 38 та 39 Митного кодексу України, Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" та з метою удосконалення митного контролю та митного оформлення товарів відповідно до митних режимів переробки на митній території України та переробки за межами митної території України НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Порядку застосування митних режимів переробки на митній території України та переробки за межами митної території України, затвердженого наказом Держмитслужби від 13.09.2003 N 609, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06.10.2003 за N 897/8218 (зі змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Пункт 2 втратив чинність

3. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Державної митної служби України від 24.12.2003 N 909 "Про затвердження Порядку застосування окремої митної декларації", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.12.2003 за N 1249/8570 (зі змінами).

4. Департаменту декларування та митних режимів (Муратов І. М.) і Юридичному департаменту (Бабюк В. Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів після його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної митної служби України Пашка П. В.

 

Голова Державної
митної служби України
 

 
А. В. Макаренко
 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Перший заступник
Міністра фінансів України

 
І. І. Уманський
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
О. Кужель
 

 

ПОРЯДОК
застосування митних режимів переробки на митній території України та переробки за межами митної території України

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 187 Митного кодексу України з метою реалізації положень статей 229 - 242 Митного кодексу України. Дія цього Порядку поширюється на товари, що ввозяться на митну територію України з метою переробки, товари, що вивозяться для переробки за межами митної території України, та продукти переробки таких товарів.

1.2. Режим переробки на митній території України застосовується до:

товарів, що ввозяться на митну територію України з інших країн (незалежно від країни виготовлення цих товарів);

товарів, що попередньо ввезені та розміщені в іншому митному режимі, контроль за дотриманням якого здійснюють митні органи з додержанням вимог Митного кодексу України та інших законодавчих актів України;

продуктів переробки таких товарів до розміщення їх в інший митний режим.

Режим переробки за межами митної території України застосовується до:

товарів, які перебувають у вільному обігу на митній території України;

продуктів переробки таких товарів до розміщення їх в інший митний режим.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

1) видалення відходів переробки - здійснення операцій з відходами переробки, які не призводять до можливої рекуперації, рециркуляції, утилізації, прямого повторного чи альтернативного використання відходів і передбачені розділом А додатка 1 до Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 N 1120 (зі змінами);

2) витрачені товари - українські (іноземні) товари, витрачені на виготовлення товарної продукції та які фактично переміщуються через митний кордон України в складі товарної продукції;

3) відходи переробки - товари (речовини, матеріали, предмети у значенні Закону України "Про відходи"), що утворюються в процесі переробки товарів, розміщених у режим переробки, які за своїми властивостями не мають подальшого використання;

4) дозвіл - письмовий дозвіл митного органу на:

ввезення та переробку товарів у режимі переробки (надається заявникові режиму); або

вивезення та переробку товарів у режимі переробки (надається заявникові режиму); або

виконання окремих операцій з переробки товарів (надається переробникові);

5) залишки переробки - товари, розміщені у митний режим переробки, що не піддавалися операціям з переробки або переробку яких не завершено;

6) заява - письмова заява підприємства, форма якої встановлена наказом Державної митної служби України від 09.08.2005 N 735, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.08.2005 за N 934/11214 (зі змінами), та в якій містяться відомості, передбачені Правилами заповнення заяви підприємства, подання якої митному органу передує митному оформленню товарів і транспортних засобів, затвердженими цим наказом (далі - Правила заповнення заяви підприємства);

7) заявник режиму - підприємство-резидент, яке уклало зовнішньоекономічний договір, на підставі якого здійснюватиметься переробка, отримує дозвіл на ввезення (вивезення) та переробку товарів у режимі переробки та заявляє їх у митний режим переробки й несе відповідальність за правильність і своєчасність виконання умов режиму переробки та його завершення;

8) ідентифікація - встановлення факту використання товарів, розміщених у митний режим переробки на митній території України або за межами митної території України, в продуктах переробки;

9) іноземні товари - товари, не зазначені в підпункті 19 пункту 1.3 цього Порядку;

10) окрема митна декларація (далі - ОМД) - письмова заява, що подається митному органу для митного оформлення витрачених товарів;

11) окремі операції з переробки на митній території України - окремі технологічні операції з переробки, передбачені технологією переробки, визначеною відповідним нормативним документом (ТУ, ДСТУ тощо), що виконуються переробниками на виконання договору, укладеного із заявником режиму;

12) переробка товарів - операції, що здійснюються з товарами, розміщеними в митний режим переробки до моменту завершення митного режиму переробки, шляхом оформлення товарної продукції, супутніх продуктів переробки, залишків переробки та здійснення митних процедур щодо відходів переробки;

13) переробник - підприємство-резидент, яке за дорученням заявника режиму виконує окремі операції (або повний цикл) з переробки товарів на митній території України, має відповідне обладнання, яке необхідне для виконання переробки заявленого обсягу товару, та забезпечує належні умови зберігання товарів, розміщених у митний режим переробки, та продуктів їх переробки;

14) продукти переробки - товари, що утворюються внаслідок переробки товарів, розміщених у режимі переробки: товарна продукція, супутні продукти переробки, відходи переробки, залишки переробки;

15) режим переробки - режим переробки на митній території України або режим переробки за межами митної території України;

16) ремонт товарів - операції з усунення недоліків товарів, приведення їх у робочий стан, відновлення їх ресурсу або характеристик, що не призводять до зміни кодів таких товарів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТЗЕД);

17) супутні продукти переробки - продукти переробки, що за своїми властивостями придатні для подальшого використання, але утворення яких у процесі переробки не є предметом зовнішньоекономічного договору;

18) товарна продукція - продукти переробки, виробництво яких є предметом зовнішньоекономічного договору;

19) українські товари - товари, що перебувають у вільному обігу на митній території України.

Інші терміни вживаються в цьому Порядку у значеннях, установлених Митним кодексом України.

II. Отримання дозволу

2.1. Дозвіл на ввезення та переробку товарів у режимі переробки надається митним органом, у зоні діяльності якого розташований заявник режиму, або митним органом, у зоні діяльності якого розташований переробник, за умови прийняття погодженого рішення про місце здійснення митного оформлення товарів відповідно до положень Порядку прийняття митними органами погодженого рішення про місце здійснення митного оформлення товарів, затвердженого наказом Держмитслужби України від 09.11.2004 N 801, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.12.2004 за N 1522/10121 (зі змінами) (далі - прийняття погодженого рішення про місце здійснення митного оформлення товарів).

Дозвіл на вивезення та переробку товарів у режимі переробки надається митним органом, у зоні діяльності якого розташований заявник режиму, або іншим митним органом за умови прийняття погодженого рішення про місце здійснення митного оформлення товарів.

Дозвіл на виконання окремих операцій з переробки товарів надається митним органом, у зоні діяльності якого розташований переробник.

Дозвіл на виконання окремих операцій з переробки товарів кожний переробник повинен отримати до моменту звернення заявника режиму щодо надання йому дозволу на ввезення та переробку товарів у режимі переробки.

2.2. Для отримання дозволу заявник режиму та, за наявності, переробник подають окремі заяви митним органам, визначеним у пункті 2.1 цього розділу.

Якщо окремі операції (або повний цикл) з переробки товарів здійснюватимуться переробником (переробниками), то заявником режиму в заяві мають бути зазначені відомості про всіх переробників, які будуть здійснювати переробку чи окремі операції з переробки, в тому числі зберігання товарів, що розміщуються в митний режим переробки, та продуктів переробки, а також відомості про дозволи, надані цим переробникам.

2.3. Заяви реєструються в митному органі в порядку, встановленому Примірною інструкцією з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.97 N 1153 (зі змінами) (далі - Примірна інструкція з діловодства).

2.4. Разом із заявою підприємства митному органу подаються засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують відомості, внесені до розділу 1 "Загальні відомості про зовнішньоекономічну операцію" цієї заяви:

зовнішньоекономічні договори, на підставі яких здійснюватиметься переробка товарів і які повинні містити, зокрема, відомості про обов'язковий обсяг виходу продуктів переробки, конкретний обсяг робіт і строк їх виконання;

технологічні схеми переробки, в яких мають бути зазначені відомості про всі етапи переробки й процесу перетворення товарів, розміщених у режимі переробки, у продукти переробки, кількісні показники товарів, розміщених у режимі переробки, та інших товарів, що витрачаються підприємством на здійснення операцій щодо переробки, з обґрунтуванням виробничих утрат товарів на кожному етапі, а також відомості про найменування та кількість відходів переробки;

державні стандарти й стандарти підприємства, технічні умови, а за відсутності таких документів - описи чи креслення зразків, відповідно до яких має здійснюватися переробка товарів, розміщених у митному режимі переробки;

висновки Торгово-промислової палати України або регіональних торгово-промислових палат про підтвердження кількісних показників виходу продуктів переробки за договором з переробки товарів, за потреби;

висновки експертних установ, що мають відношення до виконання зовнішньоекономічної операції з переробки товарів, за наявності;

висновки Мінекономіки України про визначення операції як такої, що належить до операцій з давальницькою сировиною при переміщенні через митний кордон України товарів, відповідно до положень Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", у разі потреби;

договори на переробку товарів, укладені між заявником режиму і переробником (переробниками), якщо окремі операції (або повний цикл) з переробки товарів здійснюватимуться переробником (переробниками);

договори зберігання товарів, що будуть розміщуватись у митний режим переробки, та продуктів їх переробки (у разі їх укладення);

дозволи, надані митними органами переробникам, якщо окремі операції (або повний цикл) з переробки товарів здійснюватимуться переробниками;

інші документи, що мають відношення до виконання зовнішньоекономічної операції з переробки товарів, за бажанням підприємства.

У випадку переміщення товарів з метою ремонту, у тому числі відновлення та регулювання, документи, передбачені абзацами третім, п'ятим і сьомим цього пункту, не подаються, а вимога до змісту зовнішньоекономічного договору, на підставі якого здійснюватиметься переробка, в частині наявності відомостей про обов'язковий обсяг виходу продуктів переробки, конкретний обсяг робіт і строк їх виконання не застосовується.

2.5. За наявності у партії товарів значної кількості найменувань загальні відомості про ці товари зазначаються у розділі 1 заяви, наприклад, галузева належність товарів, а розширені - у специфікації чи списку товарів, які подаються разом із заявою та реквізити яких зазначаються у розділі 2 цієї заяви.

При цьому у специфікації чи списку товарів зазначаються виключно найменування та кількість товарів в основній одиниці виміру без зазначення кодів згідно з УКТЗЕД та інших даних.

2.6. Заява підприємства розглядається митним органом протягом 10 робочих днів з дати реєстрації її митним органом.

За результатами розгляду заяви керівник митного органу або уповноважена ним особа надає підприємству дозвіл чи відмову в наданні дозволу, про що повідомляє заявника режиму та/або переробника. Дозвіл щодо переробки товарів 1 - 24 груп згідно з УКТЗЕД надається керівником митного органу або його заступником.

2.7. Для прийняття рішення про надання дозволу митним органом:

здійснюється детальний аналіз документів, зазначених у пунктах 2.4 і 2.5 цього розділу;

вивчаються державні стандарти й стандарти підприємства, технічні умови, описи та креслення, відповідно до яких має здійснюватися переробка товарів, розміщених у митний режим переробки;

розглядаються можливість дотримання підприємством установлених законодавством умов переробки, технологічні особливості процесу переробки та можливість ідентифікації товарів, розміщених у митний режим переробки в продуктах переробки.

2.8. Видачі дозволу на ввезення та переробку товарів у режимі переробки або дозволу на виконання окремих операцій з переробки товарів може передувати огляд територій, приміщень складів та інших місць, де знаходяться або можуть знаходитися товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою законом покладено на митні органи, з метою встановлення наявності у заявника режиму та/або переробника:

технологічного обладнання, що забезпечує виконання операцій з переробки, зазначених у заяві підприємства, а також отримання продуктів переробки за найменуваннями та у кількості, зазначених у заяві підприємства, з товарів, указаних у заяві;

приміщень (резервуарів, майданчиків), призначених для зберігання всіх найменувань та кількості товарів, розміщених у митний режим переробки, й продуктів переробки, зазначених у заяві, з метою встановлення їх відповідності заявленим відомостям;

умов для забезпечення відокремленого обліку та зберігання товарів, розміщених у митний режим переробки, й продуктів переробки та унеможливлення несанкціонованого вилучення їх з місць переробки та зберігання;

можливості забезпечення дотримання установлених законодавством норм переробки, у тому числі технологічних особливостей процесу переробки та можливості ідентифікації перероблених товарів у продуктах переробки.

Огляд, передбачений цим пунктом, проводиться обов'язково в разі переробки товарів чи отримання продуктів переробки, які класифікуються в 1 - 24 групах згідно з УКТЗЕД. Рішення щодо проведення в інших випадках такого огляду приймається керівником митного органу або уповноваженою ним особою з урахуванням номенклатури товарів, що піддаються операціям з переробки, характеру таких операцій та інших обставин із визначенням завдань для такого огляду.

Якщо заявник режиму не здійснює операцій з переробки товарів, у тому числі не зберігає товари, ввезені в Україну для переробки, та продукти їх переробки, то заходи, передбачені цим пунктом, щодо цього заявника режиму не вживаються.

2.9. За результатами огляду, зазначеного у пункті 2.8 цього розділу, складається акт про проведення огляду територій і приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де перебувають або можуть перебувати товари й транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено законом на митні органи, за формою, затвердженою наказом Держмитслужби від 04.07.2003 N 435 "Про затвердження форми Акта про проведення огляду територій і приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де перебувають або можуть перебувати товари й транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено законом на митні органи", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.07.2003 за N 625/7946 (далі - Акт про проведення огляду).

2.10. Для прийняття рішення про надання дозволу митний орган також може використовувати:

висновки експертних підрозділів Держмитслужби;

довідки та рішення митних органів стосовно митної вартості чи коду товару згідно з УКТЗЕД.

2.11. Дозвіл оформлюється в порядку, встановленому Правилами заповнення заяви підприємства.

2.12. Якщо зовнішньоекономічний договір, на підставі якого здійснюватиметься переробка, передбачає ввезення/вивезення товарів з метою переробки окремими партіями протягом певного періоду часу на однакових умовах, за бажанням заявника режиму та за умови відсутності застосованих відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" спеціальних санкцій до заявника режиму, переробника або іноземних суб'єктів господарської діяльності дозвіл може надаватися на обсяг товарів, визначений зовнішньоекономічним договором. Строк дії такого дозволу не повинен перевищувати один рік.

2.13. Строк дії дозволу митний орган зазначає в розділі "Строк дії дозволу / особливі умови дозволу / причини відмови" заяви підприємства.

2.14. Рішення про відмову в наданні дозволу надається заявникові режиму та/або переробникові, якщо:

відомостей, зазначених у документах, доданих до заяви підприємства, недостатньо для визначення обов'язкового обсягу виходу продуктів переробки, що утворюються в результаті переробки товарів, а саме товарної продукції, супутніх продуктів переробки та відходів переробки, їх кількісних та якісних показників, а також намірів щодо розпорядження ними;

митний орган виявив невідповідність у відомостях, що містяться у поданих підприємством документах, або недостовірність цих відомостей;

за результатами огляду митним органом встановлено відсутність у підприємства належного технологічного обладнання, приміщень, умов для обліку і зберігання товарів та інших чинників, визначених у пункті 2.8 цього розділу;

підприємством не виконано вимоги законодавства щодо заборон (обмежень) з переробки товарів.

2.15. Рішення про відмову в наданні дозволу заноситься митним органом у розділ "Рішення митного органу" заяви підприємства та супроводжується листом, що містить роз'яснення причин відмови та вичерпні вимоги, виконання яких необхідне для одержання дозволу.

У розділі "Строк дії дозволу / особливі умови дозволу / причини відмови" заяви підприємства митний орган зазначає реквізити листа, вказаного в абзаці першому цього пункту.

2.16. Дозвіл або супровідний лист про відмову в наданні дозволу реєструється в митному органі відповідно до Примірної інструкції з діловодства.

2.17. Завірена митним органом копія дозволу залишається у справах цього митного органу разом із комплектом документів, поданих разом із заявою, а оригінал видається чи надсилається поштою (з повідомленням про вручення) підприємству.

2.18. Виникнення або виявлення митницею обставин, що не відображені у заяві або в документах, які додавалися до цієї заяви, а також встановлення законодавством заборон (обмежень) на переробку окремих товарів є підставою для надання відмови в митному оформленні наступних партій товарів, що заявляються в митних режимах переробки.

Такими обставинами є:

застосування спеціальних санкцій до підприємства відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";

внесення змін до зовнішньоекономічного договору, на підставі якого здійснюватиметься переробка товарів;

зміна переробників;

внесення змін до технологічних схем переробки товарів;

зміна найменування та/або кількості продуктів переробки, що виготовляються відповідно до однієї технологічної схеми переробки, поданої митному органу разом із заявою;

зміна характеристик товарів, що переміщуються для переробки, які впливають на якісні чи кількісні показники обов'язкового виходу продуктів переробки;

інші обставини, що впливають на обсяг виходу продуктів переробки та їх характеристики.

У разі виникнення обставин, зазначених у цьому пункті (крім випадків встановлення законодавством заборон (обмежень) щодо операцій з переробки окремих товарів) заявник режиму повинен письмово проінформувати про це митний орган, надати документи, що підтверджують такі обставини.

Якщо обставини не мають впливу на найменування та обсяги виходу продуктів переробки (крім випадків зміни переробників), то відомості про такі обставини вносяться до оригіналу і копії дозволу, підписуються керівником митного органу або вповноваженою ним особою, скріплюються печаткою митного органу.

Якщо обставини впливають на найменування та обсяги виходу продуктів переробки, а також у разі зміни переробників заявник режиму звертається за одержанням в установленому порядку нового дозволу.

Якщо документи, надані в підтвердження нових обставин, та документи, раніше надані відповідно до пункту 2.4 цього розділу, містять відомості про операцію з переробки в обсязі, визначеному цим Порядком, митний орган розглядає питання щодо надання нового дозволу. При цьому рішення про необхідність здійснення повторного огляду відповідно до вимог цього Порядку приймається керівником митного органу або вповноваженою ним особою та відображається у новому дозволі.

2.19. Дозвіл, наданий заявникові режиму або переробнику, може бути скасований керівником митного органу або його заступником, якщо:

заявник режиму або переробник не дотримується положень Митного кодексу України та інших актів законодавства України;

дозвіл видано на підставі недостовірних даних, що мали істотне значення для прийняття рішення про його видачу.

У разі виявлення правопорушень митний орган вживає заходів, передбачених законодавством.

2.20. Рішення про скасування дозволу оформлюється листом митного органу, в якому зазначаються причини скасування цього дозволу та повідомляються права й обов'язки заявника режиму та переробника (якщо окремі операції (або повний цикл) з переробки товарів здійснюються переробником).

Лист реєструється в митному органі відповідно до Примірної інструкції з діловодства та видається або надсилається поштою (з повідомленням про вручення) заявникові режиму та переробникові.

2.21. Якщо дозвіл скасовано, заявник режиму протягом 10 днів повинен задекларувати товари, розміщені у режим переробки, та/або продукти їх переробки до іншого митного режиму з додержанням вимог Митного кодексу України й інших нормативно-правових актів України з питань митної справи.

III. Строки переробки

3.1. Строк переробки товарів встановлюється митним органом під час надання дозволу і обчислюється, починаючи з дня завершення митного оформлення митним органом товарів, що ввозяться/вивозяться для переробки, але, як правило, не може бути більшим ніж 90 днів.

Інші строки переробки товарів виходячи з технологічних особливостей переробки може встановлювати Кабінет Міністрів України за поданням відповідного міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади.

3.2. Строк переробки товарів, щодо яких надається дозвіл, зазначається митним органом у розділі "Строк дії дозволу / особливі умови дозволу / причини відмови" заяви підприємства.

IV. Митне оформлення товарів у режимі переробки

4.1. Підставою для оформлення вантажної митної декларації (далі - ВМД) є дозвіл на ввезення та переробку товарів у режимі переробки або дозвіл на вивезення та переробку товарів у режимі переробки відповідно.

Митне оформлення товарів у режимах переробки здійснюється митним органом, що надав дозвіл на ввезення та переробку товарів у режимі переробки або дозвіл на вивезення та переробку товарів у режимі переробки, із застосуванням ВМД, заповненої в установленому законодавством України порядку.

Контроль за дотриманням митного режиму переробки в цілому здійснюється митним органом, що надав дозвіл на ввезення (вивезення) та переробку товарів у режимі переробки.

Митний контроль за виконанням окремих операцій з переробки товарів здійснюється митним органом, що надав дозвіл на виконання цих операцій.

4.2. Разом із ВМД поряд із документами, визначеними переліком документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.02.2006 N 80 (зі змінами), митному органу подаються засвідчені в установленому порядку копії таких документів:

дозволу на ввезення та переробку товарів у режимі переробки або дозволу на вивезення та переробку товарів у режимі переробки;

зовнішньоекономічного договору, на підставі якого здійснюватиметься переробка, і технологічної схеми переробки (крім договорів на виконання ремонту), що відображає всі основні етапи переробки й процес перетворення товарів, розміщених у режим переробки, у продукти переробки, а також кількісні показники товарів, розміщених у режим переробки, та інших товарів, що витрачаються підприємством на здійснення переробки, на кожному з етапів переробки з обґрунтуванням виробничих втрат товарів, втрати виконавця переробки на кожному її етапі;

договорів з переробки товарів, укладених між заявником режиму і переробником (переробниками), якщо окремі операції (або повний цикл) з переробки товарів на митній території України здійснюватимуться переробником, та дозвіл на виконання окремих операцій із переробки товарів.

4.3. Якщо підприємства, що беруть участь у процесі переробки, розташовані у зонах діяльності різних митних органів, то переміщення товарів, розміщених у митний режим переробки на митній території України, та продуктів їх переробки здійснюється під контролем митних органів відповідно до Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення, затвердженого наказом Державної митної служби України від 08.12.98 N 771, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.99 за N 42/3335 (зі змінами), за письмовою заявою підприємства, яке здійснило першу операцію з переробки. Митний орган направляє товари для подальшої їх переробки на підприємство, що знаходиться в зоні діяльності іншого митного органу, з використанням документа контролю за доставкою товару та без застосування заходів гарантування.

Переміщення товарів у цьому разі здійснюється в такому порядку:

4.3.1. Митний орган, що здійснив митне оформлення товарів у митному режимі переробки на митній території України, направляє за документом контролю за доставкою товари для виконання операцій з переробки до митного органу, в зоні діяльності якого здійснюватимуться такі операції, та завіряє необхідні документи (копії ВМД, оформленої в режимі переробки, товаросупровідні документи, дозвіл) відбитком особистої номерної печатки посадової особи підрозділу митного оформлення.

4.3.2. Митний орган, у зоні діяльності якого здійснюватимуться операції з переробки:

ставить на контроль товари та документи, що надійшли для подальшої переробки;

здійснює контроль за дотриманням переробником режиму переробки;

контролює доставку продуктів переробки в митний орган, що надав дозвіл, або відповідно до процедур, визначених підпунктом 4.3.1 пункту 4.3 цього розділу, в наступний митний орган, якщо процес переробки передбачає декілька етапів з розташуванням переробників у різних митних органах;

за умови прийняття погодженого рішення про місце здійснення митного оформлення товарів із митним органом, що надав дозвіл, може здійснювати митне оформлення супутніх продуктів переробки, залишків та відходів переробки;

надсилає повідомлення митному органу, що надав дозвіл, про проведення митного оформлення супутніх продуктів переробки, залишків переробки відповідно до заявленого митного режиму та про завершення здійснення митних процедур щодо відходів переробки з обов'язковим направленням цьому митному органу завірених копій ВМД й інших документів або повідомлення про подальше направлення цих товарів на підприємство, що знаходиться в зоні діяльності іншого митного органу.

4.3.3. У разі виконання подальших окремих операцій з переробки товарів митний орган, у зоні діяльності якого здійснюватимуться такі операції, застосовує митні процедури, передбачені підпунктом 4.3.2 пункту 4.3 цього розділу.

4.4. Переміщення товарів, розміщених у митний режим переробки, або продуктів переробки в межах зони діяльності одного митного органу здійснюється з дозволу та під контролем цього митного органу. Підставою для надання дозволу на переміщення є письмова заява заявника режиму довільної форми.

4.5. У разі заміни договору про переробку на інший вид договорів режим переробки щодо неперероблених товарів може бути припинено шляхом розміщення цих товарів у інший митний режим за умови їх ідентифікації та виконання всіх належних митних процедур щодо такого іншого митного режиму.

V. Митне оформлення продуктів переробки

5.1. Митне оформлення продуктів переробки, що утворились унаслідок переробки товарів, розміщених у режимі переробки за межами митної території України, при ввезенні їх на митну територію України здійснюється на підставі ВМД на такі продукти переробки, документів, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення, ВМД, за якою товари, з використанням яких отримано ці продукти переробки, оформлені в режим переробки за межами митної території України, та ОМД на витрачені іноземні товари.

5.2. Митне оформлення продуктів переробки, що утворились унаслідок переробки товарів, розміщених у режимі переробки на митній території України, при їх вивезенні за межі митної території України здійснюється на підставі ВМД на такі продукти переробки, документів, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення, ВМД, за якою товари, з використанням яких отримано ці продукти переробки, оформлені в режим переробки на митній території України, та ОМД на витрачені українські товари.

5.3. Якщо умовами зовнішньоекономічних договорів про переробку на митній території України товарів передбачено проведення розрахунків частиною товарів, що ввозяться для переробки, або продуктами їх переробки, такі товари або продукти переробки підлягають митному оформленню як товари, ввезені на митну територію України в режимі імпорту.

5.4. Продукти переробки до завершення строку переробки товарів підлягають митному оформленню в обраний декларантом митний режим залежно від умов зовнішньоекономічного договору та з додержанням вимог Митного кодексу України й інших нормативно-правових актів України з питань митної справи.

5.5. Митне оформлення товарної продукції здійснює митний орган, що надав дозвіл на ввезення (вивезення) та переробку товарів у режимі переробки, або, за умови погодження місця митного оформлення товарів із цим митним органом, митний орган, що надав дозвіл на виконання окремих операцій з переробки товарів у режимі переробки.

5.6. Митне оформлення супутніх продуктів переробки та залишків переробки здійснюється митним органом, у зоні діяльності якого утворились такі продукти переробки.

5.7. Відходи переробки до завершення строку переробки товарів підлягають видаленню відповідно до законодавства та перебувають під митним контролем до моменту подання власником цих відходів або вповноваженою ним особою документів, які підтверджують видалення відходів (договорів, актів прийому-передачі, актів видалення тощо) шляхом виконання операцій, зазначених у позиціях D1 - D15 розділу А додатка 1 до Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 N 1120. Документи, які підтверджують видалення відходів, долучаються до відповідної ВМД, за якою здійснювалося митне оформлення товарів, поміщених у митний режим переробки.

VI. Оформлення ОМД на витрачені товари

6.1. При заповненні ОМД використовуються бланки єдиного адміністративного документа форми МД-2, додаткових аркушів до нього форми МД-3, специфікації форми МД-8.

6.2. До форми, комплектності, порядку надання, мови, яка використовується для заповнення граф, наявності підчисток і помилок, розподілу аркушів і використання електронної копії ОМД застосовуються вимоги, установлені Положенням про вантажну митну декларацію, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 N 574 (зі змінами).

6.3. Графи ОМД заповнюються згідно з Інструкцією про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженою наказом Держмитслужби від 09.07.97 N 307, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 24.09.97 за N 443/2247 (зі змінами).

6.4. ОМД подається митному органу разом з ВМД на кожну партію товарної продукції, що ввозиться на митну територію України або вивозиться за її межі.

6.5. При оформленні ОМД не заповнюється акт про проведення митного огляду витрачених товарів, визначений додатком 2 до Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби України від 20.04.2005 N 314, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за N 439/10719 (зі змінами).

6.6. До витрачених товарів, які оформлюються за ОМД, не застосовуються заходи нетарифного регулювання та заходи контролю за доставкою їх у митниці призначення.

6.7. ОМД на українські товари, витрачені при виконанні операцій з переробки іноземних товарів, розміщених у митний режим переробки на митній території України, подається митному органу у випадках, якщо витрачені товари фактично вивозяться за межі митної території України в складі продуктів переробки.

6.8. ОМД на іноземні товари, витрачені при виконанні операцій з переробки українських товарів, розміщених у митний режим переробки за межами митної території України, подається митному органу у випадках, якщо витрачені товари фактично ввозяться на митну територію України в складі продуктів переробки.

VII. Прикінцеві положення

7.1. Ідентифікація товарів здійснюється шляхом:

перевірки наданих підприємством відомостей про витрачені ресурси й використані технології виробництва продуктів переробки в обсягах, достатніх для здійснення обліку товарів, розміщених у режим переробки на митній території України (переробки за межами митної території України), та контролю за обсягом виходу продуктів переробки;

здійснення митного контролю під час виконання операцій з переробки та зберігання товарів, ввезених для переробки, продуктів їх переробки, супутніх продуктів переробки, залишків та відходів переробки.

При ідентифікації товарів ураховуються характер товарів і види операцій з їх переробки.

7.2. Митні органи проводять перевірки, передбачені статтями 233 і 234 Митного кодексу України та цим Порядком, на кожному підприємстві, що здійснює переробку товарів, з періодичністю, встановленою керівником митного органу з урахуванням номенклатури товарів, що піддаються операціям з переробки, та характеру таких операцій зі складенням Акта про проведення огляду.

7.3. Контроль за дотриманням режиму переробки на митній території України завершується після здійснення у повному обсязі митного оформлення товарної продукції, супутніх продуктів переробки, залишків переробки та завершення митних процедур щодо відходів переробки.

7.4. Контроль за дотриманням режиму переробки за межами митної території України завершується після здійснення у повному обсязі митного оформлення товарної продукції.

 

Заступник директора
Департаменту декларування
та митних режимів
 

 
 
О. П. Москаленко
 

Опрос