Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция о заполнении заявки на выдачу лицензии на экспорт товаров

Министерство экономики Украины (3)
Форма, Приказ, Инструкция от 09.09.2009 № 991
редакция действует с 04.12.2015

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 12 вересня 2011 року N 51
,
 від 27 жовтня 2015 року N 1348

Форма

ЗАЯВКА
на видачу ліцензії на експорт товарів

1. Замовник                                                  Код згідно з ЄДРПОУ (Номер згідно з ДРФО)

Номер телефону                                           факсу

Номер поточного рахунка в національній валюті, найменування банку, МФО, місцезнаходження банку

Номер поточного рахунка в іноземній валюті, найменування банку, МФО, місцезнаходження банку

2. Виробник товару

 

3. Покупець

4. Код товару згідно з УКТЗЕД

5. Код одиниці виміру

6. Кількість

7. Вартість
(в тис. доларів США)

8. Вартість
(у валюті контракту)

9. Додаткова інформація

 

 

 

 

 

 

10. Країна призначення                  Код

11. Країна покупця                          Код

12. Країна походження                   Код

13. Базисні умови поставки товару

14. Валюта контракту                                 Код

15. Валюта розрахунку                               Код

16. Митниця                                    Код

17. Характер угоди                                     Код

18. Підстава для запиту ліцензії

181. Додаткові дані про товар**:

назва озоноруйнівної речовини, повний хімічний склад

стан озоноруйнівної речовини (первинна, рекуперована або відновлена)

тип і характер виробів та обладнання

19. П. І. Б. керівника замовника
Посада
                М. П.*                                                 Підпис                                          Дата

20. Особливі умови

____________
* За наявності.

** У разі вивезення з митної території України озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять.

(Форма заявки із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 27.10.2015 р. N 1348)

 

ІНСТРУКЦІЯ
про заповнення заявки на видачу ліцензії на експорт товарів

1. Ця Інструкція встановлює порядок заповнення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності заявки на видачу ліцензії на експорт товарів (далі - заявка).

2. Заявка заповнюється суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності українською мовою згідно із цією Інструкцією.

3. Назви реквізитів та їх коди повинні відповідати Класифікації валют та Класифікації держав світу, затвердженим наказом Державного комітету статистики України від 08.07.2002 N 260, Класифікатору митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженому наказом Державної митної служби України від 26.04.2006 N 335.

4. Реквізити заявки повинні містити такі відомості:

реквізит 1 - найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб) суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, який подає заявку, його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), номер телефону, номер факсу, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) (для юридичних осіб) або ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб (ДРФО) за його наявності (для фізичних осіб), номер поточного рахунка в національній валюті, найменування банку, МФО та місцезнаходження банку, номер поточного рахунка в іноземній валюті, найменування банку, МФО та місцезнаходження банку;

реквізит 2 - найменування виробника товару (для юридичних осіб) або прізвище, ім'я, по батькові виробника товару (для фізичних осіб), його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб);

реквізит 3 - найменування нерезидента, що є контрагентом згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом), його місцезнаходження (місце проживання);

реквізит 4 - десятизначний код товару, що експортується, згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД);

реквізит 5 - код одиниці виміру товару, що експортується (для одержання ліцензії стосовно озоноруйнівних речовин - у кілограмах; для одержання ліцензії стосовно товарів, що містять озоноруйнівні речовини, - згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом) із зазначенням кількості кожної речовини в кілограмах на одиницю товару);

(абзац шостий пункту 4 у редакції наказу Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 27.10.2015 р. N 1348)

реквізит 6 - кількість товару, що експортується, згідно з умовами зовнішньоекономічного договору (контракту) (додатків, специфікацій до нього) у зазначених у реквізиті 5 одиницях виміру (для одержання ліцензії стосовно озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять, - із зазначенням кількості кожної речовини);

(абзац сьомий пункту 4 у редакції наказу Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 27.10.2015 р. N 1348)

реквізит 7 - вартість товару, що експортується, зазначена у тисячах доларів США;

реквізит 8 - вартість товару, що експортується, зазначена у валюті контракту;

реквізит 9 - додаткова інформація про товар, що експортується;

реквізит 10 - країна призначення товару та її код;

реквізит 11 - країна, де зареєстрований нерезидент-контрагент згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом), та її код;

реквізит 12 - країна походження товару, що експортується, та її код;

реквізит 13 - базисні умови поставки товару, що експортується, відповідно до правил "Інкотермс";

(абзац чотирнадцятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 12.09.2011 р. N 51)

реквізит 14 - валюта контракту та її код;

реквізит 15 - валюта розрахунку та її код;

реквізит 16 - митниця, де здійснюватиметься митне оформлення товару, код митниці згідно з Класифікатором митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженим наказом Державної митної служби України від 26.04.2006 N 335;

реквізит 17 - характер угоди (розшифрування та код);

реквізит 18 - зовнішньоекономічний договір (контракт) (додатки та специфікації до нього) із зазначенням номера та дати укладення, інші документи (назва, номер та дата), вимоги щодо подання яких встановлені законодавством України;

реквізит 181 - назва озоноруйнівної речовини/суміші, повний хімічний склад озоноруйнівної речовини/суміші; стан озоноруйнівної речовини (первинна, рекуперована або відновлена); для виробів та обладнання - найменування, тип та характер;

(пункт 4 доповнено новим абзацом двадцятим згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.10.2015 р. N 1348
,
 у зв'язку з цим абзаци двадцятий, двадцять перший
 вважати відповідно абзацами двадцять першим, двадцять другим
)

реквізит 19 - прізвище, ім'я та по батькові керівника замовника, який підписав заявку на видачу ліцензії, його посада (для юридичних осіб) або прізвище, ім'я та по батькові замовника (для фізичних осіб), дата підпису, засвідчені печаткою (за наявності);

реквізит 20 - особливі умови експорту, наприклад, кількість товару в додаткових одиницях виміру, номер поточного рахунка в іноземній валюті (якщо декілька валют платежу), найменування банку, МФО та місцезнаходження банку, інвойси, інше.

 

Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності

 
 
Я. В. Вишня

Опрос