Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке лицензирования экспорта товаров

Министерство экономики Украины (3)
Положение, Приказ от 09.09.2009 № 991
редакция действует с 04.12.2015

Про порядок ліцензування експорту товарів

Наказ Міністерства економіки України
від 9 вересня 2009 року N 991

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 жовтня 2009 р. за N 937/16953

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 12 вересня 2011 року N 51
,
 від 28 вересня 2011 року N 65
,
 від 26 травня 2015 року N 538
,
 від 27 жовтня 2015 року N 1348

(У тексті наказу слова "департаменту зовнішньоекономічної діяльності" замінено словами "департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності" згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26 травня 2015 року N 538)

Відповідно до статті 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про порядок ліцензування експорту товарів;

Форму ліцензії на експорт товарів та Інструкцію про її заповнення;

Форму заявки на видачу ліцензії на експорт товарів та Інструкцію про її заповнення.

2. Делегувати структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим право видачі ліцензій на експорт товарів суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності, які зареєстровані у відповідних регіонах та облікова вартість товарів за договорами (контрактами) яких не перевищує 300 тис. доларів США, крім товарів, на експорт яких необхідне погодження відповідного уповноваженого органу виконавчої влади (у випадках, визначених Кабінетом Міністрів України) та встановлено квоти (кількісні або інші обмеження).

Перелік уповноважених структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та відповідний республіканський орган Автономної Республіки Крим, а також перелік посадових осіб, яким надається право підпису ліцензій на експорт товарів, визначаються окремим наказом Міністерства економіки України.

Відповідно до наданих повноважень структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим подавати відділу нетарифного регулювання департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України інформацію про видані ліцензії на експорт товарів у порядку, встановленому наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 50 "Про делегування повноважень щодо видачі документів дозвільного характеру".

(абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 28.09.2011 р. N 65)

3. За оформлення та видачу ліцензій на експорт товарів у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України відповідає відділ нетарифного регулювання департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України від 28.09.2011 р. N 65)

4. Відділу нетарифного регулювання департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності щомісяця до 10 числа наступного періоду подавати Державній фіскальній службі України інформацію про оформлені ліцензії на товари, експорт яких підлягає квотуванню та ліцензуванню.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України від 28.09.2011 р. N 65
,
 від 26.05.2015 р. N 538)

5. Розгляд документів у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, поданих для оформлення ліцензії на експорт товарів, здійснюється відповідно до Порядку розгляду заявок на видачу ліцензій у сфері нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 01.04.2004 N 122, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.04.2004 за N 482/9081.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України від 28.09.2011 р. N 65)

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економіки України від 31.12.2008 N 933 "Про порядок ліцензування експорту товарів у 2009 році", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.01.2009 за N 42/16058.

7. Відділу нетарифного регулювання департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності:

разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установлений законодавством строк;

разом з департаментом адміністративно-господарської діяльності та інформатизації довести цей наказ до відома Державної митної служби України, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економіки України Пятницького В. Т.

9. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Міністр економіки України

Б. М. Данилишин

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва

 
 
О. Кужель

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок ліцензування експорту товарів

I. Загальні питання

1. Це Положення визначає єдиний порядок оформлення та видачі ліцензій на експорт товарів (далі - ліцензія) Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, відповідним республіканським органом Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - уповноважений орган).

(пункт 1 розділу І із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України від 28.09.2011 р. N 65)

2. Дія цього Положення поширюється на всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності незалежно від форми власності.

II. Порядок оформлення та видачі ліцензії на експорт товарів

1. Ліцензія видається в порядку, встановленому Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та цим Положенням.

Ліцензія стосовно озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять, видається на виконання положень Монреальського протоколу на підставі погодження на вивезення озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять, що надається Міністерством екології та природних ресурсів України до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у порядку міжвідомчого обміну інформацією у двох примірниках, один з яких зберігається в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

(пункт 1 розділу ІІ доповнено новим абзацом другим згідно з
 наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 27.10.2015 р. N 1348
,
 у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім
)

Ліцензія видається за формою, затвердженою наказом Міністерства економіки України від 09.09.2009 N 991.

2. Для одержання ліцензії заявником - суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності подаються такі документи:

заявка на видачу ліцензії за формою, затвердженою наказом Міністерства економіки України від 09.09.2009 N 991 (для одержання ліцензії стосовно озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять, заявка на одержання такої ліцензії подається заявником - суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності у двох примірниках. Один примірник оригіналу такої заявки протягом трьох робочих днів з дати її подання надсилається Міністерством економічного розвитку і торгівлі України до Мінприроди для отримання погодження на вивезення озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять. За результатами розгляду цієї заявки з дати її отримання Мінприроди у триденний строк інформує Міністерство економічного розвитку і торгівлі України про підстави для відмови у видачі погодження на вивезення озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять, у разі наявності таких підстав чи у десятиденний строк надсилає Міністерству економічного розвитку і торгівлі України два примірники оригіналу погодження на вивезення озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять, за встановленою цим органом формою);

(абзац другий пункту 2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.10.2015 р. N 1348)

лист-звернення щодо оформлення ліцензії з гарантією сплати державного збору за її видачу;

копія свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчена в установленому законодавством порядку;

копія зовнішньоекономічного договору (контракту), усі додатки та специфікації до нього, засвідчені в установленому законодавством порядку;

експертний висновок (оригінал) з визначенням країни походження та коду товару відповідно до УКТЗЕД, який видається Торгово-промисловою палатою України або регіональною торгово-промисловою палатою;

інші документи, вимоги щодо подання яких встановлені законодавством України.

3. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності несуть відповідальність за недостовірність відомостей в документах, що подаються на розгляд для одержання ліцензій.

4. Днем подання заявки на видачу ліцензії вважається день її реєстрації в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України або уповноваженому органі, що підтверджується відповідним записом у журналі реєстрації.

(пункт 4 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України від 28.09.2011 р. N 65)

5. Видача ліцензії здійснюється за умови подання до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України або уповноваженого органу платіжного доручення з оригінальною відміткою банку про сплату державного збору за видачу ліцензії в розмірі, установленому Кабінетом Міністрів України.

(пункт 5 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України від 28.09.2011 р. N 65)

6. Ліцензія видається фізичній особі - суб'єкту підприємницької діяльності, керівнику суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності за наявності документа, що посвідчує їх особу, або вповноваженому представникові суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності за умови подання до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України або уповноваженого органу оригіналу довіреності, що засвідчує право на отримання ліцензії, та документа, що посвідчує особу представника.

(пункт 6 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України від 28.09.2011 р. N 65)

7. Ліцензія видається із строком дії, передбаченим законодавством України та умовами зовнішньоекономічного договору (контракту), і є дійсною для митного оформлення товарів протягом цього періоду, але не пізніше останнього дня календарного року, якщо інше не передбачено законодавством України. У разі встановлення кількісних обмежень на експорт товарів строк дії ліцензії не повинен перевищувати строку дії кількісних обмежень, якщо інше не передбачено законодавством України. Увезення товару за ліцензією може здійснюватись окремими партіями.

8. Суб'єктові зовнішньоекономічної діяльності видається оригінал ліцензії в одному примірнику (оригінал ліцензії стосовно озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять, видається разом з оригіналом погодження на вивезення озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять). Ліцензія не підлягає передаванню іншим особам.

(пункт 8 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.10.2015 р. N 1348)

9. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії приймається в установлений законодавством строк з дня реєстрації заявки на видачу ліцензії в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України або в уповноваженому органі.

(пункт 9 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України від 28.09.2011 р. N 65)

10. Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути прийнято в разі:

невідповідності поданих документів законодавству України;

вичерпання встановленої квоти на відповідні товари;

застосування до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності або його іноземного контрагента спеціальної санкції у вигляді тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";

дій суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, що призводять до порушення взятих Україною міжнародних зобов'язань;

якщо суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності здійснює свою діяльність на умовах, які можуть спричинити ухвалення компетентними органами країни-імпортера антидемпінгових та інших захисних заходів до експорту продукції походженням з України;

порушення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України або його іноземним контрагентом законодавства України у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

отримання Міністерством економічного розвитку і торгівлі України від Мінприроди інформації про наявність підстав для відмови у видачі погодження на вивезення озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять (у разі звернення заявника - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності щодо оформлення ліцензії стосовно озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять).

(пункт 10 розділу ІІ доповнено новим абзацом восьмим згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.10.2015 р. N 1348
,
 у зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим
)

Рішення про відмову у видачі ліцензії повинно бути викладено в письмовій формі.

11. Рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України або уповноваженого органу про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності в установленому законодавством порядку.

(пункт 11 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України від 28.09.2011 р. N 65)

 

Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності

 
 
Я. В. Вишня

Опрос