Идет загрузка документа (106 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции относительно порядка взаимодействия структурных подразделений, ответственных за реализацию государственной политики по предупреждению насилия в семье, служб по делам детей, центров социальных служб для семьи, детей и молодежи и соответствующих подразделений органов внутренних дел по вопросам осуществления мер по предупреждению насилия в семье

МВД, Министерство по делам семьи; молодежи и спорта
Приказ, Инструкция от 07.09.2009 № 3131/386
редакция действует с 03.08.2012

Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії структурних підрозділів, відповідальних за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім'ї, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї

(заголовок із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України
від 20.06.2012 р. N 371/549)

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту,
Міністерства внутрішніх справ України
від 7 вересня 2009 року N 3131/386

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 вересня 2009 р. за N 917/16933

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства соціальної політики України,
Міністерства внутрішніх справ України
від 20 червня 2012 року N 371/549

Відповідно до Закону України "Про попередження насильства в сім'ї" від 15.10.2001 N 2789-III та з метою забезпечення взаємодії органів і установ, на які покладається здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію щодо порядку взаємодії структурних підрозділів, відповідальних за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім'ї, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України
від 20.06.2012 р. N 371/549)

2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам, відповідальним за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім'ї, службам у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій; Республіканському Автономної Республіки Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським центрам соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київській області, УМВС України в областях та м. Севастополі забезпечити неухильне виконання зазначеної Інструкції.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України
від 20.06.2012 р. N 371/549)

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України у справах сім'ї, дітей та молоді і Міністерства внутрішніх справ України від 09.03.2004 N 3/235 "Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім'ї та молоді, служб у справах неповнолітніх, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.03.2004 за N 399/8998.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту Кондратюк Т. В. та заступників Міністра внутрішніх справ України Савченка О. І. та Євдокимова В. М.

5. Наказ набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації.

 

Міністр України у справах сім'ї,
молоді та спорту
 

 
Ю. О. Павленко
 

Міністр внутрішніх справ України 

Ю. В. Луценко 

 

Інструкція
щодо порядку взаємодії структурних підрозділів, відповідальних за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім'ї, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї

(заголовок Інструкції із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України
від 20.06.2012 р. N 371/549)

(У тексті Інструкції та додатків до неї: слова "Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту" у всіх відмінках замінено словами "Міністерство соціальної політики України" у відповідних відмінках; слова "управління (відділ) у справах сім'ї, молоді та спорту" у всіх відмінках замінено словами "структурний підрозділ, відповідальний за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім'ї" у відповідних відмінках; слова "Міністерству у справах молоді, сім'ї та ґендерної політики Автономної Республіки Крим" замінено словами "Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим" згідно з наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2012 року N 371/549)

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок здійснення структурними підрозділами, відповідальними за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім'ї, службами у справах дітей, центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та відповідними підрозділами органів внутрішніх справ заходів щодо попередження насильства в сім'ї і механізм їх взаємодії при здійсненні таких заходів.

1.2. У своїй діяльності щодо попередження насильства в сім'ї структурні підрозділи, відповідальні за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім'ї, служби у справах дітей, центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та органи внутрішніх справ керуються Конституцією України, Законами України "Про попередження насильства в сім'ї", "Про міліцію", "Про охорону дитинства", "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", Сімейним кодексом України, постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 N 616 "Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім'ї або реальну його загрозу", наказом Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 16.01.2004 N 5/34/24/11 "Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.01.2004 за N 99/8698, наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства внутрішніх справ України та Державного департаменту України з питань виконання покарань від 14.06.2006 N 1983/388/452/221/556/596/106 "Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціальної роботи із сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.07.2006 за N 824/12698, іншими нормативно-правовими актами та цією Інструкцією.

Насильство в сім'ї - будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена сім'ї по відношенню до іншого члена сім'ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім'ї як людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічному здоров'ю.

Фізичне насильство в сім'ї - умисне нанесення одним членом сім'ї іншому члену сім'ї побоїв, тілесних ушкоджень, що може призвести або призвело до смерті постраждалого, порушення фізичного чи психічного здоров'я, нанесення шкоди його честі і гідності.

Сексуальне насильство в сім'ї - протиправне посягання одного члена сім'ї на статеву недоторканість іншого члена сім'ї, а також дії сексуального характеру по відношенню до неповнолітнього члена сім'ї.

Психологічне насильство в сім'ї - насильство, пов'язане з дією одного члена сім'ї на психіку іншого члена сім'ї шляхом словесних образ або погроз, переслідування, залякування, якими навмисно спричиняється емоційна невпевненість, нездатність захистити себе та може завдаватися або завдається шкода психічному здоров'ю.

Економічне насильство в сім'ї - умисне позбавлення одним членом сім'ї іншого члена сім'ї житла, їжі, одягу та іншого майна чи коштів, на які постраждалий має передбачене законом право, що може призвести до його смерті, викликати порушення фізичного чи психічного здоров'я.

Попередження насильства в сім'ї - система соціальних і спеціальних заходів, спрямованих на усунення причин і умов, які сприяють вчиненню насильства в сім'ї, припинення насильства в сім'ї, яке готується або вже почалося, притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні насильства в сім'ї, а також медико-соціальна реабілітація жертв насильства в сім'ї.

Реальна загроза вчинення насильства в сім'ї - погроза вчинення одним членом сім'ї стосовно іншого члена сім'ї умисних дій фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім'ї як людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному та психічному здоров'ю, якщо є реальні підстави очікувати її виконання.

Жертва насильства в сім'ї - член сім'ї, який постраждав від фізичного, сексуального, психологічного чи економічного насильства з боку іншого члена сім'ї.

Члени сім'ї - особи, які перебувають у шлюбі; проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою; їхні діти; особи, які перебувають під опікою чи піклуванням; є родичами прямої або непрямої лінії споріднення за умови спільного проживання.

Корекційна програма - програма, спрямована на формування гуманістичних цінностей та ненасильницької моделі поведінки в сім'ї особи, яка вчинила насильство.

II. Повноваження щодо попередження насильства в сім'ї

2.1. Структурні підрозділи, відповідальні за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім'ї:

координують дії служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та органів внутрішніх справ з питань попередження насильства в сім'ї;

направляють жертв насильства в сім'ї та членів сім'ї, стосовно яких існує реальна загроза його вчинення, до спеціалізованих установ для постраждалих від насильства в сім'ї;

здійснюють контроль за організацією і діяльністю спеціалізованих установ для жертв насильства в сім'ї;

для організації надання необхідної допомоги членам сім'ї, де вчинено насильство або стосовно яких існує реальна загроза його вчинення, ведуть облік даних про організації, установи та заклади, які працюють за напрямом попередження насильства в сім'ї, та послуги, які ними надаються;

співпрацюють з громадськими організаціями, об'єднаннями громадян щодо попередження насильства в сім'ї;

інформують громадськість про організації, установи та органи, які надають допомогу членам сім'ї, де вчинено насильство або існує реальна загроза його вчинення;

організовують проведення семінарів, "круглих столів", конференцій та інших заходів з питань попередження насильства в сім'ї;

організовують надання психологічних, юридичних, соціально-педагогічних, інформаційних та інших послуг членам сім'ї, в якій було вчинено насильство або існує реальна загроза його вчинення;

ініціюють винесення питання щодо проведення подальшої роботи з сім'єю, в якій вчинено насильство, на засідання дорадчого органу відповідно до наказу Мінсім'ямолодьспорту, МОЗ, МОН, Мінпраці, Мінтрансзв'язку, МВС та Державного департаменту України з питань виконання покарань від 14.06.2006 N 1983/388/452/221/556/596/106 "Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціальної роботи з сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.07.2006 за N 824/12698.

2.2. Для збору даних про випадки насильства в сім'ї структурні підрозділи, відповідальні за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім'ї, Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щокварталу узагальнюють інформацію, яка надходить від структурних підрозділів, відповідальних за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім'ї, районних (міських) державних адміністрацій, та надсилають її до Міністерства соціальної політики України.

Структурні підрозділи, відповідальні за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім'ї, районних (міських) державних адміністрацій щокварталу узагальнюють інформацію, яка надходить від центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служб у справах дітей, органів внутрішніх справ згідно з додатком 1.

За наслідками узагальненої інформації структурні підрозділи, відповідальні за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім'ї, визначають потребу регіону у створенні спеціалізованих установ для осіб, які вчинили насильство в сім'ї і жертв насильства та вносять відповідні пропозиції на розгляд місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

2.3. Структурні підрозділи, відповідальні за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім'ї, районних (міських) державних адміністрацій приймають та розглядають заяви та повідомлення про вчинення насильства в сім'ї або реальну загрозу його вчинення (далі - заяви та повідомлення) відповідно до Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім'ї або реальну його загрозу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 N 616.

Заяви та повідомлення реєструються у журналі обліку заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім'ї або реальну загрозу його вчинення згідно з додатком 2.

Заяви та повідомлення після їх реєстрації направляються до територіального органу внутрішніх справ.

Копії заяв та повідомлень залишаються в структурному підрозділі, відповідальному за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім'ї, для відстеження результатів подальшої роботи та вжитих заходів.

Усна заява та повідомлення записується посадовою особою структурного підрозділу, відповідального за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім'ї, про що складається відповідний акт отримання усної заяви та повідомлення про вчинення насильства в сім'ї або реальну загрозу його вчинення згідно з додатком 3.

Акт реєструється у журналі обліку заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім'ї та направляється до відповідного органу внутрішніх справ.

Копія акта залишається в структурному підрозділі, відповідальному за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім'ї.

Під час розгляду заяв та повідомлень відвідання постраждалого від насильства в сім'ї або особи, стосовно якої існує реальна загроза його вчинення, здійснюється за місцем проживання відповідно до пункту 10 Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім'ї або реальну його загрозу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 N 616, про що складається акт з'ясування обставин вчинення насильства в сім'ї або реальної загрози його вчинення згідно з додатком 4.

Оригінал акта зберігається в структурному підрозділі, відповідальному за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім'ї. Копії акта надаються (надсилаються) представникам органів виконавчої влади, які брали участь у відвіданні.

2.4. За направленням органів внутрішніх справ структурні підрозділи, відповідальні за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім'ї, організовують та забезпечують проходження особами, які вчинили насильство в сім'ї, реабілітаційних заходів (корекційних програм), які проводяться спеціалістами, які пройшли відповідне навчання щодо роботи з особами, які вчинили насильство в сім'ї, зокрема:

організовують навчання фахівців, які проводять корекційні програми з особами, які вчиняють насильство в сім'ї;

забезпечують фахівців, які проводять корекційні програми з особами, які вчиняють насильство в сім'ї, методичними рекомендаціями щодо впровадження та реалізації цих програм.

До проведення корекційних програм з особами, які вчиняють насильство в сім'ї, можуть залучатися суб'єкти, що надають соціальні послуги сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах.

У разі неявки особи, яка отримала направлення для проходження реабілітаційних заходів (корекційних програм), або ухилення від їх проходження без поважних причин структурні підрозділи, відповідальні за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім'ї, контролюють надання протягом трьох робочих днів спеціалістами, які здійснюють реабілітаційні заходи (корекційні програми), письмового повідомлення про непроходження корекційної програми згідно з додатком 5 до органу внутрішніх справ, який видав направлення.

2.5. Служби у справах дітей:

ведуть облік дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, у тому числі стосовно яких вчинено насильство в сім'ї або існує реальна загроза його вчинення;

у разі виникнення безпосередньої загрози життю чи здоров'ю дитини вживають заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 N 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини";

здійснюють прийом інформації про вчинення насильства в сім'ї або реальну загрозу його вчинення, а також про випадки жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення та в межах своїх повноважень вживають заходів щодо захисту прав дитини;

порушують питання перед відповідними органами про притягнення до відповідальності фізичних та юридичних осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів дітей;

представляють інтереси дітей у судах;

протягом трьох днів з дня отримання інформації про випадки вчинення насильства в сім'ї стосовно дитини або реальної загрози його вчинення повідомляють відповідний структурний підрозділ, відповідальний за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім'ї, та органи внутрішніх справ для вжиття відповідних заходів;

щокварталу в межах своїх повноважень надають відповідним структурним підрозділам, відповідальним за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім'ї, інформацію про вчинення насильства в сім'ї або реальну загрозу його вчинення згідно з додатком 1.

2.6. Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді:

приймають інформацію про випадки вчинення насильства в сім'ї або реальної загрози його вчинення;

забезпечують надання особам, які постраждали від насильства в сім'ї, психологічної, соціально-педагогічної, соціально-економічної, інформаційної, соціально-медичної та юридичної допомоги;

здійснюють соціальне інспектування сімей, де мають місце випадки вчинення насильства в сім'ї або в яких існує реальна загроза його вчинення, відповідно до Порядку здійснення центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді соціального інспектування сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, затвердженого наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 27 травня 2010 року N 1480, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 2010 року за N 569/17864;

(абзац четвертий пункту 2.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України
від 20.06.2012 р. N 371/549)

здійснюють соціальний супровід сімей, де мають місце випадки вчинення насильства в сім'ї або в яких існує реальна загроза його вчинення, відповідно до Порядку здійснення соціального супроводу центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, затвердженого наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.04.2008 N 1795, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.05.2008 за N 471/15162;

забезпечують здійснення закладами соціального обслуговування заходів, спрямованих на відновлення соціальних функцій, морального, психічного та фізичного стану членів сім'ї, стосовно яких вчинено насильство в сім'ї або існує реальна загроза його вчинення;

протягом трьох днів з дня отримання інформації про випадки вчинення насильства в сім'ї або реальної загрози його вчинення повідомляють відповідний структурний підрозділ, відповідальний за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім'ї,, а у випадку вчинення насильства стосовно дитини - також службу у справах дітей та органи внутрішніх справ;

щокварталу в межах своїх повноважень надають відповідним структурним підрозділам, відповідальним за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім'ї, інформацію про вчинення насильства в сім'ї або реальну загрозу його вчинення згідно з додатком 1.

2.7. Органи внутрішніх справ:

проводять роз'яснювальну роботу в сім'ях, в яких вчинено насильство в сім'ї або існує реальна загроза його вчинення, повідомляють членів сім'ї про права, заходи та послуги, якими вони можуть скористатися, та передбачену законодавством відповідальність;

приймають та розглядають заяви та повідомлення відповідно до Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім'ї або реальну його загрозу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 N 616, та нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України;

інформують протягом трьох днів про отримання заяви чи повідомлення відповідний структурний підрозділ, відповідальний за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім'ї, а у випадках, коли заява та повідомлення стосується неповнолітнього або недієздатного члена сім'ї - службу у справах дітей та орган опіки і піклування згідно з додатком 6;

отримавши заяву чи повідомлення або іншу інформацію про вчинення насильства в сім'ї, вживають передбачених чинним законодавством заходів щодо припинення насильства. У разі необхідності надання потерпілому або правопорушнику першої медичної допомоги викликають бригаду швидкої медичної допомоги;

при безпосередній загрозі життю та здоров'ю дитини або інших членів сім'ї, які постраждали від насильства в сім'ї, вживають заходів щодо ліквідації цієї загрози та надають необхідну допомогу у направленні до спеціалізованих установ для жертв насильства в сім'ї;

у разі встановлення в діях особи, яка вчинила насильство в сім'ї, ознак злочину, приймають рішення відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України, а у випадку встановлення ознак адміністративного правопорушення - відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;

щокварталу у межах своїх повноважень надають відповідним структурним підрозділам, відповідальним за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім'ї, інформацію згідно з додатком 1.

2.8. Структурні підрозділи, відповідальні за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім'ї, центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служби у справах дітей та органи внутрішніх справ у межах своїх повноважень:

надають консультації з питань попередження насильства в сім'ї громадянам, підприємствам, установам і організаціям, органам виконавчої влади та місцевого самоврядування;

беруть участь у проведенні семінарів, "круглих столів", конференцій та інших заходів з питань попередження насильства в сім'ї;

виявляють причини та умови, що сприяють проявам насильства в сім'ї, вживають заходів щодо їх усунення;

вносять до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування подання з питань попередження насильства в сім'ї;

здійснюють інші повноваження щодо попередження насильства в сім'ї, передбачені чинним законодавством.

III. Здійснення спеціальних заходів з попередження насильства в сім'ї

3.1. Працівниками служби дільничних інспекторів міліції або кримінальної міліції у справах дітей члену сім'ї, який вчинив насильство в сім'ї, виноситься офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім'ї згідно з додатком 7, про що його повідомляють під розписку.

Офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім'ї може бути винесено осудній особі, яка на момент його винесення досягла 16-річного віку.

Підставами для винесення офіційного попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім'ї є:

заява про допомогу жертви насильства в сім'ї або члена сім'ї, стосовно якого існує реальна загроза вчинення насильства в сім'ї;

висловлене жертвою насильства в сім'ї або членом сім'ї, стосовно якого існує реальна загроза вчинення насильства в сім'ї, бажання щодо вжиття заходів з попередження насильства в сім'ї у разі, якщо повідомлення або заява надійшли не від нього особисто;

отримання повідомлення про застосування насильства в сім'ї або реальної загрози його вчинення стосовно неповнолітнього чи недієздатного члена сім'ї;

отримання інформації про вчинення насильства в сім'ї або реальну загрозу його вчинення (звернення громадян, організацій, підприємств, навчальних закладів тощо).

3.2. Члена сім'ї, якому було винесено офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім'ї, служба дільничних інспекторів міліції або кримінальна міліція у справах дітей беруть на профілактичний облік та знімають цих осіб з профільного обліку відповідно до Закону України "Про попередження насильства в сім'ї" та Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11 листопада 2010 року N 550, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 грудня 2010 року за N 1219/18514.

(абзац перший пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України
від 20.06.2012 р. N 371/549)

Працівниками кримінальної міліції у справах дітей профілактичні справи заводяться у випадках, коли особа, що вчинила насильство в сім'ї, не досягла 18-річного віку.

3.3. У разі вчинення особою насильства в сім'ї після отримання нею офіційного попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім'ї служба дільничних інспекторів міліції або кримінальна міліція у справах дітей видає цій особі під розписку (додаток 8) направлення на проходження корекційної програми (додаток 9) та в триденний строк надсилає до відповідного кризового центру повідомлення про направлення особи на проходження корекційної програми (додаток 10).

3.4. Особі, яка вчинила насильство в сім'ї, після отримання офіційного попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім'ї дільничним інспектором міліції або працівником кримінальної міліції у справах дітей за погодженням з начальником відповідного органу внутрішніх справ і прокурором може бути винесений захисний припис (додаток 11).

На погодження захисного припису начальнику відповідного органу внутрішніх справ та прокурору подаються офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім'ї, заява та повідомлення (інформація) про вчинення насильства в сім'ї або реальну загрозу його вчинення та інші матеріали, які характеризують особу, яка вчинила насильство в сім'ї.

Захисний припис не підлягає погодженню у разі наявності в діях особи, яка вчинила насильство в сім'ї, ознак злочину.

Захисний припис може бути винесений осудній особі, яка на момент його винесення досягла 16-річного віку.

Захисним приписом особі, стосовно якої він винесений, може бути заборонено чинити певну дію (дії) по відношенню до жертви насильства в сім'ї, а саме:

чинити конкретні акти насильства в сім'ї;

отримувати інформацію про місцеперебування жертви насильства в сім'ї;

розшукувати жертву насильства в сім'ї, якщо жертва насильства в сім'ї за власним бажанням перебуває у місці, що невідоме особі, яка вчинила насильство в сім'ї;

відвідувати жертву насильства в сім'ї, якщо вона тимчасово перебуває не за місцем спільного проживання членів сім'ї;

вести телефонні переговори з жертвою насильства в сім'ї.

3.5. Офіційні попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім'ї та захисні приписи виносяться працівниками служби дільничних інспекторів міліції або кримінальної міліції у справах дітей за місцем проживання особи, яка вчинила насильство в сім'ї.

Про відмову особи від підписання цих документів у них робиться відповідний запис.

 

Заступник директора
департаменту сімейної
та ґендерної політики -
начальник відділу
соціальної підтримки сімей
 

 
 
 
 
Н. М. Орловська
 

Начальник Департаменту
з громадської безпеки
МВС України
 

 
 
В. І. Маєвський
 

 

Інформація _______________________
про здійснення заходів щодо попередження насильства в сім'ї за ____________ 20__ року

Кількість звер-
нень щодо насильства в сім'ї, які надійшли про-
тягом звітного періоду 

з них надійшли від 

Кількість осіб, направ-
лених на корек-
ційні прог-
рами 

з них 

Кількість осіб, які пройшли корек-
ційні прог-
рами 

Кількість винесених офіційних попереджень 

Кількість винесених захисних приписів 

Кількість осіб, які перебувають на обліку з приводу вчинення насильства в сім'ї 

з них 

Кількість сімей, занесених до Банку даних сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах (з приводу насильства в сім'ї) 

З них кількість сімей, охоплених соціальним супроводом протягом звітного періоду 

Кількість осіб, охоплених соціальними послугами (з приводу насильства в сім'ї) 

Кількість сімей, направ-
лених до центру соціально-
психо-
логічної допомоги 

Кількість дітей, які перебувають на обліку з приводу насильства чи жорстокого поводження з ними 

Кількість здійснених заходів з приводу захисту прав дитини від насильства в сім'ї 

Кошти, витрачені на реалізацію заходів з питань поперед-
ження насильства в сім'ї (грн) 

дітей 

жінок 

чоловіків 

жінок 

чоловіків 

у службі дільничних інспекторів міліції 

у кримінальній міліції у справах дітей 

жінок 

чоловіків 

дітей 

жінок 

чоловіків 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Примітка. Інформація подається за I квартал, I півріччя, 9 місяців та за рік до структурного підрозділу, відповідального за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім'ї - до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом, до Мінсоцполітики України - до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом;

у графах 5 - 7 та 9 - 16 інформація надається органами внутрішніх справ (інформація від служби дільничних інспекторів міліції та від кримінальної міліції у справах дітей подається окремо);

у графі 8 інформація надається спеціалістами, які проводять корекційні програми;

у графах 17 - 20 інформація надається центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

у графах 21 та 22 інформація надається службами у справах дітей.

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України
від 20.06.2012 р. N 371/549)

 

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ
заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім'ї або реальну загрозу його вчинення

N
з/п 

Дата отримання заяви (повідомлення) 

Прізвище, ім'я, по батькові особи, щодо якої вчинено насильство в сім'ї або існує реальна загроза його вчинення 

Прізвище, ім'я, по батькові особи, яка вчинила насильство в сім'ї 

Місце проживання 

Наявність у сім'ї неповнолітніх дітей (зазначити прізвище, ім'я та рік народження дитини) 

Стислий зміст заяви чи повідомлення 

Вжиті заходи 

Дата складання акта з'ясування обставин вчинення насильства в сім'ї або реальної загрози його вчинення 

Примітка. У графі 8 зазначаються всі суб'єкти, задіяні до вирішення проблеми, та конкретні заходи, які кожним із них здійснювались.

 

АКТ
отримання усної заяви та повідомлення про вчинення насильства в сім'ї або реальну загрозу його вчинення

Дата __________

Акт склав ____________________________________________________________________________
                                                                                            (П. І. Б., посада відповідальної особи)
_____________________________________________________________________________________
                                                         (П. І. Б., дата народження, місце проживання заявника)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
заявляє, що "___" ___________ 20__ року в її (його) сім'ї
_____________________________________________________________________________________
                                            (П. І. Б., дата народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання)
за адресою ___________________________________________________________________________
стосовно ____________________________________________________________________________
                                                                        (П. І. Б. та дата народження потерпілих)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
було вчинено насильство в сім'ї/існує реальна загроза вчинення насильства в сім'ї.
                                                                (необхідне підкреслити)

Стосовно потерпілої(го, их) правопорушником було вчинено насильство:
фізичне: побиття, удари, опіки, інше _____________________________________________________
                    (необхідне підкреслити)                                                                               (зазначити)
_____________________________________________________________________________________;
психологічне: погрози, образи, залякування, інше ___________________________________________
                               (необхідне підкреслити)                                                                             (зазначити)
_____________________________________________________________________________________;
сексуальне: примушування до статевого зв'язку, згвалтування, розбещення неповнолітніх, інше
                                                                                      (необхідне підкреслити)
_____________________________________________________________________________________;
                                                                                                      (зазначити)
економічне: позбавлення грошей, житла, їжі, інше _________________________________________
                                            (необхідне підкреслити)                                                                        (зазначити)
_____________________________________________________________________________________

Наявність видимих тілесних ушкоджень: синці, подряпини, інше ______________________________
                                                              (необхідне підкреслити)                                                                       (зазначити)
_____________________________________________________________________________________

Потерпіла(ий, і) потребує(ють) допомоги: психологічної, юридичної, медико-соціальної, профілактичної роботи з правопорушником, допомоги соціального працівника, реабілітації, інше
                                                                                                (необхідне підкреслити)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                             (зазначити)

Вжиті заходи: направлена інформація до органів внутрішніх справ, надано медичну, психологічну, юридичну допомогу, направлено до центру медико-соціальної реабілітації, кризового центру, центру соціально-психологічної допомоги, центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,
                                                                                              (необхідне підкреслити)
інше ________________________________________________________________________________
                                                                                                                      (зазначити)

Додаток: письмова заява, пояснення, інше _________________________________________________
                       (необхідне підкреслити)                                                                                (зазначити)

на ___ арк. в ___ прим. 

Підпис заявниці(ка) ___________________ 

  

Підпис посадової особи ________________  

"___" ____________ 20__ року 

 

АКТ
з'ясування обставин вчинення насильства в сім'ї або реальної загрози його вчинення

"___" ____________ 20__ року  

______________________________________________________________________________________
                                             (зазначити прізвище та ініціали потерпілого(их) від насильства в сім'ї) 

Місце проживання _____________________________________________________________________
Тел. _____________________

Комісія у складі:
1. ___________________________________________________________________________________
                                                                                        (П. І. Б., місце роботи, посада)

2. ___________________________________________________________________________________
                                                                                        (П. І. Б., місце роботи, посада)

3. ___________________________________________________________________________________
                                                                                        (П. І. Б., місце роботи, посада)
відвідала сім'ю з метою з'ясування обставин вчинення насильства в сім'ї або реальної загрози його вчинення, за наслідками якого склала цей акт.

Комісією виявлено, що сім'я ____________________________ складається з _________ осіб, а саме:

Мати: _____________________________________________________________ __________________
                                                                                           (П. І. Б.)                                                                                (дата народження)

Батько: ____________________________________________________________ __________________
                                                                                           (П. І. Б.)                                                                                 (дата народження)

Діти: ______________________________________________________________ __________________
                                                                                           (П. І. Б.)                                                                                 (дата народження)

___________________________________________________________________ __________________
                                                                                           (П. І. Б.)                                                                                  (дата народження)

___________________________________________________________________ __________________
                                                                                           (П. І. Б.)                                                                                  (дата народження)

___________________________________________________________________ __________________
                                                                                           (П. І. Б.)                                                                                  (дата народження)

___________________________________________________________________ __________________
                                                                                           (П. І. Б.)                                                                                  (дата народження)

Інші особи, які проживають разом (родинні зв'язки):

Баба: ______________________________________________________________ __________________
                                                                                         (П. І. Б.)                                                                                  (дата народження)

Дід: _______________________________________________________________ __________________
                                                                                        (П. І. Б.)                                                                                   (дата народження)

Інші (зазначити): ____________________________________________________ _________________
                                                                                               (П. І. Б.)                                                                            (дата народження)

____________________________________________________________________ _________________
                                                                                      (П. І. Б.)                                                                                        (дата народження)

Сім'я проживає: у власному, найманому будинку, у будинку батьків, родичів, друзів, у гуртожитку,
                                                                                          (необхідне підкреслити)
інше _________________________________________________________________________________
                                                                                                            (зазначити)

Характеристика приміщення: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Власник житла ________________________________________________________________________
                                                                                                                         (П. І. Б.)

Додаткова інформація про сім'ю:
Повна сім'я (багатодітна сім'я; сім'я усиновлювачів; сім'я опікунів/піклувальників; неповнолітні батьки; позашлюбна дитина/дитина від іншого шлюбу; жінка, з якою проживає чоловік, не є біологічною матір'ю дитини; повернення дитини/одного з батьків з місць позбавлення волі) 
(необхідне підкреслити)
інше ________________________________________________________________________________
                                                                                                               (зазначити)
_____________________________________________________________________________________

Неповна сім'я (багатодітна сім'я; сім'я усиновлювача; сім'я опікуна/піклувальника; батьки розлучені, але проживають разом; неповнолітні батько/матір; перебування одного з батьків у місцях позбавлення волі; батьки не розлучені, але проживають окремо; місцезнаходження одного з
батьків невідоме, інше)
________________________________________________________________
    (необхідне підкреслити)                                                                                (зазначити)
_____________________________________________________________________________________

Загальний аналіз ситуації, що спричинила факти прояву насильства в сім'ї ______________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Вжиті заходи щодо припинення насильства та надання допомоги членам сім'ї, які постраждали від
насильства: ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Висновки щодо необхідності здійснення подальшої роботи: __________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Ставлення членів сім'ї до співпраці з відповідними органами та установами, на які покладається здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї, _______________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Підпис одного з членів сім'ї  

____________ 

_________________________
(П. І. Б.) 

Підписи членів комісії:  

____________ 

_________________________
(П. І. Б.) 

  

____________ 

_________________________
(П. І. Б.) 

  

____________ 

_________________________
(П. І. Б.) 

М. П.
(районного структурного підрозділу, відповідального за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім'ї)  

  

Начальник структурного підрозділу, відповідального за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім'ї

____________
(підпис)  

_________________________
(П. І. Б.) 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НЕПРОХОДЖЕННЯ КОРЕКЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Повідомляємо, що направлений/а вами для проходження корекційної програми
_____________________________________________________________________________________
                                                              (П. І. Б., число, дата народження; місце проживання)
_____________________________________________________________________________________
у назначений термін не з'явився(лась) / не пройшов(ла) її в повному обсязі.
                                                                                                       (потрібне підкреслити)

 

"___" ____________ 20__ року                      _________________________________________
                                                                                                   (підпис, посада, П. І. Б. особи, яка надіслала повідомлення) 

 

СПЕЦІАЛЬНА КАРТКА ОБЛІКУ
факту вчинення насильства в сім'ї

Дата і час скоєння насильства в сім'ї _____________________________________________________

Адреса ______________________________________________________________________________

Потерпіла(ий) ________________________________________________________________________
                                              (П. І. Б., дата народження, місце проживання, родинний зв'язок з правопорушником)
_____________________________________________________________________________________

Правопорушник(и) ____________________________________________________________________
                                                      (П. І. Б., дата народження, місце проживання, місце роботи, посада, судимість (стаття КК))
_____________________________________________________________________________________

Наявність тілесних ушкоджень:
у потерпілої(го): так/ні; синці, подряпини, кровотеча, опіки, переломи (підкреслити)
інше (зазначити) __________________________________________________________________ ;
у правопорушника: так/ні; синці, подряпини, кровотеча, опіки, переломи (підкреслити), 
інше (зазначити) __________________________________________________________________

Заява потерпілої(го): письмова, усна, дата, N картки оперативного заповнення, не надійшла, направлення на судово-медичну експертизу N
                       (необхідне підкреслити)

Присутність неповнолітніх дітей при конфлікті: так/ні
_____________________________________________________________________________________
                                                                           (ім'я, рік народження дитини, N школи, клас)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Психічний стан дитини/дітей: плач, переляк,
інше (зазначити) 
________________________________________________________________________

Ознаки алкогольного сп'яніння:
у потерпілої(го): так/ні
у правопорушника: так/ ні

Поводження особи, яка вчинила насильство в сім'ї, при втручанні: агресія, опір міліції, спокійне,
інше (зазначити) _____________________
___________________________________________________
 _________________________________________________________ 

Заходи впливу на особу, яка вчинила насильство в сім'ї: профбесіда, офіційне попередження, адміністративне стягнення, затримання

Поставлення особи, яка вчинила насильство в сім'ї, на облік в органах внутрішніх справ: категорія обліку _________, дата ___________, N проф. справи ____________________, П. І. Б. дільничного інспектора міліції, який проводить профроботу ____________________________.

Прийняте за матеріалом рішення: направлений до суду, N кримінальної справи/ відмовного матеріалу ________________________, інше (зазначити) _________________________; посада, назва органу внутрішніх справ, П. І. Б. працівника, який перебував на місці події.

_________________________________________________________ 

Примітка. Спеціальна картка обліку факту вчинення насильства в сім'ї зберігається в накопичувальній справі, а її копія у триденний строк направляється до структурного підрозділу, відповідального за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім'ї, місцевої держадміністрації, а у випадках вчинення насильства в сім'ї стосовно неповнолітнього чи недієздатного - також у службу у справах дітей та до органу опіки та піклування.

 

ОФІЦІЙНЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
про неприпустимість вчинення насильства в сім'ї

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                                                                 (прізвище, ім'я та по батькові)
____ _______________ ____ року народження, проживаю за адресою:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                (місце проживання)

У зв'язку з тим, що ____________________________________________________________________
                                                                                         (короткий зміст вчинення насильства в сім'ї)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
на підставі статті 10 Закону України "Про попередження насильства в сім'ї" отримав офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім'ї.

Мені роз'яснено, що у випадках учинення насильства до членів своєї сім'ї я можу бути притягнутий до кримінальної, адміністративної чи цивільно-правової відповідальності згідно з чинним законодавством.
Підпис особи, яка вчинила насильство в сім'ї _____________________
___ ____________ 20__ року

Офіційне попередження здійснено _______________________________________________________
                                                                                  (посада, звання, прізвище та підпис працівника, який здійснив попередження)
_____________________________________________________________________________________
у присутності _________________________________________________________________________
                                                                (вказати особу, яка була присутня при винесенні попередження)
_____________________________________________________________________________________ 

 

РОЗПИСКА

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                                                                            (П. І. Б.)
направлення на проходження корекційної програми отримав(ла) ____________________ 20__ року.

Мені роз'яснено, що у разі непроходження корекційної програми без поважних причин до мене будуть застосовані адміністративні стягнення згідно зі статтею 1732 Кодексу України про адміністративні правопорушення

______________________
                         (підпис) 

____________
(дата)  

 

Штамп органу внутрішніх справ 

НАПРАВЛЕННЯ
НА ПРОХОДЖЕННЯ КОРЕКЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

_____________________________________________________________________________________
                                                                                         (П. І. Б., дата народження, адреса)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
видано направлення на проходження корекційної програми в ________________________________
                                                                                                                                                           (найменування закладу, адреса)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Для проходження корекційної програми необхідно з'явитися до ___ _____________ 20__ року

Графік прийому спеціаліста: понеділок - п'ятниця з 9.00 до 18.00
_________________________________________________________
                                                                   (П. І. Б., посада особи, яка видала направлення)

Дата видачі направлення ___ ____________ 20__ року

___________________________________
(підпис посадової особи, яка видала направлення) 

 

Штамп органу внутрішніх справ 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАПРАВЛЕННЯ ОСОБИ НА ПРОХОДЖЕННЯ КОРЕКЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Для проходження корекційної програми направлено ________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                (П. І. Б., дата народження; місце проживання)
який (яка) ____________________________________________________________________________
                                           (зазначити дату, щодо кого та який вид насильства в сім'ї вчинила направлена особа)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Для проходження корекційної програми особі запропоновано з'явитися ___ ____________ 20__ року 

___ _____________ 20__ року  

_____________________________________
(П. І. Б. та посада особи, яка надіслала повідомлення) 

 

ПОГОДЖЕНО
Начальник _____________________
УМВС України в _______________
______________________________ 
___ _____________ 20__ року  

ПОГОДЖЕНО
Прокурор __________________ району
___________________________ області
___ _____________ 20__ року  

ЗАХИСНИЙ ПРИПИС

___ ____________ 20__ року
 

_______________________________________
(назва населеного пункту)  

Я, ___________________________________________________________________________________
                                        (посада, звання, прізвище та ініціали працівника, який виніс захисний припис)
_____________________________________________________________________________________,
на підставі статті 13 Закону України "Про попередження насильства в сім'ї" виніс захисний припис
_______________________________________ ___ ____________ ____ року народження, який/яка
                   (прізвище, ім'я та по батькові)
проживає за адресою: _________________________________________________________________,
у зв'язку зі скоєнням ним/нею в сім'ї умисних насильницьких дій фізичного, сексуального, психологічного, економічного спрямування (насильства в сім'ї) після отримання офіційного попередження про неприпустимість їх вчинення.

Цим приписом ________________________________________________ заборонено чинити такі дії
(необхідне підкреслити):

чинити конкретні акти насильства в сім'ї;

отримувати інформацію про місцеперебування жертви насильства в сім'ї;

розшукувати жертву насильства в сім'ї, якщо вона за власним бажанням перебуває в місці, що невідоме особі, яка вчинила насильство в сім'ї;

відвідувати жертву насильства в сім'ї, якщо вона тимчасово перебуває не за місцем спільного проживання членів сім'ї;

вести телефонні переговори з жертвою насильства в сім'ї.

Зазначені обмеження діють до ___ _____________ 20__ року

___________________________________________________________________ роз'яснено, що в разі
                                                                   (прізвище, ім'я та по батькові)
порушення ним (нею) вимог захисного припису він/вона буде притягнутий(а) до відповідальності згідно з чинним законодавством. 

______________________________________
(підпис посадової особи, якою винесено захисний припис)  

___ _____________ 20__ року
(дата винесення захисного припису) 

Підпис особи, якій винесено захисний припис ___________________
                                                                                ___ _____________ 20__ року  

____________

Опрос