Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку финансирования выплат по частичной безработице и предоставления помощи по частичной безработице

Минтруда
Приказ от 02.09.2009 № 330
Утратил силу

Про затвердження Змін до Порядку фінансування виплат по частковому безробіттю та надання допомоги по частковому безробіттю

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 2 вересня 2009 року N 330

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 вересня 2009 р. за N 900/16916

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства соціальної політики України
від 7 березня 2013 року N 103)

Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" та з метою удосконалення механізму надання допомоги по частковому безробіттю НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку фінансування виплат по частковому безробіттю та надання допомоги по частковому безробіттю, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 07.02.2009 N 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.03.2009 за N 190/16206, що додаються.

2. Державному центру зайнятості забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр 

Л. Денісова 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Правління Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування
України на випадок безробіття
(постанова від 23.07.2009 N 123)

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
О. Кужель
 

Заступник Генерального
директора Федерації
роботодавців України
 

 
 
Р. Іллічов
 

В. о. президента Спілки
підприємців малих,
середніх і приватизованих
підприємств України
 

 
 
 
В. Биковець
 

В. о. президента
Всеукраїнської асоціації
роботодавців
 

 
 
В. Биковець
 

Голова Конфедерації
Вільних профспілок України
 

 
М. Я. Волинець
 

Віце-президент
Спілки орендарів і
підприємців України
 

 
 
Т. Литовченко
 

Перший заступник керівника
Спільного представницького
органу всеукраїнських
профспілок та профспілкових
об'єднань, заступник Голови ФПУ
 

 
 
 
 
Г. В. Осовий
 

 

Зміни
до Порядку фінансування виплат по частковому безробіттю та надання допомоги по частковому безробіттю

1. У пункті 2.1 слова "настанням часткового безробіття" замінити словами "місяцем подання заяви про виділення коштів для виплати допомоги по частковому безробіттю".

2. Пункт 2.4 викласти в такій редакції:

"2.4. Підприємство протягом двох місяців з дати подання повідомлення звертається до центру зайнятості із заявою (додаток 2) про виділення коштів для виплати допомоги по частковому безробіттю (далі - заява).".

3. У пункті 2.5:

у абзаці другому слова "початку часткового безробіття" замінити словами "подання заяви";

після абзацу третього доповнити абзацом четвертим такого змісту: "копія наказу підприємства про простій".

У зв'язку з цим абзаци четвертий та п'ятий вважати абзацами п'ятим та шостим;

абзац п'ятий викласти у такій редакції:

"копії табелів обліку робочого часу за структурними підрозділами підприємства та список застрахованих осіб, у яких виникло право на допомогу, та розрахунок суми допомоги щодо кожної особи (додаток 4)";

у абзаці шостому слова ", і є неоплачуваним" виключити.

4. У абзаці другому пункту 2.6 після слова "економіки" доповнити словами "(у разі їх наявності)".

5. У пункті 2.7 слова "настанням часткового безробіття" замінити словами "місяцем подання заяви".

6. У пункті 2.9:

абзац другий викласти в такій редакції:

"До складу комісії включаються два представники регіонального центру зайнятості, один із яких є головою комісії, по одному представнику Міністерства економіки Автономної Республіки Крим і Міністерства праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь (управлінь) економіки, праці та соціального захисту населення (праці та зайнятості) обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, територіальної державної інспекції праці Держнаглядпраці, а також по два делеговані представники регіонального координаційного комітету сприяння зайнятості населення від соціальних партнерів (за згодою). Очолює комісію директор регіонального центру зайнятості або особа, яка його заміщує (у разі відсутності).";

абзац п'ятий виключити.

7. У першому реченні абзацу другого пункту 2.10 після слова "керівником" доповнити словом "регіонального".

8. Пункт 2.11 викласти в такій редакції:

"2.11. У разі коли кошти для виплати допомоги виділяються підприємству більше одного місяця, вони перераховуються щомісяця після закінчення календарного місяця та надання підприємством центру зайнятості списків застрахованих осіб згідно з додатком 4, які протягом місяця, що минув, мали право на такі виплати, та копії табелів обліку робочого часу за структурними підрозділами підприємства.

У випадку, якщо право на отримання допомоги по частковому безробіттю виникло у інших працівників підприємства (цеху, дільниці), які не були включені до списків застрахованих осіб згідно з додатком 4, що розглядалися комісією та щодо яких директором регіонального центру зайнятості було прийнято рішення про фінансування виплат по частковому безробіттю, підприємством додатково подаються для розгляду комісією такі документи:

список застрахованих осіб, у яких виникло право на допомогу, та розрахунок суми допомоги щодо кожної особи (додаток 4);

копії табелів робочого часу цих працівників;

копії штатного розпису та наказу про встановлення цим працівникам тарифних ставок і посадових окладів;

обґрунтування необхідності додаткового фінансування.

У разі прийняття директором рішення про надання допомоги по частковому безробіттю таким особам, то вона надається з дня подання підприємством зазначених документів до центру зайнятості. Фінансування підприємства на виплату допомоги цим особам здійснюється у межах граничного строку тривалості простою.".

9. Пункт 2.13 викласти в такій редакції:

"2.13. Кошти для виплати допомоги не виділяються, якщо:

підприємство має заборгованість (недоїмку) зі сплати страхових внесків на випадок безробіття та (або) заборгованість з виплати заробітної плати на день подання заяви. У разі якщо у підприємства виникла заборгованість з виплати заробітної плати після початку простою, кошти для виплати допомоги по частковому безробіттю можуть виділятися підприємству за наявності погодженого з профспілками або трудовим колективом графіка її погашення;

до підприємства застосовувалися фінансові санкції за недодержання норм Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" та Закону України "Про зайнятість населення" протягом 12 місяців, які передували місяцю подання заяви;

підприємством не дотримані вимоги цього Порядку.".

10. Абзац другий пункту 3.2 викласти в такій редакції:

"письмово відмовився від підходящої роботи на цьому або на іншому підприємстві з повним робочим днем (тижнем), що відповідає його освіті, професії (спеціальності), кваліфікації, із заробітною платою, що є не нижчою тієї, яку особа отримувала за попередньою посадою чи професією на цьому ж підприємстві;".

11. Пункт 3.5 викласти в такій редакції:

"3.5. Допомога надається з першого дня простою, зазначеного у повідомленні підприємства. У разі подання підприємством повідомлення після початку простою допомога надається з дня подання повідомлення. У цьому випадку період простою до дати подання повідомлення зараховується до загального строку виплати допомоги, визначеного у пункті 2.12 цього Порядку.".

12. Доповнити Порядок додатком 4 у такій редакції:

                     Список застрахованих осіб, у яких виникло право на допомогу, та розрахунок
                            суми допомоги щодо кожної особи на
________________ 20__ року
                                                                                                                                       (назва місяця)

Назва та місцезнаходження підприємства _______________________________________

N
з/п 

Прізвище, ім'я та по батькові 

Професія
(посада) 

Тарифна ставка (оклад),
грн 

Кількість годин часткового безробіття за місяць 

Оплата за одну годину (2/3 тарифної ставки, окладу),
грн 

Сума допомоги по частковому безробіттю за місяць,
грн 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Назва структурного підрозділу 

 

 

 

 

 

 

 

Установлена тривалість робочого часу, годин ________________

Керівник підприємства    __________   ________________________
                                                                 (підпис)                     (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер      __________    _________________________      
                                                            (підпис)                        (ініціали та прізвище)"
     М. П. 

 

Директор департаменту
соціального партнерства і
загальнообов'язкового державного
соціального страхування
 

 
 
 
В. Ступак
 

Опрос