Идет загрузка документа (43 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка разработки, утверждения и исполнения бюджета Пенсионного фонда Украины

Пенсионный фонд
Порядок, Постановление от 31.08.2009 № 21-2
редакция действует с 01.07.2014

Про затвердження Порядку розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України

Постанова правління Пенсійного фонду України
від 31 серпня 2009 року N 21-2

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 вересня 2009 р. за N 897/16913

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами правління Пенсійного фонду України
від 19 грудня 2011 року N 38-1
,
 від 11 лютого 2013 року N 2-7
,
 від 19 травня 2014 року N 8-1

Відповідно до частини четвертої статті 71 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", підпункту 3 пункту 4 та пункту 11 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 384, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 19.12.2011 р. N 38-1)

1. Затвердити Порядок розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України, що додається.

2. Юридичному управлінню (Рябцева Т. Б.) разом з департаментом зведеного бюджету (Придня Т. Г.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови правління Короневського В. М.

4. Ця постанова набирає чинності з дня офіційного опублікування.

 

Голова правління 

О. Зарудний 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Міністр праці та соціальної
політики України
 

 
Л. Денісова
 

Перший заступник
Міністра фінансів України
 

 
І. І. Уманський
 

Міністр економіки України 

Б. М. Данилишин 

Заступник Генерального
директора Федерації
роботодавців України
 

 
 
Р. Іллічов
 

Віце-президент
Спілки орендарів і
підприємців України
 

 
 
Т. Литовченко
 

В. о. президента Спілки
підприємців малих,
середніх і приватизованих
підприємств України
 

 
 
 
В. Биковець
 

В. о. президента
Всеукраїнської
асоціації роботодавців
 

 
В. Биковець
 

Керівник робочої
комісії профспілок
 

 
Г. В. Осовий
 

 

ПОРЯДОК
розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює механізм складання, розгляду, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України (далі - Пенсійний фонд), бюджетів головних управлінь Пенсійного фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - головні управління) та планів доходів і видатків управлінь Пенсійного фонду в районах, містах, районах у містах, а також у містах та районах (далі - районні управління).

2. Бюджетна система Пенсійного фонду складається з бюджетів головних управлінь, які включають плани доходів і видатків районних управлінь, що є учасниками бюджетного процесу Пенсійного фонду.

3. Бюджетний процес є регламентованою законодавством діяльністю, пов'язаною зі складанням, розглядом, затвердженням бюджетів та планів доходів і видатків, їх виконанням та контролем за їх виконанням, складанням, розглядом та затвердженням звітів про виконання бюджетів та планів доходів і видатків, що складають бюджетну систему Пенсійного фонду.

Бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему Пенсійного фонду, становить один календарний рік, який починається 01 січня кожного року і закінчується 31 грудня того самого року.

4. Нормативно-правове регулювання бюджетного процесу Пенсійного фонду здійснюється відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, закону про Державний бюджет України на відповідний рік, Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 384, та інших нормативно-правових актів і цього Порядку.

5. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

річний розпис доходів і видатків бюджету Пенсійного фонду - розпис показників, визначених затвердженим бюджетом Пенсійного фонду на плановий бюджетний період, у розрізі головних управлінь без розподілу за періодами року;

помісячний розпис основних груп доходів і видатків бюджету Пенсійного фонду - розпис показників основних груп дохідної і видаткової частин бюджету Пенсійного фонду на рік за місяцями.

II. Бюджет Пенсійного фонду та його формування

1. Розроблення та затвердження бюджету Пенсійного фонду

1. Показники бюджету Пенсійного фонду розробляються з урахуванням основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, прогнозних розмірів державних соціальних гарантій на наступний рік та результатів аналізу виконання показників бюджету Пенсійного фонду за минулі бюджетні періоди.

При проведенні розрахунків власних надходжень використовуються дані щодо прогнозних надходжень коштів від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок), визначених центральним органом виконавчої влади, що формує податкову і митну політику, спільно з Пенсійним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

2. Основними складовими бюджету Пенсійного фонду є дохідна та видаткова частини бюджету.

3. Доходи бюджету Пенсійного фонду класифікуються за такими основними групами:

власні надходження;

кошти Державного бюджету України;

кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

кошти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

4. Доходи Пенсійного фонду мають цільове призначення і спрямовуються виключно на фінансування пенсійних виплат та інших виплат, які пов'язані із функціонуванням системи пенсійного забезпечення.

5. Видатки бюджету Пенсійного фонду класифікуються за такими основними групами:

видатки за рахунок власних надходжень;

видатки за рахунок коштів Державного бюджету України;

видатки за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

видатки за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

6. З метою забезпечення складання проекту бюджету Пенсійного фонду розробляються заходи, якими визначаються основні організаційно-методичні засади бюджетного планування на наступний рік на рівні апарату Пенсійного фонду та головних управлінь.

7. Складання проекту бюджету Пенсійного фонду здійснюється на плановий бюджетний період.

8. На наступні за плановим два бюджетні періоди складається прогноз показників бюджету.

9. Обсяг надходжень від сплати єдиного внеску, що спрямовуються на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (далі - страхові внески), які надійдуть у плановому бюджетному періоді від платників (крім фізичних осіб - підприємців та членів сімей зазначених осіб, які беруть участь у провадженні такими суб'єктами підприємницької діяльності та не перебувають з ними у трудових відносинах) (далі - фізичні особи - підприємці), визначається з урахуванням:

прогнозних обсягів витрат на оплату праці;

чинних розмірів єдиного внеску та пропорцій його розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

10. При визначенні обсягу страхових внесків від фізичних осіб - підприємців використовуються дані щодо:

чисельності фізичних осіб - підприємців з урахуванням її динаміки;

фактичних надходжень за попередній рік;

строків сплати єдиного внеску;

зростання розмірів мінімальної заробітної плати протягом планового періоду.

11. Кошти на відшкодування фактичних витрат на виплату і доставку пенсій особам, які працювали або працюють на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком N 1 та інших роботах зі шкідливими і важкими умовами праці за Списком N 2, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року N 36, та кошти на виплату різниці у розмірах пенсій науковим працівникам, що відшкодовується за рахунок недержавних та державних небюджетних підприємств, установ та організацій, визначаються з урахуванням:

фактичних витрат на пенсійне забезпечення осіб цих категорій за звітний період;

прогнозного підвищення рівня пенсійного забезпечення цих категорій пенсіонерів;

динаміки фактичного відшкодування відповідних сум за попередній рік.

12. Інші власні надходження розраховуються з урахуванням динаміки їх надходження за попередній рік.

13. Пенсійний фонд у межах своїх повноважень бере участь у формуванні пропозицій до структури та змісту бюджетних програм, пов'язаних із пенсійним забезпеченням, підготовці бюджетних запитів до проекту Державного бюджету України на наступні бюджетні періоди, а також здійснює прогнозні розрахунки щодо обсягів видатків загального та спеціального фонду Державного бюджету України на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди.

14. Проект бюджету Пенсійного фонду на плановий рік протягом місяця з дня прийняття закону України про Державний бюджет України на відповідний рік подається на розгляд та погодження заінтересованим органам відповідно до вимог Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року N 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2011 року N 1156).

15. Проект постанови Кабінету Міністрів України про затвердження бюджету Пенсійного фонду на плановий рік відповідно до Порядку взаємодії Міністерства соціальної політики України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем'єр-міністра України - Міністра соціальної політики України, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 24 вересня 2012 року N 596, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2012 року за N 1711/22023, подається в установленому порядку Міністру соціальної політики для внесення на розгляд Кабінету Міністрів України.

16. У місячний строк після прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження бюджету Пенсійного фонду структурний підрозділ Пенсійного фонду, відповідальний за організацію бюджетного процесу в Пенсійному фонді, розробляє та затверджує розписи доходів і видатків бюджету Пенсійного фонду, кошториси та плани асигнувань бюджету Пенсійного фонду на фінансування адміністративних витрат, пов'язаних з виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду (далі - бюджетна документація).

17. Якщо до початку нового бюджетного періоду Кабінетом Міністрів України не прийнято постанову про затвердження бюджету Пенсійного фонду, розробляється та затверджується тимчасовий розпис доходів і видатків Пенсійного фонду.

2. Розробка бюджетної документації Пенсійного фонду

1. Розробка бюджетної документації здійснюється відповідно до затверджених постановою Кабінету Міністрів України показників бюджету Пенсійного фонду.

2. Бюджетна документація поділяється на річну бюджетну документацію та помісячну бюджетну документацію.

До річної бюджетної документації відносяться річний розпис доходів і видатків бюджету Пенсійного фонду та кошторис видатків на фінансування адміністративних витрат, пов'язаних з виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду (далі - кошторис).

Показники річної бюджетної документації мають бути збалансованими.

До помісячної бюджетної документації відносяться помісячні розписи основних груп доходів та видатків бюджету Пенсійного фонду та плани асигнувань бюджету Пенсійного фонду на фінансування адміністративних витрат, пов'язаних з виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду (далі - плани асигнувань).

3. На основі річної бюджетної документації структурний підрозділ Пенсійного фонду, відповідальний за організацію бюджетного процесу, формує граничні обсяги показників бюджетів головних управлінь на плановий період (далі - граничні обсяги показників бюджету) та доводить їх головним управлінням, які враховуються при складанні проектів бюджетів головних управлінь.

4. Формування помісячної бюджетної документації здійснюється з урахуванням помісячного розпису коштів Державного бюджету України, доведеного лімітною довідкою про бюджетні асигнування та кредитування на плановий бюджетний період (у розрізі бюджетних програм).

5. Помісячний розпис власних надходжень бюджету Пенсійного фонду формується у розрізі головних управлінь.

3. Складання та затвердження кошторису видатків на фінансування адміністративних витрат, пов'язаних з виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду

1. Кошторис видатків на фінансування адміністративних витрат, пов'язаних з виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду, є складовою частиною бюджету Пенсійного фонду.

2. Після затвердження бюджету Пенсійного фонду на плановий період структурний підрозділ, відповідальний за організацію бюджетного процесу, доводить до головних управлінь лімітні довідки про обсяги асигнувань окремо по кожній програмі видатків на фінансування адміністративних витрат, пов'язаних з виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду (далі - програми видатків на фінансування адміністративних витрат).

3. Головні управління при формуванні проектів кошторисів забезпечують їх відповідність обсягам асигнувань, доведеним лімітними довідками.

4. Проекти кошторисів та планів асигнувань головних управлінь та апаратів головних управлінь окремо по кожній програмі видатків на фінансування адміністративних витрат, розрахунки, які обґрунтовують показники кошторису, та пояснювальні записки до них за підписом начальника головного управління та керівника фінансової служби (головного бухгалтера) протягом 30 календарних днів після затвердження бюджету Пенсійного фонду подаються на затвердження до Пенсійного фонду.

Кошториси головних управлінь затверджуються Головою правління Пенсійного фонду.

Кошториси районних управлінь затверджуються начальником головного управління.

5. Штатні розписи затверджуються в місячний строк з початку року.

6. Штатні розписи головних управлінь затверджуються Головою правління Пенсійного фонду, районних управлінь - начальником головного управління.

4. Порядок складання проектів бюджетів головних управлінь Пенсійного фонду, їх розгляд, погодження та затвердження

1. Підставою для проведення головними управліннями роботи зі складання проектів бюджетів є доведені граничні обсяги показників бюджету.

2. Для належної організації роботи, пов'язаної зі складанням проектів бюджетів, головні управління розробляють та доводять до районних управлінь відповідні граничні обсяги показників планів доходів і видатків районних управлінь на плановий період (далі - плани доходів і видатків) та встановлюють термін подання проектів планів доходів і видатків до головного управління.

Головні управління розглядають проекти планів доходів і видатків щодо законності та правильності розрахунків, доцільності запланованих видатків, правильності їх розподілу, повноти надходження доходів. Зазначені проекти враховуються при формуванні зведеного проекту бюджету головного управління.

3. Головні управління в місячний строк після одержання граничних обсягів показників бюджету формують проекти бюджетів головних управлінь, які розглядаються на засіданні колегії у присутності начальника головного управління.

4. Проекти бюджетів головних управлінь підписуються начальником головного управління, начальником структурного підрозділу, відповідального за бюджетний процес, засвідчуються гербовою печаткою із зазначенням дати та у двох оригінальних примірниках подаються на затвердження до Пенсійного фонду, один з яких після затвердження повертається до головного управління.

5. Проекти бюджетів головних управлінь у десятиденний строк з дня їх надходження затверджуються Головою правління Пенсійного фонду або його заступником, засвідчуються гербовою печаткою із зазначенням дати.

5. Порядок складання планів доходів і видатків районних управлінь, їх розгляд та погодження

1. Підставою для проведення районними управліннями роботи зі складання планів доходів і видатків на плановий період є доведені головними управліннями граничні обсяги показників доходів видатків.

2. Проект плану доходів і видатків на плановий період, підписаний начальником районного управління та відповідальною за його складання особою, а також засвідчений гербовою печаткою із зазначенням дати направляється на затвердження до головного управління.

III. Виконання бюджету Пенсійного фонду

1. Пенсійний фонд організовує і контролює виконання бюджету, координує роботу учасників бюджетного процесу.

2. Головні управління та районні управління забезпечують виконання бюджетів, планів доходів і видатків, цільове й ефективне витрачання коштів.

3. Єдині правила ведення бухгалтерського обліку надходження і використання коштів Пенсійного фонду та єдині форми звітності про виконання бюджету органами Пенсійного фонду визначаються Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Порядком складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року N 44, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за N 196/20509.

4. Звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду надсилається до Рахункової палати України, Міністерства фінансів України, Міністерства соціальної політики України та Державної казначейської служби України.

5. Статистична та бухгалтерська звітність Пенсійного фонду формується наростаючим підсумком з початку року за підсумками роботи органів Пенсійного фонду протягом кварталів та року в цілому.

6. Річний звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду в розрізі статей витрат протягом двох тижнів після його затвердження правлінням Пенсійного фонду підлягає обов'язковій публікації в офіційних друкованих виданнях.

7. Інформація про час і місце публічного представлення звіту оприлюднюється разом зі звітом про виконання бюджету Пенсійного фонду.

IV. Внесення змін до бюджету Пенсійного фонду, бюджетів головних управлінь, планів доходів і видатків районних управлінь та бюджетної документації

1. Зміни до бюджету Пенсійного фонду вносяться у випадках виникнення відхилення оцінки прогнозу надходжень до бюджету від показників, врахованих при затвердженні бюджету на відповідний бюджетний період, зміни структури видатків, внесення змін до законодавчих актів.

2. Структурний підрозділ Пенсійного фонду, відповідальний за надходження доходів, проводить щомісячну оцінку відповідності прогнозу власних надходжень показникам, затвердженим у бюджеті Пенсійного фонду в розрізі головних управлінь, та подає її структурному підрозділу Пенсійного фонду, відповідальному за організацію бюджетного процесу.

3. У разі виникнення відхилення оцінки прогнозу помісячних надходжень до бюджету Пенсійного фонду від показників, врахованих при формуванні помісячних розписів основних груп показників доходів і видатків та власних надходжень Пенсійного фонду, структурний підрозділ Пенсійного фонду, відповідальний за організацію бюджетного процесу, розробляє пропозиції щодо внесення відповідних змін до бюджету Пенсійного фонду та подає їх на розгляд Голові правління Пенсійного фонду.

4. На підставі наданих пропозицій Голова правління Пенсійного фонду приймає рішення щодо внесення змін до помісячних розписів основних груп показників доходів і видатків та власних надходжень Пенсійного фонду в межах затверджених річних показників бюджету Пенсійного фонду.

5. Внесення змін до бюджетної документації Пенсійного фонду, що застосовується в процесі використання коштів Державного бюджету України, які передаються на фінансування пенсійних програм, здійснюється після внесення змін до розпису Державного бюджету України.

6. На підставі змін до бюджету Пенсійного фонду на відповідний бюджетний період, затверджених постановою Кабінету Міністрів України, розробляються зміни до бюджетів головних управлінь. Зміни до бюджетів затверджуються в порядку, передбаченому для затвердження проектів бюджетів головних управлінь. Відповідні зміни до планів доходів і видатків районних управлінь розробляють головні управління.

7. Пропозиції щодо внесення змін до помісячного розпису власних надходжень до бюджету головного управління в межах річного обсягу подаються до Пенсійного фонду з необхідними обґрунтуваннями.

 

Директор департаменту
зведеного бюджету

С. В. Дяченко

(Порядок із змінами, внесеними згідно з постановами
 правління Пенсійного фонду України від 19.12.2011 р. N 38-1
,
 від 11.02.2013 р. N 2-7
,
 у редакції постанови правління Пенсійного
 фонду України від 19.05.2014 р. N 8-1)

Опрос