Идет загрузка документа (106 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции по заполнению форм государственных статистических наблюдений по структурной статистике N 1-підприємництво (годовая), N 1-підприємництво (короткая) - годовая, N 1-підприємництво (квартальная)

Госкомстат
Приказ от 01.09.2009 № 334
Утратил силу

Про затвердження Змін до Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень зі структурної статистики N 1-підприємництво (річна), N 1-підприємництво (коротка) - річна, N 1-підприємництво (квартальна)

Наказ Державного комітету статистики України
від 1 вересня 2009 року N 334

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 вересня 2009 р. за N 882/16898

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державного комітету статистики України
 від 27 серпня 2007 року N 321
згідно
з наказом Державної служби статистики України
 від 27 березня 2015 року N 84)

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі структурної статистики та отримання повної, всебічної й об'єктивної статистичної інформації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень зі структурної статистики N 1-підприємництво (річна), N 1-підприємництво (коротка) - річна, N 1-підприємництво (квартальна), затвердженої наказом Держкомстату від 27.08.2007 N 321, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11.09.2007 за N 1056/14323 (далі - Інструкція зі змінами), що додаються.

2. Респондентам при заповненні форм державного статистичного спостереження зі структурної статистики N 1-підприємництво (річна), N 1-підприємництво (коротка) - річна, N 1-підприємництво (квартальна) використовувати Інструкцію зі змінами, затвердженими цим наказом.

3. Департаменту міжгалузевої статистики підприємств (Жук І. М.):

3.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. Довести Інструкцію зі змінами, затвердженими цим наказом, до відома територіальних органів державної статистики.

4. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2010 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В. О.

 

Голова 

О. Г. Осауленко 

 

Зміни до Інструкції
щодо заповнення форм державних статистичних спостережень зі структурної статистики N 1-підприємництво (річна), N 1-підприємництво (коротка) - річна, N 1-підприємництво (квартальна)

1. У пункті 3.3 розділу 3 Інструкції:

1.1. Підпункт 3.3.4:

доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Кількість працівників повинна бути наведена за всіма видами економічної діяльності, які вказані у підрозділі 2.1 звіту. У разі неможливості вказати чисельність вид економічної діяльності не наводиться (за винятком випадків, коли на підприємстві зайняті лише власники, засновники та члени їх сімей).".

У зв'язку з цим абзаци другий і третій уважати відповідно абзацами третім і четвертим;

доповнити прикладом 3 такого змісту:

"3. Підприємство займається виробництвом компресорів, крім того, здійснює оптову торгівлю металевими відходами та здає в оренду власні приміщення. У цьому випадку кількість працівників відповідно до обсягів реалізації розподіляється за видами економічної діяльності: "Виробництво насосів, компресорів та гідравлічних систем" (29.12.1), "Оптова торгівля відходами та брухтом" (51.57.0), "Здавання в оренду власного нерухомого майна" (70.20.0).

Види економічної діяльності 

Код за КВЕД 

Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизу), тис. грн (графа 1 підрозділу 2.1) 

Середня кількість працівників
(включаючи штатних та позаштатних), осіб (графа 3 підрозділу 2.1) 

На підприємстві - всього 

200 

68128,0 

866 

у тому числі: 

  

  

  

- виробництво насосів, компресорів та гідравлічних систем 

29.12.1 

55445,0 

864 

- оптова торгівля відходами та брухтом 

51.57.0 

5870,2 

- здавання в оренду власного нерухомого майна 

70.20.0 

6812,8 

".

1.2. Абзац перший підпункту 3.3.6 після слів "виробництво синтетичного волокна, поєднане з ткацьким виробництвом" доповнити словом та цифрою "(додаток 3)".

1.3. У підпункті 3.3.7:

абзац двадцятий після слів "складовою технологічного процесу виробництва;" доповнити словами "послуги з поточного обслуговування та ремонту основних засобів (крім транспортних засобів, офісної та комп'ютерної техніки)";

абзац двадцять перший викласти в такій редакції:

"- оплата робіт, виконаних підрядниками (субпідрядниками). Як виняток, оплата робіт, виконаних підрядниками, за видами економічної діяльності "Дослідження і розробки" (розділ за КВЕД 73) та "Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям" (розділ за КВЕД 74) враховується у складі показника "інші операційні витрати".

2. У додатку 2:

за показником "Валові капітальні інвестиції - всього" слова та цифри "ряд. 110 гр. 1 + ряд. 128 гр. 1" замінити словами та цифрами "ряд. 100 гр. 1 - ряд. 140 гр. 1";

за показником "Із інвестицій в матеріальні активи (ряд. 620): на будівництво (включаючи поліпшення будівель та споруд, капітальні витрати на поліпшення земель, багаторічні насадження)" слова та цифри "ряд. 112 + ряд. 116 гр. 1" замінити словами та цифрами "ряд. 114 гр. 1 + ряд. 301 гр. 4 + ряд. 302 гр. 4 + ряд. 303 гр. 4";

за показником "Інвестиції в нематеріальні активи" слова та цифри "ряд. 117 гр. 1" замінити словами та цифрами "ряд. 130 гр. 1".

3. Доповнити Інструкцію новими додатками 3, 4:

Перелік
видів економічної діяльності для заповнення розділу 2.2 "Інтегрована діяльність" ф. N 1-підприємництво (річна)

Код виду економічної діяльності за КВЕД (інтегрована діяльність) (для заповнення графи А розділу 2.2) 

Код виду економічної діяльності за КВЕД, де була використана продукція інтегрованої діяльності (для заповнення графи Б розділу 2.2) 

01.11.0 

01.21.0, 01.22.0, 01.23.0, 01.24.0, 01.25.0, 15.41.0, 15.42.0, 15.61.0, 15.71.0, 15.83.0 

01.12.0 

15.31.0, 15.32.0, 15.33.0 

01.13.0 

15.32.0, 15.33.0, 15.93.0, 15.94.0 

01.21.0 

15.11.0, 15.13.0, 15.51.0 

01.22.0 

15.11.0 

01.23.0 

15.11.0, 15.13.0 

01.24.0 

15.12.0, 15.13.0 

01.25.0 

15.12.0 

05.01.0 

15.20.0 

13.10.0 

27.10.0 

14.21.0 

63.21.2 

15.41.0 

15.42.0 

15.42.0 

15.43.0 

15.61.0 

15.81.0, 15.82.0, 15.85.0 

24.13.0 

27.45.0 

27.10.0 

24.13.0, 27.33.0, 27.45.0 

40.30.0 

15.51.0 

41.00.0 

90.01.0 

 

Приклади
заповнення ф. N 1-підприємництво (річна) для сільськогосподарських та промислових підприємств

Приклад 1

Сільськогосподарське підприємство займається вирощуванням зернових та технічних культур (01.11.0), розведенням великої рогатої худоби (01.21.0) та виробництвом м'яса (15.11.0) (для забою використовується власна вирощена худоба). Частину зерна підприємство використовує для виробництва борошна, круп (15.61.0) та для виробництва готових кормів для тварин (15.71.0), усі вироблені корми використовуються у власному господарстві. Борошно власного виробництва використовується для випічки хліба та хлібобулочних виробів (15.81.0). Крім того, підприємство у звітному році власними силами здійснило ремонт корівника (45.21.1). Діяльність здійснюється на земельних ділянках, що орендовані у фізичних осіб.

У тваринництві використовуються частково корми власного виробництва (сіно, силос, сінаж, кормові коренеплоди, фуражне зерно (01.11.0), дерть та комбікорм (15.71.0) тощо).

На підприємстві діє їдальня. Продаж готової їжі для працівників підприємства здійснюється за зниженими цінами. Для приготування обідів частково використовується власна продукція (м'ясо, борошно, крупи, хліб).

У звітному році підприємство придбало новий комбайн вартістю 1470,0 тис. грн (з ПДВ) та інструмент вартістю 20,0 тис. грн і провело модернізацію транспортного парку вартістю 209,6 тис. грн. Також була придбана програма автоматизованого ведення бухгалтерського обліку вартістю 5,0 тис. грн (з ПДВ). Застарілий трактор вартістю 91,3 тис. грн, що не підлягав ремонту, був списаний.

У цьому випадку підприємство вказує:

у розділі 1. Демографія підприємства:

код зміни 126 "взято в оренду основні засоби іншого підприємства", де вказує дату останнього договору на оренду земельної ділянки - 01.04.2003;

у розділі 2. Розподіл обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг), кількості працівників, операційних витрат з реалізованої продукції (робіт, послуг) та запасів за видами економічної діяльності:

у підрозділі 2.1. Обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) та кількість працівників:

за видом економічної діяльності "Вирощування зернових та технічних культур" (код 01.11.0) - обсяги реалізованої продукції, середню кількість працівників, включаючи працівників, задіяних у виробництві сіна, силосу, сінажу; вирощуванні кормових коренеплодів та фуражного зерна, що було використане як корми для великої рогатої худоби; у вирощуванні зерна, з якого виробили борошно та дерть; продукцію для власних потреб, зокрема вартість зерна на насіння;

за видом економічної діяльності "Розведення великої рогатої худоби" (код 01.21.0) - обсяги реалізованої продукції, середню кількість працівників та продукцію власного виробництва для внутрішніх потреб, зокрема молодняк для переводу в основне стадо;

за видом економічної діяльності "Виробництво м'яса" (код 15.11.0) - обсяги реалізованої продукції, середню кількість працівників та вартість м'яса, яке було спожите для приготування обідів робітникам підприємства (продукція власного виробництва для внутрішніх потреб);

за видом економічної діяльності "Виробництво продуктів борошно-мельно-круп'яної промисловості" (код 15.61.0) - обсяги реалізованої продукції, середню кількість працівників та вартість борошна власного виробництва, яке було використане для приготування обідів працівникам підприємства (продукція власного виробництва для внутрішніх потреб);

за видом економічної діяльності "Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах" (код 15.71.0) - середню кількість працівників, задіяних у виробництві дерті, що була використана для годівлі великої рогатої худоби;

за видом економічної діяльності "Виробництво хліба та хлібобулочних виробів" (код 15.81.0) - обсяги реалізованої продукції, середню кількість працівників та вартість хліба, використаного у їдальні та спожитого працівниками підприємства (продукція власного виробництва для внутрішніх потреб);

за видом економічної діяльності "Будівництво будівель" (код 45.21.1) - середню кількість працівників, задіяних у ремонті корівника, та вартість робіт, виконаних власними силами для внутрішніх потреб підприємства (продукція власного виробництва для внутрішніх потреб);

за видом економічної діяльності "Діяльність їдалень" (код 55.51.0) - обсяги реалізованої продукції, середню кількість працівників та частину вартості харчування робітників, компенсовану підприємством (продукція власного виробництва для внутрішніх потреб).

2.1. Обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) та кількість працівників

  

Код виду економічної діяльності за КВЕД 

Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизу), тис. грн з одним десятковим знаком 

З нього 

Середня кількість працівників (включаючи штатних та позаштатних працівників), осіб 

Продукція (роботи, послуги) власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства, тис. грн з одним десятковим знаком 

обсяг продукції (робіт, послуг), виконаний підрядником на умовах підряду, тис. грн з одним десятковим знаком 

А 

Б 

Усього по підприємству 

200 

15546,8 

318 

927,5 

Вирощування зернових та технічних культур 

01.11.0 

9995,8 

139 

322,7 

Розведення великої рогатої худоби 

01.21.0 

3979,4 

161 

119,7 

Виробництво м'яса 

15.11.0 

183,0 

11,1 

Виробництво продуктів борошномельно-
круп'яної промисловості 

15.61.0 

886,9 

2,6 

Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах 

15.71.0 

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів 

15.81.0 

491,5 

4,8 

Будівництво будівель 

45.21.1 

368,0 

Діяльність їдалень 

55.51.0 

10,2 

98,6 

;

у підрозділі 2.2:

2.2. Інтегрована діяльність

Код виду економічної діяльності (інтегрованої діяльності), продукція якого була виготовлена на цьому підприємстві та використана для виробництва продукції іншого виду економічної діяльності на цьому ж підприємстві  

Код виду економічної діяльності, де була використана продукція інтегрованої діяльності 

Частка обсягу продукції інтегрованої діяльності в обсязі реалізації продукції виду економічної діяльності, в якому вона була використана (у відсотках без десяткового знака) 

А 

Б 

01.11.0 (Вирощування зернових та технічних культур) 

01.21.0 (Розведення великої рогатої худоби) 

01.11.0 (Вирощування зернових та технічних культур) 

15.61.0 (Виробництво продуктів борошномельно-
круп'яної промисловості)

37 

01.11.0 (Вирощування зернових та технічних культур) 

15.71.0 (Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах) 

33 

15.71.0 (Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах) 

01.21.0 (Розведення великої рогатої худоби) 

20 

01.21.0 (Розведення великої рогатої худоби) 

15.11.0 (Виробництво м'яса) 

54 

15.61.0 (Виробництво продуктів борошно-мельно-круп'яної промисловості) 

15.81.0 (Виробництво хліба та хлібобулочних виробів) 

55 

;

у підрозділі 2.3. Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг):

за видом економічної діяльності "Вирощування зернових та технічних культур" (код 01.11.0) - собівартість реалізованих у звітному році сіна, силосу, сінажу, кормових коренеплодів та зерна, включаючи частину адміністративних витрат і витрат на збут, пов'язаних з реалізацією зернових та технічних культур;

за видом економічної діяльності "Розведення великої рогатої худоби" (код 01.21.0) - собівартість реалізованих у звітному році великої рогатої худоби (далі - ВРХ), молока, яка включає собівартість кормів власного виробництва, що були використані на годівлю ВРХ, та частину адміністративних витрат і витрат на збут, пов'язаних з реалізацією ВРХ;

за видом економічної діяльності "Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості" (код 15.61.0) - собівартість реалізованих у звітному році борошна та круп, яка включає також собівартість використаного у виробництві зерна та частину адміністративних витрат і витрат на збут, пов'язаних з реалізацією борошна та круп;

за видом економічної діяльності "Виробництво м'яса" (код 15.11.0) - собівартість реалізованого у звітному році м'яса, яка складається з собівартості вирощеної ВРХ, використаної у виробництві м'яса, та частини адміністративних витрат і витрат на збут, пов'язаних з реалізацією м'яса;

за видом економічної діяльності "Діяльність їдалень" (код 55.51.0) - собівартість реалізованих у звітному році обідів, яка включає собівартість борошна, хліба, м'яса власного виробництва, що були використані для їх приготування, та частину адміністративних витрат і витрат на збут, пов'язаних з реалізацією обідів.

Необхідно враховувати, що адміністративні витрати та витрати на збут за видами економічної діяльності розподіляються пропорційно кількості працівників або часу, фактично відпрацьованого працівниками, зайнятими у кожному виді діяльності.

За видами економічної діяльності "Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах" (код 15.71.0) та "Будівництво будівель" (код 45.21.1) витрати не відображаються, оскільки відсутня реалізована продукція.

2.3. Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг)

  

Код виду економічної діяльності за КВЕД 

Операційні витрати з реалізованої продукції, робіт, послуг, тис. грн з одним десятковим знаком (сума граф 2, 3, 4, 5, 7, 8) 

З них 

матеріальні витрати (за вирахуванням вартості зворотних відходів)  

вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки на цьому підприємстві 

амортизація

витрати на оплату праці 

з них  

відрахування на соціальні заходи 

інші операційні витрати 

на відпустки у зв'язку з навчанням, на виплати у зв'язку з реорганізацією або скороченням штату, на допомогу в разі тимчасової втрати працездатності 

А

Б 

Усього по підприємству 

200 

14493,8 

9370,4 

528,4 

2455,9 

412,6 

1726,5 

у т. ч. за видами економічної діяльності: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Вирощування зернових та технічних культур 

01.11.0 

9172,6 

5752,3 

352,8 

1635,5 

274,2 

1157,8 

Розведення великої рогатої худоби 

01.21.0 

3782,1 

2385,7 

146,9 

656,6 

110,8 

482,1 

Виробництво м'яса 

15.11.0 

170,4 

142,9 

3,1 

19,6 

3,3 

1,5 

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості 

15.61.0 

792,4 

687,9 

9,7 

45,9 

7,7 

41,2 

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів 

15.81.0 

467,5 

332,5 

13,1 

71,8 

12,1 

38,0 

Діяльність їдалень 

55.51.0 

108,8 

69,1 

2,8 

26,5 

4,5 

5,9 

;

у підрозділі 2.4. Запаси:

за видом економічної діяльності "Вирощування зернових та технічних культур" (код 01.11.0) - вартість посівів озимини на початок та кінець звітного року та вартість готових до реалізації сіна, силосу, сінажу, кормових коренеплодів та зерна. Посіви озимини відповідно до П(С)БО 30 "Біологічні активи" слід відображати у складі поточних біологічних активів, але якщо справедливу вартість їх неможливо достовірно визначити на дату балансу, вони відображаються у складі незавершеного виробництва (п. 11 П(С)БО 30);

за видом економічної діяльності "Розведення великої рогатої худоби" (код 01.21.0) - вартість дорослих тварин на відгодівлі та в нагулі, дорослих тварин, відбракованих із основного стада для реалізації, молодняку ВРХ на вирощуванні й відгодівлі (за справедливою чи первісною вартістю) у складі поточних біологічних активів. У складі готової продукції - вартість гною;

за видом економічної діяльності "Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості" (код 15.61.0) - вартість борошна та круп, призначених для реалізації.

2.4. Запаси

  

Код виду економічної діяльності за КВЕД 

Поточні біологічні активи 

Незавершене виробництво 

Готова продукція 

на початок року 

на кінець року 

на початок року 

на кінець року 

на початок року 

на кінець року 

А 

Б 

Усього по підприємству 

200 

7851,5 

7512,3 

1349,5 

1868,9 

у т. ч. за видами економічної діяльності: 

  

  

  

  

  

  

  

Вирощування зернових та технічних культур 

01.11.0 

3596,8 

3116,6 

1323,2 

1817,1 

Розведення великої рогатої худоби 

01.21.0 

4254,7 

4395,7 

14,7 

28,3 

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості 

15.61.0 

11,6 

23,5 

;

у розділі 3. Окремі види операційних витрат з реалізованої продукції (робіт, послуг):

у ряд. 260 - витрати на електроенергію (теплоенергію підприємство не споживає);

у ряд. 262 - витрати на бензин, дизпаливо, газ.

Розділ 3. Окремі види операційних витрат з реалізованої продукції (робіт, послуг)

  

Код рядка 

Фактично за рік 

А 

Б 

Із гр. 2 ряд. 200 підрозділу 2.3: 

  

  

витрати на енергію (тепло-, електроенергію) 

260 

342,3 

витрати на паливо 

262 

3152,7 

Із гр. 8 ряд. 200 підрозділу 2.3: 

  

  

витрати на відрядження  

310 

4,9 

з них добові 

315 

4,9 

оплата послуг (робіт), виконаних сторонніми підприємствами (включаючи фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності) 

320 

721,0 

орендна плата 

330 

904,9 

з неї плата за землю 

335 

702,5 

податки, збори (обов'язкові платежі)  

340 

95,7 

Слід мати на увазі, що показники за ряд. 260 та ряд. 475 на сільськогосподарському підприємстві можуть відрізнятись. За ряд. 260 відображається вартість енергії, що є складовою витрат з реалізованої продукції, за ряд. 475 - придбана енергія у звітному році. Різниця зумовлена як періодом визнання витрат, так і ціною, за якою сплачувалась енергія. Аналогічною може бути різниця показників за ряд. 262 та ряд. 476.

  

Код рядка 

Надходження фактично за рік 

А 

Б 

Довідково: 

  

  

Вартість придбаних сировини, матеріалів, комплектуючих та послуг (включаючи поточні біологічні активи) 

470 

8888,7 

з них: 

  

  

енергії  

475 

350,8 

палива 

476 

3957,4 

;

у розділі 4. Кількість працівників та оплата їх праці:

найчастіше на сільськогосподарському підприємстві фонд оплати праці (ряд. 560) буде більшим за витрати на оплату праці (підрозділ 2.3 ряд. 200 гр. 5) за рахунок собівартості озимих та ярих зернових (прямі витрати на оплату праці за посів та їх вирощування включені до фонду оплати праці у попередньому році); собівартості ВРХ на вирощуванні та відгодівлі, що реалізована на забій у живій вазі (прямі витрати на оплату праці, пов'язані з її вирощуванням впродовж декількох років, включені до фонду оплати праці у відповідних роках), та оплати праці працівників, задіяних у ремонті корівника, який був віднесений до валових капітальних інвестицій.

Розділ 4. Кількість працівників та оплата їх праці

  

Код рядка 

Усього по підприємству 

А 

Б 

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб 

510 

318 

Середня кількість позаштатних працівників (які працюють за цивільно-правовими договорами та зовнішні сумісники), осіб 

520 

Кількість власників, засновників підприємства та членів їх сімей, осіб  

530 

Відпрацьовано штатними працівниками, людино-годин 

535 

501552 

Кількість штатних працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), осіб 

540 

15 

Фонд оплати праці - всього,
тис. грн з одним десятковим знаком  

560 

3762,4 

з нього позаштатних працівників (врахованих у рядку 520) 

570 

;

у розділі 5. Валові капітальні інвестиції, здійснені у звітному році:

у ряд. 610 - усю суму валових капітальних інвестицій (включаючи ПДВ, якщо сплачувався при купівлі);

у ряд. 620 - суму інвестицій у матеріальні активи;

у ряд. 630 - суму інвестицій на будівництво - витрати на ремонт корівника власними силами за виробничою собівартістю;

у ряд. 660 - вартість придбаного нового комбайна, інструменту, витрати на формування основного стада (молодняк для переводу в основне стадо);

у ряд. 685 - первісну вартість списаного трактора.

Розділ 5. Валові капітальні інвестиції, здійснені у звітному році

  

Код рядка 

Усього по підприємству, тис. грн з одним десятковим знаком 

А 

Б 

Валові капітальні інвестиції (з ПДВ) - усього
(ряд. 620 + ряд. 670)  

610 

1982,7 

у тому числі:
інвестиції в матеріальні активи (ряд. 630 + 650 + 660) 

 
620 

 
1977,7 

у тому числі:
на будівництво (включаючи поліпшення будівель та споруд, капітальні витрати на поліпшення земель, багаторічні насадження) 

 
630 

 
368,0 

на придбання раніше існуючих основних засобів та інших необоротних матеріальних активів  

650 

на придбання нових основних засобів та інших необоротних матеріальних активів (включаючи поліпшення машин та обладнання, транспортних засобів, інструментів, приладів та інвентарю, формування основного стада)  

660 

1609,7 

інвестиції в нематеріальні активи  

670 

5,0 

Вибуття основного капіталу 

685 

91,3 

;

у розділі 6. Витрати підприємства на інновації та інформатизацію: у ряд. 730 - вартість придбаного програмного продукту з ПДВ.

Розділ 6. Витрати підприємства на інновації та інформатизацію

  

Код рядка 

Фактично за рік 

А 

Б 

Витрати на технологічні інновації 

710 

Витрати на інформатизацію - всього
(ряд. 730 + 740 + 750) 

720 

5,0 

у тому числі:
витрати на програмне забезпечення 

 
730 

 
5,0 

витрати на обчислювальну техніку  

740 

витрати на оплату послуг сторонніх підприємств (включаючи фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності) у сфері інформатизації 

750 

;

Приклад 2

Підприємство займається виробництвом нерафінованої олії (15.41.0), частину якої потім рафінує (15.42.0), виробництвом майонезу (15.87.0), роздрібною торгівлею в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту (52.11.0). Частина рафінованої олії використовується у виготовленні майонезу. Підприємство також здійснює переробку сировини сторонніх замовників на давальницьких умовах - очищує на своїх потужностях нерафіновану олію від домішок.

Крім того, підприємство має власну спеціалізовану лінію для виробництва тари з пластмас. Пластикові пляшки використовуються надалі для фасування рафінованої та нерафінованої олії.

Виробничі приміщення на цьому підприємстві опалюються власною котельнею (40.30.0).

У звітному році побудовано та введено в експлуатацію відстійник-накопичувач виробничих стоків та приміщення, в якому гранулюється лузга соняшнику. Було також оновлено транспортний парк: старі транспортні засоби списано, а натомість закуплено нові.

Виробничі потужності цього підприємства розташовані на земельній ділянці, яка орендується у місцевої сільради.

У цьому випадку підприємство вказує:

у розділі 1. Демографія підприємства:

код зміни 126 "Взято в оренду основні засоби іншого підприємства", де вказує дату останнього договору на оренду земельної ділянки - 20.05.2006;

у розділі 2. Розподіл обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг), кількості працівників, операційних витрат з реалізованої продукції (робіт, послуг) та запасів за видами економічної діяльності:

у підрозділі 2.1. Обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) та кількість працівників:

за видом економічної діяльності "Виробництво нерафінованих олії та жирів" (код 15.41.0) - обсяги реалізованої продукції, середню кількість працівників, включаючи працівників, задіяних у виробництві тієї частини олії, яка потім рафінується;

за видом економічної діяльності "Виробництво рафінованих олії та жирів" (код 15.42.0) - обсяги реалізованої продукції та середню кількість працівників, включаючи працівників, задіяних у виробництві тієї частини рафінованої олії, з якої потім виготовляється майонез;

за видом економічної діяльності "Виробництво прянощів та приправ" (код 15.87.0) - обсяги реалізованого майонезу та середню кількість працівників;

за видом економічної діяльності "Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту" (код 52.11.0) - товарооборот і середню кількість працівників;

за видом економічної діяльності "Постачання пари та гарячої води" (код 40.30.0) - середню кількість працівників, задіяних у роботі на котельні, та продукцію власного виробництва для внутрішніх потреб підприємств - виробничу собівартість тепла, виробленого власною котельнею.

2.1. Обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) та кількість працівників

  

Код виду економічної діяльності за КВЕД 

Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизу), тис. грн з одним десятковим знаком 

З нього 

Середня кількість працівників (включаючи штатних та позаштатних працівників), осіб 

Продукція (роботи, послуги) власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства, тис. грн з одним десятковим знаком 

обсяг продукції (робіт, послуг), виконаний підрядником на умовах підряду, тис. грн з одним десятковим знаком 

А 

Б 

Усього по підприємству 

200 

33046,6 

243 

3008,2 

Виробництво нерафінованої олії 

15.41.0 

2780,3 

119 

Виробництво рафінованої олії 

15.42.0 

12910,8 

22 

Виробництво майонезу 

15.87.0 

17189,9 

90 

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту 

52.11.0 

165,6 

Постачання пари та гарячої води 

40.30.0 

11 

3008,2 

;

у підрозділі 2.2:

2.2. Інтегрована діяльність

Код виду економічної діяльності (інтегрованої діяльності), продукція якого була виготовлена на цьому підприємстві та використана для виробництва продукції іншого виду економічної діяльності на цьому ж підприємстві 

Код виду економічної діяльності, де була використана продукція інтегрованої діяльності 

Частка обсягу продукції інтегрованої діяльності в обсязі реалізації продукції виду економічної діяльності, в якому вона була використана (у відсотках без десяткового знака) 

А 

Б 

15.41.0 (Виробництво нерафінованої олії) 

15.42.0 (Виробництво рафінованої олії) 

90 

15.42.0 (Виробництво рафінованої олії) 

15.87.0 (Виробництво майонезу) 

48 

;

у підрозділі 2.3. Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг):

за видом економічної діяльності "Виробництво нерафінованих олії та жирів" (код 15.41.0) - собівартість реалізованої у звітному році нерафінованої олії (з урахуванням витрат на пластикову тару, яка вироблена власними силами), включаючи частину адміністративних витрат і витрат на збут, пов'язаних з реалізацією нерафінованої олії;

за видом економічної діяльності "Виробництво рафінованих олії та жирів" (код 15.42.0) - собівартість реалізованої у звітному році рафінованої олії, яка складається з собівартості виробництва нерафінованої олії та витрат на її рафінацію (з урахуванням витрат на пластикову тару, яка вироблена власними силами), включаючи частину адміністративних витрат і витрат на збут, пов'язаних з реалізацією рафінованої олії;

за видом економічної діяльності "Виробництво прянощів та приправ" (код 15.87.0) - собівартість реалізованого у звітному році майонезу, яка включає також собівартість використаної при цьому рафінованої олії та частину адміністративних витрат і витрат на збут, пов'язаних з реалізацією майонезу;

за видом економічної діяльності "Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту" (код 52.11.0) - вартість товарів, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки на цьому підприємстві, та частину адміністративних витрат і витрат на збут.

За видом економічної діяльності "Постачання пари та гарячої води" (код 40.30.0) витрати не відображаються, оскільки реалізації цієї продукції не було.

2.3. Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг)

  

Код виду економічної діяльності за КВЕД 

Операційні витрати з реалізованої продукції, робіт, послуг, тис. грн з одним десятковим знаком (сума граф 2, 3, 4, 5, 7, 8) 

З них 

матеріальні витрати (за вирахуванням вартості зворотних відходів) 

вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки на цьому підприємстві 

амортизація 

витрати на оплату праці 

з них 

відрахування на соціальні заходи 

інші операційні витрати 

на відпустки у зв'язку з навчанням, на виплати у зв'язку з реорганізацією або скороченням штату, на допомогу в разі тимчасової втрати працездатності 

А 

Б 

Усього по підприємству 

200 

31084,0 

23775,2 

142,2 

1249,0 

3994,5 

19,7 

1434,7 

488,4 

у т. ч. за видами економічної діяльності: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Виробництво нерафінованої олії 

15.41.0 

2615,2 

1954,4 

124,8 

361,9 

1,2 

130,9 

43,2 

Виробництво рафінованої олії 

15.42.0 

12144,0 

9517,6 

418,5 

1479,4 

10,7 

531,4 

197,1 

Виробництво майонезу 

15.87.0 

16154,0 

12297,9 

703,8 

2138,8 

7,8 

767,1 

246,4 

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту 

52.11.0 

170,8 

5,3 

142,2 

1,9 

14,4 

5,3 

1,7 

у підрозділі 2.4. Запаси:

за видом економічної діяльності "Виробництво нерафінованих олії та жирів" (код 15.41.0) - вартість нерафінованої олії, виробничий цикл якої не завершено; вартість продукції на складі, готової до реалізації;

за видом економічної діяльності "Виробництво рафінованих олії та жирів" (код 15.41.0) - вартість рафінованої олії, виробничий цикл якої не завершено; вартість продукції на складі, готової до реалізації;

за видом економічної діяльності "Виробництво прянощів та приправ" (код 15.87.0) - вартість майонезу, призначеного для реалізації.

2.4. Запаси

  

Код виду економічної діяльності за КВЕД 

Поточні біологічні активи 

Незавершене виробництво 

Готова продукція 

на початок року 

на кінець року 

на початок року 

на кінець року 

на початок року 

на кінець року 

А 

Б 

Усього по підприємству 

200 

2390,6 

1430,3 

304,2 

111,8 

у т. ч. за видами економічної діяльності: 

  

  

  

  

  

  

  

Виробництво нерафінованої олії 

15.41.0 

1316,3 

1397,7 

161,4 

1,7 

Виробництво рафінованої олії 

15.42.0 

1074,3 

32,6 

32,7 

43,9 

Виробництво майонезу 

15.87.0 

110,1 

66,2 

;

у розділі 3. Окремі види операційних витрат з реалізованої продукції (робіт, послуг):

у ряд. 260 - витрати на електроенергію (витрат на теплоенергію на цьому підприємстві немає, тому що є власна котельня);

у ряд. 262 - витрати на бензин, дизпаливо, газ;

у ряд. 330 - орендну плату;

у ряд. 335 - виділяється з ряд. 330 сума орендної плати за землю;

у ряд. 340 - податки, збори, які є складовою собівартості продукції.

Розділ 3. Окремі види операційних витрат з реалізованої продукції (робіт, послуг)

  

Код рядка 

Фактично за рік 

А 

Б 

Із гр. 2 ряд. 200 підрозділу 2.3: 

  

  

витрати на енергію (тепло-, електроенергію) 

260 

1206,8 

витрати на паливо 

262 

3171,0 

Із гр. 8 ряд. 200 підрозділу 2.3: 

  

  

витрати на відрядження  

310 

10,3 

з них добові 

315 

10,3 

оплата послуг (робіт), виконаних сторонніми підприємствами (включаючи фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності) 

320 

389,7 

орендна плата 

330 

29,6 

з неї плата за землю 

335 

29,6 

податки, збори (обов'язкові платежі)  

340 

55,2 

у ряд. 389 - заповнює поле "так";

у ряд. 391 - вартість вітчизняної нерафінованої олії, переробку якої здійснило підприємство;

у ряд. 393 - оплату робіт з очищення нерафінованої олії, одержаної від замовників (сторонніх підприємств та фізичних осіб).

  

Код рядка 

Фактично за рік 

А 

Б 

Вартість давальницької сировини, переробку якої здійснило підприємство (ряд. 391 + 392) 

390 

78882,3 

у тому числі:
вітчизняна сировина (яка надійшла від вітчизняного замовника) 

 
391 

 
78882,3 

імпортна сировина (яка надійшла від закордонного замовника) 

392 

Із гр. 1 ряд. 200 підрозділу 2.1: 

  

  

обсяг робіт (послуг), виконаних із давальницької сировини (ряд. 394 + 395 + 396) 

393 

5147,3 

у тому числі:
продукція добувної, переробної промисловості та електроенергетики (коди C, D, E за КВЕД)  

 
394 

 
5147,3 

продукція будівництва 

395 

інших видів економічної діяльності 

396 

Слід мати на увазі, що показники за ряд. 260 та ряд. 475 на промисловому підприємстві можуть відрізнятись. За ряд. 260 відображається вартість енергії, що є складовою витрат з реалізованої продукції, за ряд. 475 - придбана у звітному році енергія. Різниця зумовлена як періодом визнання витрат, так і ціною, за якою сплачувалась енергія. Аналогічно може бути різниця показників за ряд. 262 та ряд. 476.

 

  

Код рядка 

Надходження фактично за рік 

А 

Б 

Довідково:
Вартість придбаних сировини, матеріалів, комплектуючих та послуг (включаючи поточні біологічні активи) 

 
470 

 
22401,1 

з них:
енергії  

 
475 

 
1206,8 

палива 

476 

2923,0 

;

у розділі 4. Кількість працівників та оплата їх праці:

у ряд. 560 - загальну (включаючи штатних та позаштатних працівників) суму нарахованого у звітному році фонду оплати праці.

Розділ 4. Кількість працівників та оплата їх праці

  

Код рядка 

Усього по підприємству 

А 

Б 

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб 

510 

240 

Середня кількість позаштатних працівників (які працюють за цивільно-правовими договорами та зовнішні сумісники), осіб 

520 

Кількість власників, засновників підприємства та членів їх сімей, осіб  

530 

Відпрацьовано штатними працівниками, людино-годин 

535 

435086 

Кількість штатних працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), осіб 

540 

Фонд оплати праці - всього, тис. грн з одним десятковим знаком  

560 

3974,8 

з нього позаштатних працівників (врахованих у рядку 520) 

570 

37,0 

;

у розділі 5. Валові капітальні інвестиції, здійснені у звітному році:

у ряд. 610 - усю суму валових капітальних інвестицій (включаючи ПДВ, якщо сплачувався при купівлі);

у ряд. 620 - суму інвестицій у матеріальні активи;

у ряд. 630 - суму інвестицій на будівництво - витрати на будівництво відстійника-накопичувача виробничих стоків та приміщення для грануляції лузги соняшнику;

у ряд. 660 - вартість нових транспортних засобів;

у ряд. 685 - первісну вартість списаного транспорту.

Розділ 5. Валові капітальні інвестиції, здійснені у звітному році

  

Код рядка 

Усього по підприємству, тис. грн з одним десятковим знаком 

А 

Б 

Валові капітальні інвестиції (з ПДВ) - усього (ряд. 620 + ряд. 670)  

610 

3446,0 

у тому числі:
інвестиції в матеріальні активи (ряд. 630 + 650 + 660) 

 
620 

 
3446,0 

у тому числі:
на будівництво (включаючи поліпшення будівель та споруд, капітальні витрати на поліпшення земель, багаторічні насадження) 

 
630 

 
1425,0 

на придбання раніше існуючих основних засобів та інших необоротних матеріальних активів  

650 

на придбання нових основних засобів та інших необоротних матеріальних активів (включаючи поліпшення машин та обладнання, транспортних засобів, інструментів, приладів та інвентарю, формування основного стада)  

660 

2021,0 

інвестиції в нематеріальні активи  

670 

Вибуття основного капіталу 

685 

812,0 

;

у розділі 6. Витрати підприємства на інновації та інформатизацію:

у ряд. 740 - витрати на Інтернет;

у ряд. 750 - витрати на оплату послуг сторонніх організацій з ремонту комп'ютерної техніки.

Розділ 6. Витрати підприємства на інновації та інформатизацію

  

Код рядка 

Фактично за рік 

А 

Б 

Витрати на технологічні інновації 

710 

Витрати на інформатизацію - всього
(ряд. 730 + 740 + 750) 

720 

7,4 

у тому числі:
витрати на програмне забезпечення 

 
730 

 

витрати на обчислювальну техніку  

740 

2,4 

витрати на оплату послуг сторонніх підприємств (включаючи фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності) у сфері інформатизації 

750 

5,0 

;

Приклад 3

Підприємство - юридична особа, зареєстроване у м. Києві, орендує цех та наймає працівників у Київській області, де займається виробництвом хімічної продукції (КВЕД 24.51.0 "Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування"; КВЕД 24.52.0 "Виробництво парфумерних та косметичних засобів"); здає в оренду власне нерухоме майно (70.20.0); має базу відпочинку (55.23.0) в Одеській області; у звітному році придбало основні засоби. У такому випадку підприємство розділи 2 - 6 заповнює в цілому по підприємству, а розділ 7 - по місцевих одиницях.

Розділ 7. Основні показники по місцевих одиницях за звітний рік

Найменування та місцезнаходження місцевої одиниці 

Код території за КОАТУУ за місцезнаходженням 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

Код виду економічної діяльності за КВЕД 

Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизу), тис. грн з одним десятковим знаком 

Середня кількість працівників (включаючи штатних та позаштатних працівників), осіб 

Фонд оплати праці - всього, тис. грн з одним десятковим знаком 

Валові капітальні інвестиції, здійснені у звітному році, тис. грн з одним десятковим знаком 

А 

Б 

В 

Г 

Усього по місцевій одиниці 

  

  

  

10,0 

12 

208,0 

ТОВ "Леда", м. Київ  

8038900000 

23456789000 

24.51.0 

10 

183,0 

8038900000 

23456789001 

70.20.0 

10,0 

25,0 

Усього по місцевій одиниці 

  

  

  

8600,0 

38 

273,7 

196,0 

Макарівський район, с. Фасова,
вул. Колгоспна, 4а 

3222788001 

23456789002 

24.51.0 

6000,0 

30 

171,0 

100,0 

3222788001 

23456789003 

24.52.0 

2600,0 

102,7 

96,0 

Усього по місцевій одиниці 

  

  

  

337,0 

14 

149,0 

57,0 

База відпочинку "Альбатрос-Либідь", Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, смт Затока 

5120884205 

24732802000 

55.23.0 

337,0 

14 

149,0 

57,0 

".

 

Заступник
директора департаменту
 

 
М. С. Кузнєцова
 

Опрос