Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об организации обучения кандидатов на занятие должности государственного регистратора и повышения квалификации государственных регистраторов

Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства
Порядок, Приказ от 10.07.2009 № 125
Утратил силу

Про організацію навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора та підвищення кваліфікації державних реєстраторів

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
від 10 липня 2009 року N 125

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 вересня 2009 р. за N 873/16889

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
від 27 лютого 2012 року N 326/5)

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 N 519 "Про затвердження Порядку навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора та підвищення кваліфікації державних реєстраторів" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

Порядок конкурсного відбору навчального закладу, на базі якого буде здійснюватись навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора та підвищення кваліфікації державних реєстраторів, що додається;

Порядок оформлення, подання та розгляду заявки на навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора та підвищення кваліфікації державних реєстраторів, що додається;

форму договору про навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора (підвищення кваліфікації державних реєстраторів), що додається.

2. Визначити, що персональний склад екзаменаційної комісії затверджується Держкомпідприємництвом на період складання слухачами екзаменів.

3. Департаменту реєстрації суб'єктів господарювання Держкомпідприємництва (Барбелюк О. Б.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту реєстрації суб'єктів господарювання Держкомпідприємництва (Барбелюк О. Б.) довести цей наказ до відома голів представництв Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Головам представництв Держкомпідприємництва в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі довести цей наказ до відома голів виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення та районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Третьякова С. І.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

В. о. Голови 

А. О. Гота 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Президент Спілки орендарів і
підприємців України
 

 
В. Хмільовський
 

В. о. президента Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих
підприємств України

 
 
В. Биковець
 

В. о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців

 
В. Биковець
 

Генеральний директор Федерації
роботодавців України
 

 
В. І. Надрага
 

Заступник Міністра
освіти і науки України
 

 
Т. В. Фініков
 

Голова Спільного представницького 
органу всеукраїнських профспілок та
профспілкових об'єднань для ведення
переговорів, укладення Генеральної угоди
на 2008 - 2009 рр., здійснення контролю і
забезпечення її виконання 

 
 
 
 
 
В. Г. Хара

 

Порядок
конкурсного відбору навчального закладу, на базі якого буде здійснюватись навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора та підвищення кваліфікації державних реєстраторів

1. Конкурсний відбір навчального закладу, на базі якого буде здійснюватись навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора та підвищення кваліфікації державних реєстраторів (далі - навчання та підвищення кваліфікації), проводиться з метою визначення навчального закладу, на базі якого буде здійснюватись навчання та підвищення кваліфікації.

2. Відбір навчального закладу організовується та проводиться експертною комісією Держкомпідприємництва в складі не більше ніж 7 осіб під головуванням заступника Голови Держкомпідприємництва на принципах прозорості та конкуренції.

3. Склад експертної комісії затверджує Голова Держкомпідприємництва.

4. Засідання експертної комісії є правомочним за умови участі в ньому не менш 2/3 всіх членів експертної комісії.

5. Рішення про конкурсний відбір навчального закладу приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів експертної комісії, оформлюється протоколом її засідання та затверджується Головою Держкомпідприємництва. Рішення експертної комісії оприлюднюється на офіційному сайті Держкомпідприємництва.

6. Учасники конкурсного відбору подають до Держкомпідприємництва:

заявку (в довільній формі);

виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далі - ЄДР);

копію статуту;

копію довідки про внесення вищого навчального закладу до Державного реєстру вищих навчальних закладів;

копію розпорядчого документа про призначення керівника навчального закладу;

ксерокопію ліцензії на надання освітніх послуг у сфері вищої освіти;

копію сертифіката про акредитацію навчального закладу з напрямів (спеціальностей) підготовки фахівців за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями;

програми навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора та підвищення кваліфікації державних реєстраторів;

відомості про умови матеріально-технічного, кадрового, методичного, інформаційного забезпечення навчального процесу (в довільній формі);

відомості про форми організації та проведення занять з урахуванням особливостей виконання державними реєстраторами своїх фахових функцій (у довільній формі);

відомості про форми та методи підсумкового оцінювання набутих знань та практичних навичок слухачів (у довільній формі);

обґрунтування вартості освітніх послуг з навчання та підвищення кваліфікації для укладання договорів з фізичними та юридичними особами (в довільній формі).

Документи, крім виписки з ЄДР, засвідчуються підписом керівника та печаткою навчального закладу.

7. Експертна комісія приймає заявки та документи протягом одного календарного місяця після оприлюднення інформації про конкурсний відбір навчального закладу на офіційному сайті Держкомпідприємництва.

8. Експертна комісія протягом тижня після закінчення прийому заявок та документів на своєму засіданні приймає рішення про визначення навчального закладу, на базі якого буде здійснюватись навчання та підвищення кваліфікації, подає протокол засідання Голові Держкомпідприємництва для затвердження рішення про результати конкурсного відбору навчального закладу, на базі якого буде здійснюватись навчання та підвищення кваліфікації (далі - навчальний заклад), наказом Держкомпідприємництва.

9. У разі якщо для участі в конкурсі зареєстровано тільки одного учасника, експертна комісія може визнати його переможцем конкурсу.

10. Наказ про затвердження рішення експертної комісії щодо конкурсного відбору навчального закладу оприлюднюється на офіційному сайті Держкомпідприємництва.

11. Дата оприлюднення вищезазначеного наказу є датою закінчення конкурсного відбору навчального закладу, з якої у навчального закладу виникають права та обов'язки відповідно до Порядку навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора та підвищення кваліфікації державних реєстраторів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 N 519 "Про затвердження Порядку навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора та підвищення кваліфікації державних реєстраторів".

12. Перевага у конкурсному відборі надається навчальному закладу, який:

забезпечує розробку програм навчання та підвищення кваліфікації, що отримують вищу оцінку експертної комісії, з урахуванням їх змісту, термінів навчання, практичної спрямованості тощо;

пропонує умови кадрового, методичного, інформаційно-технічного забезпечення навчального процесу, що отримують вищу оцінку експертної комісії;

пропонує сучасні форми організації та проведення практичних занять з урахуванням особливостей виконання державними реєстраторами своїх фахових функцій;

пропонує ефективні форми та методи підсумкового оцінювання набутих знань та практичних навичок слухачів;

надає експертній комісії обґрунтування вартості освітніх послуг з навчання та підвищення кваліфікації для укладання договорів з фізичними та юридичними особами з урахуванням оптимального співвідношення вартості та якості освітніх послуг.

 

Директор департаменту
реєстрації суб'єктів господарювання
 

 
О. Б. Барбелюк
 

Опрос