Идет загрузка документа (118 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в форму отчетности N 1-БГ "Отчет о деятельности заведений социальной защиты для бездомных граждан" и инструкцию по ее заполнению

Минтруда
Приказ от 18.08.2009 № 314
действует с 28.09.2009

Про внесення змін до форми звітності N 1-БГ "Звіт про діяльність закладів соціального захисту для бездомних громадян" та інструкції щодо її заповнення

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 18 серпня 2009 року N 314

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 вересня 2009 р. за N 858/16874

Відповідно до статей 1 та 16 Закону України "Про державну статистику", статті 191 Закону України "Про інформацію" та з метою удосконалення форми звітності N 1-БГ "Звіт про діяльність закладів соціального захисту для бездомних громадян" та інструкції щодо її заповнення НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до форми звітності N 1-БГ "Звіт про діяльність закладів соціального захисту для бездомних громадян", затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 17.07.2006 N 264, та Інструкції щодо заповнення форми N 1-БГ "Звіт про діяльність закладів соціального захисту для бездомних громадян", затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 17.07.2006 N 264, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 08.08.2006 за N 954/12828, виклавши їх у новій редакції, що додається.

2. Управлінню у справах бездомних громадян та інших груп ризику (О. Суліма):

подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

довести наказ до відома Міністра праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, начальників головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних державних адміністрацій, Головного управління соціального захисту населення Київської міської державної адміністрації, Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації;

забезпечити подання Державному комітету статистики зведеної інформації в цілому по Україні та по регіонах щорічно до 1 березня.

3. Міністру праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, начальникам головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних державних адміністрацій, Головного управління соціального захисту населення Київської міської державної адміністрації, Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації забезпечити збір, контроль, обробку та подання інформації Міністерству праці та соціальної політики України, головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики в місті Севастополі щорічно до 20 січня.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра С. Бичкова.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр 

Л. Денісова 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного
комітету статистики України
 

 
О. Осауленко
 

Голова Профспілки
працівників соціальної сфери
 

 
В. Тьоткін
 

 
Звітність

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ДЛЯ БЕЗДОМНИХ ГРОМАДЯН

за ____________ рік

 

Подають 

Терміни подання 

Заклади для бездомних громадян: центри обліку, будинки нічного перебування, центри реінтеграції, соціальні готелі -
Міністерству праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту населення обласних державних адміністрацій, Головному управлінню соціального захисту населення Київської міської державної адміністрації, Управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації

Міністерство праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головні управління праці та соціального захисту населення обласних державних адміністрацій, Головне управління соціального захисту населення Київської міської державної адміністрації, Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації -
Міністерству праці та соціальної політики України, головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики в місті Севастополі

Міністерство праці та соціальної політики України -
Державному комітету статистики України зведену інформацію по Україні та регіонах 

до 15 січня

 
 
 
 
 
до 20 січня

 
 
 
 
 
 
до 1 березня 


 
Форма N 1-БГ
(річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 17.07.2006 р. N 264
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики України
від 18.08.2009 р. N 314)
за погодженням з
Держкомстатом 

 
 Респондент:
 Найменування: ___________________________________________________________________________________________________________ 

 Місцезнаходження: _______________________________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________________________________________________
                                                       (поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,
 ________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                      N будинку /корпусу, N квартири /офісу) 

Розділ 1. Заклади для бездомних громадян

Тип закладу для бездомних громадян 

N рядка 

Заклади (відділення) 

з них 

комунальної форми власності 

недержавної форми власності 

кількість закладів
(відділень), усього
(одиниць) 

у них, усього 

кількість закладів
(відділень)
(одиниць) 

у них 

кількість закладів
(відділень)
(одиниць) 

у них 

ліжко-місць
(одиниць) 

чисельність обслугованих (осіб) 

ліжко-місць
(одиниць) 

чисельність обслугованих
(осіб) 

ліжко-місць (одиниць) 

чисельність обслугованих
(осіб) 

А 

Б 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Разом 

01 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Центри (відділення) обліку, усього 

02 

  

Х 

  

  

Х 

  

  

Х 

  

з них відділень обліку 

02.1 

  

  

  

  

  

  

Будинки (відділення) нічного перебування, усього 

03 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

з них відділень нічного перебування 

03.1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Центри (відділення) реінтеграції, усього 

04 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

з них відділень реінтеграції 

04.1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Соціальні готелі (відділення), усього 

05 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

з них відділень соціального готелю 

05.1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Розділ 2. Відомості щодо діяльності центрів обліку бездомних громадян

Кількість центрів (відділень) обліку (за станом на кінець звітного року) (одиниць) 

Рух клієнтів (чисельність осіб) 

Чисельність осіб, яких виявлено (осіб) 

Чисельність осіб, яким видано посвідчення про взяття на облік (осіб) 

Чисельність осіб, яким надано соціальні послуги (осіб) 

перебувало на обліку на початок звітного року 

взято на облік протягом звітного року 

знято з обліку протягом звітного року 

перебувало на обліку на кінець звітного року 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

службою соціального патру-
лювання 

звернулись особисто 

громадян похилого віку 

праце-
здатних громадян праце-
здатного віку 

інвалідів 

звільнених з місць позбав-
лення волі 

віднов-
лено доку-
менти 

зареєстровано за адресою центру обліку 

влаштовано до закладу соціального захисту для бездомних громадян 

влаштовано до будинку-
інтернату 

влаштовано до медичного закладу 

усього 

з них повторно 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Розділ 3. Відомості щодо діяльності закладів соціального захисту для бездомних громадян

Заклади 

N рядка 

Будинок (відділення) нічного перебування  

Центр (відділення) реінтеграції  

Соціальний готель (відділення) 

чисель-
ність обслу-
гованих (осіб)
 

у тому числі 

чисель-
 ність обслу-
гованих (осіб)
 

у тому числі 

усього проживало (осіб) 

у тому числі 

надано соціально-
побутові послуги
 

надано інформа-
ційні послуги
 

направлено до органів (установ) праці та соціального захисту населення (для улаштування в будинок-
інтернат)
 

направлено на проведення медичного обстеження 

надано допомогу у відновленні документів  

надано тимчасову реєстрацію  

надано допомогу у праце-
влаштуванні
 

направлено до центру реінтеграції  

надано соціально-
побутові послуги
 

надано інформа-
ційні послуги
 

направлено до органів (установ) праці та соціального захисту населення (для улаштування в будинок-
інтернат)
 

надано допомогу у відновленні документів 

надано тимчасову реєстрацію 

надано допомогу у праце-
влаштуванні
 

надано допомогу в отриманні тимчасового або постійного житла 

отримали тимчасове або постійне житло 

повернулись у сім'ю 

ночів-
ля 

харчу-
вання 

одяг, взуття 

усього 

з них улаш-
товано до буд.-інт. 

усього 

з них прове-
дено 

усього 

з них від-
новлено 

усього звер-
нулося 

з них
зареєстро-
вано 

усього 

з них працевлаш-
товано 

усього 

з них улаш-
товано до ЦР 

ночів- 
ля 

харчу-
вання 

одяг, взуття 

усього 

з них улаш-
товано до буд.-інт. 

усього 

з них відно-
влено 

усього звер-
нулося 

з них
зареєстро-
вано 

усього 

з них працевлаш-
товано 

усього 

з них отримали житло 

А 

Б 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

Усього 

01 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

з них: комунальної форми власності 

02 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

недержавної форми власності  

03 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Розділ 4. Відомості щодо проведеної соціальної роботи у закладах соціального захисту для бездомних громадян

Заклади 

N рядка 

Будинок (відділення) нічного перебування 

Центр (відділення) реінтеграції 

Соціальний готель (відділення) 

чисель-
ність обслу-
гованих (осіб)
 

усього надано послуг
(одиниць)
 

з них 

чисель-
ність обслу-
гованих (осіб)
 

усього надано послуг (одиниць) 

з них 

чисель-
ність обслу-
гованих (осіб)
 

усього надано послуг (одиниць) 

з них 

соціально-побутових послуг

інформа-
ційних послуг
 

соціально-побутових послуг

інформа-
ційних послуг
 

соціально-побутових послуг

інформа-
ційних послуг
 

ночівля 

харчу-
вання 

одяг, взуття 

ночівля 

харчу-
вання 

одяг, взуття 

ночівля 

харчу-
вання 

одяг, взуття 

А 

Б 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Усього 

01 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

з них:
комунальної форми власності
 

02 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

недержавної форми власності 

03 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Розділ 5. Категорії громадян, яким надано послуги закладами соціального захисту для бездомних громадян

Заклади  

N рядка 

Будинок (відділення) нічного перебування 

Центр (відділення) реінтеграції 

Соціальний готель (відділення) 

чисельність обслуго-
ваних (осіб)
 

у тому числі 

чисельність обслуго-
ваних (осіб)
 

у тому числі 

чисельність обслуго-
ваних (осіб)
 

у тому числі 

працездат-
них громадян працездат-
ного віку
 

громадян з дітьми 

звільнених з місць позбавлення волі 

громадян похилого віку 

інвалідів 

працездат-
них громадян працездат-
ного віку
 

громадян з дітьми 

звільнених з місць позбавлення волі 

громадян похилого віку 

інвалідів 

працездат-
них громадян працездат-
ного віку
 

громадян з дітьми 

звільнених з місць позбавлення волі 

громадян похилого віку 

інвалідів 

усього 

з них жінок 

усього 

з них жінок 

усього 

з них жінок 

усього 

з них жінок 

усього 

з них жінок 

усього 

з них жінок 

усього 

з них жінок 

усього 

з них жінок 

усього 

з них жінок 

усього 

з них жінок 

усього 

з них жінок 

усього 

з них жінок 

усього 

з них жінок 

усього 

з них жінок 

усього 

з них жінок 

усього 

з них жінок 

усього 

з них жінок 

усього 

з них жінок 

А 

Б 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

Усього 

01 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

з них: комунальної форми власності 

02 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

недержавної форми власності  

03 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Розділ 6. Відомості щодо чисельності працівників закладів для бездомних громадян

Заклади 

N рядка 

Комунальної форми власності 

Недержавної форми власності 

кількість закладів (відділень)
(одиниць) 

у них штатних працівників
(осіб) 

кількість закладів
(відділень)
(одиниць) 

у них штатних працівників
(осіб) 

усього 

з них соціальних працівників 

усього 

з них
соціальних працівників 

А 

Б 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Центри (відділення) обліку, усього 

01 

  

  

  

  

  

  

Заклади соціального захисту для бездомних громадян, усього 

02 

  

  

  

  

  

  

у тому числі:
будинки (відділення) нічного перебування
 

03 

  

  

  

  

  

  

центри (відділення) реінтеграції 

04 

  

  

  

  

  

  

соціальні готелі (відділення) 

05 

  

  

  

  

  

  

______________________________________
    (підпис керівника (власника) та/або осіб, 
    відповідальних за заповнення форми звітності) 

 

___________________________________________________
                                                           (П. І. Б.) 

______________________________________ 

 

____________________________________________________ 

телефон: _________________ 

факс: ___________________ 

електронна пошта: ____________________________________ 

 

Начальник Управління
у справах бездомних громадян
та інших груп ризику
 

 
 
О. Суліма
 

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності N 1-БГ "Звіт про діяльність закладів для бездомних громадян"

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності N 1-БГ "Звіт про діяльність закладів для бездомних громадян".

1.2. Форму звітності N 1-БГ один раз на рік станом на 1 січня наступного за звітним року складають заклади для бездомних громадян: центри обліку бездомних громадян, будинки нічного перебування, центри реінтеграції бездомних громадян, соціальні готелі та до 15 січня подають форму звітності N 1-БГ Міністерству праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту населення облдержадміністрацій, Головному управлінню соціального захисту населення Київської міськдержадміністрації, Управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської міськдержадміністрації.

1.3. Міністерство праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головні управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрацій, Головне управління соціального захисту населення Київської міськдержадміністрації, Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міськдержадміністрації до 20 січня подають форму звітності N 1-БГ по регіону Міністерству праці та соціальної політики України, головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики в місті Севастополі.

1.4. Міністерство праці та соціальної політики України до 1 березня подає Державному комітету статистики України зведену інформацію по Україні та регіонах про діяльність закладів для бездомних громадян.

1.5. Заклади недержавної форми власності подають форму звітності N 1-БГ з власної ініціативи.

1.6. При заповненні форми звітності N 1-БГ використовуються ті одиниці виміру, які вказані у формах.

II. Заповнення розділу 1 "Заклади для бездомних громадян"

2.1. У графах 1 - 3 указуються загальні показники закладів (відділень) для бездомних громадян за станом на кінець звітного року:

графа 1 = графа 4 + графа 7 за всіма рядками відповідно;

графа 2 = графа 5 + графа 8 за всіма рядками відповідно;

графа 3 = графа 6 + графа 9 за всіма рядками відповідно.

2.2. У графі 1:

у рядку 01 указується загальна кількість закладів (відділень) для бездомних громадян (графа 1 рядок 01 = (графа 1 рядок 02 - графа 1 рядок 02.1) + (графа 1 рядок 03 - графа 1 рядок 03.1) + (графа 1 рядок 04 - графа 1 рядок 04.1) + (графа 1 рядок 05 - графа 1 рядок 05.1));

у рядку 02 указується загальна кількість центрів (відділень) обліку бездомних громадян (графа 1 рядок 02 розділу 1 = графа 1 розділу 2);

у рядку 02.1 указується загальна кількість відділень обліку бездомних громадян із загальної кількості центрів (відділень) обліку бездомних громадян, указаних у графі 1 рядка 02;

у рядку 03 указується загальна кількість будинків (відділень) нічного перебування;

у рядку 03.1 указується загальна кількість відділень нічного перебування із загальної кількості будинків (відділень) нічного перебування, указаних у графі 1 рядка 03;

у рядку 04 указується загальна кількість центрів (відділень) реінтеграції бездомних громадян;

у рядку 04.1 указується загальна кількість відділень реінтеграції бездомних громадян із загальної кількості центрів (відділень) реінтеграції бездомних громадян, указаних у графі 1 рядка 04;

у рядку 05 указується загальна кількість соціальних готелів (відділень);

у рядку 05.1 указується загальна кількість відділень соціального готелю із загальної кількості соціальних готелів (відділень), указаних у графі 1 рядка 05.

2.3. У графі 2:

у рядку 01 указується загальна кількість наявних ліжко-місць в закладах (відділеннях) соціального захисту для бездомних громадян (графа 2 рядок 01 = графа 2 рядок 03 + графа 2 рядок 04 + графа 2 рядок 05);

у рядку 03 указується кількість наявних ліжко-місць у будинках (відділеннях) нічного перебування;

у рядку 03.1 указується кількість наявних ліжко-місць у відділеннях нічного перебування з кількості наявних ліжко-місць у будинках (відділеннях) нічного перебування, указаних у графі 2 рядка 03;

у рядку 04 указується кількість наявних ліжко-місць у центрах (відділеннях) реінтеграції бездомних громадян;

у рядку 04.1 указується кількість наявних ліжко-місць у відділеннях реінтеграції бездомних громадян з кількості наявних ліжко-місць у центрах (відділеннях) реінтеграції бездомних громадян, указаних у графі 2 рядка 04;

у рядку 05 указується кількість наявних ліжко-місць у соціальних готелях (відділеннях);

у рядку 05.1 указується кількість наявних ліжко-місць у відділеннях соціального готелю з кількості наявних ліжко-місць в соціальних готелях (відділеннях), указаних у графі 2 рядка 05.

2.4. У графі 3:

у рядку 01 указується загальна чисельність осіб, яким надано соціальні послуги у закладах (відділеннях) для бездомних громадян (графа 3 рядок 01 = графа 3 рядок 02 + графа 3 рядок 03 + графа 3 рядок 04 + графа 3 рядок 05);

у рядку 02 указується чисельність осіб, яким надано соціальні послуги у центрах (відділеннях) обліку бездомних громадян (графа 3 рядок 02 розділу 1 = графа 14 розділу 2);

у рядку 02.1 указується чисельність осіб, яким надано соціальні послуги у відділеннях обліку бездомних громадян, з числа осіб, яким надано соціальні послуги у центрах (відділеннях) обліку бездомних громадян, указаних у графі 3 рядка 02;

у рядку 03 указується чисельність осіб, яким надано соціальні послуги у будинках (відділеннях) нічного перебування (графа 3 рядок 03 розділу 1 = графа 1 рядок 01 розділу 3 = графа 1 рядок 01 розділу 4 = графа 1 рядок 01 розділу 5);

у рядку 03.1 указується чисельність осіб, яким надано соціальні послуги у відділеннях нічного перебування, з числа осіб, яким надано соціальні послуги у будинках (відділеннях) нічного перебування, указаних у графі 3 рядка 03;

у рядку 04 указується чисельність осіб, яким надано соціальні послуги у центрах (відділеннях) реінтеграції бездомних громадян (графа 3 рядок 04 розділу 1 = графа 18 рядок 01 розділу 3 = графа 7 рядок 01 розділу 4 = графа 13 рядок 01 розділу 5);

у рядку 04.1 указується чисельність осіб, яким надано соціальні послуги у відділеннях реінтеграції бездомних громадян, з числа осіб, яким надано соціальні послуги у центрах (відділеннях) реінтеграції бездомних громадян, указаних у графі 3 рядка 04;

у рядку 05 указується чисельність осіб, яким надано соціальні послуги у соціальних готелях (відділеннях) (графа 3 рядок 05 розділу 1 = графа 33 рядок 01 розділу 3 = графа 13 рядок 01 розділу 4 = графа 25 рядок 01 розділу 5);

у рядку 05.1 указується чисельність осіб, яким надано соціальні послуги у відділеннях соціального готелю, з числа осіб, яким надано соціальні послуги у соціальних готелях (відділеннях), указаних у графі 3 рядка 05.

2.5. У графах 4 - 6 указуються показники для закладів (відділень) комунальної форми власності за станом на кінець звітного року.

2.6. У графі 4:

у рядку 01 указується загальна кількість закладів (відділень) для бездомних громадян комунальної форми власності за станом на кінець звітного року (графа 4 рядок 01 = (графа 4 рядок 02 - графа 4 рядок 02.1) + (графа 4 рядок 03 - графа 4 рядок 03.1) + (графа 4 рядок 04 - графа 4 рядок 04.1) + (графа 4 рядок 05 - графа 4 рядок 05.1));

у рядку 02 указується кількість центрів (відділень) обліку бездомних громадян комунальної форми власності (графа 4 рядок 02 розділу 1 = графа 1 рядок 01 розділу 6);

у рядку 02.1 указується кількість відділень обліку бездомних громадян комунальної форми власності з кількості центрів (відділень) обліку бездомних громадян, указаних у графі 4 рядка 02;

у рядку 03 указується кількість будинків (відділень) нічного перебування комунальної форми власності (графа 4 рядок 03 розділу 1 = графа 1 рядок 03 розділу 6);

у рядку 03.1 указується кількість відділень нічного перебування комунальної форми власності з кількості будинків (відділень) нічного перебування, указаних у графі 4 рядка 03;

у рядку 04 указується кількість центрів (відділень) реінтеграції бездомних громадян комунальної форми власності (графа 4 рядок 04 розділу 1 = графа 1 рядок 04 розділу 6);

у рядку 04.1 указується кількість відділень реінтеграції бездомних громадян комунальної форми власності з кількості центрів (відділень) реінтеграції бездомних громадян, указаних у графі 4 рядка 04;

у рядку 05 указується кількість соціальних готелів (відділень) комунальної форми власності (графа 4 рядок 05 розділу 1 = графа 1 рядок 05 розділу 6);

у рядку 05.1 указується кількість відділень соціального готелю комунальної форми власності із загальної кількості соціальних готелів (відділень), указаних у графі 4 рядка 05.

2.7. У графі 5:

у рядку 01 указується загальна кількість наявних ліжко-місць у закладах (відділеннях) соціального захисту для бездомних громадян комунальної форми власності (графа 5 рядок 01 = графа 5 рядок 03 + графа 5 рядок 04 + графа 5 рядок 05);

у рядку 03 указується кількість наявних ліжко-місць у будинках (відділеннях) нічного перебування комунальної форми власності;

у рядку 03.1 указується кількість наявних ліжко-місць у відділеннях нічного перебування комунальної форми власності з кількості наявних ліжко-місць у будинках (відділеннях) нічного перебування, вказаних у графі 5 рядка 03;

у рядку 04 указується кількість наявних ліжко-місць у центрах (відділеннях) реінтеграції бездомних громадян комунальної форми власності;

у рядку 04.1 указується кількість наявних ліжко-місць у відділеннях реінтеграції бездомних громадян комунальної форми власності з кількості наявних ліжко-місць у центрах (відділеннях) реінтеграції бездомних громадян, указаних у графі 5 рядка 04;

у рядку 05 указується кількість наявних ліжко-місць у соціальних готелях (відділеннях) комунальної форми власності;

у рядку 05.1 указується кількість наявних ліжко-місць у відділеннях соціального готелю комунальної форми власності з кількості наявних ліжко-місць у соціальних готелях (відділеннях), указаних у графі 5 рядка 05.

2.8. У графі 6:

у рядку 01 указується загальна чисельність осіб, яким надано соціальні послуги у закладах (відділеннях) для бездомних громадян комунальної форми власності (графа 6 рядок 01 = графа 6 рядок 02 + графа 6 рядок 03 + графа 6 рядок 04 + графа 6 рядок 05);

у рядку 02 указується чисельність осіб, яким надано соціальні послуги у центрах (відділеннях) обліку бездомних громадян комунальної форми власності;

у рядку 02.1 указується чисельність осіб, яким надано соціальні послуги у відділеннях обліку бездомних громадян комунальної форми власності, з числа осіб, яким надано соціальні послуги у центрах (відділеннях) обліку бездомних громадян, указаних у графі 6 рядка 02;

у рядку 03 указується чисельність осіб, яким надано соціальні послуги у будинках (відділеннях) нічного перебування комунальної форми власності (графа 6 рядок 03 розділу 1 = графа 1 рядок 02 розділу 3 = графа 1 рядок 02 розділу 4 = графа 1 рядок 02 розділу 5);

у рядку 03.1 указується чисельність осіб, яким надано соціальні послуги у відділеннях нічного перебування комунальної форми власності з числа осіб, яким надано соціальні послуги у будинках (відділеннях) нічного перебування, вказаних у графі 6 рядка 03;

у рядку 04 указується чисельність осіб, яким надано соціальні послуги у центрах (відділеннях) реінтеграції бездомних громадян комунальної форми власності (графа 6 рядок 04 розділу 1 = графа 18 рядок 02 розділу 3 = графа 7 рядок 02 розділу 4 = графа 13 рядок 02 розділу 5);

у рядку 04.1 указується чисельність осіб, яким надано соціальні послуги у відділеннях реінтеграції бездомних громадян комунальної форми власності з числа осіб, яким надано соціальні послуги у центрах (відділеннях) реінтеграції бездомних громадян, указаних у графі 6 рядка 04;

у рядку 05 указується чисельність осіб, яким надано соціальні послуги у соціальних готелях (відділеннях) комунальної форми власності (графа 6 рядок 05 розділу 1 = графа 33 рядок 02 розділу 3 = графа 13 рядок 02 розділу 4 = графа 25 рядок 02 розділу 5);

у рядку 05.1 указується чисельність осіб, яким надано соціальні послуги у відділеннях соціального готелю комунальної форми власності, з числа осіб, яким надано соціальні послуги у соціальних готелях (відділеннях), указаних у графі 6 рядка 05.

2.9. У графах 7 - 9 указуються показники для закладів (відділень) недержавної форми власності за станом на кінець звітного року.

III. Заповнення розділу 2
"Відомості щодо діяльності центрів обліку бездомних громадян"

3.1. У графі 1 указується загальна кількість центрів (відділень) обліку бездомних громадян за станом на кінець звітного року (графа 1 розділу 2 = графа 1 рядок 02 розділу 1).

3.2. У графах 2 - 5 указується рух клієнтів центрів (відділень) обліку бездомних громадян протягом звітного року:

у графі 2 указується чисельність осіб, які перебували на обліку на початок звітного року;

значення у графі 2 за поточний звітний період має дорівнювати значенню графи 5 попереднього звітного періоду;

у графі 3 указується чисельність осіб, яких взято на облік протягом звітного року;

у графі 4 указується чисельність осіб, яких знято з обліку протягом звітного року;

у графі 5 указується чисельність осіб, які перебували на обліку на кінець звітного року.

3.3. У графі 6 указується чисельність осіб, яких було виявлено протягом звітного року.

3.4. У графах 7 - 8 указується чисельність осіб за механізмом виявлення з числа осіб, указаних у графі 6, значення у графах 7 - 8 не підсумовуються у графі 6:

у графі 7 указується чисельність осіб, яких було виявлено шляхом здійснення вуличної соціальної роботи (службою соціального патрулювання);

у графі 8 указується чисельність осіб, які звернулися до центру (відділення) обліку бездомних громадян особисто.

3.5. У графі 9 указується чисельність осіб, яким видано посвідчення про взяття на облік протягом звітного року.

3.6. У графах 10 - 13 указується чисельність осіб за статусом з числа осіб, указаних у графі 9, значення у графах 10 - 13 не підсумовуються у графі 9:

у графі 10 указується чисельність громадян похилого віку (від 60 років - для чоловіків і 55 років - для жінок);

у графі 11 указується чисельність працездатних громадян працездатного віку (тобто усіх громадян, крім чоловіків старше 60 років, жінок старше 55 років, інвалідів I групи);

у графі 12 указується чисельність інвалідів;

у графі 13 указується чисельність осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

3.7. У графі 14 указується чисельність осіб, яким надано соціальні послуги у центрах (відділеннях) обліку бездомних громадян (графа 14 розділу 2 = графа 3 рядок 02 розділу 1);

3.8. У графах 15 - 20 указується чисельність осіб з числа осіб, указаних у графі 14, за видом отриманих послуг, значення у графах 15 - 20 не підсумовуються у графі 14:

у графі 15 указується чисельність осіб, яким відновлено документи;

у графі 16 указується чисельність осіб, яких зареєстровано за адресою центру (відділення) обліку бездомних громадян;

у графі 17 указується чисельність осіб з числа осіб, указаних у графі 16, яких повторно зареєстровано за адресою центру (відділення) обліку бездомних громадян;

у графі 18 указується чисельність осіб, яких влаштовано до закладу соціального захисту для бездомних громадян;

у графі 19 указується чисельність осіб, яких влаштовано до будинку-інтернату;

у графі 20 указується чисельність осіб, яких влаштовано до медичного закладу.

IV. Заповнення розділу 3
"Відомості щодо діяльності закладів соціального захисту для бездомних громадян"

4.1. Рядок 01 = рядок 02 + рядок 03 за всіма графами відповідно.

4.2. У рядку 01 указується загальна чисельність осіб, які звернулися до закладу (відділення) соціального захисту для бездомних громадян протягом звітного року та отримали соціальні послуги:

графа 1 рядок 01 розділу 3 = графа 3 рядок 03 розділу 1 = графа 1 рядок 01 розділу 4 = графа 1 рядок 01 розділу 5;

графа 18 рядок 01 розділу 3 = графа 3 рядок 04 розділу 1 = графа 7 рядок 01 розділу 4 = графа 13 рядок 01 розділу 5;

графа 33 рядок 01 розділу 3 = графа 3 рядок 05 розділу 1 = графа 13 рядок 01 розділу 4 = графа 25 рядок 01 розділу 5.

4.3. У рядку 02:

у графах 1, 18, 33 указується загальна чисельність осіб, які звернулися до закладу (відділення) соціального захисту для бездомних громадян комунальної форми власності протягом звітного року та отримали соціальні послуги:

графа 1 рядки 02, 03 розділу 3 = графа 1 рядки 02, 03 розділу 4 = графа 1 рядки 02, 03 розділу 5;

графа 18 рядки 02, 03 розділу 3 = графа 7 рядки 02, 03 розділу 4 = графа 13 рядки 02, 03 розділу 5;

графа 33 рядки 02, 03 розділу 3 = графа 13 рядки 02, 03 розділу 4 = графа 25 рядки 02, 03 розділу 5;

у графах 2 - 17, 19 - 32, 34, 35 указується чисельність осіб з числа осіб, указаних у графах 1, 18, 33, яким надано закладом (відділенням) соціального захисту для бездомних громадян перелічені у графах 2 - 17, 19 - 32, 34, 35 соціальні послуги (дані кожної з граф 2 - 17 не можуть перевищувати дані графи 1, значення у графах 2 - 17 не підсумовуються у графі 1; дані кожної з граф 19 - 32 не можуть перевищувати дані графи 18, значення у графах 19 - 32 не підсумовуються у графі 18; дані кожної з граф 34 - 35 не можуть перевищувати дані графи 33, значення у графах 34 - 35 не підсумовуються у графі 33);

у графах 2, 19 указується чисельність осіб, які скористалися місцем для ночівлі в закладі (відділенні) соціального захисту для бездомних громадян;

у графах 3, 20 указується чисельність осіб, які отримували безкоштовне або платне харчування в закладі (відділенні) соціального захисту для бездомних громадян;

у графах 4, 21 указується чисельність осіб, які отримали одяг та/або взуття, надані закладом (відділенням) соціального захисту для бездомних громадян;

у графах 5, 22 указується чисельність осіб, яким надано інформаційні послуги працівниками закладу (відділення) соціального захисту для бездомних громадян;

у графах 6, 23 указується чисельність осіб, направлених закладом (відділенням) соціального захисту для бездомних громадян до територіальних органів (установ) праці та соціального захисту населення для улаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів;

у графах 7, 24 указується чисельність осіб з числа осіб, указаних у графах 6, 23 відповідно, які улаштувалися до будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів;

у графі 8 указується чисельність осіб, яких направлено закладом (відділенням) соціального захисту для бездомних громадян на проведення медичного обстеження;

у графі 9 указується чисельність осіб з числа осіб, указаних у графі 8, які пройшли медичне обстеження;

у графах 10, 25 указується чисельність осіб, яким надано допомогу у відновленні документів (направлено до органів реєстрації, територіальних органів внутрішніх справ тощо);

у графах 11, 26 указується чисельність осіб з числа осіб, указаних у графах 10, 25 відповідно, які відновили документи;

у графах 12, 27 указується чисельність осіб, які звернулися до закладу (відділення) соціального захисту для бездомних громадян з потребою у тимчасовій реєстрації;

у графах 13, 28 указується чисельність осіб з числа осіб, указаних у графах 12, 27 відповідно, які зареєструвалися за адресою закладу (відділення) соціального захисту для бездомних громадян;

у графах 14, 29 указується чисельність осіб, яким надано допомогу у працевлаштуванні працівниками закладу (відділення) соціального захисту для бездомних громадян;

у графах 15, 30 указується чисельність осіб з числа осіб, указаних у графах 14, 29 відповідно, які працевлаштувалися;

у графі 16 указується чисельність осіб, яких було направлено з будинку (відділення) нічного перебування до центру (відділення) реінтеграції бездомних громадян;

у графі 17 указується чисельність осіб з числа осіб, указаних у графі 16, які улаштувалися до центру (відділення) реінтеграції бездомних громадян;

у графі 31 указується чисельність осіб, яким було надано допомогу в отриманні тимчасового або постійного житла (у тому числі направлено до соціального готелю);

у графі 32 указується чисельність осіб з числа осіб, указаних у графі 31, які отримали тимчасове або постійне житло (у тому числі у соціальному готелі);

у графі 34 указується чисельність осіб, які улаштувались жити окремо (наймають кімнату, квартиру, отримали постійне чи тимчасове житло тощо);

у графі 35 указується чисельність осіб, які відновили свої сімейні зв'язки, повернулися в сім'ю.

4.4. У рядку 03 за всіма графами указуються ті самі показники, що й у рядку 02, але лише для закладів (відділень) соціального захисту для бездомних громадян недержавної форми власності.

V. Заповнення розділу 4
"Відомості щодо проведеної соціальної роботи у закладах соціального захисту для бездомних громадян"

5.1. Рядок 01 = рядок 02 + рядок 03 за всіма графами відповідно.

5.2. У рядку 01:

у графах 1, 7, 13 указується загальна чисельність осіб, які звернулися до закладу (відділення) соціального захисту для бездомних громадян протягом звітного року та отримали соціальні послуги:

графа 1 рядок 01 розділу 4 = графа 3 рядок 03 розділу 1 = графа 1 рядок 01 розділу 3 = графа 1 рядок 01 розділу 5;

графа 7 рядок 01 розділу 4 = графа 3 рядок 04 розділу 1 = графа 18 рядок 01 розділу 3 = графа 13 рядок 01 розділу 5;

графа 13 рядок 01 розділу 4 = графа 3 рядок 05 розділу 1 = графа 33 рядок 01 розділу 3 = графа 25 рядок 01 розділу 5;

у графах 2 - 6, 8 - 12, 14 - 18 указується загальна кількість соціальних послуг, наданих особам, які звернулися до закладу (відділення) соціального захисту для бездомних громадян протягом звітного року:

графа 2 рядок 01 (02, 03) = сума граф 3 - 6 рядок 01 (02, 03);

графа 8 рядок 01 (02, 03) = сума граф 9 - 12 рядок 01 (02, 03);

графа 14 рядок 01 (02, 03) = сума граф 15 - 18 рядок 01 (02, 03);

кількість соціальних послуг, наданих особам, які звернулися до закладу (відділення) соціального захисту для бездомних громадян протягом звітного року, указаних у графах 2, 8, 14, не може бути меншою за чисельність обслугованих осіб, указаних у графах 1, 7, 13 відповідно. Ця кількість може бути більшою або рівною за значенням чисельності обслугованих осіб.

5.3. У рядку 02:

у графах 1, 7, 13 указується загальна чисельність осіб, які звернулися до закладу (відділення) соціального захисту для бездомних громадян комунальної форми власності протягом звітного року та отримали соціальні послуги:

графа 1 рядки 02, 03 розділу 4 = графа 1 рядки 02, 03 розділу 3 = графа 1 рядки 02, 03 розділу 5;

графа 7 рядки 02, 03 розділу 4 = графа 18 рядки 02, 03 розділу 3 = графа 13 рядки 02, 03 розділу 5;

графа 13 рядки 02, 03 розділу 4 = графа 33 рядки 02, 03 розділу 3 = графа 25 рядки 02, 03 розділу 5;

у графах 3 - 6, 9 - 12, 15 - 18 указується кількість соціальних послуг за видами з числа послуг, указаних у графах 2, 8, 14 відповідно;

у графах 3, 9, 15 указується кількість наданих послуг із забезпечення клієнтів закладу (відділення) соціального захисту для бездомних громадян місцем для ночівлі;

у графах 4, 10, 16 указується кількість наданих послуг із забезпечення клієнтів закладу (відділення) соціального захисту для бездомних громадян безкоштовним або платним харчуванням;

у графах 5, 11, 17 указується кількість наданих послуг із забезпечення клієнтів закладу (відділення) соціального захисту для бездомних громадян одягом та/або взуттям;

у графах 6, 12, 18 указується кількість наданих інформаційних послуг клієнтам закладів (відділень) соціального захисту для бездомних громадян.

5.4. У рядку 03 за всіма графами указуються ті самі показники, що й у рядку 02, але лише для закладів (відділень) соціального захисту для бездомних громадян недержавної форми власності.

VI. Заповнення розділу 5
"Категорії громадян, яким надано послуги закладами соціального захисту для бездомних громадян"

6.1. Рядок 01 = рядок 02 + рядок 03 за всіма графами відповідно.

6.2. У рядку 01 указується чисельність осіб за категоріями, які звернулися до закладу (відділення) соціального захисту для бездомних громадян протягом звітного року та отримали соціальні послуги:

графа 1 рядок 01 розділу 5 = графа 3 рядок 03 розділу 1 = графа 1 рядок 01 розділу 3 = графа 1 рядок 01 розділу 4;

графа 13 рядок 01 розділу 5 = графа 3 рядок 04 розділу 1 = графа 18 рядок 01 розділу 3 = графа 7 рядок 01 розділу 4;

графа 25 рядок 01 розділу 5 = графа 3 рядок 05 розділу 1 = графа 33 рядок 01 розділу 3 = графа 13 рядок 01 розділу 4.

6.3. У рядку 02:

у графах 1, 13, 25 указується загальна чисельність осіб, які звернулися до закладу (відділення) соціального захисту для бездомних громадян комунальної форми власності протягом звітного року та отримали соціальні послуги:

графа 1 рядки 02, 03 розділу 5 = графа 1 рядки 02, 03 розділу 3 = графа 1 рядки 02, 03 розділу 4;

графа 13 рядки 02, 03 розділу 5 = графа 18 рядки 02, 03 розділу 3 = графа 7 рядки 02, 03 розділу 4;

графа 25 рядки 02, 03 розділу 5 = графа 33 рядки 02, 03 розділу 3 = графа 13 рядки 02, 03 розділу 4;

у графах 2, 14, 26 указується чисельність жінок з числа осіб, указаних у графах 1, 13, 25 відповідно;

у графах 3(4) - 11(12), 15(16) - 23(24), 27(28) - 35(36) указується чисельність осіб за статусом з числа осіб, указаних у графах 1(2), 13(14), 25(26) відповідно (якщо, наприклад, особа, яка звернулась до будинку (відділення) нічного перебування, одночасно є громадянином похилого віку і має статус інваліда, вона зазначається як у графі 9, так і у графі 11, тому значення у графах 3(4), 5(6), 7(8), 9(10), 11(12) не підсумовуються у графі 1(2), кожна з граф 3(4) - 11(12) не може перевищувати дані графи 1(2); значення у графах 15(16), 17(18), 19(20), 21(22), 23(24) не підсумовуються у графі 13(14), кожна з граф 15(16) - 23(24) не може перевищувати дані графи 13(14); значення у графах 27(28), 29(30), 31(32), 33(34), 35(36) не підсумовуються у графі 25(26), кожна з граф 27(28) - 35(36) не може перевищувати дані графи 25(26)):

у графах 3, 15, 27 указується чисельність працездатних громадян працездатного віку;

у графах 4, 16, 28 указується чисельність жінок з числа осіб, указаних у графах 3, 15, 27 відповідно;

у графах 5, 17, 29 указується чисельність осіб, які звернулись до закладу (відділення) соціального захисту для бездомних громадян разом з дітьми;

у графах 6, 18, 30 указується чисельність жінок з числа осіб, указаних у графах 5, 17, 29 відповідно;

у графах 7, 19, 31 указується чисельність осіб, які звернулись до закладу (відділення) соціального захисту для бездомних громадян після повернення з місць позбавлення волі;

у графах 8, 20, 32 указується чисельність жінок з числа осіб, указаних у графах 7, 19, 31 відповідно;

у графах 9, 21, 33 указується чисельність осіб похилого віку;

у графах 10, 22, 34 указується чисельність жінок з числа осіб, указаних у графах 9, 21, 33 відповідно;

у графах 11, 23, 35 указується чисельність інвалідів;

у графах 12, 24, 36 указується чисельність жінок з числа осіб, указаних у графах 11, 23, 35 відповідно.

6.4. У рядку 03 за всіма графами указуються ті самі показники, що й у рядку 02, але лише для закладів (відділень) соціального захисту для бездомних громадян недержавної форми власності.

VII. Заповнення розділу 6
"Відомості щодо чисельності працівників закладів для бездомних громадян"

7.1. У графах 1 - 3 указуються показники для закладів (відділень) комунальної форми власності за станом на кінець звітного року.

7.2. У графі 1 указується кількість закладів (відділень) для бездомних громадян комунальної форми власності за станом на кінець звітного року:

у рядку 01 указується загальна кількість центрів (відділень) обліку бездомних громадян (графа 1 рядок 01 розділу 6 = графа 4 рядок 02 розділу 1);

у рядку 02 указується загальна кількість закладів соціального захисту для бездомних громадян (графа 1 рядок 02 розділу 6 = (графа 4 рядок 03 розділу 1 - графа 4 рядок 03.1 розділу 1) + (графа 4 рядок 04 розділу 1 - графа 4 рядок 04.1 розділу 1) + (графа 4 рядок 05 розділу 1 - графа 4 рядок 05.1 розділу 1));

у рядках 03 - 05 указується кількість закладів (відділень) соціального захисту для бездомних громадян за типами (дані кожного з рядків 03 - 05 не можуть перевищувати дані рядка 02, рядки 03 - 05 не підсумовуються у рядку 02):

у рядку 03 указується кількість будинків (відділень) нічного перебування (графа 1 рядок 03 розділу 6 = графа 4 рядок 03 розділу 1);

у рядку 04 указується кількість центрів (відділень) реінтеграції бездомних громадян (графа 1 рядок 04 розділу 6 = графа 4 рядок 04 розділу 1);

у рядку 05 указується кількість соціальних готелів (відділень) (графа 1 рядок 05 розділу 6 = графа 4 рядок 05 розділу 1).

7.3. У графі 2 за всіма рядками відповідно указується загальна чисельність штатних працівників (осіб) закладів (відділень) за типами закладів, зазначеними у графі А.

7.4. У графі 3 за всіма рядками відповідно указується чисельність соціальних працівників з числа осіб, указаних у графі 2.

7.5. У графах 4 - 6 указуються показники для закладів (відділень) недержавної форми власності за станом на кінець звітного року.

 

Начальник Управління
у справах бездомних громадян
та інших груп ризику
 

 
 
О. Суліма
 

Опрос