Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм Реестра договоров с подрядными организациями, которые в 2009 году поставляют товары, выполняют работы, предоставляют услуги на объектах Евро-2012, и Реестра предъявленных для осуществления аваля векселей

Государственная служба автомобильных дорог
Форма, Приказ от 28.08.2009 № 398
действует с 18.09.2009

Про затвердження форм Реєстру договорів з підрядними організаціями, які в 2009 році поставляють товари, виконують роботи, надають послуги на об'єктах Євро-2012, та Реєстру пред'явлених для здійснення авалю векселів

Наказ Державної служби автомобільних доріг України
від 28 серпня 2009 року N 398

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 вересня 2009 р. за N 830/16846

Відповідно до пункту 6 Порядку видачі, обігу та погашення векселів, за якими Державна служба автомобільних доріг є трасатом, для проведення розрахунків за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги під час здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року N 841 (далі - Порядок видачі, обігу та погашення векселів), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Реєстру договорів з підрядними організаціями, які в 2009 році поставляють товари, виконують роботи, надають послуги на об'єктах Євро-2012, що додається.

2. Затвердити форму Реєстру пред'явлених для здійснення авалю векселів, що додається.

3. Керівникам служб автомобільних доріг в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі, які видаватимуть векселі згідно з Порядком видачі, обігу та погашення векселів, забезпечити складання і подання до Департаменту фінансів та економічної політики Укравтодору за актом прийому-передачі:

3.1. Реєстрів, зазначених у пункті 1 цього наказу, у трьох примірниках разом з копіями відповідних договорів та актів виконаних робіт (наданих послуг), завіреними підписом керівника служби, у трьох примірниках.

3.2. Реєстрів, зазначених у пункті 2 цього наказу, у чотирьох примірниках разом з відповідними векселями з виконаним індосаментом (в оригіналі) та довіреностями векселедержателів (в оригіналі) на здійснення Укравтодором дій щодо авалювання векселів у Мінфіні та передачі їх фінансовій установі, на ім'я якої виконаний індосамент, для врахування.

4. Департаменту фінансів та економічної політики забезпечити подання векселів (в оригіналі) до Міністерства фінансів України для авалювання разом з такими документами:

Реєстри договорів з підрядними організаціями, які в 2009 році поставляють товари, виконують роботи, надають послуги на об'єктах Євро-2012, в одному примірнику;

Реєстри пред'явлених для здійснення авалю векселів у двох примірниках;

копії договорів та актів виконаних робіт (наданих послуг), завірені підписом керівника відповідної служби автомобільних доріг, в одному примірнику.

5. Відділу правової роботи та управління державною власністю забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покладається на заступника Голови Укравтодору Холоднюка З. В.

 

Голова 

В. Гуржос 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник
Міністра фінансів України
 

 
І. Уманський
 

Перший заступник Міністра
транспорту та зв'язку України
 

 
В. В. Шевченко
 

 

РЕЄСТР
договорів з підрядними організаціями, які в 2009 році поставляють товари, виконують роботи, надають послуги на об'єктах Євро-2012

від "___" ____________ 2009 року N ______

Векселедавець 

______________________________________ 
(найменування служби автомобільних доріг) 

______________________________
(місцезнаходження) 

________________________________
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) 

N
з/п 

Назва об'єкта Євро-2012 

Найменування підрядної організації 

Номер договору 

Дата укладання договору 

Обсяг робіт (послуг) у грн. 

Розрахунки за роботи (послуги) 2009 року у грн. 

за договором 

в тому числі на 2009 рік 

прийнято робіт (послуг) 

оплачено робіт (послуг) 

кредиторська заборгованість 

Видано вексель 

номер векселя 

номінальна сума векселя 

10 

11 

12 

Керівник 

______________________________
(підпис) 

_____________________________________________
(прізвище та ініціали) 

Головний бухгалтер 

______________________________
(підпис) 

_____________________________________________
(прізвище та ініціали) 

 

Директор Департаменту фінансів
та економічної політики
 

 
Я. Б. Покотило
 

 

РЕЄСТР
пред'явлених для здійснення авалю векселів

від "___" ____________ 2009 року N ______

Векселедавець 

_______________________________________
(найменування служби автомобільних доріг) 

______________________________
(місцезнаходження) 

_________________________________
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) 

Пред'являються векселі на суму 

_______________________________________________________
                                                    (сума словами) 

N
з/п 

Номер векселя 

Дата видачі векселя 

Номінальна сума векселя, грн. 

Розмір відсотків на номінальну суму векселя, % 

Найменування векселедержателя 

Місцезнаходження векселедержателя 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ векселедержателя 

Банківські реквізити векселедержателя 

найменування банку 

МФО банку 

номер рахунку 

10 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Служба автомобільних доріг передала:

_____________
(дата передачі) 

_______________________________
(посада відповідального працівника) 

_____________
(підпис) 

__________________
(прізвище та ініціали) 

Укравтодор прийняв: 

_____________
(дата прийняття) 

_______________________________
(посада відповідального працівника) 

_____________
(підпис) 

__________________
(прізвище та ініціали) 

Укравтодор передав: 

_____________
(дата передачі) 

_______________________________
(посада відповідального працівника) 

_____________
(підпис) 

__________________
(прізвище та ініціали) 

Мінфін прийняв: 

_____________
(дата прийняття) 

_______________________________
(посада відповідального працівника) 

_____________
(підпис) 

__________________
(прізвище та ініціали) 

Мінфін передав: 

_____________
(дата передачі) 

_______________________________
(посада відповідального працівника) 

_____________
(підпис) 

__________________
(прізвище та ініціали) 

Укравтодор прийняв: 

_____________
(дата прийняття) 

_______________________________
(посада відповідального працівника) 

_____________
(підпис) 

__________________
(прізвище та ініціали) 

 

Директор Департаменту фінансів
та економічної політики
 

 
Я. Б. Покотило
 

Опрос