Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Инструкцию о порядке исчисления и уплаты страхователями и застрахованными лицами взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Украины

Пенсионный фонд
Постановление от 03.08.2009 № 19-1
действует с 21.09.2009

Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України

Постанова правління Пенсійного фонду України
від 3 серпня 2009 року N 19-1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
2 вересня 2009 р. за N 825/16841

Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 N 502 "Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року", пункту 12 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N 1261, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 N 21-1, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.01.2004 за N 64/8663 (із змінами), що додаються.

2. Юридичному управлінню (Рябцева Т. Б.) разом з департаментом надходження доходів (Литвиненко В. В.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови правління Короневського В. М.

4. Ця постанова набирає чинності з дня офіційного опублікування.

 

Голова правління 

О. Зарудний 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Президент Спілки орендарів
і підприємців України
 

 
В. Хмільовський
 

В. о. президента Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих
підприємств України
 

 
 
В. Биковець
 

В. о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців
 

 
В. Биковець
 

Міністр праці та соціальної
політики України
 

 
Л. Денісова
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
О. Кужель
 

Заступник керівника Робочої
комісії профспілок
 

 
С. Українець
 

Генеральний директор
Федерації роботодавців України
 

 
В. Надрага
 

 

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України

1. У пункті 9.3:

1.1. Підпункт 9.3.2 викласти у такій редакції:

"9.3.2. За несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) страхувальниками страхових внесків, у тому числі донарахованих страхувальниками або територіальними органами Пенсійного фонду, накладається штраф у розмірі 10 відсотків своєчасно не сплачених сум.

При цьому складається рішення за формою згідно з додатком 14.

Розрахунок цієї фінансової санкції здійснюється на підставі даних картки особового рахунку платника.

При застосуванні штрафів, зазначених у цьому підпункті, приймається одне рішення після сплати (погашення) у повному обсязі недоїмки окремо за кожний базовий звітний період незалежно від кількості випадків сплати за вказаний період".

1.2. Підпункт 9.3.5 доповнити новим абзацом такого змісту:

"До 31 грудня 2010 року рішення про застосування фінансових санкцій за подання недостовірних відомостей, що використовуються в системі персоніфікованого обліку, приймається лише у разі невиконання страхувальником розпорядчого документа про усунення порушень протягом 30 днів від дня його одержання.".

2. Додаток 14 до Інструкції викласти у такій редакції:

РІШЕННЯ N
про застосування фінансових санкцій та нарахування пені за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) страхувальниками страхових внесків, у тому числі донарахованих страхувальниками або органом Пенсійного фонду

"___" ____________ 200_ року  

___________________
(місце прийняття)  

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                    (посада, прізвище, ініціали посадової особи, яка приймає рішення)
на підставі пункту 2 частини дев'ятої статті 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) страхувальниками страхових внесків, у тому числі донарахованих страхувальниками або органом Пенсійного фонду, вирішив(ла) застосувати
до ___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                     (назва або прізвище, ім'я, по батькові страхувальника, для фізичної
                                                        особи - суб'єкта підприємницької діяльності - дата народження)
____________________________________ рахунки в установах банків N ________________________
                                       (адреса)
МФО ___________________________ ЄДРПОУ ___________________________ у вигляді стягнення
суми штрафу в розмірі ___________________________________________________________________
                                                                                                                                     (10 %)
та нарахування пені в розмірі _____________________________________________________________
                                                                                               (0,1 відсотка на суми недоїмки і фінансових санкцій)
за період з ___.___.______ року до ___.___.______ року, які протягом десяти робочих днів з дня отримання рішення підлягають перерахуванню (сплаті) на рахунки
______________________________________________________________________________________
                                                                                            (назва управління ПФУ)

у сумі _______________ грн на рахунок N _________ МФО _____________ ЄДРПОУ ____________;

у сумі _______________ грн на рахунок N _________ МФО _____________ ЄДРПОУ ____________;

у сумі _______________ грн на рахунок N _________ МФО _____________ ЄДРПОУ ____________.

У разі несплати сум штрафу та пені у визначений строк до
______________________________________________________________________________________
                                                                 (назва або прізвище, ім'я, по батькові страхувальника)
будуть вжиті заходи відповідно до чинного законодавства.

Оскарження рішення платником страхових внесків може бути здійснене протягом 10 робочих днів з дня отримання цього рішення у порядку, визначеному частиною тринадцятою статті 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Суми, зазначені у рішенні, підлягають сплаті в 10-денний строк з дня одержання цього рішення.

У разі несплати суми штрафу в установлений строк рішення передається до органу державної виконавчої служби для стягнення в примусовому порядку протягом року з дати набрання ним чинності. 

Дата набрання чинності рішенням  

______________________________________________
                  (заповнюється при направленні рішення
                  до органу державної виконавчої служби) 

______________________________________
              (посада особи, яка прийняла рішення)  

________________
(підпис) 

________________________
(прізвище, ініціали) 

Перший примірник рішення отримано: 

______________________________________
             (посада особи, яка прийняла рішення)  

________________
(підпис) 

________________________
(прізвище, ініціали) 

          М. П.                    "___" ____________ 200_ року".
                                                        (дата отримання рішення) 

 

Директор департаменту
надходження доходів
 

 
В. В. Литвиненко
 

Опрос