Идет загрузка документа (116 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам организации и проведения наземных и летных проверок наземных средств радиотехнического обеспечения полетов, авиационной электросвязи и светосигнального оборудования аэродромов гражданской авиации Украины

Министерство транспорта и связи
Приказ от 05.08.2009 № 832
действует с 13.09.2009

Про затвердження Змін до Правил організації і проведення наземних та льотних перевірок наземних засобів радіотехнічного забезпечення польотів, авіаційного електрозв'язку та світлосигнального обладнання аеродромів цивільної авіації України

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України
від 5 серпня 2009 року N 832

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
2 вересня 2009 р. за N 823/16839

Відповідно до статті 7 Повітряного кодексу України, пункту 4 Положення про Державну авіаційну адміністрацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 N 1526, та з метою виконання завдань щодо державного нагляду за забезпеченням безпеки польотів цивільної авіації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил організації і проведення наземних та льотних перевірок наземних засобів радіотехнічного забезпечення польотів, авіаційного електрозв'язку та світлосигнального обладнання аеродромів цивільної авіації України, затверджених наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 23.03.2005 N 210, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.04.2005 за N 374/10654 (зі змінами), що додаються.

2. Державній авіаційній адміністрації (Колісник А. А.):

2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

2.2. Довести цей наказ до відома підприємств, організацій та установ цивільної авіації України, які здійснюють технічну експлуатацію наземних засобів радіотехнічного забезпечення і світлосигнального обладнання аеродромів цивільної авіації України.

3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - голову Державної авіаційної адміністрації Давидова О. М.

 

Перший заступник Міністра  

В. Шевченко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
О. Кужель
 

 

ЗМІНИ
до Правил організації і проведення наземних та льотних перевірок наземних засобів радіотехнічного забезпечення польотів, авіаційного електрозв'язку та світлосигнального обладнання аеродромів цивільної авіації України

1. У розділі 1:

1.1. Пункт 1.4 викласти в такій редакції:

"1.4. Нормативні посилання

Під час розроблення цих Правил використовувалися такі нормативно-правові акти:

Повітряний кодекс України;

постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року N 401 "Про затвердження Положення про використання повітряного простору України" (зі змінами);

Правила польотів повітряних суден та обслуговування повітряного руху в класифікованому повітряному просторі України, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 16.04.2003 N 293, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 05.05.2003 за N 346/7667 (зі змінами);

Правила авіаційного електрозв'язку в цивільній авіації України, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 23.09.2003 N 736, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 31.10.2003 за N 1001/8322 (зі змінами);

Правила технічної експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення в цивільній авіації України, затверджені наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 08.05.2007 N 381, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 21.06.2007 за N 705/13972;

Додаток 10 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію "Авиационная электросвязь". Том I "Радионавигационные средства", ІКАО, 2006;

Додаток 10 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію "Авиационная электросвязь". Том IV "Системы наблюдения и предупреждения столкновений", ІКАО, 2007;

Додаток 14 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію "Аэродромы", Том I "Проектирование и эксплуатация аеродромов", ІКАО, 2004;

Doc. 8071 "Руководство по испытаниям радионавигационных средств". Том I "Испытания наземных радионавигационных систем", ІКАО, 2000;

Doc. 8071 "Руководство по испытаниям радионавигационных средств". Том III "Испытания обзорных радиолокационных систем", ІКАО, 1998."

1.2. Пункт 1.6 після скорочення "OLDI - протокол прямого автоматичного обміну даними з ОПР" доповнити новим скороченням такого змісту:

"WGS-84 - Всесвітня геодезична система".

2. У розділі 2:

2.1. Абзац третій підпункту 2.1.3.2 пункту 2.1.3 виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий уважати відповідно абзацами третім - сьомим.

2.2. Підпункт 2.1.3.4 пункту 2.1.3 після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"після проведення планового ремонту, доробок за бюлетенями та модернізації, які впливають на тактико-технічні характеристики наземного засобу РТЗ".

У зв'язку з цим абзаци третій - дев'ятий уважати відповідно абзацами четвертим - десятим.

2.3. Абзац восьмий підпункту 2.1.3.4 пункту 2.1.3 викласти в такій редакції:

"у разі зміни складу радіолокаційних та радіонавігаційних засобів, які є джерелами інформації АС КПР".

3. У розділі 3:

3.1. Пункт 1 примітки до таблиці 3.4 викласти в такій редакції:

"1. Льотна перевірка за пунктом 1 таблиці 3.4 проводиться за одним визначеним маршрутом".

3.2. Пункти 3.4.4, 3.4.5, 3.5.3, 3.5.4 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі використання під час льотних перевірок обладнання автоматичного запису та відтворення радіолокаційної інформації калька не застосовується. Для оцінювання фактичної можливості контролю за польотом ПС у зоні (зонах) використовуються роздруківки, отримані за допомогою обладнання автоматичного запису та відтворення радіолокаційної інформації".

3.3. В абзаці другому пункту 3.4.6 слова "двох методик" замінити словами "трьох методик".

3.4. Абзац третій підпункту 3.4.6.2 пункту 3.4.6 викласти в такій редакції:

"Польоти ЛЛ виконуються в напрямку "ВІД" і "НА" ОРЛ-А на встановленій висоті та за наперед визначеним маршрутом, на якому є контрольні орієнтири".

3.5. Пункт 3.4.6 після підпункту 3.4.6.2 доповнити новим підпунктом 3.4.6.3 такого змісту:

"3.4.6.3. Методика з використанням ЛЛ, що обладнаний апаратурою СНС, та наземного обладнання АСЛК для обчислення точнісних характеристик

Перед льотною перевіркою екіпажу ЛЛ надаються/уточнюються значення координат у WGS-84 місця установлення ОРЛ-А.

Польоти ЛЛ для визначення точності вимірювання координат відносно місця установлення ОРЛ-А виконуються за визначеними маршрутами або/та по орбіті радіусом 20 - 40 км на висоті 2100 - 3000 м.

За командою диспетчера, який здійснює ОПР у цьому районі (зоні), бортовий відповідач вмикається у відповідний режим роботи ("УВД" або "RBS").

Бортове обладнання АСЛК вмикається для роботи в режимі вимірювання координат (азимута та дальності) з використанням наземного обладнання АСЛК для обчислення точнісних характеристик. Персонал РТЗ вмикає наземне обладнання АСЛК для запису даних на виході ОРЛ-А.

Після завершення льотної перевірки дані координат ЛЛ, виміряні бортовим обладнанням АСЛК, порівнюються з координатами ЛЛ, записаними на виході ОРЛ-А з використанням наземного обладнання АСЛК для обчислення точнісних характеристик. За результатами порівняння обчислюється максимальна середньоквадратична помилка (s) азимута та дальності".

У зв'язку з цим підпункт 3.4.6.3 уважати підпунктом 3.4.6.4.

3.6. Абзац другий пункту 3.5.3 після слів "спеціально виділеним" доповнити словами "або рейсовим".

3.7. У підпункті 3.5.5.3 пункту 3.5.3 цифри "3.4.6.3" замінити цифрами "3.6.4.4".

3.8. У таблицях 3.13, 4.10, 5.11, 7.14 скорочення "DД, км" та "sД, км" замінити відповідно скороченнями "DД, м" та "sД, м".

3.9. Пункт 5 акта льотної перевірки ОРЛ-А, наведеного в пункті 3.6.1, доповнити новим абзацом та таблицею 3.14 такого змісту:

"Результати визначення точнісних характеристик ОРЛ-А, виконані з використанням ЛЛ, що обладнаний апаратурою СНС, та наземного обладнання АСЛК для обчислення точнісних характеристик, наведені в таблиці 3.14.

Таблиця 3.14

Напрямок польоту, азимут, маршрут 

Комплект (канал) 

Висота (ешелон) польоту ПС,
Н, м 

Виміряна середньо-
квадратична помилка первинного каналу (s

Виміряна середньо-
квадратична помилка вторинного каналу (s

Середньо-
квадратична помилка за ЕТД (s

sД, м 

sА, град. 

sД, м 

sА, град. 

sД, м 

sА, град. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

".

4. У розділі 4:

4.1. Пункт 1 примітки до таблиці 4.4 пункту 4.3.1 викласти в такій редакції:

"1. Льотна перевірка за пунктом 1 таблиці 4.4 проводиться за одним визначеним маршрутом".

4.2. В абзаці другому пункту 4.4.3 слова "двох методик" замінити словами "трьох методик".

4.3. Абзац третій підпункту 4.4.3.2 пункту 4.4.3 викласти в такій редакції:

"Польоти ЛЛ виконуються в напрямку "ВІД" і "НА" ОРЛ-Т на встановленій висоті та за заздалегідь визначеним маршрутом, на якому є контрольні орієнтири".

4.4. Пункт 4.4.3 після підпункту 4.4.3.2 доповнити новим підпунктом 4.4.3.3 такого змісту:

"4.4.3.3. Методика з використанням ЛЛ, що обладнаний апаратурою СНС, та наземного обладнання АСЛК для обчислення точнісних характеристик

Перед льотною перевіркою екіпажу ЛЛ надаються/уточнюються значення координат у WGS-84 місця встановлення ОРЛ-Т.

Польоти ЛЛ для визначення точності вимірювання координат відносно місця встановлення ОРЛ-Т виконуються за визначеними маршрутами або/та по орбіті радіусом 20 - 40 км на висоті 2100 - 3000 м.

За командою диспетчера, який здійснює ОПР у цьому районі (зоні), бортовий відповідач вмикається у відповідний режим роботи ("УВД" або "RBS").

Бортове обладнання АСЛК вмикається для роботи в режимі вимірювання координат (азимута та дальності) з використанням наземного обладнання АСЛК для обчислення точнісних характеристик. Персонал РТЗ вмикає наземне обладнання АСЛК для запису даних на виході ОРЛ-Т.

Після завершення льотної перевірки дані координат ЛЛ, виміряні бортовим обладнанням АСЛК, порівнюються з координатами ЛЛ, записаними на виході ОРЛ-Т з використанням наземного обладнання АСЛК для обчислення точнісних характеристик. За результатами порівняння обчислюється максимальна середньоквадратична помилка (s) азимута та дальності".

У зв'язку з цим підпункт 4.4.3.3 уважати підпунктом 4.4.3.4.

4.5. У підпункті 4.5.2.3 пункту 4.5.2 цифри "4.4.3.3" замінити цифрами "4.4.3.4".

4.6. Пункт 2 акта льотної перевірки ОРЛ-Т, наведеного в пункті 4.6.1, доповнити новим абзацом і таблицею 4.11 такого змісту:

"Результати визначення точнісних характеристик ОРЛ-Т, виконані з використанням ЛЛ, що обладнаний апаратурою СНС, та наземного обладнання АСЛК для обчислення точнісних характеристик, наведені в таблиці 4.11.

Таблиця 4.11

Напрямок польоту, азимут, маршрут 

Комплект (канал) 

Висота (ешелон) польоту ПС,
Н, м 

Виміряна середньо-
квадратична помилка первинного каналу (s

Виміряна середньо-
квадратична помилка вторинного каналу (s

Середньо-
квадратична помилка за ЕТД (s

sД, м 

sА, град. 

sД, м 

sА, град. 

sД, м 

sА, град. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

".

5. У розділі 5:

5.1. В абзаці другому пункту 5.4.4 слова "двох наведених методик" замінити словами "трьох методик".

5.2. Абзац третій підпункту 5.4.4.2 пункту 5.4.4 викласти в такій редакції:

"Польоти ЛЛ виконуються в напрямку "ВІД" і "НА" ВОРЛ на встановленій висоті та за заздалегідь визначеним маршрутом, на якому є контрольні орієнтири".

5.3. Пункт 5.4.4 після підпункту 5.4.4.2 доповнити новим підпунктом 5.4.4.3 такого змісту:

"5.4.4.3. Методика з використанням ЛЛ, що обладнаний апаратурою СНС, та наземного обладнання АСЛК для обчислення точнісних характеристик

Перед льотною перевіркою екіпажу ЛЛ надаються/уточнюються значення координат у WGS-84 місця встановлення ВОРЛ.

Польоти ЛЛ для визначення точності вимірювання координат відносно місця встановлення ВОРЛ виконуються за визначеними маршрутами або/та по орбіті радіусом 20 - 40 км на висоті 2100 - 3000 м.

За командою диспетчера, який здійснює ОПР у цьому районі (зоні), бортовий відповідач вмикається у відповідний режим роботи ("УВД" або "RBS").

Бортове обладнання АСЛК вмикається для роботи в режимі вимірювання координат (азимута та дальності) з використанням наземного обладнання АСЛК для обчислення точнісних характеристик. Персонал РТЗ вмикає наземне обладнання АСЛК для запису даних на виході ВОРЛ.

Після завершення льотної перевірки дані координат ЛЛ, виміряні бортовим обладнанням АСЛК, порівнюються з координатами ЛЛ, записаними на виході ВОРЛ з використанням наземного обладнання АСЛК для обчислення точнісних характеристик. За результатами порівняння обчислюється максимальна середньоквадратична помилка (s) азимута та дальності".

У зв'язку з цим підпункт 5.4.4.3 уважати підпунктом 5.4.4.4.

5.4. Пункт 3 акта льотної перевірки ВОРЛ, наведеного в пункті 5.6.1, доповнити новим абзацом та таблицею 5.12 такого змісту:

"Результати визначення точнісних характеристик ВОРЛ, виконані з використанням ЛЛ, що обладнаний апаратурою СНС, та наземного обладнання АСЛК для обчислення точнісних характеристик, наведені в таблиці 5.12.

Таблиця 5.12

Напрямок польоту, азимут, маршрут 

Комплект (канал) 

Висота (ешелон) польоту ПС,
Н, м 

Виміряна середньоквадратична помилка (s

Середньоквадратична помилка за ЕТД (s

sД, м 

sА, град. 

sД, м 

sА, град. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

".

5.5. Пункт 1 приміток до акта льотної перевірки ВОРЛ, наведеного у пункті 5.6.1, викласти в такій редакції:

"1. При спеціальних льотних перевірках у таблиці 5.8 назву графи "Дальність дії за ЕТД, км" замінити на "Дальність дії у межах зони відповідальності органу ОПР, км"; виключити графу "Дмін, км" у режимах "УВД" і "RBS" та підпункт 1.1".

6. У розділі 7:

6.1. Пункт 1 примітки до таблиці 7.5 викласти в такій редакції:

"1. Льотна перевірка за пунктом 1 таблиці 7.5 проводиться за одним визначеним маршрутом".

6.2. В абзаці другому пункту 7.4.4 слова "двох наведених методик" замінити словами "трьох методик".

6.3. Абзац третій підпункту 7.4.4.2 пункту 7.4.4 викласти в такій редакції:

"Польоти ЛЛ виконуються в напрямку "ВІД" і "НА" ТРЛК на встановленій висоті та за заздалегідь визначеним маршрутом, на якому є контрольні орієнтири".

6.4. Пункт 7.4.4 після підпункту 7.4.4.2 доповнити новим підпунктом 7.4.4.3 такого змісту:

"7.4.4.3. Методика з використанням ЛЛ, що обладнаний апаратурою СНС, та наземного обладнання АСЛК для обчислення точнісних характеристик

Перед льотною перевіркою екіпажу ЛЛ надаються/уточнюються значення координат у WGS-84 місця встановлення ТРЛК.

Польоти ЛЛ для визначення точності вимірювання координат відносно місця встановлення ТРЛК виконуються за визначеними маршрутами або/та по орбіті радіусом 20 - 40 км на висоті 2100 - 3000 м.

За командою диспетчера, який здійснює ОПР у цьому районі (зоні), бортовий відповідач вмикається у відповідний режим роботи ("УВД" або "RBS").

Бортове обладнання АСЛК вмикається для роботи в режимі вимірювання координат (азимута та дальності) з використанням наземного обладнання АСЛК для обчислення точнісних характеристик. Персонал РТЗ вмикає наземне обладнання АСЛК для запису даних на виході ТРЛК.

Після завершення льотної перевірки дані координат ЛЛ, виміряні бортовим обладнанням АСЛК, порівнюються з координатами ЛЛ, записаними на виході ТРЛК з використанням наземного обладнання АСЛК для обчислення точнісних характеристик. За результатами порівняння обчислюється максимальна середньоквадратична помилка (s) азимута та дальності".

У зв'язку з цим підпункт 7.4.4.3 уважати підпунктом 7.4.4.4.

6.5. Пункт 4 акта льотної перевірки ТРЛК, наведеного в пункті 7.6.1, доповнити новим абзацом та таблицею 7.15 такого змісту:

"Результати визначення точнісних характеристик ТРЛК, виконані з використанням ЛЛ, що обладнаний апаратурою СНС, та наземного обладнання АСЛК для обчислення точнісних характеристик, наведені в таблиці 7.15.

Таблиця 7.15

Напрямок польоту, азимут, маршрут 

Комплект (канал) 

Висота (ешелон) польоту ПС,
Н, м 

Виміряна середньо-
квадратична помилка первинного каналу (s

Виміряна середньо-
квадратична помилка вторинного каналу (s

Середньо-
квадратична помилка за ЕТД (s

sД, м 

sА, град. 

sД, м 

sА, град. 

sД, м 

sА, град. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

".

7. У розділі 8:

7.1. Пункт 5 таблиці 8.1 викласти в такій редакції:

"

5. Напруженість поля (ЕКРМ):
на границях ЗД, мкВ/м, не менше;

 
40 

 
40 

 
40 

  

на глісаді в межах сектора на відстані 18,5 км від КРМ, мкВ/м, не менше;

90 

100 

100 

над порогом ЗПС, мкВ/м; 

зростання ЕКРМ до 200 

від точки на висоті 15 м  над порогом ЗПС до т. "Д" і "Е", мкВ/м, не менше 

100 

".

7.2. Таблицю 8.10 викласти в такій редакції:

"Таблиця 8.10

Курсовий радіомаяк

Найменування параметрів 

Кількість заходжень 

Примітка 

РМС-I, II 

РМС-III 

1. АХ КРМ 

  

2. ЗД КРМ у горизонтальній площині  

для одночастотних КРМ під кутами 0°; ±10°  

3. Сигнал розпізнавання КРМ 

разом з пунктом 2 

  

4. ЗД КРМ у вертикальній площині  

  

5. ВП 

  

6. Lo 

  

7. xК 

разом з пунктом 6 

  

8. М 

разом з пунктом 6 

  

9. SК 

  

10. Lав 

  

11. dSкав 

  

12. SК (відновлення номінального режиму) 

для двочастотних КРМ не проводити 

13. ЗД КРМ у горизонтальній площині при зменшенні потужності 

  

Разом на один комплект: 

 

 

 

двочастотний КРМ; 

24 

24 

 

одночастотний КРМ 

26 

 

".

7.3. Таблицю 8.11 викласти в такій редакції:

"Таблиця 8.11

Глісадний радіомаяк

Найменування параметрів 

Кількість заходжень 

Примітка 

РМС-I, II 

РМС-III 

1. КХ ГРМ 

  

2. ЗД ГРМ у горизонтальній площині 

  

3. ЗД ГРМ у вертикальній площині  

разом з пунктом 1 

  

4. q 

  

5. xг 

разом з пунктом 3 

  

6. Нот 

разом з пунктом 3 

  

7. М 

разом з пунктом 3 

  

8.  

  

9. qав 

  

10. dSав 

  

11. (відновлення номінального режиму) 

для двочастотних ГРМ не проводити 

12. ЗД ГРМ у горизонтальній площині при зменшенні потужності 

  

13. Фазування  

  

Разом на один комплект: 

  

  

  

двочастотний ГРМ; 

22 

22 

  

одночастотний ГРМ 

24 

  

".

7.4. Таблицю 8.13 викласти в такій редакції:

"Таблиця 8.13

Курсовий радіомаяк

Найменування параметрів 

Кількість заходжень 

Примітка 

РМС-I, II 

РМС-III 

1. АХ КРМ 

  

2. ЗД КРМ у горизонтальній площині 

для одночастотних КРМ під кутами 0°; ±10°  

3. Lo 

  

4. xК 

разом з пунктом 3 

  

5. М 

разом з пунктом 3 

  

6. SК 

  

7. Lав 

  

8. dSкав 

  

9. SК (відновлення номінального режиму) 

  

Разом на один комплект: 

  

  

  

двочастотний КРМ; 

12 

12 

  

одночастотний КРМ 

14 

  

".

7.5. Пункт 2 таблиці 8.14 викласти в такій редакції:

"

2. ЗД ГРМ у горизонтальній площині ГРМ  

  

".

7.6. Абзац другий пункту 8.4.1 виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій, четвертий уважати відповідно абзацами другим, третім.

7.7. Пункт 8.4.2 викласти в такій редакції:

"8.4.2. Визначення ЗД КРМ у горизонтальній площині та напруженості поля в ЗД КРМ

Польоти виконуються по орбіті на висоті 300 - 600 м, але не нижче безпечної висоти польоту:

на відстані 46,3 км від АФП КРМ до кутів ±10° від посадкового курсу КРМ;

на відстані 31,5 км від АФП КРМ до кутів ±35° від посадкового курсу для двочастотних КРМ і до кутів ±10° від посадкового курсу для одночастотних КРМ;

на відстані 18,5 км від АФП КРМ до кутів ±35° від посадкового курсу для двочастотних КРМ і до кутів ±10° від посадкового курсу для одночастотних КРМ.

Якщо повітряний простір у районі аеродрому обмежено для польотів, то вимірювання напруженості поля КРМ (дальності дії) проводиться з обмеженнями по зоні дії, про що робиться запис в акті льотної перевірки РМС.

У процесі заходження повинні бути виміряні поточні значення напруженості та дальності від АФП КРМ, за якими проводиться оцінювання ЗД КРМ у горизонтальній площині відповідно до ЕТД АСЛК".

7.8. Пункт 8.4.3 викласти в такій редакції:

"8.4.3. Визначення ЗД КРМ у вертикальній площині

Польоти виконуються на висоті кола по орбіті та на відстані, що відповідає прольоту точок кутів 7° у вертикальній площині з вершиною в АФП КРМ, до кутів ±35° від посадкового курсу КРМ у горизонтальній площині.

Якщо повітряний простір у районі аеродрому обмежено для польотів, то вимірювання напруженості поля КРМ проводиться з обмеженнями по зоні дії, про що робиться запис в акті льотної перевірки РМС.

У процесі заходження визначаються значення напруженості поля КРМ, після чого проводиться оцінювання ЗД КРМ у вертикальній площині відповідно до ЕТД АСЛК".

7.9. Пункт 8.4.4 викласти в такій редакції:

"8.4.4. Вимірювання положення середньої ЛК, амплітуди скривлення ЛК, модуляції несучої частоти і сигналу розпізнання КРМ

Польоти виконуються з відстані 10 - 12 км від торця ЗПС за схемою заходження на посадку, установленою для даного напрямку посадки, зі зниженням по глісаді:

до висоти 30 м для РМС I категорії з наступним відходом на друге коло;

до висоти 15 м для РМС II категорії з наступним відходом на друге коло;

з посадкою на ЗПС і пробігом для РМС III категорії або прольотом над ЗПС на висоті 4 м.

На посадковому курсі точність витримування ЛЛ за командним пілотажним приладом - магнітним (КППМ):

курсова планка - у центрі кружка;

глісадна планка - у межах кружка.

Ділянки вимірювання положення середньої ЛК:

РМС-I - від точки "А" до точки "С";

РМС-II - від точки "В" до точки "Т" (поріг ЗПС);

РМС-III - від точки "С" до точки "Д".

Ділянки вимірювання амплітуди скривлень:

Вимірювання для РМС-I, РМС-II, РМС-III починають на передпосадковій прямій.

Вимірювання припиняють:

для РМС-I - у точці "С";

для РМС-II - у точці "Т" (поріг ЗПС);

для РМС-III - у точці "Е".

У процесі заходження повинні бути виміряні глибина модуляції несучої частоти, поточні значення РГМ, кути відхилення ЛЛ від осьової лінії ЗПС і дальності, за якими обчислюється зсув середньої ЛК і амплітуда скривлень ЛК відповідно до ЕТД АСЛК.

Примітка. 

Якщо тип АСЛК не дозволяє вимірювати глибину модуляції несучої частоти, то в таблиці акта льотної перевірки РМС записується значення глибини модуляції (М, %), яке виміряне під час наземного контролю".   

7.10. Пункт 8.4.5 викласти в такій редакції:

"8.4.5. Вимірювання чутливості до зсуву від ЛК

Польоти виконуються з відстані 10 - 12 км від торця ЗПС за схемою заходження на посадку, установленою для даного напрямку посадки, зі зниженням по глісаді до висоти 60 м, з курсами, що відрізняються на ±1,5° від посадкового (по границі напівсектора КРМ) з наступним відходом на друге коло.

На посадковому курсі точність витримування ЛЛ за КППМ:

курсова планка - у центрі кружка;

глісадна планка - у межах кружка.

Ділянка вимірювання величини правої і лівої частини напівсектора КРМ для РМС-I, РМС-II, РМС-III - від точки "А" до точки "В".

У процесі заходження повинні бути виміряні поточні значення РГМ і кути відхилення ЛЛ від осьової лінії ЗПС і дальності, за якими обчислюється значення лівої та правої частини напівсектора КРМ. За даними лівої та правої частини напівсектора обчислюється чутливість до зсуву від ЛК відповідно до ЕТД АСЛК".

7.11. У пунктах 8.4.6, 8.4.7, 8.4.14, 8.4.15, 8.4.17, 8.4.20 слова та цифри "Схема пілотування наведена на рис. 8.5" виключити.

7.12. В абзаці шостому пункту 8.4.6 знаки та цифри "±30°" замінити знаками та цифрами "±20°".

7.13. У пункті 8.4.8 слова та цифри "Схема пілотування наведена на рис. 8.6" виключити.

7.14. Пункт 8.4.9 викласти у такій редакції:

"8.4.9. Перевірка спрацьовування САК КРМ при зміні потужності випромінювання

На КРМ зменшується потужність випромінювання до 80 відсотків для двочастотних і до 50 відсотків для одночастотних маяків.

Проводиться вимірювання ЗД КРМ у горизонтальній площині відповідно до методики, викладеної в пункті 8.4.2.

Проводиться вимірювання амплітуди скривлень лінії курсу відповідно до методики, викладеної в пункті 8.4.4.

На КРМ відновлюється номінальна потужність випромінювання".

7.15. Пункт 8.4.10 викласти в такій редакції:

"8.4.10. Оцінювання КХ ГРМ

Польоти виконуються з постійною швидкістю на висоті 300 м, але не нижче безпечної висоти польоту, з посадковим курсом з відстані 25 км від АФП ГРМ до торця ЗПС.

Якщо повітряний простір у районі аеродрому обмежено для польотів, то оцінювання КХ ГРМ проводиться з обмеженнями по зоні дії, про що робиться запис в акті льотної перевірки РМС.

У процесі заходження повинні бути виміряні поточні значення РГМ і кути відхилення ЛЛ по каналу глісади, за якими проводиться оцінювання КХ ГРМ, відповідно до ЕТД АСЛК".

7.16. У пункті 8.4.11 слова та цифри "Схема пілотування наведена на рис. 8.7" виключити.

7.17. Пункт 8.4.12 викласти в такій редакції:

"8.4.12. Визначення ЗД ГРМ у горизонтальній площині та напруженості поля в ЗД ГРМ

Польоти виконуються по орбіті на висоті 300 м, але не нижче безпечної висоти польоту, на відстані 18,5 км від АФП ГРМ до кутів ±8° від посадкового курсу КРМ. При суміщенні з визначенням ЗД КРМ у горизонтальній площині на відстані 18,5 км від АФП КРМ польоти продовжуються до кутів ±35° для двочастотного КРМ і до кутів ±10° для одночастотного КРМ.

Якщо повітряний простір у районі аеродрому обмежено для польотів, то вимірювання напруженості поля ГРМ (дальності дії) проводиться з обмеженнями по зоні дії, про що робиться запис в акті льотної перевірки РМС.

У процесі заходження повинні бути виміряні поточні значення напруженості поля ГРМ і дальності від АФП ГРМ, за якими проводиться оцінювання ЗД ГРМ у горизонтальній площині відповідно до ЕТД АСЛК".

7.18. Пункт 8.4.13 викласти в такій редакції:

"8.4.13. Визначення ЗД ГРМ у вертикальній площині

Польоти виконуються з постійною швидкістю на висоті 300 м, але не нижче безпечної висоти польоту, з посадковим курсом з відстані 25 км від АФП ГРМ до відстані, що відповідає прольоту точки перетинання кута 1,75q .

Якщо повітряний простір у районі аеродрому обмежено для польотів, то вимірювання напруженості поля ГРМ (дальності дії) проводиться з обмеженнями по зоні дії, про що робиться запис в акті льотної перевірки РМС.

У процесі заходження повинні бути виміряні значення напруженості від кута 0,45q до кута 1,75q, за якими проводиться оцінювання КХ ГРМ відповідно до ЕТД АСЛК".

7.19. Пункт 8.4.16 викласти в такій редакції:

"8.4.16. Вимірювання чутливості до зсуву від ЛГ

Польоти виконуються з відстані 10 - 12 км від торця ЗПС за схемою заходження на посадку, установленою для даного напрямку посадки, зі зниженням по глісаді до висоти 60 м під кутами ±0,5° до кута глісади (по границі напівсектора ГРМ) з наступним відходом на друге коло.

На посадковому курсі точність витримування ЛЛ за КППМ:

курсова планка - у межах кружка;

глісадна планка - у центрі кружка.

Ділянка вимірювання величини верхньої та нижньої частини напівсектора ГРМ:

РМС-I, РМС-II, РМС-III - від точки "А" до точки "В".

У процесі заходження повинні бути виміряні поточні значення РГМ, кутові відхилення траєкторії на глісаді та дальності, за якими обчислюються значення верхньої і нижньої частини напівсектора відповідно до ЕТД АСЛК. За значеннями верхньої та нижньої частин напівсектора обчислюється чутливість до зсуву від ЛГ".

7.20. У пункті 8.4.18 слова та цифри "Схема пілотування наведена на рис. 8.10" виключити.

7.21. Пункт 8.4.19 викласти в такій редакції:

"8.4.19. Перевірка спрацьовування САК ГРМ при зміні потужності випромінювання

На ГРМ зменшується потужність випромінювання до 80 відсотків для двочастотних і до 50 відсотків для одночастотних маяків.

Проводиться вимірювання ЗД ГРМ у горизонтальній площині відповідно до методики, викладеної в пункті 8.4.12.

Проводиться вимірювання амплітуди скривлень ЛГ відповідно до методики, викладеної в пункті 8.4.14.

На ГРМ відновлюється номінальна потужність випромінювання".

7.22. Пункти 8 - 13 таблиці 8.18 викласти в такій редакції:

"

8. ЕКРМ, мкВ/м, на відстані: 

  

  

  

  

  

  

  

46,3 км

40 

40 

40 

відп. 

відп. 

31,5 км

90 

100 

100 

відп. 

відп. 

18,5 км

90 

100 

100 

відп. 

відп. 

т. "С", т. "Т"; 

90 

200 

200 

відп. 

відп. 

т. "Д", т. "Е" 

100 

відп. 

відп. 

9. Сигнал розпізнавання КРМ 

код із трьох літер, ясна чутність 

ИАД 

ИАД 

10. ВП КРМ, РГМ 

0,016 

0,008 

0,005 

0,003 

0,002 

11. ЗД КРМ у горизонтальній площині, км, під кутами: 

  

  

  

  

  

  

  

-35°; 

31,5 

31,5 

31,5 

відп. 

відп. 

-10°; 

46,3 

46,3 

46,3 

відп. 

відп. 

0°; 

46,3 

46,3 

46,3 

відп. 

відп. 

+10°; 

46,3 

46,3 

46,3 

відп. 

відп. 

+35°  

31,5 

31,5 

31,5 

відп. 

відп. 

12. ЗД КРМ у вертикальній площині, градус, під кутами: 

  

  

  

  

  

  

  

-35°; 

відп. 

відп. 

-10°; 

відп. 

відп. 

0°; 

відп. 

відп. 

+10°; 

відп. 

відп. 

+35°  

відп. 

відп. 

При зменшенні потужності випромінювання 

13. ЗД КРМ у горизонтальній площині, км, під кутами: 

  

  

  

  

  

  

  

-35°; 

31,5 

31,5 

31,5 

відп. 

відп. 

-10°; 

46,3 

46,3 

46,3 

відп. 

відп. 

0°; 

46,3 

46,3 

46,3 

відп. 

відп. 

+10°; 

46,3 

46,3 

46,3 

відп. 

відп. 

+35°  

31,5 

31,5 

31,5 

відп. 

відп. 

".

7.23. Таблицю 8.19 викласти в такій редакції:

"Таблиця 8.19

Глісадний радіомаяк

Найменування параметрів 

Вимоги до параметрів 

1 комплект 

2 комплект 

РМС-I 

РМС-II 

РМС-III 

Хф 

Хуст 

Хф 

Хуст 

При номінальній потужності випромінювання 

1. q, градус; 

2…4 

2…4 

2…4 

3,01 

3,02 

dq, % 

±7,5 

±7,5 

±4,0 

+0,33 

+0,67 

2. М, % 

80 ±5,0 

80 ±3,0 

80 ±2,0 

79,4 

79,6 

3. qВ, градус

+0,12q  

+0,12q  

+0,12q  

+0,368 

+0,367 

qН, градус

-0,12q  

-0,12q  

-0,12q  

-0,363 

-0,369 

d, % 

±25,0 

±20,0 

±15,0 

-1,5 

-2,8 

4. qав +, %

+7,5 

+7,5 

+7,5 

+7,0 

+6,8 

qав -, % 

-7,5 

-7,5 

-7,5 

-7,3 

-6,0 

5. dSав +, %; 

+25 

+25 

+25 

+20,3 

+17,5 

dSгав -, % 

-25 

-25 

-25 

-18,6 

-21,7 

6. xг, РГМ на ділянках: 

  

  

  

  

  

  

  

від границі ЗД ГРМ до т. "А", т. "С"; 

0,035 

0,035 

0,035 

0,021 

0,020 

від т. "А" до т. "В" лін. зменш. до; 

0,023 

0,023 

0,020 

0,018 

від т. "В" до т. "Т" 

0,023 

0,023 

0,011 

0,012 

7. КХ ГРМ у секторі, РГМ

  

  

  

  

  

від 0 до РГМ = -0,22; 

плавне збільшення РГМ 

відп. 

відп. 

від 0 до РГМ = +0,175; 

плавне збільшення РГМ 

відп. 

відп. 

від кута з РГМ = -0,22 до кута 0,45q, РГМ, не менше; 

-0,22 

-0,22 

-0,22 

відп. 

відп. 

від кута з РГМ = -0,175 до кута +1,75q, РГМ, не менше 

+0,175 

+0,175 

+0,175 

відп. 

відп. 

8. ЕГРМ, мкВ/м, на відстані: 

  

  

  

  

  

  

  

18,5 км

400 

400 

400 

відп. 

відп. 

т. "С"; 

400 

400 

400 

відп. 

відп. 

т. "Т" 

400 

400 

відп. 

відп. 

9. ЗД ГРМ у вертикальній площині в секторі з кутами:  

  

  

  

  

  

  

  

верхньої границі; 

1,75q 

1,75q 

1,75q 

відп. 

відп. 

нижньої границі 

0,45q 

0,45q 

0,45q 

відп. 

відп. 

10. ЗД ГРМ у горизонтальній площині, км, під кутами: 

  

  

  

  

  

  

  

-8°; 

18,5 

18,5 

18,5 

відп. 

відп. 

0°; 

18,5 

18,5 

18,5 

відп. 

відп. 

+8°  

18,5 

18,5 

18,5 

відп. 

відп. 

11.* Нот, м 

15+3 

15+3 

15+3 

15,3 

15,6 

При зменшенні потужності випромінювання 

12. ЗД ГРМ у горизонтальній площині, км, під кутами: 

  

  

  

  

  

  

  

-8°; 

18,5 

18,5 

18,5 

відп. 

відп. 

0°; 

18,5 

18,5 

18,5 

відп. 

відп. 

+8°  

18,5 

18,5 

18,5 

відп. 

відп. 

13. xг, РГМ; 

  

  

  

  

  

  

  

від границі ЗД до т. "А", т. "С"; 

0,035 

0,035 

0,035 

0,021 

0,020 

від т. "А" до т. "В" лін. зменш. до; 

0,023 

0,023 

0,018 

0,019 

від т. "В" до т. "Т" 

0,023 

0,023 

0,011 

0,012 

____________
* В окремих випадках для РМС I категорії допускається відхилення Нот над порогом ЗПС до ±3 м при виконанні точного заходження на посадку на короткі ЗПС за кодом 1 і 2 (код 1 - довжина ЗПС до 800 м, код 2 - довжина ЗПС від 800 м до 1200 м).

".

7.24. Пункт 1 висновку, наведеного в пункті 8.5.1, викласти в такій редакції:

"1. Параметри РМС _____________ зав. N _________, установленої _________________, з МКп = ______ відповідають вимогам ЕТД для РМС _____ категорії. РМС придатна до забезпечення польотів ПС".

7.25. Пункти 7 - 9 таблиці 8.21 викласти в такій редакції:

"

7. АХ, РГМ, у секторі: 

  

  

  

  

  

від ЛК до кутів із РГМ = +0,18; 

монотонне збільш. РГМ 

відп. 

відп. 

від ЛК до кутів із РГМ = -0,18; 

монотонне збільш. РГМ 

відп. 

відп. 

від кутів із РГМ = ±0,18 до ±10°, не менше, РГМ

0,18 

0,18 

0,18 

відп. 

відп. 

від ±10° до ±35°, не менше, РГМ 

0,155 

0,155 

0,155 

відп. 

відп. 

8. ЕКРМ, мкВ/м, на відстані: 

  

  

  

  

  

  

  

46,3 км

40 

40 

40 

відп. 

відп. 

31,5 км

90 

100 

100 

відп. 

відп. 

18,5 км

90 

100 

100 

відп. 

відп. 

т. "С", т. "Т"; 

90 

200 

200 

відп. 

відп. 

т. "Д", т. "Е" 

100 

відп. 

відп. 

9. ЗД КРМ у горизонтальній площині, км, під кутами: 

  

  

  

  

  

  

  

-35°; 

31,5 

31,5 

31,5 

відп. 

відп. 

-10°; 

46,3 

46,3 

46,3 

відп. 

відп. 

0°; 

46,3 

46,3 

46,3 

відп. 

відп. 

+10°; 

46,3 

46,3 

46,3 

відп. 

відп. 

+35°  

31,5 

31,5 

31,5 

відп. 

відп. 

".

7.26. Пункт 9 таблиці 8.22 викласти в такій редакції:

"

9. ЗД ГРМ у горизонтальній площині, км, під кутами: 

  

  

  

  

  

  

  

-8°; 

18,5 

18,5 

18,5 

відп. 

відп. 

0°; 

18,5 

18,5 

18,5 

відп. 

відп. 

+8°  

18,5 

18,5 

18,5 

відп. 

відп. 

".

7.27. Пункт 1 висновку, наведеного в пункті 8.5.2, викласти в такій редакції:

"1. Параметри РМС _____________ зав. N _________, установленої _________________, з МКп = ______ відповідають вимогам ЕТД для РМС _____ категорії. РМС придатна до забезпечення польотів ПС".

8. У розділі 9:

8.1. Таблицю 9.4 викласти в такій редакції:

"Таблиця 9.4

Найменування параметрів 

Тривалість польотів, годин 

Примітка 

1. ЗД ПРС: 

 

для одного маршруту 

дальньої (ДПРМ) за маршрутами; 

1,0 

ближньої (БПРМ) за маршрутами 

0,5 

2. Можливість використання ОСП під час заходження на посадку 

разом з пунктом 3 

  

3. ЗД МРМ на лінії курсу та глісади 

0,5 

2 заходження з МК посадки 

4. Напруженість поля в ЗД МРМ 

разом з пунктом 3 

5. Безперервність маніпуляції в ЗД МРМ 

разом з пунктом 3 

6. Сигнал розпізнавання ДПРМ, БПРМ 

разом з пунктом 1 

  

Разом на два комплекти (для одного маршруту й однієї частоти) 

2,0 

  

Примітка. 

Перевірка за пунктом 1 проводиться на робочій частоті ДПРМ (БПРМ) усіма маршрутами, за якими ОСП забезпечує польоти". 

8.2. Таблицю 9.5 викласти в такій редакції:

"Таблиця 9.5

Найменування параметрів 

Тривалість польотів,
годин 

Примітка 

1. ЗД ПРС: 

 

для одного маршруту  

дальньої (ДПРМ) за маршрутами; 

1,0 

ближньої (БПРМ) за маршрутами 

0,5 

2. Можливість використання ОСП під час заходження на посадку 

0,5 

2 заходження з МК посадки 

3. Сигнал розпізнавання ДПРМ, БПРМ 

разом з пунктом 1 

  

4. ЗД МРМ 

разом з пунктом 1 

  

5. Напруженість поля в ЗД МРМ 

разом з пунктом 1 

  

6. Безперервність маніпуляції в ЗД МРМ 

разом з пунктом 1 

  

Разом на два комплекти (для одного маршруту й однієї частоти) 

2,0 

  

Примітка. 

1. Льотна перевірка проводиться на робочій частоті ДПРМ (БПРМ). 

2. Льотна перевірка за пунктами 1 - 3 таблиці 9.5 може виконуватися рейсовим або спеціально виділеним ПС за методикою, викладеною у пункті 11.4.1 цих Правил. При цьому в акті льотної перевірки вказуються дані відповідного ПС".  

9. У розділі 11:

9.1. Абзац другий пункту 11.3.1 після слів "виконується ЛЛ" доповнити словами "або спеціально виділеним ПС".

9.2. У пункті 3 таблиці 11.6 слова "відсутність перешкод і коливань стрілки АРК, відведення ПС з курсового кута радіостанції" замінити словами, знаками та цифрою "забезпечення значень курсових кутів приводної радіостанції з погрішністю не більше ±5°".

10. У розділі 12:

10.1. У пункті 2 приміток до таблиці 12.4 слова та цифри "при цьому загальний обсяг льотних годин на два напівкомплекти VOR/DME складає 3,5 години для одного маршруту" виключити.

10.2. У пункті 2 приміток до таблиці 12.5 слова та цифри "при цьому загальний обсяг льотних годин на два напівкомплекти VOR/DME складає 3,5 години" виключити.

10.3. Пункт 12.4.1 викласти в такій редакції:

"12.4.1. Визначення ЗД DME у горизонтальній і вертикальній площинах, вимірювання напруженості поля в ЗД DME

Польоти виконуються за маршрутами на висоті 4000 - 6000 м з постійною швидкістю з точним прольотом над DME. Обладнання АСЛК вмикається в режим вимірювання ЗД у горизонтальній і вертикальній площинах, радіуса неробочої зони над DME та напруженості поля DME з використанням апаратури СНС.

Проводиться вимірювання ЗД DME у горизонтальній і вертикальній площинах, а також вимірювання напруженості поля в ЗД DME.

Для DME, що взаємодіє з РМС, виконуються польоти на висоті кола по орбіті на відстані 46,3 км від АФП КРМ до кутів ±10°, що відрізняються від посадкового курсу, а також політ по орбіті на відстані 31,5 км від АФП КРМ до кутів ±35°, що відрізняються від посадкового курсу.

Проводиться вимірювання ЗД DME у горизонтальній площині, а також вимірювання напруженості поля в ЗД DME".

10.4. Пункт 12.4.2 викласти в такій редакції:

"12.4.2. Визначення середньої помилки про дальність DME

Польоти виконуються по орбіті на висоті 900 - 1500 м на відстані 30 - 40 км від місця встановлення DME з постійною швидкістю. Обладнання АСЛК вмикається в режим вимірювання середньої помилки про дальність з використанням апаратури СНС.

У процесі польоту проводиться вимірювання середньої помилки про дальність DME.

Для DME, що взаємодіє з РМС, виконуються польоти з відстані 12 - 18 км від торця ЗПС за схемою заходження на посадку, встановленою для цього напрямку посадки, зі зниженням по глісаді:

до висоти 30 м для РМС першої категорії з наступним відходом на друге коло;

до висоти 15 м для РМС другої та третьої категорій з наступним відходом на друге коло.

У процесі польоту проводиться вимірювання середньої помилки про дальність DME".

11. В абзаці другому пункту 13.4.1 розділу 13 цифри "5000" замінити цифрами "4000".

12. Пункт 18.3.1 розділу 18 викласти в такій редакції:

"18.3.1. Відеозйомка та фотографування вогнів ССО

Для одержання об'єктивної оцінки придатності до експлуатації систем ССО під час проведення льотних перевірок систем ВМІ й ВВІ повинно здійснюватися фотографування або запис на відеокамеру вогнів наближення і ЗПС.

Відеозйомка та фотографування (аналоговим або цифровим методом) проводяться під час заходження на посадку протягом часу, необхідного для одержання повної інформації про вогні наближення і ЗПС.

Для фотодруку відбираються по 2 - 3 найбільш якісні негативи (цифрові зображення) вогнів системи ССО.

Проявлена плівка (цифровий носій) з позначеними датою обльоту і номером ЛЛ або ПС, яким проводилася льотна перевірка, повинна зберігатися в службі з експлуатації ССО протягом року. Фотографії або роздруківки, на зворотному боці яких вказуються назва аеродрому, напрямок посадки і ставиться печатка авіаційного підприємства, якому належить цей аеродром, додаються до акта льотної перевірки системи ССО".

 

Заступник голови
Державної авіаційної адміністрації
 

 
А. А. Колісник
 

Опрос