Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке регистрации изменений к правилам фондовой биржи относительно введения в обращение на фондовой бирже деривативов

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 04.08.2009 № 884
редакция действует с 03.08.2018

Про затвердження Положення про порядок реєстрації змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 4 серпня 2009 року N 884

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 серпня 2009 р. за N 818/16834

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 15 квітня 2014 року N 474
,
 від 7 жовтня 2014 року N 1317
,
від 21 червня 2018 року N 408

Відповідно до статей 23 - 25 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", пунктів 3, 7 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок реєстрації змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів, що додається.

2. Члену Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бурмаці М. О. забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню організаційного забезпечення роботи Голови Комісії та міжнародних зв'язків (Н. Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства України.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бурмаку М. О.

5. Це рішення набирає чинності з дня офіційного опублікування.

 

Голова Комісії 

С. Петрашко 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Міністр економіки України 

Б. М. Данилишин 

Заступник Голови
Національного банку України
 

 
П. М. Сенищ
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
О. Кужель
 

 

 

Положення про порядок реєстрації змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів

(У тексті Положення, крім пункту 6 розділу IV, слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінено словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідних відмінках згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 квітня 2014 року N 474)

(У тексті Положення слова "печатки (за наявності)" виключено згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21  червня 2018 року N 408)

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до статей 23 - 25 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", пунктів 3, 7 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та інших нормативно-правових актів.

(пункт 1 розділу І із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.04.2014 р. N 474)

2. Цим Положенням встановлюється порядок реєстрації змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів, зокрема ф'ючерсних контрактів та опціонів.

3. Терміни, які використовуються в цьому Положенні, вживаються у такому значенні:

відсоткова ставка - виражений у відсотках розмір плати за користування коштами, залученими позичальником у кредитора на визначений строк;

клас опціонів - сукупність усіх опціонів на купівлю або продаж одного базового активу;

серія опціонів - сукупність опціонів одного випуску з однаковою ціною виконання;

премія опціону - ціна, що сплачується покупцем опціону його продавцю за набуте право скористатися опціоном.

4. Операції за деривативами можуть здійснюватися на фондових біржах, створених відповідно до законодавства, згідно з правилами та змінами до них щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів, встановленими фондовими біржами та зареєстрованими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія).

(абзац перший пункту 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 408)

Фондова біржа створює організаційні, технологічні, інформаційні, правові та інші умови для централізованого укладання і виконання договорів щодо деривативів, а також систему гарантій та управління ризиками при укладенні та виконанні деривативів.

(абзац другий пункту 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 408)

Проведення всіх операцій за деривативами здійснюється у національній валюті України (щодо сплати маржі, гарантійного покриття, біржової винагороди, комісійних тощо), крім випадку поставки базового активу - іноземної валюти за відповідним деривативом.

5. Зразкова форма деривативу затверджується уповноваженим органом фондової біржі та має відповідати вимогам Положення про вимоги до стандартної (типової) форми деривативів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.99 N 632, та цього Положення.

II. Ф'ючерсний контракт

1. Ф'ючерсний контракт - стандартний документ, який засвідчує зобов'язання придбати (продати) цінні папери, товари або кошти у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін на момент виконання зобов'язань сторонами контракту.

2. Зразкова форма ф'ючерсного контракту повинна містити такі реквізити:

назва контракту (з обов'язковим зазначенням у ній слів "ф'ючерсний контракт");

вид контракту (з поставкою базового активу або без поставки базового активу);

сторони контракту;

базовий актив контракту та його характеристики (емітент, вид та кількість цінних паперів, його номінальна вартість, термін обігу, біржовий курс цінного папера, інші відомості для цінних паперів; вид та кількість валюти - для коштів; кількість, асортимент - для інших товарів);

обсяг контракту;

розмір початкової маржі;

механізм визначення ціни на момент виконання;

ціна виконання;

одиниця виміру ціни;

термін виконання;

відповідальність сторін у разі невиконання чи неналежного виконання зобов'язань, встановлених цим контрактом;

порядок розгляду спорів, що виникають під час укладення та виконання контракту;

адреси, підписи, реквізити банківських рахунків (для юридичних осіб) та паспортні дані (для фізичних осіб) сторін контракту.

(абзац чотирнадцятий пункту 2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.10.2014 р. N 1317)

Крім того, може містити такі реквізити:

спосіб виконання зобов'язань за ф'ючерсним контрактом (поставка базового активу або розрахункове виконання);

дата поставки (дата виконання зобов'язань за ф'ючерсним контрактом);

методика визначення котирувальної ціни;

мінімально допустима зміна ціни ф'ючерсного контракту (тік);

порядок виконання контракту;

методика визначення розрахункової ціни.

абзац двадцять другий пункту 2 розділу II виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 408)

3. Будь-яка сторона ф'ючерсного контракту має право відмовитися від його виконання виключно за наявності згоди іншої сторони контракту або у випадках, визначених цивільним законодавством.

III. Опціон

1. Опціон - стандартний документ, який засвідчує право придбати (продати) цінні папери (товари, кошти) на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією ціни на час укладення такого опціону або на час такого придбання за рішенням сторін контракту.

2. За умовами опціону покупець опціону виплачує продавцю премію опціону.

3. Опціони поділяються на:

опціон на купівлю (опціон "колл") - опціон, згідно з яким покупець має право придбати базовий актив у продавця, а продавець бере на себе зобов'язання продати базовий актив та/або здійснити взаєморозрахунки;

опціон на продаж (опціон "пут") - опціон, згідно з яким покупець опціону має право продати базовий актив продавцю, а продавець бере на себе зобов'язання придбати базовий актив та/або здійснити взаєморозрахунки.

4. Опціон може бути проданий без обмежень іншим особам протягом строку його дії.

5. Зразкова форма опціону повинна містити такі реквізити:

назва контракту (з обов'язковим зазначенням у ній слів "опціон");

вид опціону (з поставкою або без поставки базового активу);

сторони опціону;

різновид опціону (опціон на купівлю ("колл"), опціон на продаж ("пут");

базовий актив опціону та його характеристики (емітент, вид та кількість цінних паперів, його номінальна вартість, термін обігу, інші відомості для цінних паперів; вид та кількість валюти - для коштів; кількість, асортимент - для товарів);

ціна виконання;

термін виконання (для опціону з виконанням протягом терміну дії) або день виконання (для опціону з виконанням у встановлену дату);

порядок оплати придбаного (проданого) базового активу;

розмір премії опціону;

відповідальність продавця опціону в разі невиконання чи неналежного виконання зобов'язань, встановлених опціоном;

порядок розгляду спорів, що виникають під час укладення та виконання опціонів;

адреси, підписи, реквізити банківських рахунків (для юридичних осіб) та паспортні дані (для фізичних осіб) сторін опціону.

(абзац тринадцятий пункту 5 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.10.2014 р. N 1317)

Крім того, може містити такі реквізити:

обсяг опціону (кількість одиниць базового активу);

методика визначення котирувальної ціни;

мінімально допустима зміна ціни опціону (тік);

порядок виконання опціону;

методика визначення розрахункової ціни.

IV. Умови здійснення реєстрації змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів

1. Для реєстрації змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів фондова біржа подає до Комісії такі документи:

(абзац перший пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 408)

заяву;

зміни до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів та/або зразкову форму деривативу, затверджені біржовою радою фондової біржі та підписані головою цієї ради, які подаються у двох примірниках у паперовій формі та одному примірнику в електронній формі;

(абзац третій пункту 1 розділу IV у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 408)

порівняльну таблицю старої та нової редакцій правил фондової біржі з унесеними змінами щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів із зазначенням підстав для внесення змін у паперовій та електронній формах;

(абзац четвертий пункту 1 розділу IV у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 408)

обґрунтування щодо доцільності внесення змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів та/або запровадження в обіг на фондовій біржі деривативу на відповідний базовий актив;

(абзац п'ятий пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 408)

дозвіл (погодження) Національного банку України для деривативів, базовим активом яких є валютні цінності (крім цінних паперів, виражених у гривні), курс іноземної валюти (банківських металів) до гривні, відсоткові ставки або індекси, що визначають динаміку курсу гривні (іноземної валюти, банківських металів) до інших валют (банківських металів).

(абзац шостий пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 15.04.2014 р. N 474)

Зміни до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів і порівняльна таблиця старої та нової редакцій правил фондової біржі не подаються, якщо такі зміни до правил були зареєстровані Комісією та якщо до них не було внесено змін з дати останньої реєстрації.

(пункт 1 розділу IV доповнено абзацом сьомим згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 408)

2. Обґрунтування щодо доцільності внесення змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативу на відповідний базовий актив повинно містити, зокрема:

опис базового активу, надійність, якість та доступність джерел даних, на підставі яких встановлюються значення/ціна виконання контракту;

аналіз динаміки значення/ціни базового активу за попередні 1 - 3 роки (в разі наявності);

оцінку відповідності фінансового інструменту потребам ринку та клієнтів тощо;

інформацію щодо програмного продукту та технічних засобів, які використовуватимуться при укладанні та виконанні деривативів, або інформацію про заплановані заходи та строки їх виконання щодо розробки/придбання програмного продукту та/або технічних засобів.

Дані, що містяться в зазначеному обґрунтуванні, мають інформаційно-довідковий характер.

(розділ IV доповнено новим пунктом 2 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку  від 21.06.2018 р. N 408,
у зв'язку з цим пункти 2 - 8 вважати відповідно пунктами 3 - 9)

3. Реєстрація змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг деривативів здійснюється Комісією не пізніше 30 календарних днів з дня одержання документів, передбачених пунктом 1 цього розділу.

(пункт 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.04.2014 р. N 474
,
від 21.06.2018 р. N 408)

4. У разі подання для реєстрації змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів неповного пакета документів або документів, які оформлені з порушенням вимог, установлених цим Положенням, вони повертаються без розгляду в строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження до Комісії.

(розділ IV доповнено новим пунктом 4 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 408)

5. У разі наявності в Комісії зауважень до змісту поданих документів Комісія має право не пізніше тридцяти днів з дати прийняття заяви та документів на реєстрацію змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів надіслати заявнику повідомлення про необхідність врахування таких зауважень. Після доопрацювання документи подаються до Комісії відповідно до пункту 1 цього розділу.

При повторному розгляді доопрацьованих документів не допускається їх направлення на чергове доопрацювання з підстав, раніше не зазначених у повідомленні про необхідність врахування зауважень, за винятком не врахування чи врахування не в повному обсязі фондовою біржею наданих зауважень та/або наявності в документах, поданих фондовою біржею, в частині, яка була доопрацьована, підстав для направлення їх на доопрацювання.

(розділ IV доповнено новим пунктом 5 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 408,
у зв'язку з цим пункти 4 - 9 вважати відповідно пунктами 6 - 11)

6. За наслідками розгляду документів, поданих на реєстрацію, Комісія приймає рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів.

(пункт 6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 408)

7. Якщо Комісією прийнято рішення про реєстрацію змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів, на примірнику змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів та зразковій формі деривативу вказуються дата та номер зазначеного рішення, ставиться штамп "ЗАРЕЄСТРОВАНО", який засвідчується підписом уповноваженої особи Комісії та печаткою цього органу.

(пункт 7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 408)

8. Про здійснення реєстрації змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів Комісія письмово повідомляє фондову біржу про прийняте рішення у п'ятиденний строк після прийняття рішення.

(пункт 8 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 408)

9. Зареєстровані примірник змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів та зразкова форма деривативу повертаються фондовій біржі після пред'явлення копії платіжного документа про перерахування плати за реєстрацію змін до правил фондової біржі у розмірі, встановленому рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 листопада 2011 року N 1615 "Про встановлення розмірів плати за надання Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку адміністративних послуг", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 грудня 2011 року за N 1394/20132, та постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року N 1097 "Деякі питання надання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку платних адміністративних послуг".

(пункт 9 розділу IV у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 15.04.2014 р. N 474)

10. Підстави для відмови в реєстрації змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів:

невідповідність поданих документів вимогам законодавства, у тому числі цього Положення;

наявність у поданих документах недостовірних даних.

Абзац четвертий пункту 10 розділу IV виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 408)

11. Рішення про відмову в реєстрації змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів повинно містити підстави відмови та має бути надано фондовій біржі в письмовій формі у п'ятиденний строк після прийняття рішення.

 

Директор департаменту
методології регулювання
ринку цінних паперів
 

 
 
О. Тарасенко
 

Опрос