Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о расчетно-клиринговой деятельности по договорам относительно ценных бумаг

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 04.08.2009 № 869
Утратил силу

Про затвердження Змін до Положення про розрахунково-клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 4 серпня 2009 року N 869

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 серпня 2009 р. за N 817/16833

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 17 жовтня 2006 року N 1001
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 25 березня 2014 року N 342)

Відповідно до статей 3, 7 і 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", абзацу третього частини третьої статті 8 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", з метою вдосконалення вимог до здійснення депозитаріями грошового клірингу та розрахунків за договорами щодо цінних паперів та запобігання порушенням законодавства при обслуговуванні обігу цінних паперів у Національній депозитарній системі України Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про розрахунково-клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 1001, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.11.2006 за N 1198/13072, що додаються.

2. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

3. Департаменту методології регулювання ринку цінних паперів (О. Тарасенко) забезпечити подання на державну реєстрацію цього рішення до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню організаційного забезпечення роботи Голови Комісії та міжнародних зв'язків (Н. Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії В. Петренка.

 

Голова Комісії  

С. Петрашко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник
Міністра фінансів України
 

 
І. І. Уманський
 

Голова Служби
Безпеки України
 

 
В. Наливайченко
 

Заступник Голови Національного
банку України
 

 
П. М. Сенищ
 

В. о. Голови Державного
комітету України з питань
регуляторної політики
та підприємництва
 

 
 
 
А. Гота
 

 

 

Зміни до Положення про розрахунково-клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів

1. Абзац другий преамбули після слів "клірингу та розрахунків" доповнити словами "у тому числі грошового клірингу та розрахунків".

2. Абзац чотирнадцятий розділу I викласти в такій редакції:

"транзитний рахунок - це узагальнений рахунок зберігача, який відкривається у зберігача та/або в депозитарії окремо за кожним торговцем цінними паперами (учасником організатора торгівлі) відповідно до внутрішніх документів зберігача та депозитарію для обліку цінних паперів, зарезервованих власниками цих цінних паперів, що обслуговуються цим зберігачем, для продажу на організаторах торгівлі, та цінних паперів, придбаних на організаторах торгівлі торговцями цінних паперів (учасниками організатора торгівлі) на користь осіб, яким у цього зберігача відкриті рахунки в цінних паперах, до їх переказу на ці рахунки. При цьому при укладанні зберігачем депозитарних договорів з декількома депозитаріями транзитні рахунки відкриваються окремо за кожним депозитарієм, а при укладанні депозитарієм договорів з декількома організаторами торгівлі - транзитні рахунки відкриваються окремо за кожним організатором торгівлі".

3. У розділі II:

3.1. Пункт 5 виключити.

У зв'язку з цим пункти 6 - 17 уважати відповідно пунктами 5 - 16 з відповідною зміною посилань на них у тексті.

3.2. Абзац четвертий пункту 5 викласти в такій редакції:

"Договори, укладені на організаторі торгівлі, виконуються виключно за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", який реалізується у порядку, встановленому підпунктами 2.2 і 2.3 пункту 2 та пунктом 3 розділу VI цього Положення".

4. У пункті 2 розділу VI:

4.1. Абзац перший підпункту 2.2.1 викласти в такій редакції:

"2.2.1. Операція переказу цінних паперів з рахунку в цінних паперах клієнта-постачальника на рахунок у цінних паперах клієнта-одержувача здійснюється за розпорядженням депозитарію відповідно до відомості сквитованих та затверджених розпоряджень за умови переказу клієнтом-одержувачем (депонентом-одержувачем) на рахунок депозитарію у розрахунковому банку грошових коштів у розмірі, зазначеному у сквитованих розпорядженнях та у відповідних договорах купівлі-продажу. Порядок проведення переказу коштів регулюється законодавством України з питань безготівкових розрахунків".

4.2. Підпункт 2.2.3 викласти в такій редакції:

"2.2.3. Повідомлення про переказ коштів за договорами щодо цінних паперів, які депозитарій одержує від розрахункового банку, зберігаються в архіві депозитарію у формі електронного документа із забезпеченням можливості виготовлення копії цього електронного документа у вигляді документа на папері".

 

Директор департаменту методології
регулювання ринку цінних паперів
 

 
О. Тарасенко
 

Опрос