Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о применении Национальным банком Украины мер воздействия за нарушение банковского законодательства

Национальный банк
Постановление от 06.08.2009 № 459
Утратил силу

Про внесення змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства

Постанова Правління Національного банку України
від 6 серпня 2009 року N 459

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 серпня 2009 р. за N 815/16831

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
від 17 серпня 2012 року N 346)

Відповідно до статей 67, 73 - 75 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та з метою вдосконалення заходів впливу за порушення банківського законодавства Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.09.2001 за N 845/6036 (зі змінами), такі зміни:

1.1. У главі 2 розділу I:

абзац третій пункту 2.1 після слів "від банку" доповнити словами "до системи електронних платежів Національного банку України (далі - СЕП)";

абзац перший пунктів 2.3 та 2.4 після слів "від банку" доповнити словами "до СЕП";

доповнити главу після пункту 2.6 новим пунктом 2.7 такого змісту:

"2.7. Національний банк має право встановити такі особливі вимоги до розрахунків банку, у якому призначено куратора:

заборонити використання для розрахунків прямі кореспондентські рахунки;

перевести банк на модель обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку в СЕП, яка надає банку можливість здійснювати початкові платежі від імені філій або через внутрішньобанківську міжфілійну платіжну систему;

установити порядок виконання банком та його філіями початкових платежів з урахуванням наявності коштів на кореспондентському рахунку банку та змісту платежів".

У зв'язку з цим пункти 2.7 - 2.10 уважати відповідно пунктами 2.8 - 2.11;

у пункті 2.8:

підпункт "а" викласти в такій редакції:

"а) здійснювати постійний контроль за проведенням банком операцій, у тому числі встановлювати порядок виконання банком та його філіями початкових платежів з урахуванням наявності коштів на кореспондентському рахунку і змісту платежів, обирати способи організації управління черговістю початкових платежів (використовуючи засоби системи автоматизації банку, внутрішньобанківської міжфілійної платіжної системи банку, автоматизоване робоче місце "АРМ куратора банку", призначене для управління початковими платежами банку, що надсилаються до СЕП), отримувати інформацію та ознайомлюватися з документами щодо проведення банком операцій і визначення рівня ризику, на який він може наражатися";

доповнити пункт після підпункту "а" новими підпунктами "б" і "в" такого змісту:

"б) ініціювати заборону на використання для розрахунків прямі кореспондентські рахунки;

в) ініціювати переведення банку на модель обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку в СЕП, яка надає банку можливість здійснювати початкові платежі від імені філій або через внутрішньобанківську міжфілійну платіжну систему".

У зв'язку з цим підпункти "б" - "ж" уважати відповідно підпунктами "г" - "и".

1.2. У главі 5 розділу V:

доповнити пункт 5.12 після підпункту "а" новими підпунктами "б" і "в" такого змісту:

"б) установлює особливі вимоги до розрахунків банку та його філій, у тому числі порядок виконання початкових платежів з урахуванням наявності коштів на кореспондентському рахунку і змісту платежів, та обирає способи організації управління черговістю початкових платежів. Для управління черговістю початкових платежів можуть використовуватися засоби системи автоматизації банку, внутрішньобанківської міжфілійної платіжної системи банку, автоматизоване робоче місце "АРМ куратора банку", призначене для управління початковими платежами банку, що надсилаються до СЕП;

в) уживає заходів щодо переведення банку на модель обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку в СЕП, яка надає банку можливість здійснювати початкові платежі від імені філій або через внутрішньобанківську міжфілійну платіжну систему".

У зв'язку з цим підпункти "б" - "ї" уважати відповідно підпунктами "г" - "к";

в абзаці двадцять шостому літери "б", "в", "з", "и", "і" замінити відповідно літерами "г", "ґ", "і", "ї", "й".

2. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

3. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Н. В. Іваненко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома департаментів і територіальних управлінь Національного банку України, а також банків для керівництва та використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора - директора Дирекції з банківського регулювання та нагляду В. В. Пасічника, Департамент безвиїзного банківського нагляду (К. В. Рожкова), Управління кризового менеджменту (Ю. Д. Петров) і начальників територіальних управлінь Національного банку України.

 

В. о. Голови

А. В. Шаповалов

Опрос