Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Критериев оценки предприятий - резидентов, к товарам и транспортным средствам которых может устанавливаться упрощенный порядок применения процедур таможенного контроля и таможенного оформления

Государственная таможенная служба
Приказ от 10.08.2009 № 735
Утратил силу

Про затвердження Критеріїв оцінки підприємств - резидентів, до товарів і транспортних засобів яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення

Наказ Державної митної служби України
від 10 серпня 2009 року N 735

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 серпня 2009 р. за N 813/16829

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Державної митної служби України
 від 3 березня 2011 року N 161

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 30 травня 2012 року N 631)

На виконання абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.99 N 593 "Про сприяння зовнішньоекономічній діяльності" (зі змінами) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Критерії оцінки підприємств - резидентів, до товарів і транспортних засобів яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення, що додаються.

2. Установити, що ці Критерії можуть бути застосовані до підприємств - резидентів за таких умов:

посадові особи підприємства не притягалися до кримінальної відповідальності за порушення митних правил протягом одного року, що передують даті здійснення оцінки діяльності підприємства;

(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
наказом Державної митної служби України від 03.03.2011 р. N 161)

посадові особи підприємства протягом одного року, що передує даті здійснення оцінки діяльності підприємства, не притягувалися у зв'язку з виконанням ними трудових обов'язків до адміністративної відповідальності за вчинення порушень митних правил, передбачених статтями 331, 336, 340, 345, 348 - 355 Митного кодексу України;

підприємство не перебуває на обліку в органі державної податкової служби за місцем реєстрації як суб'єкт підприємницької діяльності, що працює за спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності;

до підприємства протягом одного року, що передує здійсненню оцінки його діяльності, не застосовано спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";

підприємство не має на момент здійснення оцінки діяльності підприємства непогашених податкових зобов'язань, виявлених митними органами за результатами перевірок;

підприємство протягом одного року, що передує здійсненню оцінки його діяльності, не було виключене з Реєстру підприємств, до товарів і транспортних засобів яких установлено спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення.

3. Департаменту організації митного контролю (Сербайло А. І.) і Юридичному департаменту (Бабюк В. Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Прес-службі (Судак С. Д.) забезпечити висвітлення цього наказу в засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Федорова О. О.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Державної
митної служби України
 

 
А. В. Макаренко
 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Перший заступник
Міністра фінансів України
 

 
І. І. Уманський
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
О. Кужель
 

 

Критерії оцінки підприємств-резидентів, до товарів і транспортних засобів яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення

N з/п 

Критерії оцінки підприємств-резидентів митними органами 

Бали 

Кількість балів за обсягами оформлених вантажних митних декларацій 

1 

Кількість оформлених вантажних митних декларацій (далі - ВМД) (всі види митних режимів), у графі 9 яких фігурує підприємство, на переміщення товарів через державний кордон України протягом року, що передує даті здійснення оцінки діяльності підприємства, висока - більше 1 % від загальної кількості всіх ВМД, оформлених митним органом за вказаний строк 

7 

2 

Кількість оформлених ВМД (всі види митних режимів), у графі 9 яких фігурує підприємство, на переміщення товарів через державний кордон України протягом року, що передує даті здійснення оцінки діяльності підприємства, середня - від 0,35 % до 1 % від загальної кількості всіх ВМД, оформлених митним органом за вказаний строк 

5 

3 

Кількість оформлених ВМД (всі види митних режимів), у графі 9 яких фігурує підприємство, на переміщення товарів через державний кордон України протягом року, що передує даті здійснення оцінки діяльності підприємства, менше за середню - від 0,01 % до 0,35 % від загальної кількості всіх ВМД, оформлених митним органом за вказаний строк 

3 

Кількість балів за обсяги переміщення товарів в грошовому еквіваленті (гривня) 

4 

Обсяги переміщення підприємством товарів у грошовому еквіваленті (гривня) через державний кордон України протягом року, що передує даті здійснення оцінки діяльності підприємства, високі - більше 1 % за місяць або більше 1 % за рік від загальних обсягів товарів, переміщених за вказані строки всіма підприємствами, що перебувають у зоні діяльності митного органу 

7 

5 

Обсяги переміщення підприємством товарів у грошовому еквіваленті (гривня) через державний кордон України протягом року, що передує даті здійснення оцінки діяльності підприємства, середні - від 0,35 % до 1 % за місяць або більше 0,35 % до 1 % за рік від загальних обсягів товарів, переміщених за вказані строки всіма підприємствами, що перебувають у зоні діяльності митного органу 

5 

6 

Обсяги переміщення підприємством товарів у грошовому еквіваленті (гривня) через державний кордон України протягом року, що передує даті здійснення оцінки діяльності підприємства, менші за середні - від 0,01 % до 0,35 % за місяць або не менше 0,01 % до 0,35 % за рік від загальних обсягів товарів, переміщених за вказані строки всіма підприємствами, що перебувають у зоні діяльності митного органу 

3 

Кількість балів за види господарської діяльності 

7 

Підприємство є безпосереднім експортером товарів власного виробництва 

8 

8 

Підприємство є безпосереднім експортером товарів власного виробництва та здійснює їх гарантійне і післягарантійне обслуговування 

10 

9 

Підприємство є постійним представництвом іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні та одночасно є безпосереднім імпортером товарів торгової марки цього суб'єкта господарської діяльності (офіційним дистриб'ютором/дилером), здійснює закупівлю цих товарів за договорами, здійснює їх гарантійне та післягарантійне обслуговування, підписало відповідну угоду про співпрацю між Державною митною службою України та за наявності з відповідною асоціацією підприємств 

9 

10 

Підприємство є постійним представництвом іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні та одночасно є безпосереднім імпортером товарів торгової марки цього суб'єкта господарської діяльності (офіційним дистриб'ютором/дилером) і здійснює закупівлю цих товарів за договорами, здійснює їх гарантійне та післягарантійне обслуговування 

8 

11 

Підприємство є постійним представництвом іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні та одночасно безпосереднім імпортером товарів торгової марки цього суб'єкта господарської діяльності (офіційним дистриб'ютором/дилером), здійснює закупівлю цих товарів за договорами 

7 

12 

Підприємство є безпосереднім виконавцем робіт, пов'язаних з ремонтом товарів 

5 

13 

Підприємство є виконавцем операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах відповідно до Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" 

5 

14 

Підприємство є безпосереднім виконавцем робіт, пов'язаних з будівництвом морських і річкових суден, інших плавучих засобів і повітряних суден, щодо яких може бути наданий дозвіл на тимчасове ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування 

5 

15 

Підприємство є безпосереднім імпортером товарів, що сплачує податки та збори виключно в грошовій формі (крім випадків застосування векселів при ввезенні майна як внеску до статутного капіталу підприємства, товарів у рамках виробничої кооперації, а також випадків здійснення операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах або ремонту) 

3 

16 

Підприємство є суб'єктом виставкової діяльності (організатором, розпорядником або учасником міжнародних виставкових заходів) 

3 

17 

Підприємство внесено до Реєстру підприємств, до товарів яких може застосовуватися процедура електронного декларування 

8 

18 

Підприємство є власником митного ліцензійного складу та/або складу тимчасового зберігання 

2 

Кількість балів за тривалість провадження зовнішньоекономічної діяльності/належність до 100 найбільших платників податків 

19 

Підприємство перебуває на обліку в митному органі як суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності та провадить таку діяльність на регулярній і постійній основі протягом більше 10 років, що передують даті здійснення оцінки діяльності підприємства 

9 

20 

Підприємство протягом року, що передує даті здійснення оцінки діяльності підприємства, належить до 100 найбільших платників податків (мито, акцизний податок, податок на додану вартість) по митній системі в цілому (за офіційними даними, затвердженими Держмитслужбою) 

10 

Кількість балів за невчинення порушень митних правил 

21 

Посадові особи підприємства протягом одного року, що передує даті здійснення оцінки діяльності підприємства, не притягувалися у зв'язку з виконанням ними трудових обов'язків до адміністративної відповідальності за вчинення порушень митних правил, передбачених статтями 329, 330, 332 - 335, 337, 338, 341 - 344, 346, 347 Митного кодексу України 

5 

 

Директор Департаменту
організації митного контролю
та роботи митних посередників
 

А. І. Сербайло 

(Критерії у редакції наказу Державної
 митної служби України від 03.03.2011 р. N 161)

Опрос