Идет загрузка документа (90 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Относительно урегулирования вопросов, возникающих в связи с прекращением профессиональной деятельности на фондовом рынке - депозитарной деятельности, а именно депозитарной деятельности хранителя ценных бумаг

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 22.05.2009 № 480
Утратил силу

Щодо врегулювання питань, які виникають у зв'язку з припиненням професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 22 травня 2009 року N 480

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 серпня 2009 р. за N 807/16823

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 22 січня 2014 року N 48

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 24 червня 2014 року N 808)

Відповідно до статей 3, 7 та 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 11 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", статті 47 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та інших нормативно-правових актів, з метою врегулювання питань, які виникають у разі припинення професійної діяльності на ринку цінних паперів, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.09.2004 N 396 "Щодо врегулювання питань, які виникають у зв'язку з припиненням професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 12.10.2004 за N 1295/9894, та рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2005 N 351 "Про затвердження Порядку приймання уповноваженим на зберігання документів та копій архівів баз даних від зберігача цінних паперів та Порядку взаємодії уповноваженого на зберігання та депозитарію цінних паперів", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25.07.2005 за N 793/11073.

3. Затвердити Зміни до Типового договору про відкриття рахунку у цінних паперах, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.07.98 N 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.08.98 за N 522/2962; Зміни до Типового депозитарного договору, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.07.98 N 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.08.98 за N 521/2961; Зміни до Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 1000, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2007 за N 49/13316 (додаються).

4. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ю. Назаренку забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

публікацію цього рішення відповідно до чинного законодавства.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії В. Петренка.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Комісії 

А. Балюк 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного комітету 
фінансового моніторингу України
 

 
І. Б. Черкаський
 

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. Гота
 

 

 

Положення про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів

I. Загальні положення 

1. Це Положення розроблено відповідно до статей 3, 7 та 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 11 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", статті 47 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", інших нормативно-правових актів та встановлює вимоги до дій зберігача цінних паперів, пов'язаних з припиненням провадження ним професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів (далі - Зберігач), та дій інших професійних учасників фондового ринку, пов'язаних з цим припиненням, а також порядок здійснення державного контролю за їх діями в період припинення Зберігачем здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів (далі - Діяльність зберігача).

2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

бази даних - впорядкований набір логічно взаємопов'язаних даних системи депозитарного обліку, що складається з двох частин - збереженої інформації та системи управління нею;

дата відкриття ліквідаційної процедури - дата прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом;

дата припинення діяльності - установлена цим Положенням дата, починаючи з якої Зберігачу забороняється здійснювати будь-які операції на рахунках у цінних паперах депонентів, крім незавершених, операцій, пов'язаних із закриттям цих рахунків, та безумовних операцій, на підставі:

виконавчих документів, визначених Законом України "Про виконавче провадження";

розпорядження уповноваженої особи реєструвального органу про скасування реєстрації випуску цінних паперів;

свідоцтва про право на спадщину;

інших документів, визначених законодавством;

зберігач-правонаступник - юридична особа, яка має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів (далі - Ліцензія), що у випадках, встановлених цим Положенням, відповідним договором зі Зберігачем забезпечує подальший облік та обслуговування/зберігання цінних паперів депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки у цінних паперах у Зберігача;

ліквідаційна процедура - процедура щодо припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку Зберігача у зв'язку з ліквідацією його як юридичної особи за постановою господарського суду про визнання боржника банкрутом у випадках, передбачених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";

уповноважений на зберігання - депозитарій цінних паперів, у якого Зберігачу відкритий рахунок у цінних паперах, а також який у разі припинення Діяльності зберігача або припинення Зберігача як юридичної особи забезпечує відповідальне зберігання документів, баз даних, копії баз даних у визначених цим Положенням випадках, архівів баз даних Зберігача, інформації щодо тих його депонентів, які в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах, та цінних паперів, які обліковувалися на їх рахунках, та може надавати інформацію щодо стану таких рахунків на кінець операційного дня, що передує даті початку передання уповноваженому на зберігання зазначеної інформації, після отримання запиту від осіб, що мають право отримувати таку інформацію згідно з законодавством.

II. Порядок підготовчих дій зберігача у разі припинення провадження ним Діяльності зберігача

1. Зберігач у разі прийняття уповноваженим його органом рішення про припинення провадження Діяльності зберігача повинен протягом строку дії Ліцензії до дати подання органу ліцензування заяви про її анулювання здійснити всі необхідні дії щодо завершення зазначеного виду професійної діяльності відповідно до укладених договорів та вимог законодавства, у тому числі цього Положення.

2. У разі прийняття уповноваженим органом Зберігача рішення про припинення провадження Діяльності зберігача або припинення як юридичної особи дата прийняття цього рішення є датою припинення діяльності, і всі його дії щодо закриття рахунків у цінних паперах депонентів цього Зберігача мають бути завершені до дати закінчення строку дії Ліцензії. Зберігач повинен протягом 3 робочих днів з дати прийняття вищезазначеного рішення повідомити про це орган ліцензування. Таке повідомлення має містити інформацію щодо запланованих Зберігачем дій у разі незакриття всіма його депонентами рахунків у цінних паперах.

3. У разі відкриття ліквідаційної процедури дата відкриття ліквідаційної процедури є датою припинення діяльності.

4. У разі прийняття органом ліцензування рішення про анулювання Ліцензії у випадках, пов'язаних з порушеннями на ринку цінних паперів або неможливості забезпечити Зберігачем виконання ліцензійних умов, установлених для Діяльності зберігача, крім відкриття ліквідаційної процедури, дата набрання чинності даним рішенням є датою припинення діяльності.

Орган ліцензування протягом 3 робочих днів з дати прийняття рішення про анулювання Ліцензії надсилає відповідне повідомлення депозитаріям. До цього повідомлення додається копія цього рішення, засвідчена в установленому порядку.

5. Протягом 3 робочих днів з дати припинення діяльності Зберігач (ліквідатор у разі відкриття ліквідаційної процедури) повинен письмово повідомити:

депозитарій(ї), з яким(и) цим Зберігачем укладений(і) депозитарний(і) договір(ори), про початок процедури припинення Діяльності зберігача;

депонентів із зворотним письмовим повідомленням про отримання щодо необхідності закриття рахунків у цінних паперах із зазначенням попередження, що у разі незакриття депонентом рахунку протягом 60 календарних днів з дати припинення Діяльності зберігача належні йому цінні папери, які обліковуються на його рахунку в цінних паперах, будуть у подальшому зберігатися та обліковуватися:

в уповноваженого на зберігання на рахунку в цінних паперах Зберігача, який залишається в системі депозитарного обліку депозитарію після припинення Зберігачем Діяльності зберігача для обліку цінних паперів тих його депонентів, що не закрили свої рахунки в цінних паперах в установленому порядку (далі - Рахунок), або;

у зберігача-правонаступника - у разі передання Зберігачем своїх повноважень іншому зберігачу.

Зазначені цінні папери на відповідних рахунках будуть обмежені в обігу (заблоковані) до моменту звернення цих власників до уповноваженого на зберігання або до зберігача-правонаступника щодо переказу належних їм цінних паперів до обраного ними зберігача або укладання договору про відкриття рахунку у цінних паперах у зберігача-правонаступника.

6. У разі відкриття ліквідаційної процедури або прийняття органом ліцензування рішення про анулювання Ліцензії (у випадках, пов'язаних з порушеннями на ринку цінних паперів, або неможливості Зберігача забезпечити виконання ліцензійних умов, установлених для Діяльності зберігача, крім випадку відкриття ліквідаційної процедури) копія баз даних за станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, на електронних носіях у форматі, визначеному уповноваженим на зберігання, повинна бути передана на відповідальне довгострокове зберігання до уповноваженого на зберігання.

Передавання копії баз даних повинно бути виконано Зберігачем (або ліквідатором у разі відкриття ліквідаційної процедури) не пізніше 3 робочих днів від дати припинення діяльності. Передавання оформлюється актом приймання-передавання, який підписується уповноваженими особами Зберігача (або ліквідатора в разі відкриття ліквідаційної процедури) та уповноваженого на зберігання.

7. Закриття рахунків у цінних паперах депонентів Зберігача здійснюється відповідно до пункту 5 глави 1 розділу V Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 999, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.11.2006 за N 1238/13112 (далі - Положення про депозитарну діяльність).

8. Якщо протягом 60 календарних днів від дати припинення діяльності Зберігача не всі депоненти закрили свої рахунки у цінних паперах, то Зберігач здійснює дії, визначені розділом IV цього Положення.

III. Визначення особи, яка забезпечуватиме подальший облік та обслуговування/зберігання цінних паперів депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах у Зберігача

1. У разі припинення Зберігача внаслідок його реорганізації шляхом приєднання до іншої юридичної особи уповноваженим органом управління Зберігача повинно бути обрано особу, яка в подальшому забезпечить облік та обслуговування/зберігання цінних паперів депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки у цінних паперах у Зберігача.

Такою особою є юридична особа, до якої приєднається Зберігач, якщо вона має Ліцензію, або уповноважений на зберігання.

Питання про обрання особи, що в подальшому забезпечить облік та обслуговування/зберігання цінних паперів, що обліковуються на незакритих рахунках у цінних паперах депонентів Зберігача, як зберігача-правонаступника повинно бути включено до порядку денного уповноваженого органу Зберігача та зберігача-правонаступника, на якому прийматиметься рішення про реорганізацію шляхом приєднання.

2. У разі прийняття уповноваженим органом управління Зберігача рішення про припинення провадження Діяльності зберігача або припинення Зберігача як юридичної особи, у тому числі внаслідок його реорганізації шляхом приєднання до іншої юридичної особи, яка не має Ліцензії, уповноваженим органом управління Зберігача повинно бути обрано особу, яка в подальшому забезпечить облік та обслуговування/зберігання цінних паперів депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки у цінних паперах у Зберігача.

Такою особою може бути юридична особа, яка має Ліцензію, або уповноважений на зберігання.

Рішення про обрання особи, що в подальшому забезпечить облік та обслуговування/зберігання цінних паперів, що обліковуються на незакритих рахунках у цінних паперах депонентів Зберігача, як зберігача-правонаступника, про затвердження умов договору про подальший облік та обслуговування/зберігання цінних паперів депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах у Зберігача, зі зберігачем-правонаступником (далі - Договір) приймається уповноваженим органом Зберігача після попереднього узгодження вказаних питань з уповноваженим органом зберігача-правонаступника.

3. У разі відкриття ліквідаційної процедури або прийняття органом ліцензування рішення про анулювання Ліцензії (у випадках, пов'язаних з порушеннями на ринку цінних паперів, або неможливості зберігача забезпечити виконання ліцензійних умов, установлених для Діяльності зберігача, крім випадку відкриття ліквідаційної процедури) всі документи, архіви баз даних Зберігача, інформація щодо тих його депонентів, які не закрили рахунки в цінних паперах, та цінних паперів, які обліковувалися на їх рахунках, передаються виключно до уповноваженого на зберігання.

IV. Порядок дій Зберігача у разі припинення провадження ним Діяльності зберігача

1. Послідовність дій Зберігача в процесі реорганізації шляхом приєднання

1. У разі припинення Діяльності зберігача в процесі реорганізації шляхом приєднання до юридичної особи, яка має Ліцензію, така особа (зберігач-правонаступник) на підставі відповідних рішень, прийнятих уповноваженими органами цієї особи та Зберігача, може прийняти на подальший облік та обслуговування/зберігання цінні папери депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах у Зберігача.

Після завершення процедури закриття депонентами своїх рахунків у цінних паперах архіви баз даних, бази даних та документи, які залишаються після припинення провадження Зберігачем Діяльності зберігача, підлягають передаванню на зберігання зберігачу-правонаступнику згідно з планом-графіком, який узгоджується між Зберігачем, зберігачем-правонаступником і депозитарієм та підписується їх уповноваженими особами.

2. Зберігач-правонаступник повинен мати відкритий рахунок в цінних паперах в депозитарії, який обслуговує Зберігача.

3. Зберігач повинен протягом 3 робочих днів після завершення процедури закриття депонентами своїх рахунків у цінних паперах надати до органу ліцензування із відповідним супроводжувальним листом такі документи:

копії протоколів або витяги з них, засвідчені в установленому порядку, якими оформлені рішення уповноважених органів Зберігача та зберігача-правонаступника щодо передачі на подальший облік та обслуговування/зберігання цінних паперів депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах у Зберігача, до зберігача-правонаступника;

копію плану-графіка передавання Зберігачем зберігачу-правонаступнику архівів баз даних, бази даних та документів, які залишаються після припинення провадження Зберігачем Діяльності зберігача.

4. Зберігач згідно з узгодженим планом-графіком повинен:

4.1 скласти у формі паперового та електронного документа переліки власників цінних паперів, які не закрили рахунки в цінних паперах, окремо за кожним випуском цінних паперів із зазначенням інформації, необхідної для ідентифікації цих власників та належних їм цінних паперів (у разі зберігання сертифікатів цінних паперів відокремленим способом повинні зазначатися індивідуальні ознаки цих сертифікатів) /далі - Переліки/, та у формі паперових документів - виписки про стан рахунків у цінних паперах цих власників. Виписки про стан рахунків у цінних паперах складаються за станом на кінець операційного дня, що передує даті початку передання зберігачу-правонаступнику архівів баз даних, баз даних та документів, окремо:

за усіма цінними паперами, що обліковуються та зберігаються в депозитарії на рахунку у цінних паперах Зберігача;

за кожним випуском цінних паперів, що обліковуються у Зберігача на рахунках у цінних паперах депонентів та не обліковуються в депозитарії на рахунку у цінних паперах Зберігача;

4.2 підготувати для передання:

сертифікати цінних паперів на пред'явника та свідоцтва про знерухомлення іменних цінних паперів, що зберігаються у сховищі Зберігача (за наявності знерухомлених у Зберігача цінних паперів);

передавальні розпорядження, складені від імені Зберігача, щодо внесення змін до систем реєстрів певних емітентів, пов'язаних з переміщенням знерухомлених у Зберігача іменних цінних паперів на зберігання та облік до зберігача-правонаступника (у разі наявності знерухомлених у Зберігача іменних цінних паперів);

договори про відкриття рахунку в цінних паперах власникам цінних паперів, зазначеним у Переліках, та документи, на підставі яких цим власникам були відкриті рахунки в цінних паперах у Зберігача та на підставі яких виконувались депозитарні операції на цих рахунках;

архіви баз даних за останні 5 років до дати початку передання зберігачу-правонаступнику архівів баз даних, баз даних та документів;

бази даних Зберігача за станом на кінець операційного дня, що передує даті початку передання Зберігачу-правонаступнику архівів баз даних, баз даних та документів;

консолідований баланс (баланс за всіма цінними паперами, що обліковуються у Зберігача на рахунках у цінних паперах депонентів і на рахунку в цінних паперах Зберігача в депозитарії), складений за станом на кінець операційного дня, що передує даті початку передання зберігачу-правонаступнику архівів баз даних, баз даних та документів, засвідчений підписом керівника Зберігача та печаткою Зберігача. Консолідований баланс складається окремо за кожним депозитарієм, в якому Зберігачу відкритий рахунок у цінних паперах.

5. Передавання баз даних та документів, зазначених у пункті 4 цієї глави, оформлюється актом приймання-передавання, який підписується уповноваженими особами Зберігача, зберігача-правонаступника й складається не менше ніж у двох примірниках (додаток 1). Після підписання цього акта Зберігач вважається таким, що припинив свою Діяльність зберігача, та може подати до органу ліцензування заяву на анулювання Ліцензії.

6. Відкриття рахунків у цінних паперах депонентам, що не закрили свої рахунки у Зберігача, та зарахування на них цінних паперів здійснюються зберігачем-правонаступником протягом 20 робочих днів після підписання акта приймання-передавання на підставі отриманих документів.

Зарахування цінних паперів здійснюється відповідно до отриманих виписок про стан рахунків у цінних паперах депонентів.

7. Переказ цінних паперів з рахунку у цінних паперах Зберігача на рахунок у цінних паперах зберігача-правонаступника у депозитарії здійснюється депозитарієм протягом 3 робочих днів з дня отримання від Зберігача та зберігача-правонаступника розпоряджень про переказ цінних паперів.

8. Зберігач-правонаступник після одержання від Зберігача документів щодо знерухомлених у Зберігача іменних цінних паперів повинен протягом 5 робочих днів звернутися до відповідних реєстроутримувачів та надати:

передавальне розпорядження, складене від імені Зберігача, щодо внесення змін до системи реєстру, пов'язаних з переміщенням знерухомлених у Зберігача цінних паперів на зберігання та облік до зберігача-правонаступника;

свідоцтво про знерухомлення іменних цінних паперів, що підтверджує внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів про цінні папери, що знерухомлені у Зберігача як номінального утримувача (погашається та залишається у реєстроутримувача);

свідоцтво про знерухомлення іменних цінних паперів, що підтверджує внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів про цінні папери, що знерухомлені у зберігача-правонаступника як номінального утримувача (погашається та залишається у реєстроутримувача) /за наявності/;

копії протоколів або витяги з них, засвідчені в установленому порядку, якими оформлені рішення уповноважених органів Зберігача та зберігача-правонаступника щодо передачі на подальший облік та обслуговування/зберігання цінних паперів депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах у Зберігача, до зберігача-правонаступника.

У разі відсутності в системі реєстру власників іменних цінних паперів певного емітента особового рахунку зберігача-правонаступника як номінального утримувача порядок його відкриття та перелік необхідних для цього документів визначаються Положенням про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 1000, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.01.2007 за N 49/13316 (далі - Положення про порядок ведення реєстрів).

9. Реєстроутримувач протягом 5 робочих днів з дати отримання зазначених у попередньому пункті цієї глави документів від зберігача-правонаступника повинен відкрити йому особовий рахунок як номінальному утримувачу (якщо раніше рахунок не був відкритий) та внести зміни до системи реєстру, пов'язані з переміщенням знерухомлених цінних паперів для обліку та зберігання від номінального утримувача - Зберігача до номінального утримувача - зберігача-правонаступника, відповідно до вимог Положення про порядок ведення реєстрів.

10. Зберігач-правонаступник, зареєстрований у системі реєстру власників іменних цінних паперів як номінальний утримувач, зобов'язаний зарахувати цінні папери на рахунки у цінних паперах депонентів протягом одного робочого дня з дати отримання від реєстроутримувача свідоцтва про знерухомлення відповідних іменних цінних паперів.

11. Цінні папери, зараховані на рахунки у цінних паперах депонентів, зазначених у Переліках, мають бути заблоковані до моменту звернення цих осіб до зберігача-правонаступника щодо переказу належних їм цінних паперів до обраного ними зберігача або укладання договору про відкриття рахунку у цінних паперах із зберігачем-правонаступником.

12. У разі скасування реєстрації випуску іменних цінних паперів та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску іменних цінних паперів, що знерухомлені у Зберігача, реєстратор повідомляє про це зберігача-правонаступника та надає йому копію(ї) відповідного(их) документа(ів) щодо скасування реєстрації випуску іменних цінних паперів. Зберігач-правонаступник зараховує ці цінні папери на відповідні рахунки у цінних паперах власників та здійснює їх блокування. Після цього зберігач-правонаступник здійснює відповідні дії, визначені Положенням про депозитарну діяльність.

13. У разі припинення реєстроутримувачем ведення реєстру власників іменних цінних паперів певного випуску, зокрема у зв'язку з анулюванням ліцензії реєстроутримувача на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів або розірванням договору на ведення реєстру з емітентом та непередання в установленому порядку новому реєстроутримувачу системи реєстру власників іменних цінних паперів зберігач-правонаступник призупиняє депозитарні операції щодо зарахування цінних паперів цього випуску на рахунки в цінних паперах депонентів, зазначених у Переліках, до відновлення ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів.

Після відновлення ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів зберігач-правонаступник подає новому реєстроутримувачу отримані від Зберігача відповідні документи, на підставі яких реєстроутримувач вносить зміни до системи реєстру власників іменних цінних паперів, пов'язані з переміщенням знерухомлених у Зберігача іменних цінних паперів для обліку та зберігання від номінального утримувача - Зберігача до номінального утримувача - зберігача-правонаступника, відповідно до вимог Положення про порядок ведення реєстрів.

2. Послідовність дій Зберігача за умови укладання ним з будь-яким іншим зберігачем, що має Ліцензію, Договору

1. Для подальшого обліку та обслуговування/зберігання цінних паперів депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки у цінних паперах, Зберігач може обрати іншого зберігача, що має Ліцензію (зберігач-правонаступник), на підставі відповідних рішень, прийнятих уповноваженими органами Зберігача та зберігача-правонаступника. Зберігач-правонаступник забезпечує подальший облік та обслуговування/зберігання цінних паперів депонентів, що не закрили рахунки у цінних паперах Зберігача, на підставі укладеного з ним Договору.

Після завершення процедури закриття депонентами своїх рахунків у цінних паперах архіви баз даних, бази даних та документи, які залишаються після припинення провадження Зберігачем Діяльності зберігача, підлягають передаванню на зберігання зберігачу-правонаступнику згідно з планом-графіком, який узгоджується між Зберігачем, зберігачем-правонаступником і депозитарієм та підписується їх уповноваженими особами.

2. Зберігач-правонаступник повинен мати відкритий рахунок в цінних паперах в депозитарії, який обслуговує Зберігача.

3. Зберігач повинен протягом 3 робочих днів після підписання із зберігачем-правонаступником Договору надати до органу ліцензування із відповідним супроводжувальним листом такі документи:

копії протоколів рішень уповноважених органів зберігача-правонаступника та Зберігача або витяги з них, засвідчені в установленому порядку, відповідно до яких повноваження щодо обліку та обслуговування/зберігання цінних паперів депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки у цінних паперах у Зберігача, переходять від Зберігача до зберігача-правонаступника та якими затверджені умови Договору;

копію Договору, засвідчену в установленому порядку;

копію плану-графіка передавання Зберігачем зберігачу-правонаступнику архівів баз даних, бази даних та документів, які залишаються після припинення провадження Зберігачем Діяльності зберігача.

4. Зберігач згідно з узгодженим планом-графіком повинен:

4.1 скласти у формі паперового та електронного документа Переліки та у формі паперових документів - виписки про стан рахунків у цінних паперах власників, зазначених у Переліках. Виписки про стан рахунків у цінних паперах складаються за станом на кінець операційного дня, що передує даті початку передання зберігачу-правонаступнику архівів баз даних, баз даних та документів, окремо:

за усіма цінними паперами, що обліковуються та зберігаються в депозитарії на рахунку у цінних паперах Зберігача;

за кожним випуском цінних паперів, що обліковуються у Зберігача на рахунках у цінних паперах депонентів та не обліковуються в депозитарії на рахунку у цінних паперах Зберігача;

4.2 підготувати для передання:

сертифікати цінних паперів на пред'явника та свідоцтва про знерухомлення іменних цінних паперів, що зберігаються у сховищі Зберігача (за наявності знерухомлених у Зберігача цінних паперів);

передавальні розпорядження, складені від імені Зберігача, щодо внесення змін до систем реєстрів певних емітентів, пов'язаних з переміщенням знерухомлених у Зберігача іменних цінних паперів на зберігання та облік до зберігача-правонаступника (у разі наявності знерухомлених у Зберігача іменних цінних паперів);

договори про відкриття рахунку в цінних паперах власникам цінних паперів, зазначеним у Переліках, та документи, на підставі яких цим власникам були відкриті рахунки в цінних паперах у Зберігача та на підставі яких виконувались депозитарні операції на цих рахунках;

архіви баз даних за останні 5 років до дати початку передання зберігачу-правонаступнику архівів баз даних, баз даних та документів;

бази даних Зберігача за станом на кінець операційного дня, що передує даті початку передання зберігачу-правонаступнику архівів баз даних, баз даних та документів;

консолідований баланс (баланс за всіма цінними паперами, що обліковуються у Зберігача на рахунках у цінних паперах депонентів і на рахунку в цінних паперах Зберігача в депозитарії), складений за станом на кінець операційного дня, що передує даті початку передання зберігачу-правонаступнику архівів баз даних, баз даних та документів, засвідчений підписом керівника та печаткою Зберігача. Консолідований баланс складається окремо за кожним депозитарієм, в якому Зберігачу відкритий рахунок у цінних паперах.

5. Передавання баз даних та документів, зазначених у пункті 4 цієї глави, оформлюється актом приймання-передавання, який підписується уповноваженими особами Зберігача та зберігача-правонаступника і складається не менше ніж у двох примірниках (додаток 1). Після підписання цього акта Зберігач вважається таким, що припинив свою Діяльність зберігача, та може подати до органу ліцензування заяву на анулювання Ліцензії.

6. Відкриття рахунків у цінних паперах депонентам, що не закрили свої рахунки у Зберігача, та зарахування на них цінних паперів здійснюється зберігачем-правонаступником відповідно до Договору протягом 20 робочих днів після підписання акта приймання-передавання на підставі отриманих документів.

Зарахування цінних паперів здійснюється відповідно до отриманих виписок про стан рахунків у цінних паперах депонентів.

7. Переказ цінних паперів з рахунку у цінних паперах Зберігача на рахунок у цінних паперах зберігача-правонаступника у депозитарії здійснюється депозитарієм протягом 3 робочих днів з дня отримання від Зберігача та зберігача-правонаступника розпоряджень про переказ цінних паперів.

8. Зберігач-правонаступник після одержання від Зберігача документів щодо знерухомлених у Зберігача іменних цінних паперів повинен протягом 5 робочих днів звернутися до відповідних реєстроутримувачів та надати:

передавальне розпорядження, складене від імені Зберігача, щодо внесення змін до системи реєстру, пов'язаних з переміщенням знерухомлених у Зберігача цінних паперів на зберігання та облік до зберігача-правонаступника;

свідоцтво про знерухомлення іменних цінних паперів, що підтверджує внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів про цінні папери, що знерухомлені у Зберігача як номінального утримувача (погашається та залишається у реєстроутримувача);

свідоцтво про знерухомлення іменних цінних паперів, що підтверджує внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів про цінні папери, що знерухомлені у зберігача-правонаступника як номінального утримувача (погашається та залишається у реєстроутримувача) /за наявності/;

копії протоколів рішень уповноважених органів зберігача-правонаступника та Зберігача або витяги з них, засвідчені в установленому порядку, відповідно до яких повноваження щодо обліку та обслуговування/зберігання цінних паперів депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки у цінних паперах у Зберігача, переходять від Зберігача до зберігача-правонаступника та якими затверджені умови Договору;

копію Договору, засвідчену в установленому порядку.

У разі відсутності в системі реєстру власників іменних цінних паперів певного емітента особового рахунку зберігача-правонаступника як номінального утримувача порядок його відкриття та перелік необхідних для цього документів визначаються Положенням про порядок ведення реєстрів.

9. Реєстроутримувач протягом 5 робочих днів з дати отримання зазначених у пункті 8 цієї глави документів від зберігача-правонаступника повинен відкрити йому особовий рахунок як номінальному утримувачу (якщо раніше рахунок не був відкритий) та внести зміни до системи реєстру, пов'язані з переміщенням знерухомлених іменних цінних паперів для обліку та зберігання від номінального утримувача - Зберігача до номінального утримувача - зберігача-правонаступника, відповідно до вимог Положення про порядок ведення реєстрів.

10. Зберігач-правонаступник, зареєстрований у системі реєстру власників іменних цінних паперів як номінальний утримувач, зобов'язаний зарахувати цінні папери на рахунки у цінних паперах депонентів протягом одного робочого дня з дати отримання від реєстроутримувача свідоцтва про знерухомлення відповідних іменних цінних паперів.

11. Цінні папери, зараховані на рахунки у цінних паперах депонентів, зазначених у Переліках, мають бути заблоковані до моменту звернення цих осіб до зберігача-правонаступника щодо переказу належних їм цінних паперів до обраного ними зберігача або укладання договору про відкриття рахунку у цінних паперах із зберігачем-правонаступником.

12. У разі скасування реєстрації випуску іменних цінних паперів та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску іменних цінних паперів, що знерухомлені у Зберігача, реєстратор повідомляє про це зберігача-правонаступника та надає йому копію(ї) відповідного(их) документа(ів) щодо скасування реєстрації випуску іменних цінних паперів. Зберігач-правонаступник зараховує ці цінні папери на відповідні рахунки у цінних паперах власників та здійснює їх блокування. Після цього зберігач-правонаступник здійснює відповідні дії, визначені Положенням про депозитарну діяльність.

13. У разі припинення реєстроутримувачем ведення реєстру власників іменних цінних паперів певного випуску, зокрема у зв'язку з анулюванням ліцензії реєстроутримувача на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів або розірванням договору на ведення реєстру з емітентом та непередання в установленому порядку новому реєстроутримувачу системи реєстру власників іменних цінних паперів зберігач-правонаступник призупиняє депозитарні операції щодо зарахування цінних паперів цього випуску на рахунки у цінних паперах депонентів, зазначених у Переліках, до відновлення ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів.

Після відновлення ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів зберігач-правонаступник подає новому реєстроутримувачу отримані від Зберігача відповідні документи, на підставі яких реєстроутримувач вносить зміни до системи реєстру власників іменних цінних паперів, пов'язані з переміщенням знерухомлених у Зберігача іменних цінних паперів для обліку та зберігання від номінального утримувача - Зберігача до номінального утримувача - зберігача-правонаступника, відповідно до вимог Положення про порядок ведення реєстрів.

3. Послідовність дій Зберігача у разі передання баз даних, архівів та документів уповноваженому на зберігання

1. Зберігач (ліквідатор у разі відкриття ліквідаційної процедури) протягом 20 робочих днів, починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем строку, установленого для здійснення процедури закриття депонентами належних їм у Зберігача рахунків у цінних паперах, повинен:

1.1 скласти у формі електронних документів Переліки та у формі паперових документів виписки про стан рахунків у цінних паперах власників, зазначених у Переліках. Виписки про стан рахунків у цінних паперах складаються за станом на кінець операційного дня, що передує даті початку передання уповноваженому на зберігання архівів баз даних, баз даних та документів, окремо:

за усіма цінними паперами, що обліковуються та зберігаються в депозитарії на рахунку у цінних паперах Зберігача;

за кожним випуском цінних паперів, що обліковуються у Зберігача на рахунках у цінних паперах депонентів та не обліковуються в депозитарії на рахунку у цінних паперах Зберігача;

1.2 підготувати для передання уповноваженому на зберігання:

сертифікати цінних паперів на пред'явника та свідоцтва про знерухомлення іменних цінних паперів, що зберігаються у сховищі Зберігача (за наявності знерухомлених у Зберігача цінних паперів);

передавальні розпорядження, складені від імені Зберігача, щодо внесення змін до систем реєстрів певних емітентів, пов'язаних з переміщенням знерухомлених у Зберігача іменних цінних паперів на зберігання та облік до уповноваженого на зберігання (у разі наявності знерухомлених у Зберігача іменних цінних паперів);

договори про відкриття рахунку в цінних паперах власникам цінних паперів, зазначеним у Переліках, та документи, на підставі яких цим власникам були відкриті рахунки в цінних паперах у Зберігача та на підставі яких виконувались депозитарні операції на цих рахунках;

архіви баз даних за останні 5 років до дати початку передання уповноваженому на зберігання архівів баз даних, баз даних та документів;

бази даних Зберігача (у форматі, який встановлює уповноважений на зберігання) за станом на кінець операційного дня, що передує даті початку передання уповноваженому на зберігання архівів баз даних, баз даних та документів;

копії депозитарних договорів з уповноваженим на зберігання, засвідчені підписом керівника та печаткою Зберігача, у кількості, що дорівнює кількості оформлених на ім'я Зберігача свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів;

консолідований баланс (баланс за всіма цінними паперами, що обліковуються у Зберігача на рахунках у цінних паперах депонентів і на рахунку в цінних паперах Зберігача в депозитарії), складений за станом на кінець операційного дня, що передує даті початку передання уповноваженому на зберігання архівів баз даних, баз даних та документів, засвідчений підписом керівника та печаткою Зберігача;

копію постанови про відкриття ліквідаційної процедури (за наявності);

копію рішення органу ліцензування про анулювання Ліцензії (за наявності), засвідчену Зберігачем.

2. Передавання документів, зазначених у пункті 1 цієї глави, від Зберігача до уповноваженого на зберігання повинно бути виконано Зберігачем (ліквідатором у разі відкриття ліквідаційної процедури) не пізніше 10 робочих днів з дати завершення процедури закриття рахунків у цінних паперах його депонентів та оформлено актом приймання-передавання, який підписується уповноваженими особами Зберігача (або ліквідатора у разі відкриття ліквідаційної процедури) та уповноваженого на зберігання, складеним не менше ніж у трьох примірниках (додаток 2).

Після підписання цього акта Зберігач вважається таким, що припинив свою Діяльність зберігача, та може подати до органу ліцензування заяву на анулювання Ліцензії, якщо Зберігач припинив Діяльність зберігача не у зв'язку з прийняттям органом ліцензування рішення про анулювання Ліцензії. Уповноважений на зберігання після підписання акта приймання-передавання здійснює управління Рахунком відповідно до цього Положення.

3. Уповноважений на зберігання після одержання від Зберігача (ліквідатора у разі відкриття ліквідаційної процедури) документів щодо знерухомлених у Зберігача іменних цінних паперів повинен протягом 5 робочих днів звернутися до відповідних реєстроутримувачів та надати:

передавальне розпорядження, складене від імені Зберігача, щодо внесення змін до системи реєстру, пов'язаних з переміщенням знерухомлених у Зберігача іменних цінних паперів на зберігання та облік до уповноваженого на зберігання;

копію депозитарного договору;

свідоцтво про знерухомлення іменних цінних паперів, оформлене на ім'я Зберігача;

свідоцтво про знерухомлення іменних цінних паперів, оформлене на ім'я уповноваженого на зберігання (депозитарію) /за наявності/;

документи для відкриття особового рахунку номінального утримувача в системі реєстру, визначені Положенням про порядок ведення реєстрів (у разі відсутності в системі реєстру особового рахунку уповноваженого на зберігання як номінального утримувача).

4. Реєстроутримувач протягом 5 робочих днів з дати отримання зазначених у пункті 3 цієї глави документів від уповноваженого на зберігання повинен відкрити уповноваженому на зберігання особовий рахунок як номінальному утримувачу (якщо раніше рахунок не був відкритий) та внести зміни до системи реєстру, пов'язані з переміщенням знерухомлених цінних паперів для обліку та зберігання від номінального утримувача - Зберігача до номінального утримувача - уповноваженого на зберігання (депозитарію), відповідно до вимог Положення про порядок ведення реєстрів.

5. У разі скасування реєстрації випуску іменних цінних паперів та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску іменних цінних паперів, що знерухомлені у Зберігача, реєстратор повідомляє про це уповноваженого на зберігання та надає йому копію(ї) відповідного(их) документа(ів) щодо скасування реєстрації випуску іменних цінних паперів. Уповноважений на зберігання зараховує ці цінні папери на відповідні рахунки у цінних паперах власників та здійснює їх блокування. Після цього уповноважений на зберігання здійснює відповідні дії, визначені Положенням про депозитарну діяльність.

6. У разі припинення реєстроутримувачем ведення реєстру власників іменних цінних паперів певного випуску, зокрема у зв'язку з анулюванням ліцензії реєстроутримувача на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, або розірванням договору на ведення реєстру з емітентом та непередання в установленому порядку новому реєстроутримувачу системи реєстру власників іменних цінних паперів, уповноважений на зберігання зупиняє виконання депозитарних операцій щодо зарахування цінних паперів цього випуску на Рахунок до моменту відновлення ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів.

Після відновлення ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів уповноважений на зберігання подає новому реєстроутримувачу отримані від Зберігача відповідні документи, на підставі яких реєстроутримувач вносить зміни до системи реєстру власників іменних цінних паперів, пов'язані з переміщенням знерухомлених у Зберігача іменних цінних паперів для обліку та зберігання від номінального утримувача - Зберігача до номінального утримувача - уповноваженого на зберігання, відповідно до вимог Положення про порядок ведення реєстрів.

7. У разі припинення уповноваженим на зберігання провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, бази даних, архіви баз даних та документи, отримані від Зберігачів, що припинили Діяльність зберігача, передаються іншому уповноваженому на зберігання відповідно до законодавства.

V. Порядок приймання на зберігання баз даних, копії баз даних, архівів баз даних та документів від Зберігача

1. Умови приймання уповноваженим на зберігання документів, баз даних, копії баз даних, архівів баз даних від Зберігача

1. Уповноважений на зберігання на підставі письмового звернення Зберігача повинен прийняти від нього:

1.1 копію баз даних за станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, на електронних носіях у форматі, визначеному уповноваженим на зберігання, у разі:

визнання Зберігача банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

прийняття органом ліцензування рішення про анулювання у Зберігача Ліцензії у випадках, пов'язаних з порушеннями на ринку цінних паперів, або неможливості Зберігача забезпечити виконання ліцензійних умов Діяльності зберігача, за винятком відкриття ліквідаційної процедури;

1.2 бази даних, архіви баз даних (на електронних носіях у форматі, визначеному уповноваженим на зберігання) та документи, визначені пунктом 1 глави 3 розділу IV цього Положення, у разі:

припинення Зберігачем Діяльності зберігача у разі визнання його банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

прийняття органом ліцензування рішення про анулювання Ліцензії у випадках, пов'язаних з порушеннями на ринку цінних паперів, або неможливості Зберігача забезпечити виконання ліцензійних умов Діяльності зберігача;

прийняття уповноваженим органом Зберігача рішення про припинення провадження Діяльності зберігача або припинення Зберігача як юридичної особи (у випадку, якщо особою, що забезпечуватиме подальший облік та обслуговування/зберігання цінних паперів депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах у Зберігача, визначений уповноважений на зберігання).

2. Приймання уповноваженим на зберігання документів, баз даних, копії баз даних, архівів баз даних здійснюється на підставі письмової заяви Зберігача (додаток 3) та документів, що є підставою для їх приймання уповноваженим на зберігання, а саме:

рішення уповноваженого органу Зберігача про припинення ним провадження Діяльності зберігача або припинення Зберігача як юридичної особи;

постанова господарського суду про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії Зберігача.

Заява та копії зазначених документів подаються до уповноваженого на зберігання уповноваженою особою Зберігача особисто або надсилаються рекомендованим листом.

3. Уповноважений на зберігання протягом одного робочого дня з дати отримання заяви письмово повідомляє Зберігача про дату і час початку приймання копії баз даних, документів, баз даних та архівів баз даних, тип носіїв інформації та рекомендований формат інформації в електронному вигляді.

2. Вимоги щодо оформлення документів, баз даних, копії баз даних, архівів баз даних, що передаються до уповноваженого на зберігання або зберігача-правонаступника від Зберігача

1. Для передання Зберігачем уповноваженому на зберігання та зберігачу-правонаступнику (далі - Уповноважений суб'єкт) бази даних, копія баз даних (у випадку, встановленому підпунктом 1.1 пункту 1 глави 1 розділу V цього Положення), архіви баз даних, Переліки, облікові регістри (журнали), що подаються у формі електронного документа, повинні бути надані на типах носіїв інформації та у форматах електронної інформації, узгоджених з ними.

На кожному носії електронної інформації разом із самою інформацією повинен міститися оформлений окремим файлом у форматі, узгодженому з Уповноваженим суб'єктом, перелік усіх файлів на цьому носії із зазначенням типу файла, описом та призначенням інформації у файлі. Разом із носіями інформації повинні бути надані інструкції щодо користування копією бази даних, базами даних та архівами баз даних на цих носіях.

Інструкції, переліки файлів, а також короткий зміст інформації, що міститься в архівних файлах, засвідчені Зберігачем, повинні надаватися також і в паперовій формі.

2. Для передання Зберігачем Уповноваженому суб'єкту документів, визначених пунктом 4 глави 1, пунктом 4 глави 2, пунктом 1 глави 3 розділу IV цього Положення, повинні бути виконані такі умови:

2.1. Документи, на підставі яких були відкриті рахунки у цінних паперах депонентам та вносились зміни до анкет рахунків у цінних паперах депонентів (включаючи документи, що підтверджують повноваження осіб, які мали повноваження діяти від імені депонентів), усі первинні документи, що надходили від депонентів Зберігача або органів державної влади, на підставі яких здійснювались депозитарні операції, документи, які оформлювались у процесі виконання депозитарних операцій, що передаються на зберігання Уповноваженому суб'єкту, повинні бути розміщені в окремих папках за кожним депонентом.

Виписки про стан рахунків у цінних паперах депонентів, які в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах у Зберігача, що передаються на зберігання:

зберігачу-правонаступнику, - повинні бути розміщені в окремих папках за кожним депонентом;

уповноваженому на зберігання, - повинні бути розміщені в окремій папці разом з описом, засвідченим підписом керівника та печаткою Зберігача.

Документи разом з описом документів у кожній папці, крім папки з виписками про стан рахунків у цінних паперах депонентів, що передаються на зберігання уповноваженому на зберігання, повинні бути прошиті, пронумеровані та засвідчені підписом керівника Зберігача або уповноваженої ним особи (ліквідатором у разі відкриття ліквідаційної процедури) та печаткою юридичної особи. На титульному аркуші мають бути зазначені назва "Депонент" та повне найменування депонента - юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові депонента - фізичної особи, номер і дата укладення договору про відкриття рахунку у цінних паперах та дата завершення процедури закриття рахунків депонентами відповідно до вимог цього Положення.

2.2. Якщо первинні документи були вилучені за рішеннями державних органів у випадках, прямо передбачених законами, то додатково надаються засвідчені Зберігачем копії:

документів вилучення;

опису вилучених документів.

2.3. Усі облікові регістри (журнали), що визначені нормативно-правовими актами України як обов'язкові при здійсненні Діяльності зберігача, якщо вони велись Зберігачем у формі паперового документа, повинні бути прошиті, пронумеровані та засвідчені підписом керівника Зберігача або уповноваженої ним особи (ліквідатором у разі відкриття ліквідаційної процедури) та печаткою юридичної особи. На титульному аркуші повинні бути зазначені назва облікового регістру (журналу) та період, за який складено цей обліковий регістр (журнал).

2.4. Переліки, що складались у формі паперового документа, повинні бути прошиті, пронумеровані та засвідчені підписом керівника Зберігача або уповноваженої ним особи (ліквідатором у разі відкриття ліквідаційної процедури) та печаткою юридичної особи.

2.5. Консолідований баланс, складений окремо за кожним депозитарієм, у якому Зберігачу відкритий рахунок у цінних паперах, що передається Уповноваженому суб'єкту, повинен відповідати даним цього рахунку.

3. Порядок приймання Уповноваженим суб'єктом документів, баз даних, копії баз даних та архівів баз даних від Зберігача

1. Приймання Уповноваженим суб'єктом документів, баз даних, копії баз даних (у випадку, встановленому підпунктом 1.1 пункту 1 глави 1 розділу V цього Положення) та архівів баз даних від Зберігача здійснюється за умови пред'явлення уповноваженим представником Зберігача паспорта або документа, що посвідчує особу, відповідно до вимог законодавства та надання таких документів:

довіреності, виданої уповноваженому представнику Зберігача та підписаної керівником Зберігача (ліквідатором у разі відкриття ліквідаційної процедури) та засвідченої печаткою юридичної особи, на здійснення відповідних дій щодо передання Уповноваженому суб'єкту документів, копії баз даних, баз даних та архівів баз даних;

двох примірників акта приймання-передавання документів, баз даних, копії баз даних та архівів баз даних, засвідчених підписом керівника Зберігача або уповноваженої ним особи (ліквідатором у разі відкриття ліквідаційної процедури) та печаткою юридичної особи;

опису документів, баз даних, копії баз даних та архівів баз даних, що передаються Уповноваженому суб'єкту, який повинен бути пронумерований, прошитий та завірений підписом керівника Зберігача або уповноваженої ним особи (ліквідатором у разі відкриття ліквідаційної процедури) та печаткою юридичної особи.

2. Приймання документів, баз даних, копії баз даних та архівів баз даних здійснюється працівником структурного підрозділу Уповноваженого суб'єкта (далі - працівник Уповноваженого суб'єкта) у присутності уповноваженого представника Зберігача у приміщенні Уповноваженого суб'єкта.

2.1. При прийманні баз даних, копії баз даних та архівів баз даних виконуються такі дії:

працівник Уповноваженого суб'єкта перевіряє відсутність комп'ютерних вірусів на наданих носіях електронної інформації та відповідність форматів інформації на цих носіях форматам, узгодженим з Уповноваженим суб'єктом;

працівник Уповноваженого суб'єкта перевіряє наявність баз даних, копії баз даних та архівів баз даних на відповідних носіях інформації відповідно до наданого опису;

уповноважений представник Зберігача демонструє працездатність баз даних, копії баз даних та архівів баз даних, що приймаються на зберігання, та надає всі необхідні з цього питання пояснення.

2.2. При прийманні документів працівник Уповноваженого суб'єкта повинен:

перевірити наявність усіх документів і папок з документами відповідно до опису наданих документів;

перевірити відповідність наданих документів вимогам пункту 2 глави 2 цього розділу;

шляхом вибіркового порівняння здійснити перевірку документів у наданих папках на відповідність опису документів у цих папках.

3. У разі невідповідності наданих документів, баз даних, копії баз даних, архівів баз даних, консолідованого балансу вимогам цього Положення працівник Уповноваженого суб'єкта повертає їх та надає уповноваженому представнику Зберігача письмові пояснення з обґрунтуванням причин відмови в їх прийманні. Зберігач повинен виправити вказані помилки та повторно надати документи, бази даних, копію баз даних, архіви баз даних, консолідований баланс протягом 3 робочих днів з дати вручення пояснення про причини відмови у прийманні документів, баз даних, копії баз даних, консолідованого балансу та архівів баз даних.

Факт отримання письмової відмови Уповноваженого суб'єкта у прийманні документів, копії баз даних, баз даних та архівів баз даних уповноважений представник Зберігача підтверджує підписом на копії цієї відмови, що залишається в Уповноваженого суб'єкта.

Якщо протягом встановленого законодавством строку Зберігачем (ліквідатором у разі відкриття ліквідаційної процедури) не були надані необхідні документи, бази даних, копія баз даних, консолідований баланс та архіви баз даних, Уповноважений суб'єкт зобов'язаний після закінчення цього строку повідомити Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку про факт відмови у прийманні документів, баз даних, копії баз даних, консолідованого балансу та архівів баз даних з наданням копії отриманої уповноваженим представником Зберігача письмової відмови у прийманні.

4. У разі відповідності наданих документів, баз даних, копії баз даних, консолідованого балансу та архівів баз даних відбувається їх передання Уповноваженому суб'єкту, що оформлюється актом приймання - передавання, який складається у трьох примірниках. Один примірник цього акта залишається в Уповноваженого суб'єкта, інші два примірники надаються уповноваженому представнику Зберігача, що підтверджується його підписом на зворотному боці акта приймання-передавання, який залишається в Уповноваженого суб'єкта.

5. Зберігач (ліквідатор у разі відкриття ліквідаційної процедури) несе відповідальність за достовірність документів, баз даних та архівів баз даних, відповідність документів опису цих документів, що передаються Уповноваженому суб'єкту, відповідно до законодавства.

VI. Порядок зарахування цінних паперів, що обліковувались у Зберігача на незакритих власниками рахунках у цінних паперах, на їх рахунки у цінних паперах у обраних ними зберігачів

1. У разі звернення до уповноваженого на зберігання власника цінних паперів, що зберігаються в уповноваженого на зберігання на Рахунку, або особи, яка отримала ці цінні папери внаслідок спадкування, правонаступництва чи за рішенням суду, або уповноваженої ними особи (далі - власник) уповноважений на зберігання перевіряє повноваження особи, що звернулася до нього, та надає їй виписку про стан рахунку у цінних паперах власника цих цінних паперів, підготовлену Зберігачем. Облік видання виписок про стан рахунків у цінних паперах, що зберігаються в уповноваженого на зберігання, ведеться уповноваженим на зберігання відповідно до його внутрішніх документів.

2. Після отримання виписки про стан рахунку у цінних паперах, наданої уповноваженим на зберігання, власник має:

звернутися до обраного ним зберігача, який має рахунок у цінних паперах в депозитарії, що виконує обов'язки уповноваженого на зберігання;

відкрити в цього зберігача рахунок у цінних паперах відповідно до вимог законодавства України (у разі його відсутності);

надати цьому зберігачу розпорядження про зарахування на свій рахунок цінних паперів, що зазначені у виписці. Якщо у виписці про стан рахунку у цінних паперах зазначені цінні папери різних випусків, то власник повинен надати зберігачу розпорядження на зарахування цінних паперів окремо за кожним випуском;

надати уповноваженому на зберігання розпорядження про списання цінних паперів зі свого рахунку у цінних паперах, який знаходиться в базі даних, що передана уповноваженому на зберігання Зберігачем, з метою подальшого їх зарахування на рахунок у цінних паперах, відкритий власнику у обраного ним зберігача. Якщо у виписці про стан рахунку у цінних паперах зазначені цінні папери різних випусків, то власник повинен надати уповноваженому на зберігання розпорядження про списання цінних паперів окремо за кожним випуском.

3. Після одержання від власника розпорядження про зарахування цінних паперів обраний власником зберігач повинен надати уповноваженому на зберігання розпорядження про переказ зазначених цінних паперів з Рахунку на рахунок у цінних паперах, відкритий йому в уповноваженого на зберігання.

Уповноважений на зберігання протягом 3 робочих днів з дня отримання розпорядження про списання цінних паперів від власника та розпорядження про переказ цих цінних паперів від обраного ним зберігача повинен списати вказані в розпорядженнях цінні папери з рахунку у цінних паперах власника, який знаходиться в базі даних, що передана уповноваженому на зберігання Зберігачем, з одночасним відображенням цієї операції на Рахунку, що супроводжується переказом цих цінних паперів на рахунок у цінних паперах обраного власником зберігача, та складанням звіту про її виконання.

4. Обраний власником зберігач протягом 1 робочого дня з дня отримання від уповноваженого на зберігання звіту, зазначеного у пункті 3 цього розділу, повинен зарахувати зазначені цінні папери на рахунок у цінних паперах свого депонента.

5. Після зарахування цінних паперів на рахунок власника зберігач повинен повідомити його про це та надати виписку про стан його рахунку у цінних паперах.

VII. Контроль

1. Контроль за дотриманням Зберігачем та іншими професійними учасниками фондового ринку вимог цього Положення здійснюють Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку та її територіальні управління згідно із законодавством.

2. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку здійснює ведення реєстру зберігачів, що припинили Діяльність зберігача, в якому повинна бути зазначена інформація щодо осіб, яким передані на зберігання цінні папери власників, що не закрили рахунки в цінних паперах у цих зберігачів відповідно до вимог цього Положення.

3. Уповноважений на зберігання повинен щокварталу не пізніше п'ятнадцятого числа місяця, наступного за звітним кварталом, інформувати Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку щодо переданих до нього як до уповноваженого на зберігання відповідно до вимог глави 3 розділу IV цього Положення документів, копії баз даних, баз даних та архівів баз даних Зберігача, який припинив провадження Діяльності зберігача згідно з умовами цього Положення.

 

Директор департаменту методології
регулювання ринку цінних паперів
 

 
О. Тарасенко
 

 

Акт N __
приймання-передавання документів, баз даних та архівів баз даних

складений "___" ____________ 20__ року про те, що

Зберігач ______________________________________________________________________________
                                  (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер телефону)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,

ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, серія _______ N ____________, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку від "___" ____________ 20__ року, здав,

а зберігач (зберігач-правонаступник) ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
                           (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер телефону)

ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, серія ________ N ______________, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку "___" ____________ 20__ року, прийняв

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
             (зазначається відповідний підпункт пункту 1 глави 1 розділу V Положення про припинення провадження
          професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача 
     цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.05.2009 N 480)

згідно з описом на _____ аркушах, який є невід'ємною частиною цього акта.

Акт складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. 

Від Зберігача:

___________________________________
(посада)

___________________________________
(ініціали, прізвище)

___________________________________
(підпис)

М. П. 

Від зберігача-правонаступника:

___________________________________
(посада)

___________________________________
(ініціали, прізвище)

___________________________________
(підпис)

М. П. 

 

Акт N ______
приймання-передавання документів, копії баз даних, баз даних та архівів баз даних

складений "___" ____________ 20__ року про те, що

Зберігач _______________________________________________________________________________
                               (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер телефону)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,

ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, серія _______ N ___________, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку "___" ____________ 20__ року, здав, 

а депозитарій як уповноважений на зберігання ______________________________________________
                                                                                                                                     (повне найменування,
______________________________________________________________________________________
                                            ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер телефону)
______________________________________________________________________________________,

ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, серія ________ N _____________, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку "___" ____________ 20__ року, прийняв

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
          (зазначається відповідний підпункт пункту 1 глави 1 розділу V Положення про припинення провадження
      професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача
    цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.05.2009 N 480)

згідно з описом на _____ аркушах, який є невід'ємною частиною цього акта.

Акт складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. 

Від Зберігача:

___________________________________
(посада)

___________________________________
(ініціали, прізвище)

___________________________________
(підпис)

М. П. 

Від зберігача-правонаступника:

___________________________________
(посада)

___________________________________
(ініціали, прізвище)

___________________________________
(підпис)

М. П. 

 

(на офіційному бланку Зберігача)

Вих. N __________ від __________ 

Уповноваженому на зберігання
________________________________
(місцезнаходження) 

ЗАЯВА

Зберігач _______________________________________________________________________________
                                   (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер телефону)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,

ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, серія ______ N ________, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку "___" ____________ 20__ року, просить прийняти відповідно до вимог Положення про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.05.2009 N 480,
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                               (зазначається відповідний підпункт пункту 1 глави 1 розділу V зазначеного Положення)

Підстави передачі ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                         (зазначається одна з підстав відповідно до пункту 2 глави 1 розділу V зазначеного Положення)

Додаток:______________________________________________________________________________
                                          (назва та реквізити документів, що є підставою для передачі Зберігачем документів,
______________________________________________________________________________________
                                                  копії баз даних, баз даних, консолідованого балансу або архівів баз даних) 

Підпис керівника Зберігача 

____________________________ 

М. П. 

  

 

Зміни до Типового договору про відкриття рахунку у цінних паперах

Зміни втратили чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 14 липня 1998 року N 87
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 22 січня 2014 року N 48)

 

Зміни до Типового депозитарного договору

Зміни втратили чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 14 липня 1998 року N 87
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 22 січня 2014 року N 48)

 

Зміни до Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів

1. Перше речення абзацу двадцять четвертого пункту 1 розділу I викласти в такій редакції:

"дата закриття реєстру - дата, починаючи з якої реєстроутримувачу забороняється проведення будь-яких операцій у системі реєстру власників іменних цінних паперів, крім визначених законодавством операцій, пов'язаних із припиненням провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, та надання інформації, що міститься в системі реєстру".

2. Абзац третій пункту 4 розділу V виключити.

3. У пункті 19 розділу VII:

абзац восьмий підпункту 19.2 викласти в такій редакції:

"Не допускається внесення до системи реєстру змін, пов'язаних із матеріалізацією знерухомлених цінних паперів у період дії обмежень на здійснення операцій з цими цінними паперами, накладених рішенням суду, рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів або системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів певного емітента чи цього власника, що приймається на строк до усунення порушень, що стали підставою для його прийняття";

доповнити пункт 19 підпунктом 19.5 в такій редакції:

"19.5. У разі припинення номінальним утримувачем - зберігачем професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів, пов'язаних з переміщенням знерухомлених у цього зберігача іменних цінних паперів для обліку та зберігання до номінального утримувача - зберігача-правонаступника або депозитарію як уповноваженого на зберігання здійснюється реєстроутримувачем на підставі документів, наданих реєстроутримувачу відповідно до вимог Положення про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.05.2009 N 480".

 

Директор департаменту методології
регулювання ринку цінних паперів
 

 
О. Тарасенко
 

Опрос