Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка организации питания лиц рядового, начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты

Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы (2)
Порядок, Приказ от 28.07.2009 № 516
Утратил силу

Про затвердження Порядку організації харчування осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту

Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 28 липня 2009 року N 516

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 серпня 2009 р. за N 787/16803

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 3 липня 2014 року N 632)

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року N 426 "Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації" та з метою покращення продовольчого забезпечення осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок організації харчування осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, що додається.

2. Департаменту матеріально-технічного забезпечення (Бабунич І. Ю.) забезпечити подання на державну реєстрацію цього наказу відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами).

3. Ректорам вищих навчальних закладів МНС, начальникам головних управлінь МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, Вінницького вищого професійного училища цивільного захисту, Навчального Центру Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спецформувань:

3.1. Організовувати харчування осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту згідно із затвердженим Порядком.

3.2. Посилити контроль за організацією харчування осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Баранчука В. М.

 

Міністр  

В. Шандра 

 

ПОРЯДОК
організації харчування осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розповсюджується на:

осіб рядового, начальницького складу, які навчаються, проходять перепідготовку та спеціалізацію у вищих навчальних закладах, професійному училищі МНС та навчальному центрі ОРС ЦЗ (м. Мерефа);

осіб рядового, начальницького складу та працівників льотного складу авіації МНС, які входять до штатного складу екіпажів літальних апаратів та здійснюють польоти за планом льотної підготовки;

осіб, які виконують завдання з обслуговування літальних апаратів, забезпечення їх польотів та під час несення чергувань на аеродромах;

осіб Спеціального морського загону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, які входять до складу екіпажів кораблів (суден);

осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які безпосередньо залучаються до ліквідації надзвичайних ситуацій;

осіб, які отримують лікувально-профілактичне харчування.

1.2. Особовий склад органів і підрозділів цивільного захисту, зазначений у пункті 1.1 цього Порядку, забезпечується харчуванням за рахунок коштів, що виділяються на їх утримання з Державного бюджету України, інших джерел, передбачених законом, згідно з нормами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року N 426 "Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації" (далі - Постанова).

1.3. Для урізноманітнення харчування та у разі відсутності встановлених нормами продуктів на складі дозволяється при складанні розкладки продуктів проводити їх заміну відповідно до норм, затверджених Постановою.

1.4. Уточнення вартості норм харчування проводиться МНС за погодженням з Мінекономіки та Мінфіном виходячи із діючих середніх цін на продукти харчування і доводиться до підрозділів цивільного захисту не частіше одного разу на квартал.

1.5. Особи рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, продовольче забезпечення яких здійснюється на підставі міждержавних угод України (у складі підрозділів міжнародних рятувальних сил, перебування у службовому відрядженні тощо), забезпечуються продовольством за нормами та в порядку, визначеними цими угодами.

1.6. Особи рядового, начальницького складу органів, підрозділів цивільного захисту, які мають право на харчування відповідно до пункту 1.1, одержують тільки одну добову норму.

За час перебування в закладах охорони здоров'я, санаторіях та будинках відпочинку за путівками, наданими за рахунок державних коштів, норми харчування за місцем служби не видаються.

1.7. Особи рядового, начальницького складу, зазначені в пункті 1.1, зараховуються на продовольче забезпечення наказом начальника підрозділу (ректора, начальника) навчального закладу.

Підставою для видання наказу про зарахування на продовольче забезпечення осіб, які прибули в підрозділ (навчальний заклад), де організоване харчування, є атестат на продовольство, а також припис або посвідчення про відрядження особи рядового, начальницького складу.

1.8. Особи рядового, начальницького складу, які мають право на одержання встановлених норм харчування за рахунок державних коштів у вигляді гарячої їжі, у разі вибуття з підрозділу (навчального закладу), де було організоване харчування, знімаються з продовольчого забезпечення з будь-якого приймання їжі (сніданку, обіду або вечері) залежно від часу вибуття на підставі наказу начальника підрозділу (ректора, начальника) навчального закладу про вибуття з видачею атестата на продовольство.

При звільненні (виключенні зі списків особового складу підрозділу) осіб рядового, начальницького складу, які мають право на одержання норм харчування за рахунок державних коштів, вони забезпечуються до дня виключення їх з списків особового складу підрозділу.

Надання льотному та інженерно-технічному складу авіації харчування за відповідними нормами харчування припиняється у разі:

усунення (у тому числі і тимчасово) від льотної роботи (від польотів) або обслуговування літальних апаратів за рішенням керівництва загону або лікарської комісії;

переведення на роботу, не пов'язану з польотами або обслуговуванням літальних апаратів.

2. Організація забезпечення харчуванням

2.1. У органах, підрозділах цивільного захисту для забезпечення харчуванням (гарячою їжею) осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які мають право на одержання харчування за рахунок державних коштів, передбачається створення відповідних їдалень (далі - штатні їдальні).

Коли умови несення служби і розквартирування не дозволяють забезпечувати окремі команди (підрозділи) осіб рядового, начальницького складу цивільного захисту гарячою їжею через штатні їдальні, а створення нових їдалень є економічно недоцільним, за дозволом МНС організовується харчування цих осіб через їдальні громадського харчування на договірних засадах за встановленою їм нормою харчування.

При цьому вартість норми харчування, обрахованої за цінами продуктів у зазначених вище їдальнях, і витрати на приготування їжі та обслуговування особового складу в межах націнок, установлених в їдальнях, сплачуються за рахунок коштів коду економічної класифікації видатків бюджету 1133.

У випадку організації харчування на давальницьких умовах сплачуються тільки витрати за приготування їжі та організацію харчування осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту.

2.2. Особи рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які не мають права на одержання норм харчування, за бажанням забезпечуються харчуванням за плату через штатні їдальні, а де їх немає - через їдальні громадського харчування.

З метою поліпшення та урізноманітнення харчування на бажання осіб, які харчуються, можливе придбання за їхній рахунок додаткових продуктів. Асортимент і кількість додаткових продуктів обговорюються на загальних зборах осіб, які харчуються в їдальні, та вносяться в розкладку продуктів, яка затверджується начальником підрозділу.

2.3. Курсанти вищих навчальних закладів МНС за весь період навчання (з дня зарахування до дня їх випуску) забезпечуються безкоштовним харчуванням через їдальні навчальних закладів згідно з приміткою 2 пункту "б" норми N 1, затвердженої Постановою, за винятком курсантів вищого професійного училища МНС, які харчуються згідно з приміткою 1 пункту "ж" норми N 1 цієї Постанови.

Курсантам вищих навчальних закладів МНС, які мають зріст 190 см і вище, видається додаткове харчування в розмірі половини норми, передбаченої для них. Додаткове харчування призначається згідно з наказом ректора (начальника) навчального закладу за висновками лікарської комісії.

Курсанти навчальних закладів, які отримують норми харчування через їдальні цих закладів і мають хвороби органів травлення, забезпечуються дієтичним харчуванням за нормою N 9 (дієтична), затвердженою Постановою.

Зарахування на дієтичне харчування здійснюється наказом ректора (начальника) на підставі висновків лікарської комісії. Строк отримання дієтичного харчування не повинен перевищувати трьох місяців.

Одночасно на дієтичне харчування може бути зараховано не більше 2 % особового складу, який отримує харчування через їдальню.

У дні призначення курсантів вищих навчальних закладів для несення варти видаються додаткові продукти харчування згідно з нормами, затвердженими Постановою.

2.4. Особи рядового складу, які проходять первинну підготовку, перепідготовку, спеціалізацію та підвищення кваліфікації, і начальницького складу, які проходять спеціалізацію та підвищення кваліфікації в навчальних закладах МНС, забезпечуються харчуванням згідно з приміткою 1 пункту "ж" норми N 1, затвердженою Постановою, за рахунок коштів, які виділяються на відрядження.

2.5. Харчування льотного та інженерно-технічного складу авіації МНС організовується через відповідні їдальні (льотного, інженерно-технічного складу). Льотний склад забезпечується харчуванням у їдальнях у робочі, неробочі, вихідні та святкові дні. Інженерно-технічний склад, крім робочих днів, забезпечується харчуванням у разі залучення до робіт, пов'язаних із забезпеченням польотів та несенням чергувань у вихідні та святкові дні. За бажанням льотного складу виплачується грошова компенсація замість харчування у вихідні та святкові дні. Льотний склад екіпажів літаків (вертольотів), особи інженерно-технічного складу авіації мають право на одержання харчування за рахунок державних коштів під час перельоту з посадками та переїздами на цивільних аеродромах України, у разі неможливості отримувати харчування за атестатами на продовольство мають право на отримання харчування за власний рахунок. Вищезазначеним особам рядового, начальницького складу, працівникам авіації МНС за місцем їх постійної служби відшкодовується вартість норм харчування, установлена для льотного та інженерно-технічного складу авіації.

Під час перебування у відпустці харчування льотного та інженерно-технічного складу не здійснюється, грошова компенсація замість харчування не нараховується та не виплачується.

Коли забезпечення харчуванням льотного та інженерно-технічного складу авіації МНС через їдальні за специфікою виконання завдань неможливе, рішенням начальника Спеціального авіаційного загону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту зазначена категорія службовців може зніматися з котлового забезпечення з видачею грошової компенсації замість норми харчування у розмірі її вартості. У разі необхідності в дні польотів харчування льотного та інженерно-технічного складу може бути організовано безпосередньо на аеродромах. Для цього приготовлена їжа вивозиться у термосах, а на аеродромах обладнуються спеціальні приміщення для підігрівання та приймання їжі.

У випадку аварії та вимушених посадок екіпажі літаків і вертольотів забезпечуються за нормою N 14 (аварійний запас харчування для екіпажів літаків та вертольотів), затвердженою Постановою. Витрачання комплекту аварійного запасу харчування допускається тільки в разі аварій та вимушених посадок у малонаселеній місцевості та в морі.

2.6. Харчування особового складу Спеціального морського загону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту організовується через камбузи кораблів (суден). Особовий склад, який входить до складу екіпажів кораблів (суден) та перебуває безпосередньо на них, забезпечується безкоштовним харчуванням у робочі дні, під час виконання завдань за призначенням у вихідні та святкові дні, а також під час несення вахти.

Водолазам, особам рядового, начальницького складу та працівникам Спеціального морського загону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, які здійснюють водолазні спуски під воду і беруть участь у роботах, пов'язаних із перебуванням у компресорній камері (водолазній барокамері) під тиском, під час здійснення цих робіт видаються додаткові продукти відповідно до затверджених Постановою норм.

2.7. Харчування особового складу органів, підрозділів цивільного захисту на навчаннях (маневрах), під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій організовується з польових технічних засобів продовольчого забезпечення за нормами харчування, установленими відповідними категоріями даного підрозділу у стаціонарних умовах. Структурні підрозділи, що не мають польових кухонь, за рішенням начальника ГУ МНС (аварійно-рятувального загону), ректора (начальника) навчального закладу прикріплюються на харчування до інших підрозділів.

Особи рядового, начальницького складу, які не мають права на безоплатне забезпечення харчуванням, під час перебування у польових умовах та в інших випадках у разі відсутності їдалень громадського харчування можуть забезпечуватися харчуванням з польових кухонь (через штатні їдальні) за нормою N 1, затвердженою Постановою, за плату в сумі, що відповідає розрахунку його вартості з врахуванням вартості приготування. Підставою для зарахування на забезпечення в цьому випадку є наказ начальника підрозділу.

У разі коли немає умов для приготування та видачі їжі тричі на добу, особовому складу підрозділів видається харчування у вигляді сухих продуктів (норма N 10, затверджена Постановою), при цьому строк харчування не повинен перевищувати трьох діб.

2.8. Особи рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які мають право на безоплатне забезпечення харчуванням, під час перебування у відрядженні забезпечуються харчуванням за атестатами на продовольство через штатні їдальні за передбаченими для них нормами харчування.

Особи рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які не мають права на безоплатне забезпечення харчуванням, під час перебування у відрядженні забезпечуються харчуванням через їдальні громадського харчування. У разі їх відсутності зазначена категорія може забезпечуватися харчуванням через штатні їдальні за нормою харчування, передбаченою для особового складу цих підрозділів, за плату в сумі, що відповідає розрахунку його вартості з врахуванням вартості приготування. Підставою для зарахування на забезпечення харчуванням у такому разі є наказ начальника підрозділу.

2.9. Харчування хворих осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту організовується за рахунок державних коштів в лікувальних закладах МНС згідно з нормою харчування N 5 (лікувальна), затвердженою Постановою (за винятком хворих, які забезпечуються харчуванням за нормою N 2 (льотна) цієї Постанови).

Під час перебування на лікуванні в закладах охорони здоров'я, які не належать до сфери управління МНС, особи рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту забезпечуються харчуванням за рахунок коштів підрозділів цивільного захисту, в яких вони проходять службу, згідно з укладеними договорами.

Особам рядового, начальницького складу та працівникам органів і підрозділів цивільного захисту, які забезпечуються продуктами харчування за рахунок держави і виконують службові обов'язки в шкідливих умовах, видається лікувально-профілактичне харчування за нормами, затвердженими Постановою.

3. Прикінцеві положення

3.1. За організацію та стан харчування особового складу відповідають начальники підрозділів (ректори, начальники) навчальних закладів, які встановлюють режим та час приймання їжі. Харчування особового складу підрозділів організовується за єдиною розкладкою продуктів, що затверджується начальником підрозділу (ректором, начальником) навчального закладу.

3.2. Розкладка продуктів підписується заступником начальника підрозділу, проректором (згідно з розподілом посадових обов'язків), начальником продовольчого відділення, начальником медичної служби і затверджується начальником підрозділу (ректором, начальником) навчального закладу. Розкладка продуктів, як правило, складається на тиждень окремо за кожною нормою у трьох примірниках.

Уносити зміни в затверджену розкладку продуктів без дозволу начальника підрозділу (ректора, начальника) навчального закладу забороняється. Після кожного внесення змін начальник підрозділу (ректор, начальник) навчального закладу зобов'язаний підтвердити свій дозвіл підписом у розкладці продуктів.

3.3. Керівництво і контроль за організацією харчування у структурних підрозділах, що розміщуються окремо від органу, підрозділу цивільного захисту, здійснюється особою, на яку рішенням начальника (ректора) покладено продовольче забезпечення даного органу, підрозділу цивільного захисту.

3.4. Загальну організацію харчування осіб рядового, начальницького складу органів, підрозділів цивільного захисту здійснює Департамент матеріально-технічного забезпечення МНС.

 

Директор Департаменту
матеріально-технічного забезпечення
 

 
І. Ю. Бабунич
 

Опрос