Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения расчетов сумм расходов в делах о нарушении таможенных правил и их возмещения

Государственная таможенная служба
Порядок, Приказ от 15.06.2009 № 552
Утратил силу

Про затвердження Порядку проведення розрахунків сум витрат у справах про порушення митних правил та їх відшкодування

Наказ Державної митної служби України
від 15 червня 2009 року N 552

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 серпня 2009 р. за N 780/16796

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державної митної служби України
 від 25 травня 2010 року N 512

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 15 червня 2012 року N 731)

Відповідно до статей 384 та 385 Митного кодексу України та з метою встановлення механізму здійснення розрахунків сум витрат, пов'язаних з інвентаризацією, зберіганням, перевезенням (пересиланням), експертизою товарів, зазначених у пункті 3 статті 322 Митного кодексу України, а також інших витрат, понесених митним органом на провадження або розгляд справи про порушення митних правил, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення розрахунків сум витрат у справах про порушення митних правил та їх відшкодування, що додається.

2. Департаменту фінансів, бухгалтерського обліку та звітності (Околіта М. В.) і Юридичному департаменту (Бабюк В. Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Начальникам митних органів довести цей наказ до відома особового складу.

4. Установити, що цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Державної митної служби України Федорова О. О.

 

Голова Державної
митної служби України
 

 
А. В. Макаренко
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник
Міністра фінансів України
 

 
І. І. Уманський
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
О. Кужель
 

 

Порядок проведення розрахунків сум витрат у справах про порушення митних правил та їх відшкодування

I. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює механізм здійснення розрахунків сум витрат у справах про порушення митних правил, що підлягають відшкодуванню.

2. До витрат у справі про порушення митних правил належать:

витрати на інвентаризацію, зберігання, перевезення (пересилання) товарів, безпосередніх предметів порушення митних правил, товарів із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю, транспортних засобів, що використовувалися для переміщення безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України (далі - товари і транспортні засоби, вилучені в справі про порушення митних правил);

витрати на залучення спеціалістів та експертів у справі про порушення митних правил;

інші понесені митними органами витрати на провадження або розгляд справи про порушення митних правил.

II. Визначення сум витрат у справі про порушення митних правил

1. Визначення сум витрат у справі про порушення митних правил здійснюється відповідно до цього Порядку й оформлюється шляхом заповнення довідки про витрати митного органу в справі про порушення митних правил (далі - Довідка) за формою, встановленою в додатку до цього Порядку.

До Довідки додаються розрахунки та документи, що підтверджують понесені витрати в справі про порушення митних правил, або належним чином завірені їх копії (далі - Документи).

(абзац другий пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України від 25.05.2010 р. N 512)

2. Довідка готується службою фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митного органу на запит посадової особи митного органу, у провадженні якої перебуває справа про порушення митних правил.

3. Запит на отримання Довідки направляється посадовою особою митного органу, у провадженні якої перебуває справа про порушення митних правил, до служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митного органу завчасно, але не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати направлення матеріалів у цій справі до суду або дати розгляду справи митним органом.

Дата направлення матеріалів справи про порушення митних правил до суду чи дата розгляду цієї справи митним органом зазначається у запиті посадовою особою митного органу, у провадженні якої перебуває справа.

4. Довідка та Документи надаються посадовій особі митного органу, у провадженні якої перебуває справа про порушення митних правил, службою фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митного органу не пізніше ніж за добу до дати направлення матеріалів у цій справі до суду або дати розгляду справи митним органом.

5. Розрахунок суми витрат на інвентаризацію, перевезення (пересилання) товарів і транспортних засобів, вилучених у справі про порушення митних правил, здійснюється посадовою особою служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митного органу на підставі первинних документів, які підтверджують такі витрати.

6. Витрати на зберігання товарів і транспортних засобів, вилучених у справі про порушення митних правил та розміщених на складах, що належать митним органам, розраховуються з дня їх фактичного розміщення на цих складах у розмірах, наведених у додатку до Порядку справляння плати за зберігання товарів і транспортних засобів на складах митних органів, затвердженого наказом Державної митної служби України від 29.07.2008 N 821, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.08.2008 за N 760/15451.

Витрати на зберігання товарів і транспортних засобів, вилучених у справі про порушення митних правил та розміщених на складах, які використовуються митними органами за договорами оренди чи зберігання, обраховуються на підставі калькуляції витрат за добу зберігання на відповідних складах згідно з договором з дня їх фактичного розміщення на цих складах.

(пункт 6 розділу II у редакції наказу Державної
 митної служби України від 25.05.2010 р. N 512)

7. Розрахунок суми витрат на залучення спеціалістів та експертів у справі про порушення митних правил здійснюється посадовою особою служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митного органу на підставі первинних документів, які підтверджують такі витрати, з урахуванням вимог Порядку відшкодування витрат, пов'язаних із залученням митними органами спеціалістів та експертів для участі в здійсненні митного контролю, та у справі про порушення митних правил, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2003 N 574.

8. Щодо інших понесених митним органом витрат на провадження або розгляд справи про порушення митних правил розрахунок суми здійснюється посадовою особою служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митного органу на підставі первинних документів, які підтверджують такі витрати.

9. За відсутності понесених витрат за будь-якою складовою видатків митного органу на провадження та розгляд справи про порушення митних правил відповідні графи Довідки не заповнюються.

10. Довідка та Документи додаються до справи про порушення митних правил посадовою особою митного органу, у провадженні якої перебуває ця справа, з метою врахування відповідних витрат, що підлягають відшкодуванню, у постанові митного органу або суду по цій справі.

11. При розгляді справи про порушення митних правил судом або митним органом у разі необхідності подається додатково інформація Національного банку України про офіційний курс євро щодо гривні на день розгляду справи.

(розділ II доповнено пунктом 11 згідно з наказом
 Державної митної служби України від 25.05.2010 р. N 512)

III. Відшкодування витрат у справі про порушення митних правил

1. Витрати в справі про порушення митних правил відшкодовуються особою, щодо якої винесено постанову про накладення стягнення (далі - винна особа). Суми витрат, що підлягають відшкодуванню, зазначаються у постанові про накладення стягнення.

2. Відшкодування витрат винною особою здійснюється шляхом перерахування відповідної суми в безготівковій формі на відповідний рахунок митного органу або шляхом унесення готівки до каси митного органу чи до відділення вповноваженого банку.

 

Директор Департаменту
фінансів, бухгалтерського обліку
та звітності
 

 
 
М. В. Околіта
 

 

ДОВІДКА
про витрати митного органу в справі про порушення митних правил N _______________ (відповідно до
статті 384 Митного кодексу України)

У справі про порушення митних правил N ___________________ відповідно до статті 384 Митного
кодексу України
витрати _____________________________________________________ становлять:
                                                                                           (найменування митного органу)

Витрати на зберігання майна:

Розміщеного на власному складі митного органу з __________________________________________,
                                                                                                                                              (дата фактичного розміщення)
обрахована вартість за добу зберігання становить -__________________________________________

Розміщеного на складах підприємств, організацій за договорами оренди чи зберігання з __________,
                                                                                                                                                                                                              (дата)
обрахована вартість за добу зберігання становить - _________________________________________
                                           
________________________________________________________
                                    (реквізити розрахунків та документів, що підтверджують зазначені витрати) 

Витрати на інвентаризацію - ________ грн.

________________________________________________________
                                                        (реквізити документів, що підтверджують зазначені витрати)

Витрати на перевезення майна - ________ грн.

________________________________________________________
                                                      (реквізити документів, що підтверджують зазначені витрати)

Витрати на пересилання - _________ грн.

________________________________________________________
                                                      (реквізити документів, що підтверджують зазначені витрати)

Витрати на залучення експерта та/або спеціаліста - _______ грн.

________________________________________________________
                                                      (реквізити документів, що підтверджують зазначені витрати)
________________________________________________________

Додатки: на __________ арк. 

 

Начальник митного органу 

/____________/
(підпис) 

/_____________/
(П. І. Б.) 

  

М. П. 

  

Головний бухгалтер 

/____________/
(підпис) 

/_____________/
(П. І. Б.) 

(форма довідки у редакції наказу Державної
 митної служби України від 25.05.2010 р. N 512)

____________

Опрос