Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил присоединения когенерационных установок к тепловым сетям

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины
Приказ, Правила от 24.07.2009 № 223
действует с 04.09.2009

Про затвердження Правил приєднання когенераційних установок до теплових мереж

Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
від 24 липня 2009 року N 223

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 серпня 2009 р. за N 778/16794

На виконання статті 12 Закону України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила приєднання когенераційних установок до теплових мереж, що додаються.

2. Департаменту державного регулювання (Березовська К. В.) та Юридичному управлінню (Крилова І. І.) подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Гаврилюк О. В.

4. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр 

О. Ю. Кучеренко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Т. в. о. Міністра регіонального
розвитку та будівництва України
 

 
А. В. Беркута
 

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України
 

 
О. Мельниченко
 

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. Гота
 

Голова Національної комісії
регулювання електроенергетики
України
 

 
 
В. М. Кальченко
 

 

ПРАВИЛА
ПРИЄДНАННЯ КОГЕНЕРАЦІЙНИХ УСТАНОВОК ДО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

1. Загальні положення

1.1. Правила приєднання когенераційних установок до теплових мереж (далі - Правила) регулюють відносини, що виникають між теплотранспортуючими організаціями та замовниками під час приєднання та підключення новозбудованих, реконструйованих чи модернізованих когенераційних установок замовників до теплових мереж.

1.2. Для Правил терміни та визначення вживаються у такому значенні:

акт технічної комісії про готовність когенераційної установки до прийняття в експлуатацію - документ, який підтверджує готовність когенераційної установки до експлуатації;

вихідні дані для проектування - перелік обґрунтованих технічних вимог щодо інженерного забезпечення об'єкта будівництва або реконструкції чи модернізації;

допуск на підключення когенераційної установки - комплекс заходів, необхідних для забезпечення безпечної та безаварійної експлуатації теплових мереж, спрямованих на запобігання випадкам порушення Правил;

договір про приєднання - письмова угода, яка регулює відносини між замовником та теплотранспортуючою організацією в процесі отримання та виконання технічних умов приєднання системи теплоспоживання замовника до теплових мереж;

замовник - власник когенераційної установки, який бажає приєднати до теплових мереж новозбудовану (встановлену або споруджену на базі існуючого енергетичного об'єкта), реконструйовану чи модернізовану когенераційну установку;

оперативно-технічне обслуговування - цілодобова технічна, з дотриманням вимог безпеки експлуатація джерел теплопостачання із забезпеченням надійного і безперебійного постачання теплової енергії;

приєднання когенераційної установки - надання замовнику теплотранспортуючою організацією послуги із створення технічної можливості здійснення транспортування в точку приєднання до теплових мереж необхідного обсягу відповідної потужності теплової енергії;

технічні умови приєднання когенераційної установки до теплової мережі - документ, що видається замовнику теплотранспортуючою організацією і містить вихідні дані для проектування (далі - технічні умови);

точка приєднання когенераційної установки - запроектована або фактично існуюча межа балансової належності.

Інші терміни та визначення вживаються в цих Правилах у значенні, встановленому Законами України "Про теплопостачання", "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу", Правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 N 71, зареєстрованим в Мін'юсті від 05.03.2007 за N 197/13464.

1.3. Приєднання когенераційної установки замовника здійснюється теплотранспортуючою організацією на підставі договору про приєднання, що укладається між теплотранспортуючою організацією та замовником, невід'ємним додатком якого є технічні умови на приєднання (додаток 1).

1.4. Власник теплової мережі зобов'язаний підключити когенераційну установку до своєї теплової мережі у порядку, встановленому нормативно-технічними актами, за умови виконання договору на приєднання та після затвердження акта технічної комісії про готовність когенераційної установки до прийняття в експлуатацію.

1.5. Якщо в межах території, на якій розташована когенераційна установка або передбачається будівництво нової когенераційної установки замовника, є можливість приєднання до теплових мереж, що належать різним власникам (теплопостачальним та теплотранспортуючим організаціям), то оптимальна точка приєднання когенераційної установки визначається за вибором замовника відповідно до технічних параметрів цієї когенераційної установки (потужності, тиску тощо).

1.6. Приєднання когенераційної установки замовника до теплової мережі передбачає такі етапи:

визначення замовником проектної організації, яка буде розробляти на договірних умовах із замовником відповідну проектну документацію;

подання замовником теплотранспортуючій організації заяви про приєднання його когенераційної установки до теплової мережі;

підготовка теплотранспортуючою організацією проекту договору про приєднання та технічних умов приєднання;

видача замовнику проекту договору про приєднання та технічних умов приєднання;

розроблення та узгодження сторонами договору про приєднання схеми приєднання когенераційної установки до теплової мережі;

підписання сторонами договору про приєднання;

розроблення замовником (у разі відсутності такої можливості - проектною організацією на договірних умовах із замовником) проектної документації для об'єктів будівництва і реконструкції чи модернізації і її узгодження з теплотранпортуючою організацією (організацією, яка видала технічні умови);

оплата замовником теплотранспортуючій організації вартості приєднання відповідно до умов договору про приєднання;

будівництво і монтажно-налагоджувальні роботи згідно з узгодженою проектною документацією;

проведення приймально-здавальних випробувань;

отримання акта технічної комісії про готовність когенераційної установки до прийняття в експлуатацію;

підключення когенераційної установки замовника до теплової мережі.

1.7. Спірні питання між замовником та теплотранспортуючою організацією розглядаються в межах наданих законодавством повноважень Міністерством з питань житлово-комунального господарства, Антимонопольним комітетом України та судом.

2. Підготовка та видача технічних умов

2.1. Технічні умови приєднання видаються теплотранспортуючою організацією з урахуванням схеми теплопостачання населеного пункту у разі приєднання когенераційної установки, збільшення теплової потужності когенераційної установки внаслідок реконструкції чи модернізації, зміни вимог до надійності транспортування та якості теплової енергії або/та зміни вимог нормативно-правових актів.

У разі зміни власника когенераційної установки за умови, що це не призведе до зміни технічних параметрів та надійності транспортування теплової енергії від когенераційної установки в теплову мережу в точці приєднання когенераційної установки нові технічні умови приєднання не видаються.

2.2. Для отримання технічних умов та укладання договору про приєднання замовник звертається до теплотранспортуючої організації за місцезнаходженням його когенераційної установки із заявою про приєднання.

2.3. У заяві про приєднання когенераційної установки мають бути такі дані:

сфера діяльності, місцезнаходження та банківські реквізити заявника;

назва об'єкта та його місцезнаходження, мета отримання технічних умов приєднання (будівництво, реконструкція чи модернізація, збільшення потужності, використання виключно для власних потреб чи виробництво для продажу тощо).

До заяви додаються такі документи:

опитувальний лист за встановленим зразком з інформацією про об'єкт (додаток 2);

ситуаційний план із зазначенням місцезнаходження когенераційної установки та місця приєднання;

копія документа, який підтверджує право власності на цей об'єкт та право власності чи користання земельною ділянкою для будівництва або реконструкції об'єкта.

2.4. У разі зміни зазначених даних замовник має додатково звернутися до теплотранспортуючої організації щодо внесення змін до технічних умов та договору про приєднання.

Видача нових технічних умов та внесення змін до них здійснюються відповідно до Правил.

2.5. Теплотранспортуюча організація під час підготовки технічних умов приєднання має керуватися принципами надійності теплопостачання та забезпечення якості теплової енергії.

Вимоги технічних умов приєднання мають відповідати нормативно-правовим актам України та нормативно-технічним документам.

Точка комерційного обліку теплової енергії має збігатися з запроектованою межею балансової належності в точці приєднання когенераційної установки замовника.

Усі узгодження технічних умов приєднання когенераційної установки між структурними підрозділами теплотранспортуючої організації (внутрішні узгодження) виконуються нею самостійно.

2.6. Технічні умови приєднання когенераційної установки містять:

1) основні відомості про об'єкт та його місцезнаходження;

2) величину прогнозованої теплової потужності;

3) точки приєднання (теплогенеруюча установка, теплова мережа тощо);

4) параметри теплоносія, гідравлічний режим у місці приєднання до теплової мережі;

5) вимоги щодо:

обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних та автоматичних регулювальних приладів, що забезпечують контроль параметрів якості теплової енергії, яка надходить в теплову мережу;

розміщення та монтажу приладів комерційного обліку теплової енергії;

вимоги щодо максимальної та мінімальної теплової потужності, що передбачається до видачі в теплову мережу.

3. Виконання технічних умов

3.1. Теплотранспортуюча організація має забезпечити відповідно до технічних умов про приєднання технічну можливість підключення когенераційної установки замовника в точці приєднання.

Замовник отримує технічні умови приєднання когенераційної установки до теплових мереж та забезпечує їх виконання.

У разі коли в технічних умовах передбачається проведення реконструкції або модернізації теплових мереж або технологічного обладнання власника теплової мережі, пов'язаних з приєднанням когенераційної установки, власник когенераційної установки має право звернутись до центрального органу виконавчої влади у сфері теплопостачання за експертним висновком щодо технічної обґрунтованості технічних вимог на приєднання, обсягу робіт.

3.2. Замовник отримує договір про приєднання когенераційних установок до теплових мереж, який розробляється теплотранспортуючою організацією.

3.3. Проект договору про приєднання видається теплотранспортуючою організацією протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня подання заяви замовника на приєднання та документів, що додаються до неї.

Договір про приєднання має містити умови, які стосуються виключно приєднання когенераційної установки замовника до теплової мережі.

Під час дії договору виконання технічних умов приєднання когенераційної установки є обов'язковим для сторін договору про приєднання та організації, якій доручено виконувати проектні роботи.

У разі необхідності обґрунтованого відхилення від вимог технічних умов приєднання це відхилення має бути погоджене з організацією, яка видала технічні умови приєднання.

3.4. Проектні, будівельно-монтажні і налагоджувальні роботи, пов'язані з виконанням договору про приєднання та технічних умов приєднання, мають виконуватися організаціями та/або фізичними особами, які мають ліцензію на право виконання цих робіт.

3.5. Замовник за участю проектної організації до початку будівельно-монтажних робіт, пов'язаних з виконанням договору про приєднання, має надати на узгодження теплотранспортуючій організації проектну документацію на приєднання когенераційної установки.

Проектна документація виконується відповідно до державних стандартів, норм і правил на підставі отриманих замовником технічних умов приєднання когенераційної установки.

3.6. Термін розгляду наданої на узгодження проектної документації і її узгодження, за умови відсутності відхилень від технічних умов приєднання і чинних нормативних документів, не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів з дня отримання проектної документації теплотранспортуючою організацією. За результатами розгляду проектної документації теплотранспортуючою організацією оформлюється технічне рішення до проектної документації. У технічному рішенні в стислій формі зазначаються основні показники запроектованих гідравлічних і теплових режимів, описується схема теплопостачання, вузли обліку тощо. Зауваження та рекомендації до проектної документації викладаються окремим розділом в технічному рішенні.

У разі погодження проектної документації теплотранспортуючою організацією без зауважень гриф про погодження проставляється у правому верхньому куті аркуша "Загальні дані" одного примірника проектної документації.

3.7. Якщо в розглянутій проектній документації виявлені відхилення від технічних умов приєднання або чинних нормативних документів, теплотранспортуюча організація протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня отримання проекту має надати замовнику лист із зауваженнями та рекомендаціями щодо доопрацювання проектної документації або узгодити її із зауваженнями.

У разі узгодження проектної документації із зауваженнями зауваження і пропозиції до проекту викладаються в супровідному листі, про що на аркуші "Загальні дані" одного примірника проектної документації поруч з грифом про погодження робиться відповідна відмітка.

3.8. Термін доопрацювання не може перевищувати 30 календарних днів з дня отримання замовником відхиленої проектної документації.

Після доопрацювання проектної документації термін узгодження має не перевищувати п'ятнадцяти робочих днів з дня отримання теплотранспортуючою організацією доопрацьованої проектної документації.

3.9. Замовник може продовжити строк доопрацювання проектної документації шляхом надання теплотранспортуючій організації заяви не пізніше ніж за 2 робочих дні до закінчення терміну доопрацювання.

Ненадання замовником у визначений термін доопрацьованої проектної документації, або неврахування в доопрацьованому проекті зауважень теплотранспортуючої організації, або відсутність звернення щодо продовження строку доопрацювання проектної документації може бути підставою для розірвання сторонами договору у встановленому законодавством України порядку.

3.10. Узгоджена проектна документація на приєднання когенераційної установки є чинною на весь час дії договору про приєднання.

Зміни до проекту можуть бути внесені згідно з Правилами.

3.11. Після закінчення будівельно-монтажних і налагоджувальних робіт мають бути проведені приймально-здавальні випробування. Для приймально-здавальних випробувань дозволяється подача теплоносія на когенераційну установку протягом строку випробування на підставі та згідно з умовами відповідного договору.

У випадку позитивних результатів випробувань роботи з приєднання когенераційної установки до теплових мереж приймаються замовником від будівельно-монтажних і налагоджувальних організацій згідно з актами, передбаченими нормативно-технічними документами.

У разі відсутності зауважень до виконання проекту та технічних умов приєднання когенераційної установки теплотранспортуючі організації та власники когенераційних установок складають акт балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін.

4. Допуск на підключення когенераційної установки

4.1. Допуск на підключення когенераційної установки здійснюється виключно та на підставі акта державної технічної комісії.

До скликання державної технічної комісії замовником у встановленому порядку створюється робоча комісія. До її складу включаються представники замовника та теплотранспортуючої організації.

Прийняття закінченої будівництвом когенераційної установки в експлуатацію здійснюється державною технічною комісією лише після усунення всіх недоліків та порушень, виявлених робочою комісією. До акта технічної комісії про готовність установки до прийняття в експлуатацію додається схема теплопостачання із зазначенням основних параметрів теплової мережі та обладнання. Схема теплопостачання підписується особою, відповідальною за справний стан і експлуатацію тепловикористовувальних установок і теплових мереж замовника, затверджується керівником замовника та завіряється печаткою.

4.2. Усі новозбудовані, реконструйовані та модернізовані когенераційні установки замовників повинні відповідати вимогам нормативно-технологічних актів, проектної документації, Правил і мають бути забезпечені проектною, приймально-здавальною та експлуатаційною документацією.

4.3. Підключення до теплової мережі когенераційної установки здійснюється на підставі акта технічної комісії про готовність когенераційної установки до прийняття в експлуатацію, який підтверджує відповідність будівельно-монтажних та налагоджувальних робіт затвердженій проектній документації та можливість підключення когенераційної установки до теплових мереж.

Акт державної технічної комісії про готовність когенераційної установки до прийняття в експлуатацію оформлюється у разі позитивних результатів приймально-здавальних випробувань.

4.4. Для оформлення результатів приймально-здавальних випробувань когенераційної установки замовник пред'являє представникам відповідної робочої комісії для перевірки та технічного огляду когенераційну установку.

Під час технічного огляду замовник надає в необхідному обсязі проектну та технічну документацію, акти виконаних робіт тощо.

Робоча комісія проводить перевірку спорудженої когенераційної установки замовника на відповідність затвердженій проектній документації.

4.5. Технічне обстеження когенераційної установки проводиться робочою комісією за участю особи, відповідальної за справний стан і експлуатацію тепловикористовувальних установок і теплових мереж замовника.

Під час технічного обстеження голові та членам державної технічної комісії забороняється виконувати будь-які роботи в когенераційній установці замовника.

4.6. У разі виявлення недоробок та дефектів, відхилення від проекту, відсутності відповідних засобів пожежегасіння, відсутності у замовника власного технічного персоналу, який має необхідні знання та пройшов інструктаж відповідно до вимог Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, та призначеної особи, відповідальної за справний стан і експлуатацію тепловикористовувальних установок і теплових мереж замовника, результати приймально-здавальних випробувань не оформлюються.

Замовник зобов'язаний усунути виявлені при обстеженні порушення.

4.7. Після розгляду наданої документації, технічного обстеження когенераційної установки та комплексного випробування державною технічною комісією складається акт про готовність когенераційної установки до експлуатації.

4.8. У разі неготовності когенераційної установки державною технічною комісією складається акт про відмову у введенні когенераційної установки в експлуатацію, в якому зазначається перелік недоліків, після усунення яких когенераційна установка підлягає повторному обстеженню в порядку, передбаченому цими Правилами.

4.9. До введення в експлуатацію когенераційної установки, робота якої можлива паралельно з джерелами теплової енергії інших суб'єктів відносин у сфері теплопостачання, власником когенераційної установки разом з відповідною організацією, яка здійснює транспортування, постачання теплової енергії, має бути розроблений та узгоджений порядок взаємодії оперативного персоналу цих організацій з оперативним персоналом власника когенераційної установки під час включення в роботу когенераційної установки.

5. Підключення когенераційної установки до теплової мережі

5.1. Підключення когенераційної установки замовника до теплової мережі здійснюється теплотранспортуючою організацією відповідно до договору про приєднання та після затвердження акта державної технічної комісії про готовність когенераційної установки до прийняття в експлуатацію.

5.2. Підключення когенераційної установки замовника до теплової мережі проводиться відповідно до умов договору про приєднання протягом 5 робочих днів після виконання таких вимог:

інженерне забезпечення теплової схеми і когенераційна установка замовника (нова або реконструйована чи модернізована), схема розрахункового обліку теплової енергії відповідають вимогам чинних нормативних документів, технічним умовам приєднання когенераційної установки, проектній документації, узгодженій у встановленому порядку;

виконавча, технічна та приймально-здавальна документація надана замовником у повному обсязі і відповідає вимогам нормативних документів;

оформлено допуск на підключення когенераційної установки;

укладені передбачені законодавством України договори, пов'язані з виробництвом, транспортуванням, постачанням та продажем теплової енергії;

у замовника є технічний персонал та особа, відповідальна за справний стан і експлуатацію тепловикористовувальних установок і теплових мереж, або укладений договір про обслуговування когенераційної установки з організаціями або фізичними особами.

 

Директор Департаменту
державного регулювання
 

 
К. В. Березовська
 

 

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
на приєднання когенераційної установки до теплових мереж

за N ____ від ____________

     Когенераційна установка _____________________________________________________________

     Тепломережа _______________________________________________________________________

   1. Приєднання можливе до існуючого (проектного) теплопроводу ________________________ _________________________________________________________________ магістралі N _________

     2. Точка приєднання _________________________________________________________________

     3. Наявність напору (тиск у паропроводі) у точці приєднання _______________________________
________________ м. вод. ст. (для пари _________________ (МПа), газ _________________ (кгс/см2).

     4. Повний напір у зворотному трубопроводі ____________________________________ м. вод. ст.

     5. Відмітка лінії статичного напору ____________________________________________ м. вод. ст.

     6. Розрахункові температури зовнішнього повітря для проектування:
     а) опалення ________________________ °C;
     б) вентиляція ______________________ °C.

     7. Розрахунковий температурний графік мережі:
     а) на опалення _______________________ °C;
     б) на вентиляцію _____________________ °C;
     в) на гаряче водопостачання ____________ °C.

     8. Точка злому температурного графіка при ____________________, що відповідає __________ °C.

     9. Дозволений максимум теплопостачання ____________ Гкал/год (ГДж/год) і витрати теплоносія ______________ т/год.

     10. Теплопостачальні прилади повинні бути обладнані запірно-регулювальною арматурою.

   11. Вибір обладнання та схеми приєднання когенераційної установки та їх гідравлічний опір повинні відповідати заданим статичному і робочому напору у мережі.

  12. Вузол приєднання систем гарячого водопостачання від когенераційної установки до тепломереж повинен бути обладнаний приладами комерційного обліку теплової енергії і контролю у такому обсязі: __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

    13. Проект приєднання повинен бути розроблений згідно з діючими будівельними нормами і правилами (БНіП) та погоджений з підприємством теплових мереж.

 14. Будівництво і монтаж повинні вестись під технічним наглядом тепломережі ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

     15. Інші умови приєднання ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 

Головний інженер 

  

 

Опитувальний лист
на приєднання когенераційних установок до теплових мереж

1. Найменування, місцезнаходження, телефон замовника ___________________________________
________________________________________________________

2. Найменування, місцезнаходження, проектної організації __________________________________
________________________________________________________

3. Планується приєднання когенераційної установки _______________________________________
 ________________________________________________________
                                                                    (вказати параметри та адресу під'єднання об'єкта) 

4. Рік початку виконання робіт __________________________________________________________

5. Рік введення в експлуатацію об'єкта ____________________________________________________

6. Теплове навантаження (об'єкта) _________________________________________ Гкал/год (МВт)

      Особовий рахунок N _________________________________________________

7. Додаткове теплове навантаження об'єкта _________________________________ Гкал/год (МВт)

8. Загальне теплове навантаження об'єкта ___________________________________ Гкал/год (МВт)

9. Стислі дані про об'єкт теплофікації (характеристика об'єкта, геометрична висота та геофізична позначка землі, вимоги до надійності, потреба в резервуванні, чим обумовлена)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

М. П. 

Замовник

________________ ___________
             (П. І. Б.)                        (підпис)  

М. П. 

Керівник проектної
організації

_______________ ______________
             (П. І. Б.)                           (підпис) 

____________

Опрос