Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Типового положения о пунктах проката технических и других средств реабилитации

Минтруда
Положение, Приказ от 02.06.2009 № 204
Утратил силу

Про затвердження Типового положення про пункти прокату технічних та інших засобів реабілітації

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 2 червня 2009 року N 204

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 серпня 2009 р. за N 769/16785

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства праці та соціальної політики України
від 22 березня 2011 року N 108

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства соціальної політики України
 від 28 вересня 2015 року N 964)

Відповідно до пункту 28 Порядку забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації і формування відповідного державного замовлення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 N 1652 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типове положення про пункти прокату технічних та інших засобів реабілітації, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. О. Савенка.

3. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр 

Л. Денісова 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Перший заступник
керівника Спільного
представницького
органу профспілок
 

 
 
 
Г. В. Осовий
 

В. о. президента Спілки
підприємців малих,
середніх і приватизованих
підприємств України
 

 
 
 
В. Биковець
 

В. о. президента
Всеукраїнської
асоціації роботодавців
 

 
 
В. Биковець
 

Перший заступник
генерального директора
Федерації роботодавців України
 

 
 
В. Надрага
 

Президент Спілки орендарів
і підприємців України
 

 
В. Хмільовський
 

 

Типове положення
про пункти прокату технічних та інших засобів реабілітації

I. Загальні положення

1.1. Пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації (далі - пункт прокату) створюється з метою надання громадянам послуг з прокату технічних та інших засобів реабілітації (далі - засоби реабілітації).

1.2. Пункт прокату створюється, ліквідовується та реорганізовується за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями праці та соціального захисту населення обласних, Головним управлінням соціального захисту населення Київської, Управлінням праці та соціального захисту населення Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - регіональні органи соціального захисту населення). При погодженні створення пункту прокату враховується чисельність осіб у регіоні, що потребують засобів реабілітації, та зазначається територія обслуговування цього пункту прокату.

1.3. Пункт прокату може бути як юридичною особою, так і структурним підрозділом юридичної особи.

1.4. У своїй діяльності пункт прокату керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, цим Типовим положенням.

1.5. Пункт прокату надає у користування такі засоби реабілітації:

повернуті місцевим органам соціального захисту населення, перелік яких затверджено наказом Мінпраці від 20.01.2009 N 14 "Про затвердження Переліку технічних та інших засобів реабілітації, виданих інвалідам та іншим особам, що підлягають поверненню до місцевих органів праці та соціального захисту населення у разі смерті зазначених осіб, якщо строк їх експлуатації не закінчився";

отримані за рахунок безкоштовного передавання до пункту прокату;

придбані пунктом прокату за наявні кошти від провадження господарської діяльності.

1.6. Оплата за користування засобом реабілітації здійснюється наймачем відповідно до вимог чинного законодавства та умов договору.

1.7. Контроль за діяльністю пункту прокату здійснюється контролюючими органами відповідно до чинного законодавства України.

II. Організація роботи пункту прокату

2.1. Послуги з прокату надаються особам, які звернулись до пункту прокату та уклали з ним відповідний договір (далі - договір).

2.2. Договір оформлюється у двох примірниках, що підписуються наймачем і уповноваженою особою пункту прокату. Один примірник залишається у пункті прокату, другий видається наймачеві.

2.3. Договір оформлюється на підставі паспорта, посвідчення про взяття на облік (для бездомних осіб).

(абзац перший пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства праці та соціальної політики України
від 22.03.2011 р. N 108)

У разі необхідності надання засобу реабілітації для дитини подається свідоцтво про її народження.

2.4. Інформація щодо паспортних даних, посвідчення про взяття на облік вноситься до договору наймачем. Після цього відповідальний працівник пункту прокату звіряє внесені дані з оригіналами документів і робить з них копії.

2.6. Копії документів разом з примірником договору докладаються до особової справи наймача.

2.7. Термін, на який видається засіб реабілітації, узгоджується сторонами у договорі.

За згодою сторін користування засобом реабілітації може бути продовжене на новий строк шляхом внесення доповнень до договору.

2.8. Наймач має право у будь-який час повернути засіб реабілітації.

2.9. Кількість днів використання засобу реабілітації розраховується за календарними днями. Якщо день повернення засобу реабілітації збігається з вихідним днем, то він повинен бути повернений у перший після нього робочий день.

III. Видача засобів реабілітації та їх ремонт

3.1. Пункт прокату зобов'язаний видавати засоби реабілітації, придатні до експлуатації. Перевірка робочого стану засобів реабілітації, що видаються, здійснюється у присутності наймача.

3.2. При видачі засобів реабілітації відповідальний працівник пункту прокату ознайомлює наймача з правилами їх експлуатації, умовами використання та повернення.

3.3. У випадку виходу з ладу засобів реабілітації наймач звертається до пункту прокату. Організацію ремонту засобів реабілітації забезпечує пункт прокату.

3.4. Факт того, що засіб реабілітації вийшов з ладу через невідповідну експлуатацію наймачем, підтверджується актом перевірки пошкоджень засобу реабілітації (додаток 1).

3.5. У разі втрати наймачем засобу реабілітації складається акт про втрату засобу реабілітації (додаток 2).

3.6. На час ремонту наймачу за його заявою може бути надано рівноцінний засіб реабілітації.

3.7. За час перебування засобу реабілітації в ремонті оплата за прокат не проводиться, за винятком випадків, коли наймачу засіб реабілітації було замінено на рівноцінний.

3.8. Засоби реабілітації можуть передаватися наймачам у приміщенні пункту прокату. У разі коли засіб реабілітації є великогабаритним і потребує окремого транспорту для його перевезення, а наймач не має можливості самостійно доставити засіб реабілітації, пункт прокату на договірних засадах здійснює доставку засобу реабілітації до місця проживання наймача та до пункту прокату (при поверненні після користування) власним транспортом або за допомогою перевізника, якого наймає пункт прокату.

IV. Використання та повернення засобів реабілітації

4.1. Наймач зобов'язаний бережливо користуватись засобом реабілітації відповідно до його призначення.

4.2. Після закінчення строку прокату наймач повинен повернути взятий напрокат засіб реабілітації у робочому стані (з урахуванням зносу за період перебування у нього засобу реабілітації).

Перевірка його технічного стану, справності засобу реабілітації, його зовнішнього вигляду виконується у пункті прокату в присутності наймача, а в разі доставки засобу реабілітації транспортними засобами - відповідальним працівником пункту прокату вдома у наймача в його присутності.

Якщо за результатами перевірки засобу реабілітації відповідальним працівником пункту прокату виявлено пошкодження або невідповідність інструкції по експлуатації працівником складається акт перевірки пошкоджень засобу реабілітації. Якщо встановлено, що предмет прокату пошкоджено наймачем, це відображається в акті, а в разі наявності підтверджувальних документів або показань свідків вони додаються до акта. Акт складається у двох примірниках і завіряється підписами відповідального працівника пункту прокату та наймача або його уповноваженого представника. Один примірник акту передається наймачу.

 

Заступник директора Департаменту
у справах інвалідів 

 
П. Ждан
 

 

АКТ
перевірки пошкоджень предмета прокату

N __________ 

"    " ____________ 20__ р. 

Предмет прокату: ____________________________________________________________________,
                                                                                                                      (назва)
отриманий: _____________________________________________________________ (прізвище, ініціали)
_____________________________________________________ (число, місяць, рік) із загальною вартістю
_____________________________________________________________ грн. (сума цифрами і прописом).

Термін прокату: ________________________________________________________ (число, місяць, рік).

Огляд пошкодженого предмета прокату проведено: ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
.
                                                                                                   (посада, П. І. Б.)

Виявлені пошкодження: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
.
                                                                                       (детальний опис пошкоджень)

Можливість усунення пошкоджень: можливо/неможливо (необхідне підкреслити).

Пошкодження виникло: через дії наймача / з незалежних від наймача причин
                                                                              (необхідне підкреслити).

Документи, що підтверджують факт пошкодження предмета прокату наймачем:
1. __________________.
2. __________________.

Документи, що підтверджують факт пошкодження предмета прокату не наймачем:
1. __________________.
2. __________________. 

Від пункту прокату

__________ /____________/
              (П. І. Б./підпис) 

Наймач

__________ /____________/
              (П. І. Б./підпис) 

 

Заступник директора Департаменту
у справах інвалідів 

 
П. Ждан
 

 

АКТ
про втрату предмета прокату

N __________ 

"    " ____________ 20__ р. 

Предмет прокату: ____________________________________________________________________,
                                                                                                                              (назва)
отриманий: _____________________________________________________________ (прізвище, ініціали)
_____________________________________________________ (число, місяць, рік) із загальною вартістю
______________________________________________________________ грн. (сума цифрами і словами).

Термін прокату: ________________________________________________________ (число, місяць, рік).

Втрачений: ____________________________________________________________ (число, місяць, рік).

Документи, що підтверджують факт втрати предмета прокату наймачем:
1. __________________.
2. __________________.

Документи, що підтверджують факт втрати предмета прокату не наймачем:
1. __________________.
2. __________________. 

Від пункту прокату

__________ /____________/
              (П. І. Б./підпис) 

Наймач

__________ /____________/
              (П. І. Б./підпис) 

 

Заступник директора Департаменту
у справах інвалідів 

 
П. Ждан
 

Опрос