Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о требованиях к лицам, осуществляющим профессиональную деятельность по управлению активами институционный инвесторов (деятельность по управлению активами) относительно состава и структуры активов негосударственных пенсионных фондов, которыми они управляют

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 27.07.2009 № 833
Утратил силу

Про затвердження Змін до Положення про вимоги до осіб, що здійснюють професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) щодо складу та структури активів недержавних пенсійних фондів, якими вони управляють

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 27 липня 2009 року N 833

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 серпня 2009 р. за N 762/16778

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 10 грудня 2003 року N 560

згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 26 квітня 2012 року N 582)

Відповідно до статей 10, 14 та 38 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", Законів України "Про цінні папери та фондовий ринок" та "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про вимоги до осіб, що здійснюють професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) щодо складу та структури активів недержавних пенсійних фондів, якими вони управляють, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.12.2003 N 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12.2003 за N 1210/8531 (додаються).

2. Начальнику управління спільного інвестування Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Є. Іванову забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

3. Це рішення набирає чинності через десять днів після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку С. Бірюка.

 

Голова Комісії 

С. Петрашко 

ПОГОДЖЕНО: 

 

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. Гота
 

 

 

Зміни до Положення про вимоги до осіб, що здійснюють професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) щодо складу та структури активів недержавних пенсійних фондів, якими вони управляють

1. Розділ 1 викласти в такій редакції:

"1. Загальні положення

1.1. Вимоги до Осіб щодо складу та структури активів пенсійного фонду, активами якого вони управляють, визначаються інвестиційною декларацією цього пенсійного фонду, розробленою і затвердженою радою фонду та доведеною до Осіб, та цим Положенням.

1.2. Вимоги до Осіб щодо структури активів пенсійних фондів, активами яких вони управляють, застосовуються через 18 місяців після реєстрації пенсійного фонду як фінансової установи. За письмовим зверненням Осіб за дорученням ради фонду цей термін може бути подовжений за рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку".

2. Доповнити розділ 3 пунктом 3.3 такого змісту:

"3.3. Особа під час провадження нею діяльності з управління активами пенсійних фондів зобов'язана здійснювати контроль за структурою цих активів в межах, передбачених законодавством, інвестиційною декларацією та договором, укладеним з радою пенсійного фонду".

3. Пункт 4.5 розділу 4 викласти у такій редакції:

"4.5. У разі невідповідності складу та структури активів пенсійного фонду вимогам, встановленим законодавством, особа зобов'язана:

1) повідомити адміністратора та раду пенсійного фонду протягом 3 робочих днів з дня виникнення зазначеної невідповідності;

2) привести склад та структуру активів пенсійного Фонду у відповідність до законодавства протягом 30 днів або протягом 2 місяців, якщо невідповідність виникла внаслідок припинення на організаторах торгівлі котирувань цінних паперів, що складають активи пенсійного фонду".

 

Начальник управління
спільного інвестування
 

 
Є. Іванов
 

Опрос