Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка предоставления государственной финансовой поддержки печатным средствам массовой информации

Государственный комитет телевидения и радиовещания
Порядок, Приказ от 17.07.2009 № 254
Утратил силу

Про затвердження Порядку надання державної фінансової підтримки друкованим засобам масової інформації

Наказ Державного комітету телебачення та радіомовлення України
від 17 липня 2009 року N 254

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 серпня 2009 р. за N 734/16750

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України
від 23 серпня 2012 року N 219

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України
 від 13 травня 2015 року N 98)

Відповідно до статті 3 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" та Положення про Державний комітет телебачення та радіомовлення України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 N 897, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання державної фінансової підтримки друкованим засобам масової інформації (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держкомтелерадіо від 15.04.2008 N 104 "Про затвердження Порядку надання державної фінансової підтримки друкованим засобам масової інформації", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.05.2008 за N 388/15079.

3. Департаменту видавничої справи та преси (Бабилюлько В. І.) спільно з юридичним управлінням (Краснощок А. І.) забезпечити в установленому порядку державну реєстрацію цього наказу у Міністерстві юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Шевченка В. Г.

 

В. о. Голови Комітету 

В. Горобцов 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
О. Кужель
 

 

Порядок
надання державної фінансової підтримки друкованим засобам масової інформації

(У тексті Порядку слово "Держкомтелерадіо" замінено словами "Держкомтелерадіо України" згідно з наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 23 серпня 2012 року N 219)

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 3 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів".

1.2. Фінансова допомога є однією з форм державної підтримки друкованих засобів масової інформації (далі - друковані ЗМІ).

1.3. Джерелом державної фінансової підтримки друкованих ЗМІ є асигнування, передбачені Держкомтелерадіо України у Державному бюджеті України на відповідний рік.

(пункт 1.3 у редакції наказу Державного комітету
телебачення і радіомовлення України від 23.08.2012 р. N 219)

1.4. Право на отримання державної фінансової підтримки мають лише друковані ЗМІ загальнодержавної та регіональної сфер розповсюдження, які зазначені в статті 3 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів".

1.5. Державна фінансова підтримка, визначена цим Порядком, не може бути надана друкованим ЗМІ, що зазначені в частині третій статті 2 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", а саме:

рекламного характеру;

еротичного характеру;

заснованим за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких входять виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення;

заснованим в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

у яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації.

1.6. Державна фінансова підтримка друкованим ЗМІ, зазначеним у статті 3 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", надається виключно на поліграфічні послуги та закупівлю паперу як найбільш витратні складові частини виробничого процесу.

1.7. Підставами для надання державної фінансової підтримки друкованим ЗМІ є їх конкретне економічне становище, підтверджене відповідними документами, перелік яких визначено пунктом 2.1 цього Порядку.

II. Розгляд питання про надання державної фінансової підтримки друкованим засобам масової інформації

2.1. Для одержання державної фінансової підтримки редакції періодичних друкованих видань (далі - заявники) подають Держкомтелерадіо України:

заяву, у якій зазначають підстави для отримання такої підтримки, а також мету її використання;

план перспективного розвитку друкованого ЗМІ на наступний рік;

банківські реквізити заявника;

довідку з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, видану органом державної статистики;

документальне підтвердження підстав, необхідних для надання підтримки (детальний кошторис доходів і видатків за звітний рік, звіт про фінансові результати, довідку банківської установи про наявність коштів на рахунку заявника на момент звернення);

копію свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ;

документи, що підтверджують право на видання друкованого ЗМІ (угоду між співзасновниками, договір між видавцем (редакцією) і засновником).

2.2. Розгляд заяви про надання державної фінансової підтримки та наданих заявником документів, а також підготовку матеріалів на розгляд колегії Держкомтелерадіо України здійснюють уповноважені представники його відповідних структурних підрозділів.

2.3. Рішення про надання чи про відмову в наданні заявнику державної фінансової підтримки ухвалюється колегією Держкомтелерадіо України та вводиться в дію його наказом.

2.4. Розмір державної фінансової підтримки визначається наказом Держкомтелерадіо України в межах коштів, виділених Держкомтелерадіо України в Державному бюджеті України на відповідний рік, з урахуванням фінансово-економічного обґрунтування заявника.

2.5. Надані кошти перераховуються на рахунок заявника, щодо якого прийнято рішення про надання державної фінансової підтримки, відповідно до чинного законодавства.

2.6. Використання отриманих бюджетних коштів відображається в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності відповідно до чинного законодавства.

2.7. Звіт про використання отриманих коштів заявник подає Держкомтелерадіо України відповідно до форм і строків, визначених Державним казначейством України.

III. Прикінцеві положення

3.1. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів державної фінансової підтримки здійснює Держкомтелерадіо України.

3.2. Відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів державної фінансової підтримки несуть одержувачі коштів відповідно до чинного законодавства.

 

Директор департаменту
видавничої справи та преси
 

 
В. І. Бабилюлько
 

Опрос